Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

CONSTITUIREA SOCIETATILOR BANCARE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micCONSTITUIREA SOCIETATILOR BANCARE

41. Consideratii generale. Sistemul bancar romanesc este structurat, asa dupa cum am aratat, pe doua nivele: primul nivel cuprinde o singura entitate, Banca Nationala a Romaniei (banca centrala a statului roman, cu atributii privind politica monetara, valutara de credit si de plati, precum si in materia autorizarii si supravegherii prudentiale bancare); al doilea nivel cuprinde, in principal, bancile, care sunt definite de art. 3 lit. b din Legea bancara ca fiind persoanele juridice autorizate sa desfasoare, in principal, activitati de atragere de depozite si de acordare de credite in nume si in cont propriu.Definitia legala a bancilor ofera o prima limitare a sferei persoanelor care pot desfasura activitati bancare: numai persoanele juridice pot avea calitatea de banca, potrivit legii . Dispozitia din Legea bancara romana este concordanta, de altfel, cu normele in materie din legislatiile europene, potrivit carora au acces la profesiunea bancara doar persoanele juridice, nu si persoanele fizice . Acestea din urma sunt excluse, de plano, de la exercitarea operatiunilor bancare.

0 a doua limitare este instituita de art. 9 din Legea nr. 58/1998, care prevede ca bancile se constituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Pe cale de consecinta, activitatea bancara nu poate fi desfasurata de orice persoana juridica, indiferent de forma juridica pe care o imbraca : in primul rand numai o societate comerciala poate avea calitatea de banca, cu excluderea regiilor autonome, a organizatiilor cooperatiste, a asociatiilor si fundatiilor etc.; in al doilea rand, banca nu poate functiona decat sub forma societatii comerciale pe actiuni fiind excluse societatile de persoane, societatea in comandita pe actiuni si societatea cu raspundere limitata . Restrangerea libertatii comerciantului de a alege forma societatii reprezinta o masura exceptionala, fundamentata pe natura juridica a activitatii bancare, activitate economica de interes public , si pe faptul ca principalul instrument al acestei activitati este capitalul.

Pentru a functiona ca banca, insa, nu este suficienta infiintarea unei societati comerciale pe actiuni care sa aiba ca obiect de activitate operatiunile bancare. Doctrina juridica franceza imparte conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca societatile bancare pentru a putea fi constituite si a functiona in conditii de procedura (autorizarea constituirii si a functionarii bancii de catre o autoritate administrativa autonoma de specialitate) si conditii de fond, care privesc societatea insasi (forma juridica; obiectul de activitate; capitalul social; conditii privind conducatorii, administratorii si actionarii etc.).

Aceasta clasificare este pertinenta si in materia reglementarii romanesti a societatilor bancare. Legea bancara prevede o serie de proceduri care preced respectiv succed constituirii propriu-zise a societatii comerciale bancare, in temeiul Legii societatilor comerciale si, totodata, impune anumite conditii de fond pe care societatea comerciala bancara trebuie sa le indeplineasca.

Astfel, din punct de vedere procedural, potrivit art. 9 din Legea nr. 58/1998, bancile, persoane juridice romane, precum si sucursalele bancilor straine pot functiona numai pe baza autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei. Mai mult decat atat. ele se constituie in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale[8]).

Procedura de constituire a societatilor bancare este una sui generis, datorita statutului special al acestor societati comerciale, care au, potrivit art. 4-7 din Legea bancara, un monopol legal asupra activitatilor bancare . Acest monopol justifica instituirea unui control public al accesului la profesiunea bancara, sub forma unei proceduri de autorizare de catre banca centrala, procedura concretizata intr-un agrement de natura administrativa al infiintarii si functionarii bancii. Este vorba de o exigenta administrativa exceptionala pentru o activitate comerciala care este instituita tocmai datorita specificitatii profesiunii bancare .

Desi exceptionala, aceasta cerinta nu este singulara: societatile de valori mobiliare si societatile de asigurari sunt supuse, si ele, unei proceduri de autorizare. Astfel, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori , societatile de intermediere de valori mobiliare, societatile de consultanta de plasament de valori mobiliare si societatile de compensare si depozitare colectiva de valori mobiliare, trebuie sa obtina autorizatia, respectiv avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. De asemenea, conform art. 12-13 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurari si supravegherea asigurarilor , constituirea si functionarea societatilor de asigurari sunt supuse autorizarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in calitate de autoritate administrativa autonoma de specialitate.

Autorizarea constituirii bancii de catre Banca Nationala a Romaniei si autorizarea functionarii bancii de catre banca centrala sunt reglementate de Legea bancara nr. 58/1998, in capitolul 3 (Autorizarea bancilor) si de Normele nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor , emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea Legii bancare.

Potrivit acestor reglementari, procesul de autorizare a bancilor de catre Banca Nationala a Romaniei cuprinde doua etape:

a. aprobarea constituirii bancii, in conformitate cu prevederile Legii nr.

31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 58/1998;

b. autorizarea functionarii bancii.

Ambele faze ale procedurii sunt initiate pe baza unei cereri adresate de fondatori bancii centrale, insotita de documentatia justificativa, si se incheie cu emiterea de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de autoritate administrativa autonoma, a unor acte administrative de autoritate: aprobarea de constituire si autorizatia de functionare.

in privinta conditiilor de fond, Legea bancara reglementeaza, prin norme cu caracter special fata de cele cuprinse in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si in Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, forma juridica, obiectul de activitate, denumirea, capitalul social, structura actionariatului, conducatorii, administratorii, cenzorii, auditorul independent etc.

Vom analiza, in cele ce urmeaza, etapele infiintarii societatilor comerciale bancare, in ordinea lor cronologica, cu precizarea ca analiza constituirii propriu-zise a bancilor se va limita la chestiunile specifice acestor societati.

42. Aprobarea constituirii societatilor bancare. Procedura de aprobare a constituirii societatii bancare urmareste verificarea de catre Banca Nationala a Romaniei a intrunirii garantiilor financiare, de competenta si moralitate prevazute de Legea bancara si reglementarile proprii ale bancii centrale privind accesul la profesiunea bancara, in scopul asigurarii securitatii clientelei, a tertilor si a sistemului bancar insusi . Verificarea are, deci, ca obiect, posibilitatea indeplinirii de catre viitoarea banca a conditiilor de fond impuse de Legea nr. 58/1998.

Conditiile care trebuie indeplinite de viitoarea societate bancara , pentru a se putea dovedi adecvarea mijloacelor disponibile la activitatea propusa , privesc, asa dupa cum am aratat, forma juridica, obiectul de activitate, mijloacele tehnice (dotarea cu personal si organizarea sistemului de control intern) si financiare (capitalul social minim), conducatorii (numarul, experienta si onorabilitatea) si actionarii (posibilitatea de a sustine financiar activitatea societatii si de a face fata eventualelor dificultati financiare) . indeplinirea acestor conditii este verificata de banca centrala pe baza documentatiei depuse de solicitanti.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 58/1998, forma cererii de autorizare, documentatia care trebuie sa insoteasca cererea, termenele si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei. Conditiile in care autorizatia poate fi acordata vor fi reglementate de Banca Nationala a Romaniei si se vor referi, fara a fi limitative, la: calificarea si experienta profesionala a conducatorilor bancii; nivelul minim al capitalului social subscris, care trebuie varsat, in forma baneasca, in totalitate, la momentul constituirii; studiul de fezabilitate a bancii; actionarii semnificativi si fondatorii bancii; structura actionariatului; sediul bancii; auditorul independent.

In aplicarea acestor dispozitii, Normele nr. 2/1999 dezvolta si concretizeaza conditiile care trebuie respectate de catre societatea bancara care urmeaza sa fie infiintata.

Astfel, bancile, persoane juridice romane, se constituie sub forma juridica de societate pe actiuni, fie prin subscriptie integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv, fie prin subscriptie publica.

Capitalul social al bancii trebuie sa fie subscris cel putin la nivelul capitalului minim stabilit de Banca Nationala a Romaniei (in prezent, 250 miliarde lei, potrivit Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine ) si fiecare actionar va varsa integral si in forma baneasca valoarea actiunilor subscrise pana la momentul constituirii. Se stabilesc, astfel, doua importante derogari de la regimul general al societatilor pe actiuni: in primul rand, aporturile la capitalul social al unei banci nu pot fi decat aporturi in numerar, cu excluderea aporturilor in creante (permise la societatile pe actiuni constituite prin subscriptie simultana) si a celor in natura; in al doilea rand, valoarea actiunilor subscrise trebuie varsat integral pana la momentul constituirii societatii, spre deosebire de societatile ordinare pe actiuni, la care valoarea varsamintelor la momentul infiintarii trebuie sa fie de 30% din capitalul subscris in cazul constituirii simultane, respectiv 50% in cazul constituirii continuate.

Denumirea bancii trebuie astfel stabilita, incat sa nu fie de natura sa produca confuzie cu denumirea altor banci autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei. Denumirea bancii trebuie sa fie in limba romana, cu exceptia cazului in care banca este o filiala a unei persoane juridice straine.

Spatiul destinat sa constituie sediul social al unei banci nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda, ca suprafata, conditii de securitate si dotari, activitatilor propuse.

Obiectul de activitate al bancii va fi stabilit cu respectarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, care prevede exhaustiv activitatile permise bancilor: acceptarea de depozite; contractarea de credite, operatiunile de factoring si scontarea efectelor de comert, inclusiv forfetare; emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit; lati si decontari; leasing financiar; transferuri de fonduri; emiterea de garantii si asumarea de angajamente; tranzactii in cont propriu sau in pontul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit), valuta, instrumente financiare derivate, metale pretioase, obiecte confectionate din acestea, pietre pretioase, valori mobiliare; intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de acesta; administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora; custodia si administrarea de valori mobiliare; depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; inchirierea de casete de siguranta; consultanta financiar-bancar; operatiuni de mandat.

Subsecvent acestei dispozitii, Legea bancara contine doua precizari, care nuanteaza valoarea juridica a enumerarii: pe de o parte, bancile pot desfasura activitatile prevazute de legislatia privind valorile mobiliare si bursele de valori prin societati distincte, care vor functiona sub reglementarea si supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu exceptia activitatilor care, potrivit

acestei legislatii, pot fi desfasurate in mod direct de catre banci; pe de alta parte operatiunile de leasing financiar vor fi desfasurate de catre banci prin societati distincte, constituite in acest scop. Pe cale de consecinta, potrivit Normelor nr. 2/1999, in obiectul de activitate nu vor fi incluse activitatile pe care potrivit acestor dispozitii, bancile nu le pot efectua in mod direct (ca, de exemplu intermedierea de valori mobiliare sau leasingul financiar) si nici activitatile care nu sunt definitorii pentru scopul in care o banca se constituie si functioneaza.

Analiza conditiilor privind actionarii semnificativi, fondatorii si structura actionariatului necesita cateva precizari prealabile, de ordin terminologic. Astfel potrivit art. 3 lit. i din Legea nr. 58/1998, actionar semnificativ, in sensul Legii bancare, este persoana care detine cel putin 5% din actiunile bancii. in conformitate cu art. 3 lit. J din Legea nr. 58/1998, prin persoana se intelege persoana fizica Juridica si orice grup de persoane care actioneaza impreuna, indiferent daca constituie sau nu o persoana juridica. Prin sintagma grup de persoane care actioneaza impreuna trebuie inteles, conform Legii bancare, un grup format din doua sau mai multe persoane care au incheiat un acord, in vederea obtinerii sau exercitarii dreptului de vot, pentru a infaptui o politica comuna fata de banca. Se considera ca exista acord:

a. intre soti, rude si afini pana la gradul al doilea inclusiv, precum si intre acestia si societatile aflate sub controlul efectiv al acestora;

b. intre o societate, presedintele consiliului de administratie si administratorii acesteia;

c. intre o societate si societatile asupra carora ea detine, direct sau indirect puterea efectiva de control;

d. intre societatile aflate sub controlul efectiv al aceleiasi sau al acelorasi persoane.

Aceasta definitie legala a grupului de persoane care actioneaza impreuna necesita unele precizari. Potrivit art. 127 din Legea nr. 31/1990, dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor nu poate fi cedat, iar orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula. Cum printr-o definitie legala a unei sintagme nu se poate institui o derogare (care, de altfel. ar trebui sa fie expresa, iar nu implicita) de la o dispozitie legala imperativa, norma amintita este a priori lovita de ineficacitate.

in sfarsit, conform art. 3 lit. 1 din Legea nr. 58/1998, sensul sintagmei societate aflata sub control efectiv este de societate in care o persoana fizica sau juridica: detine cel putin 50% din drepturile de vot; are dreptul de a numi sau de a inlocui majoritatea membrilor consiliului de administratie; poate decide asupra gestiunii si politicii financiar-bancare in baza unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati.

Persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ trebuie sa fie m fiunctiune de cel putin 3 ani. in cazul constituirii bancii pe calea subscriptiei publice, fondatorii au obligatia de a participa la capitalul social al bancii, per total, cu cel putin 30%, Fondurile deschise de investitii si fondurile cu capital de risc sau orice alte organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, constituite ca societate civila, nu pot participa ca fondator sau actionar semnificativ al unei banci.

Conducatorii bancii trebuie sa aiba onorabilitatea adecvata functiei pentru care au fost propusi si sa indeplineasca conditiile de pregatire si experienta profesionala prevazute la art. 25 din Legea nr. 58/1998: sa fie rezidenti in Romania; sa exercite exclusiv functia in care au fost numiti; cel putin unul dintre acestia sa fie cetatean roman; sa fie licentiati; sa fi lucrat cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara; sa nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unei societati comerciale.

Pentru indeplinirea conditiilor de experienta profesionala, o persoana trebuie sa satisfaca cel putin una dintre urmatoarele cerinte:

a. sa fi ocupat un post de conducere intr-o banca, in Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau in institutii echivalente din strainatate, intr-unul dintre domeniile specifice activitatii acestora;

b. sa fi condus o societate care isi desfasoara activitatea pe piata de capital, o societate de leasing financiar sau o societate de asigurare-reasigurare;

c. sa fi lucrat intr-o institutie financiar-bancara internationala cel putin la nivel de consilier (expert) intr-un domeniu specific activitatii institutiei in cauza.

Nu vor putea fi numite conducatori ai unei banci persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara sau care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 27 alin. 2 lit. b (salariati, administratori sau cenzori la o alta banca, cu exceptia salariatilor si a administratorilor unei banci, in cazul in care sunt alesi administratori la o alta banca) si c (in ultimii 5 ani a fost subiect al sanctiunii retragerii aprobarii de catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998 sau a fost inlocuita, potrivit art. 70 din Legea nr. 58/1998, ca urmare a unei masuri de remediere luate de banca). De asemenea, vor fi avute in vedere, fara a fi limitative, urmatoarele situatii: exercitarea, fara aprobarea Bancii Nationale a Romaniei, a atributiilor de conducator al unei banci; ocuparea unor functii de conducere intr-o banca ce a inregistrat sau inregistreaza un nivel de solvabilitate sub nivelul minim stabilit prin reglementarile bancii centrale sau asupra careia s-a instituit o masura de supraveghere speciala ori de administrare speciala de catre Banca Nationala a Romaniei.

Persoanele numite in calitatea de administrator trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 27 din Legea nr. 58/1998. Astfel, prin derogare de la dispozitiile Legii societatilor comerciale, administratorii bancii pot fi numai persoane fizice, in numar de cel mult 11, care nu se afla in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare. Termenul mandatului lor nu

poate fi mai mare de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. in afara conditiilor comune referitoare la administratori, o persoana nu poate fi aleasa in consiliul de administratie al unei banci, iar daca a fost aleasa, decade din mandatul sau, daca:

a. este salariat al bancii in cauza, cu exceptia conducatorilor acesteia;

b. este salariat, administrator sau cenzor la o alta banca (cu exceptia salariatilor si administratorilor unei banci, in cazul in care sunt alesi administratori la o filiala a bancii);

c. in ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea de catre Banca Nationala a Romaniei, cu titlu de sanctiune, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998, sau a fost inlocuita, potrivit art. 70 din Legea nr. 58/1998, ca urmare a unei masuri de remediere luate de banca.

Persoanele desemnate in calitate de cenzor trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 28 din Legea nr. 58/1998. Astfel, pot fi cenzori ai unei banci numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, in conditiile legii, si au experienta de cel putin 5 ani in domeniul financiar-bancar, precum si societatile de expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul Romaniei. Nu pot fi cenzori ai unei banci persoanele care, potrivit art. 70 din Legea nr. 58/1998, au fost in ultimii 5 ani inlocuite ca urmare a unei masuri de remediere luate de o banca, si nici persoanele care se afla in vreo situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.

Asa dupa cum am aratat, verificarea indeplinirii conditiilor legale analizate anterior se efectueaza de catre Banca Nationala a Romaniei, in cadrul primei etape a procesului de autorizare: aprobarea constituirii societatii bancare. Potrivit art. 20

din Normele nr. 2/1999, in vederea obtinerii aprobarii de constituire, solicitantii trebuie sa prezinte bancii Nationale a Romaniei urmatoarea documentatie:

a. cererea de autorizare;

b. procura autentica prin care membrii fondatori desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Banca Nationala a Romaniei;

c. proiectul actului constitutiv;

d. repartitia actiunilor si a drepturilor de vot pentru fondatori;

e. un chestionar completat de fondatori, cuprinzand denumirea bancii, identitatea participantilor la capitalul social si informatii despre acestia (daca fac parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna, asa cum aceasta sintagma este definita de art. 3 lit. k din Legea nr. 58/1998; daca detin participatii semnificative, de cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, la entitati nebancare si daca aceste entitati desfasoara activitati financiare; daca detin participatii semnificative la capitalul social al altor banci; bancile cu care participantul detine relatii de afaceri), sumele si procentele participatiei la capitalul social al bancii, sursele acestora, obiectivele urmarite prin obtinerea participatiei la capitalul social al bancii;f. studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde: tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii prevazute a fi oferite de catre banca; clientela careia i se adreseaza banca si modalitatile de atragere a acesteia; studiul segmentului de piata in care banca intentioneaza sa isi desfasoare activitatea; natura resurselor financiare utilizate; proiectul structurii organizatorice a bancii si atributiile fiecarui compartiment, cu precizarea numarului si a repartitiei personalului pe functii; estimari ale bilantului si ale contului de profit si pierderi pentru urmatorii 3 ani; estimarea costurilor de constituire;

g. comunicari privind identitatea conducatorilor bancii, a membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, insotite de o documentatie din care sa rezulte onorabilitatea, calificarea si experienta profesionala, care sa fie compatibile cu functia pentru care au fost desemnati;

h. in cazul constituirii unei filiale a unei banci straine, declaratia autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine privind viabilitatea bancii straine respective;

i. denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se va deschide contul de colectare a capitalului social, cont care va fi blocat pana la inmatricularea bancii m registrul comertului;

j. orice alte informatii pe care fondatorii le considera de natura sa sustina viabilitatea proiectului prezentat.

in cazul constituirii bancii prin subscriptie publica, documentatia privind administratorii si cenzorii nu va fi prezentata in Aceasta etapa, intrucat numirea acestora, potrivit art. 27 din Legea nr. 31/1990, este atributia adunarii constitutive.

Banca Nationala a Romaniei poate cere solicitantului sa prezinte orice informatie, precum si documente suplimentare, daca cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Conform art. 34 din Normele nr. 2/1999, persoanele care intentioneaza sa solicite sau care au solicitat aprobarea constituirii bancii au obligatia de a pastra confidentialitatea proiectului atata timp cat Banca Nationala a Romaniei nu s-a pronuntat asupra acestuia, sub sanctiunea respingerii cererii, in temeiul art. 14 lit. h din Legea nr. 58/1998.

Potrivit art. 13 din Legea nr. 58/1998, in termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, Banca Nationala a Romaniei va aproba constituirea bancii sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea sa, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.

Criteriile de apreciere sunt, asa dupa cum rezulta din enumerarea analizata anterior, de doua categorii: criterii obiective (care privesc conditiile speciale privind forma juridica, capitalul social minim, conducatorii, administratorii, cenzorii etc.) si criterii subiective (cuprinse, in principal, in studiul de fezabilitate si in chestionarul completat de fondatori cu informatii despre participantii la capitalul social al bancii). Limitarea si chiar eliminarea criteriilor subiective este de dorit, de lege ferenda, astfel incat sa permita un control jurisdictional efectiv al hotararii bancii Nationale a Romaniei .

Decizia Bancii Nationale a Romaniei poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul de administratie al bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de administratie poate fi atacata, in temeiul art. 83 din Legea nr. 58/1998, la Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.

43. Constituirea societatii comerciale bancare. Reglementare. Dupa obtinerea aprobarii de constituire din partea Bancii Nationale a Romaniei, fondatorii bancii vor putea initia procedura de infiintare a societatii comerciale bancare, acest drept fiind principalul efect al aprobarii .

Constituirea propriu-zisa a societatii bancare este reglementata, asa dupa cum am aratat, de dispozitiile referitoare la societatea pe actiuni din Titlul II {Constituirea societatilor comerciale) al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si de regulile speciale prevazute de Legea bancara. Astfel, societatea pe actiuni se constituie prin vointa asociatilor exprimata in actul constitutiv .

44. Actele constitutive ale societatii bancare. Conform art. 5 din Legea nr. 31/1990, societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate si sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actele constitutive ale societatii vor fi semnate de toti actionarii (in cazul constituirii simultane), respectiv de fondatori (in cazul constituirii prin subscriptie publica).

Contractul de societate trebuie incheiat in forma autentica. El va cuprinde elementele prevazute de art. 8 din Legea nr. 31/1990 si de normele speciale din legislatia bancara, pe care le-am analizat anterior: clauze de identificare a actionarilor; clauze privind identificarea societatii (denumirea, forma juridica de societate pe actiuni, sediul, emblema societatii); clauze privind caracteristicile societatii (obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; durata societatii, care poate fi limitata de un termen sau nelimitata; capitalul social cu precizarea capitalului social subscris, care trebuie varsat integral si in forma baneasca, la momentul subscrierii); clauze privind conducerea si gestiunea societatii (conducatorii, administratorii, cenzorii societatii; administrarea, controlul gestiunii si functionarea societatii); clauze privind drepturile si obligatiile actionarilor; clauze privind sediile secundare ale societatii; clauze privind dizolvarea si lichidarea societatii.

Statutul societatii pe actiuni va fi incheiat in forma autentica si va cuprinde aceleasi elemente ca si contractul de societate, dezvoltand clauzele care privesc organizarea si functionarea societatii.

45. Modalitatile de constituire a societati bancare in functie de modul de formare a capitalului social. Societatea comerciala bancara poate fi constituita (conform regulilor pe care le urmeaza societatile de capital) fie simultan (cand actionarii acopera, prin aporturile lor, intregul capital social si efectueaza varsamintele integral, in numerar, pana la momentul constituirii ), fie prin subscriptie publica (in cazul in care actionarii care initiaza infiintarea bancii nu dispun de resursele financiare necesare pentru a subscrie si a varsa intregul capital social; in Aceasta ipoteza, constituirea societatii presupune o etapa premergatoare necesara formarii capitalului social pe calea subscriptiei publice, dar si in acest caz fondatorii trebuie sa detina o participatie de ce1 putin 30% din capitalul social al bancii).

Indiferent de procedura de constituire, insa, formarea capitalului social al societatilor bancare si participatiile la acesta trebuie sa respecte normele speciale prevazute de Legea nr. 58/1998.

Astfe1, potrivit art. 40 din Legea nr. 58/1998 si art. 2 din Normele nr.9/2000, capitalul social al unei banci trebuie varsat, integral si in forma baneasca la momentul subscrierii. La constituire, aportul de capital va fi varsat intr-un cont, cu dobanda la vedere sau la termen, deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei. Contul de capital va fi blocat pana la inmatricularea bancii in registrul comertului. 

De asemenea, orice persoana care intentioneaza sa achizitioneze (inclusiv prin subscrierea actiunilor) o participatie de cel putin 5% din capitalul social al banci este obligata, potrivit Art. 51 din Legea nr. 58/1998, sa obtina aprobarea prealabila a bancii Nationale a Romaniei.

46. Formalitatile necesare constituirii societatii bancare. Intocmirea actelor constitutive, constand in redactarea si autentificarea acestora. precum si inmatricularea societatii bancare in registrul comertului urmeaza regulile de drept comun din Legea nr. 31/1990, fiind aceleasi atat in cazul constituirii simultane, cat si in cazul constituirii prin subscriptie publica. Formalitatile sunt indeplinite de catre actionam, cand constituirea este simultana, respectiv de persoanele desemnate de adunarea constitutiva, cand constituirea este continuata . in ambele cazuri potrivit art. 40 din Legea nr. 31/1990, societatea bancara devine persoana juridica din ziua inmatricularii in registrul comertului.

Astfel, dupa redactarea inscrisurilor constitutive si autentificarea lor de catre un notar public, fondatorii sau persoanele desemnate ca administratori ai societatii ori un imputernicit al acestora va solicita inmatricularea societatii bancare la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea, in termen de 15 zile de la data autentificarii actului constitutiv Potrivit art. 35 am. 2 din Legea nr. 31/1990, cererea de inmatriculare, care cuprinde in esenta, elementele actului constitutiv, este insotita de urmatoarele documente :

a. actul sau actele constitutive, in forma autentica;

b. dovada efectuarii varsamintelor, in conditiile stabilite in actul constitutiv

c. actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de actionari;

d. declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990.

Intrucat toate avizele sau actele de autorizare eliberate de autoritatile publice, in functie de obiectul de activitate al societatii, trebuie solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii de inmatriculare a societatii bancare oficiul va solicita Bancii Nationale a Romaniei aprobarea de constituire a societatii respective. Banca centrala este obligata sa comunice actul de autorizare in termen de 15 zile .

Controlul legalitatii inmatricularii societatii se exercita de catre judecatorul delegat la oficiul registrului comertului. Obiectul controlului il reprezinta respectarea normelor imperative prevazute in Legea nr. 31/1990 si in Legea nr. 58/1998.

47 Consecintele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii bancare. In Aceasta materie, Legea nr. 31/1990 urmareste sa realizeze un echilibru intre protectia intereselor tertilor si imperativul respectarii dispozitiilor legale privind constituirea societatilor comerciale . Solutia principala adoptata de lege este regularizarea societatii si, doar in mod exceptional, nulitatea acesteia.

Singura prevedere legala care ar putea cunoaste o aplicatiune speciala in cazul societatilor bancare este art. 56 lit. e si g din Legea nr. 31/1990. care prevede printre neregularitatile sanctionate cu nulitatea societatii, cazul lipsei autorizarii legale administrative de constituire a societatii (in cazul societatilor bancare - aprobarea de constituire emisa de Banca Nationala a Romaniei), si cel al incalcarii dispozitiilor legale privind capitalul social minim, subscris si varsat.

48. infiintarea sucursalelor si filialelor societatii bancare. Activitatea societatii bancare poate presupune necesitatea infiintarii unor sucursale si filiale, care sa desfasoare aceeasi activitate comerciala bancara ca si societatea initiala, concomitent cu constituirea acesteia.

Legea bancara cuprinde o definitie legala speciala a sucursalei unei societati bancare: unitate operationala fara personalitate juridica a unei banci si care efectueaza in mod direct toate sau unele dintre activitatile bancii, in limita mandatului dat de aceasta. Conform art. 46 din Legea nr. 58/1998, bancile, persoane juridice romane, precum si sucursalele bancilor straine, pot deschide pe teritoriul Romaniei sucursale si alte sedii secundare (agentii si altele asemenea) in conditiile prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei , cu obligatia notificarii acesteia m termen de 5 zile' de la data inmatricularii in registrul comertului. Se instituie astfel, expres, posibilitatea sucursalei in Romania a unei banci straine de a deschide, la randul ei, sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei.

Filiala este definita de art. 3 lit. c din Legea bancara ca fiind persoana juridica in care o alta persoana sau un grup de persoane care actioneaza impreuna detin 50% sau mai mult din actiunile cu drept de vot sau o participatie semnificativa, care permite acestora sa exercite controlul efectiv asupra conducerii sau politicilor filialei . intrucat reprezinta societati comerciale de sine statatoare. filialele bancilor vor fi infiintate conform procedurii ordinare de constituire a unei societati comerciale (si, eventual, potrivit legii speciale in materia respectiva - valori mobiliare, asigurari, leasing), fara sa fie necesara existenta unei mentiuni in acest sens in actul constitutiv al societatii a carei filiala este.

49. Autorizarea functionarii societatilor bancare. Asa dupa cum am aratat, constituirea societatii bancare, chiar precedata de aprobarea de constituire emisa de Banca Nationala a Romaniei, nu este suficienta pentru ca banca sa aiba dreptul de a efectua operatiuni bancare. in scopul de a utiliza denumirea de banca si de a desfasura activitati bancare, societatea legal constituita trebuie sa primeasca autorizarea de functionare din partea Bancii Nationale a Romanei. care apreciaza aptitudinea societatii de realizare a obiectivelor economico-financiare propuse si compatibilitatea acestora cu functionarea sistemului bancar .

In termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire (respectiv in termen de 8 luni in cazul bancilor care se constituie pe calea subscriptiei publice), m vederea obtinerii autorizatiei de functionare vor fi prezentate bancii centrale documentele care atesta constituirea legala a bancii. Nerespectarea acestor termene are drept consecinta, potrivit art. 31 din Normele nr. 2/1999, revocarea aprobarii constituirii bancii. Vor fi prezentate urmatoarele documente:

a. actul constitutiv;

b. scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social, care sa confirme suma varsata de fiecare actionar intr-un cont special deschis pentru colectarea capitalului social, blocat pana in momentul inmatricularii bancii;

c. dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social;

d. informare cu privire la repartitia capitalului social;

e. identitatea auditorului independent, insotita de o documentatie care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor legale;

f. copii de pe cererea de inmatriculare si de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea bancii;

g. comunicare privind existenta reglementarilor proprii referitoare la desfasurarea activitatii.

in cazul in care banca s-a constituit pe calea subscriptiei publice, se vor transmite si documentele privind actionarii semnificativi, precum si cele care privesc identitatea administratorilor si a cenzorilor societatii.

Banca Nationala a Romaniei decide cu privire la autorizarea functionarii bancii in termen de 4 luni de la data primirii documentelor mentionate. Optiunile bancii centrale sunt: autorizarea functionarii bancii; respingerea cererii de autorizare a functionarii; autorizarea partiala a functionarii bancii (doar pentru anumite categorii de activitati bancare), echivaland cu un refuz partial de autorizare .

Cererea de autorizare poate fi respinsa de Banca Nationala a Romaniei in orice etapa a procesului de autorizare, potrivit art. 14 din Legea nr. 58/1998, daca:

a. documentatia prezentata este incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b. documentatia prezentata este insuficienta pentru a determina daca: banca va desfasura o activitate in conformitate cu prezenta lege; onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala a conducatorilor bancii si calitatea actionarilor semnificativi sunt corespunzatoare pentru indeplinirea obiectivelor prevazute in studiul de fezabilitate si a activitatilor financiar-bancare propuse a fi desfasurate;

c. capitalul social este mai mic decat nivelul minim stabilit de banca centrala;

d. forma juridica este alta decat cea de societate comerciala pe actiuni;

e. din evaluarea studiului de fezabilitate si/sau din rapoartele anuale ale bancii straine, dupa caz, rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure clientelei o siguranta satisfacatoare, sau acestea nu corespund conditiilor existente in cadrul segmentului de piata ce urmeaza a fi acoperit de serviciile oferite de banca;

f. conducatorii bancii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitatea necesara, calificarea si experienta profesionala adecvate functiei lor, potrivit art. 25 din Legea nr. 58/1998, sau cu privire la care a fost luata una dintre masurile prevazute de Legea nr. 58/1998 la art. 69 (sanctiuni aplicate de Banca Nationala a Romaniei) sau la art. 70 (masurile de remediere luate de Banca Nationala a Romaniei);

g. calitatea fondatorilor sau a actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente a bancii, pentru cauze cum ar fi: puterea financiara a acestora nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obtine de la banca, in vederea satisfacerii obligatiilor lor financiare in primii 3 ani de activitate a bancii; sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit intem; condamnari penale; persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ sunt in functiune de mai putin de 3 ani;

h. inainte de obtinerea aprobarii de constituire, fondatorii au facut comunicari publice asupra infiintarii sau functionarii bancii;i. nu sunt respectate prevederile Legii nr. 58/1998 sau reglementarile date in aplicarea acesteia.

Hotararea de respingere a acordarii autorizatiei de functionare a bancii va fi comunicata partilor interesate, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia. Decizia Bancii Nationale a Romaniei poate fi contestata, in temeiul art. 83 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul de

administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de administratie poate fi atacata la Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ. in termen de 15 zile de la comunicare.

La fel ca in cazul aprobarii de constituire, si la acordarea autorizatiei de functionare Banca Nationala a Romaniei trebuie sa verifice atat indeplinirea unor criterii obiective (capitalul social, forma juridica etc.), cat si a unor criterii de ordin subiectiv (evaluarea studiului de fezabilitate, a calitatii fondatorilor si a actionarilor semnificativi). Facem aceeasi propunere de lege ferenda, privind limitarea sau eliminarea criteriilor subiective ("conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar'; "regulile unei practici bancare prudente'; "siguranta satisfacatoare a clientelei'; "conditiile existente in cadrul segmentului de piata ce urmeaza a fi acoperit de serviciile oferite de banca'; "puterea financiara a fondatorilor si actionarilor semnificativi nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obtine de la banca'), in scopul exercitarii unui control jurisdictional efectiv de catre Curtea Suprema de Justitie .

Potrivit art. 31 alin. 1 din Normele nr. 2/1999, neacordarea autorizatiei de functionare atrage in mod automat revocarea aprobarii constituirii. 0 noua cerere de autorizare poate fi adresata bancii Nationale a Romaniei numai dupa trecerea unui termen de 6 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului.

in ipoteza autorizarii functionarii societatii bancare, banca nou-constituita va putea utiliza denumirea de banca si, totodata, va putea desfasura activitati bancare incepand cu data eliberarii autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei , Aceasta autorizatie constituind, asa dupa cum am aratat, conditia de acces la profesiunea bancara .

in termen de 5 zile de la data efectuarii primei operatiuni bancare, banca va notifica acest lucru bancii Nationale a Romaniei. Notificarea va cuprinde mentionarea operatiunilor cu care banca si-a inceput activitatea si va fi insotita, potrivit art. 7 din Normele nr. 2/1999, de reglementarile interne privind desfasurarea respectivelor operatiuni.

Pe masura extinderii activitatii cu efectuarea altor operatiuni bancare, in limita obiectului de activitate autorizat, banca va transmite Bancii Nationale a Romaniei reglementarile interne corespunzatoare.

50. Unele precizari in legatura cu societatile bancare cu statut special. Alaturi de societatile bancare ordinare, in sistemul bancar romanesc exista o serie de banci cu statut special, intemeiat, de regula, pe natura activitatilor bancare principale pe care le efectueaza. Aceste banci au fost infiintate si functioneaza in temeiul unor legi speciale, care se completeaza cu legea generala in materie.

Astfel, Casa de Economii si Consemnatiuni (C.E.C.) este persoana juridica de drept privat, fiind reorganizata in societate bancara pe actiuni, in temeiul Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni in societate bancara pe actiuni , cu actionar unic statul roman.

De asemenea, Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. a fost constituita in temeiul Hotararii Guvernului nr. 189/199) privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank) , statutul ei juridic actual fiind reglementat de Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior , care a abrogat expres actul normativ in temeiul caruia a fost infiintata.

in fine, o alta categorie de banci o reprezinta societatile bancare infiintate, intemeiul exclusiv al legii , inainte de 1989, respectiv in temeiul unor hotarari ale Guvernului Romaniei , dupa 1990, si care au fost reorganizate in societati comerciale bancare dupa adoptarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara. Aceste societati bancare, insa, nu au un statut special, ci au fost constituite sub imperiul altor reglementari decat cele astazi in vigoare, in prezent fiind guvernate exclusiv de Legea bancara nr. 58/1998.

51. Constituirea sucursalelor bancilor straine. Prevederile Legii bancare nr. 58/1998 se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor, persoane juridice straine .

Bancile straine pot infiinta sucursale pe teritoriul Romaniei, in baza aprobarii Bancii Nationale a Romaniei, cu respectarea formalitatilor prevazute de legislatia romana in vigoare . Se poate sustine, astfel, ca Legea bancara reglementeaza un sistem bancar deschis accesului bancilor straine.

La infiintare, sucursalele trebuie sa dispuna de un capital de dotare la nivelul prevazut pentru capitalul social minim al bancilor (250 miliarde lei). Potrivit art. 11 din Normele nr. 9/2000 privind capitalul minim al bancilor si al sucursalelor bancilor straine, capitalul de dotare trebuie sa fie varsat in totalitate, in forma baneasca, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei. Sursa de constituire a capitalului de dotare al sucursalelor bancilor straine este contravaloarea in lei a sumelor in devize, puse la dispozitia sucursalei, cu caracter permanent, de banca straina de care apartine.

De asemenea, prevederile Nonnelor nr. 2/1999 referitoare la spatiul destinat sediului social al bancilor si la conducatori sunt aplicabile si in cazul sucursalelor bancilor straine.

La stabilirea obiectului de activitate al sucursalei unei banci straine se va avea in vedere, alaturi de conditiile care trebuie indeplinite in cazul unei banci -persoana juridica romana, si faptul ca activitatile ce urmeaza a fi desfasurate nu pot excese obiectului de activitate al bancii straine respective: aceasta nu va putea efectua in Romania, prin intermediul unei sucursale, activitati bancare pe care nu are dreptul sa le desfasoare in tara de origine.

Totodata, persoana sau persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cenzorii bancii, persoana juridica romana.

Potrivit art. 28 din Normele nr. 2/1999, in vederea obtinerii aprobarii de infintare, banca straina solicitanta trebuie sa prezinte Bancii Nationale a Romaniei

urmatoarea documentatie;

a. cererea de autorizare;

b. actul constitutiv, din care rezulta denumirea, forma juridica, sediul social si modul de functionare a bancii straine;

c. extras din registrul comertului din tara de origine, care atesta inmatricularea bancii si identitatea reprezentantilor acesteia;

d. descrierea bancii straine, care va include: clasificarea sa in tara de origine, in functie de marimea activelor; descrierea structurii organizatorice descrierea actionarilor semnificativi; descrierea activitatii sale;

e. ultimele trei rapoarte anuale ale bancii, certificate de auditori independenti;

f. descrierea sistemului de reglementare bancara din tara de origine: prezentarea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine; modul in care societatea bancara straina, inclusiv sucursala pe care o va deschide in Romania, este supravegheata de aceasta autoritate;

g. declaratia autoritatii de supraveghere din tara de origine privind: acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale in Romania de catre banca in cauza; viabilitatea societatii bancare respective;

h. hotararea organului statutar al bancii straine, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul Romaniei, din care sa rezulte cel putin: sediul sucursalei; operatiunile pe care sucursala urmeaza sa le desfasoare pe teritoriul Romaniei; suma care va fi pusa la dispozitia sucursalei drept capital de dotare; identitatea conducatorilor (cel putin doi), imputerniciti sa angajeze banca legal in Romania si competentele acestora;

i. studiul de fezabilitate;

j. comunicare privind identitatea persoanei sau persoanelor care urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul contabil al sucursalei;

k. denumirea bancii sau denumirea sucursalei bancii straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, la care se deschide contul unde va fi transferata suma reprezentand capitalul de dotare al sucursalei.

in termen de doua luni de la comunicarea aprobarii de constituire, in vederea obtinerii autorizatiei de functionare, vor fi prezentate bancii Nationale a Romaniei, conform art. 29 din Normele nr. 2/1999, documentele care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru infiintarea sucursalei, documentatie care va cuprinde:

a. scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul de dotare al sucursalei, care sa confirme depunerea acestuia de catre banca straina intr-un cont blocat pana la inmatricularea sucursalei bancii in registrul comertului;

b. dovada care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului aferent sediului sucursalei;

c. copie de pe cererea de inmatriculare si de pe certificatul eliberat de oficiul registrului comertului, din care rezulta inmatricularea sucursalei.

52. Retragerea autorizatiei de functionare a bancii. Autorizarea functionarii societatii bancare de catre Banca Nationala a Romaniei nu are caracter definitiv . Potrivit art. 16 din Legea nr. 58/1998, Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia unei banci sau unei filiale a unei banci romanesti, ori a unei filiale sau sucursale a unei banci straine, fie la cererea bancii, fie ca sanctiune, potrivit art. 69 alin. 2 lit. e din Legea nr. 58/1998, fie pe baza unuia dintre urmatoarele motive:

a. banca nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizata, in termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat, de mai mult de 6 luni, activitatea de acceptare de depozite;

b. autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

c. actionarii au decis sa dizolve si sa lichideze banca;

d. a avut loc o fuziune sau o divizare a bancii;

e. autoritatea competenta din tara in care are sediul banca straina ce a infintat o sucursala in Romania i-a retras acesteia autorizatia de a desfasura activitati bancare;

f. s-a retras autorizatia bancii a carei filiala este.

Trebuie remarcat, fata de Aceasta enumerare, nerespectarea de catre legiuitor a unor principii elementare de logica juridica: in realitate, motivele de la lit. a, b si f constituie temeiuri pentru retragerea autorizatiei cu titlu de sanctiune, iar cele de la lit. c si d reprezinta cazuri in care banca insasi solicita acest lucru; astfel ca, in fapt, enumerarea ar fi trebuit sa cuprinda un singur motiv: retragerea autorizatiei bancii straine de catre autoritatea competenta din tara de origine (desi, intr-o interpretare extensiva a conceptului de sanctiune, si acest motiv ar putea fi calificat ca atare).

Hotararea Bancii Nationale a Romaniei de retragere a autorizatiei se comunica in scris bancii, filialei sau sucursalei in cauza, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si in doua publicatii de circulatie nationala.

Hotararea de retragere a autorizatiei produce efecte de la data publicarii ei in Monitorul Oficial sau de la o data ulterioara, specificata in hotararea respectiva. Ea poate fi contestata, in temeiul art. 83 alin. 1 din Legea nr. 58/1998, in termen de 15 zile de la comunicare la Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care se pronunta prin hotarare in termen de 30 de zile de la data sesizarii. Hotararea Consiliului de administratie poate fi atacata la Curtea Suprema de Justitie - Sectia de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.

Conform art. 18 din Legea nr. 58/1998, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de retragere a autorizatiei, bancii, filialei sau sucursalei respective i se interzice angajarea in orice operatiune financiara.

53. Deschiderea de reprezentante de catre bancile straine. Procedura deschiderii de reprezentante de catre bancile straine este fundamental diferita de cea a infiintarii de sucursale, datorita diferentelor de regim juridic existente intre cele doua categorii de dezmembraminte ale societatilor bancare: sucursala bancii straine poate destasura orice activitati bancare, in limita autorizatiei bancii Nationale a Romaniei, in timp ce reprezentanta bancii straine desfasoara o activitate limitata la acte de informare, de legatura sau de reprezentare.

Astfel, potrivit art. 10 din Legea nr. 58/1998, bancile straine au obligatia sa notifice bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania, in conformitate cu reglementarile date de aceasta.

in aplicarea acestei dispozitii, Banca Nationala a Romaniei a emis Normele nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii in Romania de reprezentante de catre bancile straine . Bancile cu sediul in strainatate au obligatia de a notifica bancii centrale deschiderea de reprezentante in Romania, in termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

Scrisoarea oficiala de notificare trebuie sa precizeze in mod explicit ca reprezentanta isi va limita activitatea la acte de informare, de legatura sau de reprezentare si ca nu va efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor Legii bancare nr. 58/1998 . Scrisoarea va fi insotita de urmatoarele documente:

a. informatii privind banca straina respectiva (denumirea si forma juridica; sediul social; descrierea principalelor activitati);

b. o atestare din partea autoritatii de supraveghere bancara din tara de origine a bancii straine, care sa confirme existenta sa legala, capitalul social, identitatea conducatorilor sai si faptul ca societatea in cauza este autorizata ca banca si este supusa supravegherii autoritatii respective;

c. ultimul raport anual al bancii straine;

d. informatii cu privire la reprezentanta a carei deschidere este notificata (obiectul activitatii; sediul; durata de functionare);

e. imputernicire autentificata, semnata de unul dintre conducatorii bancii straine, pentru reprezentantii desemnati sa angajeze valabil in Romania banca straina;

f. copie de pe documentul emis de autoritatea competenta din Romania. Prin care se autorizeaza functionarea reprezentantei.

Scrisoarea oficiala de notificare, insotita de documentatia de mai sus, prezentata in limba romana, va fi transmisa, potrivit art. 4 din Normele nr. 6/1998, Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.

Pentru a permite bancii centrale sa tina evidenta reprezentantelor bancilor straine deschise in Romania, acestea au obligatia de a comunica, in termen de 15 zile, Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale bancii straine pe care o reprezinta, precum si, daca este cazul, inchiderea lor.

54. Registrul bancar Potrivit art. 1 din Normele nr. 1/1999 privind registrul bancar emise de Banca Nationala a Romaniei, bancile, persoane juridice romane. si sucursalele bancilor straine care au fost autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei vor fi inmatriculate intr-un registu, numit registrul bancar, tinut de Banca Nationala a Romaniei in sistem computerizat . Aceasta evidenta cu caracter special, similara celei tinute de oficiul registrului comertului, va fi permanent accesibila publicului, la sediul central al Bancii Nationale a Romaniei (prin Directia comunicare din cadrul Secretariatului general) si la sucursalele acesteia.

Registrul bancar va cuprinde, conform art. 2 din Normele nr. 1/1999 urmatoarele rubrici: numarul si data inmatricularii in registrul bancar; denumirea bancii, insotita de forma juridica sau, dupa caz, de mentiunea sucursala; adresa sediului social; numarul si data inmatricularii in registrul comertului; data autorizarii functionarii bancii de catre Banca Nationala a Romaniei; seria, numarul si data autorizatiei emise de Banca Nationala a Romaniei; data radierii inregistrarii; observatii.

Inmatricularea bancilor in registrul bancar se va face in ordinea cronologica a autorizarii acestora de catre Banca Nationala a Romaniei. Despre situatiile de retragere a autorizatiei, reorganizare, lichidare, faliment, fuziune, schimbarea denumirii si alte situatii similare se va face mentiune in registrul bancar, la rubrica Observatii.Mai mult decat atat, si in cazul prevazut la art. 1 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 vezi nota nr. 37 prin lege nu pot fi autorizate sa desfasoare activitati bancare decat tot persoane juridice.

Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op. cil., p. 21; Thierry Bonneau, op, cit., p. 69.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 157.Reglementarea anterioara (Legea nr. 33/199] privind activitatea bancara) excludea expres doar societatea cu raspundere limitata. Cu toate acestea. nici sub imperiul acestei legi nu au fost constituit banci sub alta forma juridica decat cea a societatii pe actiuni. in doctrina juridica in materi constituirii societatilor comerciale a existat chiar o controversa: intr-o opinie s-a sustinut ca societatile bancare se pot constitui numai sub forma societarilor pe actiuni (Octavian Capatina, Societatile comerciale. Ed. Lumina, Bucuresti. 1991, p. 229); intr-o alta opinie. argumentata, s-a aratat ca, atata timp cat legea nu interzice in mod expres decat constituirea societatilor bancare sub forma societatii cu raspundere limitata, iar din interpretarea sistematica a legii rezulta ca sunt excluse si societatile de persoane, concluzia ar fi ca bancile ar putea sa imbrace atat forma socieiatilor pe actiuni, cat si pe ce, a societatilor in comandita pe actiuni (Mircea-Slefan Minea, Constituirea societatilor comerciale Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996, p. 185-186). Pe larg. cu privire la reglementarea anterioara a constituirii societatilor bancare, Ion Turcu, Operatiuni si contracte bancare, Ed. Lumina Lex Bucuresti, 1997, p. 77-81.

Thierry Bonneau, op. cit., p. 106.

Francoise Dekeuwer-Defossez, Droit bancaire, Editions Dalloz, Paris 1999 p. 12

Ion Turcu, Drept bancar, vol. I, p. 269; Radu I. Motica, Vasile Popa, Drept comercial roman si drept bancar, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999, p.173; Mircea-Stefan Mina, op. Cit., p.188; Ion Turcu, Observatii(I), p.17.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990; republicata in Monitorul 0ficial nr. 33 din 29ianuarie 1998, dandu-se textelor o noua numerotare; modificata si completata prin Legea nr. 41/1991, Publicata in Monitorul Oficial nr. 120 din 4 iunie 1991, Legea nr. 44/1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 142 din 11 iulie 1991, Legea nr. 80/1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 263 din 23 decembrie 1991, Legea nr. 78/1992, publicata in Monitorul Oficial nr. 178 din 28 iulie 1992, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, publicata m Monitorul Oficial nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobata si modificata prin legea nr.195/1997, publicata in Monitorul Oficial 335 din 28 noiembrie 1997, si Legea nr. 127/2000, publicata in monitorul Oficial 345 din 2 iulie 2000

Ion Turc Drept bancar, vol. I, p. Ion Turcu, Observatii(l), p 18-19

Chnstian Gavalda, Jean Stoufflet, op. cil., p. 25.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 210 din 11 august 1994; modificata si completata prin Legea nr. 55/1995, publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din 19 iunie 1995; Legea nr. 66/1997, publicata in Monitorul Oficiai nr. 73 din 23 aprilie 1997; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 65 din 16 februarie 1999; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 243 din 1 iunie 2000.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 148 din 10 aprilie 2000; modificata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 311 din 5 iulie 2000.

Publicate in Monitorul Oficial nr. 58 din 10 februarie 1999; modificate prin Normele nr. 6/1999, publicate in Monitorul Oficial nr. 182 din 28 aprilie 1999, si prin Normele nr. 10/1999, publicate in Monitorul Oficial nr. 5 din 10 ianuarie 2000.

Legislatia in vigoare este inconsecventa in denumirea acestei proceduri, utilizandu-se, uneori, si termenul autorizare. Ratiuni de unitate terminologica si argumente legate de functia juridica a Bancii Nationale a Romaniei in aceasta faza a procedurii de constituire a societatii bancare ne determina sa consideram ca termenul aprobare trebuie utilizat pentru a denumi atat procedura, cat si actul administrativ emis.

Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op. Cit. p. 26.

Thierry Bonneau, op. cit., p. 106.

Pentru o analiza a conditiilor de constituire a societarilor bancare in reglementarea anterioara, Ion Turcu, Operatiuni,76-81; Mircea-Stefan Mina, op. cit., p. 185-189; Octavian Capatina, op. Cit., p. 227-231

Franoise Dekeuwer-Defossez, op. cit, p. 12.

Thierry Bonneau, op. cit., p. 106-109; Franois Dekeuwer-Defossez, op. cit., p. 11-12- Michel de Juglart, Benjamin Ippolito, Banques et bourses, Editions Montchrestien, Paris. 1991, p. 25-30.

Publicate in Monitorul Oficial nr. 474 din 29 septembrie 2000.

Pentru o analiza a aceleiasi chestiuni in dreptul francez, Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op. cit., p. 31; Thierry Bonneau, op. cit., p. 109.

Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op. cit., p. 30.

Pentru o analiza exhaustiva, Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 285 si urm.; Ion Turcu, Teoria si practica dreptului comercial roman, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, vol. I, p. 249 si urm . Radu I. Monca, Vasile Popa, op. cit., p. 140-147; Elena Careei, Societatile comerciale pe actiuni, Ed. All Beck, Bucuresti, 1999, p. 12-13; Dan A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996,p.11 si urm.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 285; Ion Turcu, Teoria si practica, vol. 1, p. 249-250- Elena Carcei, op. cit., p. 76-83.

Radu I. Motica, Vasile Popa, op. cit., p. 142-143.

Stanciu D. Carpenaru, op. cit. p 293

Datorita faptului ca aporturile la capitalul social al societatii bancare nu pot fi decat in forma baneasca, dispozitiile art. 35 alin. 2 lit. c, cu privire la cererea de inmatriculare a actelor privind proprietatea asupra aporturilor in natura, nu sunt aplicabile in cazul bancilor.

Elena Carcei, op. Cit., p.127

Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 182-183.

Normele nr. 3/1999 privind modificarile in situatia bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea Legii bancare si modificate de Normele nr. 11/1999.

Pentru definitiile si analiza sintagmelor persoana, grup de persoane care actioneaza impreuna si control efectiv, vezi supra, nr. 42.

Michel de Juglart, Benjamin Ippolito, op. cit., p. 25-30.

Thierry Bonneau, op. cit., p. 109.

Instituirea unor conditii privind calitatea fondatorilor si a actionarilor semnificativi constituie o masura exceptionala pentru o societate de capitaluri, cum este societatea pe actiuni. Regula. in cazul societatilor de capitaluri, este ca factorul decisiv la constituirea societatii este ideea de capital, iar nu persoana celor care se asociaza si nici calitatile ei, ea in cazul societatilor de persoane. Pentru dezvoltari, Mircea N. Costin, Corona Aura Jelea, Societatile comerciale de persoane, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999. Cu toate acestea, necesitatea existentei unor actionari semnificativi care sa aiba puterea financiara pentru a face fata. eventualelor dificultati financiare a constituit motivul determinant pentru instituirea de catre Banca Nationala a Romaniei a acestor conditii, si, implicit, pentru dreptul de apreciere a indeplinirii lor.

Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op. cit., p. 31; Thierry Bonneau, op. cit., p. 109.

Christian Gavalda, Jean Stoufflet, op, cit., p. 30.

Thierry Bonneau, op. cit., p. 111; Francoise Dekeuwer-Defossez, op. cit., p. 12.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 140 din 5 iulie 1996; republicata in Monitorul Oficial nr. 28 din 26 ianuarie 1999, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea a fost modificata prin Legea nr.146/1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 173 din 29 iulie 1997; prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997, publicata in Monitorul! Oficial nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobata si modificata prin Legea nr. 246/1998, publicata in Monitorul Oficial nr. 495 din 22 decembrie 1998). prin Legeanr. 250/1998, publicata in Monitorul Oficial nr. 516din 30 decembrie 1998.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 71 din 3 aprilie 1991.

Publicata in Monitorul Oficial nr. 250 din 6 iunie 2000.

Un exemplu, in acest sens, il constituie Legea nr. 16/1968 privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii Romane de Comert Exterior, publicata in Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968.

Un astfel de exemplu il constituie Hotararea Guvernului nr. 1059/1990 privind aprobarea infiintarii Bancii Comerciale "Ion Tiriac' - societate pe actiuni, publicata in Monitorul Oficial nr. 151 din2iuliel992.

Bancile persoane juridice romane pot infiinta in strainatate sucursale potrivit procedurii instituite

de legislatia bancara a statului respectiv.

Trebuie precizat ca bancile straine pot sa infiinteze in Romania si filiale, societati bancare persoane juridice romane.

Thierry Bonneau, op. CU., p. 157; Miehel de Juglart, Benjamin Ippolito, op. cit, p. 30.

Publicate in Monitorul Oficial nr. 386 din 12 octombrie 1998.

Aceasta limitare a activitatii reprezentantelor bancilor straine este stabilita in mod expres prin dispozitiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Publicate in Monitorul Oficial nr. 12 din 19 ianuarie 1999.

Introducerea si actualizarea datelor din registrul bancar se efectueaza de catre Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.

Numarul de inmatriculare a bancii in registrul bancar va avea urmatoarea structura:

a.           Pentru banci, persoane juridice romane: RB - PJR, codul statistic al judetului numarul de ordine in registrul bancar;

b.           Pentru sucursalele bancilor straine: RB - PJS, codul statistic al judetului numarul de ordine in registrul bancar.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2766
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved