Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTRACTUL DE GARANTIE REALA MOBILIARA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE GARANTIE REALA MOBILIARA

Notiuni generale

Contractul de garantie real mobiliara este contractul prin care debitorul constituie o garantie reala asupra unor bunuri mobile sau drepturi in favoarea unui anumit creditor.Garantiile reale mobiliare sunt destinate sa asigure indeplinirea unor obligatii civile sau comerciale nascute din orice contract incheiat intre persoanele fizice sau juridice.

Sunt supuse dispozitiilor legale urmatoarele acte juridice :

toate cesiunile drepturilor de creanta

vanzarile conditionate

toate formele de incheiere, inclusiv orice leasing

contractele de consignatie

warantele si recipisele de depozit

Caractere juridice

este un contract bilateral

este un contract accesoriu

este un contract consensual

da nastere unui drept real de garantie in favoarea creditorilor

este un contract cu titlu executoriu

Obiectul contractului

Bunurile care fac obiectul garantiei sunt:

stocurile de bunuri fungibile si nefungibile

soldurile creditoare ale conturilor de deposit, depunerile de economii ori depozite la termen deschise la institutii bancare sau financiare

certificatele de depozit, conosamentele si altele similare

actiunile si partile sociale din societatile pe actiuni si cu raspundere limitata

drepturile de exploatare ale resurselor naturale si de operare de servicii publice

drepturile rezultand din investitii, marci de fabrica si alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala

drepturile de creanta garantate sau negarantate

instrumentele negociabile

universalitatea bunurilor mobile ale debitorului

padurea, recolta agricola, mineralele si hidrocarburile

politele de asigurare

dreptul obtinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobile

echipamentele, instalatiile masinilor agricole

drepturi societare

bunuri mobile inchiriate (leasing-durata mai mare de un an)

orice asemenea bunuri.

Nu pot face obiectul acestei reglementari :

cesiunea drepturilor succesorale si cesiunea drepturilor de proprietate intelectuala si individuala

privilegiile, dreptul de retentie, cu exceptia gradului lor de proprietate fata de o garantie reala.

Executarea garantiilor reale

In cazul neindeplinirii obligatiei garantate de catre debitor, creditorul va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala prevazuta de lege - art.62 Lg.991999.

Creditorul are dreptul sa ia in posesie bunul afectat, fie in mod pasnic, fie cu ajutorul executorului judecatoresc.

In contractulde garantie trebuie inclusa formula : IN CAZ DE NEEXECUTARE CREDITORUL POATE FOLOSI MIJLOACELE PROPRII PENTRU LUAREA IN POSESIE A BUNULUI AFECTAT (art.63 alin. 4 din lege)

In timpul intrarii in posesia bunului, creditorul trebuie sa fie insotit de un functionar public sau politienesc.

Creditorul va face o cerere la care sa ataseze : o copie certificata de pe inscrirea la arhiva ; o copie de pe contractul de garan ; o copie de pe contractul de garantie si de descriere a bunului ce urmeaza a fi luat in posesie.

In termen de 48 de ore de la primirea cererii organul de executare se va deplasa la fata locului, va intra in posesia bunului si il va preda imediat creditorului pe baza de proces- verbal in doua exemplare.

Creditorul dupa ce a intrat in posesia bunului va proceda la vanzarea bunului respectiv.

Daca bunul afectat garantiei este vandut, creditorul va distribui suma de bani rezultata, in urmatoarea ordine de prioritate :

plata cheltuielilor rezultate din mentinerea, conservarea, luarea in posesie si vanzarea bunului

plata dobanzilor si a creantei garantate

Orice suma ramasa va fi distribuita celorlalti creditori. Numai dupa plata integrala a unui creditor se poate face plata urmatorului creditor.

Nerespectarea ordinii de prioritate stabilita de lege atrage nulitatea platii.

Executarea garantiilor reale avand ca obiect alte bunuri :

in situatia in care un bun afectat garantiei este o suma de bani depusa intr-un cont la banca, executarea se realizeaza potrivit dispozitiilor art.89 din lege

in situatia in care garantia reala este reprezentata prin titluri care atesta drepturi reale asupra unor bunuri mobile cum sunt: recipisele, warantele si conosamentele, creditorul isi valorifica garantia prin vanzarea bunurilor la care se refera aceste titluri.

in situatia garantilor care au ca obiect titluri negociabile, cum sunt efectele de comertca biletul la ordin cambia sau cecul, executare se face in conditiile stsbilite de lege pentru valorificarea drepturilor rezultate din aceste titluri negociabile.

Publicitatea garantiei reale

Gradul de prioritate se stabileste de la momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din netodele prvazute de lege.

Garantiile reale si sarcinile pe bunuri mobile, indeplinesc conditiile de publicitate din momentul incheierii avizului de garantie reala la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - valabilitate 5 ani cu reinoire pe inca 5 ani.

Incetatea contractului de garantie reala mobiliara

Garantia reala inceteaza odata cu implinirea obligatiei garantate.

Garantia real poate inceta :

printr-un act eliberator din partea creditorului, care sa specifice incetarea in tot sau in parte a obligatiei garantate

printr-o hotarare judecatoreasca, in care se pronunta incetarea garantiei.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1421
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved