Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA SI SUPRAVEGHEREA PRUDENTIALA A INSTITUTIILOR DE CREDIT

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA SI SUPRAVEGHEREA PRUDENTIALA A INSTITUTIILOR DE CREDIT

BNR supravegheaza si reglementeaza institutiile de credit din Romania. Prin supraveghere se intelege verificarea operatiunilor unei institutii pentru a exista asigurari ca aceasta se supune corect regulilor si reglementarilor in vigoare si ca-si desfasoara activitatea intr-un mod corect.

Prin reglementare se intelege emiterea de legi si norme in scopul asigurarii unui sistem bancar sanatos din punct de vedere financiar si capabil sa satisfaca necesitatile bancare nationale.

Principalele obiective urmarite prin activitatea de supraveghere bancara sunt:

1.) mentinerea increderii publicului in sistemul bancar;

2.) protejarea fondurilor disponibile prin limitarea riscului asumat de proprietarii acestora, stabilind standarde prudentiale menite sa orienteze activitatea bancara si sa-i confere un anumit grad de siguranta;

3.) dezvoltarea unui sistem bancar viabil si stabil, responsabil de calitatea serviciilor bancare oferite publicului;

4.) respectarea legilor si reglementarilor privind activitatea bancara;

5.) operatiuni cu aur si active externe si administrarea rezervelor nationale.

BNR, respectand regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste si mentine rezerve internationale in astfel de conditii incat sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv din urmatoarele elemente:

a.)   aur detinut in tezaur in tara sau depozitat in strainatate;

b.)    active externe sub forma de bancnote si monede sau disponibil in conturi in banci sau la alte institutii financiare in strainatate exprimate in moneda tarilor respective;

c.)    orice alte active de rezerve recunoscute pe plan international;

d.)    cambii, CEC-uri bilete la ordin precum si obligatiuni si valori mobiliare negociabile sau emise sau garantate de persoane juridice nerezidente clasificate in primele categorii de catre agentiile de apreciere a riscurilor recunoscute pe plan international;

e.)    bonuri de tezaur, obligatiuni si alte titluri de stat emise sau garantate de guverne straine sau de institutii financiare inter-guvernamentale;

BNR urmareste mentinerea rezervelor internationale la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei.

Administrarea rezervelor internationale

BNR este autorizata, in conditiile pe care se stabileste si le poate modifica periodic, sa efectueze urmatoarele operatiuni:

- sa cumpere, sa vanda si sa efectueze alte tranzactii cu lingouri si monede din aur, cu alte metale pretioase, cu valute pe piata secundara, cu bonuri de tezaur, cu valori mobiliare emise sau garantate de banci centrale si alte institutii financiare internationale, etc.

Abilitatea de autorizare si de retragere a autorizatiilor acordate institutiilor de credit de catre BNR

Bancile, persoane juridice romane pot functiona pe teritoriul Romaniei pe baza autorizatiei emise de BNR in conformitate cu Normele Metodologice nr.2/1999 privind autorizarea bancilor cu modificarile si completarile ulterioare. Ele se constituie sub forma juridica de societate comerciala pe actiuni in baza aprobarii BNR cu respectarea prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale respectiv Legea 31/1990 privind societatile comerciale si OG 99/2006 privind activitatea bancara si adecvarea capitalului, modificata prin Legea 227/2007 institutiilor de credit. Acest lucru se aplica in mod corespunzator si in cadrul sucursalelor institutiilor de credit, persoane juridice straine.

Conditiile in care autorizatia poate fi acordata vor fi reglementate de BNR si se vor referi, fara a fi limitative, la:

a.)   calificarea si experienta profesionala a conducatorilor bancii;

b.)   nivelul minim al capitalului initial;

c.)    studiu de fezabilitate care va cuprinde, cel putin, tipul de operatiuni prevazute a se desfasura si structura organizatorica a institutiei de credit;

d.)   actionarii semnificativi si fondatorii bancii;

e.)   structura actionariatului;

f.)      sediile bancii;g.)   auditoriul financiar;

In termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii, BNR va aproba constituirea unei banci sau va respinge cererea si va comunica in scris solicitantului hotararea sa impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia in cazul respingerii cererii. Cererea de autorizare va fi respinsa daca nu sunt indeplinite conditiile legale.

Regimul institutiilor de credit straine

Institutiile de credit straine pot desfasura activitati in Romania prin sucursale ale caror infiintare si functionare sunt supuse autorizarii BNR.

Institutiile de credit straine au obligatia sa notifice BNR deschiderea de reprezentante in Romania in conformitate cu reglementarile date de acesta.

Retragerea autorizatiei acordata bancilor comerciale

BNR poate retrage autorizatia acordata bancii persoana juridica romana sau straina fie la cererea bancii cand actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit straine, fie ca sanctiune prevazuta de Legea privind activitatea bancara, fie pentru varii motive.

IBAN Coduri de identificare a conturilor bancare

Inscrisa pe linia armonizarii activitatii financiare romanesti cu legislatia din U.E., BNR a reglementat ca incepand cu 1 septembrie 2004 intrarea in vigoare a noilor coduri de identificare a conturilor bancare denumite generic IBAN International Bank Account Number.

Noile coduri IBAN sunt o insiruire de 24 de semne alfanumerice care vor oferi informatii despre tara in care este deschis contul, banca, unitatea teritoriala a bancii respective si contul bancar al clientului.

Cu ajutorul acestor coduri identificarea contului se face automat indiferent de locul unde are loc tranzactia.

Structura codurilor IBAN atribuite in Romania de institutiile conturilor clientilor lor consta intr-un sir de 24 de caractere alfanumerice considerate de la stanga la dreapta, cu urmatoarea semnificatie:

- primele 2 caractere sunt caractere alfabetice care reprezinta codul de tara al Romaniei respectiv RO;

- urmatoarele 2 caractere numerice cu semnificatia caractere de verificare al codului IBAN;

- urmatoarele 4 caractere sunt alfabetice caracteristice care identifica in mod unic institutia respectiv primele 4 caractere ale codului BIC atribuit institutiei;

- urmatoarele 16 caractere alfanumerice caracteristici ce identifica in mod unic unitatea teritoriala a institutiei si contul clientului de la respectiva unitate teritoriala;

Caracterele utilizate in structura codurilor IBAN pot fi numai litere majuscule ale alfabetului latin de la A la Z si cifre arabe de la 0 9.

In format electronic codul IBAN nu va contine caractere de separare sau spatii specifice reprezentative pe suport hartie a unui cod IBAN.

Reglementarea sistemului bancar romanesc de catre BNR

Institutia de credit trebuie sa-si organizeze intreaga activitate in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase cu cerintele legii si ale reglementarilor BNR. In acest sens institutia de credit trebuie sa dispuna de proceduri de administrare si contabile corespunzatoare si de sisteme adecvate de control intern.

In vederea functionarii, in termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei, fiecare banca este obligata sa deschida cont curent la BNR conform reglementarilor emise de aceasta. Bancile pot deschide la BNR si alte conturi in conditiile stabilite de catre aceasta.

Cerintele de capital

Capitalul social al unei banci trebuie varsat integral si in forma baneasca la momentul subscrierii. Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de catre BNR, prin reglementari, in prezent fiind de 5 milioane euro.

La constituirea unei banci capitalul initial este capitalul social cu exceptia cazurilor in care banca nou constituita este rezultata dintr-un proces de reorganizare prin fuzionare sau divizare.

Bancile pot majora capitalul social prin utilizarea urmatoarelor surse:

a.) noi aporturi in forma baneasca;

b.) prime de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital;

c.) dividende din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende;

d.) rezerve constituite din profitul net;

Cerinte prudentiale

La acordarea creditelor bancile urmaresc ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta, in acest scop bancile cer solicitantilor garantarea creditelor in conditii stabilite prin normele lor de creditare.

Bancile trebuie sa respecte cerintele prudentiale, la nivel individual sau consolidat dupa caz, prevazute in reglementarile emise de BNR care se refera, fara a fi limitative, la:a.) solvabilitate  b.) lichiditate;

c.) expunerea maxima fata de un singur debitor si expunerea maxima agregata;

d.) expunerea fata de persoanele aflate in relatii speciale cu banca;

e.) riscul valutar;

f.) calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelor de risc;

g.) organizarea si controlul intern;

Indicatorii aferenti cerintelor prevazute la litera a.), c.) pana la e.) se vor calcula in functie de nivelul minim al capitalului initial stabilit prin reglementarile BNR.

Bancile cu probleme de lichiditate temporara pot apela la imprumuturi de la banca centrala, dar numai dupa ce au epuizat posibilitatile de a imprumuta fonduri de la alte banci sau institutii financiare sau de pe pietele financiare.

Rata dobanzii la care banca centrala acorda aceste imprumuturi de ultima instanta are un nivel ridicat cu scopul de a determina bancile sa apeleze mai intai la alte surse de imprumut.

Indicatorii principali financiari ai capitalului sunt urmatorii:

Indicator de adecvare a capitalului (bilantului) = Capital Social + Profituri nerepartizate

Activele bancii ajustate fct. de risc + Active in afara bilantului

Rata rezervelor minime obligatorii = Dep. bancii comerciale constituite la Banca Centrala

Pasivele bancii (depozitele clientilor)

Indicatorul de lichiditate = Numerarul si alte Active lichide ale bancii

Pasivele bancii (depozitele clientilor)

Ca parte a atributiilor de control, banca centrala solicita bancilor, in mod regulat, anumite rapoarte statistice financiare care privesc indicatorii financiari principali, creditele foarte mari, probleme de contabilitate, inclusiv cheltuielile cu capitalul, contul de profit si pierdere si bilantul.

Analizand aceste rapoarte, autoritatile de supraveghere pot determina daca o banca actioneaza cu prudenta si opereaza de asa maniera incat sa-si poata plati depunatorii oricand.

Necesitatea raportarii creditelor de valori mari acordate unui client are ca scop evitarea situatiei in care incapacitatea clientului de a-si rambursa datoriile rezultate din acordarea unui credit mare poate sa duca la falimentul bancii care astfel nu va mai fi capabila sa-si plateasca depondentii.

In Romania imprumuturile acordate de o banca unui singur debitor nu pot depasi 20% din capitalul si rezervele bancii, respectiv BNR reglementeaza, autorizeaza si supravegheaza sistemele de plati din Romania, inclusiv administratorii acesteia, in scopul asigurarii functionarii sistemelor in conformitate cu standardele internationale in acest domeniu.

BANCILE COMERCIALE

Institutia de credit reprezinta:

a.) entitatea care desfasoara, cu titlu profesional, activitatea de atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite in cont propriu;

b.) entitatea emitenta de moneda electronica alta decat cea prevazuta la litera a.) denumita in continuare institutie emitenta de moneda electronica;

Prin public se intelege orice persoana fizica si juridica ori entitate, fara personalitate juridica ce nu are capacitatea si experienta necesara pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse.

Nu intra in categoria publicului:

- statul;

- autoritatile administratiilor publice centrale si locale;

- agentiile guvernamentale;

- bancile centrale;

- institutiile de credit;

- institutiile financiare si alte institutii similare;

In Romania institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca:

- banci; - banci cooperatiste;

- institutii emitente de moneda electronica;

- case de economii pentru domeniul locativ;

Prin lege speciala se pot reglementa constituirea si desfasurarea activitatii de care institutiile de credit, altele decat cele prezentate, cu respectarea principiilor legii privind activitatea bancara in Romania.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 997
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site