Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Cadru institutional si legislativ de referinta pentru managementul deseurilor radioactive

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai micCadru institutional si legislativ de referinta pentru managementul deseurilor radioactive

Cadrul institutional

Abordarea fiecarei natiuni pentru definirea si clasificarea deseurilor radioactive, proiectarea si amenajarea instalatiilor de gestionare a deseurilor, implementarea masurilor institutionale pentru depozitarea definitiva in siguranta a deseurilor si obtinerea acceptului publicului pentru operatii si instalatii de gestionare a deseurilor radioactive, poate diferi considerabil. Cu toate acestea, sunt prezente mai multe elemente comune.
Activitatile de gestionare a deseurilor pot diferi mult din punct de vedere a marimii si complexitatii, pot implica numeroase organizatii si se pot desfasura pe perioade foarte mari de timp. De obicei, sunt implicate tipurile de organizatii si organisme din urmatoarele domenii:

Politica / legislatie

Organizatiile responsabile pentru strategia politica, legislatia si deciziile care necesita implicarea oficialilor guvernamentali la nivel national

Reglementare si control

Organizatiile (agentiile guvernamentale) responsabile pentru reglementarea procesului de management al deseurilor radioactive

Implementare

Organizatiile (guvernamentale sau altele) responsabile pentru punerea in aplicare a sarcinilor privind managementul deseurilor radioactive

Consultanta (supraveghere)

Organizatiile numite de guvern pentru a da consultanta politicienilor sau pentru a superviza activitatile tehnice si stiintifice desfasurate de organizatiile de executie

Gestionarea fondurilor

Organizatii responsabile pentru gestionarea fondurilor banesti

Organismele de consultanta au oferit consultanta politicienilor si/sau organismelor de executie privind programul de management a deseurilor radioactive, privit ca un intreg, sau pentru activitati separate din cadrul acestuia. Unele organisme de supraveghere pot functiona si in calitate de consultant a autoritatilor de reglementare.

Organismele de gestionare a fondurilor au completat structura de baza alcatuita din organizatiile legislative, de executie si de reglementare si se ocupa in mod specific cu managementul financiar pe termen lung.

In conformitate cu Hotararea nr. 1259/2002 privind aprobarea „Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear in Romania” (art. 8.4), guvernul roman are urmatoarele obligatii in domeniul nuclear:

asigurarea unui sistem legislativ adecvat;

sustinere financiara a organismului de reglementare si control si a activitatilor complexe de cercetare, dezvoltare si inginerie tehnologica;

sustinerea invatamantului si a diferitelor forme de calificare profesionala superioara;

sustinerea entitatilor de tratare, conditionare, transport si depozitare a deseurilor radioactive;

sustinerea activitatilor legate de modernizarea, operarea si inchiderea depozitelor nationale de deseuri radioactive (deocamdata doar depozitul Baita Bihor, care va functiona aproximativ inca 25 de ani);

incurajarea si sprijinirea industriei romanesti care poate contribui cu echipamente si servicii in domeniul nuclear.

Urmatoarele organisme, care sunt sub autoritatea Guvernului, sunt implicate in autorizarea si controlul activitatilor de gestionare a deseurilor radioactive:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) este organismul de reglementare si control responsabil pentru emiterea autorizatiilor, permisiilor si controlul aplicarii legilor in domeniul nuclear;

Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive (ANDRAD) este autoritatea nationala responsabila pentru procesul de gestionare in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive generate de titularii de autorizatii nucleare, inclusiv depozitarea definitiva;

Agentia Nucleara asigura implementarea si coordoneaza activitatile din domeniul nuclear;

Ministerul Economiei si Comertului este responsabil pentru realizarea politicii Guvernului in domeniile privind cresterea economica, industrie, energie, resurse minerale, productia de aparare, comert, integrare europeana si relatii externe;

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului este responsabil pentru aplicarea strategiei si Programului de guvernare in domeniul educatiei, invatamantului, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice, inovarii si tineretului.

Ministerul Sanatatii este responsabil pentru emiterea permiselor si autorizatiilor de sanatate;

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este responsabil pentru emiterea permiselor si autorizatiilor de mediu;

Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza elaborarea planurilor de interventie in caz de urgente radiologice, asigura investigatii specifice ale cazurilor de trafic ilicit de materiale radioactive si supravegheaza operativ a modul de efectuare a transportului combustibilului nuclear;

Autoritatea Nationala de Control conduce si asigura introducerea si scoaterea din tara, in baza autorizatiilor emise de CNCAN, a tuturor bunurilor care necesita autorizare in baza Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor, modificata prin Legea 193/2003.

Cadrul Legislativ

La momentul actual, deoarece nu exista o politica multilaterala a UE in domeniul securitatii nucleare si domeniul gestionarii in siguranta a deseurilor nucleare si a combustibilului nuclear uzat, este oportun sa aducem si sa mentinem procesul de gestionare in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive la nivelul cel mai inalt din Statele Membre si cele candidate. Atomic Questions Group (AQG) din cadrul Consiliului UE subliniaza ca tarile candidate trebuie sa dea o atentie particulara activitatilor de buna practica in cadrul UE, atunci cand dezvolta si implementeaza propriile lor programe pentru gestionarea in siguranta a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive.

Autorizarea

Pentru a obtine o autorizatie, activitatile nucleare trebuie sa indeplineasca cerintele specifice cerute de Legea 111/1996, republicata, de normele CNCAN sau in propriile licente de functionare. Licenta este limitata in timp, netransferabila si poate fi suspendata sau anulata daca apar abateri de la lege sau situatii periculoase care implica riscuri inacceptabile.

Procesul de autorizarea este un proces care implica cateva etape in functie de starea instalatiei nucleare si cerintele de securitate specifice. In esenta, compatibilitatea instalatiei cu amplasamentul ei este evaluata intr-un raport preliminar de securitate pentru a demonstra conformitatea cu criteriile de mediu si de securitate.

Licenta de construire este eliberata pe principiul „sistem-cu-sistem” si raportul de securitate preliminar trebuie sa demonstreze ca proiectul instalatiei satisface cerintele de securitate in vigoare. In momentul cand exista toate informatiile necesare, raportul preliminar de securitate revizuit urmareste inlocuirea permiselor emise pentru fiecare sistem sau structura la intreaga constructie, sau dupa caz, identifica schimbarile din proiect care sunt necesare pentru a satisface intregul set de cerinte de autorizare.

Atunci, instalatia in constructie este verificata ca satisface cerintele de autorizare printr-un raport final de securitate. Acest lucru conduce la eliberarea unei autorizatii de punere in functiune. Dupa activitatea de punere in functiune, raportul final de securitate revizuit reflecta ca instalatia poate intra in etapa de operare initiala. Dupa aceea, reevaluarea comportarii instalatiei va permite eliberarea unei autorizatii finale de operare la capacitate maxima. Reinoirea autorizatiei va fi facuta pe baza reevaluarii securitatii instalatiei. In timp, orice modificare, adaugare, dezafectare necesita autorizare specifica.Legislatia de securitate nucleara

Legislatia de securitate nucleara din Romania a fost dezvoltata in mai multe etape impuse de problemele aparute in procesul de formare a mediului de securitate nucleara. Romania a avut legi care au guvernat activitatile din domeniul nuclear inca din 1974. Dupa schimbarile politice din decembrie 1989, si ulterior datorita schimbarilor constitutionale, sistemul legislativ din Romania a inceput sa se modifice.

Inainte de decembrie 1996, reglementarea activitatilor se bazau pe:

Legea nr. 61/1974 pentru dezvoltarea activitatilor nucleare in Romania (care urmarea indeaproape documentul pentru energie atomica a SUA din 1954) ;

Legea nr. 6/1982 pentru asigurarea calitatii in instalatiile nucleare si in centralele nuclearo-energetice.

In afara de aceste legi au existat reglementari inca din anul 1957. Prima reglementare se referea la protectia contra radiatilor. Sistemul de reglementari elaborat ulterior si reglementarile legate de securitate nucleara, protectie contra radiatiilor, asigurarea calitatii, protectie fizica si securitate se bazeaza pe cele doua legi.

In decembrie 1996 a fost adoptata o noua lege referitoare la activitatile nucleare care abroga legile 61/1974 si 6/1982, si anume Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. Scopul era sa aduca la zi documentele din 1974 si 1982 bazate pe:

Schimbarile din sfera politica si economica din Romania, inclusiv transformarile economiei bazate pe principiile pietei libere, democratiei si independentei autoritatilor;

Experienta romaneasca de reglementare imbunatatita datorita implementarii celor doua acte;

Noi progrese din alte tari;

Recomandarile misiunilor de experti AIEA, inclusiv cele legate de deseurile radioactive si dezafectarea instalatiilor nucleare.

Aplicarea legilor intrate in vigoare.

Cadrul legislativ din Romania care guverneaza gestionarea in siguranta a combustibilului nuclear ars si a deseurilor radioactive include urmatoarele legi:

Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, modificata si completata prin Legea 193/2003;

Ordonanta nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala, modificata si aprobata prin Legea 320/2003

Legea nr. 105/1999 privind ratificarea Conventiei Comune asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive adoptata la Viena la 5 septembrie 1997

Ordonanta nr. 7/2003 privind utilizarea pasnica a energiei nucleare

Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului (republicata)

Ordonanta nr. 47/1994 privind apararea contra dezastrelor

Legea nr. 98/1994 referitoare la sanatatea publica

Legea nr. 481/2004 privind protectia civila

Legea nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare.

Legea nr. 111/1996

„Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare” creeaza cadrul legislativ general pentru reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare in scopuri exclusiv pasnice, astfel incat sa se indeplineasca conditiile de securitate nucleara, de protectie a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii, cu riscuri minime prevazute de reglementari si cu respectarea obligatiilor ce decurg din acordurile si conventiile la care Romania este parte. Prin Legea 193/2003 au fost aduse noi amendamente Legii 111/1996. Aceasta vizeaza cresterea capabilitatilor administrative si tehnice a CNCAN.

Importul deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear ars este interzis, cu cateva exceptii. Transportul materialelor nucleare, inclusiv al deseurilor radioactive si combustibilului nuclear uzat, va fi realizat de transportatori si carausi autorizati.

Ordonanta nr. 11/2003

„Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala”, aprobata prin Legea nr. 320/2003, urmareste repartizarea responsabilitatilor si stabilirea surselor financiare destinate sustinerii si realizarii activitatilor privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, precum si depozitarea definitiva a acestora, pe durata de viata utila a instalatiilor nucleare si radiologice, inclusiv in perioada dezafectarii acestora, in conditii care sa asigure securitatea nucleara si protectia impotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietatii, in prezent si in viitor, fara a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare.”

Ordonanta stabileste ca autoritatea nationala competenta in domeniul coordonarii la nivel national a procesului de gestionare in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva, este Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive, ANDRAD.

Legea nr. 105/1999

Prin adoptarea „Legii nr. 105/1999” Romania a ratificat „Conventia comuna asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, adoptata la Viena la 5 septembrie 1997”.

Obiectivele conventiei sunt urmatoarele:

sa atinga si sa mentina un inalt nivel de siguranta in lumea intreaga in materie de gospodarire a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, prin intarirea masurilor nationale si a cooperarii internationale, inclusiv, dupa caz, a masurilor de cooperare tehnica in materie de siguranta;

sa asigure, in orice stadiu al gospodaririi combustibilului uzat si a deseurilor radioactive, masuri de aparare efective impotriva riscurilor potentiale, astfel incat persoanele, societatea si mediul sa fie protejate acum si in viitor impotriva efectelor nocive ale radiatiilor ionizante, intr-o maniera in care sa fie satisfacute nevoile si aspiratiile generatiei actuale, fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi si aspiratii;

sa previna accidentele care au consecinte radiologice si sa micsoreze consecintele acestora in cazul in care astfel de accidente s-ar produce intr-un stadiu oarecare al gospodaririi combustibilului uzat sau a deseurilor radioactive.

Ordonanta nr. 7/2003

Conform art. 1 din „Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea pasnica a energiei nucleare”, aprobata cu modificari si completari prin Legea 321/2003, promovarea si utilizarea energiei nucleare in scopuri exclusiv pasnice constituie prioritati nationale in contextul aplicarii programelor de dezvoltare durabila a societatii.

Printre activitatile care se supun ordonantei sunt:

cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construirea, montajul, punerea in functiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea si dezafectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare;

producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediara sau finala, transportul, tranzitul, importul si exportul materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear proaspat, al apei grele si al tritiului;

colectarea, tratarea, prelucrarea, transportul, depozitarea intermediara si finala a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat;

evidenta si controlul materialelor radioactive si al instalatiilor nucleare, inclusiv al materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul Romaniei;

protectia fizica a obiectivelor si instalatiilor nucleare;

asigurarea calitatii, securitatii nucleare, radioprotectiei si protectiei populatiei, mediului inconjurator si a proprietatii;

informarea si educarea populatiei si dezvoltarea relatiilor cu mass-media privind desfasurarea activitatilor nucleare in scopuri pasnice;

elaborarea reglementarilor la nivel national in domeniul nuclear;

producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediara sau finala, transportul, tranzitul, importul si exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise si inchise.Agentia Nucleara coordoneaza promovarea activitatilor nucleare in Romania, pe baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de actiune si a PNN.

Legea nr. 137/1995

Legea nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului”, modificata si completata in temeiul art. II din Legea nr. 159/1999,    a fost republicata in Monitorul Oficial nr. 70/2000. Obiectul prezentei legi il constituie reglementarea protectiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societatii.

Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati in domeniul nuclear au urmatoarele obligatii:

sa respecte normele de radioprotectie si de securitate;

sa evalueze, direct sau prin forurile autorizate, riscul potential, sa efectueze bilantul de mediu pentru activitatile existente si sa ceara autorizatie de mediu;

sa tina evidenta stricta a surselor de radiatii ionizante si sa le asigure protectia fizica;

sa aplice, prin sisteme proprii, programe de supraveghere a contaminarii radioactive a mediului si de evaluare a expunerii grupurilor critice - populatia din zona de supraveghere - care sa asigure ca nu vor fi incalcate conditiile prevazute in autorizatie, de eliminari de substante radioactive si ca dozele se vor mentine in limitele admise;

sa mentina in stare de functionare capacitatea de monitorizare a mediului local pentru a depista orice contaminare radioactiva semnificativa care ar rezulta dintr-o eliminare accidentala de substante radioactive;

sa raporteze prompt autoritatii competente orice crestere semnificativa a contaminarii mediului si daca aceasta se datoreaza sau nu activitatii desfasurate;

Ordonanta nr. 47/1994

Obiectul „Ordonantei nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor” il constituie ansamblul masurilor de prevenire, interventie operativa si refacere in cazul dezastrelor - calamitati naturale si alte catastrofe -, pentru diminuarea efectelor sociale, economice si ecologice ale acestora.

Ministerului Administratiei si Internelor, prin Comandamentul Protectiei Civile, este abilitat sa ia urmatoarele masuri pentru apararea impotriva dezastrelor:

masuri de prevenire si pregatire pentru interventie;

masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu urmari deosebit de grave;

masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare.

Legea nr. 98/1994

Conform „Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica”, modificata si completata de Ordonanta nr. 108/1999, urmatoarele fapte reprezinta contraventii si se sanctioneaza:

nesolicitarea, de la directia de sanatate publica teritoriala, a avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind amplasarea, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor nucleare si a oricaror alte obiective cu impact asupra sanatatii publice;

nesolicitarea sau nerespectarea avizului sanitar emis de Ministerul Sanatatii pentru normative de proiectare si proiecte-tip pentru constructii de orice fel a contraindicatiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale imbuteliate;

nesolicitarea, de la directia de sanatate publica teritoriala, a autorizatiei sanitare de functionare pentru obiectivele cu impact asupra sanatatii populatiei cu 30 de zile inainte de punerea in functiune a obiectivului;

functionarea oricarui obiectiv fara autorizatie sanitara sau fara viza autorizatiei sanitare pe anul in curs;

nerespectarea sistemului de supraveghere a starii de sanatate a personalului expus profesional si a conditiilor de igiena in unitatile in care se desfasoara activitatile nucleare, in corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante;

nerespectarea masurilor de igiena in unitatile nucleare autorizate;

nerespectarea limitelor si a conditiilor prevazute in autorizatiile eliberate in conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicata;

nerespectarea masurilor si a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sanatatii populatiei, ca urmare a activitatilor nucleare;

neluarea masurilor imediate de protejare si asistenta de urgenta a salariatilor si a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactiva interna;

utilizarea substantelor radioactive in alte scopuri decat cele prevazute in autorizatia sanitara de functionare;

nerespectarea instructiunilor Ministerului Sanatatii privind masurile profilactice in situatii de accident nuclear major;

nerespectarea de catre conducerea unitatii a masurilor prescrise de organele sanitare de control, in scopul pastrarii starii de sanatate a personalului si populatiei si prevenirii incidentelor si accidentelor nucleare.

Legea nr. 481/2004

Conform „Legii nr. 481/2004 privind protectia civila”, protectia civila este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejarii populatiei, bunurilor si mediului impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta, conflictelor armate si inlaturarii operative a urmarilor acestora si asigurarii conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

In sectiunea despre protectia nucleara si radiologica se precizeaza ca:

Protectia nucleara si radiologica a populatiei se realizeaza prin mijloace de protectie individuala, colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate in zonele de risc;

Institutiile publice si agentii economici care produc, transporta, depoziteaza sau manipuleaza substante periculoase in cantitati care pot pune in pericol viata si sanatatea cetatenilor organizeaza si executa controlul contaminarii radioactive a materiilor prime si produselor finite si realizeaza masurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, cladirilor si utilajelor;

Mijloacele de protectie individuala a cetatenilor se asigura potrivit criteriilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin hotarare a Guvernului;

Decontaminarea se realizeaza prin operatiuni si tehnici speciale efectuate de catre serviciile de urgenta, unele unitati militare si agenti economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil si avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

Depoluarea consta in luarea unor masuri specifice pentru identificarea si eliminarea surselor poluante, limitarea, indepartarea sau neutralizarea agentilor poluatori ai apei, aerului si terenului;

Masurile de depoluare sunt insotite, dupa caz, de evacuarea persoanelor si a animalelor din mediul poluat sau de interzicerea utilizarii apei, a alimentelor si a furajelor contaminate;

Se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate;

Agentii economici si institutiile publice au obligatia sa avertizeze imediat populatia asupra riscurilor de poluare si contaminare a zonelor limitrofe unitatilor respective si sa intervina cu fortele si mijloacele de care dispun pentru protectia populatiei si inlaturarea efectelor poluarii.

Legea nr. 703/2001

Obiectul „Legii nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare” il constituie reglementarea raspunderii civile pentru repararea daunelor rezultate din activitatile de utilizare a energiei nucleare in scopuri pasnice.

Referitor la regimul raspunderii civile pentru daune nucleare, operatorul unei instalatii nucleare sau transportatorul de materiale nucleare raspunde obiectiv si exclusiv pentru orice dauna nucleara, daca s-a dovedit a fi provocata de un accident nuclear:

survenit in aceasta instalatie nucleara;

implicand un material nuclear care provine din aceasta instalatie nucleara;implicand un material nuclear trimis acestei instalatii nucleare.

Operatorul si transportatorii de materiale nucleare sunt obligati sa incheie un contract de asigurare sau o garantie financiara care sa ii acopere raspunderea civila pentru daune nucleare si sa dovedeasca autoritatii nationale competente existenta acesteia, in vederea eliberarii autorizatiei potrivit Legii nr. 111/1996, republicata.

Legi, norme si reglementari CNCAN

In acord cu prevederile Legii 111/1996, republicata, CNCAN a emis un set de norme si reglementari referitoare la gestionarea in siguranta a deseurilor slab si mediu active.

Exista urmatoarele grupe principale de norme:

NSR, Norme de securitate radiologica;

NSN, Norme de securitate nucleara;

NPF, Norme de protectie fizica;

NGN, Norme de garantii nucleare;

NTR, Norme de transport materiale radioactive;

NDR, Norme privind managementul deseurilor radioactive;

NMC, Norme privind managementul calitatii in domeniul nuclear;

NUR, Norme privind managementul urgentelor radiologice;

NRN, Norme privind sursele de radiatii naturale;

NPP, Norme privind pregatirea si atestarea personalului in domeniul nuclear.

In total, CNCAN a emis 41 de reglementari, dintre care amintim:

Norme fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive;

Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate in domeniul nuclear;

Norme fundamentale de securitate radiologica;

Norme de dezafectare a obiectivelor si instalatiilor nucleare;

Norme fundamentale de transport in siguranta de materiale radioactive;

Norme pentru expedieri internationale ale deseurilor radioactive implicand teritoriul Romaniei;

Norme de control de garantii nucleare in domeniul nuclear;

Lista deliata de materiale, dispozitive, echipamente si informatii pertinente pentru proliferarea de arme nucleare si alte dispozitive;

Norme de protectie fizica in domeniul nuclear;

Normele privind cerintele pentru calificarea personalului care asigura paza si protectia materialelor si instalatiilor protejate in domeniul nuclear.

Joint Convention

Conventia unificata in securitatea managementului combustibilului uzat si in securitatea managementului deseurilor radioactive” a aparut in 2001 si prima intalnire a partilor contractante a avut loc in noiembrie 2003. Secretariatul Conventiei este detinut de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA).

Cand o natiune ratifica Conventia, aceasta devine Parte Contractanta a Conventiei. Romania a ratificat aceasta Conventie si a prezentat primul Raport National, pregatit de CNCAN, in 5 mai 2003.

Filozofia de baza a conventiei este de stimulare a imbunatatirii permanente a standardelor mondiale de securitate in domeniul managementului combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.

Un beneficiu care rezulta din ratificarea Conventiei consta in castigarea cunostintelor despre imbunatatirea securitatii. Un    alt beneficiu este eliminarea sentimentelor de izolare si neputinta pe care unele tari le poate avea cand alte state pot fi ostile sau amenintatoare. In acest context, Conventia poate sa ofere un grad de protectie. Asocierea cu alte Parti Contractante poate permite unui stat sa aiba mai multa influenta in rezolvarea unei situatii regionale.

De asemenea, Guvernul poate castiga credibilitate cand se ocupa de securitatea populatiei, de exemplu de riscurile asociate deseurilor radioactive, si este foarte important sa arate ca reglementarile nationale sunt compatibile cu standardele internationale si ca acestea sunt periodic revizuite la nivel international.

Obiectivul Conventiei este de a obtine si mentine un inalt nivel de securitate mondiala in domeniul managementului deseurilor radioactive si a combustibilului uzat. Partile la aceasta Conventie intentioneaza sa obtina acest obiectiv prin cooperare internationala in problemele care apar, prin asistenta tarilor cu capabilitati si programe mai putin dezvoltate si utilizarea standardelor de securitate internationale acceptate.

Domeniul in care se aplica Conventia este managementul deseurilor radioactive si a combustibilului uzat. Acest domeniu este foarte general si aplicabil fiecarei tari. El include:

deseuri generate prin utilizarea radioizotopilor in medicina si in industrie (de exemplu surse inchise);

deseuri provenite din exploatarea si prelucrarea uraniului;

deseuri provenite din operarea centralelor nuclearoelectrice si combustibilul nuclear care a fost utilizat in centrale;

depozitarea materialelor radioactive in mediu.

Pot fi incluse si alte materiale pe care partile contractante doresc sa le declare, ca de exemplu:

deseuri din fabricarea produselor abrazive sau altor produse care utilizeaza nisipuri radioactive naturale;

deseuri din exploatarea minereurilor care contin accidental materiale radioactive;

deseuri din aplicatiile militare ale energiei nucleare;

combustibilul nuclear care va fi reprocesat pentru recuperarea uraniului si a plutoniului.

Cerintele Conventiei sunt tehnice, politice si administrative.

Cerintele tehnice descriu elementele fundamentale care sunt cerute pentru asigurarea securitatii in toate etapele gestionarii deseurilor radioactive. Ele includ cerinte cheie pentru evaluarea securitatii unei instalatii nucleare. Sunt prezentate cerintele pentru faza operationala a unei instalatii si pentru dezafectarea ei.

Cerintele politice includ subiecte, de exemplu, despre infrastructura de reglementare acceptabila, relatiile si responsabilitatile diverselor parti dintr-un stat, cum sunt guvernul, organismul de reglementare si operatorul instalatiei. Nevoia de consultare a tarilor vecine in etapa de amplasare a unui obiectiv nuclear poate fi inclusa in ceasta categorie de cerinte, ca si cerintele legate de transferul deseurilor catre alte tari.

Cerintele administrative includ toate regulile si procedurile care guverneaza intalnirile de revizie oficiale in legatura cu Conventia, mecanismele pentru posibilele amendamente la Conventie, regulile pentru rezolvarea disputelor din cadrul intalnirilor, limba care va fi folosita in timpul intalnirilor. Aceste chestiuni sunt dezvoltate in documentele pregatite de Parti, INFCIRC/602, INFCIRC/603, INFCIRC/604. Primul din aceste documente specifica regulile de procedura si regulile financiare, al doilea ne indruma cum sa fie condus procesul de revizuire, iar al treilea descrie pentru Parti ce trebuie sa contina Raportul National. Rapoartele Nationale sunt documentele pregatite de fiecare tara care a ratificat Conventia pentru a fi trecute in revista de celelalte Parti Contractante la intalnirile periodice de revizie.

Raportul National trebuie sa contina urmatoarele informatii:

politica si practicile de management al combustibilului uzat si a deseurilor radioactive;

criteriul de caracterizare a deseurilor;

listarea instalatiilor de management a combustibilului uzat si a deseurilor radioactive;

inventarul combustibilului uzat si a deseurilor radioactive;

lista obiectivelor nucleare care au inceput dezafectarea.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1549
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site