Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR IN INVATAMANTUL SUPERIOR

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micROMANIAMINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

UNIVERSITATEA 'LUCIAN BLAGA' DIN SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

 

Str. Dr.Ioan Ratiu nr.5-7

Sibiu - Romania

Tel: 004 0269 21 03 75

004 0269 21 52 43

 


Aprobat in Consiliul Facultatii

la data de 12.09.2007

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR IN INVATAMANTUL SUPERIOR

(LICENTA, DISERTATIE)

ANUL UNIVERSITAR 2007/2008

ART. 1. Organizarea si desfasurarea examenului de licenta/disertatie sunt de competenta Consiliului Facultatii, care raspunde de aplicarea corecta a prezentului Regulament.

ART. 2. Examenul de licenta consta in urmatoarele probe:

pentru absolventii cu durata studiilor de 4 ani, doua probe, respectiv:

proba I - evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate (proba scrisa);

proba II - sustinerea lucrarii de diploma (proba orala);

pentru absolventii cu durata studiilor de 3 ani, o singura  proba, respectiv:

proba I - sustinerea lucrarii de diploma (proba orala);

ART. 3. Examenul de disertatie consta intr-o singura proba, si anume:

sustinerea lucrarii de disertatie.

ART. 4. Pentru fiecare proba a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior, examinarea se incheie prin acordarea unei note.

  1. Pentru absolventii cu durata studiilor de 4 ani, examenul de licenta se considera promovat daca nota obtinuta la fiecare proba este de cel putin 5,00 si media aritmetica a celor doua note este de cel putin 6,00. Absolventul care nu obtine nota de promovare la proba de evaluare a cunostintelor fundamentale si de specialitate nu poate sustine lucrarea de diploma. Examenul de licenta se considera finalizat daca cele doua probe componente sunt sustinute si promovate in aceeasi sesiune.
  2. Pentru absolventii cu durata studiilor de 3 ani, examenul de licenta se considera promovat daca nota obtinuta la sustinerea lucrarii de diploma este de cel putin 6,00.
  3. Examenul de disertatie se considera promovat daca nota obtinuta la sustinerea lucrarii de disertatie este de cel putin 6,00.

ART. 5. La examenul de licenta pot participa, in afara absolventilor Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, si absolventii institutiilor de invatamant superior de stat sau privat ai unor specializari de profil, acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor.

ART. 6. Alegerea temei, documentarea si intocmirea lucrarii de diploma/disertatie se vor realiza cu respectarea stricta a etapelor prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 7. Inscrierea la examenul de licenta/disertatie se efectueaza cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului, la Secretariatul Facultatii, prin depunerea lucrarii de diploma/disertatie si a dosarului de inscriere, care va cuprinde urmatoarele:

a.         pentru absolventii Facultatii de Stiinte Economice din cadrul ULBS:

certificat de competenta lingvistica - numai pentru absolventii ciclului de licenta;

fisa de lichidare;

certificat de nastere - copie legalizata;

trei fotografii tip buletin.

b.         pentru absolventii altor facultati de profil prevazute la art. 5:

cerere scrisa;

acordul institutiei de unde provin;

certificat de competenta lingvistica;

diploma de bacalaureat - original;

certificat de nastere - copie legalizata;

foaie matricola - original;

trei fotografii tip buletin.

ART. 8. Candidatii la examenul de licenta prezinta, la inscriere, un certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala, eliberat de catre catedra de profil din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.ART. 9. Tematica si bibliografia pentru evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate se aproba de Consiliul Facultatii, se afiseaza si se publica pe Internet cu 6 luni inainte de data planificata pentru desfasurarea examenului.

ART. 10. Temele pentru lucrarile de diploma/disertatie propuse de fiecare cadru didactic se aproba de catre catedra de specialitate.

ART. 11. Lucrarile de diploma/disertatie trebuie sa respecte normele de intocmire si redactare prevazute in Anexa nr. 2.

ART. 12. Candidatii poarta raspunderea privind continutul si calitatea lucrarilor elaborate si prezentate.

ART. 13. Coordonatorii stiintifici asigura indrumarea candidatilor pe tot parcursul elaborarii lucrarii de diploma/disertatie, avand in acest cadru raspunderea pentru tema propusa.

ART. 14. Coordonatorul stiintific sau cadrul didactic desemnat de catedra de specialitate evalueaza lucrarile de diploma/disertatie, inscrie pe coperta interioara a lucrarii nota propusa si semneaza. Lista candidatilor ale caror lucrari de diploma/disertatie sunt respinse se afiseaza cu 5 zile inainte de sustinerea primei probe.  

ANEXA NR. 1

ETAPELE ELABORARII LUCRARII DE DIPLOMA

  1. Alegerea temei pentru lucrarea de diploma din lista propusa de cadrele didactice ale Facultatii de Stiinte Economice. In cazul in care absolventul doreste sa propuna o alta tema, va depune o cerere scrisa la Secretariatul Facultatii, in care va preciza titlul propus si numele coordonatorului stiintific.
  2. Inscrierea on-line in baza de date a Facultatii, prin selectarea temei si rezervarea acesteia prin introducerea datelor de identificare (nume si prenume, Cod Numeric Personal). Termen limita: 31.10.2007
  3. Dupa inscriere, nu se admit schimbari ale temei sau indrumatorului. Titlul lucrarii poate fi modificat pana la data de 01.06.2008, absolventul avand obligatia de a depune o cerere scrisa la Secretariatul Facultatii, pentru a obtine acordul coordonatorului stiintific si al sefului de catedra.
  4. Contactarea coordonatorului stiintific pentru stabilirea bibliografiei si a metodelor de documentare. Elaborarea, sub indrumarea coordonatorului stiintific, a planului lucrarii de diploma. Termen limita: 20.01.2008.
  5. Finalizarea lucrarii si contactarea coordonatorului stiintific pentru eventuale observatii si recomandari. Termen limita: 15.05.2008.
  6. Predarea lucrarii la Secretariatul Facultatii, impreuna cu dosarul de inscriere la licenta, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului.

Candidatii la examenul de licenta proveniti din alte institutii de invatamant superior vor respecta urmatoarea procedura:

o       depunerea unei cereri scrise la Secretariatul Facultatii de Stiinte Economice din cadrul ULBS in care sa precizeze facultatea absolvita, specializarea si titlul lucrarii de diploma; termen limita: 15.05.2008;

o       contactarea coordonatorului stiintific desemnat de Facultate pentru elaborarea si/sau modificarea lucrarii de diploma, cu respectarea normelor stiintifice si formale ale Facultatii de Stiinte Economice din cadrul ULBS;

o       predarea lucrarii la Secretariatul Facultatii, impreuna cu dosarul de inscriere la licenta, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului.

TERMENELE LIMITA PRECIZATE ANTERIOR AU CARACTER OBLIGATORIU. NERESPECTAREA LOR POATE ATRAGE RESPINGEREA LUCRARII DE DIPLOMA.

ANEXA NR. 2

NORME DE INTOCMIRE SI REDACTARE A LUCRARII DE DIPLOMA/DISERTATIE

Lucrarea de diploma/disertatie trebuie sa reprezinte dovada acumularii de cunostinte cu caracter interdisciplinar si a capacitatii de analiza si sinteza a absolventilor.

Structura obligatorie a lucrarii de diploma/disertatie:

cuprins paginat;

prezentarea temei abordate si incadrarea ei in literatura de specialitate;

prezentarea contributiilor originale;

dezvoltarea studiului de caz, in functie de profilul si tematica lucrarii;

relevarea principalelor concluzii si propuneri;

lista bibliografica, in ordinea alfabetica a autorilor;

anexe.

Norme de tehnoredactare a lucrarii de diploma/disertatie:

Lucrarea va avea 40-50 de pagini;

Format A4, scris la un rand, marginea din stanga 2,5 cm, restul marginilor 2 cm;Caractere Times New Roman de 14 pt., la un rand;

Lucrarea trebuie sa fie scrisa cu diacritice;

Tabelele si figurile se numeroteaza si au denumiri, cu indicarea sursei bibliografice;

Referintele bibliografice pot aparea ca note de subsol sau la sfarsitul fiecarui capitol; se vor indica, in mod obligatoriu, autorul, titlul lucrarii, editura, anul, pagina;

Anexele vor avea o intindere corespunzatoare, care nu va depasi insa jumatate din volumul lucrarii principale;

Lucrarea poate fi indosariata cu inele din plastic sau in mod clasic, cu coperta de carton;

Durata prezentarii lucrarii de diploma/disertatie in fata comisiei este de 8-10 minute.

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA..

LUCRARE DE DIPLOMA (DISERTATIE)

COORDONATOR STIINTIFIC:

Grad didactic, Nume si prenume

ABSOLVENT:

Nume si prenume

SIBIU

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

SPECIALIZAREA..

TITLUL LUCRARII

COORDONATOR STIINTIFIC:

Grad didactic, Nume si prenume

ABSOLVENT:

Nume si prenume

SIBIU

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1625
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved