Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DESENELE SI MODELELE INDUSTRIALE - PROCEDURA DE INREGISTRARE A DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDESENELE SI MODELELE INDUSTRIALE

1. NOTIUNILE DE DESEN SI MODEL INDUSTRIALDezvoltarea intensiva a relatiilor de productie industriala si concurenta crescanda din ultimele doua secole pentru cucerirea si controlarea pietelor de desfacere a determinat producatorii sa caute noi forme de atragere a consumatorilor prin argumente estetice, pe langa cele tehnice si de calitate traditionale. In aceste circumstante si-au facut aparitia creatiile de forma menite sa individualizeze prin elemente estetice produsele industriale.

Din punct de vedere al destinatiei, drepturile relative la desenele si modelele industriale fac parte din categoria asa-numitei proprietati industriale, desi ele prezinta unele particularitati care le situeaza la interferenta dintre drepturile de autor si drepturile de proprietate industriala. Acest fapt se datoreaza efortului creator care a stat la baza crearii lor, anume creatia estetica. Unii autori considera ca desenele si modelele industriale formeaza o categorie aparte de creatii intelectuale, pe langa cele traditionale corespunzatoare drepturilor de autor si drepturilor de proprietate industriala. Aceasta noua categorie o formeaza creatiile artistice sau ornamentale destinate industriei, concretizate intr-un obiect cu caracter utilitar, dar care, spre deosebire de creatia tehnica, nu trebuie sa aiba caracter de noutate, acest gen de creatii artistice sau ornamentale fiind relevate printr-o creatie estetica care individualizeaza produsul. Spre deosebire de marci, care au si ele rolul de a individualiza produsul, desenul sau modelul industrial, din perspectiva gradului de determinare, are un caracter individual, pentru un anume produs, chiar daca acesta este reprodus si multiplicat la scara industriala, pe cand marcile au un caracter generic, pentru o anume categorie de produse sau servicii. De asemenea, marcile nu au un caracter preponderent estetic.

Desenul industrial reprezinta aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului in sine.

Modelul industrial este definit drept aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau ornamentatia produsului in sine.

Clasificarea desenelor si modelelor industriale se face potrivit Aranjamentului de la Locarno din 8 octombrie 1968 privind clasificarea internationala a desenelor si modelelor industriale , revizuit periodic si care a ajuns in prezent la a opta editie , in 32 de clase, fiecare cuprinzand mai multe subclase, in functie de specific.

Cadrul juridic de protectie a desenelor si modelelor industriale este reprezentat de Legea nr. 129/1992 privind desenele si modelele industriale si Legea nr. 15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind inregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale[8].

2. CONDITIILE DE INREGISTRARE ALE DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

Din economia textului Legii nr 129/1992 republicata rezulta ca, pentru inregistrarea desenelor si modelelor industriale, intelese in sensul art. 2, se impune respectarea a sapte conditii de fond:

Noutatea. Un desen sau model industrial este considerat nou daca nici un desen sau model industrial identic nu a fost facut public[9] inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.

Caracterul individual. Se considera ca un desen sau model industrial are caracter individual daca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsa asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inainte de data de prioritate. Se considera ca desenele sau modelele industriale sunt identice daca trasaturile lor caracteristice difera numai in ceea ce priveste detaliile nesemnificative[10].

Daca un desen sau model industrial aplicat la un produs sau incorporat intr-un produs constituie o parte componenta a unui produs complex, acesta va fi considerat nou si avand caracter individual numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) partea componenta, o data incorporata in produsul complex, ramane vizibila pe durata utilizarii normale a acestuia; utilizare normala inseamna utilizarea de catre beneficiar, fara a include intretinerea sau reparatiile;
    b) caracteristicile vizibile ale partii componente indeplinesc ele insele conditiile privind noutatea si caracterul individual.

Caracterul industrial. Un desen sau model este considerat industrial daca obiectul la care se refera desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industriala sau artizanala ori de cate ori este necesar.[11]

Conformitatea cu ordinea publica si bunele moravuri. Sunt excluse de la protectie desenele sau modelele industriale ale caror destinatie si aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri[12].

Nedeterminarea desenului sau modelului de o functie tehnica. Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o functie tehnica nu poate fi anregistrat. Nu poate fi anregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus in forma si la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul in care este incorporat sau la care este aplicat sa fie legat mecanic ori amplasat in jurul unui alt produs, astfel incat fiecare dintre produse sa-si poata indeplini functia[13].

Obligatia ca desenul sau modelul sa poarte asupra unui produs cu functie utilitara. Aceasta conditie presupune ca bunul sa fie utilizabil in practica si necesar.

Caracterul estetic. Acesta nu este expres prevazut de lege, dar este o consecinta logica a obiectului protectiei; la originea desenului sau modelului industrial se afla un act de creatie estetica ce confera produsului identitate, originalitate si personalitate.

Conditiile de forma se aseamana intr-o mare masura cu cele care se cer pentru alte categorii de drepturi de proprietate industriala: depunerea unei cereri de inregistrare la OSIM; plata taxei de inscriere si, optional, asistenta din partea unui consilier in materie de proprietate industriala autorizat[14].

Cererea trebuie sa fie redactata in limba romana si sa contina:

a) solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului industrial;

b) datele de identificare ale solicitantului;

c) numarul de desene sau modele industriale pentru care se solicita protectia;
    d) indicarea produselor in care este incorporat desenul sau modelul industrial, daca este cazul;

e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicita protectia, asa cum apar in reprezentarile grafice depuse;

f) numele autorilor sau o declaratie pe raspunderea solicitantului, ca autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati in cerere si/sau in publicatiile desenului sau modelului industrial;

g) reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial , in 3 exemplare.

Cererea de inregistrare mai poate contine, dupa caz, si alte elemente care nu conditioneaza data depozitului reglementar:

a) datele de identificare ale mandatarului autorizat, in cazul in care acesta a fost desemnat in cererea de inregistrare;

b) actele de prioritate, in cazul in care se invoca una dintre prioritatile prevazute la art. 19 si 20;

c) solicitarea amanarii publicarii;

d) procura de reprezentare in fata O.S.I.M.;

e) declaratia indicand informatiile care, dupa cunostinta solicitantului, permit sa se dovedeasca indeplinirea conditiilor de acordare a protectiei desenului sau modelului industrial pentru care se solicita inregistrarea.

3. PROCEDURA DE INREGISTRARE A DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

Cererea de inregistrare si descrierea, insotite de reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial ori, dupa caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. si constituie depozitul national reglementar .

O.S.I.M. inregistreaza cererea daca sunt depuse minimum urmatoarele: o cerere care sa contina solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare ale solicitantului si reprezentarile grafice sau specimenele, intr-un exemplar.

Daca in termen de doua luni de la data depunerii cererii de inregistrare nu sunt depuse completarile necesare pentru constituirea depozitului national reglementar cererea de inregistrare se respinge.

Data depozitului national reglementar este data la care au fost depuse documentele prevazute de lege sau data care rezulta din tratatele ori conventiile privind desenele sau modelele industriale, la care Romania este parte.
In Registrul national al cererilor depuse se inscriu depozitele nationale reglementare, precum si depozitele internationale constituite conform Aranjamentului de la Haga.

Depozitul national reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model industrial.

Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor parti la conventiile la care Romania este parte beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni, cu incepere de la data primului depozit, daca solicita protectia in acest termen, pentru acelasi desen sau model. Se recunoaste un drept de prioritate de 6 luni, intemeiat pe un depozit de model de utilitate .

Invocarea prioritatii se poate face si in urma expunerii desenului sau modelului industrial intr-o expozitie internationala, daca cererea este depusa in termen de 6 luni de la data introducerii produsului an expozitie.

      Prioritatile mentionate anterior sunt recunoscute daca sunt invocate o data cu depunerea cererii si daca in termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.

Cererile de inregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinari preliminare din care sa rezulte:

a) indeplinirea conditiilor de forma ale cererii;

b) indeplinirea conditiilor prescrise pentru reprezentarile grafice;

c) indeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere;

d) achitarea taxelor in termenul si cuantumul prevazute de lege.

Daca se constata neregularitati, acestea se notifica solicitantului, acordandu-i-se un termen necesar pentru remedieri. In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate in termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dupa caz, nu se va recunoaste prioritatea.

Datele bibliografice ale cererii de inregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, in alb-negru sau, la cerere, in culori. Publicarea cererilor internationale de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale este considerata o publicare conform legii.

Persoanele interesate pot face opozitii scrise la O.S.I.M. privind inregistrarea desenului sau modelului industrial, in termen de 3 luni de la data publicarii acestuia, pentru urmatoarele motive:

a) desenul sau modelul industrial nu are noutate;

b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;

c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintai cererea;

d) incorporeaza, fara acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat.

Opozitiile se solutioneaza de catre o comisie de specialitate in termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.

Cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examineaza de catre Comisia de examinare desene si modele industriale. Comisia hotaraste, dupa caz, inregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, in termen de 12 luni de la data publicarii cererii.

Inregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face in Registrul national al desenelor si modelelor industriale si se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.

Cererea de inregistrare va fi respinsa daca nu sunt indeplinite conditiile de fond si forma prevazute de Legea nr. 129/1992 republicata; nu sunt achitate taxele legale in termenele si cuantumurile prevazute de lege; incorporeaza, fara acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat.

       Eliberarea certificatelor de inregistrare de desene sau modele industriale de catre O.S.I.M. se face in temeiul hotararilor de admitere ramase definitive, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea de admitere a ramas definitiva.
    Solicitantul sau titularul certificatului de inregistrare care, din motive de forta majora, nu a putut sa respecte un termen privind procedurile in fata O.S.I.M. este repus in termen, daca prezinta o cerere motivata, in termen de 60 de zile de la incetarea cauzei care l-a impiedicat sa actioneze, dar nu mai tarziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.

Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe 3 perioade succesive de 5 ani. Pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere in vigoare a acestuia. Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturi.  

4. DREPTURILE TITULARULUI DESENELOR SI MODELELOR INDUSTRIALE

4.1. Titularul drepturilor asupra desenelor si modelelor industriale

Titlul de protectie a desenelor si modelelor industriale este ceritficatul de inregistrare, care confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare. Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine creatorului ori succesorului sau in drepturi, pentru desenele si modelele industriale create in mod independent.

Daca mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine aceleia care a depus cea dintai cererea de inregistrare la O.S.I.M. sau, daca o prioritate a fost recunoscuta, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate.

Pana la proba contrara, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial.

In cazul in care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativa, dreptul la certificatul de inregistrare apartine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.

In cazul in care desenul sau modelul industrial este realizat de catre un salariat in cadrul atributiilor sale de serviciu, incredintate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine unitatii angajatoare, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.

Persoanele fizice sau persoanele juridice avand domiciliul sau sediul, dupa caz, in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile legii romane in conditiile conventiilor si tratatelor internationale privind desenele si modelele industriale, la care Romania este parte.

4.2. Drepturile titularului

Certificatul de inregistrare confera titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial si dreptul de a interzice tertilor sa efectueze, fara consimtamantul sau, urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vanzare, folosirea, importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirea spre vanzare sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul industrial este incorporat sau la care acesta se aplica.

Incepand cu data publicarii cererii persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului de inregistrare beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite de lege pana la eliberarea certificatului de inregistrare, cu exceptia cazurilor in care cererea de inregistrare a fost respinsa sau retrasa.

Incalcarea acestor drepturi atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despagubirilor se poate executa numai dupa eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial.

Titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera 'D' inscrisa intr-un cerc, insotita de numele titularului sau numarul certificatului.

Creatorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea in certificatul de inregistrare eliberat, precum si in orice acte sau publicatii privind desenul sau modelul industrial. Datele din certificatul de inregistrare se inscriu in carnetul de munca.

Creatorul, titular al certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract cu persoanele care exploateaza desenul sau modelul industrial. In cazul incheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc in acest contract.

4.3. Transmiterea drepturilor titularului

Ca si in cazul altor drepturi de proprietate industriala, transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului desenelor si modelelor industriale poate avea loc prin cesiune, licenta exclusiva sau neexclusiva si succesiune legala sau testamentara. Transmiterea poate purta asupra drepturilor nascute din certificatul de inregistrare, dar si asupra drepturilor ce decurg din cererea de eliberare a certificatului si asupra dreptului la eliberarea certificatului.

4.4. Stingerea drepturilor

In afara de revocarea din oficiu a hotararii de inregistrare si, pe cale de consecinta, anularea titlului de catre OSIM, legea prevede si alte modalitati de stingere a drepturilor titularului desenelor si modelelor industriale:

a) la expirarea perioadei de valabilitate, rspectiv prin prescrierea dreptului exclusiv asupra desenului sau modelului industrial;

b) prin anularea certificatului de inregistrare, ce poate fi solicitata de orice persoana interesata la Tribunalul Municipiului Bucuresti;

c) prin decaderea titularului din drepturi, in cazul neachitarii taxei de mentinere in vigoare a certificatului;

d) prin renuntarea la drept a titularului certificatului de inregistrare.

4.5. Apararea drepturilor titularului

In prezent, desenele si modelele industriale se bucura de protectie atat in cadrul dreptului de autor, cat si de protectia specifica realizata prin Legea nr 129/1992 republicata. Titularul drepturilor asupra desenelor si modelelor industriale poate opta intre cele doua acte normative sau poate recurge la ambele, in temeiul art. 8 din Legea nr. 129/1992 republicata. El are la indemana atat actiuni civile (cererile in raspundere civila delictuala sau contractuala, in anularea sau constatarea nulitatii unor acte juridice incheiate cu terte persoane, si care sunt reglementate potrivit dreptului comun), cat si penale (art. 49 si 51 din Legea nr. 129/1992 republicata).

Legea incrimineaza urmatoarele fapte:

a) insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului industrial;

b) reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului industrial in scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vanzare, vanzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse in vederea punerii in circulatie ori folosirii, fara acordul titularului certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial, in perioada de valabilitate a acestuia (infractiunea de contrafacere).

Titularul are dreptul la despagubiri pentru toate prejudiciile suferite si, de asemenea, poate solicita instantei judecatoresti dispunerea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor asupra unui desen sau model inregistrat si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba, precum si dispunerea, imediat dupa vamuire, a unor masuri de incetare a faptelor de incalcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost savarsite de un tert cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate care implica o atingere a acestor drepturi.

Pentru ordonarea masurilor asiguratorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.Eminescu, Y., Protectia desenelor si modelelor industriale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1993, p. 5;

Desenele si modelele industriale sunt tot mai mult numite creatii artistice aplicate in industrie sau design industrial; a se vedea, in acest sens, si Geambazu, V.C., Estetica industriala, in Revista Romana de proprietate industriala nr. 3/1997, p. 5-7;

Art. 2 lit. d) din Legea nr. 129/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.Of. nr. 193 din 26 martie 2003;

Art. 2 lit. h) din Legea nr. 129/1992 republicata;

Romania a aderat la Aranjamentul de la Locarno prin Legea nr. 3/1998, publicata in M.Of. nr. 10 din 14 ianuarie 1998;

www.osim.ro;

Publicata in M.Of. nr. 1 din 8 ianuarie 1993 si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicata in M.Of. nr. 43 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 383/2002, publicata in M.Of. nr. 471 din 2 iulie 2002, rectificata in M.Of. nr. 691 din 20 septembrie 2002 si republicata in M.Of. nr. 193 din 26 martie 2003;

Publicata in M.Of. nr. 103 din 28 februarie 2001;

n ceea ce priveste publicitatea, art. 10 din Legea nr. 129/1992 face precizarile necesare. Astfel: " [] se considera ca un desen sau model industrial a fost facut public daca a fost publicat sau a fost expus, utilizat in comert sau divulgat in alt mod, cu exceptia cazului in care aceste actiuni nu puteau deveni cunoscute in cursul normal al activitatii din domeniul respectiv, inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.

Nu se considera ca desenul sau modelul industrial a fost facut public dacaaa fost divulgat unei terte persoane in conditii de confidentialitate explicite sau implicite.

Nu se considera ca s-a produs o divulgare daca un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protectie a fost facut public de catre autor, de succesorul sau in drepturi sau de un tert, ca urmare a informatiilor oferite de autor sau a actiunii intreprinse de catre acesta ori de catre succesorul lui in drepturi, in cursul perioadei de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Se considera abuz aducerea la cunostinta publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum si valorificarea acestuia fara acordul autorului.

Nu este luata in considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz fata de autor sau succesorul sau in drepturi, produsa in perioada de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.";

Detaliile nesemnificative reprezinta acele elemente grafice sau de forma, care nu determina caracterul individual al desenului sau modelului industrial (art. 2 lit. e din Legea nr. 129/1992 republicata);

Art. 2 lit. f din Legea nr. 129/1992 republicata;

Art. 12 din Legea nr. 129/1992 republicata;

Art. 11 din Legea nr. 129/1992 republicata;

Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea este obligatorie, cu exceptia depunerii cererii (art. 16 din Legea nr. 129/1992 republicata);

Reprezentarile grafice trebuie sa redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de inregistrare, astfel incat caracteristicile sale estetice sa fie evidentiate. In caz contrar, cererea de inregistrare se respinge. Reprezentarile grafice trebuie sa fie de o calitate suficienta, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial sa fie evidentiate si publicarea sa fie posibila. In cazul unui desen industrial reprezentarile grafice pot fi insotite de 3 specimene (art. 14 din Legea nr. 129/1992 republicata);

Depozitul national reglementar poate fi simplu sau multiplu. Un depozit simplu se refera la un singur desen sau model industrial. Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi incorporate in aceeasi categorie de produse, in conformitate cu clasificarea internationala a desenelor si modelelor industriale.

Desenele si modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sa satisfaca o regula de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori trebuie sa apartina aceluiasi ansamblu sau compozitii de articole (art. 17 din Legea nr. 129/1992, republicata);

Modelul de utilitate reprezinta o creatie care rezolva o problema tehnica, in special cu privire la forma constructiei, asamblarea unui produs, si prezinta noutate pe plan mondial; (art. 2 lit. i din Legea nr. 129/1992 republicata);

Potrivit dispozitiilor art. 38 din Legea nr. 129/1992 republicata;

Se considera desen sau model industrial creat in mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativa sau de catre salariati, in cadrul atributiilor de serviciu (art. 3 alin. 2 din Legea nr. 129/1992 republicata);

Potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 129/1992 republicata;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2144
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved