Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

IMPOZITELE DIRECTE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
IMPOZITELE DIRECTE

– Impozitul pe profit
In tara noastra, prima reglementare care raspundea necesitatii mentionate a fost Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, prin care s-a realizat o simplificare legislativa, in sensul ca s-a instituit un sistem unic de participare a agentilor economici la formarea veniturilor publice, in raport cu marimea profitului obtinut, fara diferentieri determinate de forma proprietatii, de forma de organizare a contribuabilului etc. Aplicarea in timp a dispozitiilor Legii nr. 12/1991 a scos la iveala o serie de neajunsuri pe care le prezenta respectivul act normativ, cum ar fi imposibilitatea realizarii la buget a veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor publice. Pentru asemenea motive, de la 1 ianuarie 1995 in tara noastra a fost pusa in aplicare o noua reglementare: Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 70/1994 privind impozitul pe profit care modificata, completata si republicata a fost in vigoare pana in anul 2002, cind a fost inlocuita cu Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, act normativ care – la randul sau – a fost abrogat de noul Cod fiscal care reglementeaza in prezent, intre altele, impozitarea profitului.

Baza de impunere, adica suma asupra careia urmeaza a se aplica cota legala in vederea stabilirii impozitului datorat de contribuabil o reprezinta profitul anual impozabil.

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile obtinute din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

1. Contribuabilii si sfera de cuprindere a impozitului

In conformitate cu reglementarea actuala, in Romania subiectele de drept debitoare ale impozitului pe profit – generic denumite “contribuabili” – sunt grupate in cinci categorii si anume:

a. persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;

b. persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent (atribuibil) acelui sediu;

c. persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati in Romania, in baza unei asocieri (care nu da nastere unei noi persoane juridice), pentru partea din profitul impozabil al asocierii atribuibila fiecarei persoane;

d. persoanele juridice straine care realizeaza venituri din (sau in legatura cu) proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titulurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, pentru profitul impozabil aferent acestor venituri;

e. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri care nu dau nastere unei noi persoane juridice. In acest caz, impozitul datorat (reprezentand partea din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente) se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.

2. Scutiri de la plata impozitului pe profit

Sunt scutiti – potrivit legii – de la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili: Banca Nationala a Romaniei, trezoreria statului; institutiile publice pentru fondurile publice constituite in conformitate cu prevederile legilor privind finantelor publice; persoanele juridice romane care platesc impozitul pe veniturile microintreprinderilor; fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat; cultele religioase; institutiile de invatamant particular acreditate sau autorizate; asociatiile de proprietari ori asociatiile de locatari legal constituite, pentru veniturile obtinute si folosite in scopul repararii, imbunatatirii sau repararii proprietatii comune; organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si patronale, pentru anumite categorii de venituri etc.

3. Cotele de impunere

Tariful de impunere este alcatuit in prezent dintr-o cota procentuala proportionala de 16%, care reprezinta regula si de la care sunt limitativ reglementate urmatoarele exceptii:

contribuabilii care desfasoara activitati specifice barurilor si cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive (inclusiv persoanele juridice care realizeaza astfel de venituri in baza unor contracte de asociere, la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile mentionate ar fi mai mic de 5% din veniturile respective) datoreaza un impozit de 5 % aplicat asupra acestor venituri;

persoanele juridice romane si straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana vor plati (daca castigurile rezultate din acele acte juridice de dispozitie depasesc pierderile inregistrate ca urmare a vanzarii) un impozit pe profit care se va stabili prin aplicarea unei cote de 10 % la diferenta rezultata,iar incepand cu 1 mai 2005, prin aplicarea unei cote de 16%;

unele categorii de persoane juridice (care au investit in zone defavorizate ori au desfasurat activitati in zone libere, au fost implicate in productia de filme cinematografice etc.) beneficiaza de scutirea – in anumite conditii – de la plata impozitului pe profit, pana la data de 31 decembrie 2006 sau de anumite reduceri ori deduceri

4. Calculul, retinerea si varsarea impozitului pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea tarifului de impunere asupra bazei impozabile. Sarcina calcularii, retinerii si varsarii sumei de bani reprezentand impozitul pe profit revine contribuabilului care (realizand profit) il datoreaza. Contribuabilii raspund – potrivit legii – de modul cum au calculat impozitul pe profit.

Impozitul pe profit se varsa – in principiu – in contul bugetului de stat de la aceasta regula a fost instituita in mod expres prin lege o singura exceptie, potrivit careia impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile comerciale in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se fac venit la bugetele locale respective.

In ceea ce priveste plata impozitului pe profit, aceasta trebuie efectuata – potrivit legii – in principiu, trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator aceluia pentru care se face plata. De la aceasta regula fac exceptie: societatile comerciale bancare (persoane juridice romane) si sucursalele din Romania ale bancilor (persoane juridice straine) care trebuie sa verse in contul bugetului de stat lunar sumele reprezentand impozitul pe profit legal datorat, plata putand fi facuta pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare aceleia pentru care s-a calculat impozitul; organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a plati impozitul pe profit anual, pana la datat de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Contribuabilii sunt datori sa depuna – la organul fiscal teritorial competent – o declaratie anuala de impozit pe profit, precum si – atunci cand este cazul – o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoanele nerezidente.

5. Amortizarea fiscala si recuperarea pierderilor fiscale

Amortizarea fiscala reprezinta procedeul tehnico-financiar de recuperare a cheltuielilor aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii unor mijloace fixe amortizabile. Recuperarea, din punct de vedere fiscal, a acestor cheltuieli se face prin deducerea amortizarii, in conditiile strict reglementate de lege.

Amortizarea se poate face printr-una din urmatoarele metode de amortizare: liniara, degresiva sau accelerata. Amortizarea liniara presupune aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil; amortizarea degresiva este aceea in care calculul amortizarii se face prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu anumiti coeficienti, in functie de durata normata de utilizare a mijlocului fix; in fine, amortizarea accelerata impune urmatorul calcul: pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, iar pentru urmatorii ani de utilizare amortizarea se va calcula prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

Pierderea fiscala anuala, determinata prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile ce se vor realiza in urmatorii cinci ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora (deci, incepand cu cea mai veche pierdere inregistrata), la fiecare termen de plata a impozitului pe profit si in acord cu prevederile legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. Pierderea fiscala neta inregistrata in perioada in care contribuabilul a fost scutit de la plata impozitului pe profit se poate recupera din profiturile impozabile viitoare.

Pierderile fiscale inregistrate printr-un sediu permanent din strainatate sunt deductibile numai din veniturile obtinute in strainatate, recuperarea lor facandu-se separat, pe fiecare sursa de venit.

6. Aspecte fiscale internationale

Persoanele juridice romane care obtin venituri in strainatate prin intermediul unui sediu permanent, sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa beneficiaza de creditul fiscal extern, daca respectivele venituri sunt – potrivit legislatiilor statelor implicate – impozitate atat in Romania cat si in statul strain. Aceasta inseamna ca impozitul platit catre statul strain (fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de catre o alta persoana) se deduce – la cerere si numai daca  s-a facut dovada platii in strainatate a impozitului – din impozitul pe profit determinat potrivit legii romane si datorat bugetului de stat.

2. Impozitul pe dividende

1. Dividentul – venit impozabil

In conformitatea cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, dividendul reprezinta cota-parte din beneficiul real ce se va plati fiecarui asociat al unei societati comerciale in raport direct proportional cu participarea sa la constituirea capitalului social (deci proportional cu aportul sau social). Prin urmare, dividendele sunt venituri curente ale persoanelor fizice si juridice care au calitatea de asociati in societatile comerciale, venituri care sunt supuse si ele impozitarii.

Potrivit definitiei cuprinsa intr-o reglementare anterioara, termenul “dividend” include orice distribuire, in bani sau natura, in favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi, proportional cu cota de participare la capitalul social.

Daca dividendele se distribuie in natura, legea stabileste ca evaluarea produselor acordate se va face la pretul de vanzare practicat de unitate pentru produsele din productia proprie sau la pretul de achizitie pentru alte produse, iar in cazul serviciilor, pe baza tarifelor stabilite pentru aceste servicii.

Subiectele impozabile ale acestui venit bugetar sunt asadar asociatii sau, dupa caz, actionarii societatilor comerciale, iar obiectul sau materia impozabila este reprezentata de dividendele platite de societate si cuvenite asociatilor. In categoria acestei materii impozabile intra dividendele corespunzatoare tuturor societatilor comerciale, indiferent daca acestea s-au constituit si functioneaza cu capital social integral de stat sau majoritar de stat, mixt ori privat, ceea ce inseamna ca beneficiarii dividendelor – deci subiectele impozabile – sunt fie statul, fie diferite persoane juridice ori persoane fizice.

Prin reglementarea legala in vigoare se stabileste ca asupra dividendelor cuvenite actionarilor sau asociatilor, dupa caz, indiferent de natura capitalului social, se percepe un impozit de 10%, care constituie venit al bugetului de stat. Impozitul pe dividende se stabileste asupra valorii brute a dividendului platit catre o persoana juridica romana.

Intrucat dividendele se stabilesc anual, impozitul pe aceste venituri se calculeaza dupa calculul dividendelor cuvenite asociatilor si pentru ca societatile comerciale sunt indreptatite sa calculeze dividendele si impozitul corespunzator acestora, tot lor le revine obligatia de a retine si a plati acest impozit, la bugetul de stat, cel mai tarziu pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

3. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

1. Microintreprinderile si veniturile lor impozabile

Intreprinderile mici si mijlocii (cunoscute sub prescurtarea de I.M.M.– uri) au fost consacrate legal si definite – initial – prin Legea nr.133/1999, in prezent ele fiind grupate pe 3 categorii, in functie de numarul mediu anual de personal,dupa cum urmeaza:

a) microintreprinderi – acelea care au de la 1 pana la 9 salariati;

b) intreprinderi mici – cele care au intre 10 si 49 salariati;

c) intreprinderi mijlocii – entitatile colective care au intre 50 si 249 salariati.

Microintreprinderile sunt acele persoane juridice romane care indeplinesc cumulativ – la sfarsitul anului fiscal precedent – urmatoarele conditii:

a) au ca obiect de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;

b) au de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

c) au realizat venituri care nu au depasit – intr-un an fiscal – echivalentul in lei a 100.000 Euro inclusiv;

d) capitalul lor social este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Asadar, orice persoana juridica cu capital integral privat, care are ca domeniul de activitate productia, prestarile de servicii si comertul, care nu are mai mult de 9 salariati si care are cifra de afaceri sub limita prevazuta de lege pot opta intre a plati impozit pe profit sau impozit pe veniturile brute realizate.

Nu intra sub incidenta acestui sistem de impunere societatile comerciale la capitalul carora participa statul sau cele cu capital integral de stat. Pe langa acestea, legea excepteaza de la plata acestui impozit societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile care actioneaza pe piata de capital (cu exceptia acelora care desfasoara activitati de intermediere in domeniu) si entitatile colective ale caror capital social este detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Baza de impunere adica suma veniturilor asupra carora urmeaza a se aplica cota legala in vederea stabilirii impozitului datorat de contribuabili este venitul brut anual, format din totalitatea veniturilor- indiferent din ce sursa provin – care sunt inscrise in contul de profit si pierderi. Pentru a se asigura corecta inregistrare a veniturilor, contribuabilii sunt obligati sa tina o evidenta financiar-contabila in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al Ministrului finantelor publice, iar cei care in activitatea pe care o efectueaza nu emit facturi, vor fi obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Achizitionarea – de catre microintreprinderi – a unor case de marcat conduce la deducerea valorii acestora din baza impozabila (evident, numai pe baza unor documente justificative), in trimestrul in care au fost puse in functiune.

2. Impozitarea veniturilor microintreprinderilor

Perioada impozabila este de un an si coincide cu anul calendaristic, dar impozitul se stabileste si se plateste trimestrial.

Tariful de impunere este alcatuit dintr-o cota procentuala proportionala de 3 % - care nu se modifica indiferent de cuantumul materiei impozabile si care se aplica asupra totalitatii veniturilor realizate la nivelul fiecarui trimestru.Realizarea unor venituri din asocierea unei microintreprinderi cu o persoana fizica rezidenta sau nerezidenta (asociere care nu da nastere unei noi persoane juridice) obliga microintreprinderea la a calcula, retine si varsa, in contul bugetului de stat, impozitul datorat de persoana fizica (calculat prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere).

Plata impozitului pe veniturile realizate de catre microintreprinderi se face, trimestrial, pana la data de 25 a primei luni din trimestrul urmator. Microintreprinderile au obligatia de a depune – pana la termenul de plata a impozitului – declaratia de impozit pe venit.

Toate sumele reprezentand impozit pe veniturile realizate de microintreprinderi constituie venituri publice ale bugetului de stat.

IV Impunerea veniturilor realizate de catre persoanele fizice

Contribuabilii si sfera de cuprindere a impozitului

Au calitatea de contribuabili, potrivit Codului fiscal si, deci, datoreaza impozit pe venit:

- persoanele fizice rezidente – care sunt impuse in mod diferentiat: a) persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate; b) celelalte persoane fizice rezidente, pentru veniturile obtinute din Romania. Impozitarea se face la nivelul fiecarei surse de venit.

- persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, pentru venitul net atribuibil sediului permanent.

- persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania, pentru veniturile salariale nete obtinute pe seama respectivelor activitati dependente .

- persoanele fizice nerezidente care obtin alte venituri, determinate pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit.

Pentru fiecare categorie de contribuabili in parte, impozitarea este supusa unui regim juridic distinct, reglementat prin Codul fiscal, diferentiat pe categorii de venit si pe surse de provenienta.

2. Categoriile de venit impozabil

Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt grupate astfel:

a. venituri din activitati independente – care cuprind: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente;

b. venituri din salarii – care includ toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca;

c. venituri din cedarea folosintei unor bunuri – sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente;

d. venituri din investitii – care reunesc: dividendele; veniturile impozabile din dobanzi; castigurile din transferul titlurilor de valoare; veniturile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare; veniturile din lichidarea/dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice[2];

e. venituri din pensii – sunt sumele primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii, facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bigetul de stat;

f. venituri din activitati agricole – sunt cele care provin din urmatoarele activitati: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;

g. venituri din premii si din jocuri de noroc – care cuprind veniturile provenind din concursuri sau din participari la jocuri de noroc, altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri;

h. venituri din alte surse – in care se includ: primele de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii; castigurile primite de la societatile de asigurare, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare; veniturile primite de persoanele fizice avand calitatea de penionari (sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi), fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale; veniturile primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial.

Nu sunt considerate venituri impozabile si, prin urmare, nu se impoziteaza urmatoarele categorii, limitativ enumerate prin lege: a. ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatia speciala, acordate din bugetul public national sau primite de la terte persoane; b. sumele incasate din asigurari (de bunuri, de accident, de risc profesional etc.) si primite drept compensatie pentru paguba suportata; c. sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a unor calamitati naturale, precum si pentru cazurile de deces ori invaliditate produse datorita unor actiuni (conflicte) militare; d. pensiile I.O.V.R., sumele fixe de ingrijire pentru pensionari care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile altele decat cele platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale si cele platite din bugetul de stat; e. contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in materie; f. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari sau mecenat; g. veniturile obtinute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor (mobile si/sau imobile) corporale din patrimoniul personal; h. drepturile in bani si/sau in natura primite de militarii in termen ori cu termen redus; i. bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare profesionala intr-un cadru institutionalizat; j. sumele ori bunurile primite cu titlu de mostenire si/sau donatie; k. veniturile din agricultura sau silvicultura; l. sumele reprezentand contravaloarea echipamentului individual de protectie, alimentatie de protectie sau antidot etc.; m. sumele primite de salariati pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare, diurna acordate pe perioada delegarii sau detasarii intr-o alta localitate; n. sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire sau donatie, etc.

In conformitate cu noile prevederi legale sunt scutite de la impozitare urmatoarele categorii de venituri: a. veniturile obtinute pe teritoriul Romaniei de membrii misiunilor diplomatice straine, sub conditia reciprocitatii, precum si sumele nete acordate in valuta personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate; b. veniturile obtinute in Romania de persoanele fizice straine care desfasoara in tara noastra activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate de Guvernul Romaniei cu alte guverne sau cu diferite organizatii internationale; c. veniturile obtinute in Romania de corespondentii de presa straini, sub conditia reciprocitatii; d. premiile si orice avantaje in bani si/sau in natura obtinute de elevi si studenti la concursuri interne si internationale; e. premiile obtinute de sportivii medaliati la campionate mondiale, europene si la jocurile olimpice; f. sumele reprezentand plati compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite ca urmare a concedierilor colective; g. veniturile din salarii ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator, etc..

3. Cotele de impozitare si perioada impozabila

Pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, pensii, activitati agricole, premii si alte surse, se aplica o cota de impozitare de 16% – cota unica aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva.

Cotele de impozit pentru veniturile din investitii si din jocuri de noroc reprezinta exceptii de la cota unica.

Astfel, veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii se impun cu o cota de 10% din suma acestora.

Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. Castigurile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract (si orice alte operatiuni similare) se impoziteaza cu o cota de 1%. Acestea vor fi impozitate cu 10% incepand cu 1 mai 2005.

Venitul realizat din lichidarea/divolvarea fara lichidare a unei persoane juridice se impozireaza cu o cota de 10%.

Veniturile obtinute din jocuri de noroc se impun cu o cota de 20% , respectiv 25% aplicata asupra venitului brut, in functie de valoarea castigului.

In ceea ce priveste perioada impozabila, aceasta este – de regula – anul fiscal. Prin exceptie, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic atunci cand, in cursul anului, survine deecesul contribuabilului.

4. Reguli specifice privind impozitarea veniturilor din activitati independente

Veniturile din activitati independente sunt alcatuite din venituri comerciale, venituri din profesii libere si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Veniturile comerciale cuprind venituri din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, precum si din practicarea unor meserii.

Veniturile din profesii libere sunt cele obtinute din exercitarea profesiilor liberale (avocat, notar public, auditor sau consultant fiscal, expert contabil, consultant de plasament in valori mobiliare, medic, arhitect etc.) desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele industriale, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe acestora etc.

In vederea determinarii venitului net impozabil, trebuie sa se stabileasca totalitatea veniturilor si a cheltuielilor deductibile, intrucat venitul net din activitati independente se stabileste ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit se face urmandu-se urmatoarele reguli:

- norma de venit aferenta activitatii independente desfasurate de un contribuabil pe o perioada mai mica decat anul calendaristic trebuie corectata astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost prestata activitatea respectiva;

- daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net corespunzator acestora se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati;

- pentru contribuabilii care desfasoara deopotriva activitati de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si alte activitati independente, venitul net care se ia in calcul nu poate fi mai mic decat cel stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri in regim de taxi.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza unor norme de venit nu sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla.

Determinarea venitului net anual obtinut din drepturile de proprietate intelectuala se face scazand din venitul brut urmatoarele categorii de cheltuieli: o cheltuiela deductibila egala cu 40% din venitul brut si contributiile sociale obligatorii platite.

In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut si contributiile sociale obligatorii platite.

In fine, in cazul exploatarii de catre mostenitori a dreptului de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor legal cuvenite organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri.

In ceea ce priveste plata impozitului corespunzator veniturilor din activitati independente retinem faptul ca – potrivit reglementarii in vigoare – trebuie aplicate urmatoarele reguli:

- platitorii veniturilor provenind din: drepturi de proprietate intelectuala, vanzarea unor bunuri in regim de consignatie, activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara ori extrajudiciara etc. au obligatia de a calcula, de a retine (la sursa) si de a vira impozitul (reprezentand plati anticipate din veniturile platite) la bugetul de stat pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul.

5. Reguli speciale privind impozitarea veniturilor din salarii

In categoria veniturilor din salarii se includ toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Sunt asimilate salariilor, in vederea impunerii si alte categorii de venituri, precum: indemnizatii acordate celor care exercita o demnitate publica, drepturile de solda lunara primite de personalul militar, sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica, indemnizatia lunara a asociatului unic (la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale), indemnizatia administratorilor societatilor comerciale, etc.

Contribuabililor persoane fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si, respectiv, persoane fizice care indeplinesc conditiile legale de rezidenta in Romania timp de trei ani consecutiv le este acordat dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unor sume sub forma deducerii personale, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile[6].

Deducerea personala este o suma neimpozabila acordata contribuabilului, numai pentru veniturile din salarii obtinute la locul unde se afla functia de baza; ea este considerata a fi acea cheltuiala deductibila reprezentand contravaloarea cheltuielilor minim necesare asigurarii traiului zilnic al contribuabilului si a celor aflati in intretinerea sa .Deducerea personala nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.

Determinarea impozitului pe venitul din salarii se face respectandu-se urmatoarele reguli:

- impozitul pe veniturile salariale (care este un impozit final) se datoreaza lunar, fiind calculat si retinut la sursa de catre platitorii de venituri;

- impozitul lunar datorat se determina prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul stabilita ca diferenta intre venitul brut lunar obtinut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare[8];

- platitorul salariilor este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil in parte;

- contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza, in conditiile legii, in Romania.

In legatura cu plata impozitului pe veniturile din salarii sunt de retinut urmatoarele aspecte specifice acestei categorii.

Platitorii de salarii si/sau de alte venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, la data efectuarii platii veniturilor respective, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. De asemenea, acestia au obligatia sa ofere organului fiscal competent, informatii referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil (respectiv a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului).

Toate informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii trebuie cuprinse in fisele fiscale. Platitorii de venituri salariale au obligatia sa pastreze aceste fise pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Contribuabilii care isi desfasoara activitatea in Romania dar obtin venituri sub forma de salarii din strainatate au obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana cel tarziu la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a realizat venitul. Declaratia si plata se pot face direct sau prin reprezentant fiscal.

6. Reguli speciale privind impunerea veniturilor provenind din cedarea folosintei bunurilor

Veniturile impozabile din cedarea folosintei bunurilor sunt orice venituri – in bani si/sau in natura – provenind din cedarea folosintei unor bunuri mobile si/sau imobile (altele decat veniturile din activitati independente), obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

Venitul brut este reprezentat de totalitatea sumelor incasate si/sau echivalentul in lei a veniturilor in natura obtinute de catre proprietar sau un alt detinator legal al bunurilor cedate spre folosinta unor terte persoane. Acest venit se stabileste pe baza chiriei sau a arendei[9] prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad – conform legii – in sarcina proprietarului sau detinatorului legal, daca sunt efectuate de catre cealalta parte contractanta.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Impozitul pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia celui aferent venitului din arendare) se achita prin plati anticipate pe care contribuabilul este dator sa le execute, pe fiecare sursa de venit.

7. Reguli speciale privind impunerea veniturilor din investitii

Veniturile din investitii cuprind dividendele, veniturile din dobanzi, castigurile din transferul titlurilor de valoare, veniturile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen si veniturile din lichidarea/dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice.

Veniturile impozabile din dobanzi sunt toate veniturile sub forma de dobanzi, cu urmatoarele exceptii: veniturile din dobanzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc; venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat sau altor titluri de valoare similare; venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor.

Castigul din transferul titlurilor de valoare (altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale) reprezinta diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare (pe tipuri de titluri de valori) diminuata – dupa caz – cu comisioanele datorate intermediarilor[10]. Determinarea castigului se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului semnat de parti.

Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului.

Venitul impozabil din lichidarea sau dizolvarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor (in bani sau in natura) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

Calculul, retinerea si varsarea impozitului pe veniturile din investitii se efectueaza astfel:

- calculul si retinerea impozitului pe veniturile sub forma de dividende este in sarcina persoanelor juridice care platesc catre actionari sau asociati sumele de bani reprezentand dividende, iar termenul pana la care impozitul trebuie sa fie virat la buget este data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a facut plata;

- in cazul veniturilor sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii acestor venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului (in cazul dobanzilor capitalizate), respectiv la momentul rascumpararii (in cazul unor instrumente de economisire), iar virarea efectiva a impozitului trebuie sa se faca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii[11];

- pentru castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz;

- in cazul castigului din rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de administrare a investitiilor;

- impozitul aferent castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare (in cazul societatilor inchise) trebuie calculat si retinut de dobanditorul valorilor respective, in momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului semnat de parti si virat la buget pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut;

- in cazul venitului impozabil obtinut din lichidarea sau dizolvarea fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanei juridice, care trebuie sa vireze suma cuvenita bugetului pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul Registrului comertului, intocmite de lichidatori.

Impozitul retinut in conditiile de mai sus reprezinta impozit final pentru venitul din fiecare categorie.

8. Reguli specifice impozitarii veniturilor din pensii

Veniturile din pensii sunt reprezentate de totalitatea sumelor primite cu titlu de pensie de catre un contribuabil de la fondurile infiintate din contributii sociale obligatorii, facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele primite cu titlu de pensie finantata de la bugetul de stat.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea – din venitul din pensii – a unei sume neimpozabile de 9 milioane lei.

Toti platitorii de venituri din pensii au obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestor venituri, de a-l retine (la data efectuarii platii pensiei) si a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a facut plata pensiei.

Impozitul retinut in conditiile aratate este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

9. Reguli specifice impozitarii veniturilor din activitati agricole

Veniturile din activitati agricole sunt cele care provin din: cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Venitul net din activitati agricole se determina pe baza normelor de venit care se stabilesc (pe unitate de suprafata)[12] de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit trebuie stabilite, avizate si publicate pana cel mai tarziu la data de 31 mai a anului in care ele urmeaza se se aplice.

Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea cotei legale (16%) asupra venitului determinat pe baza normelor de venit.

Impozitul stabilit in sarcina contribuabililor care realizeaza venituri din activitatile agricole mentionate mai sus este un impozit final.

Contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere la organul fiscal teritorial pe raza caruia se afla terenul, pana la data de 30 iunie a anului fiscal in curs, iar impozitul se va plati la organul fiscal teritorial de la domiciliul contribuabilului, in doua rate egale, prima pana la 1 septembrie, iar cea de a doua pana la 15 noiembrie inclusiv.

10. Reguli specifice impunerii veniturilor din premii si jocuri de noroc

Reprezinta venituri din premii sumele de bani si/sau bunurile ori alte valori obtinute la concursuri (altele decat cele limitativ enumerate la categoria veniturilor neimpozabile); sunt considerate venituri din jocuri de noroc castugurile realizate ca urmare a participarii la diferite jocuri de noroc (legal autorizate sa se desfasoare), altele decat cele obtinute la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri.

Venitul net se stabileste ca diferenta intre venitul din premii si suma reprezentand venit neinpozabil.

Venitul sub forma de premii obtinut dintr-un singur concurs se impoziteaza – prin retinere la sursa – prin alicarea cotei unice (16%) asupra venituluii net[13].

Veniturile obtinute din jocuri de noroc se impun – prin retinere la sursa – cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut.

Obligatia calcularii, retinerii si varsarii impozitului revine platitorilor de venituri. Impozitul calculat si retinut in momentul platii venitului este impozit final, el trebuind sa fie varsat la bugetul de stat pana cel mai tarziu la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare aceleia in care a fost retinut.

11. Impozitarea veniturilor din alte surse

In categoria veniturilor din alte surse intra: primele de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de de venituri din salarii; castigurile primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare; veniturile primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor reglementari speciale; veniturile primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial etc.

Impozitul pe veniturile din aceasta categorie se calculeaza, prin retinere la sursa, la momentul platii veniturilor de catre platitorii acestora, prin aplicarea cotei unice (16%) asupra venitului brut. Varsarea la bugetul de stat a acestui impozit trebuie sa se faca pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

12. Venitul net anual impozabil

Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute de lege prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Asadar, pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se poate compensa cu rezultatele pozitive obtinute din aceeasi sursa de venit.

Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an devine pierdere reportata.

Regulile de reportate a pierderilor sunt urmatoarele:

- reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii cinci ani consecutivi;

- dreptul la report este intotdeauna personal si netransmisibil;

- pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei (legal prevazute in acest scop – 5 ani) reprezinta o pierdere definitiva a contribuabilului.

Toti contribuabilii (inclusiv asociatiile fara personalitate juridica[14]) care incep o activitate (producatoare de venit) in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna – la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului – o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza in anul respectiv .

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veniturilor din arendare) si din activitati agricole trebuie sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit; cuantumul acestor plati se stabileste de organul fiscal competent, pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent (si utilizandu-se cota unica de impozitare de 16%), prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor.Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Contribuabilii sunt supusi unor obligatii declarative. Astfel, contribuabilii – persoane fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania, precum si persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute de legea romana sunt obligati sa depuna o declaratie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Aceasta declaratie de venit se depune – odata cu declaratiile speciale – pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui in care s-a realizat venitul.

Declaratiile speciale trebuie completate doar de catre contribuabilii care obtin – individual sau intr-o forma de asociere – venituri din activitati independente si/sau din cedarea folosintei bunurilor, pentru fiecare sursa de realizare a venitului.

Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat bugetului de stat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei unice de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv.

Stabilind impozitul anual datorat, organul fiscal competent este obligat sa emita o decizie de impunere, pe care o va comunica contribuabilului debitor.

13. Aspecte fiscale internationale

Persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania, precum si persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute de legea romana datoreaza impozit si pentru veniturile obtinute din strainatate. Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

Contribuabilii care realizeaza venituri in strainatate (care sunt impozabile in Romania) au obligatia sa le declare, prin declaratie specifica, pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care au fost obtinute veniturile. Pe baza declaratiei, organul fiscal competent stabileste cuantumul impozitului anual datorat, emitand o decizie de impunere pe care o comunica contribuabilului.

Contribuabilii persoane fizice rezidente care – pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile – sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, beneficiaza de creditul fiscal extern, in sensul ca au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

- impozitul datorat in strainatate (pentru venitul acolo obtinut) a fost efectiv platit (in mod direct de catre contribuabil sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului), dovada acestui fapt facandu-se cu un document justificativ (emis de autoritatea fiscala a statului strain respectiv ori de platitorul venitului);

- venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri pentru care se datoreaza impozit in Romania.

Creditul fiscal extern se poate acorda numai la nivelul impozitului platit in strainatate (aferent venitului din sursa din strainatate), neputand fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania (aferenta venitului impozabil din strainatate).

5. Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

1. Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Nerezidentii sunt persoanele fizice si/sau juridice care nu fac dovada ramanerii (in conditiile legii) pe teritoriul Romaniei cel putin o perioada neintrerupta de peste 183 de zile, intr-un an fiscal.

Veniturile impozabile obtinute din Romania de catre nerezidenti (indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate) sunt urmatoarele: dividende de la o persoana juridica romana; dobanzi de la un rezident; dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent; redevente de la un rezident; redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent; comisioane de la un rezident; comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent; venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane; venituri din prestarea de servicii in Romania; venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale de stat; venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania, etc. .

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine (in momentul platii venitului) si se varsa la bugetul de stat (pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul) de catre platitorii de venituri, acest impozit fiind final.

Calcularea impozitului se face prin aplicarea cotelor legale asupra veniturilor brute[17], dupa cum urmeaza:

- 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si/sau alte institutii de credit autorizate si situate in Romania;

- 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc (in conditiile reglementarii din domeniu);

- 15% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania.

Nerezidentii pot obtine – la cerere, de la autoritatea fiscala competenta – un certificat de atestare a platii impozitului catre bugetul de stat.

2. Impozitul pe reprezentante

Persoanele juridice straine care au reprezentante – legal autorizate sa functioneze – pe teritoriul Romaniei, sunt obligate sa plateasca un impozit anual pentru veniturile obtinute in acest spatiu.

Impozitul pe reprezentanta, pentru un an fiscal, este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro (stabilita la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua in care se efectueaza plata impozitului) si trebuie platit catre bugetul de stat in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie.

Contribuabilii persoane juridice straine, care desfasoara – prin intermediul unor reprezentante, in Romania – activitati producatoare de venit, au obligatia de a depune (la autoritatea fiscala competenta) o declaratia anuala de venit.Veniturile nete realizate de persoanele nerezidente din activitati dependente se impoziteaza ca atare numai daca este indeplinita cel putin una dintre urmatarele conditii: a) persoana nerezidenta este prezenta in Romania cel putin o perioada de timp care – in total – depaseste 183 de zile din oricare perioada de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic in cauza; b) veniturile salariale sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident; c) veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania (potrivit disp.art.88 din Codul fiscal).

Sunt considerate ca reprezentand titluri de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si partile sociale (conform disp.art.65 din Codul fiscal).

Venitul brut cuprinde: sumele incasate si echivalentul in lei a veniturilor in natura din desfasurarea activitatii; veniturile sun forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta; castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii; veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana; veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta (conform disp.art.48 alin.2 Cod fiscal).

Unele cheltuieli sunt deductibile limitat (a se vedea disp.art.48 alin.5 Cod fiscal), iar altele nu sunt deductibile (a se vedea disp.art.48 alin.7 Cod fiscal).

Venitul net realizat printr-o activitate independenta desfasurata de catre un contribuabil, singur (fara salariati) se determina pe baza unor norme de venit elaborate de Ministerul Finantelor Publice (a se vedea disp.art.49 Cod fiscal).

Deducerea personala se acorda progresiv (in functie de numarul persoanelor aflate in intretinerea salariatului,de la 2.500.000 lei pana la 6.500.000 lei) pentru cei care au un venit lunar brut de pana la 10 milioane lei, degresiv pentru salariatii care realizeaza venituri cuprinse intre 10.000.001 si 30.000.000 lei si, respectiv, nu se acorda contribuabililor care obtin venituri brute din salarii mai mari de 30.000.000 lei (a se vedea disp.art.56 Cod fiscal).

Sunt considerate a fi in intretinerea contribuabilului: sotia/sotul, copii in varsta de pana la 18 ani sau alti membri de familie ori rude ale acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale caror venituri nu depasesc 2.500.000 lei lunar.

La locul de munca de baza, din venitul net din salarii se scad: deducerea personala acordata pentru luna respectiva; cotizatia sindicala platita in luna respectiva (daca este cazul); contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.

In cazul in care arenda se exprima (plateste) in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene (respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti) la propunerea directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarari care trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal (a se vedea disp.art.62 alin.1 Cod fiscal).

Codul fiscal reglementeaza in amanunt si unele situatii particulare (a se vedea disp.art.66 alin.1-3).

In cazul sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii, cand trebuie sa se faca si virarea sumei datorate la buget (conform disp.art.67 alin.2 Cod fiscal).

Daca activitatea agricola se desfasoara pe o perioada mai mica decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati trebuie corectata astfel incat sa reflecte exact perioada din an pe parcursul careia se deruleaza activitatea impusa; daca pe parcursul desfasurarii activitatii se inregistreaza o pierdere datorata unor calamitati naturale, norma de venit aferenta activitatii se reduce corespunzator (a se vedea disp.art.72 alin.3 si 4 Cod fiscal).

Nu sunt impozabile – potrivit Codului fiscal – veniturile (obtinute din premii) a caror valoare nu depaseste suma de 8 milioane lei pentru fiecare concurs (art.77 alin.4).

In materia impozitarii veniturilor, asocierile fara personalitate juridica se supun unor reguli speciale, reglementate prin disp.art.86 Cod fiscal.

Nu au aceasta obligatie contribuabilii care realizeaza exclusiv venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa (conform disp.art. 81 alin.1 Cod fiscal).

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti: dobanda pentru depunerile la vedere in cont current de la banci sau alte institutii de credit din Romania; dobanda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanta reprezentand credite externe garantate de Guvernul Romaniei sau de un agent al Guvernului roman; premiile acordate in Romania unui nerezident, ca urmare a participarii la festivaluri nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice; premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice etc. (a se vedea disp.art.117 Cod fiscal).

Venitul brut este considerat venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit acelui nerezident (art.116 alin.3 Cod fiscal).

Reprezentantele sunt entitati fara personalitate juridica (subunitati ale unei persoane juridice), motiv pentru care impozitul pe venitul obtinut in Romania este datorat de persoana juridica straina (care are calitatea de subiect de drept).


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 996
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site