Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

PROCEDURA DE DESCHIDERE A CONTULUI CURENT pentru PERSOANE FIZICE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic




PROCEDURA DE DESCHIDERE A CONTULUI CURENT pentru PERSOANE FIZICE

In cele ce urmeaza vom prezenta procedura pe care un consilier de clientela sau un operator de ghiseu universal ( salariati al bancii care isi desfasoara activitate in front office , in contact direct cu clientii ) si respectiv supervizorul o utilizeza pentru deschiderea contului curent al unui client nou al bancii.




Am ales procedura practicata intr-o banca de prim rang din Romania tocmai pentru a va familiariza cu modul de lucru dintr-o institutie cu renume si care detine unul dintre cele mai performante sisteme informatice din domeniu.

Acesta procedura se aplica atat pentru conturile in lei cat si pentru conturile in valuta.

Un cont curent (CC) poate fi deschis pe baza unuia din urmatoarele doua documente:

- Formular de intrare in relatie cu banca (FIRB)- Persoane fizice utilizat pentru toate cazurile in care solicitantul nu este definit client in sistemul informatic al bancii;

- Cerere de deschidere Cont Curent utilizat pentru toate cazurile in care solicitantul este deja definit client in sistemul informatic al bancii.

Aceste documente sun semnate de catre titularul contului si ,in regim de contract cu banca ,acesta dobandeste toate drepturile si isi asuma toate obligatiile detaliate in formulare. In acelasi timp in aceste documente sunt prevazute si drepturile si obligatiile bancii , asa cum le vom prezenta in continuare.

Asupra sumelor aflate in conturile deschise in evidentele Bancii, pot dispune liber, cu respectarea normelor in vigoare, urmatoarele persoane:

titularul contului ;

persoanele imputernicite de titular, in limitele stabilite prin imputernicire;

mostenitorii titularului, care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarare judecatoreasca aceasta calitate.

Imputernicitii

Titularul contului poate desemna imputerniciti ( standard 2 persoane) la unitatea bancii unde este deschis respectivul cont optiune care se inscrie in documentele de deschidere a contului.

Imputernicitul pe cont reprezinta persoana autorizata sa reprezinte titularul contului in relatiile cu banca , desemnata de acesta la deschiderea contului sau dupa aceea prin formularele bancii sau printr-un mandat expres formulat.

Imputernicitii pot fi definiti pe baza unuia din urmatoarele formulare :

Formular de intrare in relatii cu banca (FIRB) utilizat atunci cand deschiderea de cont se realizeaza pe baza acestui formular si titularul nu desemneaza decat un singur imputernicit

Imputernicire / revocare imputernicire utilizat atunci cand deschiderea de cont curent se realizeaza pe baza Cererii de deschidere cont curent sau daca titularul desemneaza mai mult de un imputernicit

Formulare de emitere carduri ce contin o rubrica ce permite desemnarea unui utilizator autorizat (imputernicit pe contul curent si posesor de card)

Imputernicirea / revocarea este valabila de la data semnarii pana la o modificare ulterioara a imputernicitilor la solicitarea titularului .

Imputernicirea isi inceteaza valabilitatea , in una din urmatoarele situatii :

- la data receptionarii efective de catre Banca a revocarii exprese, in scris, a imputernicitului de catre titular

- la data la care Banca este informata cu privire la decesul titularului, prin prezentarea certificatului de deces al acestuia

Revocarea persoanelor imputernicite se face pe baza formularului de Imputernicire/ revocare imputernicire.

In cazul incare titularul introduce o clauza testamentara pe un cont, la decesul acestuia, mostenitorul desemnat prin respectivul formular va avea acces la disponibilul din cont prin simpla prezentare a actului sau de identitate si certificatul de deces al titularului de cont

Potrivit normelor bancii imputernicitii :

Sunt autorizati :

- sa efectueze operatiuni prin contul curent

sa constituie depozite din contul curent respectiv, dar numai pe numele titularului

sa lichideze depozitele constituite prin contul curent respectiv

Nu sunt autorizati

sa inchida conturile curente ale titularului

sa deschida noi conturi curente in numele titularului

sa solicite credite in numele titularului

sa desemneze/ revoce imputerniciti pe conturile titularului

Aceste operatiuni pot fi efectuate in numele clientului numai in baza unui mandat autentic expres acordat in acest sens.

Imputernicirea unei persoane sa reprezinte Clientul in relatiile cu Banca ramane valabila pana la data primirii de catre Banca de la Client a unei instiintari scrise cu privire la revocarea, modificarea acesteia sau pana la decesul Clientului.

Incetarea mandatului devine opozabila Bancii incepand de la data informarii Bancii (prin prezentarea unui Certificat de deces sau a unei instiintari scrise transmise Bancii.). Banca este indreptatita sa solicite orice documente considera ca sunt necesare cu privire la aceste modificari.

Clientul este raspunzator fata de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunostinta Bancii a oricarei restrictii sau limitari in ceea ce priveste Imputernicitul acestuia pe Cont.

In cazul in care apare o disputa sau o situatie conflictuala de orice natura care, in opinia Bancii, impiedica stabilirea Imputernicitului pe Cont in ce priveste desemnarea, limitele sau revocarea acestuia, Banca are dreptul de a bloca accesul Imputernicitului pe Cont la contul Clientului pana la solutionarea disputei dovedita prin preze.

Imputernicirea unei persoane sa reprezinte Clientul in relatiile cu Banca ramane valabila pana la data primirii de catre Banca de la Client a unei instiintari scrise cu privire la revocarea, modificarea acesteia sau pana la decesul Clientului.

Incetarea mandatului devine opozabila Bancii incepand de la data informarii Bancii (prin prezentarea unui Certificat de deces sau a unei instiintari scrise transmise Bancii.). Banca este indreptatita sa solicite orice documente considera ca sunt necesare cu privire la aceste modificari.



In momentul aplicarii prezentei proceduri, lucratorul bancar (reamintesc ca poate fi consilierul de clientela sau operatorul de ghiseu universal) va respecta obligatoriu Directiva privind : cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea utilizarii bancii in scopul finantarii actelor de terorism.

1.Tehnica de deschidere a contului curent al unei persoane fizice .

Redam in continuare pasii obligtatorii care sunt parcursi in operatiunea de deschidere de cont asa cum sunt prevazuti in procedura bancii luate ca exemplu ( similar se procedeaza si in alte banci) :

“Consilier clientela / operator ghiseu universal efectuati urmatoarele operatiuni tehnice :

Verificati identitatea clientului

Cautati clientul in sistemul informatic – dupa CNP ( pentru definirea clientilor in sistemul

informatic se utilizeaza procedura “Intrare in relatii cu banca – persoane fizice” , inainte de a se deschide contul curent)

Inmanati clientului spre completare cererea de deschidere cont curent

(daca clientul doreste imputerniciti)

Inmanati clientului spre completare Formularul de Imputernicire/ Revocare imputernicire


Efectuati si retineti o fotocopie a actului de identitate pentru imputernicit


Cautati in baza de date existenta imputernicitilor (-cautare dupa CNP)


Inregistrati drept clienti noi imputerniciti care nu au fost gasiti in baza de date si retineti (notati) numerele de client generate de aplicatia informatica


Inmanati clientului un exemplar al Cererii de deschidere cont curent / Formularului de Imputernicire / Revocare Imputernicire, dupa caz


Semnati si stampilati Cererea de deschidere de cont curent si Formularul de Imputernicire / Revocare imputernicire, dupa caz


Deschideti contul curent in aplicatia informatica si completati eventuala clauza testamentara

Nota : Pentru depuneri mai mari de 10 000 EUR, clientul trebuie sa completeze Declaratia Bona Fide conform programului de cunoastere a clientelei.


Arhivati formularul de intrare in relatii cu banca / cererea de deschidere de cont curent/ Formularul de Imputernicire/ Revocare Imputernicire si fotocopia actelor de identitate (client + imputernicit) la Dosarul Formulare de deschidere cont curent (Arhivarea documentelor se va face in ordine cronologica).

Incheiat procedura.”

2.Procedura de supervizare a deschiderii conturilor persoanelor fizice.

Aplicand propriile principii de control si prudentialitate (si in context de cunoastere a clientului si cu acesta ocazie ) banca a organizat o supervizare a operatiilor de deschidere de cont , efectuata de persinal de specialitate .

Pentru simplificarea expunerii am sistematizat in tabelul urmator procedura de supervizare prin gruparea operatiunilor supuse acestui proces , sursa informatiilor , persoanele care sunt desemnate  si modalitatile de realizare a verificarilor .

Precizare : IBANK - este denumirea sistemului informatic utilizat

OGU - Operator ghiseu universal

Teller - salariat careia i s-a atasat un cod de acces si operare in sistemul informatic

(poate sa fie autorizat un acces total sau numai in anumite tipuri de aplicatii)




3. Drepturile si obligatiile clientilor p.f. si drepturile si obligatiile bancii in utilizarea conturilor.

Precizam faptul ca documentele ce se intocmesc si semneaza de catre banca si clientul sau la deschiderea de conturi imbraca forma si autoritatea unui contract , din care , pentru ambele parti se nasc drepturi si obligatii , pe care , pe scurt le precizam in continuare :

Drepturile Clientului

sa primeasca dobanda pentru disponibilul pastrat in cont, stabilita conform reglementarilor Bancii ;

sa-si alimenteze contul prin depuneri in numerar la unitatile Bancii (numai in valuta contului) sau prin viramente din alte conturi, deschise la Banca sau la alte banci. Alimentarile in valuta se efectueaza, cu conditia respectarii prevederilor Regulamentului Valutar al Bancii Nationale a Romaniei si a reglementarilor cu privire la operatiunile valutare, aflate in vigoare ;

sa primeasca, el sau imputernicitul sau, extrasul de cont, la adresa de corespondenta a Clientului,sau la ghiseul Bancii;

sa solicite inchiderea contului, numai dupa achitarea catre Banca a tuturor sumelor datorate.

Obligatiile Clientului

sa-si declare obligatoriu si corect datele privind identitatea si domiciliul ;

sa cunoasca si sa respecte prezentele conditii de efectuare a operatiunilor in cont ;

sa inlocuiasca, in cazul modificarii acestora, actele prezentate la Banca pentru deschiderea contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii respective; Banca nu poate fi facuta raspunzatoare pentru eventualele prejudicii cauzate ca urmare a necomunicarii in timp si in conditii de siguranta a modificarilor/completarilor aparute ;

sa semnaleze erorile sau omisiunile din extrasul de cont in termen de 30 zile lucratoare de la data emiterii acestuia ;

sa efectueze operatiuni doar in limita disponibilului din cont, tinand cont inclusiv de valoarea comisioanelor aferente ;

sa efectueze lunar operatiuni pe cont;

in cazul existentei unui descoperit de cont, clientul are obligatia efectuarii unei alimentari cel putin la nivelul descoperitului neautorizat de cont (daca e cazul) ;

sa achite comisioanele, spezele si dobanzile bancare aferente operatiunilor efectuate, conform Ghidului principalelor comisioane in lei si valuta pentru persoane fizice si Listei de dobanzi in vigoare existente la sediile Bancii, cu exceptia cazului in care exista conventii prin care s-a stabilit alt nivel al acestora ;

sa se informeze cu privire la modificarile intervenite in nivelul comisioanelor, spezelor si dobanzilor, din afisarile existente la sediile Bancii ;

sa utilizeze contul deschis la Banca pentru efectuarea de operatiuni folosind formularele standard ale Bancii ; acestea trebuie sa fie corect completate si sa reflecte operatiuni reale, Clientul fiind raspunzator pentru aceasta ;

sa respecte zilele bancare lucratoare si programul de lucru cu publicul al Bancii, asa cum este el afisat la sediile acesteia ;

este raspunzator fata de Banca pentru orice pierdere suferita de aceasta, ca urmare a neaducerii la cunostinta Bancii a vreunei restrictii sau limitari in ceea ce priveste Clientul sau contul ;

pentru protejarea intereselor sale, conform reglementarilor in vigoare, Clientul se obliga sa informeze neintarziat Banca privind orice instrument de plata pierdut, furat, distrus sau anulat, astfel incat aceasta sa ia masurile necesare pentru imposibilitatea utilizarii ulterioare a respectivelor mijloace de plata;

titularul de cont va despagubi Banca pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli suportate de aceasta, care au rezultat din incalcarea prevederilor prezentelor Conditii Generale Bancare de catre Client.

Clientul va despagubi Banca pentru orice daune, pierderi sau cheltuieli suportate de Banca, in urma stabilirii responsabilitatii financiare a acestuia pentru refuzurile de plata ;

Clientul autorizeaza Banca sa recupereze din depozitul colateral constituit (daca e cazul), sumele reprezentand obligatii de plata proprii, nerambursate in termen de 30 zile calendaristice de la data solicitarii in scris primite din partea Bancii ;

Drepturile Bancii



sa efectueze in conturile Clientilor sai, operatiunile bancare dispuse de acestia in scris sau prin alte mijloace convenite intre Banca si Client, in limita disponibilului din cont si cu respectarea normelor proprii de lucru si a regulilor si uzantelor bancare interne si internationale ;

sa debiteze contul cu valoarea tranzactiilor efectuate in alta valuta decat cea a respectivului cont, pe baza cursului de schimb utilizat de Banca si comunicat Clientului prin extrasul de cont; Banca poate decide aplicarea unei marje suplimentare la cursul de schimb, in functie de evolutia cursului oficial de schimb ;

sa nu se angajeze cu fondurile sale proprii in efectuarea operatiunilor dispuse de Client, neputand fi facuta raspunzatoare pentru consecintele rezultate ca urmare a neefectuarii operatiunilor din lipsa de disponibilitati in contul Clientului ;

sa ia in consideratie orice plata efectuata de Client in favoarea sa, de la data inregistrarii sumei in respectivul cont ;

cazurile in care sumele aflate in contul Clientului din care este dispusa operatiunea sunt indisponibile din temeiul unui titlu executoriu (sau in alt mod legal), nu se vor considera neexecutare a obligatiilor contractuale asumate de catre Banca ;

sa reconsidere relatia cu Clientul daca contul sau curent prezinta un sold mai mic sau egal cu 15 EUR (sau echivalent in moneda contului) si lipsa de miscari pe o perioada de 6 luni;

In acest caz Banca isi rezerva dreptul de a inchide conturile curente ale Clientului, dupa verificarea existentei produselor active atasate respectivului cont curent;

sa blocheze contul curent al clientului in cazul nealimentarii descoperitului de cont timp de 3 luni consecutiv, precum si in cazul inregistrarii de descoperit neautorizat de cont curent;

Banca este indreptatita, in mod unilateral si fara nici o notificare prealabila, sa inchida orice cont al Clientului daca acesta nu respecta conditiile de functionare ale contului impuse de Banca, prevederile legale in vigoare sau normele de lucru ale acesteia ;

sa modifice dobanda acordata pentru disponibilul pastrat in cont, creditele si / sau descoperitul de cont acordat precum si comisioanele, spezele aferente operatiunilor efectuate in numele Clientului si sa il informeze pe acesta de schimbarile survenite prin afisarea in locuri special amenajate din incinta Bancii ;

sa retina din contul Clientului, comisioanele, dobanzile, spezele bancare si ratele de credit restante si scadente, fara avizarea prealabila a acestuia;

sa efectueze plati din conturile deschise, fara acordul titularului, pe baza de hotarari judecatoresti ramase definitive si a altor titluri executorii prevazute de lege sau pentru corectarea erorilor constatate la verificarea operatiunilor in cont ;

Banca este autorizata sa plateasca, la cererea organelor de drept, sumele care se cuvin bugetului statului sau bugetelor locale, precum si cele dispuse prin hotarari judecatoresti sau de arbitraj, definitive si executorii ;

sa solicite Clientului documente privind scopul si natura serviciilor bancare ce urmeaza a se derula prin intermediul Bancii ;

sa refuze efectuarea oricarei operatiuni in cont in cazul in care documentele care stau la baza acesteia prezinta elemente de natura sa creeze suspiciuni, atat cu privire la persoanele care actioneaza in numele Clientului, cat si cu privire la documentele aferente ;

sa nu execute ordinele Clientilor, in cazul in care acestia prezinta Bancii instrumente de plata avand potential fraudulos, producand riscuri de plata, inclusiv acele instrumente care pot afecta finalitatea decontarii, acestea intrand sub incidenta sanctiunilor legale prevazute de actele normative in vigoare ;

sa refuze deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de Clienti, respectand politica Bancii de acceptare a Clientelei ;

Banca este indreptatita sa inceapa procedura legala de recuperare a obligatiilor de plata ale Clientului, cu suportarea de catre acesta a cheltuielilor facute de catre Banca pentru recuperarea acestor datorii in cazul in care nu exista un depozit colateral sau depozitul colateral constituit nu acopera in totalitate datoriile Clientului fata de Banca sau in orice alt caz de nerespectare a obligatiilor de plata prevazute in prezentele Conditii Generale Bancare;

sa transmita catre SC Biroul de Credit SA informatiile de risc, precum si informatii referitoare la produsele de creditare, activitatea frauduloasa si informatiile legate de inadvertentele din documentele / declaratiile inregistrate pe numele Clientilor sai, in vederea prelucrarii si consultarii ori de cate ori este necesar;

Banca este exonerata de orice raspundere in caz de forta majora.

Obligatiile Bancii

Banca garanteaza executarea corecta si in timp util, conform instructiunilor Clientului , a operatiunilor in lei sau valuta, daca :

documentele tipizate prezentate Bancii sunt completate si semnate in mod corespunzator;

soldul contului permite operatiunea;

suma din contul Clientului nu este indisponibilizata de existenta unor restrictii dispuse de autoritatea judecatoreasca competenta sau de un organ al statului;

Clientul nu are datorii scadente neachitate fata de Banca;

operatiunea este conforma cu regulamentele bancare in vigoare;

Banca realizeaza cunoasterea clientilor potrivit Normei BNR nr.3/2002, cu modificarile ulterioare, privind standardele de cunoastere a clientelei si conform normelor proprii in vigoare.

Banca se obliga sa suporte:

plata unei dobanzi de intarziere de minim 0.05% din valoarea platii de mare valoare, pe fiecare zi de intarziere, in cazul in care nu a respectat intervalele maximale stabilite in Regulamentul Banci Nationale a Romaniei - aflat in vigoare - privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare;

plata unei penalitati de 0.1% din valoarea platii de mare valoare, pe fiecare zi de intarziere, in cazul in care nu a respectat prevederile in vigoare privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare.






Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1518
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site