Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

PEDEPSELE

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micPEDEPSELECAPITOLUL I - CATEGORIILE PEDEPSELOR

Art. 53 Pedepsele principale

Pedepsele principale sunt:

a) detentiunea pe viata;

b) inchisoarea;

c) amenda.

Art. 54 Pedeapsa accesorie

Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii unor drepturi, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei privative de libertate.

Art. 55 Pedepsele complementare

Pedepsele complementare sunt:

a) interzicerea exercitarii unor drepturi;

b) degradarea militara;

c) publicarea hotararii de condamnare.

CAPITOLUL II - PEDEPSELE PRINCIPALE

Sectiunea 1 - Detentiunea pe viata

Art. 56  Regimul detentiunii pe viata

Detentiunea pe viata consta in privarea de libertate pe durata nedeterminata si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.

Art. 57  Neaplicarea detentiunii pe viata

Daca la data pronuntarii hotararii de condamnare inculpatul a implinit varsta de 65 de ani, in locul detentiunii pe viata i se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima.

Art. 58  Inlocuirea detentiunii pe viata

In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 65 de ani in timpul executarii pedepsei, pedeapsa detentiunii pe viata poate fi inlocuita cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca, si a facut progrese constante si evidente in vederea reintegrarii sociale.

Art. 59 Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata

In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii.

Sectiunea a 2-a - Inchisoarea

Art. 60  Regimul inchisorii

Inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa intre 15 zile si 30 de ani, si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.

Sectiunea a 3-a  Amenda

Art. 61 Stabilirea amenzii

(1) Amenda consta in suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.

(2) Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor - amenda. Suma corespunzatoare unei zile - amenda, cuprinsa intre 10 lei si 500 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda care este cuprins intre 30 zile si 400 de zile.

(3) Instanta stabileste numarul zilelor-amenda potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile - amenda se stabileste tinand seama si de obligatiile legale ale condamnatului fata de persoanele aflate in intretinerea sa.

(4) Limitele speciale ale zilelor - amenda sunt cuprinse intre:

a) 60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;

b) 120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani;

c) 180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de doi ani.

(5) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial iar pedeapsa prevazuta de lege este numai amenda ori instanta opteaza pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amenda se pot majora cu o treime.

(6) Fractiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplica limitelor speciale ale zilelor-amenda prevazute in alin.(4) si (5).

Art. 62 Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii

(1) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, pe langa pedeapsa inchisorii, se poate aplica si pedeapsa amenzii.

(2) Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute in art. 61 alin.(4) lit. b) si c) se determina in raport de durata pedepsei inchisorii stabilita de instanta si nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei.

(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

Art. 63 Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii

(1) Daca persoana condamnata, cu rea credinta, nu executa pedeapsa amenzii, in tot sau in parte, numarul zilelor - amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare.

(2) Daca amenda neexecutata a insotit pedeapsa inchisorii, numarul zilelor - amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, care se adauga la pedeapsa inchisorii, pedeapsa astfel rezultata fiind considerata o singura pedeapsa.

(3) In cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii in conditiile alin.(1) si (2), unei zile - amenda ii corespunde o zi de inchisoare.

Art. 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii

(1) In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executata in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimtamantul acesteia, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile - amenda ii corespunde o zi de munca in folosul comunitatii.

(2) Daca amenda inlocuita conform dispozitiilor alin.(1) a insotit pedeapsa inchisorii, obligatia de munca in folosul comunitatii se executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

(3) Coordonarea executarii obligatiei de munca in folosul comunitatii se face de serviciul de probatiune.

(4) Executarea muncii in folosul comunitatii dispusa in conditiile alin.(1) inceteaza prin plata amenzii corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.

(5) Instanta inlocuieste zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare daca:

a) persoana condamnata nu executa obligatia de munca in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta;

b) persoana condamnata savarseste o noua infractiune descoperita inainte de executarea integrala a obligatiei de munca in folosul comunitatii. Zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii la data comiterii noii infractiuni, inlocuite cu inchisoarea, se adauga la pedeapsa pentru noua infractiune.

(6) Daca persoana condamnata, aflata in situatia prevazuta in alin.(1), nu isi da consimtamantul la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, amenda neexecutata se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii conform art. 63

CAPITOLUL III - PEDEAPSA ACCESORIE SI PEDEPSELE COMPLEMENTARE

Sectiunea 1 - Pedeapsa accesorie

Art. 65 Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1) Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute in art. 66 alin.(1) lit.a), b), d) - n) a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara.

(2) In cazul pedepsei detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie consta in interzicerea de drept a exercitarii urmatoarelor drepturi:

a) dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;

b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;

c) dreptul strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei;

d) dreptul de a alege;

e) drepturile parintesti;

f) dreptul de a fi tutore sau curator.

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii unor drepturi se executa din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

(4) In cazul detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie prevazuta la alin.(2) lit.c) se pune in executare la data liberarii conditionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata.

Sectiunea a 2-a - Pedepsele complementare

Art. 66 Continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi consta in interzicerea exercitarii, pe o perioada de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;

b) dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;

c) dreptul strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei;

d) dreptul de a alege;

e) drepturile parintesti;

f) dreptul de a fi tutore sau curator;

g) dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii;

h) dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme;

i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta;

j) dreptul de a parasi teritoriul Romaniei;

k) dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public;

l) dreptul de a se afla in anumite localitati stabilite de instanta;

m) dreptul de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori de a se apropia de acestea;

o) dreptul de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde victima desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata.

(2) Cand legea prevede interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, instanta dispune interzicerea exercitarii drepturilor prevazute in alin.(1) lit.a) si b).

(3) Interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la alin.(1) lit.a) si b) se dispune cumulativ.

(4) Pedeapsa prevazuta in alin.(1) lit.c) nu se va dispune atunci cand exista motive intemeiate de a crede ca viata persoanei expulzate este pusa in pericol, ori ca persoana va fi supusa la tortura sau alte tratamente inumane ori degradante in statul in care urmeaza a fi expulzata.

(5) Cand dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevazute la alin. (1) lit. n) si o), instanta individualizeaza in concret continutul acestei pedepse, tinand seama de imprejurarile cauzei.

Art. 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1) Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea sau amenda si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa pentru infractiunea savarsita.

(3) Interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei nu se aplica in cazul in care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi incepe:

a) de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii;

b) de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

c) dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate.

(2) In cazul in care s-a dispus liberarea conditionata, interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei se executa la data liberarii.

(3) Daca se dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea, pentru alte motive decat savarsirea unei noi infractiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data revocarii sau inlocuirii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

Art. 69 Degradarea militara

(1) Pedeapsa complementara a degradarii militare consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(2) Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari in activitate, in rezerva sau in retragere, daca pedeapsa principala aplicata este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata.

(3) Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari in activitate, in rezerva sau in retragere pentru infractiuni savarsite cu intentie, daca pedeapsa principala aplicata este inchisoarea de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.

Art. 70 Publicarea hotararii definitive de condamnare

(1) Publicarea hotararii definitive de condamnare se poate dispune cand, tinand seama de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana condamnatului, instanta apreciaza ca publicarea va contribui la prevenirea savarsirii altor asemenea infractiuni.

(2) Hotararea de condamnare se publica in extras, in forma stabilita de instanta, intr-un cotidian local sau national, o singura data.

(3) Publicarea hotararii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fara a se dezvalui identitatea altor persoane.

CAPITOLUL IV - CALCULUL DURATEI PEDEPSELOR

Art. 71  Durata executarii

(1) Durata executarii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua in care condamnatul a inceput executarea hotararii definitive de condamnare.

(2) Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.

(3) Perioada in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital intra in durata executarii, in afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.

(4) Permisiunile de iesire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intra in durata executarii pedepsei.

Art. 72  Computarea duratei masurilor preventive privative de libertate

(1) Perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate. Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost condamnat pentru o alta fapta decat cea care a determinat dispunerea masurii preventive.

(2) Perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade si in caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin inlaturarea in tot sau in parte a zilelor - amenda.

(3) In cazul amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii.

Art. 73 Computarea pedepselor si masurilor preventive executate in afara tarii

(1) In cazul infractiunilor savarsite in conditiile art. 8, 9, 10 sau 11, partea din pedeapsa, precum si durata masurilor preventive privative de libertate executate in afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune in Romania.

(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care pedeapsa executata in afara tarii este amenda.

CAPITOLUL V - INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Sectiunea 1 - Dispozitii generale

Art. 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei

(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:

a) imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;

b) starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;

c) natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;

d) motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit;

e) natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal;

g) nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

(2) Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prevazute in alin.(1) si pentru alegerea uneia dintre acestea.

Sectiunea a 2-a - Circumstantele atenuante si circumstantele agravante

Art. 75 Circumstante atenuante

(1) Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante legale:

a) savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava;

b) depasirea limitelor legitimei aparari;

c) depasirea limitelor starii de necesitate.

(2) Pot constitui circumstante atenuante judiciare:

a) eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii;

b) imprejurari legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului.

Art. 76 Efectele circumstantelor atenuante

(1) In cazul in care exista circumstante atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime.

(2) Daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, in cazul retinerii circumstantelor atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor atenuante retinute.

Art. 77 Circumstante agravante

Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:

a) savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;

b) savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;

c) savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri;

d) savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;

e savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze;

f) savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau alte substante psihoactive, cand a fost provocata in vederea comiterii infractiunii;

g) savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta.

h) savarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA , sau pentru alte imprejurari de acelasi fel, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte.

Art. 78 Efectele circumstantelor agravante

(1) In cazul in care exista circumstante agravante, se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pana la 2 ani, care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.

(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor agravante retinute.

Art. 79 Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare

(1) Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la tentativa, circumstante atenuante si cazuri speciale de reducere a pedepsei, in aceasta ordine.

(2) Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea raspunderii penale, pedeapsa se stabileste prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la circumstante agravante, infractiune continuata, concurs sau recidiva.

(3) Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei si una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc conform alin.(1), dupa care limitele de pedeapsa rezultate se majoreaza conform alin.(2).

Sectiunea a 3-a - Renuntarea la aplicarea pedepsei

Art. 80 Conditiile renuntarii la aplicarea pedepsei

(1) Instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit;

b) in raport cu persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. 

(2) Nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca:

a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 lit.a) si b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

b) fata de acelasi infractor s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat;

c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor ;

d) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.

(3) In caz de concurs de infractiuni, renuntarea la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru fiecare infractiune concurenta sunt indeplinite conditiile prevazute in alin.(1) si (2).

Art. 81  Avertismentul

(1) Cand dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, instanta aplica infractorului un avertisment.

(2) Avertismentul consta in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni.

(3) In caz de concurs de infractiuni se aplica un singur avertisment.

Art. 82 Efectele renuntarii la aplicarea pedepsei

(1) Persoana fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusa nici unei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita.

(2) Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Sectiunea a 4-a - Amanarea aplicarii pedepsei

Art. 83 Conditiile amanarii aplicarii pedepsei

(1) Instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa stabilita, inclusiv in cazul concursului de infractiuni, este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, cu exceptia cazurilor prevazute in art.42 lit. a) si b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;

d) in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

(2) Nu se poate dispune amanarea aplicarii pedepsei daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este de 7 ani sau mai mare sau daca infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.

(3) Amanarea aplicarii pedepsei inchisorii atrage si amanarea aplicarii amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea, precum si a celor ce au determinat amanarea aplicarii pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere, ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 84 Termenul de supraveghere

(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani si se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei.

(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.

Art. 85 Masurile de supraveghere si obligatiile

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

(2) Instanta poate impune persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, sa execute una sau mai multe din urmatoarele obligatii:

a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;

b) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor;

c) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;

d) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;

e) sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;

f) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

g) sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;

h) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme ;

i sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul instantei;

j) sa nu ocupe sau sa nu exercite functia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii.

(3) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin.(2) lit. a) - c), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.

(4) Cand stabileste obligatia prevazuta la alin. (2) lit. e), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.

(5) Persoana supravegheata trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 86 Supravegherea

(1) Pe durata termenului de supraveghere datele prevazute in art. 85 alin.(1) lit.c), d) si e) se comunica serviciului de probatiune.

(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 85 alin.(2) lit.a) - c) si alin.(5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 85 alin.(2) lit.d) - j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 85 alin.(2) lit. a) - d), intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(4) Pe durata termenului de supraveghere serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:

a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin;

c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 87 Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare.

(2) Instanta dispune incetarea executarii unora din obligatiile pe care le-a impus, atunci cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 88 Revocarea amanarii aplicarii pedepsei

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei.

(2) In cazul cand, pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei, afara de cazul cand persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca.

(3) Daca dupa amanarea aplicarii pedepsei persoana supravegheata a savarsit o noua infractiune, cu intentie sau intentie depasita, descoperita in termenul de supraveghere, pentru care s-a pronuntat o condamnare chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei. Pedeapsa aplicata ca urmare a revocarii amanarii si pedeapsa pentru noua infractiune se calculeaza conform dispozitiilor privitoare la concursul de infractiuni.

(4) Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate mentine sau revoca amanarea aplicarii pedepsei. In cazul revocarii, dispozitiile alin.(3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 89 Anularea amanarii aplicarii pedepsei

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amanarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara

(2) In caz de concurs de infractiuni, instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei rezultante daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. Daca se dispune amanarea aplicarii pedepsei, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior amanarea aplicarii pedepsei.

Art. 90 Efectele amanarii aplicarii pedepsei

(1) Persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa si nu este supusa nici unei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita, daca nu a savarsit din nou o infractiune pana la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amanarii si nu s-a descoperit o cauza de anulare.

(2) Amanarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

Sectiunea a 5-a - Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 91 Conditiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1) Instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 3 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42, sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

c) infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;

d) in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

(2) Cand pedeapsa inchisorii este insotita de pedeapsa amenzii aplicate in conditiile art. 62, amenda se executa chiar daca executarea pedepsei inchisorii a fost suspendata sub supraveghere.

(3) Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca:

a) pedeapsa aplicata este numai amenda;

b) aplicarea pedepsei a fost initial amanata, dar ulterior amanarea a fost revocata;

c) infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor. 

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea, precum si a celor ce au determinat suspendarea executarii pedepsei si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 92  Termenul de supraveghere

(1) Durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat si este cuprinsa intre 2 si 4 ani, fara a putea fi insa mai mica decat durata pedepsei aplicate.

(2) Termenul de supraveghere se calculeaza de la data cand hotararea prin care s-a pronuntat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a ramas definitiva.

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.

Art. 93 Masurile de supraveghere si obligatiile

(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

(2) Instanta impune condamnatului sa execute una sau mai multe din urmatoarele obligatii:

a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;

b) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;

c) sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;

d) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul instantei.

(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 si 120 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor.

(4) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin.(2) lit.a) si b) si alin.(3), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.

(5) Condamnatul trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 94 Supravegherea condamnatului

(1) Pe durata termenului de supraveghere datele prevazute in art. 93 alin.(1) lit. c), d) si e) se comunica serviciului de probatiune.

(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 93 alin.(2) lit. a) si b), alin. (3) si (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 93 alin.(2) lit. c) si d), se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora. 

(3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 93 alin.(2) lit. a) - b) si alin.(3) intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(4) Pe durata termenului de supraveghere serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:

a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin;

c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu trei luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 95 Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica, fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de indreptare.

(2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 96 Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

(2) Daca pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca.

(3) Daca pedeapsa amenzii care a insotit pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62 nu a fost executata si a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii potrivit art. 63 alin.(2) sau art. 64 alin.(5) si (6), instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, la care se adauga pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda.

(4) Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

(5) Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

(6) Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate mentine sau revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. In cazul revocarii, dispozitiile alin.(1), (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 97 Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara

(2) In caz de concurs de infractiuni sau pluralitate intermediara, instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei rezultante, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 91. Daca se dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare prin care s-a pronuntat anterior suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 98 Efectele suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1) Daca pana la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a savarsit o noua infractiune, nu s-a dispus revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

(2) Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

Sectiunea a 6-a Liberarea conditionata

Art. 99 Conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata

(1) Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata poate fi dispusa daca:

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detentiune

b) cel condamnat a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei;

c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca;

d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.

(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere, ori daca nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) De la data liberarii conditionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.

Art. 100 Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii

(1) Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa daca:

a) cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nici o posibilitate sa le indeplineasca;

d) instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.

(2) In cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in alin.(1) lit.b) - d).

(3) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin.(1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin doua treimi, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(4) In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin.(2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. In acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin jumatate, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere, ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

(6) Intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.

Art. 101 Masurile de supraveghere si obligatiile

(1) Daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c) sa anunte, in prealabil, orice schimbare a locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

(2) In cazul prevazut la alin.(1), instanta poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe din urmatoarele obligatii:

a) sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;

b) sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;

c) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei;

d) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

e) sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;

f) sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;

g) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.

(3) Obligatiile prevazute in alin.(2) lit. c) - g) pot fi impuse in masura in care nu au fost aplicate in continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi.

(4) Cand stabileste obligatia prevazuta la alin.(2) lit. e), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.

(5) Masurile de supraveghere si obligatiile prevazute in alin.(2) lit.a) si b) se executa din momentul acordarii liberarii, pe o perioada egala cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligatiile prevazute in alin.(2) lit. c) - g) se executa pe toata durata termenului de supraveghere.

(6) Pentru stabilirea continutului obligatiilor prevazute in alin.(2) lit.a) si b), instanta va consulta serviciul de probatiune, care este obligat sa formuleze recomandari in acest sens.

Art. 102   Supravegherea condamnatului

(1) Pe durata supravegherii datele prevazute in art.101 alin.(1) lit.c) - e) se comunica serviciului de probatiune.

(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin.(2) lit.a) si b) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art.101 alin.(2) lit. c) - g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acesteia.

(3) Supravegherea obligatiei prevazuta in art. 101 alin.(2) lit. d si e) poate fi realizata si printr-un sistem electronic de supraveghere, in conditiile prevazute de legea speciala.

(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta daca:

a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.

Art. 103  Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1) Daca pe durata supravegherii au intervenit motive care justifica, fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de reintegrare sociala.

(2) Instanta dispune incetarea executarii unora din obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 104 Revocarea liberarii conditionate

(1) Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa.

(2) Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savarsit o noua infractiune, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa. Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor de la recidiva sau pluralitate intermediara.

(3) Dispozitiile alin.(1) si (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul liberarii conditionate din executarea pedepsei detentiunii pe viata.

Art. 105 Anularea liberarii conditionate

(1) Daca, pe parcursul termenului, de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara

(2) In cazul in care, in raport de pedeapsa rezultata, sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 99 sau 100, instanta poate acorda liberarea conditionata. Daca s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculeaza de la data acordarii primei liberari.

(3) Cand, dupa anulare, instanta dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii liberarii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

Art. 106 Efectele liberarii conditionate

Daca pana la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a savarsit din nou o infractiune, nu s-a dispus revocarea liberarii conditionate si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1684
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved