Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Cheltuieli si venituri bancare - CHELTUIELI BANCARE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Cheltuieli si venituri bancare

CHELTUIELI BANCARE

Cheltuielile bancare cuprind sumele si valorile platite sau de platit pentru resurse imprumutate sau atrase,pentru materiale consumate,servicii si lucrari prestate de terti,pentru remunerarea personalului si executarea unor obligatii legale sau contractuale.Tot in categoria cheltuielilor bancare intra si cheltuielile cu amortizarile si provizioanele,pierderile si alte cheltuieli exceptionale.

Dupa natura lor cheltuielile bancare pot fi impattite in urmatoarele categorii care stau si la baza crearii grupelor de conturi de cheltuieli din clasa 6 – Cheltuieli.

 • cheltuieli de exploatare bancara
 • cheltuieli cu personalul
 • impoxite si taxe
 • cheltuieli cu materiale,lucrari si servicii efectuate de terti
 • cheltuieli diverse de exploatare
 • cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile
 • cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile
 • cheltuieli exceptionale
 • cheltuieli cu impozitul pe profit

CHELTUIELI DE EXPLOATARE BANCARA

Sunt generate de activitatea de baza a societatii bancare si formeaza cea mai numeroasa grupa de cheltuieli.In marea lor majoritate,acestea sunt cheltuieli ce privesc exercitiul financiar curent.

Dobanzile platite de banca pentru remunerarea resurselor obtinute sub forma de imprumuturi sau depozite reprezinta cele mai importante cheltuieli de axploatare.Alte cheltuieli sunt constituite din comosioane platite de banca si din pierderi inregistrate la variatiile de curs sau la cesiunea titlurilor si devizelor.

Contabilizarea operatiunilor

Cheltuielile de exploatare bancara sunt inregistrate contabil in grupa 60 – Cheltuieli de exploatare bancara;

Grupa 60-Cheltuieli de exploatare bancara  601-Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare

6011-Dobanzi la BNR

6012-Dobanzi la conturile de corespondent

6013-Dobanzi la depozitele bancilor

60131-Dobanzi la depozitele la vedere

60132-Dobanzi la depozitele la termen

60133-Dobanzi la depozitele colaterale

6014-Dobanzi la imprumuturile de la banci

60141-Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta

60142-Dobanzi la imprumuturile la termen

60143-Dobanzi la imprumuturile financiare

6015-Dobanzi la valorile date in pensiune

60151-Dobanzi la valotile date in pensiune de pe o zi pe alta

60152-Dobanzi la valorile date in pensiune la termen

6017-Alte cheltuieli cu dobanzile

60171-Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare

60172-Report / deport

60179-Cheltuieli diverse cu dobanzile

6019-Comisioane

602-Cheltuieli cu operatiunile cu clientela

6021-Dobanzi la conturile de factoring

6022-Dobanzi la imprumuturile primite de la clientela financiara

60221-Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta

60222-Dobanzi la imprumuturile la termen

6023-Dobanzi la valorile date in pensiune

60231-Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta

60232-Dodanzi date in pensiune la termen

6024-Dobanzi la conturile curente

6025-Dobanzi la conturile de depozite

60251-Dobanzi la conturile de depozite la vedere

60252-Dobanzi la conturile de depozite la termen

60253-Dobanzi la conturile de depozite colaterale

6026-Dobanzi la certificatele de depozit,carnetele si libretele de economii

6027-Alte cheltuieli cu dobanzile

60271-Dobanzi privind titlurile cu posibilitate de rascumparare

60272-Report /deport

60279-Cheltuieli diverse cu dobanzile

6029-Comosioane 

603-Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri

6031-Dobanzi la titluri date in pensiune livrata

6032-Pierderi la titluri de tranzactie

6033-Cheltuieli cu titluri de plasament

60331-Cheltuieli de achuzitie

60336-Pierderi din cesiune

6034-Cheltuieli cu titluri de investitii

60341-Gheltuieli de achizitie

60342-Cheltuieli cu amortizarea primelor

6036-Cheltuieli privind datorii constituite prin titluri

60361-Dobanzi privind titluri de piata interbancara

60362-Dobanzi privind titluri de creante negociabile

60363-Dobanzi privind obligatiunile

60363-Alte cheltuieli pivind datoriile constituite prin titluri

6037-Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri

6039-Comisioane

604-Cheltuieli cu operatiunile de leasing,locatie simpla si asimilare

6041-Cheltuieli cu operatiunile de leasing si asimilate

60411-Cheltuieli cu amortizarea

60412-Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in leasing si asimilate

60413-Pierderi din cesiunea imobilizarilor date in leasing si asimilate

60414-Cheltuieli cu provizioane pentru operatiuni de leasing si asimilate

60419-Alte cheltuieli cu operatiuni de leasing si asimilate

6042-Cheltuieli cu operatiunile de locatie simpla

60421-Cheltuieli cu amortizarea

60422-Pierderi din deprecierea imobilizarilor date in locatie simpla

60423-PierderI din cesiunea imobilizarilor date in locatie simpla

60424-Cheltuieli cu provizioane pentru operatiuni de locatie simpla

60429-Alte cheltuieli cu operatiuni de locatie simpla

605-Cheltuieli privind datoriile subordonate si fondurile publice

6051-Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen

6052-Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata nedeterminata

6053-Cheltuieli privind fondurile publice alocate

606-Cheltuieli privind operatiunile de shimb

6061-Pierderi din operatiunile de schimb si arbitraj

6069-Comisioane

607-Cheltuieli privind operatiunile din afara bilantului

6071-Cheltuieli cu angajamentele de finantare

60711-Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la alte banci

60712-Cheltuieli cu angajamentele de finantare primite de la clientela

6072-Cheltuieli cu angajamente de garantie

60721-Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la alte banci

60722-Cheltuieli cu angajamentele de garantie primite de la clientela

6077-Cheltuieli cu alte angajamente primite

608-Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare

6081-Cheltuieli cu mijloacele de plata6082-Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare

609-Alte cheltuieli de exploatare bancara

6092-Cata-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

6093-Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

6099-Cheltuieli diverse de exploatare bancara.

Conturile din grupa cheltuielilor de exploatare bancara sunt conturi de activ.Ele se debiteaza,in cele mai multe cazuri,la aparitia cheltuielilor in contrapartida cu un cont de creante atasate,daca este vorba de inregistrarea unei dobanzi de platit,cu un cont de trezorerie, in cazul in care banca plateste comisuoane,cu un cont de titluri ,la deprecierea acestora sau cu contul 3722-Contravaloarea pozitiei de schimb,la aparitia unor pierderi din operatiuni cu devize.

Exemple de contabilizare

1.Dobanzi pentru imprumuturile de refinantare primite de la BNR

6011 = 1172

Dobanzi la Banca Nationala a Datorii atasate

Romaniei

2.Dobanzi la un depozit la termen deschis de o alta banca;

60132 = 1327

Dobanzi la depozite la termen  Datorii atasate

3.Dobanzi la imprumutul de pe o zi pe alta,primit de la o banca

60141 = 1427

Dobanzi la imprumuturile de pe Datorii atasate

o zi pe alta

Cheltuieli diverse de exploatare

Cheltuialile diverse de exploatare cuprind veniturile retrocedate si cheltuielile refacturate legate de operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun sau pierderile din cesiunea imobilizarilor.

Contabilizarea operatiunilor

Pentru contabilizarea acestor operatiuni se utilizeaza grupa de conturi 64-Cheltuieli diverse de exploatare

Grupa 64-Cheltuieli diverse de exploatare

641-Venituri retrocedate privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun

642-Cota-parte privind operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun

643-Cota-parte din cheltuielile sediului social

646-Pierderi din cesiunea imobilizarilor

6461-Pierderi din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale

6462-Pierderi din cesiunea imobilizarilor financiare

649-Alte cheltuieli diverse de exploatare

Conturile de cheltuieli diverse de exploatare sunt conturi de activ.Acestea se debiteaza in general prin creditul contului 377-Cheltuieli de platit sau al unui cont de imobilizari (grupa 44)

in cazul pierderilor din cesiune.

Exemple de contabilizare

1.Venituri datorate coparticipantilor din contractele derulate in comun,reprezentand venituri retrocedate de banci

641 = 377

Venituri retrocedate privind Cheltuieli de platit

operatiunile de exploatare

nebancara efectuate in comun

2.Cheltuieli ce revin banci din operatiuni de exploatare nebancara efectuate in comun

642 = 377

Cota parte privind operatiunile Cheltuieli de platit

de exploatare nebancare

efectuate in comun

3.Pierderi inregistrate la vanzarea unei cladiri

6461 = 44221

Pierderi din cesiunea Cladiri

imobilizarilor necorporale si

corporale

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile

Cheltuielile cu provizioanele se fac in scopul crearii anumitor rezerve,utilizabile in viitor pentru finantarea pierderii sau deprecierii unui element de activ sau pentru acoperirea unei cheltuieli cu probabilitate mare de aparitie dupa inchiderea exercitiului .

Provizioanele constituite de banca se pot incadra in trei categorii

 • provizioane pentru deprecierea sau pierderea unor creante sau imobilizari
 • provizioane pentru riscuri si cheltuieli
 • provizioane reglementate.

Contabilizarea operatiunilor.

Evidentierea contabila a cheltuielilor cu provizioane si a pierderilor din creante nerecuperabile se face cu ajutorul conturilor din grupa 66.

Grupa 66-Cheltuieli cu provixioane si pierderi din creante nerecuperabile

661-Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

6611-Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit

6612- Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de dobanda

662- Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela

6621- Cheltuieli cu provizioane specifice de risc de credit

6622- Cheltuieli cu provizioane apecifice de risc de dobanda

663- Cheltuieli cu provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiunile diverse

6631- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor

66311- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

66312- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de investitii

6632- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor

6637 -Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

664- Cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate

6641- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor comerciale legate,a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

6642-Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

66421- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

66422- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor activitatii de exploatare

66423- Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in afara activitatii de exploatare

6647- Cheltuieli cu provizioane pentru creante restante si indoielnice

665- Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6651-Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura

6652- Cheltuieli cu provizioane pentru facilitatile acordate personalului

6653- Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara

6657- Cheltuieli cu provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli

666- Cheltuieli cu provizioane reglementate

667-Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane

668-Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite co provizioane.

Conturile din grupa 66 sunt conturi de activ.

Exemple de contabilizare

= 1911

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de credit de credit

6612 = 1912

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de dobanda de dobanda

2.Constituirea de provizioane pentru operatiuni cu clientela

6621 = 2911

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de credit de credit6622 = 2912

Cheltuieli cu provizioane Provizioane specifice de risc

specifice de risc de dobanda de dobanda

Cheltuieli cu impozitul pe profit Reprezinta o cheltuiala facuta cu impozitul pe profit datorat de banca.Din punct de vedere contabil exista contul de cheltuieli 691-Cheltuieli cu impozitul pe profit ce se debiteaza in corespondenta cu contul 3531-Impozit pe profit.

691 = 3531

Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit

La sfarsitul exercitiului contul de cheltuieli 691 se descarca in contul de 591 pentru stabilirea rezultatului sau prin contul 341 in cazul in care rezultatul se stabileste la un nivel superior la sucursala sau centrala.

591 = 691

Profit si pierdere Cheltuieli cu impozitul

pe profit

sau  341 = 691

Decontari intra bancare Cheltuieli cu impozitul pe

profit

Veniturile bancare

Veniturile bancare reprezinta in principal ,contravaloarea serviciilor realizate de banca in baza functiilor de intermediere si de gestiune a mijloacelor de plata.Astfel banca incaseaza dabanzi la creditele acordate sau la depozitele create la alte unitati bancare,incaseaza comisioane chirii la operatiuni de leasing si alte venituri exceptionale ce nu caracterizeaza activitatea curenta bancara.Putem clasifica toate aceste venituri in urmatoarele grupe ce corespind si grupelor de conturi din planul contabil pentru societatile bancare.

 • venituri din activitatea de exploatare bancara
 • venituri diverse de exploatare
 • venituri din provozioane si recuperari de creante amortizate
 • venituri exceptionale
 • venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit

Contabilitatea veniturilor se tine folosind conturi din clasa 7.Comun acestor conturi este faptul ca sunt conturi de pasiv,ce incep a functiona prin a se credita in timpul exercitiului financiar si se debiteaza la sfarsitul anului prin descarcare in contul 591-Profit sau pierdere sau in contul 341-Decontari intrabancare daca rezultatul nu se stabileste la nivelul subunitatii bancare

Venituri din activitatea de exploatare bancara

Veniturile din activitatea de exploatare bancara cea mai diversa si mai importanta categorie de venituri.Acestea sunt detaliate in mod asemanator cheltuielilor cu activitate de exploatare fiind compuse din dobanzi incasate la operatiuni de creditare si la depozite create la banci din comisioane incasate,din dobanzi,dividente si diferente favorabile inregistrate la operatiunile cu titluri si devize,ca si din venituri create la operatiunile de finantare prin leasing.Cesiunile de imobilizari pot crea de asemenea venituri de exploatare bancara.

Contabilizarea operatiunilor

Veniturile din activitatea de exploatare bancara sunt inscrise in contabilitate folosind conturile grupei 70.

Grupa 70-Venituri din activitatea de exploatare bancara

701-Venituri cu operatiunile de trezorerie si operatiunile interbancare

7011-Dobanzi de la BNR

7012- Dobanzi de la conturile de corespondent

7013- Dobanzi de la depozitele bancilor

7014- Dobanzi de la creditele acordate bancilor banci

7015- Dobanzi de la valorile primite in pensiune

7017-Alte venituri din dobanzi

7018- Dobanzi din creante restante si indoielnice

7019-Comisioane

702-Venituri din operatiuni cu clientela

7021- Dobanzi de la creante comerciale si credite acordate clientelei

7022- Dobanzi de la credite acordate clientelei financiare

7023- Dobanzi de la valorile primite in pensiune

7024- Dobanzi de la conturile curente debitoare

7027-Alte venituri din dobanzi

7028- Dobanzi din creante restante si indoielnice

7029-Comosioane

703-Venituri pentru operatiunile cu titluri

7031- Dobanzi de la titluri primite in pensiune livrata

7032-Venituri de la titluri de tranzactie

7033- Venituri din titlurile de plasament

7034- Venituri din titluri de investitii

7036- Venituri din datorii constituite prin titluri

7037- Venituri diverse din operatiunile cu titluri

7038-Dobanzi din creante restante si indoielnice

7039-Comisioane

704- Venituri din operatiunile de leasing,locatie simpla si asimilate

7041- Venituri din operatiunile de leasing si asimilate

7042- Venituri din operatiunile de locatie simpla

7048- Venituri din creante restante si indoielnice

705-Venuturi din credite subordonate partii in cadrul societatilor comerciale legate,titluri de participare,titluri ale activitatii de portofoliu.

7051-Dobanzi de la credite subordonate la termen

7052-Dobanzi de la credite subordonate pe durata nedeterminata

7053-Dividente si venituri asimilate

7058-Dobanzi din creante restante si indoielnice

706-Venituri privind operatiunile de schimb

7061-Venituri din operatiunile de shimb si arbitraj

7069-Comisioane

707-Venituri din operatiunile din afara bilantului

7071-Venituri din angajamentele de finantare

7072-Venituri din angajamentele de garantie

7077-Venituri din alte angajamente date

708-Venituri din prestatiile de servicii financiare

7083-Comosioane din activitati de asistenta si consultanta

7085-Venituri privind mijloacele de plata

7087-Alte venituri din prestatiile de servicii financiare

709-Alte venituri de exploatare bancara

7092-Cota-parte privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

7093-Venituri refacturate privind operatiunile de exploatare bancara efectuate in comun

7094-Transferuri de cheltuieli de exploatare bancara

7099-Venituri diverse de exploatare bancara.

Exemple de contabilizare

1.Dobanzi din operatiuni cu BNR

1172 = 7011

Creante atasate Dobanza de la BNR

2.Dobanzi de la credite acordate bancilor corespondente

1272 = 7012

Creante atasate Dobanzi de la conturile de

corespondent

Venituri diverse din exploatare

Veniturile diverse din exploatare reprezinta transferuri de cheltuieli catre alte banci sau subunitati bancare,venituri din operatiunile efectuate in comun sau venituri din activitatea subunitatilor bancare din strainatate.Tot aici mai sunt cuprinse si venituri realizate la cesiunea imobilizarilor sau cote-parti din subventiile de investitii.

Contabilizarea operatiunilor

Contabilizarea acestor operatiuni se face cu ajutorul conturilor din grupa 74-Venituri diverse din exploatare

Grupa 74-Venituri diverse din exploatare

741-Cheltuieli refacturate

7411- Cheltuieli refacturate societatilor grupului

7412- Cheltuieli refacturate altor societati

742-Cota parte privind operatiunile de exploatare nebancare efectuate in comun

743-Cota parte din cheltuielile sediului cocial

746- Venituri din cesiunea imobilizarilor7461- Venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale si corporale

7462- Venituri din cesiunea imobilizarilor financiare

747-Venituri accesorii

7471- Venituri privind imobilele legate de exploatare

7472- Venituri din activitati nebancare

7479-Alte venituri eccesorii

749-Alte venituri diverse din exploatare

7491-Transferuri de cheltuieli de exploatare nebancara

7492-Cota parte din subventiile de investitii trecuta la venituri

7493- Venituri din subventii de exploatare

7494- Venituri din productia de imobilizari

7495- Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea creantelor

7499-Alte venituri

Exemple de contabilizare

3722 = 743

Contravaloarea pozitiei Cota-parte din cheltuielile

de schimb sediului social

Venituri din provizioane si din creante nerecuperabile

Veniturile din provizioane apar atunci cand se anuleaza total sau partial un provizion datorita faptului ca activul pentru care s-a provizionat este vandut sau iese din evidenta bancii .

Contabilizarea operatiunilor

Gupa 76-Venituri din provizioane si venituri din creante nerecuperabile

761- Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

7611-Venituri din provizioane specifice de risc de credit

7612-Venituri din provizioane epecifice de risc

762- Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela

7621- Venituri din provizioane apecifice de risc de credit

7622- Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda

763- Venituri din provizioane privind operatiunile cu titluri si operatiunile diverse

7631- Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor

7632- Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor

7637- Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice

764 Venituri din provizioane pentru valori imobilizate

7641- Venituri din provizioane pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu

7642-Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

7647- Venituri din provizioane pentru creante restante si indoielnice

765- Venituri din provizioane pentru riscuri si chetuieli

7651-Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura

7652- Venituri din provizioane pentru facilitatile acordate personalului

7653- Venituri din provizioane pentru risc de tara

7657- Venituri din provizioane pentru alte riscuri si cheltuieli

766- Venituri din provizioane reglementate

767- Venituri din recuperari de creante amortizate

Exemple de contabilizare

1.Diminuarii sau anulari de provizioane constituie pentru operatiunile interbancare

1911 = 761

Provizioane specifice de risc de Venituri din provizioane

credit pentru creante din operatiuni interbancare

Venituri exceptionale

Sunt Venituri care nu sunt legate de activitatea curenta a bancii.Ele se impart in doua grupe;venituri exceptionale din operatiuni de gestiune si venituri exceptionale din provizioane.

Contabilizarea operatiunilor

Grupa77-Venituri exceptionale

771-Venituri exceptionale din operatiunile de gestiune

7711- Venituri din despagubirii si penalitati

7712-Alte venituri exceptionale din operatiuni de gestiune

773- Venituri exceptionale din provizioane

7731- Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

7732- Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecierii

7733- Venituri exceptionale din provizioane reglementate

777-Alte venituri

Contabilitatea rezultatului exercitiului

La sfarsitul exercitiului ,societatile bancare isi stabilesc rezultatul exercitiului sub forma de profit sau de pierdere .Acesta curpinde ;-rezultatul curent

-rezultatul exceptional,care este obtinut din operatiuni exceptionale,in afara activitatii curente bancare.

Pentru obtinerea rezultatului exercitiului,acesta preia soldurile conturilor de venituri si cheltuieli.Cu aceasta ocazie aceste conturi se inchid.Diferenta rezultata reprezinta profitul brut(sold creditor) sau pierdere bruta(sold debitor).Din profitul brut se pot deduce anumite cheltuieli ,inainte de stabilirea impozitului pe profit,dar numai cele permise de normele in vigoare si in limitele prevazute legal.Eliminand impozitul pe profit se obtine profitul net al exercitiului.Acesta se va repartiza pe destinatii (rezerve,dividente,fond de participare a salariatilor la profit).sau poate fi reportat pentru exercitiul urmator.

Contabilizarea operatiunilor

Grupa 58-Rezultatul reportat

581-Rezultatul reportat

Grupa 59-Rezultatul exercitiului

591-Profit sau pierdere

592-Repartizarea profitului

Determinarea rezultatului exercitiului si inregistrarea in contabilitate a acestuia

Potrivit legii,in contabilitate,profitul sau pierderea se stabilesc lunar.In acest sens,conturile de cheltuieli si conturile de venituri in care se inregistreaza,in functie de natura lor,cheltuielile respectiv veniturile,se inchid,provizoriu,prin rezultatul exercitiului.

Rezultatul exercitiului,respectiv profitul sau pierderea,se determina ca diferenta intre venitutile si cheltuielile exercitiului,indiferent de data incasarii sau platii lor.

In functie de perioada la care se refera rezultatul poate fi;

a)rezultatul exercitiului precedent(reportat)

b)rezultatul exercitiului curent

a)Rezultatul reportat se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 581”Rezultatul reportat”,cont bifunctional care se detaliaza in conturi sintetice de gradul al II-lea astfel;

5811”Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat,respectiv pierderea nerecuperata”

5812” Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29”

5813” Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile”

5814” Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale”

5815” Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din revaluare”

b)Rezultatul exercitiului curent care poate fi reflectat in umrmatoarele forme

-rezultatul contabil al exercitiului cuprinde rezultatul curent ,rezultatul extraordinar si impozitul pr profit.

Rezultatul curent reprezinta diferenta dintre veniturile din operatiunile curente,respectiv veniturile din exploatare si veniturile din provizioane si recuperari de creante amortizate si cheltuielile curente,respectiv cheltuielile de exploatare si cheltuielile cu provizioanele si pierderi din creante nerecuperabile.

Rezultatul extraordinar reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile extraordinare ,ca urmare a unor operatiuni efectuate de banca,care nu sunt legate de activitatea normala curenta a acesteia.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1204
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site