Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

NSPM pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul

legislatie+ Font mai mare | - Font mai mic1. PREVEDERI GENERALE

Continut

A l.   (1)Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care desfasoara diverse activitati comerciale, cu exceptia personalului din domeniul alimentatiei publice si al activitatii de prestari servicii.(2)Activitatile desfasurate de personalul exceptat la alineatul 1 sunt reglementate de Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul persoanelor cu instalatii pe cablu, precum si de normele specifice pentru activitati de prestari servicii, conform ANEXEI 2 la Legea Protectiei Muncii.

Scop

A 2. Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate.

Domeniu de aplicare

A 3. Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati comerciale, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Conexiunea cu alte acte normative

A 4. Prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

A 5. Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor comerciale, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de protectie a muncii pentru respectivele activitati prezentate in ANEXA 1.

A 6. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul M.I. nr.381/4.03.1994 si M.L.P.A.T. nr.1219/MC/3.03.1994.

Revizuirea prezentelor norme

A 7. Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al protectiei muncii.

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE

2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

A 8. La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.

A 9. (1)La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

(2)In functie de specificul activitatii comerciale, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de protectie.

(3)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

(4)La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.

(5)Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (caldura excesiva, frig).

(6)Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator.

2.2. Instruirea personalului

A l0. Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii.

A 11. Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti in domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil.

A 12. In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare, referitoare la :

-riscurile la care sunt expusi;

-partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii;

-dispozitivele de protectie existente;

-mijloacele de protectie si autoprotectie;

-modul de interventie in caz de avarii sau accidente;

-sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare;

-semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform standardelor.

A l3. Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie

A l4. Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala, se vor face conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul nr. 225 din 21 Iulie 1995 al ministrului muncii si protectiei sociale.

A l5. In zonele cu pericol potential de aparitie a electricitatii statice in mediul de munca, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a incaltamintei cu accesorii metalice. De asemenea, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fara buzunare, mansete sau cute in care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii.

A l6. Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii care desfasoara activitati de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitatilor

A l7. Personalului salariat care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, dupa caz, alimentatia necesara, in conformitate cu criteriile de acordare a alimentatiei de protectie mentionate in Tabelul 2 din Normele generale de protectie a muncii.

A l8. Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, salariatii care manipuleaza si comercializeaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei isi vor spala mainile si fata.

A l9. (1)La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate.

(2)Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare, denocivizare, reparare si intretinere a echipamentului individual de protectie.

A 20. Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca.

2.4.Organizarea locului de munca si a activitatilor

A 2l. Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate podite sau pavate, si amenajate in vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus etc.).

A 22. Pentru autovehicule vor fi prevazute drumuri sau spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita manevre nepericuloase. Atunci cand nu exista spatii de intoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe caile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, placute cu semnele de circulatie.

A 23. Acolo unde este cazul (diferente de nivel) se vor amenaja rampe de incarcare - descarcare, la cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si prevazute cu dispozitive de egalizare sau podete de trecere cu inaltime variabila.

A 24. Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte, special amenajate, in functie de natura marfii.

A 25. In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

A 26. Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dubla de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru. Tipul de constructie al corpurilor de iluminat se va alege in functie de caracteristicile mediului in care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.).

A 27. Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de acces din spatiile de lucru: rampe de incarcare-descarcare a marfurilor, depozite etc.

A 28. In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 25 C, se va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic.

A 29. Temperatura aerului in zonele in care se introduce mana pentru scurt timp (ex.: la rampa calda din linia de autoservire) nu trebuie sa depaseasca 55 C.

A 30. Temperatura unor parti ale utilajelor cu care se poate veni in contact accidental in timpul lucrului (ex.: bordurile masinilor termice de gatit) nu trebuie sa depaseasca 40 C.

A 3l. In incaperile sau in apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajari de caldura, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii, fiind interzisa scoaterea din functiune a acestora.

A 32. In spatiile de lucru cu degajari mari de caldura, vor fi adoptate masuri speciale de protectie, privind :

-organizarea intreruperilor periodice ale activitatii sau reducerea timpului de munca, in functie de conditiile concrete de munca;

-amenajarea de spatii speciale pentru repaus, care sa permita restabilirea echilibrului termic;

-utilizarea dusurilor de aer, perdelelor de apa, perdelelor de aer, ecranelor;

-pulverizarea cu apa pe suprafetele radiante.

A 33. In cazul muncii in aer liber se vor lua masuri care sa previna racirea sau suprancalzirea salariatilor, prin intreruperi periodice ale activitatii, a caror durata si frecventa vor fi conform propunerilor conducerii unitatii. De asemenea, se vor amenaja spatii fixe sau mobile pentru protejarea salariatilor impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

A 34. Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre exterior, se vor prevedea separat sau combinat :

-perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc;

-paravane longitudinale sau exterioare;

-camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare;

-perdele de aer cald.

A 35. La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3 m, se vor prevedea obligatoriu usi de acces pentru salariati.

A 36. Umiditatea excesiva din incaperile in care se lucreaza cu lichide calde (laboratoarele de cofetarii, patiserii, brutarii cu vanzare etc.) va fi inlaturata cu instalatii de combatere a cetii.

A 37. Instalatiile care degaja aburi vor fi etanseizate sau prevazute cu instalatii de ventilare pentru evacuarea aburilor captati.

A.38. Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor.

A 39. Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scari simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi de cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si placi de cauciuc pe partea inferioara.

A 40. Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate corespunzatoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.

A 4l. Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, fara sparturi, crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase sau zgrunturoase.

A 42. Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente la manipularea marfii.

A.43. Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier.

A 44. La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri :

-spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a personalului;

-personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc.

A 45. Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pasla, placi de cauciuc etc.).

A 46. Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase etc. care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora.

A 47. Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia, in asa fel incat sa se asigure conditiile corespunzatoare de lucru. La exploatarea instalatiilor frigorifice vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C14-85.

A 48. Camerele frigorifice inzidite vor fi prevazute in exterior cu butoane de alarma cu inscriptia 'OM INCHIS' care vor trimite semnale, atat optice, cat si acustice in sala masinilor. Pentru camerele frigorifice din magazine si restaurante, semnalul de alarma va fi amplasat in bucatarie.

A 49. Verificarea instalatiilor de alarmare se va efectua zilnic, de catre mecanicul de intretinere.

A 50. Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare. Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi.

2.5. Protectia impotriva electrocutarii

A 5l. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.

A 52. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc.

A 53. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.

A 54. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere, instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil tablite avertizoare de interdictie.

A 55. Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

A 56. Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare.

A 57. In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau covor de cauciuc.

A 58. Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea luciului, se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora.

A 59. La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura la conductorul de nul.

A 60. In zona liniilor ferate electrificate, orice operatii si activitati comerciale se vor efectua cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata, precum si a prevederilor normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

A 61. In cazul in care, mijloacele de transport utilizate in activitatile comerciale, functioneaza la tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante.

A 62. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice.

A 63. Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant.

A 64. Se interzice lucrul la masinile de birou cand acestea au capacele demontate.

A 65. Dupa terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune.

A 66. Prizele de alimentare vor fi tip 'Schuco' cu legatura de protectie la priza de pamant.

A 67. Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau murdare de grasime.

A 68. Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru interventie, va fi solicitat mecanicul de intretinere.

A 69. Pentru firmele de reclama comerciala, capacele de protectie de la instalatia electrica, a caror indepartare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor intamplatoare, in cazul producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate).

A 70. Toate partile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune in mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legata la pamant sau la conductorul de nul.

A 71. Este interzisa montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate in interiorul vitrinelor.

A 72. La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie electroizolant, corespunzatoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcatuita din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc.

A 73. Pentru prevenirea electrocutarii la lucrul cu echipamentele si utilajele comerciale vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie in vigoare.

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

A 74. La amenajarea spatiilor de lucru destinate depozitarii, manipularii si comercializarii propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formeaza amestecuri explozive, a gazelor combustibile si toxice comprimate, lichefiate etc. se vor respecta prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

A 75. Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii.

A 76. Incarcarea si descarcarea cisternelor si autocisternelor cu produse inflamabile se vor face prin mijloace de transport mecanizate (electropompe motopompe etc.) de la si la locurile destinate depozitarii acestor produse.

A 77. Operatiile de incarcare-descarcare, depozitare si comercializare a produselor explozive si inflamabile se vor efectua numai in spatii special amenajate in acest scop.

A 78. In spatiile de lucru unde se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice.

A 79. In timpul incarcarii sau descarcarii produselor explozive si inflamabile din vagoane cisterna sau din autocisterne in rezervoarele depozitului sau in butoaie, se va stinge orice foc deschis pe o raza de cel putin 50 m. Conducatorul operatiilor de incarcare - descarcare va fi dotat cu o lampa electrica portativa in constructie antiexploziva.

A 80. Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se vor face numai in cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse in alte recipiente (bidoane, galeti, sticle sau vase din material plastic).

A 81. Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare descarcare cu produse inflamabile si explozive a autovehiculelor cu motoarele in functiune.

A 82. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare descarcare a produselor inflamabile lichide sau a gazelor sub presiune din vagoane cisterna sau autocisterne respectivele vagoane vor fi legate la pamant.

A 83. Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert.

A 84. In timpul transportului cu autovehicule recipientele ce contin produse inflamabile si explozive vor fi asigurate impotriva rasturnarii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii.

A 85. Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:

-denumirea chimica uzuala a substantei;

-densitatea sau concentratia substantei;

-gradul de pericol pe care il reprezinta;

-reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat.

A 86. In timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse in cosuri impletite sau cutii de lemn prevazute cu manere de prindere, iar in vederea amortizarii eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla.

A 87. La manipularea recipientilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84 si C27-85.

A 88. In spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice si aparatura electrica de constructie antiexploziva.

A 89. Stivuitoarele cu motoare cu ardere interna vor fi prevazute cu parascantei la toba de esapament. Functionarea acestor stivuitoare este permisa numai in depozitele deschise, neacoperite sau in halele prevazute cu instalatii de ventilare.

A 90. (1)Pentru efectuarea unor interventii in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, salariatii vor utiliza scule antiscantei.

(2)Efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea 'PERMISULUI DE LUCRU CU FOC'

A 91. Instalatiile electrice, in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de constructii antiex.

A 92. Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si de evacuare a aerului.

A 93. Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, in cazul in care acesta nu este de constructie antiexploziva.

A 94. Incaperile destinate depozitarii materiilor explozive si inflamabile vor fi realizate din materiale rezistente la foc, care nu produc scantei prin frecare sau lovire.

A 95. (1)Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare de avarie, independente de instalatia de ventilare generala.

(2)In spatiile prevazute la pct.(1) instalatia de ventilare va fi construita in asa fel incat sa poata fi actionata, atat din interiorul, cat si din exteriorul incaperii.

A 96. Instalatiile de ventilare care deservesc incaperi in care se depoziteaza sau se manipuleaza materiale care, in stare gazoasa sau de vapori, formeaza cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate cu dispozitive pentru impiedicarea transmiterii flacarilor prin elementele instalatiilor de ventilare (conducte. canale, camere de conditionare etc.).

A 97. (1)Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Spatiile de evacuare vor fi mentinute in stare de curatenie si vor fi semnalizate corespunzator. Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la nivelul pardoselii.

A 98. Pentru prevenirea exploziilor si incendiilor vor fi respectate, pe langa prevederile prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii la :

-transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive;

-fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;

-desfacerea produselor petroliere;

-manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice;

-producerea aerului comprimat;

-fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului;

-fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;

-fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice

-fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);

-activitati de vopsire, conform ANEXEI 1 a prezentelor norme.

A 99. La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56 / 1992 privind regimul armelor de vanatoare, de tir si munitii si regimul trecerii frontierei.

A l00. La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea marfurilor

A l0l. La operatiile de transport, depozitare si manipulare (incarcare-descarcare) a marfurilor vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR R1-87; R2-88; R10-84; R13-83 CR5-82, ale Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii referitoare la :

-transportul intern;

-transporturi rutiere;

-transporturi pe calea ferata;

-transporturi aeriene;

-manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;

-exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda, precum si prevederile prezentelor norme.

A 102. Se interzice descarcarea manuala a tiglelor din vagoane; acestea vor fi descarcate cu mijloace adecvate.

A 103. Stivuirea tiglei se va face in randuri suprapuse e maximum 4-5 randuri. La capetele randului se vor construi 'picioare' de tigle asezate pe latime, pe toata inaltimea stivei, pentru asigurarea stabilitatii acesteia.

A 104. Caramizile vor fi depozitate pe teren neted si situat la o distanta de cel putin 2,5 m de caile de acces, in stive regulate conform subcap. 2.4.4. - Depozitarea materialelor, din Normele generale de protectie a muncii. Aceleasi prevederi vor fi respectate si la asezarea si depozitarea sacilor cu ciment.

A 105. Cartonul asfaltat va fi depozitat in magazii sau soproane, ferit de soare, umezeala sau caldura.

A l06. (1)Varul va fi descarcat si manipulat numai cu, mijloace adecvate.

(2)Gropile pentru stingerea varului vor fi captusite cu scanduri sau caramizi. Groapa va avea acoperis, iar spatiul din jurul acesteia va fi ingradit cu panouri avertizoare.

A l07. Se interzice manipularea materialelor de constructii pulverulente (var, ciment, ipsos etc.) prin aruncare. Gramezile de materiale de constructii pulverulente vor fi amplasate la o distanta de cel putin 2 m de calea ferata sau de caile de acces ale autovehiculelor.

A l08. La transportul, manipularea si depozitarea marfurilor cu ajutorul translatoarelor, vor fi folosite numai utilajele autorizate ISCIR.

A l09. Deservirea translatoarelor va fi asigurata numai de personal calificat si autorizat in acest scop.

A 110. Se interzice functionarea translatorului daca dispozitivele de siguranta si interblocajele electrice nu sunt in stare de functiune sau nu indeplinesc conditiile tehnice; prescrise.

A 11l. Se interzice orice modificare sau blocare a dispozitivelor de comanda si siguranta ale translatorului, ceea ce ar impiedica supravegherea automata a comenzilor.

A l12. Inaintea oricaror comenzi sau deplasari ale elevatorului, personalul de deservire este obligat sa avertizeze sonor (sonerie, claxon) pentru a impiedica producerea unor accidente.

A 113. In timpul deplasarii cabinei translatorului pe verticala si pe orizontala, conducatorul utilajului nu are voie sa scoata capul in afara peretilor laterali ai cabinei.

A 114. Se interzice manipularea cu translatorul a paletelor sau containerelor ale caror dimensiuni de gabarit depasesc pe cele prevazute in standardele in vigoare.

A 115. Se interzice manevrarea sarcinilor cu forme neregulate care nu au o pozitie stabila pe platforma translatorului.

A 116. Se interzice accesul persoanelor pe culoarul de lucru al translatorului in timpul functionarii acestuia.

A ll7. Zona de lucru a translatorului trebuie sa ofere vizibilitate corespunzatoare (fara fum, vapori, obiecte cazute pe calea de rulare sau pe calea de ghidare).

A 118. Manevrele de ridicare-coborare a sarcinilor se vor efectua in asa fel incat sa fie prevenita lovirea sau agatarea rafturilor pentru marfuri.

A 119. Translatoarele vor fi dotate obligatoriu cu stingator de incendiu portabil si franghii pentru evacuarea personalului de deservire din cabina utilajului, in caz de pericol.

A l20. Reviziile si reparatiile vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat in acest scop si numai pe baza graficului de revizii si reparatii intocmit, fiind interzisa orice abatere de la programarea prevazuta in grafic.

A l2l. Cabina translatorului va fi dotata cu dispozitiv de oprire, in cazul ruperii sau desprinderii cablului de sustinere. In cabina vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de manevrare a translatorului, obligatiile personalului care deserveste utilajul precum si modul de actiune in caz de pericol.

A 122. Exploatarea transpaletelor electrice si manuale va fi efectuata numai de personal calificat, autorizat si instruit in acest scop.

A 123. La circulatia transpaletelor electrice vor fi respectate urmatoarele prevederi :

-transportul persoanelor pe utilaj este interzis;

-adaptarea vitezei utilajului se va face in functie de starea cailor de acces;

-pozitia incarcaturii va fi urmarita pe toata durata transportului;

-deplasarea utilajului cu furcile indreptate spre spatele sensului de miscare, sa se faca numai atunci cand vizibilitatea este redusa datorita volumului mare al incarcaturii sau in cazul circulatiei utilajului pe pante cu o inclinatie mai mare de 3

-semnalizarea schimbarii directiei de miscare;

-conducerea transpaletei se va face numai de la sol;

-la trecerea pe langa obstacole, conducatorul utilajului este obligat sa asigure o distanta de cel putin 0,5 m fata de acestea;

-respectarea regulilor de circulatie;

-folosirea utilajului in aer liber este interzisa, atunci cand conditiile meteorologice sunt nefavorabile.

A l24. La depozitarea ambalajelor, transportul acestora se va efectua cu carucioare cu platforma.

A l25. Sticlele sparte, cioburile etc. vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat, din incinta depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea conducatorului locului de munca sau a inlocuitorului acestuia.

A l26. La utilizarea masinilor electrice de cusut saci, personalul de deservire a masinii va respecta instructiunile de protectie a muncii prevazute in cartea tehnica a utilajului, pentru a evita producerea unor accidente de munca ce se pot solda cu inteparea sau strivirea degetelor, precum si a electrocutarii.

A 127. Masinile de scuturat saci vor fi amplasate intr-un spatiu separat de restul depozitului, special amenajat.

A l28. Salariatii care deservesc aceste utilaje vor fi dotati cu echipament individual de protectie corespunzator si vor respecta urmatoarele prevederi:

-scoaterea din masina a produselor pulverulente (faina, tarate etc.) si scuturarea saculetilor de retinere se vor efectua numai; dupa oprirea masinii;

-introducerea sacului in masina in vederea scuturarii, se va face in asa fel incat, mana sa nu fie introdusa in spatiul batatorului:

-punerea in functiune a masinii se va face numai dupa montarea aparatorilor de la motorul electric si de la cureaua care actioneaza ventilatorul.

A 129. La utilizarea masinilor de capsat cartonaje vor fi respectate urmatoarele prevederi :

-motorul electric si transmisiile de actionare a masinii vor fi protejate corespunzator;

-orice interventie la masina, inclusiv introducerea sarmei de capsare, se vor efectua numai dupa oprirea motorului

-parghia de declansare a mecanismului de capsare va fi permanent degajata de alte obiecte; in jurul parghiei nu vor fi manipulate alte obiecte;

-introducerea cutiilor pentru capsare in masina se va face in asa fel incat sa nu se produca strivirea degetelor.

A 130. Pentru repararea si intretinerea ambalajelor din lemn (lazi, butoaie etc.), depozitele de ambalaje vor fi dotate cu atelier de tamplarie, amenajat intr-un spatiu separat de restul depozitului. La efectuarea operatiilor mentionate vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si diverselor.

A l3l. (1)Pentru prevenirea accidentelor de munca la sortarea marfurilor in vrac (faina, malai, orez, zahar etc.) unitatile producatoare vor ambala marfurile mentionate in saci a caror greutate sa nu depaseasca maximum 35 kg.

(2)De asemenea, in vederea sortarii anumitor marfuri (incaltaminte, imbracaminte etc.) in conditii de protectie, producatorul le va ambala (pe masuri, numere etc.), in asa fel incat manipularea manuala a acestora sa se faca fara pericole de accidentare.

(3)Unele produse (ex.: electronice, electrotehnice etc.) vor fi ambalate in cutii prevazute cu manere exterioare sau locasuri decupate in ambalaj, in vederea sortarii si manipularii lor fara pericole si respectand prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic.

A 132. (1)In vederea receptionarii marfurilor, depozitele cu ridicata vor avea un laborator propriu, cu dotarea specifica efectuarii probelor, acolo unde este cazul.

(2)Pentru activitatile in laboratoarele depozitelor cu ridicata, se vor respecta si prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice.

3. PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE

3.1. Portionarea prin transare a carnii in carcasa, realizarea preparatelor din carne si a produselor semipreparate

3.1.1. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de transat si prelucrat

A l33. La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor vor fi repartizati salariati calificati, autorizati si instruiti in acest scop.

A 134. (1)La exploatarea utilajelor vor fi respectate indicatiile furnizorului, pivind regimul de functionare al masinii, caracteristicile si parametrii tehnici si functionali ai acesteia, precum si instructiunile de protectie a muncii mentionate in cartea tehnica a utilajului.

(2)La locul de munca vor fi afisate instructiunile proprii de lucru aferente fiecarui utilaj in parte.

A l35. In cazul aparitiei oricaror defectiuni in functionare sau la constatarea unor fisuri, pori, coroziuni etc.. utilajul va fi scos de sub tensiune si va fi anuntat conducatorul locului de munca.

A l36. (1)Se interzice exploatarea utilajelor daca aparatura de masura, control si automatizare aferenta nu se afla in stare de functionare si nu a fost verificata la termenele scadente.

(2)Se interzice utilizarea aparatelor de masura si control atunci cand acestea dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt, cazuri in care aparatele vor fi inlocuite.

A l37. Masinile si utilajele vor fi curatate, degresate cu apa calda si detergenti. Vor fi sterse pana la uscarea completa: cutitele, snecurile, discurile, sitele si alte organe functionale, precum si piesele fixe: (palnii, interioarele corpurilor de masina) si suprafetele exterioare ale masinilor. Curatarea masinilor va fi efectuata numai dupa scoaterea lor de sub tensiune.

A l38. Spatiile de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, pentru prevenirea alunecarii si caderii salariatilor. Curatenia va fi efectuata la sfarsitul programului de lucru, respectiv al schimbului.

A l39. Se va asigura protectia produselor alimentare supuse prelucrarii, in asa fel incat alimentele sa nu fie insalubrizate de lubrifiantii utilizati la ungerea lagarelor, garniturilor etc. Periodic va fi verificata etanseitatea garniturilor, furtunurilor sau a racordurilor.

A 140. Cutitele masinilor de taiat carne si oase vor fi protejate cu aparatori metalice. Se interzice indepartarea aparatorilor sau lucrul la utilajele mentionate, fara aparatori; de asemenea, se interzice introducerea mainii in palniile, buncarele sau la snecurile masinilor aflate in functiune.

A 141. Produsele ce urmeaza a fi taiate vor fi fixate pe masa mobila a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare.

A 142. Feliile rezultate din taiere vor fi prinse numai cu palete sau clesti speciali.

A 143. Ascutirea cutitelor va fi efectuata numai de personal calificat.

3.1.2. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si sculelor de mana

A l44. Cutitele pentru taiat carne, mezeluri, satarele, ferastraiele, masatele, carligele pentru suspendarea carnii, mezelurilor etc. vor fi curate, fara urme de rugina, cu marginile netede, fara asperitati, iar locurile de imbinare ale diverselor piese vor fi sudate complet.

A l45. Manerele cutitelor, scafelor, ferastraielor, satarelor etc. vor fi netede, fara crapaturi, aschii sau partii metalice iesite in relief.

A l46. Fundurile de lemn necesare taierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, fara aschii.

A l47. In macelarii, carnea si oasele vor fi taiate numai pe butuci de lemn amplasati astfel incat sa permita personalului sa lucreze si sa circule fara pericole de accidentare.

A l48. Galantarele de sticla in care se pastreaza carnea, mezelurile, produsele semipreparate, precum si platourile si etajerele de sticla destinate expunerii produselor vor fi intregi, cu marginile slefuite sau netede, necrapate, neciobite si curate.

3.2. Portionarea marfurilor in vrac, prin cantarire

A 149. Balantele automate si semiautomate, precum si cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejghele, in cadrul locului de munca respectiv.

A l50. Basculele zecimale, romane si semiautomate vor fi amplasate in afara cailor de circulatie, in asa fel incat acestea sa nu impiedice operatiile de descarcare, transport si manipulare a marfurilor de la rampa la depozit si de la depozit in sala de vanzare, precum si circulatia personalului.

A 151. La asezarea pe bascule, marfurilor li se va asigura stabilitatea necesara in vederea prevenirii caderii si deci a accidentarii salariatilor. Masuri de stabilitate a marfurilor se vor lua si la formarea stivelor, inainte si dupa cantarire. Greutatile necesare operatiei de cantarire vor fi asezate in asa fel incat sa nu cada si sa provoace accidente.

A l52. La utilizarea si intretinerea cantarelor electronice se vor respecta indicatiile producatorului, prevazute in cartea tehnica a utilajului.

3.3. Prajirea, macinarea si preambalarea cafelei si a altor marfuri pulverulente

A l53. La operatia de prajire a cafelei vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor, prescriptiile tehnice ISCIR C11-86, precum si instructiunile emise de producatorul masinii.

A l54. Inainte de aprinderea focului se va evacua cenusa cu ajutorul unei lopeti speciale. Cenusa va fi umectata inainte de evacuare. Se interzice evacuarea cenusii impreuna cu taciunii aprinsi.

A l55. (1)In timpul functionarii masinii, probele de cafea vor fi luate numai cu o sonda speciala.

(2)Se interzice introducerea mainii in toba de prajit.

(3)Se interzice atingerea partilor fierbinti ale masinii

A 156. Masinile de macinat vor functiona numai cu magnetii prevazuti pentru retinerea eventualelor corpuri metalice din cafea si condimente.

A 157. Masinile de macinat cafea vor fi curatate cand sunt inca calde, atunci cand reziduurile ramase sunt moi si usor de indepartat de pe utilaj, evitandu-se astfel accidentele provocate prin loviri, raniri, patrunderi de corpuri straine in ochi etc.

A 158. Se interzice introducerea mainii in palnie sau buncar, precum si la alte organe mobile ale masinii, cand acestea se afla in functiune.

A 159. La utilizarea masinilor de preambalat cafea, condimente, zahar etc. se vor respecta urmatoarele

prevederi :

-in salile de lucru ale masinilor de preambalat condimente va fi adusa din depozit o cantitate de marfa necesara doar pentru un schimb. Stocurile curente de condimente ambalate vor fi scoase din depozit si depozitate in magaziile anexe sau in depozite separate;

-se va asigura ventilarea corespunzatoare a spatiului de lucru;

-sacii cu marfuri pulverulente vor fi manipulati si transportati in asa fel incat sa fie evitata propagarea pulberilor in spatiile de lucru;

-se vor lua masuri de indepartare a pulberilor care s-ar putea degaja prin manipularea sacilor;

-peretii incaperii vor fi placati cu faianta pana la inaltimea de 2 m, pentru intretinerea lor in stare de curatenie;

-podeaua va fi realizata din materiale rezistente si usor de intretinut;

-periodic, se va efectua curatarea masinilor si a mobilierului de eventualele pulberi depuse.

3.4. Taierea lemnelor de foc

A l60. Deservirea circularelor de taiat lemne de foc se va face de catre doi salariati pregatiti si instruiti in acest scop.

A l6l. Se interzice stationarea persoanelor straine sau fara atributii de serviciu in raza de actiune a circularelor.

A l62. Inainte de inceperea operatiei de taiere, pe directia de acces a mijloacelor de transport se va ridica un parapet format din doua randuri de lemne, inalt de cel putin 0,80 m.

A l63. Mijloacele de transport (carute cu cal, autocamioane etc.) nu se vor apropia de circularul de taiat lemne, la o distanta mai mica de 5 m.

A 164. In apropierea circularelor de taiat, pe o raza de cel putin 3 m, se va amenaja un spatiu liber, in asa fel incat salariatii sa nu se incomodeze reciproc in timpul lucrului. Utilajele vor fi asezate pe un teren neted, in pozitie orizontala si asigurate impotriva trepidatiilor.

A 165. Se interzice lucrul la circulare, daca lipsesc aparatorile si dispozitivele de protectie ale rotilor de

transmisie sau ale discurilor de taiere. Se interzice scoaterea aparatorilor si dispozitivelor de protectie, in timpul functionarii utilajelor.

A 166. Discul de taiere va fi centrat si fixat pe ax. Se interzice utilizarea discurilor care prezinta fisuri sau crapaturi, au dinti strambi sau care au lipsa cinci dinti din totalul acestora sau doi dinti consecutivi. Dupa ascutire, discul va fi verificat pentru a corespunde cerintelor de protectie.

A l67. Orice verificari sau interventii asupra discului de taiere, axului de antrenare, precum si asupra mesei mobile a utilajului se vor efectua numai cu utilajul oprit si numai de catre personal autorizat in acest scop. Verificarile vor fi efectuate atat inaintea inceperii lucrului, cat si in timpul programului, dupa caz.

A l68. Portiunea de disc situata sub masa mobila a utilajului va fi protejata de o aparatoare deschisa la extremitatea cea mai de jos a utilajului, montata in asa fel incat sa nu incomodeze salariatii in timpul lucrului.

A l69. Se interzice lucrul la utilaj, daca masa mobila a acestuia nu are limitator de cursa, care sa permita reglarea mesei in functie de diametrul materialului lemnos. De asemenea, in spatele mesei mobile se va monta o aparatoare, in asa fel incat, atunci cand aceasta nu este deplasata in cursa activa, discul de taiere sa fie complet protejat.

A l70. Circularul va fi oprit din functiune in urmatoarele situatii :

-cand se aud zgomote suspecte;

-cand utilajul este deplasat dintr-un loc intr-altul;

-cand se efectueaza curatarea, gresarea si alimentarea cu apa, ulei si combustibil a utilajului;

-la indepartarea rumegusului de sub utilaj.

In situatiile de mai sus, circularele cu actionare electrica vor fi deconectate de la retea.

A l7l. Pornirea motoarelor cu ardere interna, cu ajutorul manivelei se va face in asa fel incat sa fie evitate accidentele produse de rotirea motorului in sens invers sensului normal,

A l72. Se interzice taierea continua a lemnelor de diametre mari, in scopul prevenirii opririi bruste a utilajului sau a ruperii curelelor de transmisie.

A l73. In cazul blocarii discului de taiere, nu se va relua lucrul decat dupa retragerea mesei mobile si a lemnului taiat, in scopul degajarii discului de taiere si numai dupa ce se constata ca discul functioneaza la turatia normala.

A 174. Curelele de transmisie se vor monta/scoate pe si de pe rotile de antrenare numai cu motorul oprit si stecherul scos din priza. Operatiile de montare sau scoatere se vor efectua numai cu ajutorul intinzatorului.

A 175. Se interzice functionarea in gol a circularelor taiat lemne.

A l76. Cablurile de alimentare cu energie electrica ale e1ectromotoarelor vor fi suspendate deasupra solului, cu ajutorul suportilor din lemn, iar traseul acestora va fi ales pe culoare libere, in scopul evitarii pericolului de electrocutare.

A l77. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si prin legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul.

A l78. La fiecare utilaj, precum si la locurile de conectare 1a reteaua electrica, vor fi montate intrerupatoarele de la distanta si automatele de protectie in asa fel incat circuitul sa poata fi deconectat, atunci cand accidental, creste intensitatea curentului peste valoarea nominala.

A l79. Se interzice personalului de deservire a circularelor sa introduca mainile in raza de actiune a discului de taiere.

A 180. Scoaterea lemnelor de taiat din stiva se va face cu ajutorul carligelor, iar lemnele vor fi luate de pe sol, dupa caderea acestora. Se interzice urcarea pe stiva in vederea tragerii lemnelor sau scoaterea acestora din mijlocul stivei.

4. COMERCIALIZAREA MARFURILOR

4.1. Vanzarea cu amanuntul

4.1.1. Vanzarea clasica

A 181. Conducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vanzare clasica va lua masuri de organizare a locului de munca si a activitatilor, in asa fel incat sa fie evitata producerea accidentelor de munca. In acest scop, in magazinele cu vanzare clasica marfurile vor fi asezate astfel :

-la un nivel situat intre 50 si 180 cm inaltime la podea, pe o lungime de 150-165 cm;

-sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe partile laterale, marfurile care se manipuleaza mai rar;

-cantarele se vor aseza in centrul locului munca, iar uneltele si sculele destinate vanzarii marfurilor in dreapta vanzatorului.

A l82. Curatenia in magazine va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul programului de lucru, cand unitatea va fi inchisa.

A 183. Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masurile necesare privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

A 184. Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natura lor, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor acces si producerea accidentelor.

A 185. Asezarea si manipularea marfurilor in/si din rafturile situate la inaltime, se vor executa cu ajutorul scarilor simple sau duble prevazute cu dispozitive de prindere si fixare. Se interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lazilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie.

A 186. Marfurile vor fi asezate in rafturi si pe gondole, in asa fel incat acestea sa nu depaseasca marginile mobilierului.

A 187. Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite accidentele produse prin rasturnarea, caderea si spargerea acestora.

A 188. Baloturile cu tesaturi grele se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu tesaturi usoare, pe politele de sus. Stofele vor putea fi asezate si direct pe tejghele.

A l89. In magazinele destinate vanzarii articolelor electrice care sunt verificate in fata cumparatorilor, se vor amenaja prize de incercare. Acestea vor fi protejate impotriva atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricaror instalatii improvizate.

4.1.2. Vanzarea prin autoservire

A l90. Pentru evitarea rasturnarii si caderii accidentale a marfurilor dispuse in stive, in magazinele cu autoservire se vor lua urmatoarele masuri :

-categoriile de marfuri trebuie sa se preteze formarii de stive nepericuloase;

-stivele vor fi asezate langa perete sau podiumuri;

-stivele vor avea o forma piramidala, si inaltimea lor maxima va fi de 1,65 m. Exceptie pot face stivele ornamentale a caror inaltime maxima va fi de 2 m

A 191. Cosurile sau carucioarele utilizate trebuie sa fie in stare de functionare, pentru a evita producerea accidentelor, indepartand din activitatea comerciala pe cele defecte sau uzate. Starea tehnica a carucioarelor se va verifica zilnic. Rotile vor fi gresate in vederea facilitarii deplasarii pe orizontala a carucioarelor in conditii de protectie.

A 192. In magazinele cu autoservire, stivele de cosuri vor fi asezate in asa fel incat sa se asigure stabilitatea lor.

A 193. Accesul in depozitele magazinelor cu autoservire va fi asigurat la extremitatile salilor de vanzare.

A 194. Aducerea marfurilor din depozite in sala de vanzare se va face pe drumul cel mai scurt. Se interzice aducerea marfurilor pe culoare inguste si intortocheate.

A 195. Se interzice amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratie sau care necesita o alegere deosebita, in apropierea intrarii in magazin sau pe calea principala de circulatie a acestuia.

A 196. Amplasarea gondolelor in magazinele cu autoservire se va face in intreg cuprinsul salii de vanzare, in asa fel incat sa se asigure fluenta circulatiei personalului, precum si posibilitati de supraveghere a proceselor.

4.1.3. Vanzarea prin corespondenta

A l97. Conducerea persoanei juridice sau fizice care desfasoara activitati comerciale de vanzare prin corespondenta va lua toate masurile necesare desfasurarii proceselor in conditii de protectie si sanatate in munca.

A l98. Ambalajele utilizate (cosuri, cutii de carton etc.) vor fi ergonomice, modulate, in asa fel incat sa poata fi pliate sau stivuite, pentru a se evita producerea accidentelor.

A l99. La transportul marfurilor vor fi folosite mijloace de transport care sa permita aranjarea si transportul propriu-zis, fara pericole.

A 200. La efectuarea activitatilor comerciale de vanzare prin corespondenta vor fi repartizati numai salariati calificati si instruiti pentru acest tip de activitati.

A 201. La dimensionarea ambalajelor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic.

A 202. La efectuarea activitatilor comerciale de vanzare prin corespondenta vor fi respectate, in afara prevederilor prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii pentru:

- transporturi rutiere;

- transporturi pe calea ferata;

- transporturi navale;

- transporturi aeriene.

4.1.4. Vanzarea in piete, targuri si oboare

A 203. Carucioarele destinate comertului ambulant vor fi montate pe roti cu pneuri, care sa permita manevrarea fara pericole a acestora.

A 204. Carucioarele sau tarabele vor fi amplasate in asa incat sa nu impiedice circulatia vehiculelor si a persoanelor. Ele vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, dupa caz.

A 205. Tarabele, carucioarele, precum si alte mijloace de comert ambulant trebuie sa fie usoare, cu imbinari cu suporti stabili care sa impiedice balansarea sau rasturnarea lor

A 206. Pietele de orice fel (hale acoperite, piete mixte etc.) vor fi amenajate astfel incat, o parte din spatiu va fi destinat amplasarii gheretelor, platourilor si chioscurilor iar cealalta parte pentru amplasarea birourilor administrative, unitatilor de alimentatie publica si unitatilor de prestari servicii.

A 207. Intreg spatiul pietii va fi parcelat. Fiecare parcela va fi destinata unei anumite categorii de marfuri. Parcelele principale vor fi asezate in asa fel incat sa se creeze un spatiu necesar depozitarii ambalajelor. Ambalajele, precum si cosurile, lazile si sacii cu marfa vor fi stivuite conform prevederilor Normelor generale protectie a muncii.

A 208. Fiecare loc de munca va fi prevazut cu umbrele parasolare sau copertine, pentru protectia salariati impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.

A 209. Exploatarea si intretinerea pietelor se vor face conform reglementarilor Ministerului Sanatatii, precum prevederilor Normelor specifice pentru gospodarire comunala si salubritate publica.

A 210. Pentru operatiile de transport, incarcare descarcare si manipulare a marfurilor, salariatii vor respecta prevederile prezentelor norme, conform subcap.2.7.

A 211. Organizarea comertului in piete se va face in conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor nr.l9 din 30.01.1996 emis de Ministerul Comertului.

4.1.5. Vanzarea prin automate

A 212. Amplasarea aparatelor automate se va face in locuri vizibile si usor accesibile.

A 213. Pentru prevenirea electrocutarii, automatele vor prevazute cu dubla protectie :

-legarea la nulul de protectie;

-legarea la priza de impamantare, conform standardelor in vigoare.

A 214. Alegerea tipului de automat se va face, in functie de tipul si natura marfurilor ce urmeaza a fi comercializate.

A 2l5. Functionarea automatelor se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

-este interzisa aprovizionarea automatelor in timpul functionarii acestora;

-la aprovizionarea cu marfa se va scoate utilajul de sub tensiune, pentru a se evita electrocutarea personalului de deservire;

-aprovizionarea automatelor cu marfa se va face prin partea opusa componentei de deservire propriu-zisa;

-orice interventie la automate in timpul functionarii acestora, este interzisa;

-orice operatie de intretinere sau reparare a utilajului se va efectua numai de catre personal autorizat in acest scop si numai dupa scoaterea de sub tensiune;

-alimentarea cu energie electrica a automatelor se va face la tensiuni nepericuloase.

4.2. Vanzarea cu ridicata

A 2l6. Inaintea inceperii oricarei operatii de manipulare si transport, conducerea persoanei juridice sau fizice care practica activitati de comert cu ridicata va lua toate masurile necesare desfasurarii activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca.

A 217. La desfasurarea activitatilor de comert cu ridicata vor fi repartizati numai salariati instruiti in acest scop; prin procesul de instruire salariatii vor primi informatii privind :

-procedeele tehnice de descarcare-incarcare si transport ale marfurilor;

-utilajele folosite;

-locul de depozitare a marfurilor in depozite.

A 218. Spatiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mica mecanizare (lize), pentru transportul marfurilor.

A 219 La transportul manual se vor respecta urmatoarele prevederi :

-normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, privind dimensiunile spatiilor de manevra;

-caile de acces vor fi amenajate astfel incat sa permita circulatia in ambele sensuri;

-toate caile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate;

-intre utilaje si stivele de marfuri, latimea cailor de acces va fi de cel putin 1 m.

A 220. Conducatorul formatiei de lucru va verifica modul de prindere a marfurilor purtate manual sau cu ajutorul uneltelor.

A 221. Uneltele folosite pentru manipularea marfurilor (parghii, odgoane, carlige etc.), precum si mijloacele ajutatoare (targi, carucioare etc.) vor fi verificate inainte de inceperea operatiilor si vor avea forma si rezistenta corespunzatoare, in functie de greutatea marfurilor. La transportul si manipularea marfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate, deteriorate sau a celor improvizate.

A 222. Daca marfa de transportat urmeaza a fi purtata pe umar, operatie la care vor fi utilizati mai multi salariati aceasta va fi asezata pe acelasi umar de catre toti salariatii participanti la operatie, iar ridicarea si coborarea ei se va face in acelasi timp, la comanda conducatorului formatiei de lucru; in timpul deplasarii, salariatii vor pastra aceeasi cadenta.

A 223. La transportul manual al sarcinilor, vor fi respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Cap. 2.2.1. - Efortul fizic.

A 224. La descarcarea materialelor din vagoanele de cale ferata, precum si la depozitarea materialelor langa calea ferata, distanta de la sina la baza stivei sau gramezii de marfuri va fi de cel putin 2 m.

A 225. Planurile inclinate si podetele utilizate la inaltimi de peste 0,5 m vor fi prevazute cu balustrade cu legaturi intermediare, inalte de 1 m. Planurile inclinate, precum si podetele vor fi realizate din materiale rezistente, pentru a nu se arcui sub greutatea sarcinilor. Ele vor fi prevazute cu dispozitive de prindere si fixare, care sa nu le permita deplasarea in timpul lucrului. Latimea minima a planurilor inclinate si a podetelor va fi de 1 m, pentru circulatia intr-un singur sens.

A 226. Marfurile cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate in lazi, saci si baloturi care nu contin substante inflamabile, caustice sau corozive vor fi asezate in stive cu randuri intretesute. Inaltimea stivei nu va depasi de 1,5 ori latimea bazei.

A 227. La amenajarea rampelor de incarcare - descarcare vor fi respectate prevederile subcap.2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor, din prezentele norme.

5. PREVEDERI DE PROIECTARE - SPATII COMERCIALE

A 228. In activitatea de conceptie si proiectare a spatiilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, precum si prevederile standardelor de securitate a muncii.

A 229. Prevederile cuprinse in acest capitol constituie cerinte minime de proiectare, in vederea asigurarii nivelului de protectie necesar desfasurarii activitatilor comerciale, luand in considerare pericolele existente. Ele nu exclud posibilitatea prevederii oricaror altor solutii tehnice pentru imbunatatirea nivelului de protectie a muncii, avand la baza evolutia stiintei si tehnologiei in domeniu.

A 230. Gazele vor fi epurate sau dispersate, inainte de eliminarea lor in atmosfera, prin cosuri inalte, astfel incat concentratiile lor sa nu depaseasca concentratiile maxime admise.

5.1. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de marfuri

A 231. Spatiile destinate operatiilor de incarcare descarcare si depozitare a marfurilor, precum si caile de acces aferente vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor.

A 232. Depozitele neacoperite si semianchise sau soproanele vor fi construite pe terenuri netede, batatorite si cu posibilitati de scurgere a apei.

A 233. La proiectarea constructiilor se va tine seama de posibilitatea compartimentarii spatiului pe sectii asigurandu-se cai de acces, ale caror dimensiuni vor fi conform standardelor de proiectare in vigoare.

A 234. Depozitul va avea, indiferent de marimea sa, doua usi glisante dublate cu usi cu zabrele.

A 235. (1)Pardoseala va fi neteda, fara praguri si situata la nivelul rampei.

(2)Pardoseala va fi realizata din materiale dure, rezistente, nealunecoase si care sa permita o curatare cat mai usoara

(3)Pentru spatiile care servesc la depozitarea materiilor explozive, inflamabile, caustice, acide etc. pardoseala va fi realizata din materiale care nu produc scantei prin frecare sau lovire, sunt rezistente la foc, precum si la actiunea solventilor organici, acizilor si alcalilor.

A 236. Amplasarea spatiilor tehnico-administrative aferente depozitului se va face astfel incat aceste spatii sa comunice cu cladirea depozitelor, iar in cazul depozitelor cu etaje, aceste spatii nu vor fi amplasate la parter.

A 237. Din proiect, vor fi asigurate instalatiile de apa potabila, canalizare, incalzire, ventilare si iluminat, precum si grupurile sanitare necesare: vestiare, dusuri, lavoare, WC-uri, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Acolo unde spatiile comerciale sunt amplasate in zone care nu dispun de retele de apa si canalizare, activitatile se vor desfasura numai cu avizul organelor sanitare.

A 238. La depozitele inchise, neincalzite se vor respecta indicatiile proiectantului cu privire la destinatia si temperatura interioara a spatiilor.

A 239. La depozitele deschise in aer liber, se vor prevedea spatii inchise pentru adapostirea si incalzirea personalului care, lucreaza in aer liber, pe timp friguros.

A 240. Depozitele pentru produse metalo-chimice, cu ridicata, precum si cele pentru textile-incaltaminte vor fi amenajate in spatii separate, prevazute, din proiect, cu toate mijloacele necesare prevenirii accidentelor si bolilor profesionale; in plus, aceste spatii vor fi dotate cu instalatii speciale de stingere a incendiilor, conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.

A 241. In cadrul depozitului pentru produse metalo-chimice cu ridicata, din proiect, se vor amenaja spatii separate pentru depozitarea diferitelor marfuri.

A 242. La amenajarea depozitelor de ambalaje se va prevedea un spatiu care sa permita receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stare fizica, reconditionarea si pregatirea ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea cailor de acces pentru mijloacele de transport.

5.2. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor

A 243. Terenul destinat magazinelor amplasate intr-o cladire separata, va fi ales in asa fel incat sa permita amenajarea unei curti interioare, accesibila pentru intrarile la depozitele magazinelor, oferind si posibilitatea compartimentarii sale in spatii pentru depozitarea combustibililor si ambalajelor.

A 244. Intrarile de serviciu, precum si cele de la depozite vor fi proiectate in asa fel incat, sa nu intersecteze caile de circulatie ale publicului.

A 245. La proiectarea curtilor interioare, precum si spatiilor comerciale propriu-zise, vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cele ale Ministerului Sanatatii.

A 246. Peretii magazinelor care comercializeaza produse alimentare (paine, carne, peste, lactate etc.) vor fi finisati cu materiale lavabile, in culori deschise.

A 247. Pardoselile vor fi executate astfel :

-lavabile, cu pante spre sifoanele de pardoseala, pentru magazinele care comercializeaza produse alimentare, precum si pentru spatiile destinate vestiarelor, grupurilor sanitare etc.;

-dupa indicatiile proiectantului, pentru celelalte magazine;

-pentru locurile de vanzare propriu-zisa pardoseala se va realiza din masa lemnoasa, cauciuc, mase plastice, care sa termoizoleze spatiul respectiv de restul magazinului cu pardoseala 'rece'.

Toate pardoselile vor fi executate din materiale rezistente, antiderapante si care se curata usor.

A 248. Salile de vanzare si spatiile anexe vor fi ventilate prin sisteme naturale sau mecanice.

A 249. Pentru a preveni formarea curentilor de aer si racirea spatiilor in timpul iernii, la intrarile si iesirile magazinelor, vor fi amenajate camere tampon sau perdele de aer cald.

A 250. La stabilirea dimensiunilor cailor de acces in incinta unitatilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

A 251. Conducerile magazinelor situate pe mai multe niveluri au obligatia sa respecte incarcarile maxime admisibile date de proiectant pentru diversele elemente de constructie, ca: plansee, scari, capace de pivnite etc.

A 252. Spatiile periculoase vor fi imprejmuite cu paravane de protectie si semnalizate corespunzator conform prevederilor Normelor generale de protectie muncii. Scarile vor fi prevazute cu balustrade de sprijin, iar trapele vor avea carlige de asigurare. Se interzice distrugerea sau descompletarea balustradelor sau carligelor de asigurare la trape.

A 253. Rafturile pentru etalarea si aranjarea marfurilor vor avea inscriptionata sarcina maxima admisa pe polita sau pe ochi de raft.

A 254. La proiectarea mobilierului comercial, precum si la alegerea materialelor din care va fi realizat acesta se va tine seama ca marfurile grele se aranjeaza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele usoare pe politele de sus.

A 255. In magazinele de vanzare cu autoservire, vor fi amenajate, conform proiectelor de executie, cai de acces cu urmatoarele dimensiuni:

-1-1,25 m latime - spatiul dintre rafturile si gondolele de expunere a marfurilor;

-2-2,50 m latime - spatiul dintre gondole si locurile de munca ale vanzatorilor (cand acestea se afla in spatiul autoservirii);

-maximum 0,60-0,70 m latime - spatiul dintre doua locuri de munca in cazul magazinelor care asigura fluxul cumparatorilor intr-o singura directie;

-1,50 m latime - spatiul dintre piesele de mobilier, la magazinele cu sistem de vanzare cu expunere deschisa.

5.3. Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor

A 256. La amenajarea spatiilor comerciale de la parterul blocurilor si a complexelor agroalimentare, din proiect se vor prevedea doua cai de acces distincte :

-pentru aprovizionarea cu marfuri;

-pentru circulatia cumparatorilor, personalului salariat etc.

A 257. Din proiect, spatiul destinat depozitarii marfurilor (depozitul de mana) va fi separat de spatiul de vanzare a marfurilor, asigurandu-se posibilitati de comunicare prin interior, intre ele.

A 258. (1) Din proiect, vor fi asigurate toate instalatiile (apa, canalizare, termoficare, energie electrica) dimensionate corespunzator spatiului comercial.

(2)La proiectarea instalatiilor sanitare, proiectantul va tine cont ca acestea sa nu strapunga sala de vanzare.

A 259. La proiectarea spatiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor precum si a complexelor agroalimentare vor fi respectate si prevederile de la subcap. 5.2. al prezentelor norme.

A 260. La constructia si amenajarea chioscurilor se vor respecta prevederile Legii 50/1995 privind proiectarea spatiilor si acordarea autorizatiei de constructie.

A 261. Amplasarea chioscurilor se va face in conformitate cu deciziile directiilor de urbanism si sistematizare din cadrul primariilor.

A 262. (1)Instalatiile electrice vor fi executate in conformitate cu standardele de proiectare si cu standardele de electroprotectie in vigoare.

(2)Se interzice utilizarea oricarei improvizatii la alimentarea cu energie electrica a chioscurilor.

A 263. Pentru incalzirea chioscurilor se interzice utilizarea oricaror surse de caldura improvizate. Pentru incalzire vor fi utilizate: calorifere electrice, aeroterme etc.

A 264. Pentru constructia chioscurilor vor fi utilizate materiale rezistente la foc, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si a standardelor de proiectare, in vigoare.

A 265. Pietele vor fi amplasate la cel putin 1,5 km de gropile de gunoi si la cel putin 500 m de unitatile industriale ale caror procese tehnologice degaja praf, fum, gaze si vapori nocivi.

A 266. Platoul pe care se amplaseaza piata va fi asfaltat, pietruit sau nivelat si situat la minimum 50 m de artera rutiera principala.

A 267. Caile de acces intre randurile de gherete sau tarabe vor avea cel putin 4 m latime, iar calea de acces principala a pietii va avea cel putin 6 m latime; trecerile secundare dintre randuri vor fi de cel putin 2 m latime.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1885
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved