Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


FISA DE POST : DULGHER- TAMPLAR- PARCHETAR

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micFISA DE POST : DULGHER- TAMPLAR- PARCHETAR

Nr.Organizatia: SC ...... SRL

Denumirea postului DULGHER- TAMPLAR- PARCHETAR

Codul COR:

Titularul postului:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :

Activitate se compune din:

 • executarea schelelor necesare lucrului la inaltime pentru lucrarile de zidarie si finisaje la interior si exterior,
 • executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenta ale constructiilor (fundatii, stalpi, grinzi, plansee, scari, pereti) din beton armat monolit,
 • montarea elementelor prefabricate care alcatuiesc structura de rezistenta a cladirilor etajate,
 • montarea pardoselilor din lemn (dusumele din scandura, parchet de diferite esente fag, stejar, foi de parchet laminat),
 • executarea acoperisului tip sarpanta, incadrarea si ajustarea tamplariei.

In principal dulgherul- tamplar- parchetar are de efectuat urmatoarele activitati:

 • citeste si interpreteaza planurile de executie si cele de detaliu pentru executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul de executie.
 • efectueaza calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrarilor de dulgherie/tamplarie.
 • masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare.
 • organizeaza si curata propriul loc de munca in vederea desfasurarii activitatii de dulgherie /tamplarie.
 • verifica calitatea lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare, remediaza defectiunile aparute astfel incat lucrarile executate sa corespunda cu proiectul de executie si normativele in vigoare.

COMPETENTE FUNDAMENTALE

1. Comunicarea interactiva la locul de munca.

2. Efectuarea unor calcule matematice simple.

3. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii.

COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

1. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii.

2. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor.

3. Respectarea N.T.S.M. si P.S.I.

COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI

1. Executarea schelelor

2. Executarea cofrajelor

3. Montarea panourilor prefabricate.

4. Executarea pardoselilor din lemn.

5. Executarea acoperisului tip sarpanta.

6. Incadrarea si ajustarea tamplariei.

EFECTUAREA UNOR CALCULE MATEMATICE SIMPLE

1. Aplica cele patru operatii de baza la numere intregi.

1.1.Efectueaza calcule simple folosind:

 • adunarea,
 • scaderea,
 • inmultirea
 • impartirea.

1.2. Rezultatele calculelor efectuate sunt intotdeauna verificate.

2. Efectueaza calcule simple cu fractii ordinare si zecimale.

2.1. Efectueaza corect calcule simple cu fractii ordinare si zecimale, folosind cele patru operatii aritmetice de baza.

2.2. Transformarile din fractii ordinare in fractii zecimale sunt corect efectuate.

3. Opereaza corect cu unitatile de masura fundamentale.

3.1. Efectueaza corect calcule simple pentru aflarea ariei, perimetrului, masei, volumului, etc.

3.2. Fractiile ordinare si cele zecimale sunt utilizate corect la calculul diferitelor corpuri sau figuri geometrice.

Sarcinile se refera la:

-activitati curente de dulgherie (cu diverse materiale),

-pregatirea materialelor de dulgherie,

-parametrii impusi: calitatea lucrarilor, norme specifice de timp, consumuri specifice de materiale si manopera.

Situatii care pot afecta desfasurarea activitatii:

-defectiuni ale instalatiilor,

-lipsa unor materiale, scule, echipamente,

-calamitati naturale,

-accidente de munca,

-discontinuitati in aprovizionare,

-echipa de lucru incompleta,

-nerespectarea N.T.S.M. si P.S.I.

-nerespectarea succesiunii operatiilor tehnologice,

APLICAREA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE SI DE CONTROL A CALITATII

1. Identifica normele tehnice specifice activitatii.

1.1 Normele tehnice de executie si de control a calitatii sunt identificate in functie de specificul activitatii.

1.2 Procedurile specifice de asigurare a calitatii sunt identificate pentru fiecare tip de activitate.

2. Verifica rezultatele activitatilor.

2.1. Confrunta cu atentie rezultatele activitatii cu cerintele documentatiei / proiectului si, daca este cazul, propune masuri de remediere.

2.2. Deficientele de calitate si cauzele lor sunt raportate in conformitate cu procedura de lucru / control de la punctul de lucru / locul de munca, in totalitate si cu operativitate.

3. Remediaza defectele.

3.1. Remedierea defectelor se face cu promptitudine si simt de raspundere.

3.2. Calitatea remedierilor este verificata atent si cu profesionalism.

Norme tehnice:

-norme de calitate,

-instructiuni de lucru,

-caiete de sarcini,

-norme interne,

-criterii si reglementari nationale / internationale,

-standarde tehnice,

Tipuri de activitate

 • executarea cofrajelor pentru: fundatii, stalpi din beton armat monolit, pereti din beton armat monolit, grinzi din beton armat monolit, plansee din beton armat monolit, scari din beton armat monolit;
 • executarea schelelor;
 • montarea de panouri prefabricate;
 • executarea pardoselilor de lemn si montarea parchetelor;
 • executarea acoperisului tip sarpanta;
 • incadrarea si ajustarea tamplariei.

Tipuri de defecte / deficiente posibile:

 • defecte ale planeitatii cofrajelor, abateri de la verticalitate, abateri de la orizontalitate.
 • defecte ale materialului lemnos:
 • de forma: curbura, insabierea trunchiului, conicitatea anormala, labartarea trunchiului,
 • ovalitatea, infurcirea trunchiului, canelurile.
 • de structura: fibra creata, fibra rasucita, fibra incalcita, excentricitatea, coaja infundata, nodurile.

Echipamente pentru controlul /verificarea calitatii lucrarilor efectuate:

-furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer, etc.

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR, SCULELOR, UNELTELOR, MASINILOR, UTILAJELOR SI INSTALATIILOR

1. Identifica instrumentele, sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile necesare lucrarilor de executat.

1.1. Alege cu discernamant mijloacele de prelucrare a materialelor.

1.2. Alege corect sculele pentru executarea lucrarilor de debitare.

1.3. Sculele identificate sunt corespunzatoare calitativ.

1.4. Masinile, utilajele, instalatiile sunt verificate din punct de vedere al functionalitatii.

2. Identifica dispozitivele si mijloacele de transport necesare lucrarilor de executat.

2.1. Alege corect dispozitivele, masinile si utilajele corespunzatoare pentru ridicat materiale, in functie de specificul lucrarii.

2.2. Alege cu discernamant mijloacele de transport necesare transportarii la locul de munca a utilajelor, masinilor, uneltelor, sculelor si instrumentelor de masura si control a lucrarilor de dulgherie / tamplarie.

3. Intretine instrumentele, sculele, uneltele, masinile, utilajele, instalatiile specifice lucrarilor de dulgherie / tamplarie.

3.1. Curata cu constiinciozitate uneltele, utilajele si sculele dupa folosire.

3.2. Protejeaza suprafetele metalice ale sculelor, uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare.

3.3. Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control.

4. Depoziteaza sculele, instrumentele de masura si control si deseurile tehnologice.

4.1. Depoziteaza sculele si instrumentele de masura si control, in mod corespunzator, la locuri special destinate acestui scop.

4.2. Deseurile rezultate din diferite operatii sunt corect depozitate la locurile special amenajate.

Scule, unelte, masini si utilaje specifice lucrarilor de dulgherie:

-tesla, ferastrau, dalta, rindea, ferastrau electric, bormasina electrica etc.

Instrumente de masura si control:

-metru, ruleta, furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer.

Tipuri de lucrari de dulgherie / tamplarie:

-schele, cofraje, acoperis tip sarpanta.

-pardoseli din lemn: dusumea din scandura, parchet(stejar, fag, etc.), parchet laminat.

Dispozitive de ridicat: scripeti, troliu, macara fereastra, etc.

Mijloace de transport: minicar, camion, tractor cu remorca etc.

Materiale folosite la conservarea uneltelor si sculelor: vaselina, ulei, vopsea etc.

RESPECTAREA N.T.S.M. SI P.S.I.

1. Aplica N.T.S.M.

2. Aplica N.P.S.I.

3. Raporteaza pericolele care apar la locurile de munca.

4. Aplica procedurile de urgenta si de evacuare.

EXECUTAREA SCHELELOR

1. Monteaza schela.

1.1. Pregateste cu atentie elementele componente ale schelei.

1.2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru, cu respectarea

NTSM si PSI.

1.3. Monteaza corect elementele componente ale schelei, conform procedurii de lucru.

2. Demonteaza schela.

2.1.Demonteaza cu atentie elementele componente ale schelei.

2.2. Curata si protejeaza elementele componente ale schelei utilizand materiale specifice.

2.3. Depoziteaza in ordine elementele componente ale schelei, la locul special destinat

acestui scop.

Tipuri de schele:

- schele nedemontabile (a caror fasonare si montare se executa pe santier).

- schele demontabile (de inventar), la care piesele componente sunt tipizate si executate in ateliere specializate ramanand ca la punctul de lucru sa fie numai montate.

- schele de inventar : S-100, S-200 : elemente componente: panou transversal, cadru longitudinal, picior, podina de circulatie, legatura orizontala, balustrada, scara, element de reglaj colier cu pana, scripete.

Materiale necesare realizarii schelelor:

- elemente metalice sau din lemn

- suruburi

- cuie

Materiale necesare curatarii elementelor componente ale schelei schelelor:

- perie de sarma

- spaclu

EXECUTAREA COFRAJELOR

1. Traseaza cofrajul.

1.1. Pregateste cu atentie instrumentele corespunzatoare pentru trasat.

1.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei, in functie de forma geometrica a

acesteia.

1.3. Traseaza marginile cofrajului in conformitate cu proiectul de executie.

1.4. Marcheaza golurile tehnologice in conformitate cu proiectul de executie.

2. Monteaza cofrajul.

2.1. Alege cu discernamant materialele adecvate pentru executarea cofrajului.

2.2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru.

2.3. Monteaza provizoriu panourile de cofraj, in scopul identificarii eventualelor neconcordante.

2.4. Executa cu atentie completarile cofrajului.

2.5. Monteaza corect cofrajele pentru goluri.

2.6. Ancoreaza cu responsabilitate si discernamant cofrajul, pentru a-i asigura stabilitatea pe toate laturile.

3. Demonteaza cofrajul.

3.1. Demontarea cofrajului se face, dupa verificarea prealabila a intaririi betonului.

3.2. Ancorarea cofrajului se demonteaza cu grija, pentru a nu deteriora betonul.

3.3. Completarile si panourile de cofraj sunt demontate cu atentie, in vederea pastrarii pe cat posibil a integritatii acestora.

3.4. Materialele rezultate in urma decofrarii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop, cu respectarea normelor de protectia muncii.

3.5. Depozitarea materialelor rezultate in urma decofrarii se face in ordine si in conditii de siguranta.

MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE

1. Executa trasarea axelor panourilor prefabricate.

1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat, corespunzatoare tipului de lucrare.

1.2. Executa trasarea axelor longitudinale si transversale.

1.3. Marcheaza pozitia panourilor care urmeaza a se monta, in conformitate cu planul de executie.

2. Executa lucrari de montare a panourilor prefabricate.

2.1. Alege cu discernamant panourile pentru peretii care urmeaza a se monta, in conformitate cu planul de executie.

2.2. Executa montarea peretilor prefabricati, in conformitate cu planul de executie, cu respectarea abaterilor maxime admise.

2.3. Asigura mentinerea pozitiei peretilor prefabricati cu dispozitive de sustinere, in conformitate cu planul de executie.

3. Executa lucrari de monolitizare a panourilor prefabricate.

3.1. Executa montarea cofrajelor pentru monolitizare a panourilor, in conformitate cu planul de executie.

3.2. Executa decofrarea si verifica cu atentie calitatea monolitizarilor.

Instrumente pentru trasat: creion, echer, raportor, vinclu, rigla

Scule, unelte, utilaje specifice lucrarilor de montare a panourilor prefabricate

- macara

- dispozitive de rezemare,

- dispozitive de fixare (tensor)

Instrumente de masura si control:

-metru, ruleta, echer, furtun de nivel, fir cu plumb, nivela cu bula de aer.

Abateri maxime admise:

-la montajul panourilor de pereti la subsol sunt:

-pentru devierea de la verticala a panourilor de pereti pe inaltimea subsolului, 5 mm;

-intre axa panoului montat si axa pozitiei corecte, 10 mm;

-la grosimea stratului din mortar de ciment, 5 mm;

-la adancimea de incastrare a panourilor de pereti in subterane, 5 mm;

-la diferenta de nivel dintre doua panouri de planseu adiacente, 5 mm;

-la montajul panourilor de pereti exteriori sunt:

-pozitia in plan fata de liniile de reper;

-transversal, 5 mm;

-longitudinal, 5 mm;

-diferenta de cota la partea superioara, 5 mm;

-deschiderea rostului vertical, 5 mm;

-devierea de la verticala pe inaltimea unui panou, 5 mm.

-la montajul panourilor de pereti interiori sunt:

-pozitia in plan fata de liniile de reper;

-transversal, 8 mm;

-longitudinal, 12 mm;

-diferenta de cota la partea superioara, 5 mm;

-devierea de la verticala pe inaltimea unui panou, 5 mm.

Dispozitive de sustinere: tensori compresori

Monolitizarea presupune: turnarea betonului in rosturile de monolitizare

EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN LEMN

1. Traseaza cotele pardoselii.

1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat, corespunzatoare tipului de lucrare.

1.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei, in functie de forma si dimensiunile incintei.

1.3.Traseaza linia de cota a pardoselii in conformitate cu planul.

2. Efectueaza lucrari de montaj de pardoseli.

2.1.Alege cu discernamant materialele pentru executarea pardoselii.

2.2 Materialele alese sunt de calitate corespunzatoare si in cantitatea suficienta efectuarii lucrarii.

2.3. Transporta cu operativitate si cu grija materialele necesare la punctul de lucru.

2.4.Debiteaza elementele de pardoseala in conformitate cu forma si dimensiunile incintei si cu cerintele beneficiarului.

2.5. Monteaza elementele de pardoseala conform procedurii de lucru, in conformitate cu planul si cu cerintele beneficiarului.

3. Verifica calitatea montajului pardoselilor.

3.1.Verifica orizontalitatea pardoselii in raport cu planul constructiei.

3.2. Verifica corectitudinea imbinarii elementelor de pardoseala (scandura, parchet,

foi de parchet laminat) in conformitate cu procedura de control.

3.3. Verifica cota pardoselii in raport cu planul constructiei.

EXECUTAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA

1. Traseaza elementele componente ale acoperisului

1.1 Alege si pregateste instrumentele pentru trasat in functie de prelucrarile care trebuiesc executate.

1.2.Executa trasarea axelor de referinta ale elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie.

1.3.Executa trasarea formei elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie.

2. Debiteaza si prelucreaza elementele componente

2.1.Identifica tipurile de material lemnos ce trebuie prelucrat, in conformitate cu planul de executie si de cerinta beneficiarului.

2.2 Identifica corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce trebuie prelucrat.

2.3.Sculele corespunzatoare sunt pregatite in functie de tipul lucrarii de efectuat.

2.4. Debiteaza si prelucreaza manual elementele, in conformitate cu planul de executie.

2.5. Debiteaza si prelucreaza mecanizat elementele, in conformitate cu planul de executie.

3. Monteaza elementele componente ale acoperisului

3.1.Executa imbinarile elementelor componente, in conformitate cu planul de executie.

3.2.Executa innadirile elementelor componente corect si adecvat procedurii de lucru.

3.3. Imbinarile realizate nu afecteaza siguranta constructiei.

4. Verifica pozitionarea elementelor acoperisului.

4.1. Verticalitatea / orizontalitatea / unghiurile elementelor componente ale acoperisului sunt verificate in conformitate cu planul de executie.

4.2.Pozitia imbinarilor este minutios verificata.

4.3. Verifica dimensiunile elementelor componente, in conformitate cu planul de executie, cu ajutorul instrumentelor specifice.

5. Monteaza invelitoarea

5.1.Alege materialele de invelitoare, in conformitate cu planul de executie.

5.2.Transporta materialele de invelitoare cu grija si operativitate la punctul de lucru.

5.3.Monteaza materialele de invelitoare, in conformitate cu planul de executie.

5.4. Calitatea executiei invelitorii este verificata conform procedurii.

Elementele componente ale acoperisului tip sarpanta:

- grinzi

- popi

- capriori

- rigle

- scandura pentru astereala

- placi ondulate

- tabla

INCADRAREA SI AJUSTAREA TAMPLARIEI

1.Pregateste operatia

1.1. Alege elementele de tamplarie in conformitate cu golurile prevazute in proiectul

de executie.

1.2. Transporta elementele de tamplarie in conformitate cu proiectul de executie.

2. Incadreaza si monteaza tamplaria

2.1. Monteaza in conformitate, cu proiectul de executie si procedura de lucru.

2.2 Elementele de tamplarie sunt montate corect, corespunzator dimensiunii golurilor din

proiectul de executie.

3. Ajusteaza elementele de tamplarie

3.1. Identifica cu discernamant partile componente ale elementelor de tamplarie care

necesita ajustare.

3.2. Ajusteaza cu atentie si exactitate parti componente ale tamplariei, cu respectarea

riguroasa a cotelor.

3.2. Partile componente ajustate sunt asamblate corect in cadrul elementului de tamplarie

4. Verifica calitatea montajului elementelor de tamplarie.

4.1. Verifica calitatea montarii elementelor de tamplarie in conformitate cu procedura de

lucru.

4.2.Verifica cu responsabilitate si minutiozitate functionalitatea elementelor montate.

4.3. Verifica cu atentie respectarea incadrarii elementelor de tamplarie in cotele de montaj.

Elemente de tamplarie:

- usi simple fara prag, usi simple cu prag, usi duble fara prag, usi duble cu prag, usi simple cu deschidere in ambele sensuri fara prag, usi duble cu deschidere in ambele sensuri cu prag, usi batante utilajelor /echipamentelor / aparatelor si SDV-urilor ante, usi (glasvanduri) cu parti laterale fixe, usi glisante, usi turnante, usi (glasvanduri) cu 3 si 4 canaturi, usi armonica, usi- ferestre fara si cu urechi.

- ferestre simple, fara si cu urechi, ferestre duble, fara si cu urechi, ferestre cu nisa de radiator la parapet, ferestre duble cu obloane exterioare, ferestre cu obloane rulante cu chinga in stanga sau in dreapta, ferestre ghiseu.

Parti componente ale elementelor de tamplarie care pot suferi ajustari

- tocuri

- cecevele

- pervazuri

Functionalitatea elementelor de tamplarie montate presupune: inchiderea etansa a usilor si ferestrelor, functionarea usoara a feroneriei, montarea corecta a suruburilor, cuiele sunt correct batute.

CONDITIILE POSTULUI DE MUNCA

 • Program de lucru:   


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3001
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved