Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Fondul pentru Mediu ASE-EAM

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai micCapitolul I
Regulamentul de organizare si functionare

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este organizat si functioneaza potrivit prevederilor H.G.R. nr. 368/2007.

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, avand sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5.

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile aplica strategia si Programul Guvernului, in vederea promovarii politicilor in domeniile mediului si Dezvoltarii Durabile.De asemenea Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este desemnat ca Autoritate de Management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu si organism intermediar pentru proiectele de infrastructura de mediu finantate din Fondul de coeziune.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile exercita urmatoarele functii:

 1. de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului, strategia de dezvoltare durabila si strategia in domeniul mediului si gospodaririi apelor;
 2. de reglementare, prin care se asigura dezvoltarea cadrului normativ si a celui institutional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate;
 3. de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniile sale de activitate;
 4. de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern, in domeniile sale de activitate;
 5. de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea si respectarea reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea, sub autoritatea si in coordonarea sa.
 6. de coordonare a utilizarii asistentei financiare nerambursabile acordate Romaniei de Uniunea Europeana in domeniul mediului.
 7. de gestionare a creditelor externe, altele decat cele comunitare, in domeniile sale de activitate.

Unitatile aflate in subordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile:

 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
 • Garda Nationala de Mediu
 • Administratia Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' Tulcea

Unitatile aflate in coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile:

 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
         pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti
 •  Institutul National de Cercetare - Dezvoltare
         'Grigore Antipa' - INCDM Constanta
 • Administratia Fondului pentru Mediu -
         AFM Bucuresti
 •  Institutul National de Cercetare si Dezvoltare
         'Delta Dunarii' - INCDDD Tulcea

Unitatile aflate sub autoritatea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile:

 • Administratia Nationala Apele Romane
 • Administratia Nationala de Meteorologie

Organigrama Ministerului Mediului:

Capitolul II

Statutul functionarului public Legea 188/1999

Toti angajatii Ministerului Mediului si Dezvoltarii durabile sunt functionari publici, ei fiind supusi reglementarilor legii 188/1999.

Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.

Functionarul public este persoana numita, in conditiile prezentei legi, intr-o functie publica. Persoana careia i-a incetat raportul de serviciu din motive neimputabile ei isi pastreaza calitatea de functionar public, continuand sa faca parte din corpul de rezerva al functionarilor publici.

Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:

a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;

b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;

c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor, precum si a documentatiei privind aplicarea si executarea legilor, necesare pentru realizarea competentei autoritatii sau institutiei publice;

d) consilierea, controlul si auditul public intern;

e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;

f) colectarea creantelor bugetare;

g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;

h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.

Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.

In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

Lista cuprinzand functiile publice:

I. Functii publice generale:

1. secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;

2. consilier de stat;

3. secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

4. prefect;

5. subprefect;

6. secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municipiului Bucuresti;

7. director general din cadrul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

8. director general adjunct, director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;

10. director executiv si director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale;

11. sef serviciu;

12. sef birou;

13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;

14. referent de specialitate;

15. referent.

Capitolul III

Legea 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice

Bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile este finantat din bugetul de stat.

Venituri si cheltuieli bugetare:

Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice, programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.

Autorizarea bugetara/Angajamentele multianuale

Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. ltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.

Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.

Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.

In vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.Legile bugetare anuale

In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:

a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;

b) legea bugetului asigurarilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Legile bugetare anuale

Legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar

Legile privind contul general anual de executie

Rezultatele fiecarui exercitiu bugetar se aproba prin:

a) legea privind contul general anual de executie a bugetului de stat;

b) legea privind contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat.

CAPITOLUL IV

Sisteme de management-ISO 9001

Adoptarea unui sistem de management al calitatii ar trebui sa fie o decizie strategica a unei organizatii. Proiectarea si implementarea unui sistem de management al calitatii al unei organizatii sunt influentate de necesitati diferite, de obiective specifice, de produsele pe care le furnizeaza, de procesele utilizate si de marimea si structura organizatiei. Prin acest Standard International nu se intentioneaza impunerea unei uniformizari a structurii sistemelor de management al calitatii sau uniformizarea documentatiei.

Acest Standard International poate fi utilizat de parti interne si externe, inclusiv de organismele de certificare, pentru a evalua capabilitatea organizatiei de a satisface cerintele clientului, de reglementare sau ale organizatiei insasi.

Acest Standard International promoveaza adoptarea unei abordari bazate pe proces in dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii, in scopul cresterii satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor acestuia.

Pentru ca o organizatie sa functioneze eficace aceasta trebuie sa identifice si sa conduca numeroase activitati corelate. O activitate care utilizeaza resurse condusa astfel incat sa permita transformarea elementelor de intrare in elemente de iesire poate fi considerata un proces. Adesea elementele de iesire dintr-un proces constituie, in mod direct, elementele de intrare in procesul urmator.

Aplicarea unui sistem de procese in cadrul unei organizatii, impreuna cu identificarea si interactiunile acestor procese, precum si conducerea lor, poate fi considerata 'abordare bazata pe proces'.

Un avantaj al abordarii bazate pe proces este controlul permanent pe care aceasta il asigura, atat asupra legaturii dintre procesele individuale in cadrul sistemului de procese, cat si asupra combinarii si interactiunii acestora.

Atunci cand este utilizata in cadrul unui sistem de management al calitatii, o astfel de abordare accentueaza importanta:

 • intelegerii si satisfacerii cerintelor;
 • necesitatii de a considera procesele in functie de valoarea adaugata;
 • obtinerii de rezultate in ceea ce priveste performanta si eficacitatea procesului si
 • imbunatatirii continue a proceselor pe baza masurarilor obiective.

Obiectivul acestui standard este de a stabili cerinte internationale pentru sistemul de management al calitatii in orice domeniu (industrie, comert, servicii si transport). Managementul calitatii reprezinta ceea ce practica organizatiile pentru a asigura produse si servicii in conformitate cu cerintele clientilor sai. Un sistem de management al calitatii certificat demonstreaza angajamentul dumneavoastra pentru calitate si satisfactia clientului. increderea in capacitatea de a produce 'calitate' a unei organizatii este premiza de baza pentru o cooperare si o dezvoltare fructuoasa.

Calitatea ceea ce inseamna calitatea proceselor si a rezultatelor, este si va fi intotdeauna un factor de competitie important, daca nu cel mai important. Cele opt principii ale managementului calitatii sunt un mijloc de a orienta compania dumneavoastra catre telurile propuse si de a va imbunatati in mod continuu performantele.

Beneficiile implementarii unui astfel de standard sunt

 • Indeplinirea politicii si a obiectivelor companiei;
 • Castigarea increderii clientilor;
 • Cresterea satisfactiei clientilor;
 • Imbunatatirea continua a performantei generale;
 • Adaptarea activa si sistematica la modificarile conditiilor pietei;
 • Satisfactia angajatilor;
 • Imbunatatirea performantei;
 • Transparenta si eficienta proceselor interne ale organizatiei;
 • Evitarea erorilor in locul corectarii lor;
 • Economisire de timp si bani.

Principiile managementului calitatii:

 • Orientarea catre client;
 • Leadership;
 • Implicarea personalului;
 • Abordare procesuala;
 • Abordarea sistemului de catre management;
 • Imbunatatire continua;
 • Abordare concreta in luarea deciziilor;
 • Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii.

Aplicarea principiilor managementului calitatii nu numai ca aduce beneficii directe, dar asigura in acelasi timp o contributie semnificativa la managementul costurilor si riscurilor. Consideratiile managementului beneficiilor, costurilor si riscurilor sunt importante pentru organizatie, clientii acesteia si alte organisme interesate.

CAPITOLUL V

Fondul pentru Mediu

Fondul pentru mediu reprezinta un    instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizarii proiectelor de protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului

Administratia Fondului pentru Mediu are in principal, urmatoarele atributii:
a) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
b) intocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;
c) analizeaza, selecteaza si finanteaza proiectele pentru protectia mediului aprobate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta si conform cu procedurile prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu;
d) urmareste si controleaza implementarea proiectelor aprobate si finantate din Fondul pentru mediu;
e) finanteaza lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor

Veniturile Fondului pentru Mediu se constituie din:
a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici colectori si/sau valorificatori, autorizati potrivit legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la operatori economici, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1;
c) taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2;
d) o taxa de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de catre producatorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere;
e) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevazute in anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002, comercializate de catre producatori si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor;
f) in cazul vanzarii masei lemnoase pe picior, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vanzare a acesteia. Suma se incaseaza de vanzator de la cumparator odata cu valoarea masei lemnoase si se varsa de catre acesta la Fondul pentru mediu;
g) in cazul exploatarii masei lemnoase pe picior de catre administratorul, respectiv proprietarul padurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vanzare a sortimentelor de lemn obtinute si se achita de administratorul, respectiv proprietarul padurii;
h) contributia pentru prelucrarea lemnului se stabileste prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vanzare a produselor obtinute si se achita de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;
i) o taxa de 1 leu (RON)/kg anvelopa, incasata de la producatorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
j) o contributie de 3% din suma care se plateste anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vanatoare;
k) donatii, sponsorizari, asistenta financiara din partea persoanelor fizice sau juridice romane ori straine si a organizatiilor sau organismelor internationale;
l) sumele incasate din rambursarea finantarilor acordate, dobanzi, penalitati de intarziere, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
m) sumele incasate de la manifestari organizate in beneficiul Fondului pentru mediu;
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu;
o) dobanzi si penalitati de orice fel datorate de catre debitorii Fondului pentru mediu.

Destinatia Fondului pentru Mediu

Fondul pentru Mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.
Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual de lucru si vizeaza imbunatatirea performantei de mediu privind:
a) prevenirea poluarii;
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
c) reducerea nivelurilor de zgomot;
d) utilizarea de tehnologii curate;
e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase;
f) protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunitati locale;
g) gospodarirea integrata a zonei costiere;
h) conservarea biodiversitatii;
i) administrarea ariilor naturale protejate;
j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
m) reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
n) impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii;
o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
(3) Din Fondul pentru mediu sunt finantate proiectele din categoriile prevazute la alin. (2), prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati propuse de Comitetul director si aprobate de Comitetul de avizare:
a) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila;
b) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare rambursabila;
c) sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;
d) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.
(4) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de catre operatorii economici, organizatii neguvernamentale, autoritati locale si unitati de invatamant.
(5) Analiza, selectarea, finantarea, urmarirea si controlul implementarii proiectelor se fac in conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu si ale actelor normative date in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(6) Categoriile de lucrari care se pot finanta ,precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(7) Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza in baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.
(8) Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii, constituie titluri executorii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.
(9) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat.
(10) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.
TAXELE pentru emisiile de poluanti in atmosfera, incasate de la
operatorii economici
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
Nr.crt. Emisii de poluanti in atmosfera Taxa de incasat
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
Pulberi 0,02 lei (RON)/kg
Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg
Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg
Poluanti organici persistenti 20 lei (RON)/kg
Metale grele:
- plumb 12 lei (RON)/kg
- cadmiu 16 lei (RON)/kg
- mercur 20 lei (RON)/kg


TAXELE incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile

Nr.crt. Categorii de deseuri valorificabile Taxa de incasat

Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului 4 lei (RON)/m2/an
Provenite din prelucrarea primara a lemnului 1,2 lei (RON)/m2/an
Provenite de la producerea alcoolului 0,2 lei (RON)/m2/an
Slamuri carbonifere 4 lei (RON)/m2/an
Zgura de furnal 4 lei (RON)/m2/an
Cenusa de termocentrala 4 lei (RON)/m2/an
Cenusa de pirita 4 lei (RON)/m2/an
Fosfogips 4 lei (RON)/m2/an
Zguri provenite din metalurgie 4 lei (RON)/m2/an
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----

Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate referitoare la proiect

Prin Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, denumit in continuare Program, se urmareste ca obiectivele generale de dezvoltare si modernizare a spatiilor verzi din localitati sa se indeplineasca prin infiintarea de noi parcuri, scuare si aliniamente plantate, precum si prin reabilitarea celor existente.

Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant

Pot fi finantate prin Program proiectele depuse de catre autoritati ale administratiei publice locale care actioneaza in nume propriu si sunt proprietarii/administratorii terenului pe care se realizeaza proiectul.

Categorii de cheltuieli eligibile

a) Actualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea si actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate necesare realizarii investitiilor din cadrul Programului (numai pentru solicitantii care vor fi acceptati in Program). Valoarea acestora se deconteaza in procent de maximum 8% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

b) Realizarea obiectivelor de investitii, in conformitate cu indicatorii tehnico economici aprobati prin hotarare a consiliului local

c) Taxa pe valoarea adaugata

Categorii de cheltuieli neeligibile

a) Costul unui eventual credit contractat de beneficiar pentru partea de contributie proprie, respectiv cheltuieli bancare, comisioane, diferente de curs valutar etc.

b) Costuri de exploatare ale instalatiilor existente sau realizate in cadrul proiectului (instalatii de iluminat, irigatii etc.)

c) Alte taxe si cheltuieli, daca nu sunt expres prevazute la categoria de cheltuieli eligibile

Categorii de lucrari si dotari eligibile

a) Nivelare si terasare teren, inclusiv igienizarea terenului sau alte lucrari de modelare geometrica a terenului

b) Araturi de plantare

c) Scarificare

d) Defrisari selective/inlaturare plante care prezinta pericol de contaminare cu boli sau daunatori

e) Tunderi de modelare si intretinere, ancorari, palisari

f) Replantari ale plantelor gresit amplasate sau degradate, completari, inlocuirea arborilor existenti cu specii rezistente la conditii de mediu si microclimat specific urban

g) Inlocuirea pieselor distruse, imbatranite

h) Amenajare lucrari

i) Decopertari

j) Sapare de gropi

k) Drenaje si desecari (utilaje si instalatii necesare)

l) Aport de material pamantos (transport, fertilizare chimica, fertilizare organica)

m) Irigatii (utilaje si instalatii necesare)

n) Fantani arteziene si cismele, lacuri de agrement

o) Plantari si replantari pe perioada de implementare a proiectului pentru covor vegetal, arbusti, arbori

p) Achizitii de puieti/seminte

q) Tratamente fitosanitare

r) Amenajare de locuri dejoaca

s) Realizarea de alei/scari/ronduri etc.

t) Mobilier pentru locuri dejoaca

u) Imprejmuire

v) Banci, mese

w) Recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor, inclusiv platforme betonate pentru colectarea deseurilor

x) Lucrari pentru executia instalatiei de iluminat a parcului (instalatia)

y) WC-uri ecologice

5.6 MODALITATI DE FINANTARE

Fondul pentru mediu este utilizat pentru finantarea proiectelor de mediu eligibile prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalitati: rambursabila, nerambursabila si mixta.

FINANTAREA NERAMBURSABILA

Sustinerea financiara a cheltuielilor eligibile ale proiectului in procentele stabilite mai jos:

a)      Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii economici in procent de pana la 50%, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov. In cazul in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, finantarea se acorda sub forma de fonduri nerembursabile, in cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.

b)      Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de unitati administrativ teritoriale in procent de maxim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile

c)      Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de ONG-uri si unitatile de invatamant in procent de maxim 90%    din valoarea cheltuielilor eligibile

Sustinerea totala sau partiala a dobanzii aferente creditelor acordate de banci solicitantilor, pentru implementarea unor proiecte pentru protectia mediului cu conditia rambursarii de catre solicitant a creditului si a dobanzilor la termenele scadente, conform contractului de imprumut.

FINANTAREA RAMBURSABILA

Finantarea rambursabila se acorda operatorilor economici si consta in sustinerea financiara a unui procent de maxim 75% din cheltuielile eligibile ale proiectului

In conditiile solicitarii unor finantari rambursabile, solicitantul trebuie sa faca dovada capacitatii economico-financiare de rambursare a finantarii si sa realizeze venituri certe la data analizei.

Operatorul economic are obligatia de a rambursa finantarea acordata in conditiile si la termenele prevazute in contactul de finantare.

FINANTAREA MIXTA

Finantarea mixta se acorda operatorilor economici si consta in finantarea rambursabila si nerambursabila a cheltuielilor eligibile ale unui proiect, in urmatoarele procente:

Nerambursabil: Finantarea cheltuielilor eligibile aferente proiectelor propuse de operatorii economici in procent de pana la 50%, cu exceptia Regiunii Bucuresti-Ilfov. In cazul in care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementeaza proiectul in Regiunea Bucuresti-Ilfov, finantarea se acorda sub forma de fonduri nerembursabile, in cuantum de maxim 40% din costurile eligibile ale proiectului.

Rambursabil: maxim 40% din valoarea cheltuielor eligibile

In acest caz, contributia proprie trebuie sa fie de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, la care se adauga valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Nu se finanteaza rambursabil/mixt proiectele a caror sustinere financiara este considerata ajutor de stat regional pentru investitii.

CONTRIBUTIA PROPRIE

Cheltuielile eligibile nefinantate din Fondul pentru mediu ale proiectului constituie contributia proprie si va fi sustinuta de catre beneficiar.Contributia proprie acceptata este in numerar, in urmatoarele procente:

a)      Operatori economici:

finantari nerambursabile/mixte: pana la 50%

finantari rambursabile: minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului

b)      unitati administrativ teritoriale: minim 40% din valoarea cheltuielilor eligibile totale ale proiectului

c)      ONG-URI si unitati de invatamant: minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile totale

Nu este acceptata contributia in natura.

COFINANTAREA

Pentru un proiect de protectia mediului un solicitant/beneficiar poate obtine finantare atat de la AFM, cat si de la un tert, cu conditia respectarii minimului contributiei proprii .

Cofinantarea poate fi din surse interne si/sau externe.

In situatia in care solicitantul finantarii de la AFM obtine o cofinantare nerambursabila pentru proiect, acesta va fi analizat, evaluat, selectat si aprobat conform procedurii prevazute in MO.

GARANTAREA FINANTARII

In vederea garantarii implementarii in conditii optime a proiectului, precum si a restituirii conform clauzelor contractuale a finantarii rambursabile (inclusiv a componentei rambursabile din cadrul finantarii mixte) operatorii economici vor constitui garantii in favoarea AFM.

Indicatori financiari, formule de calcul si

punctajul obtinut din punct de vedere economico-financiar

Indicatorii financiari si formulele de calcul ale acestora sunt:

1) Lichiditatea curenta =

2) Solvabilitatea    =

3) Rentabilitate generala    = x 100

4) Rata rentabilitatii capitalului propriu = x 100

5) Grad de indatorare =

Modul de interpretare a indicatorilor financiari:

Nr. crt.

Indicatori

10 puncte

7 puncte

5 puncte

3 puncte

1.

Lichiditatea

peste 2

intre 1,5-2

intre 1-1,49

sub 1

2.

Solvabilitatea

peste 2

intre 1,5-2

intre 1-1,49

sub 1

3.

Rata rentabilitatii generale

peste 10%

intre 5-10%

intre 1-4,99%

sub 1%

4.

Rata rentabilitatii capitalului propriu

peste 5%

intre 3-5%

intre 1-2,99%

sub 1%

5.

Grad de indatorare

Intre 0-0,3

intre 0,4-0,6

intre 0,7-1

peste 1

Caiet de practica

05.05.2008 Prezentare Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile;

06.05.2008 Atributii Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile;

07.05.2008 Organigrama Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile;

08.05.2008 Unitati in subordine, coordonare, sub autoritate;

09.05.2008 Statutul functionarilor publici Legea 188;

12.05.2008 Venituri si cheltuieli bugetare Legea 500;

13.05.2008 Sisteme de management ISO 9001;

14.05.2008 Atributiile Fondului pentru Mediu;

15.05.2008 Veniturile Fondului pentru Mediu;

16.05.2008 Destinatia Fondului pentru Mediu;

19.05.2008 Taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera;

20.05.2008 Criterii de eligibilitate;   

21.05.2008 Modalitati de finantare;

22.05.2008 Indicatori financiari,formule de calcul si calcularea punctajului obtinut;

23.05.2008 Intalnire pentru verificarea finala a temei si semnarea caietului de practica.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1753
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site