Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Contractul de cont curent

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micContractul de cont curentNotiune

Art.2180 (1) Contractul de cont curent este acela prin care partile, denumite corentisti, se obliga sa inscrie intr-un cont creantele decurgand din remize reciproce, considerandu-le neexigibile si indisponibile pana la inchiderea contului.

(2) Soldul creditor al contului la incheierea sa constituie o creanta exigibila. Daca plata acestuia nu este ceruta, soldul constituie prima remiza dintr-un nou cont si contractul este considerat reinnoit pe durata nedeterminata.

Credite excluse

Art.2181 - (1) Creantele care nu pot face obiectul compensatiei nu pot face obiectul unui cont curent si nu se vor inscrie in acesta sau, daca sunt inscrise, inscrierea se considera nescrisa.

(2) In cazul contractului incheiat intre profesionisti, se vor inscrie in cont exclusiv creantele derivand din exercitiul activitatii profesionale, daca nu se prevede expres contrariul.

Efecte principale

Art.2182 - Prin contractul de cont curent, proprietatea remizelor se transfera primitorului, prin inregistrarea acestora in cont. Obligatiile nascute din remizele anterioare se noveaza si creantele reciproce se compenseaza pana la concurenta debitului si creditului, sub rezerva platii soldului creditor. Dobanzile curg pentru fiecare suma de la data inscrierii in cont pana la incheierea contului si se socotesc pe zile, daca partile nu convin altfel.

Drepturile la plata comisioanelor si restituirea cheltuielilor

Art.2183 - Drepturile la plata comisioanelor si la restituirea cheltuielilor pentru operatiunile inscrise in cont, sunt la randul lor incluse in cont, daca nu se prevede expres contrariul.

Actiuni si exceptii referitoare la acte si operatiuni trecute in cont

Art.2184 - (1)Inscrierea unei creante in cont curent nu impiedica exercitiul actiunilor si exceptiilor referitoare la validitatea actelor sau operatiunilor care au dat loc remizelor.

(2) Daca un act sau o operatiune este nula, anulata, reziliata sau rezolvita, inscrierea remizelor efectuate in temeiul acestora este stornata.

Garantiile creantelor trecute in cont nu se sting

Art.2185 - (1) Garantiile reale sau personale aferente creantelor inscrise in cont raman in fiinta si vor fi exercitate asupra soldului creditor la incheierea contului, in limita creditului garantat.

(2) Daca o creanta garantata de un fideiusor sau de un coobligat a fost inscrisa in cont, acestia raman obligati conform contractului de fideiusiune pentru cuantumul datoriei garantate, fata de corentistul care, la inchiderea contului, are un sold creditor.

Inscrierea unui titlu de credit

Art.2186 - Inscrierea in cont a unui titlu de credit este prezumata facuta sub rezerva incasarii, daca nu se prevede expres contrariul.

Inscrierea unei creante sub rezerva incasarii

Art.2187 - (1) In caz de cesiune de creanta inscrisa in cont, inscrierea este facuta pe riscul cesionarului, daca din vointa partilor nu rezulta altfel sau daca nu este facuta cu rezerva expresa privind incasarea acesteia.(2) Daca creanta nu a fost platita, corentistul cesionar poate fie sa restituie creanta cedentului, stornand partida din cont, fie sa-si valorifice drepturile impotriva debitorului. Corentistul cedent poate storna creanta in tot sau in parte, chiar si dupa executarea infructuoasa a debitorului, in proportia creantei ramasa neacoperita prin executare.

Incheierea contului

Art.2188 - Incheierea contului curent si lichidarea soldului se face la scadenta prevazuta in contract sau la momentul incetarii contractului de cont curent. Partile pot decide termene intermediare de incheiere a contului, iar in acest caz soldul creditor se inscrie ca prima partida in noul cont.

(2) Soldul creditor constituie o creanta lichida si exigibila la care se va calcula dobanda conventionala de la data incheierii contului, daca nu este trecuta intr-un cont nou. Daca soldul nu este trecut intr-un cont nou, se va calcula, in lipsa de stipulatie contrara, dobanda legala, de la data incheierii contului.

Aprobarea contului

Art.2189 - (1) Extrasul sau raportul de cont trimis de un corentist celuilalt se prezuma aprobat, daca nu este contestat de acesta din urma in termenul prevazut in contract sau, in lipsa unui termen, intr-un termen rezonabil dupa uzantele locului sau practicile dintre parti. In lipsa unor astfel de uzante sau practici, se va tine seama de natura operatiunilor si situatia partilor.

(2) Aprobarea contului nu exclude dreptul de a contesta in urma contul pentru erori de inregistrare sau de calcul, pentru omisiuni sau dubla inregistrare, in termen de 1 luna de la data aprobarii extrasului sau raportului de cont, ori de la incheierea contului, sub sanctiunea decaderii. Contestarea contului se face prin scrisoare recomandata trimisa celeilalte parti in termenul de o luna.

Executarea si poprirea

Art.2190 Numai soldul creditor rezultat la incetarea contractului de cont-curent poate fi supus executarii sau popririi

Termen de prescriptie

Art.2191 Dreptul la actiune pentru rectificarea erorilor de calcul, facute cu ocazia stabilirii soldului, a omisiunilor, a inscrierilor duble si altora asemenea, se va prescrie in termen de un an de la data comunicarii extrasului de cont-curent.

Incetarea contractului de cont-curent

Art.2192 (1) Contractul de cont curent inceteaza de drept la expirarea termenului convenit expres de parti in cuprinsul contractului sau in urma, prin conventie separata incheiata in forma scrisa.

(2) In cazul contractului incheiat pe durata nedeterminata, fiecare parte poate declara incetarea acestuia la incheierea contului, instiintand pe cealalta parte cu 15 zile inainte.

(3) In caz de incapacitate, insolventa sau moarte, oricare dintre corentist, reprezentantul incapabilului sau mostenitor, poate denunta contractul instiintand cealalta parte cu 15 zile inainte.

Conturi curente bancare

Art.2193 Dispozitiile prezentului capitol se aplica depozitelor in cont-curent, deschiderii de credit in cont curent, precum si celorlalte contracte de conturi curente bancare in care se pot face remize reciproce, chiar daca se cunoaste in avans ca soldul final va fi creditor sau debitor numai pentru una din parti, daca legea speciala nu prevede altfel.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1213
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site