Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Cheltuielile publice privind administratia de stat, ordinea de stat si apararea

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic




Cheltuielile publice privind administratia de stat, ordinea de stat si apararea

Cheltuielile privind serviciile publice generale.




Cheltuielile bugetare pentru apararea nationala, cheltuieli militare

Cheltuielile privind serviciile publice generale.

Cheltuielile publice generale sunt asigurate de institutiile publice si anume:

Organe ale puterii si administratiei de stat, care include: presedentia tarii, organele puterii legislative, organele judecatoresti si organele puterii executive;

Organe de ordine publica (politia, securitatea, serviciile pompierilor, aparare civila).

Organele de stat sunt stabilite prin constitutie si legi speciale. Functiile acestor organe sunt:

adoptarea si urmarirea respectarii constitutiei;

adoptarea legilor;

infaptuirea sarcinilor guvernelor;

conducerea armatei;

acreditarea ambasadelor;

coordonarea relatiile politice externe;

coordonarea relatiilor financiare, comerciale si culturale interne si externe;

formularea si indeplinirea politicii statului;

asigurarea infaptuirii legilor si altor acte normative;

depistarea infractiunilor;

solutionarea litigiilor;

desfasurarea activitatii de gospodarie comunala;

mentinerea ordinii publice.

Nivelul cheltuielilor publice generale depinde de structura aparatului de stat, numarul persoanelor ce alcatuiesc aceste aparate de stat, gradul de inzestrare tehnica a institutiilor publice, de raportul dintre deferite grupe sociale, de probleme economice si politice.

Structura cheltuielilor publice generale este redata de ponderea lor in totalul cheltuielilor publice. In tarile dezvoltate cheltuielile publice privind serviciile generale sunt mai mici de 10% din totalul cheltuielilor publice. In tarile in curs de dezvoltare ponderea acestor cheltuieli alcatuiesc peste 10%. Din punct de vedere economic cheltuielile privind serviciile publice generale reprezinta un consum public de PIB.

Cheltuielile privind serviciile generale dupa clasificarea economica includ:

cheltuieli curente, ce alcatuiesc 85% din totalul cheltuielilor;

cheltuieli de capital.

Evolutia cheltuielilor publice generale in timp cuprinde cresterea acestor cheltuieli din urmatoarele cauze:

Ø     cresterea absoluta a populatiei;

Ø     cresterea gradului de urbanizare;

Ø     schimbarea comportamentului populatiei.

Marimea cheltuielilor publice privind serviciile publice generale depinde de structura aparatului de stat, de numarul persoanelor ce alcatuiesc acest aparat, de gradul de inzestrare tehnica a institutiilor publice, de raporturile existente intre diferite categorii sau grupuri sociale, de problemele politice economice si sociale. Aceste cheltuieli detin ponderi reduse in totalul cheltuielilor publice sau in PIB in majoritatea tarilor. Cheltuielile publice privind serviciile de stat cu destinatie generala, mentinerea ordinii publice si securitatea nationala in Republica Moldova au variat intre 233 si 661 milioane lei. Doar aceasta categorie de cheltuieli au o tendinta stabila de crestere mai ales ca valoarea nominala. Chiar si in expresie reala, aceste cheltuieli au depasit in fiece an nivelul atins in anul 1995, daca ne referim la perioada luata ca baza de analiza. Ponderea cheltuielilor privind serviciile de stat cu destinatie generala constituie de la 9% la 15% din totalul cheltuielilor bugetului consolidat, si aceasta pondere e in permanenta crestere. Cheltuielile respective au o pondere insemnata si in PIB, variind de la 4% la 6%.

Totusi in cazul acestei grupe de cheltuieli s-ar putea de redus intr-o masura oarecare nivelul lor, dat fiind faptul ca acestea sunt cheltuielile neproductive.

Cheltuielile bugetare pentru apararea nationala, cheltuieli militare

Cheltuielile militare se fac pentru intretinerea armatelor, desfasurarea actiunilor militare, pentru actiuni de cercetare-dezvoltare in domeniul militar, efectuarea evenimentelor in scop militar, intretinerea armatei, lichidarea consecintelor conflictelor, pentru dotarea cu armament si tehnica de lucru.

Cheltuielile privind apararea, pentru dominarea economica a altor popoare, mentinerea influentei politice formeaza cheltuielile-militare, care au un caracter neproductiv. Ele se suporta din resurse financiare publice, sunt finantate din bugetul de stat, sau din blocurile si aliantele militare internationale.

Cheltuielile militare se impart:

cheltuieli militare directe, care includ procurarea de armament si tehnica, intretinerea armatei, flotei maritime si aeriene;

cheltuieli militare indirecte, care includ lichidarea urmarilor razboaielor, platile aferente datoriilor militare, platile pensiilor, pentru invalizii de razboi, orfani si vaduve;

cheltuieli pentru finantarea cercetarilor stiintifice si pentru perfectionarea tehnicii.

Dinamica cheltuielilor militare

In perioada razboiului aceste cheltuieli sunt mai mari, insa in ultimii 30 ani nivelul cheltuielilor militare a crescut din cauza cresterii preturilor precum si din motive politice. Ponderea cheltuielilor militare in PIB in tarile dezvoltate si in tarile in curs de dezvoltare alcatuieste de la 1,6% - 6,1%. Ponderea lor in cheltuielile publice totale in tarile dezvoltate – de la 3%-16%, iar in tarile in curs de dezvoltare de la 10-18%.

Caracteristica cheltuielilor militare.

In unele tari productia militara alcatuieste de la 45% - 80% din totalul productiei anumitor ramuri (SUA, Franta, Marea Britanie) in produsele electronice, nave, mijloace de telecomunicatii. Numarul persoanelor ocupate in sectorul militar este enorm, aproximativ 4% din forta de munca ocupata. Este substantial si numarul persoanelor ocupate si in dezvoltarea cercetarilor destinate scopurilor militare. In SUA in aeronautica sunt ocupati din populatie 65%, in constructie 85% din cei ocupati in cadrul cercetarilor stiintifice.

Consecintele economice si sociale ale cheltuielilor militare.

amplifica risipa de materiale si limiteaza posibilitatile de reproductie largita;

cresc cheltuielile militare ce duc la scaderea ritmurilor cresterii economice;

deturnarea fortei de munca care ar putea fi folosita in alte domenii.

Intrebari de autocontrol

Definiti notiunea de cheltuieli pentru aparare si descrieti tipurile acestor cheltuieli?

Ce tipuri de cheltuieli sunt incluse (cuprind) cheltuielile pentru serviciile publice generale?

Numiti organele ce sunt incluse in componenta autoritatii publice generale

Numiti factorii care influenteaza nivelul acestor cheltuieli si argumentati raspunsul.

Care sunt sursele de finantare a cheltuielilor pentru apararea si securitatea nationala.

Enumerati problemele cu care se confrunta domeniul militar din Republica Moldova

Conform carei Hotarari a Parlamentului Republicii Moldova, asigurarea financiara a fortelor armate se efectueaza (exclusiv) din bugetul statului.

Numiti cheltuielile care consuma o parte din PIB si sunt neproductive

Enumerati tarile care pot avea castig din exportul de armament.

Enumerati factorii de care depinde marimea cheltuielilor publice privind serviciile publice generale.

Descrieti situatia economico – sociala (financiara) a tarii, daca cheltuielile militare vor fi in crestere.

Numiti factorii care influenteaza nivelul si volumul cheltuielilor pentru aparare.

Numiti indicatorii cu care se poat aprecia indirect eficienta cheltuielilor pentru servicii publice generale.

Caracterizati situatia la momentul actual si care sunt problemele cu care se confrunta domeniul militar in Republica Moldova

Numiti solutiile privind imbunatatirea situatiei in domeniul militar in Republica Moldova .

Test

Alegeti varianta corecta:

In cheltuielile aferente serviciilor de stat cu destinatie generala sunt incluse:

a.      Cheltuieli pentru autoritatile administrative

b.     Cheltuieli pentru Curtea Constitutionala

c.     Cheltuieli pentru autoritati legislative

d.     Cheltuieli pentru autoritati executive

e.      Cheltuieli pentru Ministerul Finantelor



Alegeti varianta corecta:

Organele de ordine publica includ:

a.      Servicii speciale de piata si protectie

b.     Securitatea nationala

c.     Servicii de informatii

d.     Institutia prezidentiala

e.      Organele puterii judecatoresti

Alegeti varianta corecta:

Organele Administratiei Publice Centrale includ:

a.      Organele Afacerilor Interne

b.     Trupele de Carabineri

c.     Curtea Constitutionala

d.     Penitenciarele

e.      Judecatoriile

f.       Procuratura

g.     Organele Securitatii Nationale

Alegeti varianta corecta factorii ce influenteaza nivelul si volumul cheltuielilor pentru aparare sunt:

a.      Inzestrarea tehnica a fortelor militare. Posibilitatile economice ale tarii. Marimea si structura aparatului de stat.

b.     Situatia internationala. Functionarea normala a economiei. Gradul de somaj.

Stabiliti daca sunt adevarate urmatoarele afirmatii:

a.      Cheltuielile privind serviciile publice generale reprezinta un consum public de PIB

DA NU

b.     Marimea cheltuielilor publice privind serviciile publice generale depinde de structura aparatului de stat, raporturile existente intre diferite categorii sau grupuri sociale, de probleme politice.

DA NU

c.     Cheltuielile militare au un caracter productiv si reprezinta un consum de PIB

DA NU

Puneti in locul punctelor expresia potrivita:

a.          …………………………………. se refera la procurarea de armament, intretinerea armatei, flotei maritime si celei aeriene.

b.         ………………………………….. sunt ocazionate de lichidarea urmarilor razboaielor si apar sub forma de indemnizatii, acordate invalizilor de razboi.

Alegeti varianta corecta, serviciile pentru mentinerea ordinii publice si securitatea nationala sunt prestate de urmatoarele institutii:

a.          Ministerul Afacerilor Interne

b.         Ministerul Finantelor

c.         Serviciul de Protectie si paza de Stat

d.         Departamentul Situatii Exceptionale

e.          Ministerul Afacerilor Externe

Variante de raspuns:   1. a, b, c, 3. a, c, d

2. b, c, d 4. c, d, e

Aplicatii

Efectuati calcule in dinamica si analizati situatia in baza tabelului de mai jos:

Tabel „Cheltuieli bugetare pentru servicii publice generale, ordinea publica, securitate nationala si aparare in Republica Moldova „

mii, lei

Indicatorii

1. Serviciu de stat cu destinatie generala

2. Apararea nationala

3. Autoritatile judecatoresti

4. Juristictia constitutionala

5. Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala

.Analizati tabelul de mai jos:

Tabel „Evolutia cheltuielilor privind serviciile generale de stat pe anii 2001-2004”

Indicatorii

mii., lei

% in PIB

mii., lei

% in PIB

mii., lei

% in PIB

mii., lei

% in PIB

Servicii de stat cu destinatie generala

Activitate externa



Justitia si jurisdictia constitutionala

Apararea nationala

Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala

In baza tabelului de mai jos efectuati calculele privind ponderea si dinamica cheltuielilor fata de anul precedent.

Tabel „Cheltuieli bugetare pentru servicii publice generale, ordine publica si securitate nationala a Republicii Moldova”

mil., lei

Indicatorii

Anii

Servicii de stat cu destinatie generala

Apararea nationala

Instantele judecatoresti

Jurisdictia constitutionala

Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala

Total, cheltuieli

Studiu de caz

Analizati si comparati informatia prezentata

Apararea nationala

executat

aprob

proiect

mil. lei

Cheltuieli la buget, total

Inclusiv la componentul:



cheltuieli de baza

mijloace speciale

Ponderea in totalul cheltuielilor bugetului de  stat, %

x

x

In valoarea nominala alocatiile bugetului de stat pentru apararea nationala cresc in anul 2007 comparativ cu cele realizate in anul 2005 cu 72,2 mil. lei sau 47,9%, iar cu cele aprobate pe 2006 – cu 28,4 mil. lei sau 14,6%, pe cand ca pondere in totalul cheltuielilor bugetului de stat, acestea se reduc neesential.

Majorarea cheltuielilor la acest domeniu, in fond, este conditionata de:

majorarea salariilor - 41,6 mil. lei;

indexarea la indicele de crestere a preturilor la marfuri si servicii - 4,2 mil. lei;

majorarea tarifelor la gazele naturale si energia termica – 4,2 mil. lei;

mijloace pentru testare si clasificarea munitiilor cu termen expirat de pastrare, scoaterea din dotare a armamentului si tehnicii defectate restabilirea carora economic este irationala – 1,2 mil. lei;

Concomitent, in legatura cu incheierea programului international (exercitiul militar) „Best Effort” s-au redus cheltuielile cu 2,5 mil.lei.

Pentru anul 2007 estimarile de mijloace speciale s-au efectuat in conformitate cu posibilitatile reale si constituie 25,8 mil. lei, cu reducere de 18 mil. lei comparativ cu asumarile pe anul curent.

Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala

executat

aprob

proiect

mil. lei

Cheltuieli la buget, total

Inclusiv la componentul:

cheltuieli de baza

fonduri speciale

mijloace speciale

Ponderea in totalul cheltuielilor bugetului de  stat, %

x

x

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 pentru domeniul dat se prevad cu majorare comparativ cu anul 2005 cu 308,7 mil. lei sau 46,8% si fata de aprobat 2006 – 259,6 mil. lei, sau 36, 6 la suta. Ca pondere in suma totala a cheltuielilor bugetului de stat depasirea fata de anul 2006 cu 1 punct procentual.

Aceasta crestere, in temei, este conditionata de urmatorii factori principali:

majorarea salariilor – 187,1 mil. lei;

indexarea cheltuielilor la indicele cresterii preturilor la marfuri si servicii - 14,5 mil. lei;

majorarea tarifelor la gazele naturale si energia termica – 6,6 mil. lei;

imbunatatirea conditiilor de detentie in penitenciare (inclusiv asigurarea cu medicamente si alimentatie a detinutilor) – 16,3 mil. lei;

incadrarea personalului suplimentar in legatura cu trecerea treptata la serviciul pe baza de contract in Serviciul Graniceri – 5 mil. lei.;

crearea Centrului de Baza Chei Publice la Serviciul de Informatii si Securitate – 0,6 mil. lei.;

La general pe domeniul dat cheltuielile pentru investitiile capitale se reduc cu 6,6 mil. lei, in functie de nivelul de finalizare a lucrarilor si de prioritati.






Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2623
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site