Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

INDICII BURSIERI

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
INDICII BURSIERI

Indicii bursieri sunt produse sintetice care exprima evolutia de ansamblu a unei piete bursiere si implicit al economiei pe care o reprezinta.

 
1. Definitie si criterii de clasificare

Au fost creati din necesitatea de a realiza o urmarire de ansamblu a pietei bursiere. Primul indice bursier a fost creat in 1896 de Dow Jones pentru intreprinderile cotate la bursa americana din domeniul industrial si se calcula ca o medie aritmetica simpla. Al doilea indice Nikkey, a fost creat pentru bursa japoneza. Acestia mai sunt denumiti si indici din prima generatie, bazati pe calcule simple (media aritmetica). Odata cu dezvoltarea bursei s-a trecut la indici compoziti sau complecsi care realizau o mai buna caracterizare a pietei bursiere. Tendinta de dezvoltare a acestor indici a urmat tendinta de mondializare a pietei financiare. Initial, au fost creati doar pentru actiuni, apoi s-au extins si la obligatiuni si la titlurile emise de fondurile mutuale.

Clasificarea indicilor bursieri se face dupa mai multe criterii, dintre care cele mai importante sunt:

tipul de valori mobiliare pe care le caracterizeaza:

indici pentru actiuni;

indici pentru obligatiuni;

indici emisi pentru titlurile fondurilor mutuale.

baza de calcul utilizata in constructia lor:

indici simpli calculul se face pe baza mediei aritmetice ajustata cu un divizor ce exprima diversele modificari intervenite la nivelul emitentului valorilor mobiliare componente, cum ar fi fuziuni, diviziuni, modificari de capital;

indici complecsi se calculeaza prin ponderare si cuprind un numar mare de valori mobiliare apartinand mai multor domenii de activitate; ponderarea se face fie pe baza cursului bursier, fie prin capitalizarea generala.

gradul de cuprindere

indici generali ai pietei;

indici sectoriali.

intervalul de timp la care sunt calculati:

indici calculati in timp real, adica intr-un interval de 15 pana la 60 secunde;

indici calculati la sfarsitul zilei de tranzactionare.

sfera spatiala:

indici de caracterizare a unei singure piete bursiere;

indici mondiali, se refera la ansamblul pietei financiare sau la anumite zone; ex.: indicele EURO-STOXX.

Indicii mondiali iau in calcul si o serie de elemente referitoare la tarile care actioneaza in anumite zone.

tipul pietei de capital

indici pentru piata bursiera;

indici pentru piata extrabursiera.

institutia care calculeaza indicele:

indici oficiali calculati de organismele abilitate prin reglementarile fiecarei piete de capital;

indici semioficiali calculati de institutiile pietei de capital in colaborare cu publicatiile financiare; ex.:FT SE 30 Bursa din Londra cu publicatia Financial Times; Dow Jones Bursa din New York cu publicatia Wall Street Journal.

indici calculati de diferite publicatii financiare, ex. indicele Capital;

indici calculati de societatile de valori mobiliare, firme de consultanta, alte institutii financiare.

2. Principii de constructie a indicilor bursieri si metodologia de calcul

Indicii bursieri ca exprimare sintetica a pietelor de capital, pentru a fi veridici trebuie sa se constituie ca o reprezentare fidela a realitatilor economice. In timp s-au stabilit o serie de principii care stau la baza constructiei indicilor bursieri:

Orientarea spre analiza strategiilor de investitii si catre masurarea performantelor diferitelor portofolii (portofoliul pensiilor, de asigurari, etc.).

Reflectarea performantelor economico-financiare ale emitentilor si a economiei pe care o reprezinta respectiva piata de capital.

Metodele de calcul sa nu prezinte o complexitate deosebita, sa poate fi intelese de catre toti participantii la activitatea bursiera;

Informatiile si datele folosite la determinarea indicilor sa fie la dispozitia publicului larg, sa aiba la origine surse autorizate si sa tina seama de toate modificarile intervenite in starea emitentilor.In orice moment, indicii trebuie sa asigure continuitatea si compara-bilitatea cu momentele anterioare; in tarile in care deprecierea monedei nationale este accentuata, calculul indicilor se face si in valuta.

Pe baza principiilor de constructie se procedeaza la selectia esantionului de firme, cele mai reprezentative pentru piata bursiera respectiva.

Criteriile selectiei vizeaza in cazul fiecarei firme:

gradul de capitalizare bursiera; gradul de dispersie;

volumul total al tranzactiilor (lichiditate); repartitia firmelor pe sectoare de activitate;

stabilitatea financiara; perspectivele de dezvoltare, etc.

In functie de importanta fiecarei valori mobiliare se atribuie o pondere care poate fi egala pentru toate valorile mobiliare din structura indicelui sau diferita. Pentru fiecare indice se alege o data de referinta de la care se incepe calculul acestuia si o valoare de referinta (ex.: 100 sau 1.000 puncte).

Indicele aferent oricarei alte perioade exprima, dupa caz, o crestere sau o diminuare fata de perioada de baza. Metodologia de calcul este diferita in functie de tipul si caracteristicile fiecarui indice.

Pentru indicii simpli fara ponderare, relatia generala de calcul este:

Divizorul are o valoare care se modifica periodic in functie de schimbarile aparute in structura patrimoniala a emitentului.

In cazul indicilor ponderati, cursul actiunilor sau capitalizarea bursiera se inmulteste cu numarul de actiuni:

unde: - numarul de actiuni;

- divizorul

- pretul actiuni la momentul curent;

- pretul actiunii la data de referinta

- numarul actiunilor unei societati la data de referinta

- numarul actiunilor unei societati la momentul curent

- factor de corectie pe actiune

Alti indici compoziti nu au factor de corectie pe fiecare valoare mobiliara ci doar un factor general de corectie a pietei.

3. Indicii pietei de capital din Romania

Reluarea activitatii bursiere a necesitat si introducerea unor indici de caracterizare atat a pietei bursiere propriu-zise (BVB), cat si a celei extrabursiere (RASDAQ). In conditiile globalizarii pietei financiare s-au elaborat Standarde Internationale de Diseminare a Datelor (SDDS) prin care se atribuie indicatorilor economico-financiari un continut unitar, indiferent de tara si din acest motiv constructia indicilor pietei autohtone de capital s-a facut dupa modelul pietelor dezvoltate din lume.

3.1. Indicii Bursei de Valori Bucuresti.

Bursa nationala, utilizeaza trei indici prin care se exprima sintetic gradul de lichiditate, evolutia de ansamblu a bursei si evolutia unui grup special de societati cu o componenta multisectoriala.

3.1.1. Indicele BET (Bucharest Exchange Trading

Data lansarii: 19.09.1997

Nr. de societati: 10

Valoare initiala: 1.000 puncte

Actualizare: revizuit trimestrial.

 


Indicele BET face parte din clasa indicilor de ultima generatie, ponderat cu capitalizarea bursiera si a fost creat pentru a reflecta tendinta de ansamblu a preturilor celor mai 10 lichide actiuni (blue chips-uri) tranzactionate la BVB.

unde: - factor de corectie general al pietei;

- nr. total de actiuni emise de fiecare societate la momentul intrarii

pe bursa;

- pretul mediu ponderat al actiunii i la momentul lansarii ();

- pretul mediu ponderat al actiunii i la momentul curent ().

Actualizarea indicelui este analizata trimestrial de Comitetul Indicelui din cadrul Bursei de Valori. Selectia celor 10 actiuni care formeaza portofoliul indicelui se face dupa urmatoarele criterii:

sa fie cotate la categoria I-a a bursei;

sa aiba cea mai mare capitalizare bursiera; impreuna sa reprezinte peste 60% din capitalizarea totala;sa asigure diversificarea portofoliului indicelui;

suma valorii totale a tranzactiilor actiunilor din portofoliul indicelui sa fie de cel putin 70% din valoare totala a tranzactiilor.

Deciziile de modificare a portofoliului (inlocuirea actiunilor sau modificarea ponderilor) sunt anuntate public cu trei zile inainte. Valoarea indicelui este calculata in timp real (intre 15 si 60 secunde) si este afisata pe tabela electronica a bursei.

Prin constructie (metodologie de calcul, reguli de selectie si actualizare), indicele furnizeaza o baza adecvata pentru tranzactii derivate de tip options, futures si combinatii ale acestora.

Calculul indicelui se face si in alte monede (euro si dolari) pentru a servi investitorilor straini.

Indicele BET C

Data lansarii: 16.04.1998

Nr. de societati: variabil

Valoare initiala: 1.000 puncte

Actualizare: revizuit trimestrial.

 


Introducerea lui a fost impusa de necesitatea unei reprezentari complete a evolutiei preturilor tuturor actiunilor tranzactionate, in indice fiind incluse automat noile societati pe masura ce sunt cotate, in ziua urmatoare formarii pretului de piata. Calculul se face dupa aceeasi formula ca si a indicelui BET. Factorul de ponderare reprezinta capitalizarea bursiera a preturilor actiunilor din portofoliu. Se calculeaza atat in lei, euro si dolari la cursul BNR din ziua respectiva. Pentru a compensa efectele artificiale asupra pretului de piata, valoarea indicelui este ajustata cu un factor de corectie in ziua in care are loc schimbarea care afecteaza pretul, asigurandu-se astfel continuitatea si comparabilitatea in timp a valorii indicelui.

BET FI

Indicele include in portofoliu cele cinci societati de investitii financiare create in urma Programului de Privatizare in Masa. Aprecierea separata a S.I.F.-urilor se datoreaza faptului ca acestea au o extindere multisectoriala (detineri de actiuni la societati din toate domeniile economice) si sunt supuse unor reglementari diferite. Caracteristic S.I.F.-urilor este actionariatul faramitat, procentul maxim de detinere acceptat prin lege fiind de 1%.

3.2. Indicii pietei extrabursiere (RASDAQ)

Dupa modelul BVB, pe aceasta piata s-au lansat indici care reflecta evolutia de ansamblu si evolutia societatilor de top din cele doua categorii de listare.

3.2.1. Indicele RASDAQ Compozit

Data lansarii: 31.07.1998

Nr. de societati: variabil

Valoare initiala: 1.000 puncte

Actualizare: revizuit pe baza zilnica.

 


Indicele RASDAQ Compozit include in calculatie toate societatile listate la cota Bursei Electronice RASDAQ. El urmareste sintetizarea tendintei globale a preturilor actiunilor emise de societatile listate. Din punct de vedere al metodologiei de calcul, RASDAQ COMPOZIT se incadreaza in familia de indici bursieri ponderati prin capitalizarea de piata.

Participarea unui simbol in indice este limitata la 25% din totalul capitalizarii simbolurilor incluse in RASDAQ-C, ca urmare factorul de ponderare pentru un simbol poate fi:

numarul de actiuni corespunzatoare simbolului respectiv, daca ponderea capitalizarii acestuia este sub 25%;

un numar ajustat, daca ponderea capitalizarii simbolului depaseste limita procentuala de 25%.

Ajustarea indicelui RASDAQ Compozit in fata diverselor procese economice ca: divizari/consolidari de actiuni, fuziuni, lichidari, modificari in capitalul social se face prin modificarea factorului de ponderare sau a divizorului. Un alt factor care determina ajustarea il constituie schimbarea compozitiei indicelui prin listari/delistari.

3.2.2. Indicele RAQ-I

Data lansarii: 28.10.2002

Nr. de societati: variabil

Valoare initiala: 1079 puncte

Actualizare: revizuit pe baza zilnica.

 


RAQ-I a fost lansat odata cu introducerea Categoriilor de Excelenta, pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top listati pe Bursa Electronica RASDAQ la Categoria I. Metodele de calcul si ajustare sunt aceleasi cu cele utilizate in calculul indicelui RASDAQ-C.

3.2.3. Indicele RAQ-II

Data lansarii: 28.10.2002

Nr. de societati: variabil

Valoare initiala: 1079 puncte

Actualizare: revizuit pe baza zilnica.

 
RAQ-II a fost lansat odata cu introducerea Categoriilor de Excelenta, pentru a reflecta evolutia de ansamblu a preturilor emitentilor de top listati pe Bursa Electronica RASDAQ la Categoria II. Metodele de calcul si ajustare sunt aceleasi cu cele utilizate in calculul indicelui RASDAQ-C.

4. Indici internationali pentru companii romanesti

Tendinta tot mai accentuata de internationalizare a pietelor de capital impune ca o necesitate, promovarea firmelor romanesti si pe alte piete bursiere prin care se fac cunoscute si pot atrage importante resurse de finantare.

BVB si-a intensificat contactele cu toate bursele internationale, in special cu cele din regiune, impreuna cu care a lansat indici in componenta carora sunt incluse si titluri ale companiilor romanesti.

4.1. Indicele ROTX

In 15 martie 2005, a fost lansat indicele ROTX (The Romanian Traded Index) de catre Bursa de Valori Bucuresti si Wiener Barse AG (WBAG), acesta fiind disponibil pentru investitorii de pe piata austriaca. Noul indice s-a constituit activ de baza pentru produsele derivate, de tipul contractelor futures si options, precum si pentru produse structurale, de tipul warante tranzactionate pe bursele din Viena si Bucuresti. ROTX este ponderat cu capitalizarea bursiera, in cosul sau fiind incluse companii reprezentative de la BVB. Cele sase societati au fost selectate in functie de capitalizarea, lichiditatea si de reprezentativitatea lor in cadrul sectorului in care opereaza.

STRUCTURA INITIALA A COSULUI ROTX

EMITENT

PONDERE (%)

Banca Transilvania

BRD

Petrom

Rompetrol Rafinare

Impact

8,61

Turbomecanica

2,81

Emitentii enumerati genereaza 80% din valoarea tranzactiilor si 85% din capitalizarea BVB. ROTX-ul se ajusteaza trimestrial, in functie de free-float si de capitalizarea companiilor din portofoliu.

4.2. Indicele NTX

A fost lansat in 2005, de catre Bursa din Viena impreuna cu Erste Bank ca un indice regional pentru Europa Centrala si de Est. In componenta sa intra cele mai mari companii din regiune. Calculul este ponderat in functie de reprezentativitatea economiilor tarilor incluse in structura indicelui:

STRUCTURA INITIALA A COSULUI NPX

TARA

PONDERE (%)

Austria

Polonia

Ungaria

Cehia

Romania

3,4

Alte tari est-europene

2,5

La debutul indicelui din Romania, au fost incluse companiile BRD si Petrom, considerate reprezentative pentru sectoarele bancar, respectiv petrolier. Actualizarea indicelui se face trimestrial sau de cate ori intervin evenimente majore in activitatea firmelor din componenta. Indicele NTX constituie suport pentru tranzactiile cu produse financiare derivate pe toate pietele bursiere din regiune.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 884
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site