Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

EXAMEN GESTIUNE FINANCIARA

finante+ Font mai mare | - Font mai micEXAMEN GESTIUNE FINANCIARA R I

NUME..SECTIE..AN..GRUPA

1.Ordonarea activelor circulante se realizeaza in functie de :a) vechimea lor;

b) cantitatea lor;

c) cresterea gradului lor de lichiditate;

d) destinatia lor;

e) utilizarea lor.

2.Daca pragul rentabilitatii este mai mare decat vanzarile efective, societatea comerciala inregistreaza:

a) pierdere;

b) profit;

c) excedent de trezorerie;

d) deficit de trezorerie;

e) supraprofit.

3.Care sold reprezinta un indicator de rentabilitate:

a) marja comerciala(MC);

b) valoarea adaugata(VA);

c) excedentul brut de exploatare(EBE);

d) productia exercitiului(PE);

e) cifra de faceri(CA).

4.Calculul amortizarii necesita:

a) cunoasterea valorii de amortizat;

b) cunoasterea metodei de evaluare a mijloacelor fixe;

c) cunoasterea valorii reziduale;

d) cunoasterea fluxului net;

e) evaluarea obligatiilor.

5.Care formula este adevarata pentru calculul valorii adaugate (VA):

a) marja comerciala minus cheltuielile de personal;

b) marja comerciala minus consumurile de la terti;

c) cifra de afaceri minus marja comerciala;

d) activ minus datorii totale;

e) profit plus amortizari.

6.Odata cu cresterea duratei in care pasivele societatii devin exigibile, lichiditatea societatii:

a) creste;

b) scade;

c) ramane constanta.

7.Rentabilitatea financiara se determina ca fiind:

a) profitul brut al societatii raportat la cheltuielile lunare medii ale societatii;

b) profitul nerepartizat raportat la capitalurile proprii;

c) profitul net raportat la capitalurile proprii;

d) profitul brut raportat la capitalurile proprii.

8.Capacitatea de autofinantare(CAF) exprima potentialul de dezvoltare al societatii comerciale si se determina fie deductiv, fie aditiv.Prin deductie:

a) CAF = excedentul brut de exploatare + provizioane;

b) CAF = rezultatul net + impozit + valoarea din cesiuni;

c) CAF = valoarea adaugata + impozite;

d) CAF = venituri incasabile-venituri din cesiuni-cheltuieli platibile.

9.Consumul de materii prime reprezinta o cheltuiala:

a) fixa;

b) semivariabila;

c) constanta;

d) variabila;

e) anticipata.

10.Dimensionarea necesarului de capital pentru formarea stocurilor se realizeaza folosind mai multe metode:

a) analitica si probabilistica;

b) globala si partiala;

c) analitica si globala;

d) stohastica si bugetara;

e) sintetica si bugetara.

11.Care afirmatie este adevarata:

a) resurse stabile = capitaluri proprii;

b) resurse stabile = capitaluri permanente;

c) resurse stabile = datorii pe termen lung;

d) resurse stabile = amortismente + provizioane;

e) resurse stabile = datorii stabile.

12.In cadrul bilantului se disting mai multe tipuri de imobilizari:

a) materiale, nemateriale si financiare;

b) nemateriale si financiare;

c) materiale, nemateriale si banesti;

d) materiale, financiare si banesti.

13.Fondul de rulment poate fi:

a) pozitiv, negativ sau egal cu zero;

b) numai negativ;

c) numai pozitiv sau egal cu zero;

d) doar egal cu zero.

14.Pasivul de peste un an este egal cu:

a) capitalul propriu;

b) capitalul propriu plus datorii financiare;

c) capitalul propriu plus datorii peste un an;

d) capitalul social plus datorii pe termen lung;

e) capitalul social plus rezerve plus fonduri.

15.Rezultatele financiare globale ale unei societati comerciale provin:

a) din exploatare,activitati financiare si activitati exceptionale;

b) numai din exploatare;

c) din exploatare si activitati financiare;

d) din activitati financiare si exceptionale;

e) din exploatare si activitati exceptionale.

PROBLEMA

Sa se calculeze amortizarea liniara a anului 2004 pentru o cladire industriala cu structura usoara din schelet metalic aflata in proprietatea unei societati comerciale, utilizata in mediu normal, a carei valoare ramasa actualizata la 31.12.1998 este de 200 mil. lei, durata normala de serviciu consumata de la data punerii in functiune a cladirii pana la 31.12.1998 este de 6 ani, durata de functionare conform vechiului catalog este de 15 ani si durata de functionare conform noului catalog este de 10 ani.

EXAMEN GESTIUNE FINANCIARA R II

NUME..SECTIE..AN..GRUPA

1.Cele mai utilizate metode de amortizare sunt:

a) liniara si degresiva;

b) degresiva si accelerata;

c) liniara, degresiva si accelerata;

d) liniara,accelerata si descrescatoare.

2.In determinarea capacitatii de indatorare sunt interesate urmatoarele parti:

a) societatea comerciala insasi;

b) creditorul sau banca;

c) societatea comerciala insasi precum si creditorul sau banca;

d) societatea comerciala insasi precum si partenerii de afaceri externi.

3.Bogatia, averea economica generata de factorii de productie este inclusa in:

a) valoarea adaugata(VA);

b) excedentul brut de exploatare(EBE);

c) rezultatul exploatarii(RE);

d) rezultatul curent(RC).

4.Cand stocul final de produse finite este mai mare decat stocul initial, societatea comerciala inregistreaza:

a) o crestere a rezultatului;

b) o diminuare a venitului;

c) o diminuare a datoriilor;

d) o scadere a rezultatului.

5.Fondul de rulment se poate calcula:

a) in valori absolute sau in marimi

b) doar in marimi

c) doar in marimi

d) sub forma de indici cu baza fixa.

6.Capacitatea de autofinantare reprezinta:

a) o resursa externa;

b) o obligatie;

c) o creanta;

d) un activ utilizat;

e) o resursa interna.

7.Lichiditatea generala se determina pe baza formulei:

a) Lgl = Active circulante/Total datorii;

b) Lgl = Disponibil/Datorii;

c) Lgl = Active circulante(curente)/Datorii curente;

d) Lgl = Stocuri/Furnizori;

e) Lgl = Creante/Datorii.

8.Care din urmatoarele afirmatii este falsa:

a) Trezoreria neta este pozitiva;

b) Trezoreria neta este negativa;

c) Trezoreria neta este numai pozitiva;

d) Trezoreria neta este o diferenta;

e) Trezoreria neta este diferita de creditul bancar.

9.Valoarea adaugata cuprinde si:

a) creditul bancar;

b) trezoreria neta;

c) nevoia de fond de rulment;

d) rezervele societatii comerciale;

e) rezultatul societatii comerciale.

10.Care din urmatoarele elemente nu se gasesc in contul de profit si pierdere al unei societati comeciale:

a) cifra de afaceri;

b) stocurile;

c) cheltuielile cu dobanzile.

11.Sursele de finantare a ciclului de exploatare sunt:

a) surse proprii, surse atrase si surse imprumutate;

b) surse proprii, surse atrase si surse imprumutate si surse inchiriate;

c) surse inchiriate, surse atrase si surse imprumutate;

d) surse proprii si surse imprumutate.

12.Activele circulante sunt numite si:

a) alocari permanente;

b) alocari ciclice-temporare;

c) consumuri de fonduri banesti;

d) consumuri de lichiditati.

13.Necesarul de fond de rulment poate fi pozitiv daca:

a) activele imobilizate sunt integral finantate pe seama capitalurilor proprii;

b) utilizarile(alocarile) curente sunt mai reduse decat resursele curente;

c) capitalurile proprii contribuie la finantarea partiala a activelor imoblizate;

d) utilizarile curente sunt mai mari decat resursele curente care pot fi mobilizate.

14.O prelungire a duratei creditului clienti poate:

a) creste NFR (necesarul de fond de rulment);

b) creste Trezoreria;

c) reduce NFR;

d) reduce EBE (excedentul brut de exploatare);

e) creste profitul.

15.Care din urmatoarele rapoarte se refera la solvabilitatea societatii comerciale:

a) Activ real/Total datorii;

b) Active sub un an/Datorii sub un an;

c) Disponibilitati/Datorii sub un an;

d) Stocuri/Furnizori.

PROBLEMA

Sa se intocmeasca tabloul de amortizare in cazul unui mijloc fix care se amortizeaza in regim degresiv, varianta AD1, cunoscandu-se ca valoarea ramasa recalculata a mijlocului fix la data de 31.12.1998 este de 5 mil. lei, iar durata normala de utilizare este de 10 ani.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1673
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved