Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Notiunea de domeniu public potrivit Legii nr. 213/1998

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Analiza sistemului informational al Primariei Sector 4
SISTEMUL BUGETAR - Principiile bugetare - Procesul bugetar
RADIO DELTA RFI – CAMPANIE DE RELATII PUBLICE
Parlamentul - Functiile parlamentului
CONTRACTUL DE CONSIGNATIE
CONTRACTUL DE NAVLOSIRE PE VOIAJ
CONTRACT DE GAJ
DOMNULE DECAN
CORUPTIA IN ADMNISTRATIA PUBLICA
RASPUNDEREA FUNCTIONARULUI PUBLIC


Notiunea de domeniu public potrivit Legii nr. 213/1998

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia[1] domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin.4 din Constitutie, din cele prevazute in anexa la aceasta lege precum si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege.
Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public, in limitele si in conditiile legii.

Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale se tine distinct in contabilitate.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se intocmeste, dupa caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile publice centrale care au in administrare asemenea bunuri.

Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale se intocmeste, dupa caz, de comisii special constituite conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti ori de primari si se insusesc de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti ori de consiliile locale.

Toate inventarele insusite se centralizeaza de consiliul judetean respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se trimit Guvernului, care prin hotarare, va stabili apartenenta bunurilor din domeniul public judetean sau local.

1. Domeniul public al statului

Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. 4 din Constitutie, din cele prevazute in anexa la Legea nr. 213/1998 precum si din alte bunuri de uz ori de interes public national declarate ca atare prin lege.

Potrivit punctului 1 din anexa la Legea nr. 213/1998 domeniul public al statului este alcatuit din urmatoarele bunuri:

bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant;

spatiul aerian;

3. apele de suprafata cu albiile lor minore, malurile si cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza si plaja marii, cu bogatiile lor naturale si cu potentialul energetic valorificabil, marea teritoriala si fundul apelor maritime, caile navigabile interioare;

4. padurile si terenurile destinate impaduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de productie ori de administratie silvica, iazurile, albiile paraielor, precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier national si nu sunt proprietate privata;

5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului inainte de 6 martie 1945; terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari si de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice si ale unitatilor de invatamant agricol si silvic, destinate cercetarii si producerii de seminte si de material saditor din categoriile biologice si de animale de rasa;

6. parcurile nationale;

7. rezervatiile naturale si monumentele naturii;

patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”;

9. resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, impreuna cu platoul continental;

10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele si lucrarile de arta;

11. tunelele si casetele de metrou, precum si instalatiile aferente acestuia;

12. drumurile nationale – autostrazi, drumuri expres, drumuri nationale europene, principale, secundare;

13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apararile si consolidarile de maluri si de taluzuri, zonele de siguranta de pe malurile canalului, drumurile de acces si teritoriile pe care sunt realizate acestea;

14. retelele de transport al energiei electrice;

15. spectre de frecventa si retelele de transport si de distributie de telecomunicatii;

16. canalele magistrale si retelele de distributie pentru irigatii, cu prizele aferente;

17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere si al gazelor naturale;

1 lacurile de acumulare si barajele acestora, in cazul in care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura;

19. digurile de aparare impotriva inundatiilor;

20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;

21. cantoanele hidrotehnice, statiile    hidrologice, meteorologice si de calitate a apelor;

22. porturile maritime si fluviale, civile si militare – terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri si alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor si    pentru alte activitati din navigatia civila, bazine, acvatorii si senale de acces, drumuri tehnologice in porturi, monumente istorice aflate in porturi, cheiuri si pereuri situate pe malul cailor navigabile, in afara incintelor portuare destinate activitatilor de navigatie;

23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;

24. pichetele de graniceri si fortificatiile de aparare a tarii;

25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare si platformele pentru imbarcare-debarcare situate pe acestea si terenurile pe care sunt amplasate;

26. statuile si monumentele declarate de interes public national;

27. ansamblurile si siturile istorice si arheologice;

2 muzeele, colectiile de arta declarate de interes public national;

29. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea: Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice subordonate acestora; instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea; unitati ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informatii, precum si cele ale Directiei generale a penitenciarelor, serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefecturile, cu exceptia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privata a acestora.2. Domeniul public al judetelor

Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la punctul II din anexa la Legea nr. 213/1998 si din alte bunuri de uz ori de interes public judetean, declarat ca atare prin hotarare a consiliului judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national.

Potrivit punctului 2 din anexa la Legea nr. 213/1998 domeniul public al judetelor este alcatuit din urmatoarele bunuri:

drumurile judetene;

2. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia precum si institutiile publice de interes judetean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judetene si alte asemenea bunuri, daca nu au fost declarate de uz sau de interes public national sau local;

3. retelele de alimentare cu apa realizate in sistem zonal sau microzonal, precum si statiile de tratare cu    instalatiile, constructiile si terenurile aferente acestora.

De asemenea, prin anexa la Hotararea Guvernului nr. 548/1999[2] s-a prevazut o lista orientativa cuprinzand unele categorii de bunuri care alcatuiesc domeniul public judetean:

a) drumurile judetene, incluzand tunelele, viaductele, podurile, podetele si alte lucrari de arta, precum si zonele de protectie a acestora;

b) terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul judetean si aparatul propriu al acestuia, precum si institutiile publice de interes judetean, cum sunt: teatre,    case de cultura, biblioteci, muzee, spitale, policlinici, camine de copii, de batrani si pentru persoane cu handicap si alte asemenea bunuri, daca nu au fost declarate de uz sau de interes public national sau local;

c) sistemele de alimentare cu apa care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localitati din judet, cu terenurile aferente:

statiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puturi, rauri, lacuri naturale, lacuri de acumulare;

statiile zonale de tratare a apei;

statiile zonale de pompare si repompare a apei;

rezervoarele zonale de inmagazinare a apei;

castelele zonale de apa;

conductele de aductiune si distributie a apei pana la limita proprietatii consumatorilor;

d) sistemele de canalizare si epurare a apelor uzate, care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localitati din judet, cu terenurile aferente:

colectoarele si retelele de canalizare de la limita proprietatii evacuatorilor pana la statiile zonale de epurare a apelor uzate;

statiile zonale de pompare si repompare a apelor uzate;

bazinele zonale de retentie a apelor uzate;

statiile zonale de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a namolurilor;

colectoarele de evacuare si gurile de varsare a apelor de epurare in receptor;

e) sistemele de alimentare cu energie termica care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localitati din judet, cu terenurile aferente:

retelele zonale de transport si distributie a energiei termice pana la limita proprietatii consumatorilor;puncte termice zonale;

constructiile si instalatiile auxiliare zonale;

f) sistemele de salubrizare si gestionare a deseurilor, care deservesc sau se afla pe teritoriul a doua sau mai multe localitati din judet, cu teritoriile aferente:

punctele de colectare zonale si depozitele zonale de deseuri;

constructiile si terenurile special amenajate, destinate sortarii, tratarii, valorificarii si incinerarii zonale a deseurilor.

3. Domeniul public local

Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la punctul III din anexa la Legea nr. 213/1998 si din alte bunuri de uz ori de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public national ori judetean.

Potrivit punctului 3 din anexa la Legea    nr. 213/1998 domeniul public local este alcatuit din urmatoarele bunuri:

drumurile comunale, vicinale si strazile;

pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de agrement;

lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean;

retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze, statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente;

terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea;

locuintele sociale;

statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;

bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national;

terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;

10. cimitirele orasenesti si comunale.

BIBLIOGRAFIE: Ana Vasile, Drept administrativ, Editura Augusta, Timisoara, 2001, pag. 198 – 203.Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 448 din 24.11.1998.

A aprobat Normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 334 din 15.06.1996.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 883
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site