Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Program: /PROMED / PN 03-04 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Ecologie mediu+ Font mai mare | - Font mai micInstitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului-

INCD ICIM Bucuresti

Program: /PROMED / PN 03-04Nr.

crt.

Denumirea proiectului

Tipul rezultatului

Efecte scontate

PN 03040101

Evaluarea riscului ecologic la scara regionala cauzat de transferul de pesticide persistente clorderivate la nivelul structurii trofice specifice fluviului Dunarea in context transfrontiera pe tronsoanele comune cu RF Iugoslavia si Bulgaria

Studiu

Cunoasterea efectelor ecotoxicologice ale pesticidelor clorderivate asupra biotopului si biocenozei

PN 03 04 01 02

Identificarea conditiilor si comunitatilor biotice de referinta specifice in

conformitate cu prevederile Directivei Cadru UE in domeniul politicii apei

Studiu de caz

Alinierea la cerintele regionale si europene in domeniul politicii apei si a protectiei mediului. Evaluarea impactului

antropic asupra unitatilor acvatice (corpurilor de apa)

-Identificarea conditiilor si comunitatilor biotice reprezentative in functie de tipologia unitatilor acvatice

- Optimizarea si imbunatatirea activitatii de monitoring. Elaborare metodologie

PN 03 04 01 04

Abordarea integrata a problemelor de management durabil al calitatii resurselor de apa din Romania in baza conceptului D.P.S.I.R. (factori de comanda - presiune - stare - impact - reactie) pentru fundamentarea strategiilor adecvate de

control al presiunilor a

atropice cauzate de sistemul socio-economic.

Studiu pilot

Evaluarea si caracterizarea, conform conceptului DPSIR a interdependentelor si interconditionalitatilor de ape de suprafata-ape subterane pentru zonele caracterizate de vulnerabilitate mare la nutrienti

Evaluarea riscului poluarii difuze rezuiltata din conectivitatea ape subterane - ape de suprafata.

Definirea indicilor si indecsilor caracteristici

grupelor tinta majore in vederea controlului presiunilor antropice

PN 03 04 01 05

Dezvoltarea unui Sistem Geografic Informational (GIS) in cadrul Retelei Transnationale de Monitoring a Calitatii apelor Dunarii (TNMN) ca suport logistic pentru

planurile integrate de management si aliniere la cerintele EUROWATERNET- UE

Studiu.

Dezvoltarea metodelor si procedeelor de lucru cu functiilr de editare , introducere a datelor in tabelele de atribute si de tiparire din Arc8.3 necesare

in cadrul unui proiect GIS

Dezvoltarea instrumentelor specifice analizei si valorificarii rezultatelor unui sistem integrat

Dezvoltarea elementelor de verificare si validare a

datelor

PN 03 04 01 06

Cercetari privind utilizarea suportului GIS in proiectarea retelelor de monitorizare a calitatii aerului

Studiu

Metodologia de elaborare a criteriilor necesare utilizarii suportului GIS in proiectarea si gestionarea unei retele de monitorizare a calitatii aerului.

Stabilirea locatiilor optime pentru proiectarea unei retele de monitorizare a calitatii aerului.

PN 03 04 01 07

Modelarea dispersiei poluantilor atmosferici prin compararea modelului climatologic cu modelul OML (Operational Model for Air

Pollution)

Studiu

Studii teoretice pilot de aplicare a MC (model climatologic) si OML Analiza intercompararii celor doua modele constitue un instrument

extrem de util pentru evaluarea calitatii aerului in zone si aglomerari urbane ,ceea ce permite optimizarea retelelor nationale de monitorizarea calitatii aerului.

PN 03 04 01 08

Variabilitatea radioactivitatii naturale a mediului pe teritoriul Romaniei. Evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei din zone de fond si zone modificate antropogenic

Studiu de caz

Evaluarea dozelor datorate:-iradierii din aer liber, -inhalarii de radionuclizi din aer liber, -iradierii de la sol, -contactului dermal cu solul, cu apa bruta (prin inot), -ingestiei de apa pentru populatia din zonele de fond

PN 03 04 01 10

Cercetari privind aplicarea criteriilor de proiectare a retelelor de monitorizare a calitatii

aerului in cazul aglomerarilor urbane

Studiu

Studiul pilot pentru o aglomerare urbana

Metodologie de aplicare a criteriilor de proiectare a retelelor de monitorizare a calitatii aerului in cazul aglomerarilor urbane

PN 03 04 01 11

Realizarea unui sistem informatic cu baza de date pentru colectarea, selectarea, gestionarea si prelucrarea integrata a diverselor informatii complexe de mediu, in flux lent, cuprinse in alte sisteme informationale existente in ICIM.

Produs program

Structura modulara a bazei de date, definirea indicatorilor, stabilirea relatiilor dintre tipurile de inregsitrari, machete rapoarte de iesire

Programe si proceduri de transfer de date, verificare, incarcare, gestiune si editare de rapoarte

Transferul datelor selectate in baza de date, testarea programelor si rezolvarea erorilor, editarea rapoartelor de test, elaborarea manualului de utilizare, instalarea produsului si crearea facilitatilor de acces.

PN 03 04 01 12

Dezvoltarea metodelor de prognoza a dispersiei poluantilor in apele subterane.

Modele matematice si programe de calcul.

Produs program

Elaborarea unui program de calcul pentru determinarea distributiei debitelor de circulatie a apei subterane

Elaborarea unui program de calcul pentru determinarea distributiei debitelor de circulatie a apei subterane

Elaborarea unui program de calcul pentru determinarea bilanturilor de apa subterana si de poluant din apa subterana

PN 03 04 01 13

Metode de predictie a concentratiilor poluantilor atmosferici prin cuantificarea fenomenelor de dispersie in atmosfera.

Model matematic

Analiza principalelor modele matematice folosite pentru evaluarea concentratiei poluantilor prin modelarea fenomenelor de dispersie atmosferica

Stabilirea de metode optime de modelare pentru diverse tipuri de surse sau grupuri de surse de poluanti atmosferici

Metode optime de modelare pentru surse mari, aglomerari industriale sau arii extinse

PN 03 04 01 14

Metode de prognoza a evolutiei morfodinamice a plajelor de pe litoralul romanesc al Marii Negre, sub influenta factorilor naturali si antropici.

Produs program

Programe de calcul integrate intr-un pachet unitar pentru simularea modificarilor morfologice ale plajelor supuse actiunii valurilor si curentilor marini, in prezenta lucrarilor de protectie de tip mixt. Recomandari privind dimensionarea lucrarilor de protectie a plajelor litorale supuse eroziunilor.

PN 03 04 01 15

Metode de determinare a incarcarilor provenite din vant, valuri si curenti asupra platformelor marine de exploatare a hidrocarburilor

Produs program

Program de calcul pentru determinarea incarcarilor provenite din vant pe suprastructurile platformelor marine.

Program de calcul pentru determinarea incarcarilor provenite din valuri si curenti marini pe infrastructurile platformelor marine fixe

Program pentru calculul static al structurilor metalice ale platformelor marine fixe

PN 03 04 02 01

Cercetari in vederea stabilirii solutiilor de conservare si dezvoltare a acviferului de apa dulce al cordonului litoral pentru alimentarea cu apa a statiunilor turistice de la marea Neagra inclusiv in ipoteza extinderii acestora

Studiu de caz

Evidentierea modificarii calitatii apelor lacului Siutghiol sub efectul intruziunii marine si a emergentelor naturale subterane.

PN 03 04 02 02

Cercetari privind reabilitarea siturilor contaminate cu substante toxice si deseuri

Studiu

Solutii de denocivizare a terenurilor contaminate de produse petroliere

PN 03 04 03

Cercetari privind tratarea namolurilor rezultate din statii de epurare in vederea denocivizarii si valorificarii

Tehnologie

Criterii de valorificare materiala si energetica a apelor uzate orasenesti

Elaborarea de solutii tehnico-stiintifice specifice proceselor de tratare a namolurilor provenite din prelucrarea de metale in vederea diminuarii cantitatilor rezultate, respectiv al imbunatatirii balantei cost-eficienta.

Tehnologii de recuperare a

unor substante cu valoare economica din namoluri

PN 03 04 02 04

Cercetari privind tratarea unor deseuri periculoase in vederea depozitarii in conditii de siguranta pentru mediu

Tehnologie

Solutii de tratare a deseurilor periculoase in raport de componentii periculosi continuti

Solutii tehnico-stiintifice de diminuare a riscului poluarii solului, apelor de suprafata si apelor subterane cauzate de depozitele de deseuri periculoase.

PN 03 04 02 05

Cercetari in vederea optimizarii tehnologiilor de epurare tertiara pentru apele uzate orasenesti in scopul protectiei mediului in conformitate cu noile prevederi legislative.

Tehnologie

Propuneri de solutii tehnice de epurare tertiara

Imbunatatirea performantelor instalatiilor de epurare

PN 03 04 02 06

Cercetari privind dezvoltarea de solutii tehnologice pentru epurarea apelor uzate de la cresterea crevetilor in zona marina litorala, in scopul protejarii productiei si a mediului. cooperare cu Vietnam Institute of Water

Resources Research - Ha Noi -Vietnam

Tehnologia de epurare a apelor uzate rezultate de la cresterea crevetilor autohtoni in zona marina litorala

Se asigura realizarea conditiilor de calitate a efluentului pentru evacuarea in mediu marin, cu res-pectarea cerintelor legislative nationale. Elaborarea programului de cercetare experimentala

Elaborarea programului de cercetare experimentala

Propuneri de norme de

calitate a apelor uzate rezultate de la cresterea crevetilor autohtoni la evacuarea in mediul marin

PN 03 04 02 07

Dezvoltarea de solutii tehnologice pentru epurarea apelor uzate urbane in vederea asigurarii protectiei mediului si reutilizarii in agricultura. Cooperare cu Vietnam Institute of Water Resources Research - Ha Noi - Vietnam

Tehnologie

Selectarea solutiior tehnologice adecvate conditiilor specifice din Romania si Vietnam

Se asigura realizarea conditiilor de calitate a efluentului pentru reutilizarea in agricultura sau pentru evacuarea in receptori naturali

PN 03 04 02 08

Sisteme integrate de lucrari ingineresti pentru protectia mediului in spatiul funciar (zone rurale si orase mici din Romania)

Studiu

Solutii tehnologice de protectie a solului si subsolului pentru asigurarea desfasurarii in conditii optime tehnico-economice a activitatilor specifice si sanatatii populatiei.

Solutii tehnico-ingineresti de conservare si prevenire a poluarilor la nivelul lacurilor de acumulare in baza practicii internationale

Elaborarea unui "Normativ tehnic" si a unui "Ghid" pentru administratia locala si regionala

Stabilirea prin studii de

teren in "patru zone tinta" de tehnici si metode moderne si eficiente de conservare si rewabilitare a zonelor rurale

PN 03 04 02 09

Cercetari privind stabilirea solutiilor tehnice pentru reducerea poluarii difuze in vederea protectiei resurselor de apa, in conformitate cu cerintele legislatiei de protectie a mediului

Studiu de caz

Solutii tehnice pentru reducerea poluarii difuze rezultate de la grupa tinta agricultura;

Selectarea solutiei tehnice optime in vederea reducerii poluarii difuze generata de grupa tinta agricultura.

Solutii tehnice pentru reducerea poluarii difuze rezultate din industrie.

PN 03 04 02 10

Solutii de diminuare/eliminare a efectelor distructive ale alunecarilor de teren; impaduriri, drenaje, reprofilari, constructii de sprijin.

Studiu

Precizarea elementelor componente ale sistemelor moderne de monitorizare

Precizarea metodologiei de intocmire a hartilor de risc de nivel initial

Imbunatatirea metodologiei de evaluare a riscului de producere a alunecarilor de teren in zone seismice

PN 03 04 02 11

Masuri si solutii constructive pentru refacerea si conservarea lacurilor cu calitati terapeutice unice (Lacul Ursu-Sovata, Ocna Sibiului). Reducerea

afluxului de apa dulce, conservarea heliotermiei, organizarea turismului durabil printr-o exploatare rationala etc.

Studiu pilot

Optimizarea monitorizarii parametrilor heliotermiei

Masuratori termice si chimice pentru evidentierea prezentei heliotermiei in bazinele lacustre Cojocna, Turda, Ocna Sugatag, Miercurea Sibiului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2150
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved