Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTRACT DE SERVICE

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACT DE SERVICE

Incheiat astazi .....

La .......I.           PARTILE CONTRACTANTE

........., cu sediul social in ............., inregistrata la oficiul Registrului Comertului ...... sub nr. ......., din ......., cod fiscal nr. ...... din ....., avand contul nr. ........., deschis la ....... - Filiala ........, reprezentata de .......... , cu functia de ....., in calitate de prestator, pe de o parte si

I.1.            ....... cu sediul social in ......, .......... , inregistrata la oficiul Registrului Comertului ......i sub nr. ....... avand cod fiscal .... si contul nr. ...... , deschis la ...... , reprezentata de ....... , cu functia de ..... , in calitate de beneficiar,

Au convenit

II.        OBIECTUL CONTRACTULUI

........ sa asigure service-ul la computerele detinute de ......

Lucrarile de service pentru care se incheie prezentul contract sunt urmatoarele:

Depanare hardware

Depanare sistem de operare instalari si reinstalari programe si soft-uri (numai la sistemele care au licenta pentru sistemele de operare si restul programelor). Fiecare calculator trebuie sa aiba licenta pentru orice program instalat pe el

Depanare retea

Upgrade computere la cerere

Incarcare cartuse imprimanta laser si cu jet de cerneala.

Instalare de soft licentiat cu factura si cd-ul original prezente.

III.     TERMENUL CONTRACTULUI

Efectuarea lucrarilor de service prevazute la punctul 2.2 se va face la cererea

........ si va fi inceputa termen de maxim 24 ore de la notificarea in scris sau telefonica.

IV.            PRETUL CONTRACTULUI

Pretul contractului este de ....... fara T.V.A. platibili lunar indiferent de volumul lucrarilor executate de ........

Plata se va face in maxim 3 zile de la data remiteri facturii .

Pentru intarzireri la plata se vor calcula diferente de curs.

V.       FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si    de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 7 (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 7 (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu

inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VI.            INCETAREA CONTRACTULUI

In cazul in care partile convin incetarea prezentului contract;

Una din parti incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;

Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

VII.         CLAUZE FINALE

Prestatorul nu raspunde pentru problemele soft si hardware aparute dupa interventia sa.

Prestatorul nu va interveni asupra vreunui soft piratat de nicio natura.

Componentele hardware folosite la depanare sau upgrade nu fac parte din pretul prezentului contract si vor fi facturate si platite distinct.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre

Partile contractante.

In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care

Sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract a fost incheiat astazi intr-un numar de 2 exemplare astazi, data semnarii lui. Si intra in vigoare incepand cu luna ......

Prestator, Beneficiar,

....... ........Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1338
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved