Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

CREDITELE DE REFINANTARE - Descriere generala

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
CREDITELE DE REFINANTARE - Descriere generala

Descriere generala

Parametrii standard
Observatii

 

Beneficiari

Persoane fizice nemultumite de conditiile creditelor contractate anterior la alte banci

Persoane fizice nemultumite de serviciile bancilor lor curente

Creditele UniCredit Tiriac pot fi utilizate pentru refinantarea creditelor contractate la alta banca de oricare dintre soti (in cazul creditelor UniCredit Tiriac ambii soti se considera a fi debitori).

 

Scop

Refinantarea urmatoarelor tipuri de credite detinute de solicitanti la alte banci:

 • Credite pentru nevoi personale si credite de consum
 • Credite pentru nevoi personale cu ipoteca
 • Credite de achizitionare a unei case/a unui teren sau renovare
 • Credite de constructie
 • Credite pentru autovehicule

 

Conditii generale

Anuitatea creditului refinantat nu este considerata a fi Obligatie Financiara

Clientul poate solicita o valoare mai mare a creditului (in limita capacitatii de rambursare) chiar daca depaseste soldul creditului de refinantat pentru urmatoarele doua cazuri:

 1. Pentru creditul personal** (inclusiv creditul personal cu ipoteca) -  in acest caz, valoarea care depaseste soldul de plata ramane la dispozitia clientului
 2. Daca exista cheltuieli suplimentare implicate de rambursarea anticipata a creditul existent  la alta banca, precum: comisioane de rambursare anticipata, alte costuri aferente creditului (e.g. stergerea /inregistrarea garantiilor in EA, etc) in acest caz valoarea care depaseste soldul de plata nu se afla la dispozitia clientului, fiind transferata direct beneficiarului in baza unor documente relevante- adeverinta, factura, confirmarea bancii partenere privind plata anticipata a comisioanelor

Clientul poate utiliza acelasi tip de polite de asigurare (de viata, imobiliare, CASCO etc) utilizate pentru creditul de refinantat, presupunand ca se indeplinesc cerintele bancii. Politele vor fi cesionate in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA.

Valoarea creditului poate fi:

 • Transferata in intregime bancii partenere pentru achitarea creditului de refinantat, in cazul in care clientul a solicitat o suma de credit egala cu soldul creditului de refinantat*.
 • Transferata partial bancii partenere pentru achitarea creditului de refinantat iar restul va fi sau la dispozitia clientului, in cazul in care suma creditului Personal solicitata este mai mare decat soldul sau transferata direct bancii partenere, notarului sau Arhivei Electronice, in cazul in care clientul solicita finantarea acestor costuri.

Transferul catre cealalta banca se face prin

Ordin de Plata Conditionat.

Obs.: Plata se face prin swift cu implicarea Departamentului de Plati.

* In acest caz, clientul acopera prin surse proprii:

Dobanda curenta

Diferente datorate ratelor de schimb (daca este cazul)

Comision plata anticipata (daca este cazul)

 

Refinantarea creditelor pentru nevoi personale si de consum

 

Conditii

Produsul UniCredit Tiriac Bank SA: CREDITUL PERSONAL/PERSONAL PLUS

Se aplica toate conditiile standard pentru acordarea Creditului Personal/Personal Plus (presupunand ca nu contrazic Conditiile Specifice)

Conditiile Specifice: Creditul poate fi refinantat daca a fost acordat de cel putin 3 luni. (trei scadente de rambursare)

 

Documente solicitate

Pentru cererea de credit

Documentatia standard in cazul creditului Personal/Personal Plus

Contractul de credit pentru refinantare si un grafic de rambursare

Un exemplar al politei de asigurare de viata si conditiile (daca este cazul)*

Extrasul de cont de credit sau orice alte documente, inclusiv graficul actualizat, ce dovedesc soldul la zi.

Inainte de tragere

Pachetul semnat al documentelor standard

Un exemplar al notificarii transmise bancii partenere in vederea rambursarii anticipate (in baza creditului UniCredit Tiriac); solicitarea va avea stampila de inregistrare a bancii partenere. In cazul in care nu se solicita acordul celeilalte banci de rambursare anticipata, notificarea poate fi transmisa prin posta cu confirmare de primire.

Confirmarea bancii partenere cu privire la soldul de plata (extras de cont aferent creditului, scrisoare de la banca, etc.) si acordul acesteia de plata anticipata (daca se solicita un asfel de acord)

*Clientul poate decide renuntarea la polita de aigurare de viata in vigoare si poate fi inclus in polita de asigurare de viata Generali.

 

Procedura

Persoanele responsabile conform procedurii de credit Personal/de consum primesc de la solicitant documentele necesare standard si specifice pentru refinantare

Persoanele responsabile conform procedurii de credit Personal/de consum primesc de la solicitant analizeaza dosarul de credit si emit rezolutia*

Nota: Analiza creditelor de refinantat care inregistreaza restante se va face conform P0950

Daca este solicitarea de credit este aprobata, clientul semneaza Contractul de Credit care include obligatia clientului de a furniza dovezi referitoare la rambursarea integrala anticipata a creditului de refinantat, stingerea garantiilor in Arhiva Electronica, cesionarea politei de asigurare de viata, originalul politei si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca este cazul) in max. 10 zile lucratoare de la data tragerii. Clientul suporta toate comisionele aferente emiterii si procesarii Ordinului de Plata Conditionat.)**; RM are obligatia de a monitoriza indeplinirea conditiilor mai sus mentionate.

Garantiile sunt inregistrate in Arhiva Electronica de catre persoanele responsabile conform procedurii de credit Personal

Clientul inmaneaza RM un exemplar al notificarii de rambursare anticipata trimisa bancii partenere.

La data tragerii***, clientul transmite RM Confirmarea bancii partenere referitoare la soldul la zi si acordul de rambursare anticipata (daca este cazul)

Creditul se trage conform procedurii de credit Personal/de consum iar banii sunt transferati de catre persoanele responsabile printr-un Ordin de Plata Conditionat (vezi DMSForms&Contracts) in contul curent al clientului deschis la cealalta banca (in cazul refinantarilor in RON) sau sunt puse la dispozitia bancii beneficiarului (in cazul refinantarilor in valuta)****. Banii se transfera in valuta creditului refinantat. Clientul va acoperi eventualele diferente datorate ratei de schimb.

RM primeste confirmarea rambursarii anticipate, cesiunea politei de asigurare de viata, originalul politei de asigurare si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca se utilizeaza polita de asigurare existenta)

* Evaluarea se face prin excluderea ratei aferente creditului de refinantat

** Contractul de Credit de refinantare este redactat de catre RM. Daca exista clauze suplimentare non-standard, RM va modifica contractul de credit in conformitate cu aprobarea transmisa de SLUD/NSLUD, solicitand opinia LgO Sucursala/ LgO HO (in cazul sucursalelor din Bucuresti).

*** In cazul in care banca partenera solicita o perioada de notificare pentru rambursarea anticipata, banii sunt trasi la expirarea acestei perioade

**** Partea de credit care depaseste soldul este la dispozitia clientului

 

Refinantarea creditelor auto

 

Conditii

Produs UniCredit Tiriac Bank SA: CREDIT AUTO/ CREDIT PERSONAL/CREDIT PERSONAL PLUS

Se aplica toate conditiile standard de acordare a creditului auto/ creditului Personal / Personal Plus (presupunand ca nu contravin Conditiilor Specifice)

Conditii Specifice

Creditul poate fi refinantat doar dupa 3 luni.

(3 scadente de rambursare).

 • In situatia in care se utilizeaza CREDITUL AUTO ca si produs de refinantare:
  • Banca finanteaza pana la 100% din pretul initial de achizitionare a masinii/ motocicletei, dar nu mai mult decat suma de refinantat
  • Perioada de creditare maxim admisa= perioada de creditare pentru credit auto varsta vehiculului finantat (ex. la finele noului credit masina nu trebuie sa aiba mai mult de 6 ani uzura)
  • Autovehiculul/motocicleta finantata nu va inregistra pagube mai mari de 30% din valoarea initiala iar solicitantul a achitat reintregirea politei

 

Documente solicitate

Pentru cererea de credit

Documentatia standard pentru creditul auto /creditul Personal/Personal Plus

Contractul de credit aferent creditului de refinantat si graficul de rambursare

Daca se utilizeaza creditul auto ca si produs de refinantare:

 • Contract de garantie reala mobiliara asupra masinii/ motocicletei achizitionate pe credit de la cealalta banca
 • Exemplar al facturii care atesta pretul de achizitionare al masinii/ motocicletei si datele tehnice (copia Cartii de Identitate)
 • Exemplar al politei CASCO si al politei de asigurare de viata si conditiile (daca este cazul)*
 • Notificarea de la asigurator referitor la suma totala a pagubelor si confirmarea de plata a primei de reintregire

Extrasul de cont de credit sau orice alte documente, inclusiv graficul actualizat, ce dovedesc soldul la zi.

Inainte de tragere

Pachetul de documente standard semnatUn exemplar al Notificarii transmis bancii partenere cu privire la rambursarea anticipata (in baza creditului UniCredit Tiriac); solicitarea este stampilata de inregistrare de catre banca partenera. In cazul in care nu este solicitat acordul celeilalte banci de rambursare anticipata, notificarea se poate transmite prin posta cu confirmare de primire.

Confirmarea bancii partenere referitor la soldul actual (extras de cont aferent creditului, scrisoare din partea bancii etc.) acordul de rambursare anticipata (in cazul in care se solicita un astfel de acord)

*Clientul poate decide sa renunte la actualele polite de asigurare si sa emita alte polite la banca.

In astfel de cazuri polita va intra in vigoare la data tragerii (inclusiv plata primei de asigurare) si va fi cesionata in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA

 

Procedura

Persoanele responsabile conform procedurii de credit Auto primesc de la solicitant toate documentele necesare standard si specifice pentru refinantare

Persoanele responsabile conform procedurii de credit Auto primesc de la solicitant analizeaza dosarul de credit si emit rezolutia *

Nota: Analiza creditelor de refinantat care inregistreaza restante se va face conform P0950

In cazul aprobarii, clientul semneaza Contractul de Credit (care include obligatia clientului de a atesta rambursarea anticipata integrala a creditului refinantat, stingerea garantiilor in Arhiva Electronica, cesionarea politelor de asigurare de viata si CASCO, originalele politelor si Cartea de Identitate si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca este cazul) in max. 10 zile lucratoare de la data tragerii. De asemenea sunt solicitate cheile masinii, telecomanda si copia certificatului de inmatriculare. Clientul suporta toate costurile aferente emiterii si procesarii Ordinului de Plata Conditionat) **. RM are obligatia de a monitoriza indeplinirea conditiilor mai sus mentionate.

Garantiile sunt inregistrate in Arhiva Electronica de catre persoanele responsabile conform procedurii de credit Auto

Clientul inmaneaza RM un exemplar al Notificarii de rambursare anticipata trimisa bancii partenere

La data tragerii***, clientul prezinta RM Confirmarea celeilalte banci referitoare la soldul actual si acordul de rambursare anticipata (daca se solicita un astfel de acord).

Creditul este tras conform procedurii de credit Auto iar banii sunt transferati de catre persoanele responsabile printr-un Ordin de Plata Conditionat (vezi anexa) pe contul curent al clientului deschis la cealalta banca (in cazul refinantarilor in RON) sau sunt puse la dispozitia bancii beneficiarului (in cazul refinantarilor in valuta)****. Banii sunt transferati in valuta creditului de refinantat. Clientul acopera eventualele diferente provenite din ratele de schimb.

RM primeste confirmarea rambursarii anticipate a creditului refinantat, cesionarea politelor de asigurare, daca este cazul, politele originale si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA. (daca se folosesc politele de asigurare existente) si originalul Cartii de Identitate a vehiculului/motocicletei finantat de Banca si cheia masinii (daca este cazul)

* Evaluarea se face excluzand ratele creditului de refinantat

** Contractul de Credit de refinantare este redactat de catre RM. Daca exista clauze suplimentare non-standard, RM va modifica contractul de credit in conformitate cu aprobarea transmisa de SLUD/NSLUD, solicitand opinia LgO Sucursala/ LgO HO (in cazul sucursalelor din Bucuresti).

*** Daca banca partenera solicita o perioada de notificare pentru rambursarea anticipata, banii se trag la expirarea perioadei

**** Partea creditului care depaseste valoarea soldului se transfera bancii partenere si/sau in Arhiva Electronica.

 

Refinantarea creditelor de nevoi personale cu ipoteca

 

Conditii

Produs UniCredit Tiriac Bank SA: CREDIT PERSONAL / PERSONAL PLUS

Se aplica toate conditiile standard pentru acordarea Creditului Personal/Personal Plus (cu conditia sa nu contravina Conditiilor Specifice)

Conditii specifice

Creditul poate fi refinantat doar dupa 3 luni. (3 scadente de rambursare).

 • Valoarea creditului nu va depasi 85% din valoarea evaluata a proprietatii ipotecate
 • In cazul in care proprietatea este ipotecata in favoarea celeilalte banci, acceptam o ipoteca de rang 2 pana la achitarea integrala a creditului de refinantat si radierea ipotecii de rang 1.

 

Documente solicitate

Pentru cererea de credit

Documentatia standard aferenta Creditului Personal/Personal Plus (inclusiv titlul de proprietate)

Acordul privind creditul de refinantat si graficul de rambursare

Contractul de ipoteca incheiat cu cealalta banca

Copii ale politelor de asigurare de imobil si de viata si conditii (daca este cazul)*

Extrasul de cont de credit sau orice alte documente, inclusiv graficul actualizat, ce dovedesc soldul la zi.

Inainte de tragere

Pachetul standard de documente semnat

Copie a Notificarii transmise celeilalte banci referitor la rambursarea anticipata (in baza creditului UniCredit Tiriac); solicitarea este stampilata de inregistrare de catre cealalta banca. In cazul in care nu se solicita acordul celeilalte banci de rambursare anticipata, Notificarea se poate transmite prin posta cu confirmare de primire

Confirmarea celeilalte banci referitor la soldul de plata (extras de cont aferent creditului, scrisoare din partea bancii etc.), acordul de rambursare anticipata (daca se solicita un astfel de document) si acordul inregistrarii ipotecii de rang 2 in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA asupra proprietatii

* Clientul poate decide asupra renuntarii la actualele polite de asigurare si a emiterii altor polite la banca

In cazul acesta, polita trebuie sa fie incheiata la data tragerii (inclusiv plata primei de asigurare) si cesionata in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA

 

Procedura

1. Persoanele responsabile conform procedurii de credit Personal/ Personal Plus primesc de la solicitant prezinta toate documentele necesare standard si specifice pentru refinantare

2. Persoanele responsabile conform procedurii de credit Personal/Personal Plus primesc de la solicitant analizeaza dosarul de credit si emit rezolutia * - prima etapa de aprobare

Nota: Analiza creditelor de refinantat care inregistreaza restante se va face conform P0950

3. Proprietatea este evaluata de catre un evaluator agreat

4. Daca raportul de evaluare este ok, creditul este aprobat conform procedurii de credit Personal Plus si se ia decizia referitoare la suma finantata

5. Clientul semneaza Contractul de Credit** (care include obligatia clientului de a atesta rambursarea anticipata integrala a creditului refinantat, radierea ipotecii de rang 1 inregistrata in favoarea celeilalte banci din Cartea Funciara, stingerea garantiilor din Arhiva Electronica, cesionarea politelor de asigurare de viata si imobil, originalele politelor si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca este cazul) in max. 10 zile lucratoare de la data tragerii si contractul de ipoteca la notar**. RM are obligatia de a monitoriza indeplinirea conditiilor mai sus mentionate. Clientul suporta toate costurile aferente emiterii si procesarii Ordinului de Plata Conditionat; ipoteca de rang 2 asupra proprietatii finantate este inregistrata in Cartea Funciara, garantiile in Arhiva Electronica de catre persoanele responsabile conform procedurii de credit Personal Plus.

6. Clientul prezinta RM un exemplar al Notificarii de rambursare anticipata trimisa bancii partenere

7. La data tragerii***, clientul prezinta RM Confirmarea bancii partenere referitoare la soldul actual si acordul de rambursare anticipata (daca se solicita un astfel de acord).

8. Creditul este tras conform procedurii de credit Personal Plus iar banii sunt transferati de catre persoanele responsabile printr-un Ordin de Plata Conditionat (vezi anexa) pe contul curent al clientului deschis la cealalta banca (in cazul refinantarilor in RON) sau sunt puse la dispozitia bancii beneficiarului (in cazul refinantarilor in valuta)****. Banii sunt transferati in valuta creditului refinantat. Cientul acopera eventualele diferente datorate ratei de schimb.

9. RM primeste confirmarea rambursarii anticipate a creditului refinantat, a radierii ipotecii de prim rang din Cartea Funciara, a stingerii garantiilor si cesionarea politelor de asigurare, daca este cazul, politele originale si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA. (daca se folosesc politele de asigurare existente)

* Evaluarea se face excluzand ratele creditului de refinantat

** Contractul de Credit de refinantare este redactat de catre RM. Daca exista clauze suplimentare non-standard, RM va modifica contractul de credit in conformitate cu aprobarea transmisa de SLUD/NSLUD, solicitand opinia LgO Sucursala/ LgO HO (in cazul sucursalelor din Bucuresti).

*** Daca banca partenera solicita o perioada de notificare pentru rambursarea anticipata, banii se trag la expirarea perioadei

**** Partea creditului care depaseste soldul se transfera bancii partenere, notarului si/sau in Arhiva Electronica (daca este cazul).

La radierea ipotecii de prim rang in favoarea celeilalte banci din Cartea Funciara, ipoteca de rang 2 devine automat de rang 1.

 

Refinantarea creditelor de achizitionare a unui imobil (apartament/casa/teren) sau renovare

 

Conditii

Produs UniCredit Tiriac Bank SA: CREDIT IMOBILIAR

Se aplica toate conditiile standard pentru acordarea Creditului Imobiliar

Conditii specifice

Creditul poate fi refinantat doar dupa 3 luni. (3 scadente de rambursare)..

 • Valoarea creditului nu va depasi 85% (vezi parametrii standard ai produsului) din suma minima intre valoarea evaluata si pretul de achizitie al casei/terenului*
 • In cazul in care proprietatea finantata este ipotecata in favoarea celeilalte banci, acceptam o ipoteca de rang 2 pana la rambursarea integrala a creditului de refinantat si radierea ipotecii de rang 1.

* Casa/terenul va fi evaluat/ a de catre un evaluator agreat

 

Documente solicitate

Pentru cererea de credit

Documentatia standard pentru Creditul Imobiliar (inclusiv titlul de proprietate)

Contractul de credit al creditului de refinantat si graficul de rambursare

Contract de ipoteca incheiat cu banca partenera

Copii ale politelor de asigurare de imobil si de viata si conditii (daca este cazul)*

Extrasul de cont de credit sau orice alte documente, inclusiv graficul actualizat, ce dovedesc soldul la zi.

Inainte de tragere

Pachet semnat de documente standard

Copie a Notificarii transmise bancii partenere pentru rambursarea anticipata (in baza creditului UniCredit Tiriac); solicitarea va fi stampilata de inregistrare la banca partenera. In cazul nesolicitarii acordului de rambursare anticipata de la banca partenera, Notificarea poate fi transmisa prin posta cu confirmare de primire.

Confirmarea celeilalte banci referitor la sold (extras de cont de credit, scrisoare din partea bancii etc.), acordul de rambursare anticipata (daca acesta se solicita) si acordul de inregistrare a ipotecii de rang 2 pe proprietate in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA*Clientul poate decide sa renunte la politele de asigurare si sa emita alte polite la banca.

Intr-un astfel de caz polita trebuie sa fie in vigoare la data tragerii (inclusiv prima platita) si cesionata in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA

 

Procedura

Persoanele responsabile conform procedurii de credit Imobiliar primesc de la solicitant documentele necesare standard si specifice pentru refinantare

Persoanele responsabile conform procedurii de credit Imobiliar primesc de la solicitant analizeaza dosarul de credit si emit rezolutia * prima aprobare

Nota: Analiza creditelor de refinantat care inregistreaza restante se va face conform P0950

Proprietatea este evaluata de catre un evaluator agreat

In cazul in care raportul de evaluare este ok, creditul se aproba conform procedurii de credit imobiliar iar hotararea se ia referitor la suma finantata

Clientul semneaza Contractul de Credit la banca (include obligatia de atestare a rambursarii integrale anticipate a creditului refinantat, radierea ipotecii de rang 1 inregistrata in favoarea celeilalte banci din Cartea Funciara, stingerea garantiilor in Arhiva Electronica, cesionarea politelor de asigurare de viata si imobil, originalele politelor si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca este cazul) in max. 10 zile lucratoare de la data tragerii. RM are obligatia de a monitoriza indeplinirea conditiilor mai sus mentionate. Clientul suporta toate taxele privind emiterea si procesarea Ordinului de Plata Conditionat si contractul de ipoteca la notar**; ipoteca de rang 2 asupra proprietatii finantate este inregistrata in Cartea Funciara, garantiile se inregistreaza in Arhiva Electronica de catre persoanele responsabile conform procedurii de credit Imobiliar

Clientul prezinta RM un exemplar al Notificarii de rambursare anticipata transmisa la cealalta banca

La data tragerii***, clientul prezinta RM confirmarea bancii partenere privind soldul si acordul de rambursare anticipata (daca acesta se solicita).

Creditul este tras conform procedurii de credit Imobiliar iar banii sunt transferati de catre persoanele responsabile printr-un Ordin de Plata Conditionat (vezi anexa) pe contul curent al clientului deschis la banca partenera (in cazul refinantarilor in RON) sau sunt puse la dispozitia bancii beneficiarului (in cazul refinantarilor in valuta)****. Banii sunt transferati in valuta creditului refinantat. Clientul acopera eventualele diferente provenite din rata de schimb.

RM primeste confirmarea rambursarii integrale a creditului refinantat, a radierii ipotecii de rang 1 din Cartea Funciara, a stingerii garantiilor si a cesionarii politelor de asigurare, daca este cazul si originalele politelor de asigurare si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca se utilizeaza politele de asigurare existente)

* Evaluarea se face excluzand ratele creditului de refinantat

** Contractul de Credit de refinantare este redactat de catre RM. Daca exista clauze suplimentare non-standard, RM va modifica contractul de credit in conformitate cu aprobarea transmisa de SLUD/NSLUD, solicitand opinia LgO Sucursala/ LgO HO (in cazul sucursalelor din Bucuresti).

*** In cazul in care banca partenera solicita o perioada de notificare pentru rambursarea anticipata, banii vor fi trasi la expirarea acestei perioade

**** Partea de credit care depaseste soldul este transferata bancii partenere, notarului si/sau Arhivei Electronice (daca este cazul)

La radierea din Cartea Funciara a ipotecii de prim rang in favoarea celeilalte bancii, ipoteca de rang 2 devine automat de rang 1.

 

Refinantarea creditelor de constructie

Conditii

Produsul UniCredit Tiriac Bank SA: CREDITUL DE CONSTRUCTIE

Se aplica toate conditiile standard de acordare a unui Credit de Constructie

Conditii specifice

 • Creditul poate fi refinantat dupa 3 luni(3 scadente de rambursare).
 • Suma creditului nu poate depasi 85% din costurile de constructie* (terenul nu este inclus)
 • Daca terenul este ipotecat in favoarea celeilalte banci, vom accepta o ipoteca de rang 2 pana la rambursarea integrala a creditului de refinantat si radierea ipotecii de rang 1.
 • In cazul in care constructia suplimentara este ipotecata in favoarea celeilalte banci, acceptam o ipoteca de rang 2 pana la rambursarea integrala a creditului de refinantat si radierea ipotecii de rang 1.

* Constructia+ terenul + plan + proiecte sunt evaluate de catre un evaluator agreat

 

 

Documente solicitate

Pentru cererea de credit

Documentatia standard pentru Creditul de Constructie (inclusiv titlul de proprietate)

Contractul de credit al creditului de refinantat si graficul de rambursare

Contract(e) de ipoteca incheiat(e) cu cealalta banca

Copii ale politelor de asigurare de imobil, ale etapelor de constructie si de viata si conditii (daca este cazul)*

Extrasul de cont de credit sau orice alte documente, inclusiv graficul actualizat, ce dovedesc soldul la zi.

Inainte de tragere

Pachet semnat de documente standard

Copie a Notificarii transmise celeilalte banci pentru rambursare anticipata (in baza creditului UniCredit Tiriac); solicitarea va fi stampilata de inregistrare la banca partenera. In cazul nesolicitarii acordului de rambursare anticipata de la banca partenera, Notificarea poate fi transmisa prin posta cu confirmare de primire.

Confirmarea celeilalte banci referitor la sold (extras de cont credit, scrisoare din partea bancii etc.), acordul de rambursare anticipata a creditului de refinantat (daca acesta se solicita) si acordul de inregistrare a ipotecii de rang 2 asupra proprietatii in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA

*Clientul poate decide sa renunte la politele de asigurare si sa emita alte polite la banca.

Intr-un astfel de caz polita trebuie incheiata la data tragerii (inclusiv prima platita) si cesionata in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA

 

 

Procedura

1. Persoanele responsabile conform procedurii de credit de Constructie primesc de la solicitant documentele necesare standard si specifice pentru refinantare

2. Persoanele responsabile conform procedurii de credit de Constructie primesc de la solicitant analizeaza dosarul de credit si emit rezolutia * prima aprobare

Nota: Analiza creditelor de refinantat care inregistreaza restante se va face conform P0950

3. Proprietatea si proiectul, daca este cazul, este evaluata de catre un evaluator agreat

4. In cazul in care raportul de evaluare este ok, creditul se aproba conform procedurii de credit de Constructie iar hotararea se ia referitor la suma finantata

5. Clientul semneaza Contractul de Credit la banca (include obligatia de a dovedi rambursarea integrala anticipata a creditului refinantat, radierea ipotecii de rang 1 inregistrata in favoarea celeilalte banci in Cartea Funciara, stingerea garantiilor din Arhiva Electronica, cesionarea politelor de asigurare de viata si imobil, originalele politelor si scrisoarea de cesiune in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA (daca este cazul) in max. 10 zile lucratoare de la data tragerii) si contractul de ipoteca la notar**. RM are obligatia de a monitoriza indeplinirea conditiilor mai sus mentionate. Clientul suporta toate taxele privind emiterea si procesarea Ordinului de Plata Conditionat; ipoteca de rang 2 asupra proprietatii finantate si ipoteca de rang 1 sau 2 asupra proprietatii suplimentare sunt inregistrate in Cartea Funciara.

6. Garantiile sunt inregistrate in Arhiva Electronica de catre persoanele responsabile conform procedurii de credit de Constructie.

7. Clientul prezinta RM un exemplar al Notificarii de rambursare anticipata transmisa la banca partenera.

8. La data tragerii***, clientul prezinta RM confirmarea celeilalte banci privind soldul si acordul de rambursare anticipata (in cazul in care se solicita).

9.Creditul este tras conform procedurii de credit de Constructie iar banii sunt transferati de catre persoanele responsabile printr-un Ordin de Plata Conditionat (vezi anexa) pe contul curent al clientului deschis la cealalta banca (in cazul refinantarilor in RON) sau sunt puse la dispozitia bancii beneficiarului (in cazul refinantarilor in valuta)****. Banii sunt transferati in valuta creditului refinantat. Clientul acopera eventualele diferente provenite din rata de schimb.

10.RM primeste confirmarea rambursarii integrale a creditului refinantat, a radierii ipotecii de rang 1 in Cartea Funciara si a cesionarii politelor de asigurare, originalul politelor si scrisoarea de cesiune, (daca se utilizeaza politele de asigurare existente).

* Evaluarea se face excluzand ratele creditului de refinantat

** Contractul de Credit de refinantare este redactat de catre RM. Daca exista clauze suplimentare non-standard, RM va modifica contractul de credit in conformitate cu aprobarea transmisa de SLUD/NSLUD, solicitand opinia LgO Sucursala/ LgO HO (in cazul sucursalelor din Bucuresti).

*** In cazul in care cealalta banca solicita o perioada de notificare pentru rambursarea anticipata, banii sunt trasi la expirarea acestei perioade

**** Partea de credit care depaseste soldul este transferata bancii partenere, notarului si/sau este inregistrata in Arhiva Electronica (daca este cazul)

La radierea din Cartea Funciara a ipotecii de prim rang in favoarea   celeilalte banci, ipoteca de rang 2 devine automat de rang 1.

Refinantarea creditelor Personale UniCredit Tiriac

Scop

Refinantare credit Personal UniCredit Tiriac & credit Auto UniCredit Tiriac prin credite Personal UniCredit Tiriac cu sume mai mari

Refinantare credit Personal UniCredit Tiriac & credit Auto UniCredit Tiriac prin credite Personal Plus UniCredit Tiriac cu sume mai mari

Refinantare credit Personal Plus UniCredit Tiriac prin credit Personal/Personal Plus UniCredit Tiriac cu suma mai mare

Conditii:

Produs UniCredit Tiriac Bank SA utilizat: CREDIT PERSONAL / CREDIT PERSONAL PLUS

Se aplica conditiile standard de acordare a unui credit Personal/ Personal Plus (cu conditia sa nu contravina conditiilor specifice)

Conditie specifica: Creditul poate fi refinantat doar dupa 3 luni). (3 scadente de rambursare).

Procedura

Clientul transmite aplicatia de credit persoanelor responsabile conform procedurii de credit Personal/Personal Plus pentru un credit Personal / Personal Plus si cererea de rambursare anticipata a soldului creditului Personal/Personal Plus

Persoanele responsabile analizeaza aplicatia (in baza procedurii standard de credit Personal / Personal Plus) si emite rezolutia evaluarea creditului se face neluand in considerare ratele la soldul creditului Personal

Nota: Analiza creditelor de refinantat care inregistreaza restante se va face conform P0950

In cazul indeplinirii tuturor conditiilor (inclusiv raportul de evaluare al creditului Personal Plus) si daca documentele sunt ok, creditul este aprobat conform procedurii de credit Personal/Personal Plus si se ia o decizie referitoare la suma finantataClientul semneaza Contractul de Credit si documentele aferente.

Creditul este tras conform procedurii de credit Personal/Personal Plus iar banii sunt utilizati in primul rand pentru rambursarea anticipata a soldului creditului Personal si pentru acoperirea comisionului de rambursare anticipata iar suma ramasa este depusa in contul clientului (la dispozitia sa); intotdeauna, CLDD va fi insotita de cererile aprobate de rambursare anticipata

Refinantare Credit Personal pe 10 ani

Parametri Standard

Comentarii

Beneficiari

Persoane fizice romane rezidente cu un istoric de creditare de minim 12 luni cu orice banca

Creditele UCT pot fi utilizate pentru refinantarea creditelor contractate la alta banca sau la UCT, de oricare dintre soti (in cazul in care la creditul initial, ambii soti au fost debitori)

Scop

Refinantarea creditelor de nevoi personale (cu aceeasi suma sau mai mare) a soldului de plata si a costurilor aferente.

Perioada de creditare

Min. 5 ani

Max. 10 ani

Valoarea creditului

Min. 1 000 EUR (sau echivalentul in RON)

Max. 15 000 EUR (sau echivalentul in RON)

Suma creditului solicitat poate fi mai mare decat suma creditului de refinantat, daca in urma evaluarii solicitantul este eligibil*.

* Dupa acoperirea creditului refinantat, sumele ramase vor fi puse la dispozitia clientului.

Valuta creditului

RON, EUR

Rata dobanzii

Conform Deciziei ALCO (cf. Tarifului de comisioane)

Banca isi rezerva dreptul de a modifica ratele de dobanda in functie de conditiile pietei.

Comision de acordare

Conform Deciziei ALCO (cf. Tarifului de comisioane)

Comision de administrare

Conform Deciziei ALCO (cf. Tarifului de comisioane)

Rambursare

Anuitati rate lunare egale ce includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare

 • Rambursare la date programate intr-o zi a lunii pentru care opteaza clientul
 • Rambursarea incepe in luna urmatoare tragerii sumei de credit

Rambursare anticipata

Permisa, comision de rambursare perceput asupra sumei rambursate anticipat (cf. Tarifului de comisioane)

Criterii de eligibilitate

Se aplica toate Conditiile Standard de acordare a Creditului Personal (P1444), daca nu contravin Conditiilor Specifice.

Conditii specifice:

Clientul trebuie sa aiba un istoric de creditare de cel putin 12 luni cu orice banca , din care cel putin 6 luni consecutive trebuie sa respecte conditiile specifice cf. Procedurii P0950, referitoare la intarzierile tehnice

Creditul ce urmeaza a fi refinantat trebuie sa fi fost acordat de cel putin 6 luni, iar daca inregistreaza restante trebuie sa respecte conditiile specificate in Procedura P0950.

Co- debitor

Se accepta in calitate de co-debitor sotul/sotia cleintului conform conditiilor standard.

Co-debitorul trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de eligibilitate cu debitorul principal, exceptand conditiile privind veniturile din salarii si anume trebuie sa indeplinesca numai criteriile:

minim trei luni la actualul angajator si vechime totala in munca de minim trei luni

In cazul in care venitul sotului/sotiei clientului de credit nu se ia in considerare la determinarea venitului familiei, sotul/sotia nu trebuie sa indeplineasca criteriile de eligibilitate.

Sotul/sotia trebuie sa semneze Contractul de credit si acordul ACRD.

Garantii

1. Cesionarea venitului lunar al clientului in favoarea bancii. Angajatorul va fi notificat cu privire la cesionarea salariului.

2. Garantie reala mobiliara asupra conturilor deschise la banca

3. Asigurare de viata avand banca drept beneficiar, incheiata cu asiguratorul agreat (ASIBAN).

4. Pentru navigatori: depozit colateral acoperind 2 rate lunare (anuitati plus suma comisionului de administrare pentru primele doua luni) in cazul in care la data solicitarii creditului nu este in vigoare nici un contract de munca

Garantiile mentionate la pct. 1, 2 si 4 se vor inregistra la Arhiva Electronica.

Documente solicitate

1. Refinantarea creditului Personal acordat initial de UCT:

A. Daca suma obligatiilor de plata lunare rezultate ca urmare a creditului solicitat este mai mare, solicitantul trebuie sa prezinte:

Documente referitoare la venituri

Cererea de credit

Cererea de rambursare anticipata a soldului creditului Personal.

B. Daca suma obligatiilor de plata lunare rezultate ca urmare a creditului solicitat este aceeasi, nu se solicita documente aditionale.

2. In cazul creditelor refinantate, acordate de o alta banca:

Document doveditor pentru istoricul de creditare de 12 luni cu cel putin o banca (credit activ/inchis)

Acordul bancii respective privind creditul de refinantat

Contractul de credit pentru refinantare si graficul de rambursare

Extrasul de cont de credit sau orice alte documente, inclusiv graficul actualizat, ce dovedesc soldul la zi.

Cererea de credit

Copii ale Cartilor de identitate ale aplicantului si a sotului/sotiei

Acorduri CRB, BC, declaratii pentru solicitant si sot/sotie

Documentele referitoare la veniturile realizate (cf. documentatiei standard aferenta Creditului Personal)

Documente privind starea civila (daca e cazul)

Inainte de tragere

Pachetul standard de documente semnat

Copie a Notificarii transmise celeilalte banci, referitoare la rambursarea anticipata (in baza creditului UniCredit Tiriac); solicitarea este stampilata de inregistrare de catre cealalta banca. *.

Confirmarea bancii partenere cu privire la soldul de plata si a celorlalte costuri (extras de cont aferent creditului, scrisoare din partea bancii etc.) si acordul acesteia de rambursare anticipata.

* Nota: Exceptie -In cazul in care nu se solicita acordul celeilalte banci de rambursare anticipata, Notificarea se poate transmite prin posta cu confirmare de primire.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 825
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site