Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Probleme generale privind determinarea impozitului pe salarii

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Probleme generale privind determinarea impozitului pe salarii

Impozitarea veniturilor de natura salariala, denumite pe scurt, venituri din salarii se realizeaza in fiecare luna de catre intreprindere, in calitate de angajator[1], care este obligata sa calculeze, sa retina prin stopaj la sursa si sa vireze bugetului de stat impozitul corespunzator.
In categoria salariilor propriu-zise, care se supun impozitarii, se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura, inclusiv avantajele primate, ca urmare a unei relatii contractuale de munca, obtinute de o persoana fizica, indiferent de perioada la care se refera si care sunt realizate din sume primate pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca /contractului colectiv de munca: salariile de baza; sporurile si adaosurile de orice fel; indemnizatiile de orice fel; recompensele si premiile de orice fel; sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulente din fondul de participare la profit, acordate salariatilor agentilor economici, dupa aprobarea bilantului contabil, potrivit legii sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheituielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna, orice castiguri in bani si natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor; sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca conform legislatiei din tara noastra, sunt unele venituri asimilate salariilor, care se supun impozitarii (indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si in comisia de cenzori.

Printre sumele primite de angajati care nu sunt impozabile mentionam urmatoarele: ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contul prestatiilor pentru tratament si odihna si altele.

Stabilirea nivelului impozitului lunar, ce se retine fiecarui angajat din veniturile salariale si asimilate acestora se efectueaza prin utilizarea cotei de impozitare unice de 16% aplicata la venitul net impozabil.

Referitor la baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale si asimilate acestora, se stabileste diferit pentru salariile realizate la functia de baza si respectiv pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza, de acele persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza. Ca urmare, societatea are obligatia de a delimita persoanele fizice care au functia de baza, de acele persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza. Prin locul unde se afla functia de baza se intelege :

- pentru persoanele fizice aflate la un singur loc de munca, ultimul loc de munca inscris pe carnetele de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale sunt similare acestora;

- in cazul cumulului de functii, locul declarat ales de persoana fizica.

Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.

Platitorul de venituri este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii se face de catre angajator, pentru fiecare angajat, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni in care angajatul a realizat venituri din salarii de la acesta.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza conditiilor legale, unitatilor   de cult, precum si pentru acordarea de burse private. Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume revine organului fiscal competent .

Deducerea personala reprezinta o suma neimpozabila acordata contribuabilului.

Potrivit prevederilor art.56, din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificata si completata ulterior, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania (care obtin venituri din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei), cat si persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute de legislatie (art. 7 alin. (1) pet. 23 lit. b sau c, adica persoanele fizice rezidente care obtin venituri din orice sursa timp de 3 ani consecutiv sunt supuse impozitului pe venit, incepand cu al patrulea an fiscal au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza, in limita venitului realizat.

Deducerea[3] personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia.Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei RON inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei ;

pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei ;

pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei ;

pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei ;

pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere -650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.001 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personate sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice[4].

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Obligatia stabilirii persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului in functie de care se atribuie deducerea personala este in sarcina platitorului de venit din salarii, la functia de baza.

Persoana aflata in intretinere poate avea sau nu domiciliu comun cu contribuabilul in a carui  intretinere se afla in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

Suma reprezentand deducerea personala si se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

datele de identificare a contribuabilului care realizeaza venituri din salarii (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);

datele de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele,
codul numeric personal).

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

(a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;

(b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.Angajator este orice persoana juridica sau fizica sau orice alta entitate, la care isi desfasoara activitatea una sau mai multe persoane fizice, care presteaza munca in schimbul unei plati

Procedura de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin Ordin al Ministerului Economiei si Finantelor

Pentru stabilirea deducerilor personale, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fara subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusive si prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani. Sumele reprezentand deducerile personale pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1.001 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei

Pentru veniturile obtinute incepand cu luna iuliu 2005, deducerile personale sunt reglementate de OMFP nr.1016/18.07.2005 (M.Of. nr.668/27.07.2005)


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 717
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site