Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Regimurile vamale suspensive. Taxele vamale pentru regimuri vamale suspensive

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Regimurile vamale suspensive. Taxele vamale pentru regimuri vamale suspensive

Regimurile vamale suspensive de la plata taxelor vamale fac parte din destinatiile vamale care pot fi date marfurilor introduse in tara, altele decat regimurile vamale definitive, prin care se creaza facilitati schimburilor comerciale internationale.
Marfurile plasate sub aceste regimuri sunt, dupa caz, marfuri pentru care, din anumite motive, nu se procedeaza la vamuirea definitiva imediat ce au fost introduse in tara, marfuri introduse in tara pentru scopuri diverse dar care raman proprietatea partenerului extern. Astfel agentii economici au posibilitatea de a executa unele operatiuni comerciale fara a fi necesar sa-si blocheze sume importante pentru plata taxelor vamale care s-ar datora daca aceste marfuri ar fi importate definitiv.

In afara caracterului de suspendare a platii taxelor vamale, aceste regimuri au si un caracter temporar. Astfel autoritatea vamala stabileste un termen in cadrul caruia operatiunea comerciala urmeaza a se realiza iar regimul acordat se incheie, in functie de timpul necesar realizarii operatiunii comerciale. Acest termen se poate prelungi la cererea justificata a titularului operatiunii. In tot acest timp bunurile raman sub supravegherea vamala.

La acordarea unui rgim vamal suspensiv, autoritatea vamala cere constituirea unei garantii prin prezentarea unei Scrisori de Garantie Bancara eliberata in favoarea biroului vamal unde se va efectua vamuirea, oferind posibilitatea incasarii taxelor vamale care de datoreaza in situatia in care, dintr-un motiv sau altul, marfurile plasate sub regim suspensiv nu sunt restituite sau incheiate in termenul dat. Pentru fiecare regim in parte sunt specificate cuantumul garantiei datorate si forma sub care aceasta este acceptata de autoritatea vamala.

a)    Tranzitul vamal

Tranzitul vamal consta in transportul marfurilor straine de la un birou vamal la un alt birou vamal, fara ca acestea sa fie supuse drepturilor de import.

Marfurile nevamuite la intrarea in tara pot fi transportate in tranzit vamal pe teritoriul tarii sub supraveghere vamala cu garantarea taxelor vamale. Deasemeni, uneori este necesar ca bunurile sa fie dirijate de la un birou vamal de interior la altul in regim de tranzit vamal, iar in cazul exportului, in cazul in care acestea se vamuiesc la un birou vamal de interior, sunt considerate in tranzit pana la biroul vamal de frontiera.

Pentru acordarea regimului vamal de tranzit vamal, declarantul vamal depune declaratia vamala de tranzit. In cazul in care tranzitele vamale se realizeaza sub acoperirea Conventiei internationale pentru Transporturi Rutiere Internationale ( conventia TIR) sau a Conventiei Internationale pentru Admiterea Temporara ( conventia ATA), in locul declaratiei vamale de tranzit se prezinta la birourile vamale carnetul TIR, respectiv carnetul ATA. Folosirea acestor carnete prezinta avantaje atat pentru titularul tranzitului cat si pentru autoritatea vamala intrucat se reduc formalitatile de vamuire, sistemul de garantii instituit de cele doua conventii internationale asigurand o procedura sigura de supraveghere vamala.

Declartia vamala de tranzit constituie titlu executoriu pentru plata taxelor vamale si a drepturilor de import, in cazul in care transportatorul nu prezinta marfurile la biroul vamal de destinatie in termenul stabilit sau le prezinta cu lipsuri sau substituiri.

Regimul vamal de tranzit se incheie in momentul in care marfurile si documentele insotitoare ajung la biroul vamal de destinatie.

b)    Antrepozitul vamal

Tinand seama de practicile din comertul international, destinatia finala a marfurilor introduse in tara nu este cunoscuta in momentul trecerii frontierei, cea ce obliga importatorii de a le depozita anumite perioade de timp.

Prin antrepozit vamal se intelege locul aprobat de autoritatea vamala, aflat sub controlul acesteia, in care marfurile pot fi depozitate. In aprobarea data de autoritatea vamala se stabileste si termenul in cadrul caruia titularul de antrepozit este obligat sa solicite acordarea unui regim vamal. Este necesara constituirea unei garantii in favoarea biroului vamal care sa asigure plata drepturilor de import pentru marfurile vamuite, aflate in antrepozit, plata taxelor vamale fiind susoendata pe o perioada determinata de termenul acordat de autoritatea vamala.

Regimul de antrepozit se poate incheia de titularul regimului de antrepozit prin importul marfurilor, plasarea lor sub un alt regim vamal suspensiv, exportul marfurilor, abandonarea in favoarea statului, distrugerea marfurilor sub control vamal.

Daca pana la expirarea termenului de antrepozitare vamala marfurile nu au avut o alta destinatie vamala, din oficiu se incheie regimul vamal de antrepozit si sunt incasate taxele vamale si de alte drepturi de import, be baza unui „ Act Constatator”, incasarea si virarea sumelor la bugetul de stat se face prin executarea garantiei depuse initial.

Actul constatator reprezinta titlu executoriu, fiind onorat de catre banca fara acceptul titularului de cont.

Garantia necesara la momentul introducerii bunurilor in regim de antrepozit vamal poate fi constituita prin virament in contul de disponibil al unitatii vamale, garantia fiind considerata efectiv creata in momentul in care suma virata este prezenta in extrasul de cont al unitatii vamale, sau prin depunerea la biroul vamal in original a unei Scrisori de garantie bancara eliberata in favoarea biroului vamal care va efectua vamuirea.

c)     Perfectionarea activa

Regimul de perfectionare activa consta in supunerea pe teritoriul Romaniei la una sau mai multe operatiuni de transformare sau prelucrare la:marfurile straine destinate a fi reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, sub forma de produse compensatoare, fara a face obiectul incasarii drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala;

marfurile importate, introduse in circuitul economic, daca ele sunt exportate in afara teritoriului Romaniei sub forma de produse compensatoare.

In primul caz importul poarta numele de import in regim de perfectionare activa cu suspendarea taxelor vamale ( P.A.S). Taxele vamale pe durata prelucrarii bunurilor se vor garanta, urmand ca garantia sa fie restituita, la cererea titularului de operatiune, cu ocazia reexportului. Garantia necesara poate fi constituita la fel ca si in cazul antrepozitului vamal.

In al doilea caz se numeste importul in regim de perfectionare activa restituirea taxelor vamale.( P.A.R). In acest caz la importul bunurilor se vor achita taxele vamale datorate la momentul importului, urmand ca la efectuarea totala a reexportului produselor compensatoare si la cererea titularului operatiunii sa fie restituite.

In regim de perfectionare activa se pot face urmatoarele operatiuni:

prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea si adaptarea lor la alte marfuri;

transformarea marfurilor;

utilizarea unor marfuri, care desi nu se regasesc in produsele compensatoare, permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, chiar daca ele dispar total sau partial in timpul folosirii lor.

d)    Transormarea sub control vamal

Regimul de transformare sub control vamal permite folosirea, pe teritoriul Romaniei, fara plata drepturilor de import si fara aplicarea de masuri de politica comerciala, de marfuri straine pentru a fi supuse unor operatiuni care le transforma felul sau starea initiala.

Produsele rezultate, numite produse transformate, se introduc in circuitul economic, cu plata drepturilor de import.

e)     Admiterea temporara

Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul Romaniei,cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import a marfurilor straine destinate a fi reexportate in aceeiasi stare, cu exceptia uzurii lor normale. Daca marfurile nu raman decat temporar pe teritoriul Romaniei, achitarea definitiva a drepturilor de import nu este justificata.

In cazul marfurilor plasate su regim de admitere temporara cu exonerare partiala de taxe vamale, cuantumul taxelor vaale se incaseaza in proportie de 3% din suma care se datora, daca marfurile ar fi fost importate. Cuantumul se calculeaza pentru fiecare luna sau fractiune de luna a duratei in care marfurile se afla sub regim de admitere temporara, fara a putea depasi cuantumul datorat in cazul in care aceleasi marfuri ar fi fost importate.

Regimul vamal de admitere temporara se poate incheia prin acordarea unui regim vamal de import, din initiativa titularului, depunand in acest scop declaratia vamala de import, in caz contrar autoritatea vamala are posibilitatea sa procedeze, din oficiu la incasarea taxelor vamale de import si a celorlalte drepturi vamale datorate bugetului de stat.

In cazul in care marfurile aflate in regim vamal de admitere temporara cu exonerare totala de drepturi de import sunt importate, elementele de taxare sunt cele in vigoare la data inregistrarii decalratiei vamale de import.

f)      Perfectionarea pasiva

Regimul vamal de perfectionare pasiva permite efectuarea pelucrarii in strainatate a unor marfuri romanesti si reimportul produselor rezultate din aceata activitate cu exonerarea totala sau partiala de drepturi de import.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1136
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site