Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


POTENTIALUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN ORASUL BALS

Hidrologie+ Font mai mare | - Font mai micPOTENTIALUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN ORASUL BALS

DESCRIERE GENERALA

privind activitatea, dotarile, caracteristicile tehnice, starea tehnica, amplasarea sistemelor aflate in administrare1.Captarea, tratarea, inmagazinarea apei potabile, canalizare si epurare ape uzate

Orasul Bals este amplasat in partea de sud-vest a judetului OLT si are urmatoarele vecinatati:

Ø     la nord teritoriul administrativ al comunelor Bobicesti, Morunglav;

Ø     la est teritoriul administrativ al comunei Branet;

Ø     la sud teritoriul administrativ al comunelor Voineasa-Olt, Robanesti-Dolj;

Ø     la vest teritoriul administrativ al comunelor Baldovinesti, Oboga-Olt.

ALIMENTAREA CU APA

Sistemele de aprovizionare cu apa sunt rezultatul a trei investitii independente realizate in perioada 1984 - 1992.

Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea localitatii Bals este de tip captare verticala prin foraje de mare adancime. Sistemul de alimentare cu apa este alcatuit din:

Sistemul de captare:

Ø     frontul de captare Balaura amplasat in extravilanul orasului Bals;

Ø     frontul de captare Pietris-Oboga amplasat pe teritoriul comunelor Baldovinesti, Oboga;

Statii de tratare a apei:

Ø    Statia de tratare Balaura;

Ø     Statia de tratare Rezervorul nr.2.

Sistemul de inmagazinare:

Ø     rezervor intermediar Balaura;

Ø     rezervor nr. 1 - Dealul Balaura;

Ø     rezervor nr.2 Bals, strada Ciresului

Ø     Statia de pompare Bals - incinta rezervor nr.2.

Retele pentru transportul si distributia apei:

Ø     retele principale;

Ø     retele de serviciu;

Ø     bransamente.

Descrierea instalatiilor sistemului de alimentare cu apa

Sistemul de captare

Sistemul de aprovizionare cu apa al localitatii Bals are ca sursa apa de profunzime captata prin foraje de mare adancime amplasate in doua zone (Balaura, teritoriul comunelor Pietris, Oboga, Baldovinesti).

Frontul de captare BALAURA

Frontul de captare a fost realizat in perioada 1981 - 1984, pornindu-se de la doua foraje existente, considerate puncte de referinta la intocmirea studiului hidrogeologic si a proiectelor de executie.

Frontul de captare este alcatuit din:

foraje de mare adancime;

instalatia electrica;

echipamente auxiliare;

conducte de aductiune.

Forajele de mare adancime sunt amplasate pe o distanta de 2,7km in sistem liniar cu respectarea distantelor minime obligatorii care asigura prevenirea exploatarii inegale a zacamintelor de apa.

Fiecare foraj este echipat cu: pompa submersibila, echipamente electrice, conducta de refulare, clapet de retinere, vana de sectiune, contor apa, manometru.

Debite prelevate: Balaura Pietris Total

Qmax zilnic = 3558,48 1718,16 5276,64

Qmax orar (l/s)=    41,1 19,97 61,07

Qmed zilnic (mc/zi)    1330 520 1850

Qmed=104,2 mc/h (debit de exploatare curent rezultat din algoritmul necesar de consum - program de functionare a fronturilor).

Frontul de captare PIETRIS-OBOGA

Frontul de captare Pietris-Oboga este amplasat pe teritoriul comunelor Baldovinesti, Oboga, la 12 km vest de orasul Bals. A fost realizat in perioada 1992 - 1995 si este alcatuit din 9 foraje de mare adancime amplasate pe o distanta de 2,8 km.

Frontul de captare este alcatuit din:

foraje de mare adancime;

instalatia electrica;

echipamente auxiliare;

conducte de aductiune;

punct de exploatare.

Forajele de mare adancime sunt amplasate pe o distanta de 2,7km in sistem liniar cu respectarea distantelor minime obligatorii care asigura prevenirea exploatarii inegale a zacamintelor de apa. Fiecare foraj este echipat cu: pompa submersibila, echipamente electrice, conducta de refulare, clape de retinere, vana de sectiune, contor apa, manometru.

Statia de tratare Balaura

Tratarea apei se efectueaza prin intermediul unui complex de aparate (aparat pentru dozare si amestec clor, conducte de legatura, aparatura de masura), amplasate in apropierea rezervorului intermediar de 300mc. Sistemul utilizeaza ca agent de tratare clorul lichid .

Statia de tratare nr.2

Este amplasata in incinta rezervorului nr. 2 Bals si asigura tratarea apei captata din frontul Pietris - Oboga. Principiile de functionare, alcatuire, instalatii, mod de lucru sunt identice cu cele stabilite pentru Statia Balaura.

Ambele statii utilizeaza ca aparatura de dozare si amestecare a clorului, aparate de clorinare tip ADVANCE-200, cu capacitatea 1 - 6l Cl/h.

Sistemul de inmagazinare

Rezervor intermediar Balaura

Avandu-se in vedere conditiile naturale, de amplasare a frontului Balaura fata de amplasamentul Rezervorului nr. 1    si necesitatea tratarii apei a fost construit un rezervor din beton armat cu o capacitate de 300mc care are rolul de tampon intre cantitatea de apa extrasa din front si asigurarea continuitatii in extractia, tratarea si pomparea apei in Rezervorul nr. 1.

Rezervorul nr.1 Bals

Este amplasat in zona de sud a orasului Bals si asigura inmagazinarea apei captata si tratata din frontul Balaura. Este de tipul semiingropat, beton armat si are o capacitate activa de 2500mc.

Rezervorul nr. 2 Bals

Este amplasat in Bals, strada Ciresului, si asigura inmagazinarea apei captata prin frontul Pietris-Oboga. Rezervorul este construit din beton armat, suprateran si are o capacitate activa de 2500mc.

Rezervoarele sunt prevazute cu instalatiile aferente (conducta de umplere, golire, distributie, armaturile corespunzatoare), trape de acces, scari.

Statii de pompare

Tinand cont de configuratia naturala a terenului si eliminarea treptelor intermediare privind distributia apei in cazul alimentarii cu apa Pietris - Oboga a fost necesara construirea a doua statii de pompare.

Statia de pompare Balaura

Este amplasata in vecinatatea frontului si a rezervorului intermediar de 300mc si asigura transportul apei tratate din frontul de captare Balaura in rezervorul nr.1 Bals. Este echipata cu trei electropompe centrifugare, orizontale si o pompa pentru epuismente.

Retele principale

Retelele principale asigura transportul apei de la sistemele de inmagazinare la conducta principala de serviciu a orasului Bals, amplasata subteran intre pod Oltet si PT nr.2.

Conducta principala nr.1 asigura transportul apei de la rezervorul nr.1 la punctul de jonctiune pod Oltet. A fost construita in anul 1976 si asigura si distributia    apei in zona de locuinte din orasul vechi.

Conducta principala nr.2 asigura transportul apei de la statia de pompare pana la punctul de jonctiune pod Oltet. A fost construita in anul 1994 simultan cu investitia nr.2 de alimentare a orasului cu apa.

Retele de serviciu

Retelele de serviciu asigura distributia apei la consumatori in cartierele de locuinte, populatie strazi, institutii publice si sunt de trei tipuri:

retea de serviciu principala care asigura alimentarea tuturor celorlalte retele de serviciu;

retele secundare;

retele secundare tehnologice.

Reteaua de serviciu principala

A fost construita in anul 1976 odata cu realizarea primului sistem de aprovizionare cu apa a orasului Bals. Este amplasata intre pod Oltet - PT nr. 2, in vecinatatea DN 64. Este executata din tevi de OL protejate contra factorilor de coroziune si are    Dn=400mm.

Conducta asigura alimentarea tuturor retelelor secundare cuprinse in perimetrul mentionat. Este prevazuta cu armaturile si instalatiile aferente, menite sa asigure functionalitatea si securitatea acesteia.

Lungimea retelei este de 4,2 km.

Retele secundare

Retelele secundare asigura distributia directa a apei la consumatori si in functie de natura consumatorilor si solutia constructiva se clasifica astfel:

pentru blocurile de locuinte -retele tip inelar executate din tevi de OL cu diametre cuprinse intre Dn=100 - 150 ;

pentru consumatorii gospodarii individuale, retelele sunt de tip arbore executate din tevi de azbociment Dn=100 si OL Dn=100 - 150.

Bransamente

Bransamentele asigura legatura dintre retelele secundare de distributie si instalatia interioara a consumatorului. In functie de amplasamentul si numarul de utilizatori se disting urmatoarele tipuri de bransamente:

individuale - asigura alimentarea cu apa a locuintelor situate pe strazi, a institutiilor publice si a agentilor economici.

comune - alimenteaza cu apa blocurile de locuinte la nivel de scara.

APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Sistemul de asigurare a apei necesare stingerii incendiilor este functional 24 din 24 de ore si are in componenta:

reteaua stradala de hidranti de incendiu;

hidrantii de interior ampalsati la institutii publice, agenti economici;

rezerva intangibila de apa.

Reteaua stradala de hidranti

La constructia retelelor secundare de distributie s-a avut in vedere realizarea retelei orasenesti de hidranti care sa asigure necesarul de apa pentru stingerea incendiilor corelat cu numarul de obiective potentiale. Hidrantii de serviciu care asigura apa pentru stingerea incendiilor sunt amplasati pe conductele de distributie, acoperind toate zonele locuite (plansa nr. A1).

Hidrantii de interior

Sunt amplasati in incinta construita a institutiilor publice si asigura interventia primara in caz de incendiu. Intretinerea si utilizarea acestora sunt atribute exclusive ale consumatorilor respectivi.

Rezerva intangibila de apa

Este asigurata prin intermediul celor doua rezervoare simultan sau separat, prin limitarea cantitatii minime de apa de la care golirea rezervoarelor este interzisa.

Modul de folosire a apei

VOLUME SI DEBITE DISTRIBUITE

A.   VOLUME SI DEBITE DE APA FURNIZATE

Tip volum/debit

Populatie

Agenti economici

Total

V zilnic maxim (mc)

V zilnic mediu (mc)

V zilnic minim (mc)

V med anual

b. VOLUME SI DEBITE DE APA EPURATA SI EVACUATA IN EMISAR

Volume si debite pentru apa epurata si evacuata in emisar :

Vzilnic max=3957 mc

Vzilnic med=1448,6 mc;

Vmin anual=470,3 mii mc;

Debit orar=17 l/s.

EVACUAREA APELOR UZATE

Reteaua de canalizare

Sistemul de evacuare a apelor uzate din orasul Bals a fost realizat in perioada 1969 - 1991. Este alcatuit din reteaua colectoare generala si retele secundare de colectare. Lungimea retelei de canalizare totala este de 25 km.

Apele uzate menajere si industriale sunt preluate de retelele de canalizare colectoare (strazi si cartiere de locuinte) si prin intermediul colectorului principal sunt evacuate spre statia de epurare, unde dupa procesul de epurare are loc deversarea in emisar (raul Oltet).

Sistemul de canalizare al orasului Bals este divizor si este construit in sistem ramificat. Reteaua de canalizare este formata din trei obiective distincte:

sistemul de canalizare al blocurilor de locuinte;

sistemul de canalizare al strazilor cu gospodarii individuale;

ansamblul retelelor de canalizare apartinand unitatilor economice.

Reteaua de evacuare a apelor meteorice

Este realizata in paralel cu reteaua de canalizare si acopera 75% din reteaua necesara pentru acoperirea intregului teritoriu al orasului. Este structurata pe 5 retele de colectare cu deversare directa in emisar.

Statia de epurare

Statia de epurare a orasului Bals este amplasata in partea de sud a orasului, in imediata apropiere a raului Oltet (la cca. 50-70m) si la cca. 700m de statia CFR Bals, accesul in amplasament facandu-se pe un drum ce traverseaza linia CFR Craiova-Slatina si are legatura cu DN65 Slatina-Craiova. Ea ocupa o suprafata de 2,5 ha. A fost construita in perioada 1974-1976, pornind de la debitul de tratare Qmax=80 l/sec.

Statia de epurare este alimentata prin colectorul principal Dn=800 (tuburi de beton armat), tub care colecteaza apele uzate menajere de la populatie, apele uzate provenite de la agentii economici si o parte din apele pluviale.

Statia de epurare a orasului Bals detine treapta mecanica si statie de suflante si consta din:

statie de pompare ape uzate;

denisipator longitudinal;

separator de grasimi;

decantoare primare etajate ;

bazine combinate ( aerare si decantoare secundare);

conducta de descarcare in raul Oltet;

bazin de stabilizare aeroba a namolului;

statie de pompare namol fermentat ingrosat;

platforme de deshidratare namol.

Sursa datelor: DOCUMENTATIE TEHNICA - REGIA DE APA BALSPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2720
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved