Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

PROTECTIA SALARIATULUI

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micPROTECTIA SALARIATULUI
Art.60. “CFR Marfa” S.A. actioneaza in vederea protectiei salariatului in procesul muncii prin organizarea ergonomica a muncii, asigurarea conditiilor de mediu in limitele prevazute in normele generale de protectie a muncii, prin traducerea in fapt a masurilor de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si a masurilor recomandate de specialistii in igiena si medicina muncii.

Art.61.(1) Protectia sociala si a starii de sanatate este asigurata prin sistemul de salarizare, indemnizatii si sisteme de invatamant si medico-sanitare specifice caii ferate.

Salariatii definitivati se bucura de stabilitate in munca.

Elaborarea programelor de restructurare si reorganizare a “CFR Marfa” S.A., precum si aplicarea acestora, se vor face cu acordul reprezentantilor sindicatelor.

Angajatorul are obligatia sa notifice in scris salariatilor sau reprezentantilor acestora intentia de concediere colectiva, cu cel putin 30 zile calendaristice anterior emiterii deciziilor de concediere.

Notificarea intentiei de concediere colectiva se face sub forma unui proiect de concediere colectiva, care trebuie sa cuprinda:

a)      numarul total si categoriile de salariati angajati;

b)      motivele care determina concedierea;

c)      numarul si categoriile de salariati care vor fi afectati de concediere

d)      criteriile avute in vedere potrivit legii si/sau contractelor colective de munca pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

e)      masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor;

f)        masurile pentru atenuarea consecintelor concedierii si compensatiilor ce urmeaza a fi acordate salariatilor supusi concedierii, conform dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil;

g)      data de la care sau perioada in care vor avea loc concedierile;

h) termenul inauntrul caruia sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor pot face propuneri pentru evitarea sau diminuarea numarului salariatilor concediati

) In perioada prevazuta la alin. 3, patronatul este obligat sa intreprinda simultan urmatoarele actiuni, cu consultarea sindicatului:

a) sa identifice si sa valorifice posibilitatile de recalificare in vederea redistribuirii in cadrul unitatii;

b) sa identifice posibilitatile de diminuare a duratei programului de lucru cu reducerea corespunzatoare a salariului, in vederea evitarii reducerii de personal sau a scaderii numarului celor carora ar urma sa li se desfaca contractul de munca.

Angajatorul va stabili criterii de apreciere a competentei profesionale si a disciplinei, pentru ierarhizarea in functie de acestea a salariatilor din formatiile de lucru care isi vor reduce activitatea

La aplicarea efectiva a reducerii de personal dupa anularea posturilor vacante de natura celor desfiintate, masurile vor afecta in conditii de competenta egale, in ordine:

a) salariatii care sunt asociati la alte societati comerciale cu capital privat sau mixt;

b) salariatii care au un alt loc de munca sau care cumuleaza pensia cu salariul;

c) salariatii care indeplinesc conditiile de pensionare

La desfacerea contractului de munca datorita reducerii de posturi, simultan vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:

a) daca masura ar afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate, se va desface contractul de munca al unuia din soti;

b) masura sa afecteze numai salariatii care nu au copii sau alte persoane in intretinere;

c) masura sa afecteze numai in ultima instanta salariatii care sunt singurii sustinatori ai familiei, precum si salariatii care au mai putin de 3 ani pana la pensionare la cererea lor.

In cazul in care masura desfacerii contractului de munca ar afecta un salariat care a beneficiat de formare profesionala, inclusiv scoala profesionala, si a incheiat cu unitatea un contract sau act aditional la contractul de munca, prin care s-a obligat sa presteze o activitate intr-o anumita perioada de timp, unitatea nu-i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului

Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea are obligatia sa instiinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura.

Unitatea este obligata sa reangajeze salariatii carora li s-a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la alin (6), (7), (8) care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s-au prezentat in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Salariatii SNTFM care lucreaza la siguranta circulatiei si care, din motive neimputabile lor, nu mai sunt apti medical, psihologic sau ca urmare a producerii unui eveniment de cale ferata, pentru serviciul de siguranta circulatiei vor fi trecuti intr-o functie corespunzatoare nivelului de salarizare avut.

In cazul in care nu este posibil, administratia, de comun acord cu sindicatul, va gasi o solutie de incadrare pe o functie acceptata de ambele parti

In cazul pensionarii pentru invaliditate de gradul III si daca salariatul nu mai poate fi mentinut in functia avuta, “CFR Marfa” S.A. ii va asigura loc de munca in conditiile legii si prezentului contract colectiv de munca.

Femeile au dreptul la concediu pentru sarcina, lehuzie si cresterea copilului in varsta de pana la doi ani sau in cazul copilului cu handicap pana la varsta de trei ani, la reducerea programului zilnic de lucru, in conformitate cu prevederile legale.

In afara concediului legal platit pentru sarcina, lehuzie si cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata, pana la implinirea varstei de trei ani a copilului, care se aproba de conducatorul unitatii sau subunitatii cu competenta de angajare.

Salariatele gravide incepand cu luna a cincea de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte.

Conform legii, salariatul tata poate beneficia optional de un concediu platit pentru ingrijirea copilului pana la implinirea varstei doi ani si de inca un an concediu fara plata, pana la implinirea varstei de trei ani a copilului, care se aproba de conducatorul unitatii sau subunitatii cu competenta de angajare.

Pe perioada in care salariata se afla in concediile prevazute la acest punct, nu i se va putea desface contractul de munca, iar pe postul ei vor putea fi angajate persoane numai cu contract de munca pe durata determinata.

Unitatea este obligata ca in conformitate cu prevederile legale privind protectia maternitatii sa adopte masurile necesare pentru protectia sanatatii si/sau a securitatii salariatelor gravide si/sau mame, la locurile lor de munca.Asistenta medico-sanitara se asigura gratuit tuturor salariatilor “CFR Marfa” S.A., pensionarilor si membrilor de familie, precum si elevilor si ucenicilor cuprinsi in formele proprii de invatamant.

Asistatii beneficiaza de urmatoarele servicii gratuite, conform legii:

- asistenta medicala;

- medicamente si intretinere pe timpul internarii;

- concediu medical platit conform legislatiei in vigoare.

SNTFM va organiza, potrivit legii, la angajare si, ulterior o data pe an, examinarea medicala a salariatilor, in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii, in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. Examinarea medicala se asigura gratuit

Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin.(15). Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara

SNTFM se obliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel, potrivit legii.

Art.62.(1)Asigurarile sociale se realizeaza prin:

- indemnizatie pentru incapacitatea temporara de munca cauzata de boli obisnuite, boli profesionale, de accidente de munca sau de accidente survenite in timpul deplasarii la si de la locul de munca si pe traseul normal al deplasarii;

- ajutor de deces;

- pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate, anticipate partial, pensii de invaliditate, pensii de urmas, conform legislatiei in vigoare;

- suportarea de catre “CFR Marfa” S.A. a contravalorii integrale a biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale, inclusiv transportul auto in comun; administratia “CFR Marfa” S.A va elabora si stabili, impreuna cu organele de specialitate, bolile profesionale specifice tuturor locurilor de munca din “CFR Marfa” S.A.

- suportarea de catre “CFR Marfa” S.A. a contravalorii protezelor si a mijloacelor de locomotie pentru salariatii care au suferit accidente, precum si pentru cei pensionati ca urmare a unor accidente, cu aprobarea Consiliului de administratie la care participa si delegatii alesi ai sindicatelor;

- Consiliul de administratie si delegatii alesi ai sindicatelor invitati la sedintele acestuia vor analiza si stabili posibilitatea de a asigura fondurile necesare tratamentului in strainatate pentru cazurile de boala deosebite ce nu se pot trata in tara sau pentru procurarea din strainatate a unor medicamente foarte costisitoare;

- locuinte de interventie.

Locuintele de interventie, devenite libere, vor fi distribuite de o comisie mixta patronat-sindicate.

Unitatea va incheia contracte de asigurare in caz de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii, pentru toti salariatii societatii.

In situatia in care, pentru eficientizarea unor obiective cu caracter social, cultural, sportiv, exploatate de sectorul de patrimoniu, este necesara asocierea cu terte persoane juridice, administratia va avea in vedere si organizatiile sindicale din calea ferata, semnatare ale prezentului CCM, care vor avea prioritate de asociere.

Bazele materiale cu destinatie sociala, culturala si sportiva sau dezafectate din punct de vedere al activitatii, care vor fi folosite pentru actiuni din aceste domenii de activitate sau alte activitati de productie organizate in interesul salariatilor, se pot inchiria organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului CCM, la nivel de impozite si taxe legale plus amortismente stabilite de reprezentantii administratiei.

SNTFM va suporta o data pe an in cuantum de 50% (nu mai mult de 800 lei) din contributia unui bilet de tratament sau odihna in tara sau strainatate, familist sau individual procurat printr‑o agentie de turism, unitate hoteliera, unitate agroturistica sau o alta persoana juridica care are ca obiect de activitate turismul. Salariatul raspunde de autenticitatea documentelor prezentate in vederea decontarii a 50% din valoarea biletului de tratament sau odihna

Art.63. Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca provocata de accident de munca, de accident survenit in timpul deplasarii la si de la locul de munca in perioada si pe traseul normal al deplasarii, de boala profesionala, de tuberculoza sau de celelalte boli infecto-contagioase din grupa A este de 100 la suta din salariul de baza si sporurile prevazute de lege, indiferent de natura contractului individual de munca si vechimea in munca.

Art.64. In afara ajutoarelor la care au dreptul potrivit legii, salariatii vor mai beneficia din fondurile angajatorului, de urmatoarele:

- cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun se va acorda salariatilor un ajutor material stabilit cel putin la nivelul clasei 1 de salarizare; de ajutorul respectiv nu vor beneficia salariatii care, in cursul anului respectiv, au absentat nemotivat de la serviciu sau au fost sanctionati pentru consum de bauturi alcoolice, precum si salariatii SNTFM care la data acordarii ajutoarelor cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun se afla in concediu fara plata cu o durata de un an.

Aceste prevederi se aplica cu 01 ianuarie

- pentru Ziua Feroviarului se va acorda o premiere a carei cuantum va fi stabilit de Consiliul de administratie, cu consultarea delegatilor alesi ai sindicatelor cel putin la nivelul clasei 1 de salarizare

Aceste prevederi se aplica cu 01 ianuarie 2

- daca salariatul a decedat la serviciu in alta localitate decat cea de domiciliu, unitatea va asigura transportul acestuia;

- nu se percep comisioane de la salariati pentru operatiunile de retinere a ratelor si virarea acestora in contul C.A.R. – urilor si societatilor comerciale de la care acestia cumpara marfuri cu plata in rate; de asemenea, “CFR Marfa” SA nu percepe comisioane de la salariati pentru virarea, la solicitarea acestora, a drepturilor banesti in conturi personale;

- in cazul decesului salariatului, un ajutor, acordat familiei sau celui care face dovada ca a suportat cheltuielile de inmormantare, de sase salarii de baza lunare corespunzatoare clasei 20 de salarizare;

- In cazul decesului sotului, sotiei sau copilului, un ajutor de trei salarii de baza lunare corespunzatoare clasei 20 de salarizare;

- in caz de deces al salariatului, al sotului, al sotiei sau al copilului acestuia, “CFR Marfa” SA se va ingriji de confectionarea sicriului si a crucii; in cazul in care nu exista posibilitatea confectionarii acestora, se va acorda o suma echivalenta cu un salariu de baza lunar corespunzator clasei 20 de salarizare;

- pentru nasterea fiecarui copil sau infierea unui copil minor, un ajutor acordat mamei sau tatalui, salariati la “CFR Marfa” SA, de trei salarii de baza lunare corespunzatoare clasei 20 de salarizare. In cazul in care ambii parinti sunt salariati la CFR Marfa ajutorul va fi acordat mamei;

- in caz de deces al mamei, drepturile ce i s-ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatalui salariat la “CFR Marfa” SA, daca are copilul in ingrijire;

- la casatorie se acorda salariatului un ajutor echivalent cu trei salarii de baza lunare corespunzatoare clasei 20 de salarizare

- cantinele CFR Marfa vor practica un adaos comercial de maxim 30% pentru salariatii sai

Art.65.(1) Salariatii cu o vechime de cel putin 10 ani in unitatile sau subunitatile de cale ferata ori in unitatile sau subunitatile preluate de SNCFR in baza Hotararii Guvernului nr.235/1991, modificata prin Hotararea Guvernului nr.570/1991, carora li se desface contractul individual de munca in urma faptului ca sunt pensionati din cadrul societatii la cerere, pentru limita de varsta sau incapacitate de munca, vor primi o indemnizatie egala cu un salariu de baza lunar corespunzator clasei 20 de salarizare. Salariatii care au o vechime de cel putin 25 de ani in conditiile mentionate, primesc o indemnizatie egala cu ultimul salariu de baza lunar de incadrare, dar nu mai putin de salariul de baza corespunzator clasei 20 de salarizare.Personalul care se pensioneaza, cel disponibilizat, precum si cel caruia i se diminueaza salariul de baza ca urmare a redistribuirii, isi pastreaza pana la sfarsitul anului dreptul de utilizare a autorizatiei de calatorie la clasa avuta. Similar se procedeaza si in cazul membrilor de familie ai acestora, posesori de permise.

Art.66. La incadrarea intr-o subunitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate, la prima angajare dupa absolvirea studiilor, personalul “CFR Marfa” S.A. beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza lunar de incadrare al acestuia. Aceasta indemnizatie se plateste numai in cazul mutarii efective in localitatea in care lucreaza.

Art.67. La procurarea combustibilului destinat incalzirii locuintelor pe timp de iarna, salariatii “CFR Marfa” S.A,. pe baza declaratii scrise pe propria raspundere, beneficiaza de o reducere a tarifului de transport, a taxelor de manevra si a tarifului orar de utilizare (T.O.U.) pe calea ferata cu 75 la suta, o singura data pe an calendaristic, pentru maxim 10000 kg. Locul pe care il indica salariatul pentru a-i fi transportat combustibilul destinat incalzirii locuintelor pe timp de iarna, nu este obligatoriu sa fie domiciliul stabil al salariatului, inscris in actul de identitate.

Salariatii “CFR Marfa” SA pot transporta in vagoane de bagaje ca expeditie de mesagerie, avand ca destinatie statia c.f. care deserveste localitatea de domiciliu sau resedinta, 1000 kg produse agro-alimentare, fara tigari si alcool, o singura data pe an calendaristic, cu suportarea de catre administratie a 75 la suta din cheltuielile de transport.

In cazul in care un salariat nu respecta cele declarate acesta poate fi sanctionat disciplinar.

Art.68. Administratia va asigura uniforme de serviciu. Functiile care au obligatia sa poarte uniforma de serviciu si cotele de participare la costurile acesteia sunt prevazute in Anexa nr.11.

Salariatii incadrati definitiv la “CFR Marfa” S.A., ale caror functii nu sunt prevazute in Anexa nr.11, vor beneficia, la cerere, de uniforma de serviciu, cu plata in 5 rate lunare, cu suportarea de catre administratie a 50 la suta din costul acesteia.

Uniforma de serviciu pentru functiile care nu sunt prevazute in Anexa nr.11 se compune din: costum de vara, costum de iarna, scurta ¾ sau suba, bluza, cravata si caciula.

Durata de uzura normata pentru aceste componente de uniforma de serviciu se majoreaza cu 50 la suta fata de durata de uzura normata prevazuta pentru aceleasi componente ale uniformei de serviciu ale functiilor prevazute in Anexa nr.11.

Asigurarea uniformelor de serviciu se va face cu prioritate pentru functiile din Anexa nr.11.

In cazul promovarii, disponibilizarii, pensionarii sau decesului salariatului, nu se va mai recupera contravaloarea ratelor neachitate pentru uniforme.

Art.69. (1) La nivelul SNTFM se constituie un fond de maxim de 2,0 la suta aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, in vederea efectuarii unor cheltuieli sociale, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau subunitati aflate in administrarea SNTFM potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si scolile pe care le au sub patronaj.

In cadrul aceleiasi limite prevazute la alineatul (1) SNTFM poate aloca sume pentru: acoperirea costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului aferent serviciilor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli in cazul unor boli grave sau incurabile si proteze, pentru salariati sau membrii de familie ai acestora (sot, sotie, copii minori).

Utilizarea fondului de 2% constituit la nivelul CFR Marfa SA, va fi stabilit printr‑un protocol convenit de administratie si federatiile sindicale reprezentative semnatare ale actualului CCM si va fi prezentat spre aprobare in prima sedinta a Consiliului de Administratie

Art.70. (1) Pentru a asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, se vor infiinta si organiza comitete de securitate si sanatate in munca.

Cheltuielile realizarii masurilor de securitate si sanatate in munca vor fi suportate de CFR Marfa SA din bugetul de venituri si cheltuieli, conform unui program aprobat, stabilit impreuna cu reprezentantii sindicatelor reprezentative semnatare ale prezentului CCM.

Aceste comitete se constituie la urmatoarele nivele organizatorice:

- “CFR Marfa” S.A.;

- sectoare de activitate cu riscuri mari de accidentare si imbolnavire profesionala;

- sucursale de marfa;

- alte subunitati (centre comerciale, statii cf, depouri, revizii de vagoane, si altele asemenea) nominalizate de conducerile sucursalelor.

Comitetul de securitate si sanatate in munca la nivel “CFR Marfa” S.A., in termen de 30 de zile de la inregistrarea prezentului contract colectiv de munca, va elabora regulamentul-cadru de organizare si functionare al acestora. Timpul alocat activitatii acestor comitete de securitate si sanatate in munca se stabileste prin regulament, in functie de numarul de salariati, si va fi conform prevederilor legale.

Reprezentantii salariatilor desemnati in comitetele de securitate si sanatate in munca, vor fi consultati, la nivelurile organizatorice unde se aprovizioaneaza cu echipamente de lucru si protectie, asupra indeplinirii calitatilor de securitate specifice ale acestora (atat la contractarea cat si la receptionarea acestuia)

Activitatea Comitetului de securitate si sanatate in munca se va desfasura in baza unui regulament.

Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de securitate si sanatate in munca, la toate nivelurile de organizare, va cuprinde obligatoriu urmatoarele:

- componenta numerica si nominala a comitetului in raport de numarul salariatilor pentru care s-a infiintat, conform prevederilor legale, care va fi adusa la cunostinta salariatilor;

- modul de lucru, periodicitatea intalnirilor si aplicarea hotararilor luate la nivelurile corespunzatoare;

- atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca, vor fi cel putin urmatoarele

a) analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protectie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si functionare;

b) urmareste realizarea planului de prevenire si protectie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;

c) analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luand in considerare consecintele asupra securitatii si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situatia constatarii anumitor deficiente;

d) analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala;

e) analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protectie, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;

f) propune masuri de amenajare a locurilor de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;g) analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;

h) urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;

i) analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protectie;

j) analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii;

k) efectueaza verificari proprii privind aplicarea instructiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute;

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie ce se va realiza in anul urmator

Art.71.(1) Conditiile de munca pentru salariatii societatii trebuie sa fie corespunzatoare, la toate locurile de munca sau in spatiile in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa asigure indeplinirea tuturor sarcinilor si atributiilor ce rezulta din fisa postului pentru toti salariatii, in conditiile respectarii de catre acestia a tuturor normelor si obligatiilor prevazute in instructiile de serviciu specifice, precum si asigurarea integritatii imbracamintei, integritatii corporale si psihice a salariatului, recapatarii infatisarii si tinutei civilizate dupa terminarea lucrului.

La stabilirea masurilor privind conditiile de munca, obligatiile administratiei sunt considerate indeplinite daca aceasta a realizat din fondurile destinate acestui scop, conform programului aprobat, la locul de munca, urmatoarele:

- conditiile de mediu (iluminat, microclimat, zgomot, vibratii sau trepidatii, temperatura, aerisire, umiditate etc.) in limitele admise;

- amenajarea anexelor sociale (vestiare, bai, grupuri sanitare);

- eliminarea sau reducerea poluarii rezultate din procesul propriu de productie;

- igienizarea zilnica a spatiilor;

- acordarea echipamentului de protectie si de lucru si asigurarea acestuia, conform Anexei nr.15;

- asigurarea conditiilor de munca in vederea bunei desfasurari a activitatii si in spatiile inchiriate de la alte societati.

In cazul personalului pensionat la cerere, disponibilizat sau care a decedat, nu se va recupera contravaloarea echipamentului de protectie.

In ce priveste echipamentul de lucru, in cazurile anterior mentionate se va suporta numai contravaloarea ratelor neachitate.

Fondurile de protectie a muncii sunt destinate realizarii tehnicii securitatii muncii, ventilatiei de protectie, masurilor igienico-sanitare si procurarii materialelor aferente, echipamentului de protectie, echipamentului de lucru, alimentatiei speciale pentru cresterea rezistentei organismului, cercetarii si proiectarii in domeniul protectiei muncii, propagandei si instructajului de protectie a muncii

Sunt atributii de competenta exclusiva a administratiei urmatoarele: organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice rationale, repartizarea salariatilor pe locuri de munca cu precizarea atributiilor si raspunderilor, fundamentarea din punct de vedere tehnic a normelor de munca, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a obligatiilor de serviciu de catre salariati.

Normele de munca, elaborate cu avizul sindicatelor si aprobate de conducatorul unitatii, se fac cunoscute salariatilor cu cel putin 5 zile inainte de aplicare.

Elaborarea normelor de munca este un proces continuu, in concordanta cu schimbarile care au loc in organizarea si nivelul dotarii tehnice a muncii.

Reexaminarea normelor de munca este impusa de situatiile in care acestea nu asigura un grad complet de ocupare, conduc la o solicitare excesiva sau nu corespund conditiilor pentru care au fost elaborate. Aceasta poate fi ceruta atat de administratie, cat si de sindicate.

Reexaminarea normelor de munca nu va putea conduce la diminuarea salariului de baza negociat.

Normativele de personal rezultate din aplicarea normelor de munca, a instructiilor de serviciu si a reglementarilor privind siguranta circulatiei vor fi conforme conditiilor specifice fiecarei subunitati.

Art.72.(1) Materialele igienico-sanitare se acorda, obligatoriu si gratuit, conform Anexei nr.16, persoanelor care isi desfasoara activitatea in locuri de munca al caror specific impune o igiena personala deosebita.

Alimentatia de protectie se acorda, obligatoriu si gratuit, conform Anexei nr.17, persoanelor care lucreaza in locuri de munca cu conditii grele si vatamatoare.

Art.73. Pentru mentinerea starii de sanatate a angajatilor, in perioadele in care se vor inregistra temperaturi ridicate ce depasesc +37 grade Celsius, administratia va asigura cate 2-4 litri/persoana apa minerala pe zi sau tura de serviciu, dupa caz.

In situatia in care administratia nu poate asigura conditiile de mai sus, de comun acord cu reprezentantii sindicatelor vor lua masuri de reducere a zilei de lucru.

Masurile prevazute se vor stabili daca temperaturile extreme se mentin pe o perioada de cel putin doua zile consecutiv.

In unitatile si subunitatile unde sursa de apa nu exista sau nu este potabila, administratia CFR Marfa SA va asigura 2 litri apa potabila minerala sau plata pentru fiecare persoana pe tura de serviciu. Stabilirea nepotabilitatii apei va fi efectuata prin buletine de analiza de catre institutiile abilitate.

In perioada 01 mai – 31 octombrie personalului de tren si personalului de locomotiva si automotor li se vor acorda 2 litri apa minerala pe tura de serviciu.

Art.74. Incepand cu data de 01.11.2007, salariatii “CFR Marfa” S.A. beneficiaza de cate un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare, in conditiile legislatiei in vigoare.

Personalul care lucreaza in regim de tura sau turnus conform graficului de serviciu, in zilele de sambata si de duminica beneficiaza de tichete de masa.

Personalul trimis la cursuri de calificare, recalificare si perfectionare de catre societate in interesul acesteia va primi tichete de masa in conformitate cu prevederile in vigoare.

Art.75. Unitatile de exploatare vor fi dotate cu mijloace de transport auto care sa asigure exclusiv transportul personalului M, C, T, V la si de la locurile de munca pe timpul cat nu circula mijloacele de transport in comun, precum si pentru transportul la schimb pe sectie acolo unde deplasarea in regie cu trenul este foarte greoaie sau nu exista


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1456
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site