Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

PREGATIREA PROPUNERII DE FINANTARE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micPREGATIREA PROPUNERII DE FINANTARE

Implementarea unui proiect de finantare

In acest capitol as dori sa aduc cat mai multe informatii cu privire la modul de pregatire, de implementare a unui proiect de finantare, deoarece este bine de stiut care sunt etapele ce trebuiesc urmarite si respectate in vederea realizarii unui astfel de proiect, iar in acest sens am utilizat si informatiile pe care le-am acumulat de-a lungul semestrului la materia Programe Europene. Am sa incep acest capitol, cu un subcapitol in care voi incerca sa explic cat mai bine conceptul de proiect, sa explic ceea ce inseamna un proiect de finantare.
1 Definitia unui proiect de finantare

Pentru a da o definitie acestui concept, vin in sustinerea lui prin: „un proiect este un ansamblu de activitati planificate care se adreseaza unei probleme specifice, isi propune sa atinga obiective specifice, in limite de timp bine definite si beneficiaza de fonduri limitate” .

2 Pregatirea proiectului spre finantare

Scrierea unui proiect si depunerea lui pentru finantare, presupune de cele mai multe ori si „o contributie financiara din partea solicitantului pentru desfasurarea proiectului. Aceasta contributie se cuantifica intr-un procent 10% pana la un procent de 50% din valoarea proiectului, in functie de cerintele finantatorului”[2].

Contributia financiara a solicitantului poate fi de doua feluri:

contributia in natura,

contributia in bani.

In urma informatiilor gasite, am sa detaliez fiecare contributie, astfel incat, pentru contributia in natura, solicitantul isi va cuantifica toate resursele de care dispune deja si care vor fi atrase in proiect, dupa cum urmeaza:

resursele umane: se vor cuantifica un procent din salariul pe care deja il acorda fiecarui membru al echipei de proiect.

echipamente: se va lua in calcul echipamentul deja existent in institutie si, ca si la resursele umane, in buget se va lua in calcul un procent din valoarea de piata a echipamentelor, in functie de cat considera solicitantul ca foloseste echipamentele in proiect.

costuri administrative: aceste costuri pot fi considerate ca si contributie in proiect, daca proiectul sau macar o parte din acesta se desfasoara in spatiul in care organizatia/firma isi desfasoara activitatea in mod curent, luandu-se in calcul toate cheltuielile de intretinere a spatiului.

altele: alte cheltuieli pe care solicitantul considera ca sunt necesare proiectului si se pot cuantifica, in functie de natura proiectului si de obiectul de activitate al organizatiei/firmei[3].

Iar contributia in bani presupune „alocarea unei sume de bani pentru proiectul respectiv, suma care trebuie cheltuita efectiv in procentul in care a fost solicitata si pe liniile bugetare pentru care s-a aratat in buget ca vor fi sustinute din resurse proprii”[4].

Un urmator pas spre intocmirea unui proiect este eligibilitatea solicitantului, deoarece criteriile de eligibilitate ar trebui sa fie primele elemente care sunt citite si verificate pentru intrunirea conditiilor de depunere a cererii de finantare. In acest sens, precizez ca, criteriile de eligibilitate se pot referi la:

domeniile de interes (ex: mediu, cultura, tineret, servicii sociale),

natura aplicantului (ONG – Organizatii Non-Gunernamentale, IMM – Intreprinderi Mici si Mijlocii, universitati, scoli etc),

zone geografice (anumite judete, tari, arii agricole),

tipuri de activitati agreate,

conditii de buget,

parteneri.

Pentru intocmirea unui proiect este important sa pornim de la o idee sau de la o necesitate identificata anterior, pe care sa incercam sa o incadram in cerintele specifice ale programelor disponibile.

Apoi desemnam o persoana responsabila cu intocmirea propunerii de finantare si un grup de colaboratori care sa tina legatura cu eventualii parteneri din consortiul de proiect. Este recomandat sa acordam timp suficient intocmirii propunerii de proiect, deoarece colectarea tuturor informatiilor si documentelor necesare este o activitate laborioasa.

Urmatoarea etapa ne indeamna sa analizam cu atentie Ghidul Solicitantului pentru ca cererea de finantare sa fie completa si bineinteles sa fie corect completata, evitandu-se, astfel o descalificare pe acest criteriu.

Propunerea trebuie sa evidentieze beneficiile economice si sociale pe care le va aduce, precum si incadrarea acesteia in obiectivele prioritare europene.

In ceea ce priveste structura cost – beneficiu, trebuie sa existe un echilibru, sa fie o structura echilibrata, cofinantarea sa fie viabila.

Este recomandabil ca solicitantul sa urmareasca rezultatele licitatiei, astfel incat:

in cazul in care proiectul este castigator urmeaza, in mod evident implementarea cu seriozitate a acestuia;

in cazul in care proiectul este respins, este indicata efectuarea unui bilant in cadrul caruia se vor analiza punctele slabe ce trebuiesc remediate daca se doreste o noua participare[5].

Pentru a fi mai specifica si pentru a face referiri clare la tema aleasa in cadrul acestei lucrari, trebuie mentionat ca pentru proiectele finantate prin FEADR, etapele relevante de pregatire sunt:

avand o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza Oficiului Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (OJPDRP), Oficiul Judetean de Consultanta Agricola (OJCA), Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala sau Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit,

de la aceste institutii, potentialul beneficiar va primi toate informatiile necesare, inclusiv verificarea elegibilitatii preconizate, precum si documentatia detaliata despre modul in care va trebui intocmit proiectul,

potentialul beneficiar va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile, fie cu sprijinul Oficiului de Consultanta Agricola, fie cu o firma de consultanta specializata sau prin forte proprii,

aspectul cel mai important de care potentialul beneficiar trebuie sa tina seama este asigurarea cofinantarii, dupa semnarea contractului cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), adica acea parte din costul unui proiect pe care o va sustine din fonduri proprii, putandu-se apela la un credit bancar sau la alte institutii financiare nebancare, ori la surse proprii,

odata finalizata alcatuirea proiectului, acesta se va depune la sediul OJPDRP de care apartine amplasamentul investitiei, unde va fi verificat, in fata solicitantului, daca este conform din punct de vedere al documentelor,

urmeaza o perioada de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP)

in urma acestei evaluari, beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil, astfel incat, daca proiectul este eligibil, beneficiarul va primi instructiunile detaliate cu pasii pe care trebuie sa ii urmeze de aici inainte[6].

In consecinta, etapele ce trebuiesc parcurse pentru obtinerea finantarii si implementarea proiectului sunt:

Lansarea apelului de proiecte da catre Autoritatea de Management (AM) / Organismul Intermediar (OI),

Procurarea ghidului de finantare (Ghidului Solicitantului) de catre solicitant,

Elaborarea proiectului,

Asigurarea cofinantarii pentru proiect,

Completarea cererii de finantare,

Depunerea cererii de finantare la Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar,

Selectia/ Evaluarea cererii de finantare (la nivel regional sau national de catre AM/ OI),

Semnarea contractului de finantare (AM/OI si beneficiar),

Implementarea proiectului de catre beneficiar, iar in aceasta etapa de implementare a proiectului trebuie avute in vedere:

- respectarea legislatiei in vigoare (inclusiv in domeniul ajutorului de stat si achizitiilor publice),

- organizarea de licitatii pentru contractele de bunuri, lucrari, servicii a caror valoare depaseste pragul minim stabilit prin lege,

- selectia contractorilor,

- semnarea contractelor si realizarea lor (beneficiar/ contractor),

- intocmirea si transmiterea cererilor de plata catre AM/OI,

- certificarea si efectuarea platii de catre AM/ Autoritatea de Plata[7].

3 Elementele proiectului

In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programele UE, un proiect de finantare are, de obicei, urmatoarele componente: cererea de finantare, bugetul proiectului, matricea logica a proiectului, CV-uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative (date statistice, grafice, studii).

Schema proiectului confera atat o imagine clara a componentelor proiectului, cat si baza pentru constituirea unui sistem de monitorizare.

Titlul proiectului cuprinde pagina de titlu care, de regula, este prima pagina a unei propuneri de finantare, respectiv, este pagina in care trebuie mentionate anumite date de identificare. Acesta trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici pentru a putea fi usor de tinut minte si de promovat, asadar:

sa fie atractiv si scurt,

sa fie orientat catre beneficiile grupurilor tinta, spre rezultatele ce se doresc s fi obtinute,sa nu contina acronime, sau cuvinte putin uzuale, termeni din jargon sau termeni tehnici.

Rezumatul proiectului are ca scop concentrarea in cateva randuri a esentei proiectului. Rezumatul fiind ultimul element al propunerii de finantare, contine, de fapt elementele – cheie ale proiectului:

scurta prezentare a solicitantului,

scurta informatie privind credibilitatea solicitantului,

prezentarea problemei ce urmeaza a fi abordata,

scurta prezentare a obiectivelor,

scurta prezentare a modului de atingere a obiectivelor,

scurta prezentare a planului de evaluare,

mentionarea costului total al proiectului, a fondurilor deja primite, a fondurilor solicitate,

mentionarea modului de finantare in viitor[8].

In urma informatiilor gasite si in urma desfasurarii seminarului de Programe Europene din acest semestru, as putea afirma ca aceste aspecte enuntate mai sus ar fi cele mai importante de urmarit in vederea realizarii unui proiect de finantare prin fonduri europene nerambursabile.

CONCLUZII SI PROPUNERI

In urma cercetarilor facute pe baza acestei lucrari, am constatat ca, desi existau proceduri de implementare si fonduri alocate pentru diferite obiective europene, atat pentru tarile membre, cat si pentru cele in curs de aderare, istoria a relevat faptul ca lipsa unei bune informari si constientizari la nivel national, propriu fiecarei tari, a dus la situatia actuala si la formarea unei discrepante intre mediul rural si urban.

Necesitatea unor programe de aducere la un nivel relativ echilibrat intre cele doua medii, in cazul tuturor tarilor, a prevalat asupra interesului unora de a se distinge economic, politic si social, la nivel european.

Experientele din implementarea Programului SAPARD au aratat ca aspectele generale care trebuie abordate in viitorul program sunt problema ingineriei financiare si ridicarea restrictiilor care nu sunt necesare in ceea ce priveste absorbtia financiara potentiala a proiectelor. Deci, sistemul financiar trebuie imbunatatit pentru a satisface necesitatile potentialilor beneficiari. Acest lucru va include utilizarea platilor in avans, contributiile in natura si aranjamentele de leasing. Ar fi bine ca aceste experiente sa fie folosite in cea mai mare masura posibila in programul viitor. De aceea, actualele programe structurale dedicate dezvoltarii regionale, au ca si principal scop utilizarea cat mai completa si o absorbtie cat mai mare si eficienta a fondurilor banesti efective, programe din care am ales sa evidentiez beneficiile si caracteristicile FEADR-ului.

Sectoarele agricol si forestier (primare si de prelucrare) necesita un nivel imbunatatit de competente si cunostinte si ca activitatile de formare profesionala si de diseminare a cunostintelor sunt modalitatea prin care se poate realiza acest lucru.

De asemenea, procesul de informare si mediatizare a acestor fonduri ar trebui, dupa parerea mea sa fie mult mai agresive, in sensul organizarii de seminarii sau cursuri deschise pre-depunere a cererilor pentru finantare. Aceasta ar putea imbunatati vizibil reactia potentialilor beneficiari, cuantificata prin numarul mai mare de cereri depuse pentru accesarea unor astfel de fonduri.

Statul ar putea avea un impact aparte in cadrul principiului de dezvoltare regionala si, implicit nationala sub aspectul domeniul agricol/ rural, daca ar putea implementa proiecte in care sa includa tot mai multi agenti economici, care inca considera ca nu se bucura de eligibilitate sau lipsa de competitivitate in cadrul accesarii fondurilor structurale. Desi se merge pe principiul „privatizarii” afacerilor, statul roman, pentru o tara proaspat integrata in Uniunea Europeana, ar putea incerca o coordonare mai eficienta a activitatii agentilor economici si a celor care se inscriu pentru astfel de fonduri, pentru ca timpul de raspuns sa fie cat mai mic, oferind astfel posibilitatea potentialului beneficiar sa depuna cerere sau sa o refaca in cadrul aceleasi sesiuni de depunere a dosarelor de accesare.

Trebuie sa educam persoanele care depun cereri, in sensul cresterii competitivitatii in depunerea de dosare, in implementarea proiectelor, in folosirea optima a fondurilor, pentru a nu mai fi nevoiti sa returnam parti din acestea.

Pe de alta parte conditiile stricte de notare a proiectului de finantare se face cat se poate de strict, dupa grila de corectare. Desi provoaca o stare de constrangere, este totusi o buna modalitate de intampinare, din partea Uniunii Europene, a proiectelor ineficiente care ar putea duce la o mare risipa de timp si resurse, atat din partea Uniunii, cat si partea deponentilor de cereri pentru finantare.

Desi anevoios, procesul de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana se poate usura prin aceste fonduri structurale. Acesta este aspectul principal de care trebuie sa tinem cont.

ANEXA 1. ALOCAREA FINANCIARA INDICATIVA PE:

AXA PRIORITA

Finantare (FEADR +

Buget national)

Mil. Euro

1. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic

2. Imbunatatirea mediului si a zonelor rurale

3. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

4. LEADER-Demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala

Asistenta tehnica

Completari pentru plati directe

TOTALPreluat din sursa principala a datelor si informatiilor prezentate - Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, ultima varianta oficiala din iunie 2007, in

limba romana, disponibila pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in august 2007.

ANEXA 2. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A

SOLICITANTULUI

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A

SOLICITANTULUI REFERITOARE LA ASIGURAREA

COFINANTARII PROIECTULUI

Solicitantul (nume, prenume/denumire) prin reprezentat legal (nume, prenume) declar ca voi asigura cofinantarea investitiei propusa prin proiectul intitulat (titlu proiect) in cazul in care acesta va fi contractat spre a primi finantare din partea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit prin Programul National de Dezvoltare Rurala.

Cofinantarea cheltuielielor eligibile va fi asigurata din urmatoarele surse:

- surse proprii: .. in suma de (RON)

- imprumuturi: .. in suma de . (RON)

Ma angajez ca in cazul in care sursa de finantare se modifica, sa notific Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Responsabil legal, Data

Nume Prenume

Semnatura si Stampila

Preluat din sursa: Agentia Pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

ANEXA 3. Model de adresa de instiintare

ADRESA DE INSTIINTARE

In cazul in care Certificatul de urbanism / Fisa tehnica emisa de Agentia de Protectia Mediului / Avizul sanitar veterinar/ Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite de solicitant, se vor depune in cadrul proiectului actele de transfer precum si o copie a adresei de instiintare inregistrata la organul emitent, conform modelului de mai jos.

ADRESA DE INSTIINTARE

Pentru informare:

Catre:

Primaria comunei __________ ______ ____ ___________________

Agentia de Protectia Mediului __________ ______ ____ _________

Directia sanitara veterinara __________ ______ ____ ___________

Directia de sanatate publica __________ ______ ____ ___________

Intrucat,

In cazul transferului de proprietate prin act notarial (contract de vanzare cumparare, donatie etc.) in cuprinsul aceluiasi act se specifica faptul ca odata cu proprietatea, se transfera si dreptul de folosinta al actelor anexe: certificat de urbanism, avizul si, daca este cazul, autorizatia de mediu, avizul si, daca este cazul, autorizatia sanitar veterinara, avizul si, daca este cazul, autorizatia sanitara emise deja pe numele vechiului proprietar, dar numai cele care mai sunt in termen la momentul vanzarii si in momentul depunerii proiectului la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Noul proprietar, persoana fizica/ juridica a urmarit perioadele de valabilitate ale actelor anexe preluate si va solicita altele noi numai la expiratea celor vechi.

Noul proprietar poate solicita alte avize si autorizatii pentru proprietatea achizitionata numai in cazul in care nu este de acord cu solutia constructiva solicitata de vechiul proprietar si in acesta situatie depune o noua documentatie pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor pentru noua solutie dorita.

Am emis urmatoarea

Declaratie

Subsemnatul <denumirea solicitantului> am preluat prin <actul de transfer>, autentificat la notariatul <identificare notariat>, in data de _____________, toate drepturile si obligatiile ce decurg din Certificatul de urbanism nr. ______ / ____________ eliberat de <organismul emitent> pe numele <celui care cedeaza>, privind imobilul <tip imobil> in suprafata de _____ mp. situat in <amplasarea>, intabulat <datele intabularii>.

Va informam ca am preluat avizul nr. ____________ din data de _______________ eliberat de <institutia emitenta>, pentru <tipul proiect>.

Ma oblig sa respect avizul emis si cerintele impuse de accesarea FEADR.

Numele si prenumele responsabilului legal __________ ______ ____ __

Data _____  ____________ _______

Semnatura _____ _______ ______ _______

Stampila societatii:

Preluat din sursa: Agentia Pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008

ANEXA 4. MATRICEA LOGICA A PROIECTULUI

Interventia logica

Indicatori de performanta

verificabili din punct de

vedere obiectiv

Surse si mijloace de verificare

Ipoteze

Obiective

generale

Care sunt obiectivelegenerale la care va

contribui proiectul?

Care sunt indicatorii-cheie

relevanti pentru obiectivele

generale?

Care sunt sursele de informare

pentru acesti indicatori?

proiectului

(Obiective

specifice)

Care sunt obiectivele

specifice pe care si le

propune proiectul pentru

a contribui la obiectivele

generale?

Ce indicatori arata in mod clar

ca obiectivele proiectului au fost

realizate?

Care sunt sursele de informatii

existente sau care pot fi culese?

Care sunt metodele necesare

pentru obtinerea acestor

informatii?

Care sunt factorii si conditiile care nu

intra in responsabilitatea beneficiarului,

dar care sunt necesare pentru

realizarea acestor obiective? (conditii

externe)

Care sunt riscurile care trebuie luate in

considerare?

Rezultate

preconizate

Rezultatele sunt efectele

avute in vedere pentru

atingerea obiectivelor

specifice.

Care sunt rezultatele

preconizate?

(enumerati-le

Care sunt indicatorii care arata

daca si in ce masura proiectul

obtine rezultatele preconizate?

Care sunt sursele de informare

pentru acesti indicatori?

Ce conditii externe trebuie indeplinite

pentru a obtine rezultatele preconizate

conform planificarii?

Activitati

Care sunt activitatilecheie

ce vor fi derulate si

in ce ordine, in scopul

obtinerii rezultatelor

preconizate?

(grupati activitatile pe

rezultate)

Mijloace

Care sunt mijloacele necesare

pentru implementarea acestor

activitati: ex. personal,

echipament,instruire, studii,

fonduri, facilitati operationale,

etc.

Care sunt sursele de informare cu

privire la derularea proiectului?

Costuri

Care sunt costurile proiectului?

Cum sunt aceste costuri

clasificate? (detalierea costurilor

in bugetul proiectului)

Care sunt conditiile ce trebuie

indeplinite inainte de inceperea

proiectului?

Ce conditii, aflate in afara controlului

direct al beneficiarului, trebuie

indeplinite pentru implementarea

activitatilor planificate?

Preluat din sursa: Agentia Pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Salaj, 2008C. Staiculescu, op. cit., p. 4/5

Ibidem, p. 4/1.2

Ibidem, p. 4/1.2

Ibidem,

V. M. Ciocan, op. cit., p. 318

Ibidem, p. 318-319

Ibidem, p. 319-320

Ibidem, p. 4/7.1 - 4/7.2


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1336
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site