Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


DECLARATIA DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic
FORMULARUL P0.1-M ……

DECLARATIA    DE ESALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATA

Masura Submasura
INITIALA


RECTIFICATA

Beneficiar:

Cod/data contract de finantare:

Titlul proiectului:

Valoarea totala eligibila a contractului*:

Rata ajutorului financiar nerambursabil:

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil:

Data:

Module de transe de plata:


Modul 1 transa de plata:

I plata: Luna.Anul Valoare totala


Modul 2 transe de plata

I plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

II plata: Luna………. …Anul. Valoare totala


Modul 3 transe de plata

I plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

II plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

III plata: Luna………. …Anul. Valoare totala


Modul 4 transe de plata

I plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

II plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

III plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

IV plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

Modul 5 transe de plata:

I plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

II plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

III plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

IV plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

V plata: Luna………. …Anul. Valoare totala

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic)

Nume si prenume ___________________ Nume si prenume ___________________

Semnatura si stampila Semnatura autorizata

(ptr. persoane juridice) (pentru persoane fizice)

* toate valorile se completeaza in RON

** se va completa cu luna previzionata pentru depunerea cererii de plata

*** se va completa cu valoarea totala a cheltuielilor eligibile (valoarea contributiei publice plus valoarea contributiei proprii)   

previzionate a fi efectuate pentru transa respectiva.

FORMULARUL P1.1- M..

CERERE DE PLATA

I. A fi completat doar de expert

BRIPS . Serviciul Autorizare Plati

Cod cerere de plata P .

Data inregistrarii:

Intocmit: Expert SAP1    Verificat: Sef SAP

Nume si prenume.. Nume si prenume..

Semnatura Semnatura

Oval: Stampila BRIPS


Aprobat: Director BRIPS

Nume si prenume..

Semnatura

II. a fi completat doar de beneficiar

Nume beneficiar

Adresa sediu central : Str. _____ _______ ______ ___________; Loc. __________________;

Jud. _____ _______ ______ _________; Tel. ______________; Fax. _________________;

Banca beneficiarului

Cont bancar

Locul de realizare al proiectului

Codul contractului de finantare:

Titlul proiectului:

Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV Modulul V

(1 transa) (2 transe) (3 transe) (4 transe) (5 transe)

O transa □ Prima transa □ Prima transa □ Prima transa □ Prima transa □

A doua transa □ A doua transa □ A doua transa □ A doua transa □

A treia transa □ A treia transa □ A treia transa □

A patra transa □ A patra transa □

A cincea transa □

In calitate de beneficiar al Programului SAPARD solicit autorizarea cheltuielilor in valoare de …………(RON) si plata sumei de ……………(RON), reprezentand .% din suma cheltuielilor eligibile efectuate.

Atasez la Cererea de plata urmatoarele:

Da

Nu

Nu este cazul

Pag.

DOCUMENTE COMUNE

1. Declaratia de cheltuieli

Copiile facturilor si Adeverintelor (dupa caz)

Factura nr……….…..………………………din data ……….…..……..

Factura nr……….…..………………………din data ……….…..……..

Factura nr……….…..………………………din data ……….…..……..

Copiile documentelor de plata

Documentul de plata nr.din data..

Documentul de plata nr.din data..

Documentul de plata nr.din data..

Copiile extraselor de cont

Extrasul de cont nr..din data..

Extrasul de cont nr..din data..

Extrasul de cont nr..din data..

2. Centralizatorul facturilor pentru actualizare

3. Garantiile de buna executie pentru lucrari

4. Garantiile de buna executie pentru servicii

5. Polita de asigurare

Polita de asigurare nrdin data.

6. Certificatele de scutire de TVA

Certificatul de scutire de TVA nr..din data.

Certificatul de scutire de TVA nr..din data.

Certificatul de scutire de TVA nr..din data.

7. Autorizatia de construire (pentru achizitii de lucrari, la prima cerere de plata)

Autorizatie nr……….…..……..din data ……….…..……..

8. Raportul de executie - P1.2 – M

9. Sumarul certificatelor de origine a bunurilor/certificatelor tip EUR1/facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat - P1.2.1 – M..

Copiile certificatelor de origine a bunurilor

Certificat de origine a bunurilor nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…

Certificat de origine a bunurilor nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…

Certificat de origine a bunurilor nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…

Copiile certificatelor tip EUR1

Certificat tip EUR1 nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…

Certificat tip EUR1 nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…

Certificat tip EUR1 nr………..…….din data ………….aferent facturii………..…

Copiile facturilor sau documentelor comerciale cu declaratia exportatorului autorizat

Factura/document comercial nr………..…….din data ………….Factura/document comercial nr………..…….din data ………….

Factura/document comercial nr………..…….din data ………….

10. Copii dupa Declaratiile vamale (pentru bunurile din import)

Declaratia vamala nr……….…..……din data …….…..…..aferenta facturii………..…………

Declaratia vamala nr……….…..……din data …….…..…..aferenta facturii………..…………

Declaratia vamala nr……….…..……din data …….…..…..aferenta facturii………..…………

11. Certificate de calitate/conformitate (pentru lucrari)

Certificat de calitate nr..din data.

Certificat de calitate nr..din data.

Certificat de calitate nr..din data.

12. Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului si a bornelor de repere (achizitii de lucrari )

Procesul verbal nr……….…..…………din data ……….…..……..

13. Procesul verbal de lucrari ce devin ascunse (achizitii de lucrari)

Procesul verbal nr……….…..…………din data ……….…..……..

14. Proces verbal de receptie calitativa (achizitia de lucrari)

Proces verbal nrdin data.

Procesul verbal pe faze determinante (achizitii de lucrari)

Procesul verbal nr……….…..…………din data ……….…..……..

16. Procesele –verbale de receptie la terminarea lucrarilor (la ultima cerere de plata)

Procesul verbal nr……….…..…………din data ……….…..……..

17. Procesele verbale de receptie a bunurilor achizitionate

Proces verbal nr. ……….…..…………….din data ……….…..……..

Proces verbal nr. ……….…..……….…din data ……….…..……

18. Procesele verbale de punere in functiune a bunurilor achizitionate

Proces verbal nr. ……….…..…………….din data ……….…..……..

Proces verbal nr. ……….…..……….…din data ……….…..……

19. Procesele verbale de predare-primire a serviciilor achizitionate

Proces verbal nr. ……….…..…………….din data ……….…..……..

Proces verbal nr. ……….…..……….…din data ……….…..……

20. Situatiile de plata pentru lucrari executate

Situatia de lucrari nr……….…..…din data ……….…..…..aferenta facturii……….…..……..

Situatia de lucrari nr……….…..…din data ……….…..…..aferenta facturii……….…..……..

Situatia de lucrari nr……….…..…din data ……….…..…..aferenta facturii……….…..……..

21. Devizele financiare pentru servicii

Deviz financiar nr……….…..………din data ……….…..…..aferenta facturii……….…..……..

Deviz financiar nr……….…..………din data ……….…..…..aferenta facturii……….…..……..

Deviz financiar nr……….…..………din data ……….…..…..aferenta facturii……….…..……..

22. Autorizatia dirigintelui/inspectorului de santier

Autorizatia nr..din data

23. Document nrdin data.emis de autoritatea de mediu

24. Document nrdin data.emis de autoritatea sanitara

25. Document nrdin data.emis de autoritatea sanitar-veterinara

26. Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului ca nu beneficiaza de alt ajutor financiar public nerambursabil pentru acelasi proiect

27. Declaratie pe propria raspundere a beneficiarului in care acesta sa confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate – generale si specifice – pe parcursul realizarii proiectului (la prima cerere de plata)

28. Diploma sau copie dupa cartea de munca sau declaratie pe propria raspundere, ca responsabilul tehnic de proiect va urma un curs de pregatire profesionala (Masura 1.1)

29. Diploma sau certificat de formare sau declaratie pe propria raspundere ca responsabilul tehnic de proiect va urma un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului (pentru Masura 3.1 si Masura 3.4)

30. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz)DOCUMENTE SPECIFICE MASURII 3.1

Autorizatia de plantare pomi fructiferi/arbusti fructiferi

Autorizatia nrdin data.

Autorizatia pentru defrisarea plantatiei de pomi fructiferi/arbusti fructiferi

Autorizatia nrdin data.

Certificat fitosanitar

Certificat fitosanitar nrdin data.

Certificate de calitate (conformitate)

Certificat de calitate nr..din data..

Certificat de calitate nr..din data..

Certificat de calitate nr..din data..

Certificate oficial de calitate pentru material saditor viticol

Certificat oficial de calitate nr..din data..

Certificat oficial de calitate nr..din data..

Certificat oficial de calitate nr..din data..

Pasaport fitosanitar pentru materialul saditor viticol

Pasaport fitosanitar nr.din data

Certificat fitosanitar pentru materialul saditor viticol

Certificat fitosanitar nr.din data

Documente care atesta calitatea materialului saditor viticol

Document nr.din data.

Document nr.din data.

Document nr.din data.

Certificate de calitate pentru material saditor pomicol

Certificat de calitate nr..din data..

Certificat de calitate nr..din data..

Certificat de calitate nr..din data..

Pasaport fitosanitar pentru materialul saditor pomicol

Pasaport fitosanitar nr.din data

Certificat fitosanitar pentru materialul saditor pomicol

Certificat fitosanitar nr.din data

Documente care atesta calitatea materialului saditor pomicol

Document nr.din data.

Document nr.din data.

Document nr.din data.

Certificat de origine si productivitate al materialului biologic

Certificat de origine si productivitate nr.din data..

Avizul sanitar-veterinar de import pentru animale de reproductie

Aviz nrdin data

Certificatul zoo-sanitar international

Certificat nr..din data..

Certificatul de producator

Certificat de producator nrdin data

Autorizatia sanitar veterinara pentru animale de reproductie, material seminal

Autorizatia sanitar veterinara nr….din data……….

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic)

Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila (pentru persoane juridice) ……….

Semnatura autorizata (pentru persoane fizice)..

Data……………..

FORMULARUL P1.2-M..

ANTET BENEFICIAR

RAPORT DE EXECUTIE

DATA.…………..

Subsemnatul (nume, prenume)…………………………………………………………………

in calitate de beneficiar al contractului nr………………………………………………………

semnat cu Agentia SAPARD la data …………………, pentru proiectul …………….……….

la data depunerii Cererii de plata nr…………………./ transa ……… realizarile in cadrul proiectului se prezinta astfel:

1. Realizari fizice 1.1 Lucrari achizitionate

1.2 Bunuri achizitionate

1.3 Servicii achizitionate

2. Realizari financiare

2.1 Cheltuielile eligibile efectuate

Din valoarea totala eligibila a proiectului de ………………………………………RON, pana la data de .……. cheltuielile eligibile efectuate sunt de …………….RON, respectiv pentru prezenta cerere de plata sunt de ……….RON, reprezentand ………% din valoarea totala eligibila a proiectului.

2.2 Actualizarea preturilor din ofertele castigatoare

Acest tabel se va completa doar daca sunt prevazute in buget cheltuieli de acualizare si este prevazuta in contractele de achizitie clauza privind actualizarea preturilor din ofertele castigatoare

Nr. Crt

Tipul de achizitie*

Denumirea lucrarii/

bunului/

serviciului

Pret unitar

Valoare totala

Motivatia

in oferta
actualizat
in oferta   
actualizata


* lucrari/ bunuri/ servicii

3. Descrierea actiunilor de publicitate intreprinse:

4. Alte raportari

Realizarile de mai sus au fost obtinute in conditiile respectarii obligatiunilor asumate prin contractul de finantare si a anexelor acestuia, precum si a contractelor de achizitie incheiate, astfel:

toate bunurile achizitionate de la inceputul derularii investitiei sunt montate si puse in functiune;

toate bunurile si operatiunile sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii/asociatiei in mod distinct;.

bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate sunt conforme cu datele din Cererea de finantare, Studiul de fezabilitate, Planul de afaceri si Proiectul tehnic de executie.

toate achizitiile respecta regula de origine, potrivit Acordului Multianual de Finantare pentru Programul SAPARD – Sectiunea A art. 14 punctul 2.7.

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic)

Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila (ptr. persoane juridice) ………

Semnatura autorizata (ptr. persoane fizice) ……..

Data …………………………..

FORMULARUL P1.2.1 –M..

ANTET    BENEFICIAR

SUMARUL CERTIFICATELOR DE ORIGINE A BUNURILOR

CERTIFICATELOR TIP EUR1/

FACTURILOR SAU DOCUMENTELOR COMERCIALE

CU DECLARATIA EXPORTATORULUI AUTORIZAT

Nr.

Denumirea achizitiei

Tara de origine

Certificat de origine/Certificat tip EUR1/Factura sau document comercial cu declaratia exportatorului autorizat

Eliberat de

Numar

Data

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic)

Nume si prenume ……………. Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila ( persoane juridice) ………….    Semnatura autorizata (persoane fizice)

Data ………………………….. Data …………………………..

FORMULARUL P1.2.2 – M..

ANTET BENEFICIAR

DECLARATIA DE CHELTUIELI

Categoria de cheltuieli (incadrare conf. bugetului)

Tipuri de cheltuieli *

FACTURA

DOCUMENT DE PLATA

EXTRAS DE CONT

Numarul facturii

Data facturii

Obiectul facturii

Furnizorul

Valoarea (fara taxe recuperabile)

Valoarea din factura solicitata la plata (fara taxe recuperabile)

Tip si numar

Data platii**

Numar

Data

TOTAL

*achizitii de bunuri/servicii/lucrari/actualizari/diverse si neprevazute

** se va mentiona data acceptarii ordinului de plata de banca

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic)

Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila (pentru persoane juridice) ………..

Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ………..

Data …………………………..

FORMULARUL P1.2.3 – M..

ANTET BENEFICIAR

CENTRALIZATORUL FACTURILOR PENTRU ACTUALIZARE*

Furnizor

Factura

Valoare platita (RON)

Curs platii

Valoare platita (fara TVA)

(Euro)

Valoare decontata (RON)

Diferenta de curs valutar (RON)

Nr.

Data

Inclusiv TVA

Fara TVA

Total

*diferenta de curs valutar

Beneficiar (reprezentant legal/tehnic)

Nume si prenume …………….

Semnatura si stampila (pentru persoane juridice) ………..

Semnatura autorizata (pentru persoane fizice) ………..

Data …………………………..* Formularele sunt codificate astfel: P1.1-M reprezinta numarul formularului (P1.1) urmat de numarul masurii (M1.1, M3.1, M3.4).


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 909
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site