Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Capacitatea civila a persoanei fizice

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micTITLUL II

Persoana fizicaCapitolul I

Capacitatea civila a persoanei fizice

Sectiunea 1

Capacitatea de folosinta

Notiune

Art.34 - Capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile.

Durata capacitatii de folosinta

Art.35 - Capacitatea de folosinta incepe la nasterea persoanei si inceteaza   odata cu moartea acesteia.

Drepturile copilului conceput

Art.36 - Drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, insa numai daca el se naste viabil. Dispozitiile art.427 referitoare la timpul legal al conceptiunii sunt aplicabile.

Sectiunea a 2-a

Capacitatea de exercitiu

Notiune

Art.37 - Capacitatea de exercitiu este aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile.

Inceputul capacitatii de exercitiu
Art.38 - (1) Capacitatea de exercitiu deplina incepe la data cand persoana devine majora.

(2) Persoana devine majora la implinirea varstei de 18 ani.

Situatia minorului casatorit
Art.39 - (1) Minorul dobandeste, prin casatorie, capacitatea deplina de exercitiu.

(2) In cazul in care casatoria este anulata, minorul care a fost de buna-credinta la incheierea casatoriei pastreaza capacitatea deplina de exercitiu.

Capacitatea de exercitiu anticipata

Art.40 - Pentru motive temeinice, instanta tutelara poate recunoaste minorului care a implinit varsta de 16 ani capacitatea deplina de exercitiu. In acest scop, vor fi ascultati si parintii sau tutorele minorului, luandu-se, cand este cazul, si avizul consiliului de familie.
Capacitatea de exercitiu restransa
Art.41 (1) Minorul care a implinit varsta de 14 ani are capacitatea de exercitiu restransa.
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercitiu restransa se incheie de catre acesta, cu incuviintarea parintilor sau, dupa caz, a tutorelui, iar in cazurile prevazute de lege, si cu autorizarea instantei tutelare. Incuviintarea sau autorizarea poate fi data, cel mai tarziu, in momentul incheierii actului.

(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercitiu restransa poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu il prejudiciaza, precum si acte de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la data incheierii lor.

Actele minorului care a implinit 15 ani

Art.42 Minorul care a implinit 15 ani poate sa incheie acte juridice referitoare la munca, la indeletnicirile artistice sau sportive ori la profesia sa, cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui precum si cu respectarea dispozitiilor legii speciale, daca este cazul.

(2) In acest caz, minorul exercita singur drepturile si executa tot astfel obligatiile izvorate din aceste acte si poate dispune singur de veniturile dobandite.Lipsa capacitatii de exercitiu

Art.43 In afara altor cazuri prevazute de lege, nu au capacitate de exercitiu:

a)      minorul care nu a implinit varsta de 14 ani;

b)      interzisul judecatoresc.

(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se incheie, in numele acestora, de reprezentantii lor legali, in conditiile prevazute de lege.

(3) Cu toate acestea, persoana lipsita de capacitatea de exercitiu poate incheia singura actele anume prevazute de lege, actele de conservare, precum si actele de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la momentul incheierii lor.

(4) Actele care pot fi incheiate singur de catre minor pot fi facute si de reprezentantul sau legal, afara de cazul in care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.

Sanctiunea

Art.44 Actele facute de persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, altele decat cele prevazute la art.41 alin.(3) si la art.43 alin.(3), precum si actele facute de tutore fara autorizarea instantei tutelare, atunci cand aceasta autorizare este ceruta de lege, sunt lovite de nulitate relativa, chiar fara dovedirea unui prejudiciu.

Frauda comisa de incapabil

Art.45 Nulitatea relativa nu este inlaturata de simpla declaratie a celui lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa ca este capabil sa contracteze. Daca insa a folosit manopere dolosive, instanta, la cererea partii induse in eroare, poate considera valabil contractul atunci cand apreciaza ca aceasta ar constitui o sanctiune adecvata.

Regimul nulitatii

Art.46 - (1) Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa poate invoca si singur, in aparare, nulitatea actului pentru incapacitatea sa rezultata din minoritate ori din punerea sub interdictie judecatoreasca.

(2) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdictie judecatoreasca incapacitatea acestuia

(3) Actiunea in anulare poate fi exercitata de reprezentantul legal, de minorul care a implinit 14 ani, precum si de ocrotitorul legal.

(4) Atunci cand actul s-a incheiat fara autorizarea instantei tutelare, necesara potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul in vederea exercitarii actiunii in anulare.

Limitele obligatiei de restituire

Art.47 - Persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu este obligata la restituire, decat in limita folosului realizat. Dispozitiile art.1638-1652 se aplica in mod corespunzator.

Confirmarea actului anulabil

Art.48 - Minorul devenit major poate confirma actul facut singur in timpul minoritatii, atunci cand el trebuia sa fie reprezentat sau asistat. Dupa descarcarea tutorelui, el poate, de asemenea, sa confirme actul facut de tutorele sau fara respectarea tuturor formalitatilor cerute pentru incheierea lui valabila. In timpul minoritatii, confirmarea actului anulabil se poate face numai in conditiile art.1268-1269.

Sectiunea a 3-a

Declararea judecatoreasca a mortii

Cazul generalArt.49 - (1) In cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, aceasta poate fi declarata moarta prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, daca au trecut cel putin patru ani de la data primirii ultimelor stiri din care rezulta ca era in viata.

(2) Daca data primirii ultimelor stiri despre cel disparut nu se poate stabili cu exactitate, termenul prevazut in alin.(1) se socoteste de la sfarsitul lunii in care s-au primit ultimele stiri, iar in cazul in care nu se poate stabili nici luna, de la sfarsitul anului calendaristic.

Cazuri speciale

Art.50 - (1) Cel disparut in imprejurari deosebite, cum sunt inundatiile, cutremurul, catastrofa de cale ferata ori aeriana, naufragiul, in cursul unor fapte de razboi sau intr-o alta imprejurare asemanatoare, ce indreptateste a se presupune decesul, poate fi declarat mort, daca au trecut cel putin sase luni de la data imprejurarii in care a avut loc disparitia.

(2) Daca ziua in care a intervenit imprejurarea cand a avut loc disparitia nu poate fi stabilita, sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art.49 alin.(2).

(3) Atunci cand este sigur ca decesul s-a produs, desi cadavrul nu poate fi gasit sau identificat, moartea poate fi declarata prin hotarare judecatoreasca fara a se astepta implinirea vreunui termen de la disparitie.

Procedura de declarare a mortii

Art.51 Solutionarea cererii de declarare a mortii se face potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Data prezumata a mortii celui disparut

Art.52 (1) Cel declarat mort este socotit ca a incetat din viata la data pe care hotararea ramasa definitiva a stabilit-o ca fiind aceea a mortii. Daca hotararea nu arata si ora mortii, se socoteste ca cel declarat mort a incetat din viata in ultima ora a zilei stabilite ca fiind aceea a mortii.

(2) In lipsa unor indicii indestulatoare, se va stabili ca cel declarat mort a incetat din viata in ultima ora a celei din urma zile a termenului prevazut de art.49 sau art.50, dupa caz.

(3) Instanta judecatoreasca poate rectifica data mortii stabilita potrivit dispozitiilor alin.(1) si (2), daca se dovedeste ca nu era posibil ca persoana declarata moarta sa fi decedat la acea data. In acest caz, data mortii este cea stabilita prin hotararea de rectificare.

Prezumtie

Art.53 - Cel disparut este socotit a fi in viata, daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva

Anularea hotararii de declarare a mortii

Art.54 - (1) Daca cel declarat mort este in viata se poate cere, oricand, anularea hotararii prin care s-a declarat moartea.

(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, dupa anularea hotararii declarative de moarte, inapoierea bunurilor sale in natura, iar daca aceasta nu este cu putinta, restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobanditorul cu titlu oneros nu este obligat sa le inapoieze decat daca, sub rezerva dispozitiilor in materie de carte funciara, se va face dovada ca la data dobandirii stia ori trebuia sa stie ca persoana declarata moarta este in viata.

Descoperirea certificatului de deces

Art.55 Orice persoana interesata poate cere oricand anularea hotararii declarative de moarte, in cazul in care se descopera certificatul de deces al celui declarat mort.

Plata facuta mostenitorilor aparenti

Art.56 - Plata facuta mostenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotararii declarative de moarte, este valabila si liberatorie, daca a fost facuta inainte de radierea din registrul de stare civila a mentiunii privitoare la deces, cu exceptia cazului in care cel care a facut plata a cunoscut faptul ca persoana declarata moarta este in viata.

Drepturile mostenitorului aparent

Art.57 - Mostenitorul aparent care afla ca persoana care a fost declarata decedata prin hotarare judecatoreasca este in viata pastreaza posesia bunurilor si dobandeste fructele acestora, cat timp cel reaparut nu solicita restituirea lor.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1515
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved