Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TREZORERIEI STATULUI

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
MODUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TREZORERIEI STATULUI

In intelesul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, trezoreria este definita ca” un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publica, si a altor operatiuni ale statului, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare”.
Trezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar atat la nivel central, in cadrul Ministerului Finantelor Publice, cat si la nivelul unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice si al Administratiilor Financiare.

La nivel central, trezoreria generala este cuprinsa in structura organizatorica a Ministerului Finantelor Publice, in subordinea unui secretar de stat, cu denumirea de Unitatea de Management a Trezoreriei Statului, cu statut de directie generala.

La nivel teritorial :

a) In cadrul Directiilor Generale ale Finantelor Publice functioneaza Directia Trezorerie si Contabilitate Publica, avand patru servicii de specialitate:

Serviciul de indrumare si verificare a activitatii trezoreriilor locale;

Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei;

Serviciul buget si contabilitate publica;

Serviciul de urmarire a activitatii de vanzare si gestiune a titlurilor de stat si certificatelor de trezorerie.

b)  In cadrul Administratiilor Finantelor Publice:

La nivelul municipiilor, functioneaza trezoreriile municipale

La nivelul oraselor , functioneaza trezoreriile orasenesti

La nivelul comunelor, functioneaza trezorerii comunale.

1.Operatiunile derulate prin trezoreria statului

Prin trezoreria statului se deruleaza operatiunile de incasari si plati privind fonduri publice care privesc, dupa caz, fara a se limita la acestea:

a) veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului;

b) veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie si se utilizeaza potrivit reglementarilor legale;

c) veniturile si cheltuielile bugetelor institutiilor publice;

d) emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie, rascumpararea acestora la scadenta si transformarea certificatelor de trezorerie in certificate de depozit;

e) datoria publica interna si externa, inclusiv serviciul datoriei publice interne si externe;

f) alte venituri si cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispozitii legale, inclusiv drepturile de incasat si obligatiile de plata ale statului, la baza carora stau acorduri si conventii guvernamentale si comerciale.

Statul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria statului in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii disponibilitatilor banesti.

2. Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului

Contul curent general al trezoreriei statului functioneaza la Banca Nationala a Romaniei si este deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice si a unitatilor trezoreriei statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

In contul curent general al trezoreriei statului Banca Nationala a Romaniei inregistreaza incasarile si efectueaza platile in limita disponibilitatilor existente in cont.

Contul curent general al trezoreriei statului se consolideaza zilnic la nivelul Centralei Bancii Nationale a Romaniei.

Functionarea contului curent general al trezoreriei statului si inregistrarea operatiunilor in acest cont se stabilesc prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei.

Este interzisa preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fara acordul persoanelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor trezoreriei statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, autorizate sa administreze acest cont.

Operatiunile de incasari si platii derulate prin trezoreria statului sunt evidentiate in contabilitatea trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal, cu exceptia institutiilor publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali si secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale si institutiilor publice autonome cu sediul in municipiul Bucuresti, precum si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile de incasari si plati prin Trezoreria Municipiului Bucuresti.In vederea efectuarii cheltuielilor institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a prezenta unitatilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre in conditiile legii.

La decontarea sumelor in numerar sau prin virament din conturile institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitatile trezoreriei statului verifica existenta bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor respective si a listelor de investitii, aprobate in conditiile legii, urmarind respectarea limitei creditelor bugetare deschise si repartizate sau a disponibilitatilor de fonduri, dupa caz, si a destinatiei acestora, precum si alte obiective stabilite prin norme metodologice de catre Ministerul Finantelor Publice.

Din conturile de cheltuieli sau de disponibilitati, dupa caz, ale institutiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand drepturi salariale, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.

Institutiile publice au obligatia sa organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre unitatile trezoreriei statului pentru fiecare institutie publica.

Sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si venituri extrabugetare ale institutiilor publice, se incaseaza prin casieriile proprii ale institutiilor care gestioneaza bugetele respective, daca legea nu prevede altfel.

Veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetului trezoreriei statului pot fi incasate in numerar si prin unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe baza de conventii incheiate cu persoanele abilitate, cu conditia asigurarii fondurilor necesare achitarii comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operatiuni.

Transferurile si subventiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale si societatilor comerciale, dupa caz, se vireaza in conturi deschise pe seama acestora la unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal si se utilizeaza numai potrivit destinatiilor aprobate prin lege, neputand fi executate silit.

Institutiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, conturi escrow la o banca agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in care sa se colecteze veniturile sau alte disponibilitati incasate de catre acestea in limita unor sume, in lei sau in valuta, in conditii stabilite prin conventii incheiate intre parti.

Este interzis institutiilor publice sa efectueze operatiunile de incasari si plati prin banci, cu exceptia incasarilor si platilor efectuate in valuta, precum si a institutiilor care deschid conturi escrow in conditiile de mai sus.

Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au obligatia sa vireze sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate in conturile agentilor economici beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului in a caror raza acestia sunt inregistrati fiscal.

Agentii economici sau alte persoane juridice imputernicite de acestia vor utiliza sumele incasate in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului in urmatoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la banci, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora, pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la banci.

Utilizarea si fructificarea disponibilitatilor contului curent general al trezoreriei statului

Disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:

a) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului de stat, nefinantate prin imprumuturi de stat;

b) finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie;

c) finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului trezoreriei statului din exercitiul curent.

Disponibilitatile ramase neangajate in contul curent general al trezoreriei statului, dupa finantarea deficitelor bugetare pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de imprumuturi pentru rascumpararea la scadenta sau inainte de scadenta, dupa caz, a titlurilor de stat emise pentru finantarea sau refinantarea datoriei publice, cu conditia asigurarii disponibilitatilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;b) acordarea de imprumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare in cursul aceluiasi exercitiu bugetar;

c) efectuarea de plasamente prin operatiuni specifice la banci si institutii financiare autorizate sa efectueze astfel de operatiuni, garantate cu titluri de stat detinute de acestea sau prin soldul creditor al depozitelor in valuta liber convertibila;

d) acordarea altor imprumuturi pe baza de hotarare a Guvernului;

e) efectuarea de cumparari reversibile repo;

f) efectuarea de plasamente in titluri de valoare cu risc zero, in conditiile pietei.

Nivelul ratei dobanzii aferente plasamentelor se stabileste prin conven

Sii prin negociere directa, iar nivelul dobanzii aferente imprumuturilor este cel stabilit prin hotarare a Guvernului de aprobare a acestora.

Dobanda incasata pentru disponibilitatile din contul curent general al trezoreriei statului, reprezinta venit al bugetului trezoreriei statului.

Asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului si necesitatile de finantare se poate realiza prin urmatoarele metode, in functie de conditiile pietelor monetara si valutara:

a) utilizarea echivalentului in lei al unor sume vandute la rezerva valutara a statului, din conturile de disponibilitati in valuta;

b) atragerea de depozite pe termen scurt de la banci sau alte institutii financiare, cu dobanzi stabilite in conditiile cererii si ofertei pietei financiare;

c) emisiunea de certificate de trezorerie;

d) operatiuni repo.

Disponibilitatile in valuta gestionate de Ministerul Finantelor Publice, provenite din imprumuturi interne si externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, precum si din alte surse prevazute de lege se pastreaza la Banca Nationala a Romaniei in conturi purtatoare de dobanda, care functioneaza in afara contului curent general al trezoreriei statului, si se utilizeaza potrivit legii. Ministerul Finantelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o banca din strainatate operatiuni de incasari si plati in valuta.

Dobanzile incasate din fructificarea disponibilitatilor in valuta prevazute au urmatoarea destinatie:

a) dobanzile aferente sumelor in valuta provenite din imprumuturi interne contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza ca sursa pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice interne contractate in valuta;

b) dobanzile aferente imprumuturilor externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului si se utilizeaza ca sursa pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice externe.

Dobanzile incasate pentru disponibilitatile in valuta provenite din imprumuturi externe contractate de stat, destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice, se utilizeaza pe destinatiile de mai sus, in limita creditelor bugetare aprobate in bugetul trezoreriei statului cu aceasta destinatie.

Din disponibilitatile in valuta se pot constitui depozite la Banca Nationala a Romaniei in conditiile stabilite prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei sau pot fi fructificate in mod direct de catre Ministerul Finantelor Publice prin plasamente in instrumente cu grad de risc zero emise de institutii financiare interne si externe.

Institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati in valuta prin conturi deschise la banci selectate de catre acestea.

Trezoreria statului acorda dobanzi la disponibilitatile pastrate in contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, exista obligatia acordarii de dobanzi.

Pentru sumele pastrate in conturi deschise la trezoreria statului agentii economici si institutiile publice finantate integral din venituri proprii vor beneficia de dobanda.

Dobanda aferenta certificatelor de trezorerie pentru populatie, nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit, se plateste de la bugetul de stat, incepand cu exercitiul bugetar al anului 200

Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la trezoreria statului, in afara celor provenite din alocatii bugetare si imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisa a titularilor acestora.

Nivelul ratelor dobanzilor acordate la disponibilitatile pastrate in contul curent general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, exista obligatia acordarii de dobanzi se stabileste de catre Ministerul Finantelor Publice, cu incadrarea in obiectivele politicii monetare a Guvernului si a Bancii Nationale a Romaniei.4. Bugetul trezoreriei statului

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza, administreaza si executa bugetul trezoreriei statului.

Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri urmatoarele:

a) dobanzi pentru: depozitele si plasamentele financiare constituite din imprumuturi externe guvernamentale; disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitatile in valuta provenite din imprumuturi externe pentru finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice, pastrate in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei si banci pe baza de conventii; imprumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului;

b) dobanzi pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;

c) majorari de intarziere si penalitati de intarziere pentru neplata creantelor bugetului trezoreriei statului;

d) alte venituri.

Bugetul trezoreriei statului cuprinde la cheltuieli urmatoarele:

a) dobanzi, comisioane si alte speze pentru imprumuturi externe guvernamentale;

b) dobanzi la disponibilitati si depozite pe termen;

c) comisioane cuvenite bancilor si Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. pentru incasarea unor venituri ale bugetului de stat si pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;

d) cheltuieli de functionare a unitatilor trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale si servicii pentru intretinerea si functionarea trezoreriei statului si a sistemelor informatice ale acesteia, taxe postale, cheltuieli cu transportul si asigurarea numerarului si valorilor, paza sediilor si chirii, cheltuieli cu intretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, cheltuieli de publicitate;

e) cheltuieli de capital pentru unitatile trezoreriei statului;

f) alte cheltuieli.

Bugetul trezoreriei statului se prezinta spre aprobare Guvernului o data cu proiectul legii bugetului de stat, in structura stabilita de Ministerul Finantelor Publice.

Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

Ministerul Finantelor Publice, in functie de evolutia volumului disponibilitatilor si al depozitelor pastrate in contul curent general al trezoreriei statului si de evolutia nivelului ratelor dobanzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobanzilor , comisioanelor si altor speze pentru imprumuturi externe guvernamentale, precum si dobanzi la disponibilitati si depozite pe termen prin virari de credite de la alte subdiviziuni bugetare, in tot cursul anului.

Excedentul anual rezultat din executia bugetului trezoreriei statului, ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor aprobate in bugetul trezoreriei statului.

Pentru neplata la termen a ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului se datoreaza majorari si penalitati de intarziere prevazute de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.

Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere calculate urmeaza regimul juridic al creantelor bugetare.

Creantele rezultate din gestionarea imprumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum si din alte operatiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare.

Dreptul de a cere executarea silita privind creantele amintite mai sus se prescrie in termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naste acest drept.

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului in structura stabilita de acesta.

Bilantul general al trezoreriei statului impreuna cu contul anual de executie al bugetului trezoreriei statului se prezinta pentru aprobare Guvernului, pana la data de 1 iulie a anului urmator celui de executie.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 959
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site