Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


EVOLUTIA CALITATII COMPONENTELOR DE MEDIU INVESTIGATE IN CELE DOUA CAMPANII (VARA - TOAMNA) IN SECTIUNILE DE CONTROL ANALIZATE

Ecologie mediu+ Font mai mare | - Font mai micEVOLUTIA CALITATII COMPONENTELOR DE MEDIU INVESTIGATE IN CELE DOUA CAMPANII (VARA - TOAMNA) IN SECTIUNILE DE CONTROL ANALIZATE1 Evolutia indicatorilor de calitate relevanti pentru caracterizarea fizico-chimica a apelor raului Suceava si a afluentilor sai (apa de suprafata si sedimente) - campania vara - toamna 2008 este prezentata sub forma grafica in cele ce urmeaza:

Fig. 1. Evolutia indicatorului pH apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

inca de la sectiunea de control Brodina apele raului Suceava prezinta un pH usor alcalin, exceptand valorile inregistrate in luna noiembrie care se situeaza in domeniu neutru; de asemenea, in acelasi interval s-au inregistrat valori de pH neutru si in sectiunile de control de pe paraul Pozen (SV6 si SV7);

masurarile din luna octombrie pun in evidenta valori ridicate ale nivelului pH-ului in sectiunile de control SV6(paraul Pozen amonte de orasul Radauti), SV22(raul Suceava aval de confluent cu paaul Solonet), SV15(Itcani), SV16(Tisauti) siSV17(Liteni) unde s-a inregistrat valoarea maxima, respectiv 12,3 unit. pH;

se constata in luna noiembrie valori scazute ale pH-ului in sectiunile de control de pe paraul Solonet (SV26 si SV26+500m)

Fig. 2. Evolutia indicatorului "oxigen dizolvat" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

regimul oxigenului este diferentiat intre cele doua sezoane analizate: valori mai mici ale acestui indicator in lunile de vara, comparativ cu valorile masurate in lunile de toamna;

valorile maxime s-au inregistrat in luna noiembrie si anume:SV11(raul Suceava la Milisauti), in toate sectiunile de control de pe paraul Solonet, raul Suceava amonte de depozitul de deseuri (SV3) si paraul Salcea SV19. Valoarea maxima 14,57 mgO2/l s-a inregistrat in seciunea de control SV26+1000m de pe paraul Solonet(Partestii de Jos);

apele raului Suceava prezinta o buna oxigenare a apei. Observatiile in teren confirma aceste rezultate, respectiv prezenta

substratului pietros in albia raului, la care se adauga vitezele mari de curgere pe tot traseul, se constituie in elemente care favorizeaza amestecul si dizolvarea oxigenului in apa;

valorile cele mai scazute ale acestui indicator s-au inregistrat in sectiunile de control SV7(paraul Pozen aval de Radauti), SV16(Tisauti).

Fig. 3. Evolutia indicatorului incarcare organic exprimata prin "CCOCr" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai

in cadrul campaniei vara - toamna

in sectiunea de pe cursul superior al raului Suceava (Brodina) se constata faptul ca incarcarea organica exprimata prin CCOCr a inregistrat valoarea minima in luna august si valoarea maxima in luna octombrie; luna august coincide cu perioada de dupa inundatii cand raul Suceava si afluentii sai au revenit la debitele lor normale;

valori mari ale acestui indicator s-au inregistrat in luna octombrie in sectiunile de control: SV8(raul Suceava amonte de Dornesti), in sectiunile de control de pe paraul Solonet din localitatea Partestii de Jos;

valoarea maxima de 29,9 mgO2/l s-a inregistrat in sectiunea de control SV7(paraul Pozen aval de orasul Radauti) ca urmare a deversarilor de ape menajere    din orasul Radauti.O situatie similara se inregistreaza in sectiunea de control SV4 de pe raul Suceava unde valorile ridicate ale acestui indicator pun in evidenta aportul de ape menajere neepurate ce sunt deversate in aceasta zona. Valorile ridicate se mentin si aval de depozitul de deseuri al municipiului Suceava ca urmare a deversarilor de apa uzate de pe malul stang provenite de la statia de epurare a orasului la care se adauga si influenta depozitului de deseuri.

Fig. 4. Evolutia indicatorului incarcare organic exprimata prin "CBO5" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai

in cadrul campaniei vara - toamna

in majoritatea sectiunilor de control evolutia acestui indicator corespunde starilor ecologice de la foarte buna la cea moderata;

in sectiunea de control SV7(paraul Pozen aval de Radauti) s-a inregistrat in luna noiembrie valoarea maxima de 9,31mgO2/l ce corespunde unei stari ecologice slabe;

valori ridicate ale acestui indicator s-au inregistrat in sectiunile de control SV26+500m(paraul Solonet in licalitatea Partestii de Jos), SV4(raul Suceava aval deversare ape menajere), SV2+500 si +1000m , sectiuni situate aval de depozitul de deseuri al orasului Suceava. Evolutia acestui indicator pune in evidenta influenta depozitului de desuri si a deversarilor de ape uzate din aceasta zona.

Valori ridicate s-au inregistrat si in sectiunea de control SV19(paraul Salcea aval de localitatea omonima) pentru campania de vara.

Fig. 5. Evolutia indicatorului "reziduu filtrabil" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

Incarcarea minerala nu prezinta variatii semnificative intre ce doua sezoane analizate;

Valorile cele mai mari     ale acestui indicator de calitate se inregistreaza in sectiunile de control de pe paraul Solonet, cea mai mare valoare, respectiv de 1024mg/l s-a inregistrat in sectiunea de control SV26+500m de pe paraul Solonet in localitatea Partestii de Jos;

Valori ridicate s-au inregistrat si in sectiunea de control SV19(paraul Salcea), cea mai mare valoarea fiind cea inregistrata in luna iulie (610mg/l).

Fig. 6. Evolutia indicatorului "cloruri" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate in majoritatea sectiunilor de control nu prezinta fluctuatii importante intre cele doua sezoane;

cele mai mari valori se inregistreaza in sectiunile de control de pe paraul Solonet, respectiv valorile inregistrate in luna iulie, cea mai mare valoare fiind de 303,02mg/l sectiunea de control SV 26+500(paraul Solonet in localitatea Pirtestii de Jos);

se constata valori usor mai scazute in sectiunile de pe cursul superior al raului Suceava, comparativ cu sectiunile din cursul inferior.

Fig. 7. Evolutia indicatorului "sodiu" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate in majoritatea sectiunilor de control nu prezinta fluctuatii importante intre sezonul de vara si cel de toamna;

sectiunile din cursul superior al raului Suceava, respectiv SV5(Brodina), SV8, SV9(amonte si aval localitatea Dornesti),SV11(Milisauti) prezinta valori mai scazute comparativ cu cele de pe cursul mijlociu si inferior;

cele mai mari valori ale acestui indicator de calitate se inregistreaza in sectiunile de control de pe paraul Solonet din localitatea Partestii de Jos unde exista uzina de prepararea a sarii apartinand SALROM SA; valoarea maxima s-a inregistrat in sectiunea de control SV26+1000m in luna august (184,7mg/l).

Fig. 8. Evolutia indicatorului "sulfati" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii importante de la o campania la alta; cele mai importante fluctuatii se inregistreaza in sectiunile de control de pe paraul Solonet, cele mai mari valori s-au inregistrat in luna iulie in sectiunile de control din localitatea Partestii de Jos (SV26, 26+500 si 26+1000m); valorile cele mai scazute ale acestui indicator de calitate s-au inregistrat in campania din luna noiembrie.

valori mai ridicate ale acestui indicator de calitate s-au inregistrat si in sectiunile de control SV3(raul Suceava amonte canal deversare ape uzate) si SV18 raul (Suceava la Veresti) in cadrul campaniei de toamna.

Fig. 9. Evolutia indicatorului "amoniu" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii de la o campania la alta, valorile in majoritatea sectiunilor de control prezinta valori mai mari in lunile de vara comparativ cu cele de iarna;

valorile maxime ale acestui indicator s-au inregistrat in sectiunea de control SV4 in lunile august si octombrie, sectiune situata aval de deversarea de ape menajere de pe paraul Cetatii;

valori ridicate ale acestui indicator de calitate se inregistreaza in sectiunile de control situate sub influenta depozitului de deseuri al municipiului Suceava si a dversarilor de ape uzate din aceasta zona.

Fig. 10. Evolutia indicatorului "azotati" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere in sectiune de control de pe paraul Solonet (SV10 si SV26), in sectiunile de control de pe raul Suceava situate amonte si aval de confluenta cu Solonetul, precum si in sectiunile Veresti (de pe raul Suceava) si Salcea (paraul omonim); in ultima sectiune de control s-a inregistrat in luna iulie valoarea maxima de 12,12mg/l;

se constata valori mai ridicate in sectorul de pe cursul superior al raului Suceava in sectiunile de pe paraul Pozen, iar in sectorul de pe cursul inferiorin sectiunile situate aval de depozitul Suceava.

Fig. 11. Evolutia indicatorului "azotiti" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere, cele mai mari valori s-au inregistrat in campania de vara, respectiv lunile iulie si august;

se constata valori ridicate in sectiunile: SV7 paraul Pozen aval de Radauti, SV11 raul Suceava la Milisauti, SV4, SV1, SV2, SV2+500 si +1000m situate in zona de influenta a Depozitului de deseuri al orasului Suceava si a deversarilor de ape uzate din aceasta zona, SV16 Tisauti, SV18 Veresti si SV17 Liteni; cele mai mari valori s-au inregistrat in luna august.

Fig. 12. Evolutia indicatorului "azot total" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere, dar fara diferentieri nete pe traseul intregului emisar; cele mai mari valori s-au inregistrat in campania de vara, respectiv in luna iulie;

valorile maxime s-au atins in sectiunile de control SV19(paraul Salcea) si SV18 raul Suceava aval de confluenta cu paraul Salcea la Veresti; valori ridicate s-au inregistrat si in zona depozitului de deseuri al municipiului Suceava unde se resimte influenta acestuia si a deversarilor de ape uzate din aceasta zona;

valori ridicate s-au atins si in sectiunea situata amonte de confluenta Solonet-Suceava (SV21) in lunile iulie si noiembrie.

Fig. 13. Evolutia indicatorului "fosfati" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere, cu evidente in sectiunile de control situate aval de sectiunea SV3, cele mai mari valori s-au atins in sectiunea SV4 unde se resimnte puternic influenta apelor uzate menajere care ajung in raul Suceava amonte de aceasta sectiune; o situatie favorabila s-a intalnit in luna iulie cand valorile acestui indicator de calitate au fost cu mult mai mici;

se constata ca valorile acestui indicator de calitate sunt influentate de deversarile de ape uzate si de influenta Depozitului de deseuri al municipiului Suceva (sectiunile aval de SV3);

o situatie similara intalnim pe paraul Pozen unde valorile mai mari din sectiunea din aval pun in evidenta efectele induse de deversarile de ape uzate din orasul Radauti.

   

Fig.14.     Evolutia indicatorului "fosfor total" apa de suprafata raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii similare cu cele ale indicatorului de calitate fosfati, respectiv valori maxime in sectiunea SV4 unde se resimte puternic influenta deversarilor de ape uzate din municipiul Suceava, precum si in sectiunile de control situate in aval;

valori ridicate in sectiunea SV7 de pe paraul Pozen aval de orasul Radauti;

valorile maxime s-au atins in luna august, maximul absolut a fost de 0,72 mg/l - luna august, sectiunea SV4.

Fig. 15. Evolutia indicatorului "cloruri" in sedimente- raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere, valori mai mari inregistrandu-se in campania de toamna ( in majoritatea sectiunilor de control);

valoarea maxima s-a atins in sectiunea SV1 in luna iulie, insa modul de manifestare este punctual fara a fi regasit sin ina late sectiuni de control;

se constata valori mai mari in sectiunile de control de pe paraul Solonet care strabate o zona cunoscuta pentru rezervele naturale de sare;

in campania de toamna valori mai ridicate s-au inregistrat si in sectiunile de control de pe paraul Pozen.

Fig. 16. Evolutia indicatorului "cupru" in sedimente- raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii cu manifestari punctuale in sectiunile de control: SV7 paraul Pozen aval de Radauti, SV4 raul Suceava aval de deversare ape uzate (valoarea maxima din intreaga perioada analizata - luna iulie), sectiunile din vecinatatea Depozitului de deseuri si aval de acesta;

se poate constata faptul ca inundatiile de pe raul Suceava au facut ca in zona Depozitului de deseuri influenta depozitului sa fie diminuata in acumularea in sedimentele raului, valori mai mari regasind doar in perioada iulie(inainte de inundatii) si noiembrie (dupa cateva luni de la inundatii).

Fig. 17. Evolutia indicatorului "zinc" in sedimente- raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere cu distributie variabile in lungul emisarului raul Suceava;

se constata valori mai ridicate in sectiunile: SV7 paraul Pozen aval de Radauti, SV4 raul Suceava aval de deversare ape uzate, SV1 in dreptul Depozitului de deseuri unde s-a inregistrat valoarea maxima), SV2 aval de depozit si SV19 paraul Salcea, SV18 raul Suceava la Veresti;

se poate constata faptul ca in sectiunea SV5 Brodina acest indicator de calitate prezinta valori mai mari decat in sectiunea SV17 Liteni la varsarea in raul Siret.

Fig. 18. Evolutia indicatorului "cadmiu" in sedimente- raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere cu distributie variabila in lungul emisarului raul Suceava;

se constata valori mai ridicate in campaniile de investigare derulate in iulie si noiembrie;

valoarea maxima s-a inregistrat in luna noiembrie in sectiunea de control SV26+500m paraul Solonet in dreptul localitatii Pirtestii de Jos (2,39mg/kg s.u.).

Fig. 19. Evolutia indicatorului "plumb" in sedimente- raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere cu distributie variabila in lungul emisarului raul Suceava;

se constata valori mai ridicate in sectiunile de control SV7 (paraul Pozen aval de Radauti), precum si in sectiunile de control aflate sub influenta Depozitului de deseuri al municipiului Suceava si a deversarilor de ape uzate din aceasta zona, SV19 paraul Salcea.

valoarea maxima s-a inregistrat in luna august in sectiunea de control SV1 in dreptul Depozitului de deseuri din Suceava cauza posibila fiind datorata antrenarii deseurilor din depozit in perioada inundatiilor.

Fig. 20. Evolutia indicatorului "fier" in sedimente- raul Suceava si afluentii sai in cadrul campaniei vara - toamna

evolutia acestui indicator de calitate prezinta fluctuatii sezoniere cu distributie variabila in lungul emisarului raul Suceava;

se constata valori mai ridicate in sectiunile de pe cursul superior (SV5 Brodina) comparativ cu cele din cursul inferior (SV17 Liteni);

valoarea maxima s-a inregistrat in sectiunea de control SV7 (paraul Pozen aval de Radauti) in luna noiembrie, respectiv 28908mg/kg s.u.

2 Partitia metalelor in sedimente

In lucrarea de fata a fost studiata partitionarea metalelor zinc, cupru si cadmiu determinate in sedimentele recoltate pe parcursul a trei campanii de recoltare din zona de interes (Suceava). Partitionarea metalelor s-a realizat prin aplicarea procedeului de extractie BCR care a fost aplicat si in faza anterioara a proiectului.

In urma aplicarii acestui precedeu (procedeul BCR a fost descris in faza anterioara a proiectului) pe probele de sedimente recoltate s-au constatat urmatoarele:

pentru cadmiu nu au putut fi departajate cele trei fractiuni ale acestui metal din probele colectate in cele trei campanii;

In cadrul campaniilor de recoltare din vara si toamna anului 2008, zincul se extrage prin procedura de extractie BCR doar in cazul unuia dintre sedimentele studiate si anume in sedimentul SV7. In sedimentul SV7 recoltat in campania din iulie 2008 zincul se gaseste in fractiunea usor solubila in proportie de 47,5% si in fractiunea legata de oxizii si hidroxizii de Fe si Mn in proportie de 25,9% din continutul total al acestui metal. Zincul se regaseste in cele doua fractiuni (usor solubila si legata de oxizii si hidroxizii de Fe si Mn ) si in cazul sedimentelor recoltate in august 2008 si noiembrie 2008. Pentru campania de recoltare din august 2008, zincul se regaseste in sedimentul SV7 sub forma fractiunii usor solubile in proportie 29.2% si in fractiunea legata de oxizii si hidroxizii de Fe si Mn in procent de 29.2%. In sedimentul recoltat in noiembrie 2008 zincul este incorporat in fractiunea usor solubila in proportie de 11% si in fractiunea legata de oxizii si hidroxizii de Fe si de Mn in procent de 11,4% din totalul sau in sediment.

Cuprul se extrage doar in unul din sedimentele recoltate in cele trei campanii si anume in sedimentul SV7 recoltat in august in procent de 55,6% in fractiunea legata de materia organica si 14,34% in fractiunea usor solubila.

Continutul de metale care nu a fost extras prin aplicarea procedurii de extractie secventiala BCR apartine fazei cristaline care contine materialul rezidual (silicati, aluminosilicati, argile, oxizi cristalini de fier si de mangan, etc), in conditii naturale fiind putin probabila eliminarea semnificativa de metal in mediul acvatic.

Distributia zincului prezent in sedimentul SV7 din campaniile de recoltare realizate in iulie, august si respectiv noiembrie 2008, este dominata de faza schimbabila/solubila in acid ca si in cazul sedimentelor recoltate in campaniile anterioare.

In cazul sedimentelor (SV7) recoltate in vara si toamna anului 2008, comparativ cu cele recoltate in campaniile anterioare, s-a constatat o scadere a procentului de zinc din fractiunea usor solubila concomitent cu scaderea continutului total de zinc.

In sedimentul SV7 recoltat in august 2008 s-a constatat o crestere a continutului de cupru (% din continutul total) incorporat in fractiunea legata de materia organica comparativ cu sedimentele recoltate in martie 2008 si respectiv mai 2008.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1917
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved