Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA BANCILOR IN ROMANIA SUB AUTORITATEA BANCII NATONALE A ROMANIEI IN PROCESUL ACTUAL DE ARMONIZARE A SISTEMULUI BANCAR LA STANDARDELE LEGISLATIEI UNIUNII EUROPENE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA BANCILOR IN ROMANIA SUB AUTORITATEA BANCII NATONALE A ROMANIEI IN PROCESUL ACTUAL DE ARMONIZARE A SISTEMULUI BANCAR LA STANDARDELE LEGISLATIEI UNIUNII EUROPENE

1. Regimul juridic al autorizarii bancilor. Conditii de procedura.

1.1. Consideratii generale

Faptul ca activitatea bancara este o activitate economica de interes public justifica instituirea unui statut juridic special pentru institutiile de credit din sistemul bancar romanesc (bancile, casele de economii, organizatiile cooperatiste), precum si a unui control public al acestora, exercitat de Banca Nationala a Romaniei in calitate de autoritate administrativa de specialitate, cu atributii in materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare.

Activitatea bancara, cuprinzand atragerea de depozite si acordarea de credite ca operatiuni bancare principale, precum si serviciile bancare (operatiuni conexe si accesorii), este o activitate economica de interes public.

Potrivit art. 1 din Legea bancara nr. 58/1998, in Romania activitatea bancara se desfasoara prin Banca Nationala a Romaniei si prin banci. Potrivit art.1, alin. 2 din Legea nr. 58/1998, prin lege se poate autoriza desfasurarea activitatilor bancare si de catre alte persoane juridice (de exemplu, organizatiile cooperative de credit), cu respectarea principiilor instituite prin Legea bancara.

Sistemul bancar romanesc este structurat pe doua nivele: primul nivel cuprinde o singura entitate, Banca Nationala a Romaniei (banca centrala a statutului roman, cu atributii privind politica monetara, valutara de credit si de plati, precum si in materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare), iar al doilea cuprinde, in principal, bancile, definite in art. 3, lit. b), din Legea bancara, ca fiind persoanele juridice autorizate sa desfasoare activitati de atragere de depozite si de acordare de creditte in nume si in cont propriu.

Defintia legala a bancilor ofera o prima limitare a sferei persoanlelor care pot desfasura activitati bancare sub denumirea de banca ’banca”: numai persoanele juridice pot avea calitatea de banca, potrivit legii. Dispozitia din Legea bancara romana este concordanta, de altfel, cu normele in materie din legislatiile europene, potrivit carora au acces la profesiunea bancara doar persoanele juridice, nu si persoanle fizice.

O a doua limitare este insituita de art. 9, alin. 1, teza a II-a din Legea nr. 58/1998, care prevede ca bancile se consituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Pe cale de consecinta, activitatea bancara nu poate fi desfasurata de orice persoana juridica, indiferent de forma juridica pe care o imbraca. In primul rand, numai o societate comerciala poate avea calitatea de banca, cu excluderea regiilor autonome, a organizatiilor cooperatiste, a asociatiilor si fundatiilor; in al doilea rand, banca nu poate funtiona decat sub forma unei societati pe actiuni, fiind excluse societatilede persoane, societatea in comandita (?) pe actiuni si societatea cu raspundere limitata.

Reglementarea anterioara (Legea nr. 33/1991, privind activitatea bancara) excludea expres doar societatea cu raspundere limitata. Cu toate acestea, nici sub imperiul acestei legi nu au fost constituite banci sub forma juridica decat cea a societatii pe actiuni. In doctrina juridica a existat o controversa in materia constituirii societatilor comerciale: intr-o opinie s-a sustinut ca societatile bancare se pot constitui numai sub forma societatilor pe actiuni; intr-o alta opinie s-a aratat ca atata timp cat legea nu interzice, in mod expres, decat constituirea societatilor bancare sub forma societatii cu raspundere limitata, iar, din interpretarea sistematica a legii, rezulta ca sunt excluse si societatile de persoane, concluzia ar putea sa imbrace atat forma societatilor pe actiuni, cat si pe cea a societatilor in comandita pe actiuni.

Restrangerea libertatii comerciantului de a alege forma societatii reprezinta o masura exceptionala, fundamentala pe natura juridica aactivitatii bancare, activitatea economica de interes public.

Pentru a functiona ca banca, insa, nu este suficienta infiintarea unei societati comerciale pe actiuni care sa aiba ca obiect de activitate operatiunile bancare. Doctrina juridica franceza imparte conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca societatile bancare pentru a putea fi constituite si a functiona in: conditii de procedura (autorizarea constituirii si functionarii bancii de catre o autoritate administrativa de specilaitate) si conditii care privesc societatea insasi (forma juridica, obiectul de activitate, capitalul social, conditii arivind conducatorii, capitalul social, admistratorii, cenzorii, actionarii).

Aceasta clasificare este pertinenta si in ceea ce priveste reglementarea societatilor bancare in Romania. Legea bancara preved o serie de proceduri care preced, respectiv succed, constituirii propriu-zise a societatii comerciale bancare in temeiul Legii societatilor comerciale bancare nr. 31/1990, si, totodata, impune anumite conditii de fond pe care societatea comerciala bancara trebuie sa le indeplineasca.

In doctrina se utilizeaza denumirea de banci specializate pentru a le deosebi de Banca Centrala (B.N.R.). Acestea sunt de o mare diversitae datorita numarului si volumului de operatiuni active si pasive (servicii si produse bancare) pe care le efectueaza.

In cadrul acestui tip de banci pot fi deosebite:

1.

Bancile Comerciale, care detin ponderea mai mare in sistemul bancar romanesc. Ca tip reprezentativ de banca comerciala in tara noastra este Banca Comerciala Romana - B.C.R -.Aceasta s-a infiintat in anul 1990, pe baza Hotararii Guvernului nr. 1011 din 1990 privind functionarea bancilor comerciale romane ca societati pe actiuni.

Principala caracteristica a bancilor comerciale, in general, este aceea ca practica sistemul universal de stat.

B.C.R. este persoana juridica organizata cca societate bancara pe actiuni si functioneaza pe baza Statului de functionare, desfasurandu-si activitatea prin sucursale, filiale si agentii si reprezentante, in tara si in strainatate pe baza aprobarii Consiliului de administratie. Are ca obiect de activitate organizarea si fomarea de depozite banesti, in lei si valuta de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate, acordarea de credite pe termen foarte scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii (operatiuni) bancare, operatiuni pentru activitatea de comert exterior si alte operatiunii bancare potrivit legii.

In scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin, B.C.R. colaboreaza cu B.NR., cu celelalte societati bancare ce alcatuiesc aiatemul bancar romanesc, cu ministerele, cu organele administratiei locale si centrale de stat.

Banci de comert exterior sau banci de import-export. Aceste banci au ca obiect de activitate operatiuni de casieri si de credit privind derularea operatiunilor economice internationale (efecte de comert exterior), incheiate intre statul roman si alte state, intre firme romanesti si firme straine cu privire la importul-exportul de bunuri si servicii. Dupa forma de proprietate a capitalului, pot fi: banci cu capital integral de stat (nationale), banci private, banci mixte.

Tipic din categoria bancilor de import-export a fost BANCOREX S.A., infiintata in anul 1968 sub denumirea de Banca Romana de Comert Exterior. BANCOREX reprezenta un simbol al intregului sistem bancar romanesc atat in perioada da la infiintare si pana la restructurare, cat si in momentului declinului ti lichidarii ei in a doua jumatate a anului 1999. Falimentarea a avut loc datorita urmatorilor factori: existenta unei legislatii ambigue, interese anterne si externe, coruptie, jaf implicarea politicului, a intereslor de grup si, nu in ultimul rand, a unui management incalificabil.

Din categoria acestui tip de banci face parte si Banca de Import-Export (EXIMBANK), infiintata in anul 199 Aceasta banca a preluat obiectul de activitate a BANCOREX, deruland opratiuni specifice tranzactiilor comerciale de import-exoprt ale firmelor romanesti in strainatate si a firmelor straine in tara noastra.

3.

Banca Agricola. S-a infiintat in anul 1967 cu scopul de a infaptui politica statului in domeniul creditarii, finantarii si decontarii productiei agricole, prelucrarii acesteia, investittiilor si circulatiei marfurilor din agricultura, industria alimentara si apelor.

Banca Agricola a fost supusa in anul 1990 unui proces de restructurare si organizare pe principiile economiei de piata. Privatizarea Bancii Agricole a avut loc in anul 2001, prin preluarea/cumpararea de la statul roman a pachetului de actiuni de catre Grupul RAIFEISSEN si Fondul Romano-American, devenind Societatea Bancara RAIFEISSEN Banca Agricola – RBA.

4.

Bancile locale actioneaza pe plan local si au ca directii servirea clientelei locale: firme mici, mijlocii, persoane particulare.

5.

Din categoria bancilor de afaceri pot fi date ca exemplu bancile: „Ion Tiriac”, „Italiano-Romana”, „Anglo-Romana”, „Franco-Romana”, „Banca Bucuresti”, „Bancpost”, „Banca Romana pentru Dezvoltare”, „Banca Transilavania”.

„Banca Romana pentru Dezvoltare” s-a infiintat in anul 1990, cu capital integral de stat. Este prima banca din sistemul romanesc care a reusit procesul de privatizare in domeniul bancar in urma preluarii a 51% din pachetul de actiuni de catre Firma Franceza „Groupe Société Générale” in martie 1999. B.R.D. a reusit, prin strategii de management viabile, sa atraga atentia investitorilor straini cand s-a pus problema privatizarii. B.R.D. s-a privatizat in anul 1999, devenind o societate bancara cu capital mixt roman-francez.1.2 Actele si formalitatile necesare pentru aprobarea constituirii societatilor bancare

Procedura de aprobare a cosntiturii societatii bancare urmareste verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a intrunirii garantiilor financiare, de competenta si moralitate prevazute de Legea bancara, in scopul asigurarii securitatii clientelei, a tertilor si a sistemului bancar insusi. Prin urmare, verificarea are ca obiect posibiliatea indeplinirii de catre viitoarea banca a conditiilor de fond impuse de Legea nr.58/1998.

Constituirea efectiva a societatii comerciale bancare este precedata de autorizarea constituirii bancii de catre B.N.R si urmata de autirizarea functionarii bancii de catre banca centrala, cele doua proceduri speciale fiind reglementate de Legea bancara nr.58/1998, in capitolul 3, intitulat „Autorizarea bancilor” si de Normele nr. 2/1999, privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea Legii bancare.

Potrivit acestor reglementari, procesul de autorizare a bancilor de catre B.NR. cuprinde doua etape: 1) aprobarea constituirii bancii, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, si ale Legii nr.58/1998; 2) autorizarea functionarii bancii.

Ambele faze ale procedurii sunt initiate pe baza unei cereri adresate de fondatorii bancii centrale, insotita de documentatia justificativa, si se incheie cu emiterea de catre B.NR., in calitate de autoritate administrativa autonoma, a unor acte administrative de autoritate: aprobarea de constituire si autorizatia de functionare.

Verificarea indeplinirii cerintelor legale se efectueaza de catre B.NR. in cadrul primei etape a procesului de autorizare: aprobarea constituirii societatii bancare.

Potrivit art. 20 din Normele nr.2/1999, in vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte B.N.R. urmatoarea documentatie:

1.

cererea de autorizare;

procedura autentica, prin care acestia desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei pe aprcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax);

3.

proiectului actului constituirii;

4.

repartitia actiunilor si a dreptului de vot pentru fondatori.

In plus, pentru fondatorii-persoane juridice se vor prezenta:

*

extras din registrul comertului din tara de origine, care sa ateste data inmatricularii,, reprezantantii statuari, obiectul de activitate si capitalul social,

*

ultimele trei balanturi contabile, inregistrate la autoritatea fiscala (pentru persoane juridice romane), respectiv verificate de auditori independenti (persoane juridice straine), si cele mai recente situatii financiar-contabile ale fondatorului, precum si ale societatii a carei filiala este.

Pentru fondatori-persoane fizice se vor mai prezenta:

*

curriculum vitae;

*

certificatul de cazier juridic, in original sau in copie legalizata;

*

declaratie de venit, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala.

5.

studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde:

-tipul, denumirea si descrirea principalelor produse si servicii prevazute a fi oferita de catre banca;

-clientela careia i se adreseaza banca si modalitatile de atragere a acesteia;

-studiul segmentului de piata in care banca intentioneaza sa isi desfasoare activitatea;

-natura resurselor financiare utilizate;

-proiectul structurii organizatorice a bancii si atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si repartitiei personalului pe functii;

-estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii trei ani, intocmite conform normelor metodologice in materie, emise de Banca Nationala a Romaniei;

-estimarea costurilor de constituire.

6.

comunicare privind identitatea conducatorilor bancii, pentru care urmeaza sa se transmita:

-chestionarul completat de aceste persoane, din care sa rezulte onorabiliate, calificarea si experienta profesionala, care sa fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnate;

-certificatul de cazier judiciar, in original sau copir legalizata;

-declaratie din care sa rezulte ca, pe perioada indeplinirii functiei pentru care au fost numite, vor exercita exclusiv aceasta functie si vor avea resedinta in Romania (localitatea in care banca isi are sediul), identitatea cenzurilor;

7.

in cazul constiuirii unei filiale a unei banci straine, declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine, privind viabilitatea bancii straine respective;

8.

denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social. Contul de capital va fi blocat pana la inmatricularea bancii in registrul comertului;

9.

orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.

In cazul constituirii bancii prin subscriptie publica, documentatia privind administratorii si cenzorii nu va fi prezentata in aceasta etapa intrucat numirea acestora, potrivit art. 27 din Legea nr.31/1990, este de atributia adunarii constitutive.

Conform art. 34 din Normele nr.2/1999, persoanelecare intentioneaza sa solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii bancii au obligatia de a pastra confidentialitatea proiectului atata timp cat Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acesteia, sub sanctiunea respingerii cererii, in temeiul art. 14, lit. b), din Legea nr.58/1998.

Potrivit art. 13 din Legea nr.58/1998, in termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea bancii sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea sa, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.

Decizia Banca Nationala a Romaniei poate fi contestata, in termenul de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de Administratie al Banca Nationala a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de Administratie poate fi atacata, in temeiul art. 83 din Legea nr.58/1998, la Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Contencios Administrativ – in termen de 15 zile de la comunicare.1.3. Constiuirea societatilor comerciale bancare

Efectul obtinerii aprobarii de constituire din partea Bancii Nationale a Romaniei este initierea de catre fondatori sau actionarii bancii a procedurii de infiintare a societatii comerciale bancare. Art. 19 din Normele nr.2/1999 interzice expres indeplinirea, inainte de obtinerea de la Banca Nationala a Romaniei, a aprobarii de consituire, a formalitatilor prevazute in Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale la art. 5 (intocmirea actelor constituive ale societatii comerciale), art. 9 (constituirea societatii pe actiuni prin subscrierea integrala si simultana a capitalului socialde catre semnatarii actului constitutiv sa prin subscptie publica ).

Constituirea propriu-zisa a societatii comerciale bancare este reglementata de dispozitiile referitoare la societatea pe actiuni din Titlul II, intitulat „Constituirea societatilor comerciale”, al Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale.

Societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociasilor, exprimata in actul de constitutiv. Specific societatilor pe actiuni este faptul ca ela se pot constitui atat prin subcriptie instantanee, la fel ca orice alta siocietate comerciala, membrii fondatori aportand la capital sumele subscrise cat si prin subscriptie publica in baza unui prospect de emisiune.

Conform art. 5 din Legea nr.31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actele constitutive ale societatii vor fi semnate de toti actionarii (in cazul constituirii simultane), respectiv de fondatori (in cazul constituirii prin subsriptie publica). Ele vor fi incheiate sub forma anscrisului sub semnatura privata in cazul societatii banacre constituite simultan (cu exceptia cazului in care fondatorii hotarasc incheierea in forma autentica), respectiv in forma autentica, in cazul societatilor bancare prin subscriptie publica.

Contractul de societate va curprinde, potrivit legii, urmatoarele elelmente: clauze de identificare a actionarilor, clauze privind identificarea societatii (denumirea, forma juridica-societate pe actiuni, sediul social si, eventual, emblema societatii), clauze privind caracteristicile societatii (obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; durata scoietatii; capitalul social); clauze privind conducerea, gestiunea si controlul gestiunii societatii (conducatorii, admistratorii si cenzorii societatii, auditorul independent); clauze speciale privind adunarea generala a actionrilor, consiliul de administratie si comitetul de directie, directorii executivi; clauze privind drepturile si obligatiile actionarilor; clauze privind sediile secundare ale societatii; clauze privind dizolvarea sau lichidarea societatii.

Statutul societatii bancare va cuprinde aceleasi elsemente ca si contractul de societate, dezvoltand cluzele care privesc organizarea si functionarea societatii.

Intocmirea actelor constitutive, contand in redactarea si, eventual, autentificarea acestora, precum si inmatricularea societatii bancare in registrul comertului urmeaza regulile de drept comun din Legea nr.31/1990, fiind aceleasi atat in cazul constituirii simultane, cat si in cazul constituirii prin subscriptie publica.

Formalitatile sunt indeplinite de catre actionari, cand constituirea este simultana, respectiv de persoanele desemnate de adunarea constiutiva, cand constituirea este continuata. In ambele cazuri, societatea banacra devine persoana juridica in ziua inmatricularii in registrul comertului.

Dupa redactarea inscrisurilor constitutive si autentificarea lor, in cazul in care legea prevede sau actionarii decid astfel, fondatorii sau persoanele desemnate ca administratori ai societatii ori un imputernicit al acestora va solicita inmatricularea societatii bancare la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea, in termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv. Potrivit art. 35 din Legea nr. 31/a990, cererea de inmatriculare, care cuprinde elementele actului constitutiv, este insotita de urmatoarele documente:

*

actul sau actele constitutive;

*

dovada efectuarii varsamintelor, in conditiile stabilte in actul constitutiv;

*

actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de actionari;

*

declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.31/1990.

In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de inmatriculare a societatii bancare, oficiul va solicita Bancii Nationale a Romaniei aprobarea de constituire a societatii respective. Banca centrala este obligata sa comunice actul de autorizare in termen de 15 zile.

Controlul legalitatii de inmatriculare a societatii se exercita de catr

Servicii bancare

Seviciile bancare

. TIPURI DE SERVICII

Bancile furnizeaza clientilor trei tipuri principale de servicii. Acestea sunt:

1. Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri);

Facilitati de imprumut (de credit); 29851pyc25gni1y

3. Servicii privind transferul fondurilor.

1.

Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri)

O banca atrage bani de la clientii sai, prin conturi bancare, platindu-le, in schimb, dobanda pentru depozitele constituite. Plata acestor dobanzi este o cheltuiala pentru banca.

Atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, bancile deschid, in evidenta lor, urmatoarele tipuri de conturi: yn851p9225gnni

*

conturi curente (la vedere ), in lei si/sau in valuta, conturi in care titularii pot face operatiuni de incasari si plati curente;

*

conturi de depozit (la termen), in lei si/sau in valuta, conturi in care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioada in care titularii nu pot efectua nici depuneri in cont, nici plati din aceste conturi.

In functie de anumite activitati specifice, pentru clientii persoane juridice, bancile mai deschid si alte tipuri de conturi, cum sunt:

*

conturi blocate, in care sunt depuse sume in lei si/sau in valuta, reprezentand capitalul social necesar constituirii unei societati comerciale. Dupa ce clientul prezinta la banca dovada inregistrarii societatii la Registrul Comertului, contul este deblocat, iar sumele sunt virate in contul curent al societatii;

*

conturi blocate cu destinatie speciala, sunt conturi in care disponibilitatile titularului sunt temporar blocate, in raport de o anumita operatiune, ca masura de protectie pentru banca si pentru buna desfasurare a unor obligatii de plata catre strainatate (acreditive, garantii etc.). Ele se pot constitui, dupa caz, in lei si/sau in valuta;

*

conturi pentru credite, destinate sa evidentieze creditele (in lei si/sau in valuta ) acordate de banca clientilor si din care urmeaza ca acestia sa dispuna plati;

*

conturi cu suma dobandita prin participare la licitatiile valutare, evidentiaza sume in lei sau valuta rezultate din operatiunile de vanzare/cumparare de valuta sau lei pe piata interbancara, ordonate de client si efectuate de banca in contul acestuia.

Facilitati de imprumut (de credit)

Bancile imprumuta clientilor lor sume de bani pentru finantarea afacerilor acestora. Unele banci ofera imprumuturi atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. Clientul trebuie sa plateasca un tarif pentru analizarea de catre banca a oportunitatii acordarii creditului si o dobanda pentru creditul primit. Aceste tarife si dobanzi reprezinta un venit pentru banca.3.

Servicii privind transferul fondurilor

Bancile furnizeaza si servicii privind platile prin transferul fondurilor (atat electronic cat si prin instrumente de plata), in numele si la cererea clientilor lor. Banca percepe un comision pentru acest serviciu, comision a carui marime variaza in functie de valoarea sumei si tehnica de transfer a banilor.

Acest comision aduce un venit bancii.

Majoritatea persoanelor juridice folosesc o parte, sau chiar toate aceste servicii, la un moment dat, la fel cum unele persoane fizice pot apela la ele, din cand in cand.

1.

ALTE SERVICII OFERITE DE BANCI

In afara de tipurile de conturi mentionate mai sus, persoanele juridice ( si, intr-o proportie mai mica sii persoanele fizice) pot avea si alte solicitari decat cele privind operatiunile de baza ale bancilor. Bancile ofera multe servicii care aduc venituri din comisioanele, spezele si tarifele percepute pentru efectuarea lor. In prezent, bancile romanesti fac eforturi pentru diversificarea ofertei de produse bancare.

1.

VALUTA.

In cazul calatoriilor in strainatate, sunt necesare si mici cantitati din moneda tarii respective, pentru cheltuieli imediate, desi, este mai sigur pentru turisti sa foloseasca cecuri de calatorie sau instrumente de plata asemanatoare, in loc sa poarte asupra lor valuta in numerar. Bancile pot asigura clientilor posibilitatea de a procura majoritatea valutelor tarilor lumii.

Bancile vand moneda straina (valuta) la cursuri de schimb competitive si percep un comision, pentru serviciut prestat. Principalii concurenti ai bancilor, in acest domeniu, sunt casele de schimb valutar si agentiile de turism, in special din zonele de destinatie ale calatoriilor de vacanta. Aceste doua tipuri de organizatii trebuie sa-si procure, la randul lor, monedele destinate schimbului valutar (de obicei acestea cumparand valuta de la banci).

CECURILE DE CALATORIE

Cecurile de calatorie sunt cele mai cunoscute servicii bancare oferite persoanelor care calatoresc. Cecurile pot fi folosite ca atare, pentru plata bunurilor si servicilor, in toate tarile lumi sau pot fi schimbate, oricand, in numerar.

Un cec de calatorie cuprinde promisiunea unei banci (sau a unei organizatii cu o reputatie similara) de a plati o suma de bani oricarei persoane ce poseda fila de cec de la persoana in numele careia a fost emis cecul. Cecurile de calatorie se pot procura de la orice banca. Pana de curand, majoritatea bancilor emiteau propriile cecuri de calatorie. In prezent cele mai multe banci au incheiat acorduri de a emite cecurile uneia dintre cele mai mari companii internationale de cecuri de calatorii.

3. PLATI PRIVIND DERULAREA CHELTUIELILOR GUVERNAMENTALE

Bancile efectueaza plati si in numele guvernului, in special cele privind finantarea unor proiecte de investitii de stat. Spre exemplu, statul poate finanta, constructia unei noi scoli sau a unui spital. Companiile de constructii vor primi banii aferenti lucrarilor efectuate si finantate din fondurile statului, prin intermediul bancilor.

4.

INCASAREA TAXELOR SI AMENZILOR

Persoanele care trebuie sa plateasca taxe sau amenzi pot folosi sistemul bancar, pentru plata sumelor datorate diferitelor institutii sau chiar statului.

5.

CONSEMNAREA DE DEPOZITE

La banci se pot constitui sume in depozit, cu un rol de garantie, care sunt pastrate pe perioada solutionarii unor diferende judiciare sau a altor cauze.

6. SERVICII DE EXECUTOR TESTAMENTAR

Unele banci ofera clientilor acest tip de serviciu specializat, legat de mostenirile si proprietatile clientilor decedati. Bancile trateaza rezolvarea acestor probleme cu autoritatilr administrative, in numele si la cererea urmasilor sau a beneficiarilor respectivei proprietati. Pentru aceste servicii, banca percepe un comision, in functie de valoarea proprietatii.

7. CASETE PENTRU PASTRAREA VALORILOR

Clientii unei banci pot folosi seifurile acesteia pentru pastrarea unor valori. Serviciul se numeste casete pentru pastrarea valorilor, bancile percepand in schimb un comision.

In baza acestui serviciu, clientii isi pot lasa spre pastrare articole de valoare, cutii inchise, testamente sau alte documente importante. Banca emite o chitanta pentru bunurile lasate in pastrare, asumandu-si, astfel, raspunderea asupra acestora.

8. SEIFURILE

Acest tip de serviciu, la fel ca si casetele de valori, implica folosirea unor spatii special amenajate care apartin bancii. Clientului i se pune la dispozitie un seif, accesul la seif fiind sub un dublu control, banca pastrand o cheie si clientul cealalta. Accesul la seif poate avea loc oricand in timpul orelor de program ale bancii, timp in care clientul poate retrage sau depune orice obiecte sau documente.

9. BANCA LA DOMICILIU

Aceasta sintagma este un termen nou, utilizat in practica bancara contemporana si se refera la posibilitatea bancilor de a oferi clientilor serviciul bancar la domiciliu sau prin telefon. Folsind metode electronice, clientii au acces la conturile lor fara sa-si paraseasca domiciliul. Mai exista alte cateva servici pe care bancile occidentale le pot oferi clientilor lor.

10. DEPUNERILE PENTRU O NOAPTE

Aceasta facilitate este oferita acelor clienti care doresc sa depoziteze fonduri, in timpul cand banca este inchisa. Cei care apeleaza cel mai des la acest serviciu sunt gestionarii si casierii magazinelor, care doresc sa-si depoziteze,pentru siguranta, incasarile zilnice la banca. In general, sunt doua metode de administrare a depozitului.

Banca poate sa deschida depozitul in absenta clientului ( dupa verificarea sumelor aduse) si apoi sa crediteze contul clientului. In a doua varianta, clientul aduna banii destinati depozitarii peste noapte urmand sa-i verse cu regularitate sau la anumite perioade de timp. Pentru astfel de operatiuni, bancile au spatii special amenajate si, binenteles, percep un comision.

11.

EUROCECURILE

O carte de credit Eurocec permite clientului sa schimbe cecul in numerar, la bancile afiliate la sistemul Eurocec, din orice tara din Europa. Avantajul utilizarii eurocecurilor, comparativ cu folosirea cecurilor de calatorie este dat de faptul ca, in limita unei anumite sume (de exemplu 200 $), clientul nu trbuie sa achite in prealabil contravaloarea acestora. Valoarea cecurilor este debitata in contul clientului, in momentul transmiterii lor la banca emitenta. Cartile de credit Eurocec sunt folosite cu sisteme de identificare speciale.

1

ASIGURAREA DE CALATORIE

E bine ca toti cei care calatoresc in strainatate sa fie sfatuiti ca inainte de inceperea calatoriei sa fie asigurati pe timpul acesteia, recurgand in acest sens la “ asigurarea de calatorie “. De regula, bancile ofera un pachet standard prin care asigura clientul impotriva principalelor riscuri de calatorie contra platii unei prime de asigurare. Principalul risc, acoperit prin aceste asigurari, este cel privind asistenta medicala, in putine tari straine avand acces direct la un tratament de urgenta gratuit.

Asigurarea de calatorie permite rambursarea sumelor cheltuite, desi poate exista o limita maxima a sumei recuperabile. Tarile din Uniunea Europeana au incheiat acorduri reciproce cu privire la asigurarea asistentei medicale.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 753
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site