Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
analiza echilibrului financiar

O intreprindere dispune de urmatoarele informatii (mil. lei): imobilizari 700; stocuri 140; creante 120; lichiditati 50; capitaluri proprii 600; datorii pe termen lung 250; datorii de exploatare 70; credite bancare curente 90. Fondul de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN) au urmatoarele valori:

1. FR = 150 mil. lei

4. NFR = 190 mil. lei

7. TN = - 140 mil. lei

2. FR = - 450 mil. lei

5. NFR = 260 mil. lei

8. TN = 140 mil. lei

3. FR = - 100 mil. lei

6. NFR = 20 mil. lei

9. TN = - 40 mil. lei

A) 2 + 5 + 9

B) 1 + 4 + 9

C) 2 + 5 + 7

D) 3 + 5 + 9

E) 3 + 6 + 8

O intreprindere dispune de urmatoarele informatii mil. Lei): imobilizari 1.080; stocuri 324; creante 189; lichiditati 81; capitaluri proprii 945; datorii pe termen lung 351; datorii de exploatare 108; credite bancare curente 270. Capitalurile permanente (CPP), situatia neta (SN) si trezoreria neta (TN) sunt:

1. CPP = 1.026 mil. lei

4. SN = 1.215 mil. lei

7. TN = - 189 mil. lei

2. CPP = 459 mil. lei

5. SN = 945 mil. lei

8. TN = - 240 mil. lei

3. CPP = 1.296 mil. lei

6. SN = 270 mil. lei

9. TN = 270 mil. lei

A) 1 + 4 + 8

B) 2 + 4 + 7

C) 2 + 5 + 9

D) 3 + 5 + 8

E) 3 + 5 + 7

Bilantul unei intreprinderi in exercitiul N prezinta urmatoarele informatii (mil. Lei): imobilizari 1.440; stocuri 450; creante 270; lichiditati 108; capitaluri proprii 720; datorii financiare pe termen lung 288; datorii de exploatare 1.080; credite bancare curente 180. Indicatorii situatia neta (SN), fond de rulment (FR), trezoreria neta (TN) si rata de finantare a nevoii de fond de rulment (RNFR) au urmatoarele valori:

1. SN = 700 mil. lei

4. FR = 480 mil. lei

7. TN = - 72 mil. lei

10. RNFR = 1,2

2. SN = 720 mil. lei

5. FR = - 432 mil. lei

8. TN = 880 mil. lei

11. RNFR = 0,83

3. SN = 1.120 mil. lei

6. FR = - 480 mil. lei

9. TN = 80 mil. lei

12. RNFR = - 1,2

A) 2+5+8+11

B) 1+4+9+10

C) 2+5+7+10

D) 2+4+7+11

E) 2+6+7+10

/1 Bilanturile simplificate ale unei societati comerciale se prezinta astfel:

ANUL N

ACTIVE IMOBILIZATE

CAPITALURI PROPRII

ACTIVE CIRCULANTE

DATORII FINANCIARE

DATORII PE TERMEN SCURT

ANUL N+1

ACTIVE IMOBILIZATE

CAPITALURI PROPRII

ACTIVE CIRCULANTE

DATORII FINANCIARE

DATORII PE TERMEN SCURT

Fondul de rulment net (financiar) in anul N va fi egal cu:

A1. – 345.980

A2. 138.897

A3. 170.784

A4. 2.000.000

A5. 3.059.244

Fondul de rulment net (financiar) in anul N+1 va fie gal cu:

B1. 2.518.308

B2. 78.989

B3. 348.989

B4. – 32.009

B5. – 12.344

Fondul de rulment propriu in anul N va fi egal cu:

C1. 1.086.867

C2. 3.059.244

C3. 234.009

C4. – 45.678

C5. – 34.000

Fondul de rulment propriu in anul N+1 va fie gal cu

D1. 170.784

D2. 450.007

D3. – 1.000

D4. – 67.000

D5. – 13.000

Fondul de rulment imprumutat (strain) in anul N va fi egal cu:

E1. 23.000

E2. 45.000

E3. 1.972.377

E4. 46.000

E5. – 55.980

Fondul de rulment imprumutat (strain) in anul N+1 va fie gal cu

F1. 455.122

F2. 1.972.377

F3. 2.347.524

F4. – 43.333

F5. – 99.144

Varianta de raspuns corecta va fi:

a. A1, B5, C5, D3, E1, F2

b. A2, B1, C5, D3, E4, F4

c. A5, B1, C1, D1, E3, F3

d. A4, B5, C3, D4, E4, F1

e. A3, B4, C1, D2, E2, F5

Bilantul functional al societatii comerciale „METAL S.A.” se prezinta la finele unei perioade astfel ( in RON):

ACTIV

Suma

PASIV

Suma

NEVOI STABILE

Imobilizari de exploatare

Imobilizari in afara exploatarii

NEVOI CICLICE

Stocuri

Creante de exploatare

Creante in afara exploatarii

Disponibilitati

TOTAL ACTIV

RESURSE DURABILR

Capitaluri proprii

Datorii financiare

RESURSE CICLICE

Datorii de exploatare

Datorii in afara exploatarii

TOTAL PASIV

Nevoia de fond de rulment de exploatare atinge urmatoarea valoare:

A1. – 276.000

A2. 9.000

A3. 219.000

A4. – 201.000

A5. 220.000

Nevoia de fond de rulment in afara exploatarii atinge urmatoarea valoare:

B1. 1.000

B2. 383.000

B3. – 37.000

B4. 51.000

B5. 333.000

Nevoia de fond de rulment totala va fi de:

C1. 182.000

C2. 8.000

C3. 221.000

C4. – 40.000

C5. – 22.000

Fondul de rulment net global va fi egal cu:

D1. 456.100

D2. 336.765

D3. 100.000

D4. 270.000

D5. 106.478

Trezoreria neta va fi de:

E1. – 11.200

E2. 44.000

E3. 88.000

E4. – 20.000

E5. – 33.500

Indicati combinatia de raspunsuri corecta:

 1. A3, B3, C1, D4, E3;
 2. A2, B2, C3, D4, E3;
 3. A2, B2, C2, D2, E3;
 4. A4, B5, C1, D2, E3;
 5. A5, B4, C4, D4, E3.

TEMA CAPITOLUL I:

O societate comerciala prezinta urmatoarele bilanturi contabile succesive:

Bilant la 31.XII.N

ACTIV

N

N+1

PASIV

N

N+1

Activ imobilizat

Capital social

Stocuri

Rezerve

Clienti

Rezultatul net nerepartizat

Disponibilitati

Datorii financiare

Datorii furnizori

Credite bancare curente

TOTAL

TOTAL

Situatia neta la sfarsitul exercitiului N este:

A1. 3.000

A2. 72

A3. 3.150

A4. 1.120

A5. 3.456

Situatia neta la sfarsitul exercitiului N+1 este:

B1. – 234

B2. – 1.110

B3. – 2.000

B4. 1.234

B5. 3.258

Fondul de rulment net la finele anului la finele exercitului N este:

C1. 1.350

C2. 990

C3. 450

C4. 400

C5. 100

Fondul de rulment net la finele anului la finele exercitului N+1 este:

D1. 2.000

D2. 3.440

D3. 2.345

D4. 1.278

D5. 2.115

Nevoia de fond de rulment la finele exercitiului N este:

E1. 2.000

E2. 1.278

E3. 1.130

E4. 1.220

E5. 3.000

Nevoia de fond de rulment la finele exercitiului N+1 este

F1. 2.233

F2. 2.344

F3. 2.890

F4. 1.935

F5. 2.300

Varianta corecta de reaspuns va fi atunci:

 1. A1, B5, C1, D5, E3, F1;
 2. A1, B3, C3, D5, E2, F4;
 3. A1, B1, C2, D3, E3, F1;
 4. A3, B5, C1, D5, E2, F4;
 5. A2, B4, C1, D3, E3, F1.

Bilantul simplificat au unei societati comerciale se prezinta la un moment dat astfel:

Bilant la 31.XII.N

ACTIV

SUMA

PASIV

SUMA

Active imobilizate

Capitaluri proprii

Stocuri

Datorii financiare

Creante si disponibilitati

Datorii de exploatare

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Fondul de rulment este atunci egal cu:

 1. – 264.285
 2. 352.485
 3. 529.200

Bilantul siimplificat al unei societati pe actiuni se prezinta la un moment dat astfel:

Bilant la 31.XII.N

ACTIV

SUMA

PASIV

SUMA

Active imobilizate

Capitaluri proprii

Stocuri

Datorii financiare

Creante si disponibilitati

Datorii de exploatare

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Fondul de rulment net (financiar) se prezinta astfel:

A1. – 89.100

A2. 17.100

A3. 530.100

A4. – 68.400

A5. 171.000

Fondul de rulment propriu va fi egal cu:

B1. 17.100

B2. 530.100

B3. 17.000

B4. – 153.900

B5. – 150.000

Fondul de rulment strain (imprumutat) va fi egal cu:

C1. – 17.000

C2. – 17.100

C3. 420.000

C4. 500.000

C5. 513.000

Indicati combinatia de raspunsuri adevarate:

a.       A3, B3, C4

b.      A2, B5, C5

c.       A3, B1, C5

d.      A5, B4, C1

e.       A4, B4, C4

Pe baza bilantului prezentat in tabelul nr. 1.1 calculati indicatorii de echilibru financiar lichiditate – exigibilitate.

Tabelul nr. 1.1

Bilant la 31.12.(N)

mil. lei

Activ

Sume

Pasiv

Sume

Activ imobilizat net

Capital propriu

Stocuri

Provizioane

Clienti

Imprumuturi pe termen lung

Creante diverse

Datorii furnizori

Valori mobiliare de plasament

Alte datorii pe termen scurt

Disponibilitati

Credite bancare curente

TOTAL

TOTAL

Variante de raspuns:

1.SN = 1.860,6

4. FRF = 3.445

7. NFR = - 1.431

10. TN = 2.627

2.SN = 1.200

5. FRF = 2.000

8. NFR = 2.099,4

11. TN = 2.000

3.SN = 2.344

6. FRF = 1.196

9. NFR = 3.530,4

12. TN = 3.210,2

A) 2+4+8+11

B) 1+6+7+10

C) 3+5+9+12

D) 1+6+9+10

E) 2+5+7+11

Determinati indicatorii de echilibru financiar patrimonial ai exercitiului N plecand de la urmatorul bilant al societatii comerciale „Logiston S.R.L.”

Tabelul nr. 1.2

Bilant la 31.12.N

mil. lei

Activ

N

Pasiv

N

Activ imobilizat net

Capital social

Stocuri

Rezerve

Clienti

Rezultat net nerepartizat

Disponibilitati

Datorii financiare

Datorii furnizori

Credite bancare curente

TOTAL

TOTAL

Variante de raspuns:

1.SN = 3.500

4. FRF = 2.350

7. NFR = 1.420

10. TN = 80

2.SN = 3.620

5. FRF = 1.500

8. NFR = 2.150

11. TN = 100

3.SN = 1.144

6. FRF = 1.996

9. NFR = 1.970

12. TN = 200

A) 1+4+8+11

B) 1+6+7+10

C) 3+5+9+12

D) 1+6+9+10

E) 2+4+8+12

Din bilantul contabil se prezinta urmatoarele date (mil. lei):

active imobilizate100

active circulante..200

capital social..50

rezerve25

subventii pentru investitii37,5

provizioane reglementate.12,5

datorii financiare.125

datorii de exploatare50

Valoarea indicatorului situatie neta (SN) este:

A) 125

B) 75

C) 112,5

D) 87,5

E) 175

capitolul II

ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII

TESTE GRILASe considera urmatoarele informatii (mil. lei) din contul de profit si pierdere: cifra de afaceri 6.000; cheltuieli materiale 2.800; cheltuieli cu personalul 600; impozite, taxe si varsaminte asimilate 200; dobanzi 320; amortizarea imobilizarilor 400; impozit pe profit 756. Valorile corecte ale indicatorilor excedentul brut de exploatare (EBE), rezultatul curent (RC) si capacitatea de autofinantare (CAF) sunt:

1. EBE = 3.200

4. RC = 1.680

7. CAF = 1.644

2. EBE = 2.400

5. RC = 924

8. CAF = 1.324

3. EBE = 2.000

6. RC = 888

9. CAF = 2.080

A) 1 + 4 + 7

B) 2 + 5 + 8

C) 3 + 4 + 9

D) 2 + 4 + 8

E) 1 + 6 + 9

2/2. Contul de profit si pierdere al exercitiului N va ofera urmatoarele date (mil. lei): cifra de afaceri 660; variatia stocurilor 26; venituri din provizioane de exploatare 28; costul de cumparare al marfurilor vandute 100; consumuri provenind de la terti 110; cheltuieli cu personalul 310; amortizari si provizioane calculate pentru exploatare 96; dobanzi si venituri asimilate 4; dobanzi si cheltuieli asimilate 34; venituri din cesiunea elementelor de activ 8; valoarea net contabila e elementelor de activ cedate 8; impozit pe profit 10. Valorile corecte ale indicatorilor valoarea adaugata (VA), excedent brut de exploatare (EBE) si capacitatea de autofinantare (CAF) sunt:

1. VA= 476

4. EBE = 40

7. CAF = 222

2. VA = 450

5. EBE = 166

8. CAF = 154

3. VA = 440

6. EBE = 150

9. CAF = 126

A) 1 + 4 + 9

B) 1 + 5 + 9

C) 2 + 4 + 8

D) 2 + 5 + 9

E) 3 + 6 + 7

3/2. Contul de profit si pierdere al unei intreprinderi ofera urmatoarele informatii (mii lei): cifra de afaceri 14.000; consumuri de la terti 5.500; cheltuieli cu personalul 1.100; impozite, taxe, varsaminte asimilate 500; dobanzi 620; amortizari calculate 900; impozit pe profit 1.422. Indicatorii valoarea adaugata (VA), rezultatul curent (RC) si capacitatea de autofinantare (CAF) pot avea urmatoarele valori:

1. VA = 12.900

4. RC = 5.380

7. CAF = 3.058

2. VA = 8.500

5. RC = 6.900

8. CAF = 3.288

3. VA = 13.500

6. RC = 6.000

9. CAF = 4.858

A) 1 + 4 + 8

B) 2 + 4 + 9

C) 2 + 5 + 8

D) 1 + 5 + 7

E) 3 + 6 + 9

4/2. Din contul de profit si pierdere al exercitiului N se culeg urmatoarele informatii (mii lei): cifra de afaceri 10.400; cheltuieli materiale 3.840; cheltuieli cu personalul 940; impozite, taxe si varsaminte asimilate 300; cheltuieli cu dobanzile 440; cheltuieli cu amortizarile 510; impozit pe profit 1.100. Indicatorii excedentul brut de exploatare (EBE), rezultatul curent (RC) si capacitatea de autofinantare (CAF) pot inregistra urmatoarele valori:

1. EBE = 5.320

4. RC = 4.370

7. CAF = 1.290

2. EBE = 5.620

5. RC = 2.352

8. CAF = 3.780

3. EBE = 6.260

6. RC = 4.810

9. CAF = 2.760

A) 1 + 4 + 8

B) 2 + 6 + 7

C) 2 + 5 + 9

D) 1 + 5 + 7

E) 2 + 5 + 8

5/2. Din contul de profit si pierderi se cunosc urmatoarele date (mii lei): productia vanduta 6.000; variatia stocurilor 4.000; productia capitalizata 1.000 cheltuieli materiale 2.000; servicii prestate de terti 1.500; cheltuieli cu personalul 400; impozite, taxe si varsaminte asimilate 300; cheltuieli cu amortizarea 200; cheltuieli cu provizioanele de exploatare constituite 100; cheltuieli cu dobanzile 250; venituri din dobanzi 100; impozit pe profit 1.112. Valorile corecte ale indicatorilor excedent brut de exploatare (EBE) si ponderea capacitatii de autofinantare in valoarea adaugata (%) sunt:

1. EBE = 7.500

4. % = 95,58

2. EBE = 6.800

5. % = 81,44

3. EBE = 6.350

6. % = 77,02

A) 1 + 6

B) 3 + 4

C) 2 + 5

D) 1 + 4

E) 2 + 6

Aplicatii prag rentabilitate

6/2. La o cifra de afaceri de 7.800 mii lei, cu 64% cheltuieli variabile si 2.386,8 mii lei cheltuieli fixe, pragul de rentabilitate este de (mii lei):

A) 3.729,4

B) 2.808

C) 4.992

D) 4.243,2

E) 6.630

7/2. La o cifra de afaceri de 15.000 mii lei, marja asupra cheltuielilor variabile este de 45% si cheltuieli fixe 3.600 mii lei. Valoarea cifrei de afaceri pentru care marja asupra cheltuielilor variabile este egala cu cheltuielile fixe este de (mii lei):

A) 33.333

B) 6.750

C) 6.545

D) 8.000

E) 27.273

8/2. Se cunosc urmatoarele informatii: cifra de afaceri 24.000 mii lei; ponderea cheltuielilor variabile in cifra de afaceri 40%; cheltuieli fixe 5.760 mii lei. Cifra de afaceri pentru care profitul este zero va fi (mii lei):

A) 60.000

B) 9.600

C) 6.400

D) 14.400

E) 8.640

9/2. O intreprindere produce si comercializeaza un singur produs. Pretul de vanzare unitar este de 6.000 lei, costul variabil unitar de 2.400 lei, iar cheltuielile fixe totale sunt de 54.000.000 lei. Volumul de activitate (numar de bucati) pentru care profitul este nul va fi:

A) 9.000 buc.

B) 15.000 buc.

C) 22.500 buc.

D) 6.429 buc.

E) 90 buc.

10/2. Dispuneti de urmatoarele informatii (mii lei): cifra de afaceri 15.000; cheltuieli variabile 8.250; cheltuieli fixe 3.600. Cifra de afaceri pentru care profitul este zero va fi de (mii lei):

A) 2.320

B) 6.750

C) 8.000

D) 3.150

E) 11.850

11/2. La o cifra de afaceri de 6.000 mii lei cu 70% cheltuieli variabile, 1.000 mii lei cheltuieli fixe de exploatare si 350 mii lei cheltuieli fixe cu dobanzile, pragul de rentabilitate global va fi (mii lei):

A) 8.571,4

B) 4.500

C) 3.333

D) 1.428,6

E) 1.928,6

12/2. Analiza pragului de rentabilitate permite obtinerea unor rezultate de gestiune utile pentru previziunea intreprinderii, cum ar fi, de exemplu, stabilirea profitului previzional la o variatie data a cifrei de afaceri. In acest scop prezentam urmatoarele date (mii lei): cifra de afaceri realizata in perioada curenta 2.400; cheltuieli variabile 1.920; cheltuieli fixe 120; cresterea cifrei de afaceri pentru perioada de previziune 10%. Marimea profitului previzionat va fi de:

A) 2.475

B) 408

C) 3.300

D) 13.200

E) 2.250

13/2. La o cifra de afaceri realizata in perioada de baza in suma de 100.000 mii lei, o intreprindere inregistreaza cheltuili variabile de 75.000 mii lei si un profit de 10.000 mii lei. Pentru perioada de previziune estimeaza un profit de 18.000 mii lei. Utilizand modelul pragului de rentabilitate, obtinem un volum al noii cifre de afaceri pe care trebuie sa-l realizeze intreprinderea in suma de (mii lei):

A) 2.310.000

B) 132.000

C) 114.000

D) 99.000

E) 180.000

14/2. O intreprindere realizeaza in exercitiul curent o cifra de afaceri de 4.000 mii lei, cheltuieli variabile de exploatare 2.200 mii lei, cheltuieli cu amortizarea 400 mii lei si cheltuieli variabile cu impozitul pe profit calculat cu cota de 25%. La o crestere a cifrei de afaceri cu 40%, cresterea profitului net va fi (%):

A) 0,455

B) 1,28

C) 0,68

D) 1,55

E) 55,5

TEMA:

AP 1/2 Contul de profit si pierdere al societatii comerciale „Logiston SRL” se prezinta astfel:

-RON-

CHELTUIELI

SUMA

VENITURI

SUMA

Materii prime si materiale consumabile

Productia vanduta

Cheltuieli privind prestatii externe

Productia capitalizata

Alte cheltuieli materiale

Subventii de exploatare

Alte cheltuieli din afara (energie, apa)

Alte venituri de exploatare

Impozite si taxe asimilate

Alte venituri financiare

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Venituri din diferente de curs valutar

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital

Impozit pe profit

Soldurile intermediare de gestiune vor prezenta urmatoarele valori:

Valoarea adaugata (VA)

A1. 487

A2. 1.004

A3. 654

A4. 609

A5. 553

Excedentul brut al exploatarii (EBE)

B1. 615

B2. 553

B3. 600

B4. 582

B5. 597

Rezultatul exploatarii (RE)

C1. 500

C2. 520

C3. 619

C4. 66

C5. 586

Varianta corecta este:

a        A1, B2, C5;

b        A2, B2, C4;

c         A1, B2, C5;

d        A4, B3, C1;

e         A3, B1, C2.

AP 2/2

Informatiile principale (in lei) continute in contul de profit si pierdere al unei intreprinderi sunt: cumparari de marfuri 5.240; cumparari de materii prime 30.266; alte cheltuieli externe 10.120; cheltuieli cu personalul 18.000; chletuieli cu dobanzile 2.180; alte cheltuieli de exploatare 5.440 (din care valoarea net contabila a elementelor de activ cedate 2.000); amortizari si ajustari pentru depreciere calculate 11.140; ajustari pentru pierdere de valoare calculate 360; impozite si taxe 5.000; impozit pe profit 9.611; venituri din dobanzi 440; productia capitalizata 6.900; productia vanduta 76.320; alte venituri din exploatare 14.320 (din care venituri din cesiunea elementelor de activ 11.240); reluari asupra ajustarilor pentru depreciere 10.620; reluari asupra ajustarilor pentru pierdere de valoare 2.840; subventii de exploatare 2.490; variatia stocurilor 860; vanzari de marfuri 11.620. Pe baza informatiilor prezentate mai sus, determinati soldurile intermediare de gestiune si capacitatea de autofinantare.

Valorile corecte ale soldurilor intermediare de gestiune, si anume marja comerciala (Mc), productia exercitiului (Qe), Valoarea adaugata (VA), excedentul brut de exploatare (EBE), rezultatul exploatarii (RE), rezultatul curent (RC) si proditul net (Pn) vor fi:

1. Mc = 6.380

4. Qe = 83.220

7. VA = 50.074

10. EBE = 52.564

2. Mc= 16.860

5. Qe = 77.180

8. VA = 80.340

11. EBE = 47.564

3. Mc= 84.080

6. Qe = 84.080

9. VA = 60.194

12. EBE =29.564

13. RE = 40.184

16. RC = 38.664

19. Pn = 29.053

14. RE = 43.884

17. RC = 39.024

20. Pn = 48.275

15. RE = 37.924

18. RC = 44.464

21. Pn = 0

Raspunsuri:

a        

b       

c        

d       

e        

AP 3/2. Contul de profit si pierdere al exercitiului N ofera urmatoarele informatii (mii lei): cifra de afaceri 1.810; cheltuieli de exploatare platibile 1.550 din care consumuri de la terti 968; cheltuieli cu amortizarea 90; cheltuieli cu dobanzile 88. Cota de impozit pe profit utilizata in calculul profitului net este de 16%. In aceste conditii, ponderea capacitatii de autofinantare in excedentul brut de exploatare este de:

A) 28,93%

B) 53,25%

C) 55,38%

D) 61,10%

E) 51,61%

AP 4/2 Intreprinderea „S.C. GAMA S.A. ” avand ca activitate preponderenta comertul cu ridicata prezinta la sfarsitul anului urmatorul cont de rezultate:

Contul de profit si pierdere

Tabel 2.1. la data de 31.12. N

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

SUME

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)

Productia vanduta

(ct. 701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

2. Variatia stocurilor (ct. 711)

4. Alte venituri din exploatare

(ct. 754+758)

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 01+06-07+08+09)

5. a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

Alte cheltuieli materiale

b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

a) Salarii si indemnizatii

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarilor corporale si

necorporale (rd. 19-20)

a.1) cheltuieli

b) Ajustari de valore privind activelor circulante (rd. 22-23)

b. 1) cheltuieli – cont 6814

b.2) venituri - cont 7814

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

A

B

C

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

(rd. 11 la 15+18+21+24+29)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- profit (rd. 10-32)

11. Venituri din dobanzi - cont 766

Alte venituri financiare –cont 768

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

(rd. 35+37+39+41)

13. Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

(rd. 43+46+48)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)

- profit (rd. 42-49)

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)

- profit (rd. 10+42-32-49)

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)

- profit (rd. 58-59)

18. IMPOZITUL PE PROFIT

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR

- profit (rd.60-62-63)Din balanta de verificare a conturilor s-au extras urmatoarele date:

 • Soldul contului 754 Venituri din creante reactivate si debitori diversi = 0 lei;
 • Soldul contului 654 Pierderi din creante si debitori diversi = 122 lei;
 • Soldul contului 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital = 4.766 lei;
 • Soldul contului 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital = 33 lei.

Pe baza datelor de mai sus determinati soldurile intermediare de gestiune si capacitatea de autofinantare a intreprinderii

Rezultate

= Marja comerciala = 86.991

= Productia exercitiului  = 115.545

= Valoarea adaugata (VA)  = 184.254

= Excedentul brut al exploatarii (EBE) = 168.539

= Rezultatul exploatarii (RE)  = 192.521

= Rezultatul curent (RC) = 215.300

= Rezultatul net (PN) = 213.034

AP 5/2

Din contul de profit si pierdere al unei intreprinderi se cunosc urmatoarele date (mii lei): venituri din vanzari de marfuri 12.000; costul marfurilor 9.000; venituri din productia vanduta 22.000; productia capitalizata 3.000; cheltuieli cu consumurile de la terti 11.000; subventii de exploatare 4.000; cheltuieli cu personalul 3.500; cheltuieli de exploatare privind amortizarea 1.500; venituri din ajustari pentru depreciere 700; cheltuieli cu dobanzile 600; venituri din cedarea activelor 1.800; valoarea net contabila a elementelor de activ cedate 1.700; subventii pentru investitii 550; cheltuielile cu impozitul pe profit se calculeaza cu o cota de 16%. Sa se calculeze soldurile intermediare de gestiune ale intreprinderii si capacitatea de autofinantare.

Rezultate:

= Marja comerciala (Mc)

= Productia exercitiului (Qe)

= Valoarea adaugata (VA)

= Excedentul brut de exploatare (EBE)

= Rezultatul exploatarii (RE)

= Rezultatul curent (RC)

= Profit net

= CAF a exercitiului

AP 6/2

La nivelul unei intreprinderi industriale valoarea productiei exercitiului este in valoare de 1.000.000 lei (din care productia capitalizata este de 12%), consumurile externe de la terti 680.000 lei. Cheltuielile cu personalul sunt in marime de 187.000 lei, iar subventiile pentru exploatare sunt de 50.000 lei. Societatea inregistreaza anual ajustari pentru depreciere in valoare de 33.000 lei, 50% dintre acestea fiind reluate pe venituri. Cheltuiala cu amortizarea calculata anual de intreprindere este de 90.000 lei, iar cheltuiala cu dobanzile este de 70.000 lei. Cota de subventii pentru investitii virata la venituri este in valoare de 45.000 lei, respectiv cota de impozit pe profit platit de catre intreprindere este de 16%. Sa se determine soldurile intermediare de gestiune si capacitatea de autofinantare.

Rezultate:

= Valoarea adaugata (VA)

= Excedentul brut de exploatare (EBE)

= Rezultatul exploatarii (RE)

= Rezultatul curent (RC)

= Profit net

= CAF a exercitiului

AP 7/2

La nivelul unei intreprinderi industriale valoarea productiei exercitiului este in valoare de 1.000.000 lei (din care productia capitalizata este de 12%), consumurile externe de la terti 680.000 lei. Cheltuielile cu personalul sunt in marime de 187.000 lei, iar subventiile pentru exploatare sunt de 50.000 lei. Societatea inregistreaza anual ajustari pentru depreciere in valoare de 33.000 lei, 50% dintre acestea fiind reluate pe venituri. Cheltuiala cu amortizarea calculata anual de intreprindere este de 90.000 lei, iar cheltuiala cu dobanzile este de 70.000 lei. Cota de subventii pentru investitii virata la venituri este in valoare de 45.000 lei, respectiv cota de impozit pe profit platit de catre intreprindere este de 16%. Sa se determine soldurile intermediare de gestiune si capacitatea de autofinantare.

Rezultate:

= Valoarea adaugata (VA)

= Excedentul brut de exploatare (EBE)

= Rezultatul exploatarii (RE)

= Rezultatul curent (RC)

= Profit net

= CAF a exercitiului

Capitolul 3

ANALIZA FLUXURILOR FINANCIARE

TESTE GRILA

Contul de profit si pierdere al exercitiului N va ofera urmatoarele date (mil. lei): cifra de afaceri 6.200; consumuri de la terti 1.500; cheltuieli cu personalul 900; impozite, taxe si varsaminte asimilate 700; venituri financiare din dobanzi 1.060; cheltuieli cu dobanzile 2.800; impozit pe profit 400. Alte operatiuni care au avut loc in cursul aceleiasi perioade (mil. lei): achizitii de imobilizari 5.160; cresterea capitalului social prin aport nou in numerar 1.300; s-au contractat noi credite pe termen lung in suma de 2.000 si s-au rambursat in suma de 400; din profitul net al exercitiului s-a distribuit sub forma de dividende suma de 200. Variatia fondului de rulment calculata in cadrul tabloului de finantare “Nevoi – Resurse” va fi de (mil. lei):

A) – 1.500

B) – 4.700

C) 960

D) – 1.300

E) 6.220

2/3. Bilantul si contul de profit si pierdere al exercitiului N prezinta urmatoarele date (mii lei):

Activ

N – 1

N

Pasiv

N – 1

N

Imobilizari

1.900

1.700

Capitaluri proprii

1.075

1.300

Active circulante

500

1.750

Datorii financiare

1.250

1.875

Datorii de exploatare

75

275

Total

2.400

3.450

Total

2.400

3.450

Cifra de afaceri 4.600; cheltuieli monetare de exploatare 3.715; amortizari 85; cheltuieli cu dobanzile 250; cota de impozit pe profit este de 38%. Valorile indicatorilor cash-flow de exploatare (Cfexpl), cash-flow disponibil pentru actionari (CFDact) si cash-flow disponibil pentru creditori (CFDcr) pot fi:

1. Cfexpl = 259

4. CFDact = - 375

7. CFDcr = - 115

2. Cfexpl = 341

5. CFDact = 116

8. CFDcr = 116

3. Cfexpl = 676

6. CFDact = 225

9. CFDcr = - 375

A) 3 + 5 + 9

B) 3 + 6 + 7

C) 2 + 4 + 8

D) 1 + 5 + 9

E) 2 + 5 + 8

3/3. Bilantul si contul de profit si pierdere al exercitiului N prezinta urmatoarele date (mii lei):

Activ

N – 1

N

Pasiv

N – 1

N

Imobilizari

1.900

1.700

Capitaluri proprii

1.075

1.300

Active circulante

500

1.750

Datorii financiare

1.250

1.875

Datorii de exploatare

75

275

Total

2.400

3.450

Total

2.400

3.450

Cifra de afaceri 4.600; cheltuieli monetare de exploatare 3.715; amortizari 85; cheltuieli cu dobanzile 250; cota de impozit pe profit este de 38%. Valoarea indicatorului cash-flow disponibil la nivelul intreprinderii (CFD) este:

A) 676

B) 116

C) – 375

D) – 259

E) 341

4/3. Se prezinta urmatoarele informatii (mii lei) din bilantul unei intreprinderi:

Explicatii

Exercitiul N – 1

Exercitiul N

Stocuri materii prime

625

500

Stocuri produse finite

750

1.000

Creante de exploatare

937,5

1062,5

Datorii de exploatare

562,5

875

Excedentul brut de exploatare (EBE) calculat pe baza contului de profit si pierdere al exercitiului N a fost de 1.125 mii lei. Excedentul trezoreriei de exploatare (ETE) va fi de (mii lei):

A) 1.062,5

B) – 62,5

C) 1.187,5

D) – 562,5

E) 1.312,5

5/3. Bilantul la sfarsitul exercitiului N prezinta urmatoarele informatii:

lei

Activ

N – 1

N

Pasiv

N – 1

N

Imobilizari

350.000

400.000

Capitaluri proprii

450.000

450.000

Stocuri de materii prime

250.000

300.000

Datorii financiare pe termen lung

250.000

275.000

Stocuri de produse finite

400.000

325.000

Datorii de exploatare

225.000

250.000

Creante de exploatare

250.000

375.000

Credite bancare curente

475.000

625.000

Disponibilitati

150.000

200.000

Total

1.400.000

1.600.000

Total

1.400.000

1.600.000

Contul de profit si pierdere ofera urmatoarele informatii sintetice (lei): cifra de afaceri 575.000; cheltuieli de exploatare platibile 350.000, din care consumuri provenind de la terti 150.000; cheltuieli cu amortizarea 75.000. Rata dobanzii la creditele din sold este de 45%, iar cota de impozit pe profit este de 19%. In aceste conditii, excedentul trezoreriei de exploatare va fi de (lei):

A) 0

B) 75.000

C) 150.000

D) 300.000

E) – 525.000

6/3. Cunoasteti urmatoarele date (mii lei) extrase din bilantul si contul de profit si pierdere pentruexercitiul contabil N:

Explicatii

Stocuri de materii prime

Stocuri de produse finite

Stocuri de marfuri

Creante de exploatare

Datorii de exploatare

31.12.N – 1

5.000

3.000

3.000

7.500

4.500

31.12.N

4.000

4.500

3.500

8.500

7.000

Vanzari de marfuri 2.500; vanzari de produse finite 4.200; consumuri externe 3.440; subventii pentru exploatare 1.100; cheltuieli cu amortizarea 450; cheltuieli cu personalul 520. Excedentul trezoreriei de exploatare (ETE) este (mii lei):

A) 14.000

B) 4.340

C) 3.340

D) 13.500

E) 3.840

7/3. Bilantul si contul de profit si pierdere la 31.12.N va ofera urmatoarele informatii (mii lei):

Activ

N – 1

N

Pasiv

N – 1

N

Imobilizari

1.900

1.700

Capital propriu

1.070

1.300

Stocuri

200

800

Datorii financiare

1.200

1.800

Creante

180

550

Datorii de exploatare

80

276

Disponibilitati

120

400

Credite bancare pe termen scurt

50

74

Total

2.400

3.550

Total

2.400

3.550

Cifra de afaceri este de 4.600; cheltuielile de exploatare sunt in suma de 3.550, din care cheltuielile cu amortizarea reprezinta 80; cheltuielile cu dobanzile sunt de 250, iar veniturile din dobanzi de 46. Excedentul trezoreriei de exploatare este (mii lei):

A) 976

B) 356

C) 774

D) 198

E) 1.074

Capitolul 4

ANALIZA ACTIVITATII INTREPRINDERII

TESTE GRILA

Durata de incasare a clientilor in anul de baza este de 60 de zile, iar pentru anul de plan se estimeaza un volum al vanzarilor de 20 mii lei (CA) si o valoare a creantelor – clienti de 5 mii lei. In aceste conditii, durata de incasare a clientilor in anul de plan ar creste cu:

A) 1.380 zile

B) 90 zile

C) 30 zile

D) 60 zile

E) 150 zile

Bilantul si contul de profit si pierdere ale exercitiului N prezinta urmatoarele date (mii lei):

Bilant la 31.12.N

Activ

Pasiv

Imobilizari

Capitaluri proprii

Active circulante

Datorii financiare

Datorii catre furnizori

TOTAL

TOTAL

Cifra de afaceri 3.600; Consumuri provenind de la terti 2.000; Impozite si taxe 400; Cheltuieli cu personalul 300; Cheltuieli cu amortizarile 200; Cheltuieli financiare 135.

Care dintre indicatorii stabiliti pe baza datelor de mai sus sunt corecti? 1) Rata de prelevare a cheltuielilor financiare = 15%; 2) Costul indatorarii = 33,75%; 3) Durata de amortizare a imobilizarilor = 762 zile; 4) Durata de achitare a furnizorilor = 40 zile; 5) Rotatia activelor circulante = 7,2 rotatii.

A) 1 + 3 + 4

B) 2 + 4 + 5

C) 2 + 3 + 4

D) 1 + 4 + 5

E) 1 + 2 + 3

Se cunoaste cifra de afaceri aferenta exercitiului incheiat in suma de 2.025 mii lei, iar soldurile medii bilantiere ale aceluiasi exercitiu se prezinta in tabelul de mai jos (in mii lei):

Activ

Solduri medii

Pasiv

Solduri medii

Imobilizari

Capitaluri proprii

Stocuri materii prime si materiale

Datorii financiare

Stocuri produse finite

Datorii furnizori

Clienti

Lichiditati

TOTALTOTAL

Pe baza datelor de mai sus, indicatorii de echilibru financiar, fond de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN) vor avea urmatoarele marimi exprimate in numar de zile de recuperare prin cifra de afaceri:

1. FR = 62,24 zile

4. NFR = 26,68 zile

7. TN = 44,44 zile

2. FR = 115,56 zile

5. NFR = 35,56 zile

8. TN = 35,56 zile

3. FR = 124,44 zile

6. NFR = 80 zile

9. TN = 88,88 zile

A) 1 + 4 + 8

B) 3 + 5 + 9

C) 2 + 4 + 9

D) 2 + 6 + 8

E) 3 + 6 + 7

Presupunem urmatoarele: intreprinderea a realizat in anul de baza o cifra de afaceri de 4.200 mii lei; nevoia de fond de rulment exprimata in numar de zile de recuperare prin cifra de afaceri din anul de baza a fost de 75 de zile; pentru anul de plan se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20% fata de perioada precedenta. Considerand ca nu intervin modificari sensibile in rotatia capitalurilor si in structura costurilor, si utilizand metoda normativa de previziune a echilibrului financiar, vom obtine marimea absoluta previzionata a indicatorului nevoie de fond de rulment in suma de (mii lei):

A) 875

B) 1.050

C) 126

D) 20.160

E) 24.192

Bilantul si contul de profit si pierdere ale exercitiului N prezinta urmatoarele date (mii lei):

Bilant la 31.12.N

Activ

Pasiv

Imobilizari

Capitaluri proprii

Active circulante

Datorii financiare

Datorii catre furnizori

TOTAL

TOTAL

Cifra de afaceri 3.600; Consumuri provenind de la terti 2.000; Impozite si taxe 400; Cheltuieli cu personalul 300; Cheltuieli cu amortizarile 200; Cheltuieli financiare 135.

Care dintre indicatorii stabiliti pe baza datelor de mai sus sunt corecti? 1) Costul indatorarii = 13,5%; 2) Rata de lichiditate generala = 125%; 3) Rotatia activelor circulante = 9,2 rotatii; 4) Durata de rambursare a datoriilor financiare = 100 zile; 5) Durata de amortizare a imobilizarilor = 780 zile.

A) 1 + 2 + 5

B) 1 + 2 + 4

C) 2 + 3 + 4

D) 3 + 4 + 5

E) 2 + 4 + 5

O intreprindere inregistreaza in anul de baza o rotatie a stocurilor de 60 de zile, iar in anul de plan estimeaza o accelerare a rotatiei fata de anul de baza cu 14 rotatii/an. In aceste conditii, durata de rotatie a stocurilor s-ar reduce cu:

A) 14 zile

B) 18 zile

C) 46 zile

D) 42 zile

E) 74 zile

Bilantul si contul de profit si pierdere al exercitiului N prezinta urmatoarele informatii (mii lei): imobilizari 1.287,5; stocuri 325; creante 125; lichiditati 125; capitaluri proprii 937,5; datorii pe termen lung 662,5; datorii de exploatare 262,5; cifra de afaceri 1.875. Nevoia de fond de rulment exprimata in numar de zile de rotatie in raport cu cifra de afaceri este de:

A) 36 zile

B) 3.600 zile

C) 12 zile

D) 60 zile

E) 21,6 zile

In perioada de baza durata de achitare a furnizorilor a fost de 130 zile, iar pentru anul de plan s-a estimat o cifra de afaceri in suma de 40 mii lei si o valoare a furnizorilor de 10 mii lei. In aceste conditii, durata de achitare a furnizorilor in anul de plan s-a redus cu:

A) 128,56 zile

B) 90 zile

C) 30 zile

D) 50 zile

E) 40 zile

O intreprindere inregistreaza in anul de baza o durata de rotatie a activelor circulante de 90 de zile, iar pentru anul de plan estimeaza accelerarea ei cu 8 rotatii. In aceste conditii, durata unei rotatii a activelor circulante in anul de plan se va reduce cu:

A) 60 zile

B) 30 zile

C) 20 zile

D) 12 zile

E) 45 zile

Cunoasteti cifra de afaceri realizata in exercitiul N in suma de 8.490 mii lei si soldurile medii bilantiere aferente aceluiasi exercitiu (mii lei):

Activ

Solduri medii

Pasiv

Solduri medii

Imobilizari

Capitaluri proprii

Stocuri de materii prime

Datorii financiare

Stocuri de productie neterminata

Datorii de exploatare

Stocuri de produse finite

Clienti

Disponibilitati

Total

Total

Pe baza datelor de mai sus, indicatorii fond de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN) vor avea urmatoarele marimi exprimate in numar zile de recuperare prin cifra de afaceri:

1. FR = - 40,35 zile

4. NFR = 174,57 zile

7. TN = 0 zile

2. FR = 174,59 zile

5. NFR = 176,82 zile

8. TN = - 2,25 zile

3. FR = 176,82 zile

6. NFR = - 22,58 zile

9. TN = 2,25 zile

A) 2 + 5 + 8

B) 3 + 4 + 9

C) 3 + 5 + 7

D) 2 + 4 + 8

E) 1 + 6 + 9

O intreprindere a realizat in exercitiul N la o cifra de afaceri de 2.100 mii lei urmatoarea structura a ratelor privind rotatia capitalurilor prin cifra de afaceri (bilantul exprimat sub forma ratelor de rotatie):

ACTIV

Nr. zile

PASIV

Nr. zile

Imobilizari

Capitaluri proprii

Stocuri

Datorii financiare pe termen lung

Clienti

Datorii de exploatare

Disponibilitati

(un an = 360 zile)

La o crestere a cifrei de afaceri cu 20% in exercitiul N+1, valorile absolute previzionate ale indicatorilor fond de rulment (FR), nevoia de fond de rulment (NFR) si trezoreria neta (TN) vor fi (mii lei):

1. FR = 539

4. NFR = 645

7. TN = 8,9

2. FR = - 76

5. NFR = 532

8. TN = - 8,9

3. FR = 650

6. NFR = 25,9

9. TN = 7

A) 3 + 5 + 7

B) 1 + 5 + 9

C) 3 + 4 + 9

D) 2 + 6 + 7

E) 1 + 4 + 8

Capitolul 5

DIAGNOSTICUL RENTABILITATII SI RISCULUI

Din bilantul de deschidere al exercitiului N rezulta urmatoarele informatii (mii lei): activ economic 1.250; capitaluri proprii 750; datorii 500. Profitul inainte de deducerea cheltuielilor cu dobanzile si impozitul pe profit, determinat pe baza datelor din contul de profit si pierdere al exercitiului N, este in suma de 250 mii lei. Cheltuielile cu dobanzile sunt de 75 mii lei, iar cota de impozit pe profit este de 16%. Rentabilitatea financiara (Rfin) este:

A) 20%

B) 15%

C) 14,18%

D) 13,64%

E) 23,64%

O intreprindere dispune de o structura financiara constituita din 940 mii lei capitaluri proprii si 530 mii lei datorii financiare pe termen lung; alte informatii privind activitatea intreprinderii: profitul net 269 mii lei; cheltuieli cu dobanzile 115 mii lei; rentabilitatea economica 26%. In aceste conditii, efectul de levier al indatorarii este de:

A) 0,22

B) 0,2

C) 0,18

D) 2

E) 7

Rata nominala a rentabilitatii economice de 130%, in conditiile unei rate a inflatiei de 100%, reprezinta in termeni reali un procent de:

A) 20%

B) 77%

C) 15%

D) 30%

E) 32,61%

Din bilanturile de deschidere (N – 1) si de inchidere (N) ale unei intreprinderi rezulta urmatoarea situatie (mii lei):

Activ

N – 1

N

Pasiv

N – 1

N

Imobilizari

Capitaluri proprii

Active circulante

Datorii financiare

Datorii de exploatare

TOTAL

TOTAL

Din contul de profit si pierdere s-au retinut urmatoarele: profit net 145 mii lei; cheltuieli cu dobanzile 76 mii lei. Rentabilitatea economica determinata ca medie aritmetica ponderata a capitalurilor intreprinderii va avea urmatoarea valoare:

A) 9%

B) 17%

C) 15%

D) 44%

E) 26%

Dispuneti de urmatoarele informatii: capitaluri proprii 66 mii lei; datorii pe termen mediu si lung 75 mii lei; cifra de afaceri 288 mii lei; cheltuieli de exploatare platibile 254 mii lei; cheltuieli cu amortizarea 5 mii lei; cheltuieli cu dobanzile 15 mii lei. La o cota de impozit pe profit de 16%, in conditii de inflatie de 15%, rata rentabilitatii financiare in termeni reali va fi de:

A) 20%

B) 18%

C) 3%

D) 15%

E) 22%

Se cunosc urmatoarele informatii (mii lei): activ economic la inceputul anului in suma de 880, finantat din capitaluri proprii in proportie de 60% si din datorii 40%; acest volum al activului economic a permis obtinerea in exercitiul financiar analizat a unui profit din exploatare de 460; s-au platit dobanzi de 100 si impozit pe profit determinat pe baza cotei de 16%. In aceste conditii, rentabilitatea financiara este:

A) 0,827%

B) 27,77%

C) 29,85%

D) 57%

E) 0,378%

O rata nominala a rentabilitatii economice de 150%, in conditiile unei inflatii de 5%, reprezinta in termeni reali un procent de:

A) 145%

B) 155%

C) 185,7%

D) 138%

E) 30%

O intreprindere dispune de un volum de active economice de 1.558 mii lei la inceputul anului, finantate din capitaluri proprii in suma de 799 mii lei si din datorii financiare pe termen lung in suma de 759 mii lei. In exercitiul financiar analizat obtine un profit din exploatare de 566 mii lei si plateste dobanzi de 160 mii lei si impozit pe profit de 16%. In aceste conditii, rentabilitatea financiara este:

A) 34,41%

B) 43%

C) 45,83%

D) 28,42%

E) 14,66%

Structura financiara a intreprinderii este formata din 750 mii lei capitaluri proprii si 530 mii lei capitaluri imprumutate. Rezultatele exploatarii sunt urmatoarele (mii lei): cifra de afaceri 1.500; cheltuieli de exploatare monetare 900; amortizare 100; dobanzi 80; iar cota de impozit pe profit este de 0,16. In aceste conditii, efectul de levier financiar, in valori contabile, este de:

A) 0,336

B) 0,19

C)0, 34

D) 0,13

E) 0,151

In vederea aprecierii riscului financiar se prezinta urmatoarele informatii extrase din bilantul unei intreprinderi: activ economic 500 mii lei; datorii totale 200 mii lei; capitaluri proprii 300 mii lei. De asemenea, se cunoaste profitul exploatarii in suma de 165 mii lei, rata dobanzii pentru datoriile din soldul bilantului de 15% si cota de impozit pe profit de 16%. Influenta indatorarii asupra rentabilitatii financiare ne conduce la urmatoarele rezultate ale efectului de levier financiar:

A)0,237

B) 0,09

C) 0,29

D) 0,15

E) 0,14

Cu un volum de active economice in suma de 14.000 mii lei la inceputul anului, finantate din capitaluri proprii in proportie de 60% si din datorii in proportie de 40%, s-a obtinut in exercitiul financiar analizat un profit din exploatare de 3.560 mii lei, s-au platit dobanzi de 720 mii lei si impozit pe profit in cota de 16%. Influenta indatorarii asupra rentabilitatii financiare genereaza urmatoarea marime a efectului de levier financiar:

A) 0,10

B) 0,22

C) 0,13

D) 0,06

E) 0,09

Din bilantul incheiat la sfarsitul exercitiului N rezulta urmatoarea situatie (mii lei):

ACTIV

N – 1

N

PASIV

N – 1

N

Imobilizari

Capital propriu

Active circulante

Datorii financiare

Datorii de exploatare

Din contul de profit si pierdere aferent aceleiasi perioade s-au retinut urmatoarele date (mii lei): vanzari de marfuri 640; productia vanduta 1.200; consumuri de la terti 920; cheltuieli cu personalul 400; cheltuieli cu amortizarea 200; cheltuieli cu dobanzile 100; cota de impozit pe profit 16%. Pe baza datelor de mai sus, rentabilitatea economica (Rec) si rentabilitatea financiara (Rfin) vor avea urmatoarele marirmi:

1. Rec = 31 %

4. Rfin = 17,74%

2. Rec = 28,49 %

5. Rfin = 43%

3. Rec = 38,3 %

6. Rfin = 25%

A) 1 + 5

B) 2 + 5

C) 3 + 6

D) 1 + 4

E) 2 + 4

O intreprindere inregistreaza pe o perioada de doua exercitii financiare consecutive (N-1 si N) urmatorii indicatori (mii lei):

Indicatori

N – 1

N

Cifra de afaceri

Cheltuieli variabile

Cheltuieli fixe

Dobanzi

Valoarea corecta pentru coeficientul de elasticitate a profitului curent (dupa deducerea dobanzilor) este:

A) 0,13

B) 8

C) 5,47

D) 4,84

E) 0,21

Indicatorii privind activitatea unei intreprinderi pe o perioada de doua exercitii financiare consecutive (N-1 si N) se prezinta astfel (mii lei):

Indicatori

N – 1

N

Cifra de afaceri

Cheltuieli variabile

Cheltuieli fixe

Valoarea corecta pentru coeficientul efectului de levier al exploatarii este:

A) 0,50

B) 0,63

C) 1,66

D) 1,25

E) 0,60

O intreprindere prezinta in decursul celor doua exercitii succesive (N-1 si N) urmatoarea situatie (mii lei):

Nivel de activitate

N – 1

N

Cifra de afaceri

Cheltuieli variabile

Cheltuieli fixe

Variabilitatea cifrei de afaceri (CA), variabilitatea profitului (P) si efectul de levier al exploatarii pot inregistra urmatoarele valori: 1. variabilitatea CA = 0,75; 2. variabilitatea CA = 0,33; 3. variabilitatea CA = 0,5; 4. variabilitatea P = 0,55; 5. variabilitatea P = 0,88; 6. variabilitatea P = 0,95; 7. efectul de levier al exploatarii = 1,76; 8. efectul de levier al exploatarii = 0,57; 9. efectul de levier al exploatarii = 1,4.

A) 1 + 4 + 7

B) 2 + 5 + 9

C) 3 + 4 + 8

D) 3 + 5 + 7

E) 2 + 6 + 7

O intreprindere realizeaza in perioada de baza o cifra de afaceri de 20.000 lei, cu o pondere a cheltuielilor variabile de exploatare in cifra de afaceri de 40%. Daca in anul de plan cifra de afaceri creste cu 20%, iar cheltuielile fixe de exploatare cresc de la 2.000 lei la 3.000 lei, coeficientul efectului de levier al exploatarii este de:

A) 0,57

B) 1,66

C) 1,9

D) 0,7

E) 1,69Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 988
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site