Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

finante+ Font mai mare | - Font mai micANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Activele circulante pot exista in intreprindere sub diferite forme:

stocuri de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, productia in curs de executie, produse, stocuri aflate la terti, animale, marfuri, ambalaje;

creante in relatiile cu tertii (in curs de decontare sau in curs de transformare in bani): clienti, debitori, decontari cu asociatii privind capitalul;

investitii financiare pe termen scurt (titluri de plasament);

disponibilitati in lei si devize, valori de incasat.

n      Acestor stocuri de active circulante le corespund:

- conturile de stocuri si productie in curs de executie;

- conturi de creante;

- investitii financiare pe termen scurt;

- casa si conturi in lei.

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      1. Conturile de stocuri si productie in curs de executie

n      Inregistreaza bunurile si serviciile din intreprindere destinate a fi vandute in starea initiala de la cumparare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie sau consumate la prima utilizare. Pretul de inregistrare in conturi este egal cu costul de achizitie pentru bunurile procurate din afara si costul de productie pentru stocurile obtinute din productie proprie.

n      Metoda de inregistrare in contabilitate a stocurilor poate fi:

n      a) Metoda inventarului permanent consta in inregistrarea in contabilitate, in conturile de stocuri a tuturor miscarilor (intrari - iesiri) cantitate si valoare, utilizand una din urmatoarele forme: operativ - contabila (pe solduri), forma cantitativ - valorica (pe fise de cont analitice) sau forma global - valorica. La sfarsitul perioadei de gestiune, soldurile din conturile de stocuri se compara cu stocurile faptice constatate prin inventariere, diferentele regularizandu-se.

n      b) Metoda inventarului intermitent este folosita de unitatile mici si mijlocii, si presupune stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate la sfarsitul fiecarei luni, pe baza inventarierii stocurilor.

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Relatia de calcul este: E = S + I - Sf

unde E = iesiri Si = sold initial I = intrari Sf = sold final

n      Conturile de stocuri se folosesc numai la inceputul si la sfarsitul lunii.

n      Soldul initial este egal cu soldul final al perioadei precedente, intrarile de stocuri se inregistreaza pe cheltuieli corespunzatoare, iesirile nu se inregistreaza, si soldul final se stabileste prin inventar si se regularizeaza.

n      Aceasta metoda se foloseste si la productia finita, in curs de executie, folosindu-se conturile de "Venituri din productia stocata".

n      Conturile de stocuri si productie in curs de executie sunt conturi de bilant si au functie contabila de activ.

n      Se debiteaza cu valoarea stocurilor intrate in gestiunea unitatii prin achizitie de la furnizori, aportata in natura de catre asociati, realizate din productie proprie si alte surse.

n      Se crediteaza cu valoarea stocurilor iesite din gestiunea unitatii prin consum, vanzare si alte destinatii.

n      Soldul debitor reprezinta valoarea contabila de intrare a bunurilor si serviciilor aflate in stoc.

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Reflectarea in contabilitate se realizeaza cu ajutorul conturilor din clasa 3 "Conturi de stocuri si productie in curs de executie", prin grupele 30 "Conturi de materii prime si materiale", 33 "Produse in curs de executie", 34 "Produse" si 37 "Marfuri".

n      Mecanismul de functionare al acestor conturi se prezinta astfel:

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Exemplu:

n      a) O societate se aprovizioneaza cu materii prime de la furnizori in valoare de 100.000 lei.

Aceasta operatie produce o crestere a stocurilor de materii prime (+A) in debitul contului 301 "Materii prime" si, concomitent, o crestere a obligatiei fata de furnizori (+P) in creditul contului 401 "Furnizori".

301 = 401

Materii prime" "Furnizori"

n      b) Se dau in consum in productie materii prime in valoare de 50.000 lei.

Modificarile produse de aceasta operatie sunt cresterea cheltuielilor cu materiile prime (+A) inregistrate in debitul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" si micsorarea valorii stocului de materii prime (-A) prin creditul contului 301 "Materii prime".

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Formula contabila este:

601 = lei

"Cheltuieli cu materiile prime" "Materii prime"

n      Schematic, inregistrarea operatiunilor in conturi este:

401 301

"Furnizori" "Materii prime" "Cheltuieli cu materii prime"

D C D C D C

100.000 100.000 50.000 50.000

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Exemplul 2. - produse finite

n      Se obtin din procesul de productie, produse finite 50.000 lei

n      a. la pret prestabilit Operatia determina o crestere a valorii stocurilor de produse finite (+A) inregistrata in debitul contului 345 "Produse finite" si concomitent o crestere a valorii variatiei stocurilor (+P) prin creditul contului 711 "Variatia stocurilor".

711 50.000 lei

"Produse finite" "Variatia stocurilor"

n      b la sfarsitul lunii s-a determinat costul efectiv 45.000 lei

Operatia are ca efect o scadere a diferentelor de pret la produse finite (-A) inregistrata in activul contului 348 "Diferente de pret la produsele finite" in rosu (cu semnul minus) si o scadere a veniturilor inregistrate din variatia stocurilor, prin creditul contului 711 "Variatia stocurilor" (-P) (in rosu).5.000


5.000 lei "Diferente de pret la "Variatia stocurilor"

produsele finite"

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      c) se vand produse finite la pret negociat 60.000 lei

Modificarile determinate de operatie sunt: cresterea creantelor clienti (+A) inregistrate in debitul contului 411 "Clienti" si cresterea veniturilor din vanzarea produselor finite (+P) prin creditul contului 701 "Venituri din vanzarea produselor finite".

lei

n      d) se scad din gestiune produsele finite la pretul la care acestea au intrat, inclusiv diferentele de pret constatate.

In urma acestor operatii se produc modificarile: scaderea variatiei stocurilor (-P) inregistrata in debitul contului 711 "Variatia stocurilor" si scaderea valorii stocurilor de produse finite (-A) oglindite in creditul contului 345 "Produse finite", alaturi de o crestere a diferentelor de pret la marfuri in creditul contului 348 "Diferente de pret la produsele finite" (-A) in rosu.

lei

5.000

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n       Schematic, operatiunile sunt prezentate in conturi:

711 345 701 411

"Variatia stocurilor" "Produse finite" "Venituri din vanzarea "Clienti"

produselor finite"

D C D C D C D C

50.000 50.000 50.000 60.000 60.000

5.000

45.000

348

"Diferente de pret la produse finite"

D  C

5.000 5.000


CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n            Exemplul 3. - marfuri

n            a. Se achizitioneaza cu factura marfuri in valoare de 500.000 lei

Modificarile produse sunt: cresteri de stocuri marfuri (+A) inregistrate in debitul contului 371 "Marfuri" si cresterea obligatiei fata de furnizori (+P) prin creditul contului 401 "Furnizori".

= 0 lei

"Marfuri" "Furnizori"

n            b Se incarca gestiunea prin Nota intrare receptie si constatarea de diferente, cu adaos comercial 100.000 lei.

Operatia are ca efect cresterea valorii stocului de marfuri (+A) inregistrata in debitul contului 371 "Marfuri" si cresterea valorii diferentelor de pret la marfuri (+P) prin creditul contului 378 "Diferente de pret la marfuri.


= lei

"Marfuri" "Diferente de pret la marfuri"

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      c Se vand marfuri de 00.000 lei la pret de vanzare (50% din stoc existent la punctul a si b).

Modificarile determinate sunt: cresterea numerarului din casa (+A) inregistrat in debitul contului 5311 "Casa" si cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor (+P) inregistrata in creditul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor".

= 3 lei

n      d Se scade gestiunea de marfa vanduta

Acest fapt produce cresterea cheltuielilor cu marfurile (+A) inregistrata in debitul contului 607 "Cheltuieli cu marfurile" si scaderea valorii stocurilor de marfuri (-A) in creditul contului 371 "Marfuri" si scaderea valorii adaosului comercial (-P) in debitul contului 378 "Diferente de pret la marfuri".

371 lei

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      Schematic, inregistrarea operatiunilor este:

401 371 607

"Furnizori" "Marfuri" "Cheltuieli privind marfurile"

D C D C D C


300.000 300.000 150.000 150.000

100.000

50.000

378 707 5311

"Diferente de pret "Venituri din vanz.marfuri" "Casa"

la marfuri"

D C D C D C

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n            Conturile de creante

n            Contul de creante evidentiaza relatiile de decontare cu clientii si alte terte persoane privind creantele intreprinderii. Sunt conturi de activ.

n            In debitul lor se inregistreaza crearea creantelor asupra tertilor privind bunurile vandute, efectele comerciale primite, avansurile si aconturile acordate, precum si cele asupra actionarilor referitoare la operatiunile privind capitalul social subscris si nevarsat.

n            Se crediteaza la decontarea creantelor prin incasare sau anulare.

n            Soldul debitor reprezinta creantele intreprinderii emitente.

n            Conturile aferente sunt cele din clasa 4 "Conturi aflate la terti" prin grupele 41 "Clienti si conturi asimilate" si 45 "Grup de asociati".

n            Taxa pe valoare adaugata de recuperat este diferenta intre taxa pe valoare adaugata deductibila si taxa pe valoare adaugata colectata (cand taxa pe valoare adaugata deductibila este mai mare decat taxa pe valoare adaugata colectiva).

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE - creante
-

n      Taxa pe valoare adaugata colectata reprezinta sumele datorate bugetului si este taxa pe valoare adaugata aferenta vanzarilor de marfuri, prestarilor de servicii si reprezinta o datorie.

n      Taxa pe valoare adaugata deductibila reprezinta o creanta (taxa) pe valoarea bunurilor si serviciilor intrate.

n      Taxa pe valoare adaugata de plata este diferenta intre taxa pe valoare adaugata colectata si taxa pe valoare adaugata deductibila (cand taxa pe valoare adaugata colectata > decat taxa pe valoare adaugata deductibila).

n      Mecanismul de functionare al conturilor de creante il putem exemplifica cu ajutorul contului 411 "Clienti".

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE - creante

n      Exemplu 1. Functionarea conturilor de creante clienti:

n      a) Se vand clientilor pe credit comercial marfuri in valoare de 20.000 lei.

Operatia determina o crestere a creantelor clienti (+A) inregistrata in debitul contului 411 "Clienti" concomitent cu cresterea veniturilor din vanzari de marfuri (+P) in creditul contului 707 "Venituri din vanzari de marfuri".

= 707 20.000 lei

n      b) Se primeste efectul de comert de 20.000 lei cu scadenta in 10 zile.

Modificarile produse de operatie sunt cresterea efectelor de primit (+A) inregistrate in debitul cont "Efecte de primit de la clienti", concomitent cu scaderea creantelor clienti (-A) prin creditul contului 411 "Clienti".

= 411 20.000 lei

n      c) La scadenta se deconteaza efectul de comert.

Operatia produce cresterea de numerar in cont curent (+A) inregistrata in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si scaderea valorii efective de primit (-A) prin creditul contului 413 "Efecte de primit de la clienti".

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE - creante

512 = 413 20.000 lei

n      Schematic, operatiunile se inregistreaza in conturi astfel:

707 411 413 512

"Venituri din vanz. "Clienti" "Efecte de primit "Conturi curente

D de marfuri" C D C D de la clienti" C D la banci" C

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE

n      3. Conturi de investitii financiare si disponibilitati banesti

n      Aceasta grupa cuprinde toate conturile care evidentiaza existenta si miscarea investitiilor financiare, disponibilitatilor in conturi curente la banca si in casa si alte valori financiare.

n      Operatiile determinate de miscarile elementelor de investitii financiare si disponibilitati banesti sunt intrari de valori prin achizitie, intrari de numerar - incasari si iesiri ca cedari de valori sau plati in numerar cont curent.

n      Conturile din aceasta clasa au functie contabila de activ.

n      Se debiteaza cu intrarile de investitii financiare sau alte valori financiare, cu depunerea la banca a valorilor de incasat, cu dobanzile de incasat si cu incasarile de sume banesti.

n      Se crediteaza cu iesirile de investitii financiare, valori financiare, decontarea valorilor si a dobanzilor de incasat si platile de sume banesti.

n      Soldul debitor evidentiaza existentul, la un moment dat, al investitiilor financiare, al disponibilitatilor banesti aflate in inventarul intreprinderii. Conturile utilizate sunt cuprinse in clasa 5 "Conturi de trezorerie" din Planul general de conturi.

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE Conturi de investitii financiare si disponibilitati banesti

n      Redam, cu ajutorul contului 5121 "Conturi curente la banci", mecanismul de functionare al conturilor de trezorerie:

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE Conturi de investitii financiare si disponibilitati banesti

n      Exemplu:

n      Se procura titluri de plasament sub forma de actiuni, cu plata directa prin cont 5.000 lei.

Operatia determina o crestere a valorii actiunilor (+A) inregistrata in debitul contului 503 "Actiuni" si concomitent o micsorare a disponibilitatilor din contul de la banca (-A) evidentiata in creditul contului 5121 "Conturi curente la banci".

503 = 5121 5.000 lei

n      Se vand actiunile la bursa de valori, pretul de vanzare fiind de 5.200 lei.

Operatia produce o crestere a disponibilitatilor banesti din contul de banca (+A) reflectata in debitul contului 512 "Conturi curente la banci" si, totodata, o micsorare a valorii titlurilor de plasament (-A), evidentiata in creditul contului 503 "Actiuni". Diferenta de 200 lei dintre pretul de vanzare si cel de cumparare reprezinta un venit financiar (+P) care se inregistreaza in creditul contului 764 "Venituri din titluri de plasament cedate" astfel:

512 = % 5.200 lei

503 5.000

764 200

CONTURILE DE ACTIVE CIRCULANTE Conturi de investitii financiare si disponibilitati banesti

n      Prezentarea in ordine sistematica a inregistrarilor cronologice de mai sus se face astfel:

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1661
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved