Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Lucrare de practica - Gestiunea Financiara a intreprinderii

finante+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA PETRU MAIOR, TARGU MURES

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI ADMINISTRATIVELucrare de practica

Gestiunea Financiara a intreprinderii

Finante-Banci, Anul 2,Grupa 1

Capitolul I

Prezentarea entitatii.

1.1.Infiintare,denumire,capital.

SOCIETATEA EURa luat fiinta in anul 2002. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J19/192/2002. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare RO 14729361.

In prezent isi desfasoara activitatea principala -transport rutier de marfuri,iar ca activitate secundara intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructie.

Actul constitutiv al societatii EURSRL cuprinde urmatoarele elemente principale:

a)      FORMA JURIDICA :

Subscrisa EURO CART, persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

b)      DENUMIREA SOCIETATII

Numele dat este :  EUR SRL.

c)      SEDIUL SOCIAL

Sediul social se stabileste in localitatea Tulghes.str.V.frumoasa nr.781.

Societatea nu are in prezent alte puncte de lucru .

d)      DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

e)      CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

f)       ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman.

g)      FORTA DE MUNCA:

Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 14 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

h)     DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.

1.2. Domeniu de activitate.

Activitatea principala a societatii va fi :4941-transporturi rutiere de marfuri

1.3.Structura organizatorica.

Cei 14 salariati ai societatii au urmatoarele functii:

-1 jurist

-1 secretar

-12 muncitori

Administratorul societatii fiind asociat unic are incheiat contract de munca la casa judeteana de pensii Harghita

1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.

Contabilitatea pentru SC EURSRL, se tine la firma EXPCONT A.B.SRL Tulghes ,punct de lucru in localitatea Toplita pe baza de contracte prestari servicii. Firma EXPCONT A.B. SRL are ca domeniu principal de activitate 6920-activitati de contabilitate si audit financiar,consultanta in domeniul fiscal,inregistrata in RC J19/288/2001,CUI-14284638,autorizata de catre CECCAR Harghita

La firma de contabilitate se tine. evidenta urmatoarelor documente:

- documente primare (facturi de la furnizor , receptii, avize , facturi emise) ; a registrului de casa ; a jurnalelor de vanzare si de cumparare ; a deconturilor; a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.La incheierea lunii , pana in data de 5 a lunii urmatoare , SC EUROCART SRL conform contractului de prestari servicii prezinta toate documentele financiar contabile in vederea prelucrarii

La firma de contabilitate ,pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special, se intocmesc declaratiile lunare pentru CAS, somaj, fond de sanatate, comision ITM, decont TVA lunar, declaratiile pentru administratia fiscala, ,se intocmeste balanta de verificare lunara,se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului , iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate

Capitolul II

Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,a declaratiilor si deconturilor.

2.1.Registre contabile.

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare si Registrul-inventar.

a)      Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

b)      Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma "Cartea-mare" centralizatoare.

Forma folosita drept registru  Cartea-mare    de firma SC EURSRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an - la sfarsitul anului.

c)      Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul firmei SC EURSRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

d)      Registrul general de evidenta a salariatilor Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

In cazul SC EURSRL , registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic , conform normelor in vigoare, la sediul societatii.

e)      Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .

Registrul unic de control se afla la administratorul societatii.

f)       Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul societatiil.

.Documente privind organizarea imobilizarilor.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala ,in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.

Nota de intrare -receptie a mijlocului fix - se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin  inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitate a mijlocului fix.

Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

2.3.Documente privind organizarea materialelor.

a)      N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate , la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b)      Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate - (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la sediul firmei.

c)      Aviz de insotire a marfii :

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

Circula la :

o       furnizor ;

o       la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire (ex. 1) ;

o       la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;

o       la cumparator ;

o       la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;

d)      Dispozitie de livrare

Serveste ca :

Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Se arhiveaza la sediul societatii.

e)      Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f)       Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

Document de evidenta a formularelor anulate ;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.

a)      Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci ,cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casier in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

b)      CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura administratorului si stampila unitatii) administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)      Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare) Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sef . In baza documentului astfel intocmit casierul elibereaza - plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)      Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clienti.

e)      Registrul de casa lei . Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de catre firma de contabilitate , zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la dosarul cu acte financiar contabile iar celalalt ramane la blocul de registru de casa.

2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.

a)      stat de salarii -lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si administratorul societatii si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

b)      stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si de catre administratorul societatiisi .Administratorul societatii efectueaza plata salariilor si a indemnizatiilor de concedii la data de 20 a fiecarei luni pe baza semnaturii efectuate de catre salariati pe ultima coloana a statului de salarii.

c)      fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

d)      Ordin de deplasare(delegatie)

Serveste ca :

Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,

Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,

Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans,

Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef.

Declaratiile la bugetul statului.Statul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statului,in format electronic si anume :

Declaratia la bugetul asigurarilor sociale - se intocmeste pe baza statului de plata,in 2 exemplare, lunar ,unul depunandu-se la CNPAS ,cealalalt exemplar cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate.Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate.

Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj - se intocmeste tot pe baza statului de salarii, lunar , tot in 2 exemplare unul ramane la unitate si celalat se depune la AJOFM.Cuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii.

Declaratia privind comisionul datorat Inspectoratului teritorial de munca.Un exemplar se depune la ITM,celalat cu numar de inregistrare se pastreaza la societate.Cuprimde contributia societatii (0.25%) datorata de societate .

Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate- se intocmeste lunar pe baza statelor de plata.Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asigurarilor de sanatate ;lista cu intrari si iesiri ;declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii.(se intocmeste pe fiecare casa de sanatate in parte).

Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(declaratia100) care se depune la Administratia financiara.Se depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit.

Fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

Fisa fiscala . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului ,se genereaza fisa fiscala . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia Finanrelor Publice Borsec..

2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.

a)      Jurnal de vanzari

Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casele de marcat.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia 300).

b)      Jurnal de cumparari

Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia300).

c)      Factura(furnizor / client)

Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

  • Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;
  • Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;
  • Document de incarcare in gestiunea primitorului ;
  • Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

In cadrul firmei EURSRL facturile sunt intocmite de administratorul societatii in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde ramane la cotor, iar cel rosu se preda in contabilitate).

2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale.

Balanta de verificare

In cadrul SC EURSRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor firma de contabilitate.

Serveste la :

Verificarea exactitatii inregistrarilor

Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt :

a)      Decizia de inventariere ;

Decizia de inventariere este emisa de catre administratorul societatii . Se emite o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului)

Declaratia de inventar ;

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta.

b)      Lista de inventariere ;

Serveste ca :

document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,

document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,

document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte,

document pentru intocmirea registrului jurnal,

document centralizator al operatiunilor de inventariere

Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). Aceste liste se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului ,  faptic  in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

c)      Decizia de imputare ;

Serveste ca :

Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,

Titlu executoriu in momentul comunicarii,

Document de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.

d)      Angajamentul de plata ;

Acest document serveste ca :

angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,

titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,

titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.

Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al semna.

e)      Registrul-inventar :

Acest registru in cadrul firmei SC EURSRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.

In cadrul SC EURSRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la firma de contabilitate,pe fise de imprimate cu regim special intocmite pentru fiecare tip de formular.

2.10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.

Situatiile financiare in cadrul SC EURSRL se intocmesc de catre SC EXPCONT A.B. SRL Tulghes si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

Situatiile financiare anuale se compun din :

bilant,

cont de profit si pierdere,

situatia modificarilor capitalului propriu,

situatia fluxurilor de trezorerie,

politici contabile

note explicative.

Situatiile financiare se depun la Directia Generala a Finantelor Publice B in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .

Capitolul III

Intocmirea balantei de verificare

Simb

Elemente patrimoniale (denumirea conturilor)

cont

activ

pasiv

Capital social subscris varsat

Rezerve legale

Rezultatul reportat

121

Profit si pierdere

Alte imprumuturi si datorii asimilate - leasingAmenajari de sedii inchiriate

Echipamente tehnologice

Aparate si instalatii de masurare

Mijloace de transport

Mobilier,birotica,alte corporale

265

Alte titluri imobilizate

Amortizarea constructiilor

2813

Amortizarea masinilor utilajelor si instalatiilor

Amortizarea altor imobilizari corporale

Furnizori interni stocuri

Furnizori interni servicii

Furnizori interni chirii

Furnizori echipamente

Furnizori facturi nesosite

Clienti interni

Personal - salarii datorate

Retineri din remuneratii datorate tertillor

Alte datorii in legatura cu personalul

4282

Alte creante in legatura cu personalul

Contributia pentru concedii si indemnizatii ( 0.85% )

Contributia pentru asigurari sociale unitate ( 19.5% )

48.471,90

Contributia pentru asigurari sociale angajati ( 9.5% )

Contributia angajator la asig de sanatate (6% )

Contributia angajatilor la asigurarile de sanatate ( 6.5% )

Contributia unitatii la fd de somaj ( 2% )

4372

Contributia individuala la fondul de somaj ( 1% )  

Tva de plata

Imozitul pe salarii

4471

Fond de solidaritate pentru persoanele cu handicap

Comision camera de munca ( 0.25% )

Fond de risc si accidente

Creditori diversi

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in valute

Casa in lei

Avansuri de trezorerie

Total activ / pasiv

SC EURSRL

Stat de plata chenzina a 2 a luna iunie 2008

(anexa1)

Sal.

incadr

CM

Soc

Fd.

FNUASS 0.85%

Fd sanat soc 6%

Somaj

soc 2%

Fd pensii 9.5%

CASS 6.5%

Venit

net imp.

Ded.pers

Baza

Venit baza calc.

Salarii

Nete

Retineri

Rest

Plata

Venit brut

CM FNUASS

Fd.cam munca 0.25%

CAS 19.5%

Fd.FABP 0.442%

Contr.

somaj 1%

Impoz

Calcul

Avans

La Data 31.07.2008  contul de profit si pierdere arata astef:

121 = % 188.149,05 lei

6022 816,61 lei

603 573 lei

612 3295,65 lei

613 76,26 lei

6233 120 lei

627 500 lei

628 153,16 lei

635 1848 lei

641 126755 lei

642 11781,90 lei

6451 25424 lei

6452 2852 lei

6453 8682 lei

6581 34 lei

6588 33,59 lei

6652 38,70 lei

68113 4619,67 lei

68114 545,51 lei

SI

7045 = 121 227298,49 lei

La sfarsitul lunii iulie 2008 , societatea EUROCART SRL a inregistrat un profit in suma de29149.44lei , asa cum este reflectat si in contul de profit si pierdere

Capitolul IV

Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii.

Continutul bugetului de venituri si cheltuieli.

In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli , regiile autonome , societatile nationale , companiile nationale , societatile comerciale cu capital de stat , institutele nationale de cercetare-dezvoltare , precum si toti agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc anual conform modelelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

In activitatea de elaborare a bugetelor de venituri si cheltuieli , agentii economici pot utiliza si formulare specifice , proprii ori solicitate de autoritatile administratiei publice centrale sau locale , dupa caz , in functie de necesitati , indeosebiu pentru fundamentarea veniturilor , a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de organele prevazute de actele normative in vigoare , la termenele stabilite prin acestea.

In cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli de catre Guvern , anual Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si transmite autoritatilor administratiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieli.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome , societatilor nationale , companiilor nationale , institutelor nationale de cercetare - dezvoltare , precum si societatilorcomerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat.

Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare,administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale.Prin structura sa , acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare , precum si a fondurilor necesare.

In procesul de elaborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectarea principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar.

Agentii economici au obligatia sa intocmeasca anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu defalcarea pe trimestre , compus din urmatoarele :

Bugetul de activitati generale

Bugetul de activitati de trezorereie

Imprumuturi garantate de stat

Principalii indicatori economici si financiari.

Bugetul de activitati generale contine date referitoare la veniturile , cheltuielile si rezultatele

preconizate a se realiza in anul curent , comparativ cu cele realizate (sau preliminate) in anul precedent , precum si alte date referitoare la profitul de repartizat , surse de finantare a investitiilor , cheltuieli pentru invetitii si alte date de fundamentare.

Veniturile din exploatare cuprind veniturile din vanzarea produselor finite , semifabricatelor , produselor reziduale , marfurilor , din lucrari si servicii prestate , studii si cercetari , redevente , locatii de gestiune si chirii , activitati diverse , productia de imobilizari corporale si necorporale , sumele prevazute a se primi drpet subventii pentru produse si activitati , diferente de prt la tarif , transferuri si prime acordate cu clauza irevocabila de vanzare , precum si venituri din provizioane privind activitatea de exploatare.

Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii , alte imobilizari financiare , creante imobilizate , titluri de plasament , diferente de curs valutar , dobanzi din alte venituri financiare si venituri financiare din provizioane.

Veniturile exceptionale cuprind : venituri din operatiuni de gestiune , respectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor corporale ; venituri din operatiuni de capital si anume cota -parte a subventiilor pentru investitii , regasite in rezultatele financiare ; venituri din vanzarea activelor imobilizate ; venituri exceptionale din provizioane.

Cheltuielile pentru exploatare cuprind cheltuieli materiale , cheltuieli de personal , cheltuieli privind amortizarile si provizioanle , cheltuieli de protocol , cheltuieli pentru reclama si publicitate, tichete de masa si alte cheltuieli.

Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime , materiale consumabile , obiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum , precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizorii , marfurile , ambalajele , energia si apa , animalele si pasarile , materialele nestocate .

Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiile reglementarilor legale in vigoare , inclusiv asigurarile sociale si protectia sociala.

Cheltuielile de protocol , reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate , dobanzile , cheltuielile din diferente de curs valutar , alte cheltuieli financiare , precum si cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele.

Cheltuielile exceptionale cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiune : despagubiri , amenzi , penalitati , donatii si subventii acordate , pierderi provenite de la debitori diversi , precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedate , alte cheltuieli privind operatiuni de capital , alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune , precum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele.

In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale.

Bugetul de venituri si cheltuieli este deci , proogramul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale activitatii acesteia ,fondurile proprii si cele imprumutate , relatiile cu agentii economici , cu salariatii , cu actionarii , cu statul.

Pornind de la contul de rezulate al firmei EURSRL asa cum rezulta el din bilantul incheiat la sfarsitul anului 2007 , putem previziona cum ar trebui sa arate contul de rezulate , pentru anul 2008 , astfel incat societatea sa inregistreze profit in acest an crescut fata de anul precedent.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2149
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved