Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII CREDITULUI BANCAR PE TERMEN SCURT (STUDIU DE CAZ)

finante+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII CREDITULUI BANCAR PE TERMEN SCURT (STUDIU DE CAZ)

S.C ANASERV S.A Motru, cu sediul in localitatea Motru, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a judetului Gorj sub numarul J18/166/2001, are ca obiect de activitate principala "Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor" .Adresa Motru, str. Tineretului, Nr. 19, Bl. 19, Et.3, Ap.1

Nr. Reg. Com. J18/166/2001

CUI RO 14017541

Are un numar de 93 de salariati impartiti la cele 2 cariere: Cariera Lupoaia si Cariera Rosiuta.

Efectueaza urmatoarele servicii:

servicii de curatire, trasee benzi, canale drenaj, drumuri interioare, lucrari miniere;

- curatire benzi utilaje;

- intretinere canale drenaj;

- intretinere drumuri interioare si alte lucrari miniere.

- servicii intretinere, curatenie magazii, depozite materiale;

- servicii defrisat, taiat, evacuat material lemnos;

- servicii colectare fier vechi si alte materiale recuperabile;

- servicii de transport materiale din depozit;

- colectare, selectare si indreptare sina CF;

- conducator formatie lucru.

Societatea are un capital social subscris de 91250 lei din care varsat in suma de 27406 lei, numarul actiunilor aferente fiind de 9125 cu o valoare de 10 lei fiecare.

Societatea are ca actionari:

SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA;

SINDICATUL LIBER CARIERA ROSIUTA;

SINDICATUL MINIER LIBERTATEA DIN CADRUL EMC MOTRU;

SINDICATUL FEROVIARUL DIN CADRUL BATS MOTRU;

S.C OLSERVMIN S.R.L

In anul 2007 societatea a realizat urmatorii indicatori:

venituri totale: 1294571 lei 

din care: - venituri din exploatare 1294466 lei

- venituri financiare -105 lei

cheltuieli totale: 1114567 lei

din care:- cheltuieli din exploatare 1114567 lei

profit brut: 180004 lei

impozit pe profit: 29645 lei

profit net: 150 359 lei

Documentele necesare intocmirii dosarului de credit:

cererea de credit, chestionarul si fisa de prezentare a conducerii societatii, conform modelului solicitat de banca;

acte de infiintare a societatii, cu toate modificarile si completarile ulterioare, inclusiv autorizatii de mediu;

bilant, cont de profit si pierdere, incheiate pe ultimii doi ani si balantele de verificare aferente, balanta de verificare pe ultima luna. Dupa caz, se va prezenta si raportul auditorilor firmei;

fluxul de lichiditati(completat conform ghidului pus la dispozitie de banca);

buget de venituri si cheltuieli;

acord de consultare CRB;

certificat de atestare fiscala;

certificat constatator eliberat de Camera de Comert;

garantii propuse, inclusiv acte de proprietate asupra acestora si extras de Carte Funciara;

hotararea organului competent potrivit actelor constitutive, cu privire la contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni se va prezenta bancii si inscrierea la registrul comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial;

declaratie pe proprie raspundere cu privire la angajamentele extrabilantiere.

Documentatia pe care clientii bancii o prezinta unitatilor bancare teritoriale in

vederea obtinerii de credite trebuie sa cuprinda:

acte de infiintare a societatii, cu toate modificarile si completarile ulterioare,

inclusiv autorizatii de mediu;

bilant, cont de profit si pierdere, incheiate pe ultimii doi ani si balantele de verificare aferente, balanta de verificare pe ultima luna. Dupa caz, se va prezenta si raportul auditorilor firmei;

In acest capitol prezentam un studiu de caz privind acordarea de catre Banca Comerciala Romana (BCR) a unui credit pentru S.C.ANASERV S.A.

Administratorul S.C. ANASERV S.A. dl. Sbarnaure Ion, reprezentant legal al societatii, se adreseaza bancii BCR, solicitand un credit (facilitate) revolving pentru capital de lucru de 100.000 RON, pe o perioada de 6 luni.

1. Informatii si purtatorii de informatii solicitate/solicitati de catre banca

Pentru cunoasterea si evaluarea situatiei economico-financiara prezenta si de perspectiva a clientilor, precum si pentru aprecierea riscului bancar in activitatea de creditare, banca trebuie sa-si asigure o baza de informatii asupra fiecarui client, pe care trebuie sa o actualizeze la zi.

Principalele surse de informatii sunt:

Informatii obtinute de la clienti:

din documentatia de deschidere a contului, cererea de credit si situatiile anexate;

din bilanturile contabile, contul de profit si pierdere, raportarile contabile periodice, balantele de verificare si din alte situatii financiare.

Informatii din evidentele bancii privind:

volumul total de credite aprobat si acordat, pe categorii de credite si termene de rambursare;

volumul de incasari si plati lunare;

incidente aparute in derularea operatiunilor, de plati fara numerar, a operatiunilor de creditare;

serviciul datoriei.

Informatii din surse exterioare care pot fi obtinute de la:

Banca Nationala a Romaniei;

Centrala Riscurilor Bancare;

Centrala Incidentelor de Plati;

Oficiul National al Registrului Comertului;

Organisme specializate;

Alte banci si organisme care au relatii cu clientii;

Institutul National de Statistica;

Agentii economici care au relatii contractuale cu clientul;

Camerele de comert, judecatoriile, birourile notariale publice si primariile locale;

Ministere, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

Mijloacele mass-media;

Etc.

Circuitul informational intreprindere - banca - intreprindere

Relatia dintre banca si client a fost definita prin lege. Aceasta se refera la indatorirea

bancii de a avea grija de client si la responsabilitatea bancilor de a se asigura ca sistemul si tehnologia folosita protejeaza atat banca insasi cat si proprii clienti.

In esenta relatia care exista intre banca si client este acea relatie intre debitor si creditor. Clientul poate fi creditor, iar banca debitor. Reversul acestei situatii se inregistreaza in cazul in care clientul imprumuta bani de la banca. Banca nu este doar un pastrator al banilor, intrucat ea poate folosi fondurile in scopul unor afaceri, dar isi asuma obligatia de a restitui la cerere valoarea depozitelor.

Cand o persoana juridica solicita un credit, ofiterul de credite poarta o discutie preliminara cu reprezentantul legal al acesteia, privind:

identificarea persoanei juridice (denumire, adresa, forma juridica de organizare, capitalul social, etc.)

informatii privind managementul( identificare, activitate profesionala, veniturile realizate, proprietatile detinute, etc.);

relatiile de grup ale persoanei juridice(banca solicita lista tuturor firmelor inrudite pentru a identifica participarea persoanei juridice la capitalul social al altor firme); ulterior, daca creditul solicitat va fi aprobat, inainte de acordarea efectiva a creditului, banca va solicita aceste informatii la Oficiul Registrului Comertului;

date privind situatia economico-financiara si patrimoniala la zi, respectiv:

cifra de afaceri;

capacitatea de productie;

situatiile financiare;

date privind contractarea.

Ofiterul de credite ii expune reprezentantului legal al societatii comerciale serviciile,

produsele si variantele de creditare.

Conditiile bancii BCR pentru acordarea acestui tip de credit societatii S.C ANASERV S.A. sunt:

banca acorda aceasta facilitate clientilor sai pentru a-si finanta nevoile de capital circulant;

plafonul maxim al creditului nu poate depasi 20% din cifra de afaceri anuala realizata de client in exercitiul financiar incheiat;

termenul maxim de acordare este de 1 an;

rambursarea creditului se face integral la maturitate;

structura garantiilor solicitate: minim 75% garantii imobiliare;

gradul de acoperire cu garantii a creditului: 140%.

Solicitantul accepta conditiile de creditare ale bancii, iar ofiterul de credite ii

inmaneaza acestuia cererea de credit(anexa nr.1), la care se vor atasa:

bilant, cont de profit si pierdere, incheiate pe ultimii doi ani si balantele de verificare aferente, balanta de verificare pe ultima luna (anexa nr.2, anexa nr.3, anexa nr.4).

bugetul de venituri si cheltuieli pe total activitate pentru determinarea fluxului de numerar pe total activitate.

La randul sau imprumutatul S.C ANASERV S.A se obliga sa respecte urmatoarele:

este infiintat si functioneaza in conformitate cu legile in vigoare si are capacitatea juridica deplina de a semna si de a se obliga prin prezentul Contract, prin Documentele de Garantie si prin orice alte documente accesorii acestora, precum si de a utiliza Facilitatea conform prevederilor Contractului;

a obtinut toate aprobarile statutare necesare si orice alte autorizatii, permise sau licente necesare pentru semnarea valabila si executarea Contractului si a Documentelor de Garantie, iar semnarea Contractului si a Documentelor de Garantie si executarea obligatiilor prevazute in acestea nu incalca si nu contravin in nici un fel actelor constitutive ale Imprumutatului sau unor contracte incheiate de Imprumutat cu tertii;

prezentul Contract constituie o obligatie legala si valabila a Imprumutatului, deplin executorie, avand un rang de prioritate cel putin egal cu rangul de prioritate al celorlalte obligatii ale Imprumutatului;

documentele predate bancii sunt originale sau copii exacte ale originalelor, care reflecta cu acuratete situatia financiara ti juridica a Imprumutatului si nu exista alte documente sau situatii, care nu au fost dezvaluite Bancii, si care au sau ar putea avea efecte semnificative asupra deciziei Bancii de acordare sau mentinere a Facilitatii;

activele sau veniturile sale nu sunt afectate de nici o Sarcina, si nu exista alte contracte sau intelegeri incheiate de Imprumutat, referitoare la constituirea unor astfel de Sarcini.

Din punct de vedere financiar Imprumutatul S.C ANASERV S.A se obliga fata de

banca sa-si achite creditul, dobanzile, comisioanele, costurile si cheltuielile aferente.

Decizia bancii privind creditul solicitat

Dupa primirea cererii de creditare si a anexelor sale, ofiterul de credite inregistreaza

cererea si o supune analizei organului cu limita de autoritate de aprobare, care, in functie de competenta, isi da aprobarea de principiu.

Ofiterul de credite face analiza aspectelor nonfinanciare care vizeaza ca aspect principal credibilitatea clientului, intocmind " Profitul companiei si al sectorului", care contine date privind:

actionariatul societatii;

aspecte privind managementul, experienta profesionala a acestuia;

activitatea de baza si activitatile secundare ale societatii - scurta descriere a acestora;

informatii despre piata pe care activeaza clientul;

relatiile clientului cu banca.

Ofiterul de credit solicita reprezentantului legal al societatii procesul - verbal al

Adunarii Generale a Asociatilor din care rezulta imputernicirea administratorului pentru semnarea documentelor necesare obtinerii unei facilitati revolving in valoare de 100.000 RON, inclusiv ipotecarea statiei in acest scop.

De asemenea ofiterul de credite consulta Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetean Gorj, care emite un "Certificat" din care rezulta urmatoarele informatii despre S.C.ANASERV S.A:

informatii de identificare;

perioada de valabilitate a sediului;

capitalul social si structura acestuia;

asociatii societatii si aportul la capital;

administratorii societatii;

domeniile de activitate.

Pe baza datelor existente despre solicitantul de credit, consilierul juridic al bancii isi

Prezinta "Opinia juridica" privind functionarea si reprezentarea societatii.

Solicitantul de credit prezinta bancii "Extrasul de Carte Funciara" din care rezulta ca este proprietarul constructiei si a terenului aferent si proprietatea este "libera de sarcini".

Consilierul juridic al bancii isi exprima "Opinia juridica" privind garantiile propuse pentru acordarea unui credit S.C. ANASERV S.A., in valoare de 100.000 RON.

La solicitarea bancii, S.C. ANASERV S.A. procedeaza la evaluarea proprietatii imobiliare, apeland in acest sens la S.C. ALPHA S.R.L., societate autorizata ANEVAR, care intocmeste " Raportul de evaluare" din care rezulta o valoare de 155.000 RON. Pe baza raportului de evaluare, ofiterul de credite intocmeste "Referatul" privind modul de verificare a garantiilor materiale pe durata rambursarii creditului, din care rezulta ca banca accepta valoarea evaluata de 155.000 RON a garantiei imobiliare.

Ofiterul de credite consulta Centrala Incidentelor de Plati si Centrala Riscurilor Bancare pentru a verifica daca S.C. ANASERV S.A. a inregistrat incidente de plati majore si daca figureaza in evidenta CRB. Din raspunsul dat de cele doua organisme rezulta ca S.C ANASERV S.A. nu figureaza in evidentele acestora.

Intrucat S.C. ANASERV S.A. aduce ca si garantie imobiliara pentru acordarea creditului solicitat Bancii Comerciale Romane o statie de distributie carburanti care are un risc de mediu ridicat, solicitantul de credit intocmeste "Chestionarul de mediu" din care rezulta ca S.C. ANASERV S.A. se incadreaza in prevederile legale privind mediul.

In etapa analizei economico - financiare a activitatii clientului, banca urmareste existenta capacitatii de rambursare a imprumutatilor pe intreaga perioada de creditare - atat pentru credit cat si pentru dobanzi.

La analiza capacitatii de rambursare a agentului economic solicitant de credite se va utiliza, pe langa fluxul de lichiditati (cash - flow - ul) previzionat care extrapoleaza pentru perioada viitoare media incasarilor zilnice realizate, de regula in ultimele 180 de zile.

Pe baza situatiilor financiare anuale ale S.C. ANASERV S.A. (bilantul, contul de profit si pierdere pe ultimii doi ani) existente la banca, ofiterul de credite intocmeste "Bilantul, contul de profit si pierdere(prelucrate)".

Pe baza rezultatelor analizei bilantului si a contului de profit si pierdere, ofiterul de credite analizeaza eligibilitatea solicitantului de credit pe baza unui sistem de indicatori care exprima bonitatea acestuia.

O atentie deosebita se acorda analizei solvabilitatii, rentabilitatii si lichiditatii

Din "Fisa de evaluare a performantelor financiare ale S.C. ANASERV S.A." la data de 31.06.2007 si la data de 31.10.2007 rezulta ca solicitantul se incadreaza in categoria B-credite in observatie, respectiv performantele financiare sunt bune sau foarte bune, dar nu pot fi mentinute la acest nivel intr-o perspectiva mai indelungata.

In continuare ofiterul de credite face "Analiza Financiara", in care analizeaza:

cifra de afaceri, principalii clienti, creantele de incasat, stocul de marfuri, principalele active corporale si financiare, capitalurile proprii, costul bunurilor vandute si datoriile pe care le are societatea, profitabilitatea, etc. La fiecare dintre acesti indicatori ofiterul de credite face comentarii(unde este cazul).

Pe baza concluziilor favorabile rezultate din analiza economico - financiara a activitatii S.C ANASERV S.A., a garantiilor materiale asiguratorii, etc., banca negociaza si stabileste impreuna cu clientul urmatoarele:

destinatia creditului - capital de lucru;

volumul creditului: 100.000 RON;

perioada de acordare a creditului - 6 luni;

modalitatea de acordare: prin cont curent;

sumele si termenele de efectuare a platilor din credit: in functie de necesarul de plati al agentului economic; esalonat pe masura efectuarii platilor;

termenul de rambursare a creditului: integral la maturitate;

dobanda de baza: 15 % si marja bancii de 3% pentru orice trageri in RON;

dobanda majorata: 5%;

comisioane: de acordare 1%, iar de neutilizare 1%;

garantii materiale:

imobiliare: ipoteca de rang I;

imobiliare: soldurile creditoare ale conturilor deschise de client la Banca Comerciala Romana.

Ofiterul de credit intocmeste "Conditii de credit" in care propune Comitetului de

Credit aprobarea solicitarii clientului. De asemenea, intocmeste "Referatul de Credit", in urma caruia creditul este aprobat de Comitetul de Credit al sucursalei Bancii Comerciale A Romaniei.

Dupa aprobarea creditului, banca procedeaza impreuna cu agentul economic la incheierea "Contractului de credit -facilitate revolving pentru capital de lucru" si a graficului de rambursare a creditului.

In continuare, dupa semnarea contractului de credit, banca procedeaza, impreuna cu reprezentantul legal al S.C. ANASERV S.A. la incheierea, inregistrarea si inscriptionarea la:

Judecatorie a "Contractului de ipoteca";

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a "Contractului de garantie reala mobiliara".

Contractul de credit semnat intra in vigoare numai dupa prezentarea contractelor de

asigurare a garantiilor colaterale incheiate cu o societate de asigurari agreata de Banca Comerciala Romana si cesionarea drepturilor de despagubiri in favoarea bancii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1696
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved