Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

PRINCIPALELE PREVEDERI - VERIFICAREA OFICIALA PERIODICA A RECIPIENTELOR STABILE SUB PRESIUE

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micPRINCIPALELE PREVEDERI

ALE PRESCRIPTIEI TEHNICE C 4 - 90 REFERITOARE LA EXPLOATAREA sI VERIFICAREA OFICIALA PERIODICA A RECIPIENTELOR STABILE SUB PRESIUEIn conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, prin 'recipiente stabile' se inteleg recipientele instalate pe fundatii sau alte reazeme fixe. Se asimileaza cu recipientele stabile si recipientele fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.

In sensul prescriptiilor tehnice C4-90, prin 'recipient sub presiune' se intelege orice invelis metalic care poate contine un fluid la o presiune mai mare decat presiunea atmosferica, in conditii de rezistenta si etanseitate. 'Recipientul' este limitat la primele imbinari cu conductele de legatura realizate prin sudura, prin flanse sau filet.

Domeniul de aplicare

Prezentele prescriptii tehnice se aplica recipientelor cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,07 MPa (0,7 bar).

A. Exploatarea recipientelor

Obligatia de a lua toate masurile pentru respectarea prescriptiilor tehnice pe timpul exploatarii recipientelor stabile sub presiune, in scopul functionarii acestora in conditii de siguranta, o au unitatile detinatoare. In acest scop, acestea au urmatoarele raspunderi:

- sa inregistreze recipientele la esalonul superior si sa tina la zi evidenta centralizata a acestora, conform prescriptiilor tehnice;

- sa supuna recipientele, atat cele indigene cat si cele din import, la verificarea tehnica executata de personalul propriu autorizat ISCIR, in vederea autorizarii functionarii, pregatind recipientele si creand toate conditiile necesare in vederea verificarii;

- sa obtina inainte de punerea in functiune, autorizatia de functionare pentru recipientele noi, vechi - montate din nou sau cele aflate in exploatare (la scadenta), conform prevederilor prescriptiilor tehnice;

- sa ia masurile necesare ca recipientele sa fie folosite in conditii de siguranta, executand reviziile curente, reparatiile si intretinerea lor permanenta;

- sa elaboreze si sa doteze fiecare loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a recipientelor, precum si masurile ce trebuie luate in caz de avarie, intreruperi si dereglari ale proceselor in care acestea sunt inglobate; la intocmirea instructiunilor interne se vor avea in vedere instructiunile intreprinderii constructoare si ale proiectantului, cu privire la cartea recipientului - partea de constructie;

- sa solicite personalului autorizat ISCIR verificarea tehnica a recipientelor pentru care s-a intocmit documentatia legala in vederea scoaterii din uz;

- sa foloseasca numai personal instruit in exploatarea recipientelor.

Functionarea recipientelor stabile sub presiune se face in stricta conformitate cu instructiunile interne elaborate in fiecare unitate, personalul de deservire fiind obligat sa supravegheze indeaproape dispozitivele de siguranta si aparatele de masura, luand masuri pentru inlocuirea celor defecte.

Verificarea functionarii corespunzatoare a supapelor de siguranta trebuie facuta la intervale de timp stabilite prin instructiuni interne, dar cel putin o data la 6 luni, de catre personalul autorizat ISCIR.

Schimbarea sau modificarea reglarii dispozitivelor de siguranta se poate face numai cu aprobarea si in prezenta organelor proprii de supraveghere tehnica, care vor consemna modificarea in cartea recipientului - partea de exploatare.

In timpul functionarii, la datele stabilite prin instructiunile interne si ori de cate ori recipientul este oprit pentru spalari sau curatiri, responsabilul cu supravegherea tehnica al unitatii detinatoare este obligat sa examineze starea recipientului, executand revizii exterioare, revizii interioare si, dupa caz, incercari de presiune la presiunea admisibila de lucru.

B. Verificarea oficiala periodica a recipientelor stabile sub presiune

Recipientele stabile sub presiune sunt supuse verificarilor oficiale periodice, care constau din revizii interioare, incercari de presiune si revizii exterioare.

a) Revizia interioara consta in examinarea tuturor elementelor recipientului, atat la interior cat si la exterior, in scopul constatarii starii suprafetelor, a imbinarilor sudate , precum si a comportarii recipientului fata de actiunea fluidului continut si a mediului ambiant; se efectueaza cel putin o data la 4 ani.

In afara termenul scadent, revizia interioara trebuie sa se execute in urmatoarele cazuri.

- dupa o noua montare;

- cu ocazia unei reparatii;

- dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani, inainte de repunerea in functiune a recipientului;

- cu ocazia inlocuirii captuselilor de protectie;

- cand organul de verificare are motive sa se indoiasca de buna functionare a recipientului.

In cazurile in care, datorita conceptiei constructive a recipientului, examinarea interioara (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi executata, aceasta poate fi inlocuita cu o incercare de presiune, completata cu alte verificari (prin metode nedistructive); verificarile respective (metoda, conditiile de admisibilitate si periodicitate) trebuie sa fie precizate prin instructiuni interne ale unitatilor detinatoare.

La recipientele la care examinarea interioara este inlocuita cu incercarea de presiune, este necesara examinarea exterioara a suprafetelor cu ocazia incercarii la presiune.

Daca la revizia interioara se constata ca starea recipientului nu mai asigura functionarea acestuia in conditii de siguranta la presiune maxima admisibila de lucru, organul de verificare ISCIR poate reduce presiune si poate scurta termenul pentru urmatoarea revizie interioara, inscriind motivele in procesul verbal incheiat. Presiunea maxima admisibila de lucru redusa trebuie sa fie inscrisa pe placa de timbru, de catre unitatea detinatoare.

Daca, cu ocazia reviziei interioare, se constata defecte care ar putea genera avarii sau accidente in exploatare, organul oficial de verificare va inscrie defectele respective in procesul verbal incheiat si va interzice punerea in functiune a recipientului: Autorizatia de functionare va putea fi acordata numai dupa remedierea defectiunilor si efectuarea unei noi verificari.

b) Incercarea de presiune se executa in scopul verificarii rezistentei si etanseitatii recipientului si evidentierii unor eventuale defecte care nu au putut fi observate la revizia interioara.

Incercarea de presiune hidraulica (cu apa sau alt lichid neutru) se face la o presiune determinata cu relatia de mai jos:

pph pm x fap fa [MPa (bar)]

in care:

pm = presiunea maxima admisibila a recipientului, in MPa (bar);

fa p = tensiunea admisibila a elementului determinat pentru pm la temperatura la care are loc incercarea, [N/mm2];

fa = tensiunea admisibila a elementului determinat pentru pm, la temperatura de calcul, [N/mm2];

Element determinat este elementul de recipient pentru care fap/fa este minim.

Temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca +50 o C, iar temperatura minima nu trebuie sa fie mai scazuta decat temperatura minima admisibila de lucru a recipientului.

In timpul incercarii de presiune hidraulica recipientul trebuie sa fie prevazut, in afara manometrului de incercare, cu un al doilea manometru de control, cu clasa de precizie cel putin 2,5.

- durata de mentinere a recipientului la presiunea de incercare este precizata prin proiect - documentatia constructiva (cel putin 10 minute).

- examinarea suprafetelor recipientului se face numai dupa reducerea presiunii de incercare la valoarea:

pm= fap fa [MPa (bar)]

Incercarea de presiune hidraulica se va considera reusita daca nu se constata deformari plastice vizibile, fisuri sau crapaturi ale elementelor recipientului, precum si picaturi (lacrimari) sau scurgeri pe imbinarile sudate, in materialul de baza, la imbinarile mandrinate sau la imbinarile demontabile.

Incercarea de presiune hidraulica se poate inlocui cu o incercare de presiune executata cu aer sau alt gaz neutru, in cazuri bine justificate prin documentatia constructiva a recipientului.

Pentru recipientele care sunt legate intre ele printr-un sistem de conducte asamblate prin sudura, fara posibilitatea izolarii fiecarui recipient pot fi supuse la incercarea de presiune dupa montaj si periodic in timpul exploatarii pe grupe de recipiente (bucle). In acest caz, valoarea presiunii de incercare a recipientelor din cadrul grupei (buclei) va fi egala cu ce mai mica valoare dintre presiunile de incercare a fiecarui recipient care formeaza bucla repectiva. Prin proiect se vor preciza recipientele care formeaza bucle distincte si conditiile de incercare la presiune.

Cu ocazia unor reparatii care necesita scoaterea unui recipient din circuit, incercarea de presiune dupa reparatie se va efectua la valoarea prescrisa pentru recipientul respectiv.

Incercarea de presiune trebuie efectuata cel putin o data la 8 ani. In cazul recipientelor a caror revizie interioara nu se poate efectua, incercarea de presiune trebuie sa se execute cel putin o data la 4 ani.

In afara termenului scadent, incercarea de presiune trebuie sa se execute si in urmatoarele cazuri:

- dupa o noua montare, daca la revizia interioara se constata ca recipientul prezinta deformatii sau alte defecte;

- dupa o reparatie;

- dupa o intrerupere a functionarii mai mare de 2 ani;

- cand organul de verificare are motive sa se indoiasca de buna functionare a recipientului.

Incercarea de presiune trebuie sa fie precedata de o revizie interioara, iar recipientul trebuie sa fie cu armaturile montate si in buna stare de functionare; cu ocazia incercarii de presiune se regleaza si dispozitivele de siguranta.

c) Revizia exterioara se executa in timpul functionarii recipientului, inopinat, si are ca scop stabilirea starii generale a acestuia si, in principal, a dispozitivelor de siguranta.

Cu ocazia reviziei exterioare trebuie sa fie examinate urmatoarele:

- existenta si buna functionare a dispozitivelor de siguranta si a aparatelor de masura si control;

- starea recipientului si a imbinarilor (partile vizibile si accesibile);

- daca exista instructiuni detaliate de exploatare si daca personalul de deservire le cunoaste.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2036
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved