Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

FONDURILE NERAMBURSABILE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
FONDURILE NERAMBURSABILE sunt instrumente financiare prin care se stimuleaza activitatea economico-sociala intr-o perioada determinata de timp.

PRINCIPALELE FONDURI NERAMBURSABILE sunt in prezent urmatoarele:
  1. Fonduri pre-aderare ale U.E.
  2. Fonduri post-aderare ale U.E.
  3. Fonduri ale Bugetului de Stat
  4. Fonduri ale Bancii Mondiale
  5. Fonduri ale unor companii romanesti si straine

FONDURILE STRUCTURALE sunt fonduri nerambursabile, post-aderare, acordate de Uniunea Europeana, Romaniei in perioada 2007 – 2013 si insumeaza peste 19 MILIARDE DE EURO.

PRINCIPALELE ETAPE de parcurs pentru persoanele fizice autorizate (P.F.A.) precum si pentru persoanele juridice, spre accesarea fondurilor structurale europene, sunt urmatoarele:

Identificarea posibilitatii accesarii fondurilor structurale europene, pe baza analizei comparate a domeniului de activitate a persoanei (fizice sau juridice) si a domeniilor prioritare in care se vor aloca cele 19 miliarde de euro.

Cunoasterea cadrului institutional, a regulamentelor europene si a legislatiei romanesti in domeniul accesarii fondurilor structurale europene.

Analiza indeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru:

a) Arie geografica

i. Solicitanti;

ii. Proiecte;

b) Domeniu

i. Activitati;

ii. Cheltuieli.

  1. Elaborarea proiectelor conform regulamentelor europene si a legislatiei nationale specifice.

5. Completarea si depunerea cererii de finantare a proiectului.

6. Autoevaluarea proiectului:

a) Verificarea conformitatii administrative a cererii de finantare;

b) Verificarea eligibilitatii proiectului;

c) Autoevaluarea tehnica si financiara a proiectului.

  1. Emiterea deciziei / acordului de finantare.

8. Rambursarea cheltuielilor.

9. Raportarea activitatilor de implementare a proiectului.

Controlul, auditul si eventualele verificari ale Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF).

Informarea si publicitatea privind implementarea proiectului.

Arhivarea documentelor.

Va prezentam in continuare, SCHEMA SINTETICA a unor domenii prioritare in care se vor aloca aproximativ 19 miliarde de euro, in vederea realizarii primei etape de accesare a fondurilor structurale.

Pe data de 17 decembrie va vom transmite informatiile necesare pentru etapa a doua: “CUNOASTEREA CADRULUI INSTITUTIONAL, A REGULAMENTELOR EUROPENE SI A LEGISLATIEI ROMANESTI IN DOMENIUL ACCESARII FONDURILOR STRUCTURALE EUROPENE”.

SCHEMA SINTETICA

a unor domenii prioritare in care se vor aloca 19 miliarde de Euro de la Uniunea Europeana in perioada 2007 – 2013

DENUMIREA PROGRAMULUI

(VALOAREA FONDURILOR ALOCATE)

DOMENIILE PRIORITARE

A. CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

2007 – 170 mil EUR

2008 – 194 mil EUR

2009 – 364 mil EUR

2010 – 485 mil EUR

2011 – 507 mil EUR

2012 – 435 mil EUR

2013 – 399 mil EUR

Total - 2.554 mil EUR

1. UN SISTEM DE PRODUCTIE INOVATIV SI ECOEFICIENT

1a. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM

1b. Accesul IMM la finantare

2. CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVARE

2a. Cercetarea in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie

2b. Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative

2c. Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare

3. TEHNOLOGIA INFORMATIILOR SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC

3a. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

3b. Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne3c. Dezvoltarea e-economiei

4. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A SECURITATII FURNIZARII IN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBARILOR CLIMATICE

4a. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)

4b. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

4c. Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii  furnizarii energiei

B. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

2007 - 212 mil EUR

2008 - 330 mil EUR

2009 - 452 mil EUR

2010 - 538 mil EUR

2011 - 595 mil EUR

2012 – 666 mil EUR

2013 – 683 mil EUR

Total - 3.476 mil EUR

1. EDUCATIA SI FORMAREA PROFESIONALA IN SPRIJINUL CRESTERII ECONOMICE SI DEZVOLTARII SOCIETATII BAZATE PE CUNOASTERE

1a. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate.

1b. Calitate in invatatmantul superior

1c. Dezvoltarea resurselor umane in educatia si formarea profesionala

1d. Calitate in FPC

1e. Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

2. CORELAREA INVATARII PE TOT PARCURSUL VIETII CU PIATA MUNCII

2a. Tranzitia de la scoala la viata activa

2b. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

2c. Acces si participare la FPC

3.CRESTEREA ADAPTABILITATII LUCRARILOR SI A INTREPRINDERILOR

3a. Promovarea culturii antreprenoriale

3b. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii.

3c. Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile.

4. MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE

4a. Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

4b. Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare.

5.PROMOVAREA MASURILOIR ACTIVE DE OCUPARE

5a. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.

5b. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

6. PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

6a. Dezvoltarea economiei sociale

6b. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

6c. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.

6d. Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii.

C. DEZVOLTAREA CAPACITATII

ADMINISTRATIVE

2007 - 20 mil EUR

2008 - 28 mil EUR

2009 - 40 mil EUR

2010 - 41 mil EUR

2011 - 30 mil EUR

2012 - 24 mil EUR

2013 – 25 mil EUR

Total - 208 mil EUR

1.IMBUNATATIRI DE STRUCTURA SI PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE

1a. Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor.

1b. Cresterea responsabilizarii administratiei publice.

1c. Imbunatatirea eficacitatii organizationale.

2. IMBUNATATIREA CALITATII SI EFICIENTEI FURNIZARII SEVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE

2a. Sprijin pentru procesul de descentralizare a sectoriala a serviciilor

2b. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizaii serviciilir.

D. TRANSPORT

2007 - 256 mil EUR

2008 - 441 mil EUR

2009 - 614 mil EUR

2010 - 729 mil EUR

2011 - 785 mil EUR

2012 - 841 mil EUR

2013 – 899 mil EUR

Total - 4.565 mil EUR

1. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA AXELOR PRIORITARE TEN-T  IN SCOPUL DEZVOLTARII UNUI SISTEM DURABIL DE TRANSPORT SI INTEGRARII ACESTUIA IN RETELELE DE TRANSPORT ALE UE

1a. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 7

1b. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 22

1c. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport naval de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 18

2. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII NATIONALE DE IN AFARA AXELOR PRIORITARE TEN-T IN SCOPUL DEZVOLTARII UNUI SISTEM NATIONAL DURABIL DE TRANSPORT

2a. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere nationale

2b. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare nationale si a serviciilor pentru calatori

2c. Modernizarea si dezvoltarea porturilor dunarene si maritime

2d. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian3. MODERNIZAREA SECTORULUI DE TRANSPORT IN SCOPUL IMBUNATATIRII PROTECTIEI MEDIULUI, A SANATATII UMANE SI A SIGURANTEI

3a. Promovarea transportului inter-modal

3b. Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport

3c. Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

E. MEDIU

2007 - 272 mil EUR

2008 - 437 mil EUR

2009 - 578 mil EUR

2010 - 683 mil EUR

2011 - 761 mil EUR

2012 - 848 mil EUR

2013 – 933 mil EUR

Total - 4.512 mil EUR

1. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA

2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SI REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE

2a. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

2b. Reabilitarea zonelor poluate istoric

3. REDUCEREA POLUARII SI DIMINUAREA EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE PRIN RESTRUCTURAREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE URBANA PENTRU ATINGEREA TINTELOR DE EFICIENTA ENERGETICA IN LOCALITATILE CELE MAI AFECTATE DE POLUARE

4. IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGEMENT PENTRU PROTECTIA NATURII

5. IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII ADECVATE DE PREVENIRE A RISCURILOR NATURALE IN ZONELE CELE MAI EXPUSE LA RISC

5a. Protectia impotriva inundatiilor

5b. Reducerea eroziunii zonei costiere

F. REGIONAL

2007 - 330 mil EUR

2008 - 404 mil EUR

2009 - 441 mil EUR

2010 - 523 mil EUR

2011 - 556 mil EUR

2012 - 663 mil EUR

2013 – 809 mil EUR

Total - 3.726 mil EUR

1. SPRIJINIREA DEZVIOLTARII DURABILE A ORASELOR- POLI URBANI DE CRESTERE

1a. Planuri integrate de dezvoltare

IMBUNATATIREA INFRASTUCTURII REGIONAL SI LOCAL DE TRANSPORT

2a. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura

3. IMBUNATATIREA INFRASTUCTURII SOCIALE

3a. Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate

3b. Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

3c. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

3d. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

4. SPRIJINIREA DEZVOLTARII MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL SI LOCAL

4a. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala

4b. Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati

4c. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

5. DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI

5a. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

5b. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice

5c. Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

G. ASISTENTA TEHNICA

2007 - 17 mil EUR

2008 - 18 mil EUR

2009 - 21 mil EUR

2010 - 24 mil EUR

2011 - 27 mil EUR

2012 - 30 mil EUR

2013 – 33 mil EUR

Total - 170 mil EUR

1. SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE SI COORDONAREA PROGRAMELOR

1a. Sprijin pentru managementul si implementarea instrumentelor structurale

1b. Evaluare

1c. Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor

1d. Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

2. DEZVOLTAREA IN CONTINUARE SI SPRIJIN PENTRU FUNCTIONAREA SISTEMULUI UNIC DE MANAGEMENT

2a. Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale

2b. Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de coordonatori

2c. Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de utilizator, precum si activitati de informare privind SMIS

2d. Achizitia de echipamente si servicii TI&C

3. DISEMINAREA INFORMATEI SI PROMOVAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE

3a. Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei

3b. Functionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale

TOTAL 19.211 milioane EUR

Cu stima,

Director

Toma Iolando

Email: office@formexpert.ro

Telefon: 0723-206-506

Fax: 021-781-2646

www.formexpert.ro


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 727
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site