Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Cesiunea drepturilor patrimoniale

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micCesiunea drepturilor patrimoniale

In materia aceasta,cesiunea drepturilor este un concept general care acopera orice fel de transmisiune prin acte bilaterale.

Art.43 din legea 8/1996 reglementeaza remuneratia provenita dintr-un contract de cesiune.Aceasta se stabileste prin acordul partilor, calculandu-se fie din incasarile provenite din vanzari, fie printr-o suma fixa(forfetare).Daca partile nu au stabilit remuneratia prin contract, autorul se poate adresa instantei care va avea in vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si utilizarea si orice alte circumstante relevante.De asemenea,al.(3) al art.43 spune ca: in cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. Actiunea in revizuirea contractului este o actiune pe care o intalnim doar in aceasta materie.De asemenea,autorul nu poate renunta anticipat la aceste drepturi.

Conform art.45: in lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica pastreaza dreptul de a o utiliza sub orice forma, cu conditia sa nu prejudicieze publicatia in care a aparut opera.

Reguli speciale pentru anumite categorii de cesiuni

1.Privind contractul de reprezentare teatrala(art.58,59,62)

2.Privind contractul de inchiriere a unei opere(art.63)

3.Privind contractul de reproducere a unei opere de arta plastica(art.83)

Reguli speciale privind unele categorii de opere

1.operele cinematografice si operele audiovizuale(art.64 si urmatoarele)

2.programele pentru calculator(art.72 si urmatoarele)

3.opera de arta plastica, de arhitectura si fotografie(art.83 si 84)

4.protectia portretului, a destinatarului corespondetei, a secretului sursei de informare(art.88 si urmatoarele).

Drepturile conexe drepturilor de autor si drepturile sui-generis

In ceea ce priveste drepturile conexe drepturilor de autor, acestea sunt reglementate prin art.94 care spune: Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari ori executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe.

Privind drepturile sui-generis, acestea au fost introduse in legea 8/1996 prin legea 225/1994, fiind recunoscute pentru fabricantii bazelor de date(art.122 si urmatoarele).

1.Drepturile conexe de artisti interpreti/executanti(cantareti etc)

Acestia nu pot fi protejati juridic in aceleasi conditii ca si autorul operei, existand deosebiri importante, dar protejarea lor juridica este absolut importanta(se regaseste in personalitatea actului respectiv)=>s-a spus ca avem protectie prin niste drepturi conexe drepturilor de autor.

Art.95 din lege spune ca:in sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa iin orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete.Prin acest articol, sunt recunoscute anumite drepturi morale precum: paternitatea propriei interpretari, obligatia ca numele/pseudonimul sa fie indicate la fiecare spectacol, dreptul de a pretinde abtinerea de la orice deformare etc, precum si unele drepturi patrimoniale: dreptul exclusiv de a autoriza/interzice urmatoarele: fixarea interpretarii/executiei, reproducerea, distribuirea, retransmiterea prin cablu etc.

In art.98 al.(2) ni se spune ce se intelege prin “fixare”: se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a lor, cu ajutorul unui dispozitiv.

In art.100 se spune ca: in cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale prevazute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie sa fie expres prevazute in contractul individual de munca.Iar la art.101: In lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore, se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia, in schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si imprumut.Articolul 102 subliniaza ca durata dreptului patrimonial este de 50 deani, de la data interpretarii/executiei, incepand sa curga de la 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.

2.Drepturile producatorilor de inregistrari sonore

In art.103: Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala.(2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi.

Art.105, al.(2) spune ca producatorul de inregistrari sonore are dreptul exclusiv de a autoriza/interzice reproducerea prin orice fel de mijloace si sub orice forma a propriilor inregistrari sonore etc.Dreptul trebuie exercitat in concordanta cu prevederile de principiu ale art.92, al.(1).

Art.106 spune ca durata dreptului este de 50 de ani de la data primei fixari, calculandu-se de la 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.

In aceasta materie nu sunt recunoscute drepturi morale.

3.Drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale(separate in 2004 de drepturile producatorilor de inregistrari sonore)

Art.106 indice 4 spune ca durata drepturilor patrimoniale in acest caz este de 50 de ani,de la data primei fixari,incepand cu 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.

Se recunoaste existenta numai a drepturilor patrimoniale, iar art.106 indice 2 contine mutatis mutandis textul din materia drepturilor producatorilor de inregistrari sonore.

4.Drepturile organismelor de radiodifuziune su televiziune

Art.113 arata ca: Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele:

   a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune;

   b) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit etc.

Art.114 arata ca durata drepturilor este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi.De asemenea, exista o intreaga sectiune a articolelor 117-119 privind comunicarea publica prin satelit a emisiunilor si a serviciilor de programe, precum si o alta sectiune, referitoare la retransmiterea prin cablu.

Drepturile sui-generis ale fabricantilor de baze de date

Sunt reglementate prin articolele 122 indice 1 si urmatoarele.Art.122 indice 1 al.( in sensul prezentei legi, prin baza de date se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate.

Protectia prevazuta in prezentul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.in sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date.

Articolul 122, indice 2, al.(1):Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ.

Articolul 122,indice 3: Fabricantul unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. in cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti

Art.122, indice 4:Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o data cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii bazei de date.

Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor si a drepturilor conexe

Poate fi facuta in mod direct(personal) sau indirect, prin organismele de gestiune colectiva(OGC).

Art.123 din lege spune ca titularii drepturilor isi pot exercita drepturile in mod individual sau pe baza de mandat prin organismele de gestiune colectiva(numai pentru operele aduse anterior la cunostiinta publica).

Apelarea la OGC este obligatorie intr-o singura situatie, respectiv cea descrisa de art.123 indice 1.

Potrivit art.124 si 125: Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe, denumite in cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, in sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari.

Art. 125. Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol se constituie in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, si functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si potrivit prevederilor prezentei legi.

Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege.

Mandatul de gestiune colectiva este acordat direct prin contract scris de titularul drepturilor.Atributia cea mai importanta este aceea de a colecta pentru cei de la care au primit mandat drepturile patrimoniale si de a le atribui acestora potrivt unor reglementari din lege si din statut.OGC se creeaza pe domenii diferite.

Apararea drepturilor materiale de autor, a drepturilor conexe si sui-generis.

Principiul este ca aceasta se face pe cale civila/administrativa(indeosebi contraventionala)/penala.

Art.140 din lege spune :Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:

a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;

b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile-pirat etc.

Pentru unele incalcari ale legii este nevoie de plangere prealabila, pentru cele mai multe dintre ele, organele se sesizeaza din oficiu.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1066
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site