Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


FORMALITATI PROCEDURALE ALE INCHEIERII CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic




UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE




ADMINISTRATIVE

FORMALITATI PROCEDURALE ALE INCHEIERII CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE

I. Definitie si trasaturi .

O prima opinie de acceptare a teoriei contractelor administrative in Romania pana la adoptarea Constitutiei din 1948, avea ca origine conceptia conform careia concesiunea era un contract de drept public, un contract de serviciu public, ori pur si simplu un contract administrativ.

Conform conceptiei prof. E.D. Tarangul, contractele incheiate cu particularii pentru a colabora impreuna in vederea unui serviciu public sau a unui interes general, sunt contracte administrative 1.

Prof. A. Iorgovan retine urmatoarele trasaturi ale contractelor administrative:

a). Reprezinta un acord de vointa intre o autoritate a administratiei publice sau alt subiect de drept autorizat de o autoritate a administratiei publice si un particular.

b). Presupune efectuarea de lucrari, prestare de servicii, etc., de catre particulari in schimbul unei remuneratii.

c). Este destinat a asigura functionarea aceluiasi serviciu public al carui organizare reprezinta o obligatie legala a autoritatii administratiei publice contractante ( are un scop, un serviciu public ) sau, dupa caz, punerii in valoare a aceluiasi bun public.

d). Partile trebuie sa accepte unele clauze de natura reglementara stabilite prin lege sau, in baza legii, prin hotarare a guvernului ( clauze reglementare ).

e). Autoritatea administratiei publice ( cel autorizat ) , nu poate ceda interesele, drepturile sau obligatiile sale decat altei autoritati a administratiei publice, in conditiile legii, iar particularul le poate ceda oricarei persoane, dar numai cu acordul administratiei publice.

f). Daca interesul public o cere, sau cand particularul nu si-a indeplinit din culpa obligatiile din contract, oricand executarea apare prea impovaratoare pentru particular, autoritatea poate modifica sau rezilia unilateral contractul, fara a mai recurge la justitie.

g). Partile, prin clauza expresa sau prin simpla acceptare a clauzelor prestabilite au inteles ca se vor supune, inclusiv cu privire la solutionarea litigiilor, unui regim de drept public.

h). Solutionarea litigiilor este de competenta instantelor nationale, de contencios administrativ, daca legea nu dispune altfel 2.

II. Clasificarea contractelor administrative.

Clasificarea contractelor administrative se poate face dupa mai multe criterii, dintre care cele mai raspandite se refera la :

a). Subiecte.

b). Obiect.

c). Modalitati de incheiere.

1. Dupa subiecte. Referitor la subiecte, se disting doua mari categorii de contracte administrative:

a). Contracte incheiate intre doua autoritati ale administratiei publice ( in general intre doua persoane juridice de drept public ) .

b). Contracte incheiate intre o persoana de drept public si un particular (persoana fizica sau persoana juridica de drept privat ) .

2. Dupa obiect. In ceea ce priveste obiectul contractului administrativ, acesta il poate forma:

a). Prestarea unui serviciu public;

b). Realizarea unei lucrari publice;

c). Punerea in valoare a unui bun din domeniul public;

d). Alte utilitati publice.

In functie de obiect, contractele administrative pot fi clasificate in:

- contracte de concesiune;

- contracte de achizitii publice;

- contracte de imprumut;

- contracte de grant;

3. Dupa modalitatea de incheiere.

Referitor la incheierea contractelor administrative, aceasta se face in diferite modalitati, desi cea mai frecventa este licitatia publica. Ca exceptie, este cunoscuta ca modalitate de incheiere a contractelor administrative si prin simpla invoiala. Cand legea prevede o asemenea posibilitate, aceasta este limitata la o anumita suma3.

A.Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ, Geneza, Explicatii si Jurisprudenta, Editura Kullusys, 2006 Bucuresti.

Tiberiu Pavelescu, Gabriel Moinescu, Drept Administrativ Roman, editura Tritonic, 2004 Bucuresti.

III. Procedura incheierii contractelor administrative si conditiile de valabilitate ale acestora.

Contractele administrative se incheie intre o autoritate a administratiei publice si un particular ( persoana juridica sau fizica ). Prin modul de elaborare, contractele administrative se aseamana cu contractele de adeziune. De regula, contractele administrative se incheie cu acel particular-persoana fizica sau juridica care a fost declarat adjudecatar in urma licitatiei organizate de catre administratie. Asadar licitatia reprezinta o conditie de valabilitate a contractelor administrative, alaturi de cele prevazute in art. 948 C.civ. si anume:



- capacitatea de a contracta;

- consimtamantul valabil al partii ce se obliga;

- un obiect determinat;

- o cauza ilicita;

Licitatia poate fi : licitatie deschisa - cand participarea la aceasta est permisa oricarei persoane fizice sau juridice;

licitatie restransa - cand autoritatea administrativa poate organiza o selectie contractantilor, in functie de garantiile oferite.

O alta conditie speciala de valabilitate a actelor de gestiune ale administratiei publice o reprezinta aprobarea lor de catre autoritatile administratiei publice. Astfel, de exemplu consiliile locale si cele judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate.

In concluzie, pe langa conditiile generale de valabilitate, ale oricarui act juridic, prevazute de art. 948 C.civ., actele de gestiune ale administratiei publice trebuie sa intruneasca si conditiile speciale4.

IV. Efectele contractelor administrative.

Prin efectele actului juridic, intelegem drepturile subiective si obligatiile nascute, modificate sau stinse prin actul respectiv. Obligatia principala a particularului contractant depinde de tipul contractului administrativ incheiat, constand, dupa caz, in:

- asigurarea continuitatii functionarii serviciului public:

- executarea unor lucrari publice;

- achiitionarea unor bunuri publice;

- exploatarea unui bun din domeniul public;

Obligatia principala a administratiei publice este de a asigura conditiile necesare executarii contractului si, in anumite cazuri, de a plati pretul convenit .

V. Incetarea efectelor contractelor administrative.

Toate contractele administrative isi inceteaza efectele, in mod firesc, prin executarea lor integrala, de catre ambele parti contractante. Contractele administrative pot inceta si prin manifestarea unilaterala de vointa a uneia dintre parti, in urmatoarele moduri:

a).Denuntarea unilaterala a contractului de catre administratie este reglementata expres in cazul contractelor de concesiune de bunuri publice.

b).Rezilierea ontractului de catre administratia publica pentru neresectarea obligatiilor asumate de catre particularul contractant. Aceasta modalitate constituie o sanctiune dispusa de catre administratia publica impotriva cocontractantului sau, vinovat de neexecutarea obligatiilor contractuale.

c) Rezilierea contractului de catre concesionar poate avea loc in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent.

d).Renuntarea particularului cocontractant la executarea contractului datorita unei cauze de forta majora care a condus la disparitia bunului concesionat care are ca efect ruperea definitiva a echilibrului financiar al contractului in detrimentul sau5.

V.Prisacaru, Tratat de drept administrativ roman, Partea Generala,editura Lumina Lex, Bucuresti 1993

Anton Trailescu, Drept administrativ, Partea speciala, editia a III-a, editura C.H.Beck, Bucuresti 2008

BIBLIOGRAFIE

1) A.Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ, Geneza, Explicatii si Jurisprudenta, Editura Kullusys, 2006 Bucuresti;

2) Anton Trailescu, Drept administrativ, Partea speciala, editia a III-a editura C.H.Beck, Bucuresti 2008;

3) Ion Rusu, Drept Administrativ, editura Lumina Lex 2001;

4) Tiberiu Pavelescu, Gabriel Moinescu, Drept Administrativ Roman,

editura,Tritonic 2004;

5) V.Prisacaru, Tratat de drept administrativ roman, Partea Generala,

editura Lumina Lex,Bucuresti 1993;






Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1000
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site