Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

CREDITARE BANCARA - Analiza cererii de credit

finante

+ Font mai mare | - Font mai micCREDITARE BANCARA 

Cererea de credit are drept obiective colectarea tuturor informatiilor pentru pregatirea analizei si a primei vizite la potentialul client. Documentele ce insotesc cererea de credit se impart in 3 categorii:documente contabile

documente legale

documente privind derularea afacerii

a)            Documentele contabile sunt situatiile financiare pe ultimii 3 ani sau cel putin pe anul precedent.

b)            Documentele legale - sunt documentele de infiintare a IMM-ului (actul constitutiv) si modificarile intervenite in capitalul IMM-ului, in obiectul de activitate, modificari ale numarului de personal, schimbarea sediului sau a punctelor de lucru.

c)            Documentele privind derularea afacerii - sunt documente ce atesta modul de desfasurare a obiectului principal de activitate (autorizatii de finctionare, licente), rapoarte de productie sau de activitate, precum si lista principalilor furnizori si a principalilor clienti.

Consilierul de credite decide semnarea cererii de credit dupa analiza formala a documentelor depuse si dupa vizita obligatorie la sediul societatii solicitante.

3- Analiza cererii de credit - obiectivele analizei cererii de credit sunt :

- evaluarea capacitatii intreprinderii de rambursare a creditului, a credibilitatii economice si financiare

2 - evaluarea riscului de nerambursare a creditului

3 - pregatirea deciziei pentru acordarea creditului.

Analiza cererii are urmatoarele etape :

a)      preanaliza - pregatirea vizitei la IMM

b)      analiza la sediul firmei (in timpul vizitei)

c)      analiza in cadrul bancii

In cadrul analizei, in toate cele tei etape se apreciaza si se evalueaza urmatoarele:

abilitatea legala a solicitantului de a imprumuta

evaluarea credibilitatii manageriale

evaluarea capacitatii de rambursare a solicitantului

evaluarea riscurilor.

3.1. Vizita consilierului de credite la sediu si-sau punctele de lucru ale IMM-ului

Vizita la punctele de lucru si in incinta afacerii are drept scop asigurarea ca livrarile de bunuri, prestarile de servicii sau executarile de lucrari ale IMM-ului sunt ritmice, eficiente, au piata de desfacere si incasari corespunzatoare. Se recomanda vizitele neanuntate.

Este de retinut sa nu se ia decizia de creditare fara inspectia in incinta de afaceri a IMM-ului solicitant. Se recomanda ca in timpul inspectiei consilierul de credit sa urmareasca la solicitantul de credite doua importante aspevte :

obiectivele analiei de credit

posibilele zone de risc.

Sursele de informare ale consilierului de credit sunt urmatoarele :

1 - discutiile cu intreprinzatorul si personalul de conducere al IMM-ului despre piata, strategia intreprinderii, planurile si bugetele de venituri si cheltuieli, strategiile financiare, tehnicile de organizare si productie. Aceste date pot conduce la intelegerea mai buna a schimbarilor si a riscurilor.

2 - informatii de la o terta persoana cum ar fi asociati, clienti si furnizori importanti, alte banci, BNR, Centrala Incidentelor de Plati

3 - documente de la solicitant

4 - informatii generale despre piata si despre natura actelor desfasurate de intreprindere

Retinem ca nu trebuie facuta propunerea de credit comitetului de credit daca consilierul de credite nu a inteles afacerea intreprinderii sau daca are convingerea ca nu sunt suficiente date si nu au fost ignorate sau ascunse fapte importante.

Prin abilitatea legala a solicitantului de a imprumuta intelegem capacitatea acestuia de a semna un credit cu banca si de a sena contractul de garantii.

Prin credibilitate pentru un credit se intelege capacitatea intreprinderii din punct de vedere financiar, reputatia sa comerciala, pregatirea personala a conducerii, elementele care duc la concluzia ca intreprinderea este capabila si dispusa sa ramburseze creditul la timp.

Riscurile creditului sunt considerate toate situatiile care ar putea duce la o rambursare partiala sau intarziata a capitalului si a dobanzii.

Decizia de acordare a creditului se ia intr-un comitet de credit format din persoane din conducerea sucursalei bancare si din personalul de executie, comitet care stabileste daca un credit va fi acordat sau nu si in ce conditii, pe baza informatiilor prezentate de consilierul de credit.

ANALIZA CREDITULUI - continuare

Analiza efectuata asupra conditiilor repetate.

In cazul in care clientii au mai beneficiat de credite la aceeasi banca, ei sunt considerati elegibili pentru un nou credit in baza unei analize totale. In anumite cazuri consilierii de credit (administratorul de credit, ofiterul de credit) poate proceda la o analiza partiala a situatiei clientului.

De regula, pentru un nou credit este obligatorie o analiza totala. Analiza partiala poate fi realizata in urmatoarele cazuri:

daca suma noului credit nu depaseste cu 35% suma fostului credit in temrnei reali (pt. creditele in lei suma trebuie ajustata dupa indicele pretului de consum , iar pentru cele in valuta sumele pot fi comparate direct fara ajustarile la inflatii pentru ca rata de schimb este elementul de baza).

daca nu au avut loc schimbari majore in cadrul activitatii , in acest caz se iau in vedere criterii dupa cum urmeaza:

a). nivelul afacerii ( vanzarile, CA au crescut sau au scazut cu mai mult de 25% fata de cresterea asteptata urmare creditului precedent);

b). daca s-au realizat investitii majore , adica o crestere a activelor fixe cu 25% in termeni reali insa nu datorita finantarii din credite anterioare;

c). in cazul in care nu exista alte motive d.p.d.v. al riscului de credit (ex: schimbarea actionarilor sau a conducerii);

Analiza partiala pp. urmatorele operatiuni:

Analiza ultimei balante de verificare si compararea acestora cu datele financiare care sunt deja disponibile la banca, se face analiza incasarilor si platilor si in general analiza pozitiei financiare a intreprinderii = (gradul de indatorare) = TA - Datorii = K proprii => + datorii < TA; - pierderi.

Asigurarea existentei garantiilor;Discutarea cu conducerea despre orice schimbare ce a avut loc in actul constitutive al firmei,in regimul juridic al firmei, organizarea, strategia de productie si de Mk , strategia financiara (eventualele schimbari privind proportia dintre fonduri proprii si datorii). Aceasta operatiune pp. o inspectie la intreprindere si o discutie cu conducerea executive a acesteia.

Sfera de analiza si domeniul de aplicabilitate in functie de marimea creditului.

Credibil = este clientul al carui character , situatii duc la pozitia ca este capabil si dispus sa ramburseze creditul la timp.

Nr. Crt.

Credit pana la 2500 euro

2501 - 7500 euro

7501- 60 000 euro

1.

Capaciatea legala (referitor la statutul legal al soc) de a se imprumuta

Abilitatea legala de a se imprumuta

IDEM 1

2.

Credibilitatea solicitantului si abilitatile manageriale de conducere ale acestuia

IDEM 2

IDEM 2

3.

Riscul creditului

IDEM 3

IDEM 3

4.

Capacitatea financiara din trecut si din prezent

IDEM 4

IDEM 4

4.1.

CF-ul din ultima luna cu mentiuni daca este cazul asupra activitatii sezoniere si cu utilizarea unei medii representative pentru ultimele 3 sau 12 luni

CF-ul mediu pentru ultimele 3 luni ale entitatii ce solicita credit (cu mentiunea activitatii sezoniere si cu mentiunea de consolidate daca este cazul) se utilizeaza media reprezentativa pentru ultimele 4-12 luni .

CF-ul pentru fiecare din ultimele 3-12 luni (daca este cazul si CF-ul consolidat).

4.2.

Situatia patrimoniala cu indicatori financiari proprii si consolidate daca este cazul

Situatia patrimoniala si indicatorii financiari ai firmei(consolidate cu alte entitati daca este cazul).

Contul de profit si pierdere si CF-ul calculate indirect pentru ultimul exercitiu financiar.

5.

Mentiune: CF-ul consolidate si indicatorii financiari consolidate se calculeaza atunci cand intreprinderea face parte dintr-un grup vertical (soc. Mama, filiala) si atunci cand intreprinderea face parte dintr-un grup orizontal (intreprinderea are participatii la alte intrpreprinderi sau alte intreprinderi au participatii la aceasta intreprindere).

Capacitatea financiara viitoare care se stabileste prin proiectia sau estimarea CF-ului pe minim 6 luni inclusive CF-ul din investitii, finantare si exploatare.

Capacitatea financiara viitoare adica proiectia de CF pe minim 6 luni , inclusive CF-ul din activitatea de investirii, finantare, exploatare.

CREDITARE BANCARA

Analiza de credit facuta de ofiterul de credit

Evaluarea capitalului si a abilitatilor de management ale intreprinzatorului si/sau conducerii intreprinderii IMM-urilor.Obiectivul evaluarii capitalului si a abilitatilor de management il reprezinta formarea unei opinii cu privire la moralitatea, caracterul, situatia sociala si private a conducerii intreprinderii solicitante, precum si capacitatea acesteia de a conduce, de a gestiona afacerile. Consiliul de credit trebuie sa stabilesca date despre:

a. presonalitatea intreprinzatorului;

b.pregatirea profesionala a acestuia;

c. moralitatea acestuia.

Grila de intrebari in baza careia consumul de credit obtine raspunsuri de la conducerea solicitantului de credit cuprinde urmatoarele:

a. referitor la personalitatea si moralitatea intreprinzatorului sau a directorului

1. criterii obiective:

casatorit/ necasatorit;

copii - Da sau Nu si cati;

proprietar de apartament sau casa.

Bunuri in proprietate ca economii nemonetare (bijuterii, bunuri imobiliare);

dificultati familiale (divort, rude sau copii bolnavi sau invalizi, etc).

relatii cu asociatii de afaceri, cluburi, organizatii patronale si profesionale sau cu personalitati din sfera economica sau politica;

relatii de capital sau de munca cu societatea bancara (daca e asociat al bancii, detinator de actiuni, daca este salariat al bancii, drepturi, participatii de capital al bancii la intreprindere);

varsta, sanatatea, istoricul rambursarilor pentru credite la aceeasi banca sau la alte banci;

alte intrebari, etc.

criterii subiective: in ce masura intreprinzatorul accepta sau propune noi solutii in relatia de credit.

b. referitor la capital si abilitatile conducerii

1. criterii obiective:

- experienta anterioara a intreprinzatorului sau a directorilor in pozitia de conducere;

- ce pregatire si cunostinte de specialitate are inreprinzatorul sau directorul IMM-ului;

- exista o persoana cu cunostinte necesare si de incredere care ar putea sa-l inlocuiasca in caz de absenta, accident sau boala a acestuia;

- sunt salarizati sau remunerate angajatii conform performantelor profesionale;

- daca au avut loc schimbari dese in proprietatea si in conducerea intreprinderii in ultimii 3 ani. In cazul in care sunt mai multi proprietari trebuie sa retina participatia fiecaruia.

- daca se bazeaza conducerea in deciziile luate pe calcule adecvate;

- daca intreprinderea angajeaza consultanti externi pentru a rezolva probleme specifice , dificile;

- daca conducerea intreprinderii foloseste metode moderne pentru administrarea economica si financiara a intreprinderi (sistem informatic adecvat pentru tinerea contabilitatii, contabilitatea gestiunii).

2. Criterii subiective:

- este intreprinzatorul sau directorul preocupat de aspecte tehnice si/sau aspecte economice si/sau de piata;

- este intreprinzatorul sau directorul realist/nerealist in ceea ce priveste asteptarile sau planurile sale;

- are intreprinderea o conducere echilibrata intre tehnicieni/economisti;

- cat de bine poate intreprinzatorul/directorul sa descrie ...., strategia, obiectivele, situatia financiara.

Aceasta suita de intrebari /raspunsuri constituie anexa formularelor de analiza a creditului.

TRANSPUNEREA SI IMPLEMENTAREA IN LEGISLATIA NATIONALA A DIRECTIVELOR EUROPENE PRIVIND INSTITUTIILE DE CREDIT

Noile reglementari in domeniul financiar-bancar (OUG 99/dec.2006) transpun si implementeaza in legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2006/48 CE privind accesul la activitatea si desfasurarea activitatii institutieu de credit precum si a Directivei nr.2006/49 CE a Parlamentului European si a Consiliului privind adecvarea capitalului firmelor de investitii si a institutiilor de credit.

Aceste noi reglementari prevad :

1 - conditiile de acces la activitatea bancara si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei

2 - supravgherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si de servicii financiare

3 - supravegherea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrunete financiare.

Institutiile de credit, personae juridice romane, se pot constitui si pot functiona in una din urmatoarele forme :

banci

oragnizatii cooperatiste de credit

banci de economisire si creditare in domeniul locativ

banci de credit ipotecar

institutii emitente de moneda electronica

BNR este autoritatea competenta ce reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza prudential activitatea institutiilor de credit. Este interzis oricarei persoane fizice, juridice si oricaror entitati fara personalitate juridica ce nu sunt institutii de credit sa se angajeze in activitati de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile, in activitati de emitere de moneda electronica, ori in activitati de atragere si gestionare a fondurilor colective precum si activitati de acordare de credite din astfel de surse.

Interdictia nu se aplica insa pentru atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile da catre un stat membru al UE, de catrea administratiile regionale sau publice locale ale unnui stat membru, de catre organismele publice internationale si in alte cazuri prevazute expres de lege.

In noua viziune a reglementarilor privind institutiile de credit urmatorii termeni si expresii au urmatoarele semnificatii :

Activitate bancara - atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si acordarea de credite in cont propriu

Public - orice persoana fixica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce nu are cunostintele si experienta necesare pentru evaluarea riscului de nerambursare a plasamentelor efectuate. Nu intra in aceasta categorie : statul, autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentiile guvernamentale, bancile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si orice alta persoana considerata investitor calificat in sensul legislatiei privind piata de capital.Institutia de credit - este entitatea a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu. Institutie de credit este considerata si entitatea care emite mijloace de plata in forma electronica denumindu-se institutie emitenta de moneda electronica.

Firma de investitii (societatea de investitii) - este persoana juridica a carei activitate o constituie prestrea uneia sau a mai multor servicii de investitii financiare catre terti sau desfasurarea de activitati de investitii pe baze profesionale.

Institutia financiara - este entitatea, alta decat institutia de credit, a carei activitate principala consta in dobandirea de participatii in alte entitati patrimoniale.

Moneda electronica - este valoarea monetara ce reprezinta o creanta asupra emitentului care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :

1- este stocata pe un support electronic

2- este emisa in schimbul primirii de fonduri (a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa)

3- este acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul

Sucursala unei istitutii de credit - este unitatea operationala dependenta din punct de vedere juridic de aceasta, care efectueaza in mod direct, integral sau partial activitatile acesteia. In mod similar sucursala unei institutii financiare este unitatea operationala dependenta din punct de vedere juridic de aceasta, care efectueaza in mod direct, integral sau partial activitatile acesteia.

Cerinta minima de acces si de desfasurare a activitatii institutiilor de credit este cetinta de capital. Astfel BNR nu poate acorda autorizatie unei institutii de credit daca aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului initial cel putin egal cu echivalentul in lei a 5 milioane de euro.

Capitalul social al unei istitutii de credit persoana juridica romana trebuie varsat integral si in numerar la momentul subscrierii, inclusiv in cazul majorarii acestuia. Aporturile in natura nu sunt permise.

Alte cerinte minime de acces si de desfasurare a activitatii institutiilor de credit sunt urmatoarele :

actiunile sau partile sociale ale unei institutii de credit persoana juridica romana pot fi numai nominative

conducerea operativa a unei institutii de credit trebuie sa fie asigurata de cel putin doua persoane

Activitatile permise institutiilor de credit sunt urmatoarele :

a)      atragerea de depozite si de alte fonduri rambursabile

b)      acordarea de credite (de consum, ipotecare, factoring, forfetare, etc)

c)      leasing financiar

d)     operatiuni de plati

e)      emitere si administrare de mijloace de plata (carti de credit, CEC de calatorie, moneda electronica)

f)       emitere de garantii si asumare de angajamente

g)      tranzactionare in nume propriu si/sau in numele clientilor cu :

instrumente ale pietei monatare (CEC, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit)

valuta

contracte futures si options financiare

instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii

valori mobiliare si alte instrumente transferabile

h)      participarea la emisiunea de valori mobiliare prin subscrierea si plasamentul acestora

i)        servicii de consultanta (legate de structura capitalului, strategie de afaceri, fuziuni, achizitii)

j)        administrarea de portofolii de valori mobiliare si consultanta legata de acestea

k)      custodie si administrare de instrumente financiare

l)        intermediere pe piata interbancara

m)    prestari de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditelor

n)      inchiriere de casete de siguranta

o)      operatiuni cu metale si pietre pretioase

p)      dobandirea de participatii la capitalul altor entitati.

Institutiile de credit pot desfasura si alte activitati cu titlu de exceptie (cu autorizarea BNR) si anume :

operatiuni nefinanciare in mandat sau de comision ( in special pe contul altor entitati din cadrul grupului)

operatiuni de administrare a patrimoniului pentru bunuri mobile sau imobile neafectate desfasurarii activitatii financiare

prestarea de servicii clientelei proprii ca o prelungire a operatiunilor bancare.

Nivelul veniturilor obtinute din aceste activitati autorizare expres de BNR nu poate depasi insa 10% din totalul veniturilor obtinude de institutia de credit.

Operatiunile interzise institutiilor de credit sunt urmatoarele :

a)      gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor bancii

b)      acordarea de credite garantate cu actiuni, cu alte titluri de capital sau cu obligatiuni emise de institutia de credit insasi

c)      atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, de titluri sau de alte valori cand institutia de credit se afla in stare de insolventa.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2916
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved