Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CONTRACTUL DE ASIGURARE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL DE ASIGURARE

Este necesar sa se clarifice anumite notiuni:

  1. asiguratorul- este societatea comerciala obligata a plati anumite sume de bani (indemnizatia de asigurare ) la realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare. Aceste societatii ( S.A. sau S.R.L.) se pot constitui numai cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere de activitatii de asigurare si reasigurare din Ministerul de Finante.
  2. asiguratul - persoana fizica sau persoana juridica care intra in raporturi juridice cu asiguratorul prin incheierea contractului de asigurare.

De regula asiguratul are si calitatea de parte contractanta si este titularul interesului asigurat ori persoana asupra careia poarta asigurarea (riscurile vizand patrimonial sau sau persoanasa ) si totodata titularul indemnizatiei de asigurare in ipoteza survenirii cazului asigurat.

In raportul de asigurare mai poate interveni si o alta persoana.

BENEFICIARUL ASIGURARII

Beneficiar este o terta persoana careia in virtutea contractului sau a legii- asiguratorul urmeaza sa plateasca indemnizatia de asigurare la realizarea evenimentului prevazut in contract- caz asigurat.

Daca contractul este incheiat in favoarea beneficiarului , contractantul (asiguratul ) se mai numeste stipulantul asigurarii. De exemplu : un tata se asigura pentru caz de moarte in favoarea copilului sau.

RISCUL (PERICOLUL ) ASIGURAT

Este un eveniment viitor, posibil dar incert la care sunt expuse bunurile ori patrimonial sau viata ori sanatatea unei persoane (de exemplu: incendii, inundatii ) .

Asigurarea se face tocmai impotriva urmatoarelor pericole.

Incertitudinea poate privi indeplinirea ori neindeplinirea evenimentului deci reprezinta o conditie.

CAZUL ASIGURAT

- se numeste sinistru, este evfenimentul asigurat pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a facut asigurarea si care intr-adevar s-a produs. ( in cazul asigurarii contra incendiului, incendiul survrnit ) . Spre deosebire de risc care este un eveniment ce se poate ivi, cazul asigurat este un eveniment care s-a produs.

PRIN OBIECTUL ASIGURARII

Se intelege ca s-au asigurat anumite bunuri, despagubirile datorate de asigurat ca urmare a raspunderii sale civile fata de o terta persoana (capacitatea de munca) , adica valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pericolului.

PRIN INTERESUL ASIGURARII

in cazul asigurarii de bunuri se intelege dauna efectiva, evaluabila in bani, pe care asiguratul o poate suferi in caz de pierdere sau degradare a bunului asigurat.

In material asigurarilor de bunuri, asigurata poate fi numai persoana care are un interes legitim patrimonial in conservarea bunului respective T persoana care in cazul pieirii sau deteriorarii acestui bun poate suferi un prejudiciu.

Interes la asigurare pot avea ( in afara de proprietar ) uzufructuarul creditorii cu garantii reale depozitarul, etc.

SUMA ASIGURATA

Este suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare la ivirea cazului de asigurat.

PRIMA

Prima de asigurare este suma de bani (remuneratia) pe care o plateste asiguratul (contractantul) asiguratorului pentru asumarea riscului ( pretul asigurarii ) .

PRIN INDEMNIZATIE DE ASIGURARE (despagubire sau suma asigurata )

Se intelege suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului (beneficiarul ) la survenirea cazului asigurat.

DAUNA (PAGUBA)

Paguba de asigurare se numeste prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat. Se au in vedere numai prejudiciile efective suferite de asigurat (damnum emergens), nu si beneficial nerealizat (lucrum cesous) .

Prin sisteme de acoperire de asigurare se intelege modul in care se stabileste nivelsul despagubirii si deci raportu dintre dauna de asigurare si indemnizatia de asigurare.

Si exista :

sistemul acoperirii proportionale

sistemul premiului risc

CLASIFICAREA ASIGURARILOR

1.in functie de natura juridica a raporturilor de asigurare :

asigurari comerciale (pentru ambele parti )

si asigurari mixte (fapta de comert pentru una dintre parti si civila pentru cealalta parte ) deci commercial.civile.

2.potrivit Legii 135/1995 raporturile de asigurare se nasc in baza contractului incheiat intre asigurator si asigurat ( contractant ).

Asigurarile prin efectul legii care se realizau in conditiile prevazute de lege - Decretul 471 /1971, au incetat sa-si produca de la 01.02.1996 data intrarii in vigoare a noii legi a asigurarilor.

De la aceastra data toate asigurarile au devenit contractuale societatile de asigurare fiind obligate sa plateasca indemnizatie de asigurare ( despagubiri sau suma asigurata ) numai daca creditorul indemnizatiei dovedeste:

incheierea

si validitatea

contractului de asigurare in conditiile legii.

Asigurarile contractuale pot fi:

asigurari facultative
si asigurari obligatorii.

Asigurari facultative- raporturile dintre parti deci drepturile si obligatile fiecarei parti se stabilesc prin contracte de asigurare.

Asigurari obligatorii - raporturile se stabilesc tot prin contractile dintre paprti, numai ca ambele parti au obligatia legala de a incheia contractul, iar dreptul si obligatia partilor rezultand din contractul incheiat sunt stabilite de lege.

  1. dupa obiectul asigurarii sunt :

asigurarii de bunuri- obiectul il constituie anumite bunuri: constructie, autovehicul, pentru caz de pieire , furt sau alte evenimente

asigurarea de raspundere civila - obiectul consta in valoarea patrimoniala egala cu despagubirile ce ar urma sa le plateasca asiguratul ca urmare a unui prejudiciu cauzat unei terte persoane pentru care raspunde potrivit legii civile.

Acestea 2 sunt asigurari contra pagubelor sau asigurari de daune avand drept scop repararea prejudiciului care ameninta patrimonial asiguratului.

Drept urmare aceste asigurari au caracter de despagubire / indemnitar.

OBIECTUL DE ASIGURARI DE PERSOANE

il constituie un anumit atribut al persoanei fizice (viata, integritate ).

Nu are caracter de despagubire, reprezentand o masura de prevedere , de capitalizare a unor sume de bani.

4. in functie de subiectele raporturilor de asigurare se disting :

Asigurari directe

Si sigurari

Daca in raporturile de asigurare apar mai multi asiguratri distingem:

Coasigurarea

Si asigurarea mutuala.

In asigurarea directa- raportul de asigurare ia nastere intre asigurator si o alta persoana fizica sau juridica, care are calitatea de asigurat.

Tot asigurare directa este si coasigurarea in care exista mai multi asiguratori.

REASIGURAREA

-reasigurarea reprezinta o asigurare a asiguratorului direct, ambele parti fiind societati comerciale de asigurare.

Reasiguratorul in schimbul primei de reasigurare, contribuie corespunzator cu riscurile preluate la suportarea indemnizatiilor de asigurare pe care reasiguratul le plateste la producerea evenimentului care a facut obiectul reasigurarii.

Reasigurarea contribuie deci la o mai mare dispersare a riscurilor.

ASIGURARILE FACULTATIVE:

Prin contractul de asigurare una dintre parti numita asigurat ( contractant ) se obliga sa plateasca celeilalte parti asigurator o anumita de bani (prima de asigurare), iar asiguratorul se obliga ca, in ipoteza survenirii cazului asigurat, sa plateasca asiguratului (sau contractantului ) ori tertului beneficiar, indemnizatia de asigurare -despagubire sau suma asigurata -in conditiile stabilite in contract.

INCHEIEREA CONTRACTULUI:

-trebuie sa fie incheiat in forma scrisa

-persoana care doreste sa incheie un astfel de contract trebuie sa faca o oferta de contract numita declaratie de asigurare, prin care trebuie sa raspunda in scris, la intrebarile formulate de asigurator.

Momentul incheierii contractului nu coincide obligatoriu cu momentul de la care incepe suportarea riscurilor de catre asigurator.

Momentul suportarii riscurilor de catre asigurator se precizeaza in contractul de asigurare.

Asiguratul - este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite in contract, asiguratorul nefiind obligat sa reaminteasca asiguratului scadenta ratelor de prima.

RISCUL

-trebuie sa fie determinat cu precizie in contract

-trebuie sa fie un eveniment:

viitorposibil

dar incert

-trebuie sa fie independent de fapta intentionata a asiguratului.

Noua lege nu exclude de la asigurare riscul de razboi.

Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare.

ASIGURAREA OBLIGATORIE

Potrivit Legii 136 / 1995 este obligatorie numai asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule supuse inmatricularii in Romania sau care se folosesc pe teritoriul Romaniei, fiind inmatriculate in strainatate.

In materia asigurarilor obligatorii, legea care reglementeaza raporturile dintre parti-nu prevede termene de pasuire.

Incheierea contractului este obligatorie nu numai pentru detinatorii de autovehicule, dar si pentru asigurator.

Refuzul societatii comerciale autorizate de a incheia contractul de asigurare obligatorie, la cererea detinatorului de autovehicul, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda, inclusive masura suspendarii activitatii pe o perioada de pana la un an.

Asigurarea obligatorie se practica numai la asiguratorii autorizati:

care incheind contracte, elibereaza un inscris probator al asigurarii .

aceste asigurarii obligatorii de raspundere civila sunt raporturi de asigurare directa.

Legea nu exclude posibilitatea pentru asigurator de a incheia contractul de reasigurare in baza caruia reasiguratorul, in schimbul primei de reasigurare, sa contribuie la suportarea indemnizatiilor de asigurare pe care reasiguratul este obligat sa le plateasca, la ivirea cazului asigurat, tertele persoane pagubite prin accidentele de autovehicule.

In privinta naturii juridice a contractului de asigurare obluigatorie, ele sunt de regula, commercial- civile (mixte ), intotdeauna comerciale pentru asigurator (acte de comert) atat obiectiv cat si subiectivsi civile pentru asigurati.

Asigurarea este bilateral comerciala numai daca autovehiculul formeaza obiectul comertuluide exemplu autovehiculul firmei, respectiv raspunderea civila revine comerciantului, in aceasta calitate.

Asigurarea de raspundere civila a aparut si functioneaza - in cazul asigurarilor facultative- ca o asigurare impotriva riscului de a plati despagubiri catre terti prejudiciati prin fapta ilicita ce atrage raspunderea civila a asiguratului (asiguratilor ).

Deoarece prin asigurarea obligatorie se urmareste in principal protejarea victimelor accidentelor in circulatie prin repararea prejudiciilor suferite de acestea T actele normative au largit sfera cuprinderii in asigurare, prevazand obligatia asiguratorului de a plati despagubiri victimei nu numai atunci cand raspunderea civila pentru paguba cauzata revine asiguratului, dar si atunci cand:

cel care conducea autovehiculul raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decat asiguratul, de exemplu: persoana care conducea autovehiculul cu sau fara incuviintarea detinatorului (hotul ) . Desi aceste persoane faa a vea calitatea de asigurati potrivit legii - sunt persoane cuprinse in asigurare .

nu exista o persoana a carei responsabilitate civila sa fie angajata intrucat autorul accidentului a ramas neidentificat, dar in acest caz numai daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, de exemplu: hotul de masina responsabil fuge de la locul accidentului si nu este identificat .

deci asigurarea de raspundere civila opereaza si in absenta persoanei responsabile, producandu-se o depersonalizare a raspunderii civile.

Rezulta ca asigurarea obligatorie de raspundere civila este o asigurare colectiva a victimelor accidentelor de autovehicule si totodata o asigurare a persoanelor responsabile de accident impotriva riscului de a plati despagubiri catre tertii prejudiciati prin fapta ilicita ce atrage raspunderea lor civila.

DOMENIUL DE APLICARE

Potrivit Legii "persoanele fizice si cele juridice care detin autovehicule supuse inmatricularii in Romania sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei" .

Sunt exceptate de la asigurarea obligatorie persoanele fizice si cele juridice pentru autovehicule cu o capacitate cilindrica de pana la 69 cm. cubi inclusive.

Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate se considera asigurate, in conditiile Legii 136 /1995 si deci nu au obligatia de a contracta asigurare de raspundere civila in Romania - daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

poseda documente internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei - caz in care pagubele produse sunt acoperite pe baza conventiilor internationale de asigurare de raspundere civila - auto - cartea verde sau cartea albastra.

Numarul de inmatriculare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale incheiate intre Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania si Biroul asiguratorilor de autovehicule din tara de origine.In cazul accidentelor produse de autovehicule detinute de persoane asigurate in strainatate drepturile persoanelor pagubite prin accident se exercita impotriva asiguratorului (din strainatate prin Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania.

Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate si care nu sunt asigurate in strainatate, potrivit celor aratate, sau ale caror asigurari expira in timpul aflarii pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa le asigure la punctual de control pentru trecerea frontierei, respective la societatea de asigurare romana, datorand prime4le de asigurare corespunzator perioadei de la intrarea, respectiv expirarea valabilitatii asigurarii, pana la iesirea autovehiculului din tara.

In privinta domeniului de aplicare- asigurarea obligatorie de raspundere nu acopera riscul accidentelor produse in timpul utilizarii autovehiculului pentru cursele de intreceri, raliuri sau antrenamente. Pentru aceste riscuri se pot incheia asigurari facultative.

CAZUL ASIGURAT -adica evenimentul survenit si care da nastere obligatiei asiguratorului de a plati indemnizatia de asigurare - despagubirile - in conditiile legii T consta in accidentul cauzator de prejudicii tertilor persoane pentru care - potrivit legii civile se angajeaza raspunderea asiguratului sau a persoanei care conducea autovehiculul.

Pentru caracterizarea cazului asigurat - trebuie avute in vedere:

Accidentul de autovehicul producator de pagube unei terte persoane

Raspunderea civila a asiguratului sau a persoanei cuprinse in asigurare.

Daca persoana responsabila de accident (autorul ) a ramas neidentificat dovada existentei unei asigurari valabile a autovehiculului care a cauzat accidentul .

Aceste conditii trebuie intrunite cumulativ pentru a se naste obligatia de desdaunare a asiguratorului :

Sunt cuprinse in asigurare accidentele de autovehicule produse pe teritoriul Romaniei, indifferent de locul producerii lui.

Este indiferent daca accidentul s-a produs din cauza insusirilor proprii ale autovehiculului de exemplu: explozia unui cauciuc, ruperea barei de directie, sau din cauza culpei celui care a condos autovehiculul.

Este necesar insa ca pagubele produse sa-si aiba cauza generatoare in accidentul produs prin mijlocirea autovehiculului, caci asigurarea de raspundere civila obligatorie opereaza numai in cazul pagubelor produse prin accidente de autovehicule.

Asiguratorul datoreaza despagubiri pentru prejudicial cauzat - pentru acest accident se poate angaja raspunderea civila a persoanei asigurate.

In toate cazurile insa, asigurarea obligatorie de raspundere civila acopera numai raspunderea civila delictuala a asiguratului.

In ce priveste raspunderea civila delictuala a asiguratului, poate fi vorba de o raspundere pentru fapta proprie culpabila-art. 998-999 Cod Civil T dar aceasta fapta trebuie sa cauzeze prejudicial prin mijlocire a autovehiculului.

Poate fi vorba si de raspunderea asiguratului pentru fapta altuia - art.1000 alin. 2-4 Cod Civil.

Deasemenea raspunderea asiguratului poate fi si o raspundere obiectiva pentru fapta lucrului in acele ipoteze in care el are calitatea de pazitor juridic al autovehiculului.

Potrivit legii despagubirile sunt datorate de asigurator nu numai atunci cand asiguratul este responsabil de accidentul auto, dar si in cazul in care cel care conducea autovehiculul, raspunzator de producerea accidentului, este o alta persoana decat asiguratul.

Deoarece legea nu distinge, conducerea autovehiculului de catre alta persoana decat asiguratul poate avea loc cu sau fara consimtamantul detinatorului asigurat, de exemplu: hotul de masini.

Asigurarea obligatorie de raspundere civila acopera toate accidentele de autovehicule asigurate, indifferent de persoana care raspunde civil pentru paguba cauzata.

Scopul final al asigurarii este ocrotirea victimelor accidentelor de autovehicule T prin care

s-au creeat conditii pentru plata unor despagubiri chiar daca conditiile raspunderii civile nu ar fi intrunite.

"In caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat ".

Deci asiguratorul este obligat sa plateasca despagubiri nu numai in cazurile in care se poate stabili raspunderea civila a asiguratului sau a conducatorului de autovehicul, dar si atunci cand autorul accidentului a ramas neidentificat.

De exemplu: hotul de masini care a condos autovehiculul furat a disparut de la locul accidentului si nu a fost identificat.

Asiguratorul este obligat sa plateasca despagubiri indiferent ca accidentul a cauzat paguba prin atingere adusa persoanei ori bunurilor.

IPOTEZA AUTORULUI NEIDENTIFICAT

In aceasta ipoteza si daca acoperirea pagubelor produse prin accidente de autovehicule nu poate avea loc in conditiile aratate, legea instituie o alta modalitate de protejare a victimelor accidentelor de circulatie.

s-a constituit fonduls de protectie a victimelor strazii si se administreaza de Biroul asigurarilor de autovehicule, care stabileste o cota procentuala ce se aplica asupra volumului.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1124
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved