Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Apararea drepturilor nepatrimoniale

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micApararea drepturilor nepatrimonialeOcrotirea personalitatii umane

Art.262 (1) Personalitatea umana este ocrotita in mod egal de lege.

(2) Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor strans legate de fiinta umana, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica, demnitatea, intimitatea vietii private, creatia stiintifica, artistica, literara sau tehnica, precum si a oricaror altor drepturi nepatrimoniale.

Mijloace de aparare

Art.263 (1) Persoana fizica ale carei drepturi nepatrimoniale au fost incalcate ori sunt amenintate poate cere oricand instantei:

a)     interzicerea savarsirii faptei ilicite, daca aceasta este iminenta

b)    incetarea incalcarii si interzicerea pentru viitor, daca aceasta dureaza inca;

c)     constatarea caracterului ilicit al faptei savarsite, daca tulburarea pe care a produs-o subzista.

(2) Totodata, cel care a suferit o incalcare a unor asemenea drepturi poate cere instantei sa-l oblige pe autorul faptei sa indeplineasca orice masuri socotite necesare de catre instanta spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt:

a) sechestrarea, distrugerea, confiscarea sau retragerea din circulatie a bunurilor ori a mijloacelor care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea faptei prejudiciabile;

b) obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotararii de condamnare sau la plata unei sume de bani in folosul unei persoane juridice fara scop patrimonial care desfasoara o activitate de binefacere

c) orice alte masuri necesare pentru repararea prejudiciului cauzat si incetarea atingerilor ilicite aduse personalitatii

(3) Independent de aceasta, persoana prejudiciata poate cere despagubiri sau, dupa caz, o reparatie patrimoniala pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, ce i-a fost cauzat, daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile. In aceste cazuri, dreptul la actiune este supus prescriptiei extinctive.

Dreptul la replica

Art.264 (1) Orice persoana ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate in mod direct prin prezentarea in presa scrisa sau audiovizuala a unor fapte neadevarate beneficiaza de dreptul la replica.

(2) Nu exista drept la replica in cazul reproducerii fidele a dezbaterilor publice din cadrul unei autoritati sau institutii la care persoana care se considera lezata a participat. De asemenea, nu exista drept la replica atunci cand prezentarea contestata reproduce in mod fidel un material care emana direct de la aceasta persoana.

Continutul si forma raspunsului

Art.265 (1) Raspunsul trebuie sa fie concis si sa se limiteze la obiectul prezentarii contestate.(2) El trebuie sa fie formulat in scris.

(3) In cazul materialelor difuzate in cadrul unei emisiuni audiovizuale, raspunsul poate, la alegerea persoanei ce se considera lezata, sa fie formulat in scris ori poate fi inregistrat pe un suport audio sau video, cu respectarea standardelor tehnice utilizate de institutia de presa care a difuzat prezentarea contestata. De asemenea, daca institutia sesizata este de acord, raspunsul poate fi formulat si direct in cadrul unei interventii pe post a persoanei care se considera lezata.

Refuzul raspunsului

Art.266 Raspunsul poate fi refuzat daca este in mod vadit inexact sau daca este contrar legii ori bunelor moravuri.

Procedura

Art.267 (1) Autorul raspunsului se poate adresa institutiei de presa in termen de cel mult 20 de zile de la data la care a luat cunostinta de prezentarea pe care o contesta, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data publicarii ori difuzarii acesteia.

(2) Institutia de presa sesizata trebuie sa informeze pe autorul raspunsului, in termen de cel mult doua zile de la data primirii cererii de replica, despre data, ora si emisiunea cand se va publica ori difuza raspunsul sau, in cazul cand se solicita interventia directa pe post, daca va permite si asigura efectuarea acesteia. Atunci cand institutia de presa refuza fie publicarea ori difuzarea replicii, fie interventia directa pe post, se vor comunica de indata motivele acestui refuz.

Modalitatea de publicare sau difuzare

Art.268 (1) Raspunsul trebuie sa fie publicat sau difuzat in asa fel incat sa atinga intr-o masura cat este posibil de mare publicul care a luat cunostinta de prezentarea ce este contestata. In acest scop, raspunsul se publica ori difuzeaza in acelasi mod si in acelasi loc cu prezentarea contestata, de indata,  dar nu mai tarziu de 3 zile de la data aprobarii publicarii ori difuzarii lui.

(2) In cadrul emisiunilor audiovizuale, raspunsul trebuie sa fie prezentat in cadrul aceluiasi interval orar, al aceleiasi emisiuni, in limitele aceleiasi durate si cu precizarea emisiunii in care s-a produs lezarea. Daca emisiunea in care s-a produs lezarea este programata intr-un interval mai indepartat de 7 zile, raspunsul se difuzeaza in termen de 3 zile, in acelasi interval orar si cu precizarea emisiunii in care s-a produs lezarea.

(3) Raspunsul trebuie publicat sau difuzat integral si fara sa fie alterat, trunchiat, reformulat ori modificat. Institutia de presa sesizata nu poate sa adauge ori sa faca imediat vreun comentariu, in afara unei declaratii prin care indica daca isi mentine prezentarea faptelor ori anunta sursele care au stat la baza intocmirii sau difuzarii acesteia.

(4) In toate cazurile, publicarea sau difuzarea raspunsului este gratuita. Orice conventie sau clauza contrara este considerata nescrisa.

Actiunea in justitie

Art.269 (1) Daca cel sesizat impiedica exercitarea acestor drepturi, refuza publicarea ori difuzarea sau nu o realizeaza in mod corect, persoana ce se considera lezata se poate adresa instantei judecatoresti competente. Instanta se va pronunta de indata pe baza probelor administrate, prin ordonanta presedintiala.

(2) Exercitarea sau, dupa caz, neexercitarea dreptului la replica nu implica renuntarea persoanei lezate la dreptul de a obtine in conditiile legii o reparatie echitabila a prejudiciului suferit.

(3) Dispozitiile alin.(1) nu exclud dreptul persoanei care se considera lezata de a recurge si la proceduri administrative desfasurate in baza legii sau reglementate de organizatiile profesionale din domeniul presei.

Dreptul la rectificare

Art.270 (1) Orice persoana ale carei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in presa scrisa sau audiovizuala a unor fapte inexacte beneficiaza de dreptul la rectificarea informatiilor gresite.

(2) Dispozitiile art.265-269 se aplica, in mod corespunzator, si in cazul rectificarii unor informatii inexacte comunicate prin presa scrisa ori audiovizuala.Apararea dreptului la nume

Art.271 (1) Cel al carui nume este contestat poate sa ceara instantei judecatoresti recunoasterea dreptului sau la acel nume.

(2) De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, in tot sau in parte, a numelui sau poate sa ceara oricand instantei judecatoresti sa dispuna incetarea acestei atingeri nelegitime.

(3) Dispozitiile prezentului articol se aplica, in mod corespunzator, si apararii dreptului la pseudonim.

Masuri provizorii

Art.272 (1) Daca acela care se considera lezat in drepturile sale nepatrimoniale face dovada credibila ca este obiectul unei atingeri ilicite, actuale sau iminente, dupa caz, si ca aceasta atingere risca sa-i cauzeze un prejudiciu dificil de reparat, poate sa ceara instantei judecatoresti luarea unor masuri provizorii.

(2) Instanta judecatoreasca poate sa dispuna in special:

a) interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;

b) luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.

(3) Cu toate acestea, in cazul atingerii aduse prin mijloacele de presa scrisa sau audiovizuala periodica, instanta judecatoreasca nu poate sa dispuna incetarea cu titlu provizoriu a acesteia decat daca atingerea este de natura sa cauzeze un prejudiciu grav reclamantului si nu este in mod evident justificata, iar masura luata de instanta nu apare ca fiind disproportionata in raport cu atingerea adusa.

(4) Instanta solutioneaza cererea potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala, care se aplica in mod corespunzator. In cazul in care cererea este formulata inainte de introducerea actiunii de fond, prin hotararea prin care s-a dispus masura provizorie se va fixa si termenul in care actiunea in fond trebuie sa fie introdusa, sub sanctiunea incetarii de drept a acelei masuri. Dispozitiile alin.(6) sunt aplicabile.

(5) Daca masurile luate sunt de natura sa produca un prejudiciu partii adverse, instanta poate obliga pe reclamant sa dea o cautiune in cuantumul fixat de aceasta, sub sanctiunea incetarii de drept a masurii dispuse.

(6) Masurile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii actiunii in justitie pentru apararea dreptului nepatrimonial incalcat inceteaza de drept daca reclamantul nu a sesizat instanta in termenul fixat de aceasta, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la luarea acestora.

(7) Reclamantul este tinut sa repare, la cererea partii interesate, prejudiciul cauzat prin masurile provizorii luate, daca actiunea de fond este respinsa ca neintemeiata. Cu toate acestea, daca reclamantul nu a fost in culpa ori a avut o culpa usoara, instanta, in raport cu circumstantele concrete, poate fie sa refuze obligarea sa la despagubirile cerute de partea adversa, fie sa dispuna reducerea acestora.

(8) Daca partea adversa nu solicita daune-interese, instanta va dispune eliberarea cautiunii, la cererea reclamantului, prin hotarare data cu citarea partilor. Cererea se judeca potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala, care se aplica in mod corespunzator. In cazul in care paratul se opune la eliberarea cautiunii, instanta va fixa un termen in vederea introducerii actiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii, sub sanctiunea incetarii de drept a masurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cautiune.

Decesul titularului dreptului nepatrimonial

Art.273 (1) Actiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial incalcat poate fi continuata sau pornita, dupa moartea persoanei vatamate, de catre sotul supravietuitor, de oricare dintre rudele in linie dreapta ale persoanei decedate, precum si de oricare dintre rudele sale colaterale pana la gradul al patrulea inclusiv.

(2) Actiunea pentru restabilirea integritatii memoriei unei persoane decedate poate fi pornita de cei prevazuti la alin.(1).

Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice

Art.274 - Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare si drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice, cum sunt dreptul la denumire, la sediu si altele asemenea.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1140
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site