Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare

finante

+ Font mai mare | - Font mai micCheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare imbraca urmatoarele forme principale:

Cercetarea fundamentala este o activitate experimentala sau teoretica care urmareste aspectele fundamentale ale fenomenelor fara ca cercetarea sa-si propuna un scop practic;
Cercetarea aplicativa corespunde muncii de inovatie in scopul dobandirii de noi cunostinte pentru a fi aplicate in practica;

Cercetarea de dezvoltare reprezinta activitatea de cercetare care se bazeaza pe cunostinte deja existente provenite din cercetari sau experimente practice si care serveste dezvoltarii aplicarii si transferului rezultatelor cercetarii in economie si societate;

Principalele surse de finantare a acestei activitati sunt :

Fonduri provenite de la bugetul de stat;

Fonduri provenite de la agenti economici (pentru efectuarea de cercetari proprii);

Unitatile de invatamant superior (prin realizarea de contracte de cercetare);

Alte surse;

Tarile dezvoltate cheltuiesc cel mai mult pentru cercetare stiintifica. Astfel, pe primele locuri se situeaza : SUA, tarile U.E, Japonia.

Stimularea cercetarii, dezvoltarii si inovarii este importanta pentru cresterea valorii adaugate, pentru competitivitate pe termen lung, pentru accesul firmelor romanesti pe pietele internationale, si implicit pentru reducerea deficitului comercial.

Aceasta se poate realiza prin atragerea unui numar tot mai mare de agenti economici in acest domeniu, prin marirea fondurilor publice si private si facilitarea accesului la finantare, prin dezvoltarea parteneriatului public-privat, prin cresterea numarului de cercetatori.

Cercetarea si tehnologiile contribuie cu 28 pana la 50% la cresterea economica si reprezinta vectori importanti ai competitivitatii si ocuparii fortei de munca.

Prin Strategia de la Lisabona s-a propus cresterea cheltuielilor cu cercetarea dezvoltarea in tarile UE de la 0,4-0,5% in prezent, la 3% in 2010, ca urmare a decalajului fata de Statele Unite ale Americii si fata de Japonia in acest domeniu.

La nivelul UE, liniile de politica stabilite isi gasesc corespondenta in programele prevazute in Cadrul Financiar 2007-2013, respectiv:

- Programul Cadru VII pentru Cercetare principalul instrument prin care se sustin activitatile de cercetare-dezvoltare, colaborarea transnationala in domeniu, cercetarea de frontiera (coordonata de Consiliul European al Cercetarii) si retelele de excelenta, platformele tehnologice europene (grupuri de interes, in principal firme si entitati de cercetare, care definesc impreuna agende strategice de cercetare si care pot lansa si Initiative Tehnologice Comune, implicand resurse publice si private substantiale).

- Programul privind Competitivitatea si Inovarea, care sustine inovarea si dezvoltarea IMM-urilor, oferind suport financiar (in special pentru start-up), sustinand o retea transnationala de transfer tehnologic precum si numeroase alte initiative, fara a implica insa activitati de cercetare sau educatie.

- Programul Educatie & Pregatire 2010 prin care statele membre sunt sustinute in adaptarea sistemului de educatie si formare in directia atingerii obiectivelor Lisabona, cuprinzand si o componenta de mobilitate si cooperare.

- Programele de coeziune economica si sociala, prin intermediul carora statele, sau mai exact regiunile sunt sustinute cu sume importante in directia reducerii decalajelor structurale, domeniul cercetarii-dezvoltarii inovarii fiind recomandat ca unul prioritar.

In Romania, sistemul de cercetare, dezvoltare si inovare a traversat o perioada extrem de dificila dupa 1989: subfinantarea si restructurarea intarziata nu au dat sansa de racordare la tendintele mondiale din stiinta si tehnologie decat in cazuri izolate, iar sectorul inca fragil al intreprinderilor din Romania nu a putut exercita o cerere reala pentru inovare. Practic izolat, sistemul de cercetare - dezvoltare s-a fragmentat, diferitele componente urmarind asigurarea supravietuirii cu minimul de resurse existente, in principal prin finantare publica, in cadrul unor subsisteme in buna masura formale si autarhice.

Incepand cu anul 2005, finantarea publica a cercetarii-dezvoltarii in Romania a evidentiat un proces radical de schimbare, odata cu prima crestere considerabila a ponderii din Produsul Intern Brut (PIB) alocat acestui domeniu. Ponderea cheltuielilor publice din PIB pentru cercetare-dezvoltare s-a dublat in intervalul 2005-2006, cresterea ulterioara avand ca tinta 1% in anul 2010. Programul Cercetare de excelenta-CEEX lansat in anul 2005 de Autoritatea Nationala pentru Cercetarea Stiintifica a contribuit la orientarea cheltuielilor publice pentru cercetare in vederea realizarii Ariei Romanesti a Cercetarii si pregatirea comunitatii de cercetare si dezvoltare din Romania pentru participarea cu succes la urmatorul program cadru de cercetare al Europei, PC7, in perioada 2007-2013.

In programul CEEX prioritatile finantarii publice a au fost cele preconizate pentru PC7, iar proiectele au pus accent pe crearea de consortii puternice, promovarea cercetarii interdisciplinare, dezvoltarea resurselor umane, promovarea internationala a sistemului romanesc, cat si pe consolidarea si dezvoltarea infrastructurii de certificare. Programul asigura convergenta cu nivelul si practicile europene, dar nu a putut focaliza investitia publica.

Sistemul de cercetare - dezvoltare are oportunitati reale pentru perioada 2007-2013. Integrarea in Uniunea Europeana creeaza o presiune asupra orientarii competitivitatii catre inovare, cresterea economica prognozata putand sustine deplasarea interesului sectorului privat catre acest domeniu. Angajamentul politic de 1% din PIB destinat cheltuielilor publice pentru cercetare - dezvoltare, angajament important legat de raspunsul Romaniei la Strategia Lisabona este extrem de important. Fondurile structurale destinate inovarii si dezvoltarii resursei umane sunt complementare investitiei publice in educatia tertiara si in cercetare - dezvoltare si vor avea un rol important atat in dezvoltarea socio-economica a Romaniei cat si in diminuarea disparitatilor regionale. Actuala strategie isi propune sa contribuie esential la realizarea regiunilor cunoasterii in Romania.

Prin strategia cercetarii-dezvoltarii inovarii pentru perioada 2007-2013 Romania isi propune sa atinga media europeana pentru indicatorii de baza ce descriu structura si performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare, creand premisele focalizarii in viitor pe domenii de nisa, acolo unde Romania va avea masa critica si performantele unui lider. In acelasi timp strategia isi propune sa sustina dezvoltarea socio-economica a Romaniei cu sansa reala de a crea o economie bazata pe cunoastere, competitiva la nivel global.

Astfel, sistemul de cercetare-dezvoltare in Romania pentru perioada 2007-2013 are trei obiective strategice:

1. Crearea de cunoastere, respectiv obtinerea unor rezultate stiintifice si tehnologice de varf, competitive pe plan mondial, avand ca scop cresterea contributiei sistemului romanesc de CDI la dezvoltarea stocului mondial de cunoastere, cresterea vizibilitatii internationale si transferul rezultatelor in economie si societate.2. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare cu impact la nivelul agentilor economici si transferul cunostintelor in practica economica. Acest obiectiv vizeaza obtinerea unor rezultate tehnologice de varf, cercetari de tipul rezolvare de probleme complexe (problem solving), de interes local, regional, national sau formulate de agenti economici, precum si dezvoltarea de tehnologii, produse si servicii inovative cu aplicabilitate directa.

3. Cresterea calitatii sociale prin dezvoltarea de solutii la probleme locale, regionale si nationale legate de coeziunea si dinamica sociala, cresterea eficientei politicilor, precum si probleme legate de sanatate, mediu, infrastructura, amenajarea teritoriului si valorificarea resurselor nationale, care sa genereze beneficii directe la nivelul societatii.

Estimarea efortului financiar necesar pentru atingerea obiectivelor Planului National de Dezvoltare in perioada 2007-2013 in domeniul cercetarii-dezvoltarii-inovarii.

Obiective ale politicii CDI vizate pentru perioada 2007-2013

Estimarea fondurilor necesare

(mil Euro anual

/ din care de la bugetul de stat)

TOTAL

dezvoltarea capacitatii nationale de transfer, asimilare si dezvoltare a tehnologiilor avansate, in scopul cresterii competitivitatii si alinierii sectoarelor economice la politicile sectoriale specifice ale UE

asigurarea capacitatii de cercetare tehnologica si de servicii stiintifice si tehnologice de referinta in sectoarele si domeniile vizate prioritar (vezi *)

modernizarea tehnologica a sectoarelor traditionale *)

dezvoltarea capacitatii stiintifice, tehnice si industriale nationale in domeniile de inalta tehnologie considerate strategice *)

crearea si dezvoltarea capacitatii stiintifice si tehnice nationale in domeniile tehnologiilor noi si al celor in curs de aparitie *)

Cresterea capacitatii si a competitivitatii sistemului CD

dezvoltarea resurselor umane din domeniul CDI6,6

dezvoltarea infrastructurii CD din unitatile si institutiile cu profil CD si de invatamint superior

promovarea si dezvoltarea centrelor si a retelelor de excelenta stiintifica si tehnologica in domeniile considerate prioritare

promovarea integrarii internationale a sistemului si activitatilor CD (vezi *)

Stimularea activitatilor CDI desfasurate de agentii economici, cu prioritate in domenii de inalta tehnologie (vezi *)

Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic si inovare specifice la nivel regional

necesarul de fonduri estimat include:

- asigurarea capacitatii de cercetare tehnologica si de servicii S/T de referinta in sectoarele/ domeniile respective

- promovarea integrarii internationale in sectoarele/ domeniile respective

- stimularea activitatilor CDI desfasurate de agentii economici, cu prioritate in domenii de inalta tehnologie

**) fonduri structurale UE + buget de stat

Cresterea graduala a resurselor financiare publice si private alocate cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii ***)

fonduri bugetare alocate anual pentru CD

cheltuieli bugetare indirecte alocate anual pentru stimularea agentilor economici care desfasoara activitati CDI (stimulente financiare si fiscale)

fonduri bugetare alocate anual pentru instrumente de tip capital de risc pentru dezvoltarea firmelor inovative

***) Se estimeaza ca fondurile alocate de agentii economici pentru activitati CDI sa atinga sau sa depaseasca nivelul celor publice, respectiv sa fie de min. 260 mil Euro anual


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1369
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site