Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Drept civil Dreptul de mostenire - TEST GRILA

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDrept civil Dreptul de mostenire - TEST GRILA

MULTIPLE CHOICE

Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale sunt:A. transmisiunea mostenirii este o transmisiune pentru cauza de moarte;

B. transmisiunea mostenirii este o transmisiune universala;

C. transmisiunea mostenirii este o transmisiune de bunuri privite in individualitatea lor

specifica.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

In functie de data deschiderii succesiunii se stabilesc:

A. capacitatea succesibilului de a mosteni;

B. data pana la care retroactiveaza acceptarea mostenirii sau renunarea la aceasta;

C. legea in vigoare la deschiderea succesiunii, in cazul unui conflict intre legi succesorale

succesive.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Pentru ca o persoana sa poata mosteni trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

A. sa aiba capacitate succesorala;

B. sa nu fie nedemna de a mosteni;

C. sa aiba vocatie succesorala.

1 B+C

2 A+C

3 A+B+C

Are capacitate succesorala:

A. persoana care este nascuta si se afla in viata la data deschiderii succesiunii;

B. copilul nenascut la data deschiderii succesiunii;

C. copilul nenascut, dar conceput la data deschiderii succesiunii.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Mostenirea se deschide:

A. la ultimul domiciliu al defunctului;

B. domiciliul pe care il statorniceste legea, in cazul mostenirii minorului sau a interzisului

judecatoresc;

C. la domiciliul tutorelui, in cazul mostenirii celui interzis sau a minorului aflat sub tutela.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Art. 655 Cod civil prevede urmatoarele cazuri de nedemnitate succesorala:

A. atentatul la viaa celui care lasa mostenirea;

B. acuzaia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea;

C. denunarea omorului a carui victima a fost cel care lasa mostenirea.

1 A+B

2 A+C

3 B

Atentatul la viaa celui care lasa mostenirea este caz de nedemnitate daca sunt intrunite

urmatoarele condiii:

A. omorul sa fi fost savarsit din culpa;

B. mostenitorul sa fi fost condamnat pentru omorul defunctului sau pentru tentativa de a-l

omori;

C. hotararea penala de condamnare sa fi ramas definitiva.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

In dreptul civil actual, cazurile de nedemnitate sunt stabilite de:

1 lege;

2 instana de judecata;

3 persoana cu vocaie succesorala.

O persoana poate avea vocaie la mostenire:

A. in temeiul legii;

B. in temeiul voinei parilor;

C. in temeiul testamentului.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Mostenirea legala:

A. ia in considerare solidaritatea familiala decurgand din rudenie;

B. intervine cand cel care lasa mostenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale in

favoarea unei sau unor persoane;

C. asigura transmisiunea din cauza de moarte a patrimoniului celui decedat

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

Gradul de rudenie:

A. este distana dintre doua rude masurata pe linia legaturii de rudenie, dupa numarul nasterilor;

B. se stabileste in linie dreapta;

C. se stabileste in linie colaterala.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

Copii, nepoii si stranepoii frailor si surorilor defunctului fac parte din clasa:

1 colateralilor ordinari;

2 ascendenilor privilegiai si a colateralilor privilegiai;

3 ascendenilor ordinari.

Bunicii si strabunicii defunctului fac parte din clasa:

1 ascendenilor privilegiai si a colateralilor privilegiai;

2 ascendenilor ordinari;

3 colateralilor ordinari.

Conform principiilor devoluiunii legale a mostenirii:????

A. mostenirea este deferita clasei preferate de lege;

B. inauntrul aceleiasi clase, mostenirea se cuvine rudei de gradul cel mai apropiat;

C. daca sunt mai multe rude din aceeasi clasa si in grad diferit, ele vin deopotriva la mostenire,

avand drept la pari egale.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

In linie colaterala:

A. se numara nasterile urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun si coborand apoi

de la acesta pana la cealalta ruda,

B. fraii sunt rude de gradul al doilea;

C. unchiul si nepotul sunt rude de gradul al patrulea.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

In linie dreapta:

A. fiul si tatal sunt rude de gradul intai;

B. fraii sunt rude de gradul al doilea;

C. nepotul de fiu si bunicul sunt rude de gradul al doilea.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Codul civil admite reprezentarea in urmatoarele cazuri:

A. in ordinul descendenilor in linie dreapta;

B. in ordinul ascendenilor privilegiai;

C. in ordinul colateralilor privilegiai.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Pentru ca reprezentarea succesorala sa poata opera, se cer intrunite urmatoarele condiii:

A. locul celui reprezentat trebuie sa fie vacant;

B. locul celui reprezentant trebuie sa fie vacant;

C. locul celui reprezentat sa fie util.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

In cazul reprezentarii succesorale, se cer intrunite urmatoarele condiii in persoana celui care

reprezinta:

A. reprezentantul sa fie ascendent in linie dreapta a celui reprezentat;

B. reprezentantul sa fie descendent in linie dreapta a celui reprezentat;

C. reprezentantul trebuie sa aiba o vocaie proprie la mostenirea defunctului.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

In temeiul reprezentarii succesorale:??????

A. reprezentatul urca si locul si gradul celui reprezentat;

B. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat;

C. efectele reprezentarii se produc de drept, chiar in afara de voina succesibililor.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

Clasa descendenilor:

A. este alcatuita din copii defunctului si urmasii acestora;

B. fac parte din aceasta clasa copiii din casatorie, din afara casatoriei a caror filiaie a fost

stabilita potrivit legii, precum si cei adoptai;

C. culeg 1/2 din mostenire in concurs cu soul supravieuitor al defunctului.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Daca parinii vin in concurs cu colateralii privilegiai la mostenirea copilului lor, mort fara

posteritate, intinderea drepturilor succesorale este diferita:

A. cand exista un singur parinte in concurs cu fraii si surorile defunctului sau descendenii

acestora, parintele va primi 1/2 din mostenire;

B. cand exista un singur parinte in concurs cu fraii si surorile defunctului sau descendenii

acestora, parintele va primi 1/4 din mostenire;

C. cand exista ambii parini in concurs cu fraii si surorile defunctului sau descendenii

acestora, parinii vor primi 1/2 din mostenire.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Cota succesorala a colateralilor privilegiai este urmatoarea:

A.1/4din mostenire cand vin in concurs cu ambii parini ai defunctului;

B.1/2din mostenire cand vin in concurs cu ambii parini ai defunctului;

C.3/4din mostenire cand vin in concurs cu un singur parinte al defunctului.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Colateralii ordinari:

A. pot veni la mostenire in virtutea dreptului lor propriu;

B. pot veni la mostenire prin reprezentare;

C. cel mai apropiat in grad inlatura de la mostenire pe ceilali, iar cei de acelasi grad succed in

pari egale

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Cota succesorala a soului supravieuitor este de:

A. 3/4 din mostenire cand vine in concurs cu ascendenii sau colateralii ordinari;

B. 1/2 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendenii acestora;

C. 1/4 din mostenire cand vine in concurs cu copiii defunctului sau cu descendenii acestora.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Soul supravieuitor. ?????????

1 poate fi inlaturat de la mostenire de rudele defunctului;

2 poate inlatura de la mostenire rudele defunctului;

3 nu poate inlatura de la mostenire rudele defunctului, indiferent din ce clasa fac ele parte.

Potrivit legii, soul supravieuitor:

A. are un drept de mostenire in concurs cu oricare clasa de mostenitori;

B. are dreptul la 1/4 din mostenire in deplina proprietate cand vine in concurs cu alte rude decat

descendenii;

C. are un drept temporar de abitaie asupra casei de locuit.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Soul supravieuitor dobandeste un drept de abitaie asupra casei in care a locuit daca sunt

intrunite urmatoarele condiii:

A. sa nu aiba locuina proprie;

B. casa in care a locuit sa faca parte din mostenirea soului decedat;

C. soul sa mosteneasca singur.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Testamentul prezinta urmatoarele caractere juridice:

A. este un act juridic unilateral;

B. este un act esenialmente irevocabil;

C. este un act esenialmente revocabil.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Testamentul cuprinde:

A. legate;

B. exheredari;

C. recunoasterea unui copil din casatorie.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Sunt relativ incapabili de a primi prin testament:

A. tutorele de la minorul ce se afla sub ocrotirea sa;

B. medicii si farmacistii de la persoanele pe care le ingrijesc;

C. minorii si interzisii.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

Sunt absolut incapabili de a primi prin testament:

1 preoii, de la cei pe care ii asista;

2 medicii si farmacistii de la persoanele pe care le ingrijesc;

3 minorii si interzisii.

Testamentul poate fi:

A. olograf;

B. autentic,

C. mistic sau secret.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

Din punct de vedere al obiectului lor, legatele pot fi:

1 legatul universal, care confera legatarului chemare la o fraciune din mostenire sau la o

masa de bunuri determinate;

2 legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocaie la intreaga

mostenire;

3 legatul cu titlu particular, care confera vocaie la unul sau mai multe bunuri succesorale

singulare, privite ut singuli

Ineficacitatea legatelor poate rezulta prin:

A. voina legiuitorului;

B. voina testatorului;

C. hotarare judecatoreasca.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Voina testatorului de a revoca legatul se poate manifesta si tacit, ea rezultand neindoielnic din

anumite acte sau fapte ale acestuia, cum ar fi:

A. incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispoziiile testamentului posterior si cele din

testamentul anterior

B. instrainarea voluntara de catre testator a bunului care face obiectul unui legat cu titlu

universal;

C. distrugerea de catre testator, sau din ordinul lui, a obiectului legatului cu titlu particular sau a

testamentului in care este cuprins legatul.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

Revocarea judecatoreasca a legatelor:

A. este opera instanei judecatoresti;

B. poate avea loc in timpul vieii testatorului, la cererea celor interesai;

C. are loc in cazurile expres prevazute de lege.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Potrivit Codului civil, revocarea judecatoreasca a legatelor opereaza pentru:

A. neexecutarea sarcinii de catre legatarul gratificat printr-un legat cu sarcina;

B. daca gratificatul a atentat la viaa dispunatorului;

C. injuria grava la adresa memoriei defunctului.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

Certificatul de mostenitor:

1 este actul final al procedurii succesorale contencioase, intocmit de notarul public;

2 cuprinde acordul mostenitorilor cu privire la calitatea de mostenitor a fiecaruia,

compunerea masei succesorale, precum si cotele ce revin mostenitorilor din patrimoniul

defunctului;

3 se elibereaza de notarul public dupa ce a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii.

Certificatul de mostenitor:

A. nu reprezinta temeiul legal al dreptului de mostenire;

B. reprezinta temeiul legal al dreptului de mostenire,

C. indeplineste doar funcia de instrument probator ale carui date pot fi infirmate in cadrul

aciunii in anulare.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor se analizeaza:

A. intre soul supravieuitor si legatarul cu titlu particular;

B. intre mostenitori;

C. faa de teri.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Cauzele de nulitate sau anulare a legatelor privesc

A. capacitatea persoanei care face actul;

B. viciile de consimamant,

C. lipsa formei cerute de lege pentru valabilitatea actului.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Revocarea voluntara a legatelor:

A. este opera testatorului;

B. se poate face cu consimamantul mostenitorilor legali;

C. se realiza deoarece dispoziiile testamentare sunt, in principiu, acte revocabile.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Din punct de vedere al modului de manifestare a voinei revocatorii, revocarea voluntara a

testamentului poate fi:

1 expresa sau tacita;

2 absoluta sau relativa;

3 totala sau pariala.

Actele juridice avand ca obiect bunurile mostenirii pe care mostenitorul aparent le-a incheiat cu

terii:

A. actele de administrare se menin;

B. actele de dispoziie privind bunuri mobile se menin daca terul dobanditor a fost de buna -

credina;

C. actele de dispoziie prind bunuri imobile se anuleaza conform principiului error communis

facit jus.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Petiia de ereditate:

1 este o aciune imprescriptibila prin care un mostenitor cere instanei judecatoresti

recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;

2 este o aciune prescriptibila prin care un mostenitor cere instanei judecatoresti

recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar;

3 este o aciune prescriptibila prin care un mostenitor cere instanei judecatoresti

recunoasterea titlului sau de mostenitor legal sau testamentar si obligarea celui care deine

bunurile succesorale sa le restituie.

Procedura succesorala notariala:

1 este o procedura necontencioasa si obligatorie;

2 este o procedura contencioasa si facultativa;

3 este o procedura necontencioasa si facultativa.

Procedura succesorala notariala poate fi deschisa:

A. la cererea oricarui mostenitor legal sau testamentar;

B. la cererea procurorului;

C. la cererea primarului localitaii in raza careia defunctul a avut ultimul domiciliu, in cazul

mostenirii vacante, cand statul urmeaza a prelua bunurile imobile ale cerui care a murit fara

a lasa mostenitori.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Inventarul bunurilor succesorale:

A. se face in cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesai;

B. se face in mod obligatoriu de notarul public, personal;

C. se face de notarul public, personal sau printr-un delegat.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

In cadrul procedurii succesorale, notarul public:

A. stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor;

B. stabileste intinderea drepturilor succesorale;

C. stabileste compunerea masei succesorale.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

Eliberarea certificatului de mostenitor se face:

1 in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii;

2 in termenul general de prescripie de 3 ani;

3 in termen de 20 de zile de la data incheierii finale.

Procedura succesorala notariala se poate suspenda:

A. cand a trecut 1 an de la deschiderea succesiunii si succesibilii, desi au fost legal citai, nu s-

au prezentat ori au abandonat procedura succesorala, fara a cere eliberarea certificatului de

mostenitor;

B. cand succesibilii isi contesta unul altuia calitatea sau nu se ineleg cu privire la compunerea

masei succesorale ori la intinderea drepturilor ce li se cuvin;

C. cand mostenitorii sau alte persoane interesate prezinta dovada ca s-au adresat instanei de

judecata pentru stabilirea drepturilor lor.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Dispoziia testatorului prin care coindivizarii sunt obligai sa ramana in indiviziune este:

1 valabila, deoarece fiecare coindivizar poate dispune liber de cota sa parte ideala din

mostenire;

2 valabila, in raport de regula unanimitaii care presupune ca actele privind un anumit bun

trebuie facute cu consimamantul unanim al coindivizarilor;

3 nula, in raport de dispoziiile art. 728 Cod civil, care consacra imprescriptibilitatea

dreptului de a cere iesirea din indiviziune.

Persoanele care pot cere impareala mostenirii sunt:

A. succesorii in drepturi ai coindivizarilor;

B. creditorii personali ai coindivizarilor;

C. coindivizarii.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

Impareala mostenirii este un act juridic:

1 constitutiv;

2 translativ;

3 declarativ.

Datoriile si sarcinile mostenirii se impart:

A. de drept, intre comostenitori;

B. de la data deschiderii mostenirii;

C. proporional cu partea ereditara a fiecaruia.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

Constituie obiect al imparelii:

A. in principiu, numai bunurile existente in patrimoniul defunctului la data decesului;

B. prin excepie, fructele produse de bunurile aflate in masa succesorala ulterior deschiderii

mostenirii;

C. prin excepie, bunurile individual determinate care fac obiectul unor legate cu titlu

particular, asupra carora legatarii au dobandit un drept real inca din momentul deschiderii

succesiunii.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Raportul donaiilor:

1 este o operaie de readucere (raportare), de catre anumii mostenitori, la masa succesorala,

a bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donaie;

2 este o operaiune de readucere (raportare), de catre anumii mostenitori, la masa

succesorala a datoriilor pe care le-au avut faa de cel care lasa mostenirea;

3 este o operaiune de readucere (raportare), de catre anumii mostenitori, la masa

succesorala a bunurilor pe care le-au primit cu titlu de donaie, precum si a datoriilor pe

care le-au avut faa de cel care lasa mostenirea.

Sunt obligai la raportul donaiilor:

A. descendenii defunctului;

B. soul supravieuitor;

C. soul supravieuitor cand vine in concurs cu descendenii defunctului.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Pentru a exista obligaia de raport se cer indeplinite urmatoarele condiii:

A. mostenitorul gratificat prin donaie sa aiba calitatea de descendent sau de so supravieuitor,

acesta din urma numai cand vine in concurs cu descendenii;

B. mostenitorul gratificat sa fi acceptat mostenirea;

C. donaia sa fi fost facuta fara scutire de raport.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

Sunt supuse raportului:

1 toate donaiile, indiferent de forma in care au fost realizate;

2 cheltuielile de hrana, intreinere, educaie, de invaare a unui mestesug, cheltuielile de

nunta si darurile obisnuite;

3 fructele sau veniturile bunurilor supuse raportului dobandite anterior deschiderii

mostenirii

Raportul donaiilor, prin echivalent, se poate realiza:

A. prin preluare;

B. prin imputaie;

C. in bani.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

Aciunea privind raportarea donaiilor:

A. are un caracter real;

B. dreptul la aciune se poate exercita in cadrul termenul de prescripie de 3 ani;

C. termenul de prescripie curge de la data deschiderii mostenirii.

1 B

2 B+C

3 A+C

Impareala mostenirii prin buna invoiala:

A. se poate face verbal;

B. se poate constata intr-un inscris;

C. este permisa daca toi comostenitorii, indiferent daca au acceptat sau nu mostenirea, sunt

prezeni.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Impareala mostenirii se face obligatoriu pe cale judecatoreasca:

A. cand in masa succesorala se afla terenuri;

B. in cazul in care unul dintre copartasi nu este prezent la impareala, nici personal si nici prin

reprezentare;

C. in cazul in care unul dintre copartasi este minor, iar Autoritatea Tutelara nu a incuviinat

impareala prin buna invoiala.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

Pe cale judecatoreasca, impareala mostenirii se poate face:

A. prin atribuirea bunurilor in natura;

B. prin vanzarea bunurilor succesorale si imparirea preului;

C. prin imputaie.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Efectul declarativ al imparelii produce urmatoarele consecine:

A. actele de dispoziie incheiate de unul dintre copartasi cu terii, in legatura cu un bun aflat in

indiviziune, vor fi sau nu valabile dupa cum prin impareala bunul respectiv a fost

repartizat sau nu in lotul copartasului care a incheiat actul;

B. impareala nu este supusa publicitaii imobiliare;

C. impareala poate constitui un just titlu pentru ca un copartas sa poata dobandi prin

prescripia achizitiva de 10 pana la 20 de ani un bun pe care l-a primit in lotul sau, dar care

nu a aparinut celui care lasa mostenirea.

1 B+C

2 A+B

3 A+C

Sunt supuse raportului urmatoarele datorii:

A. imprumutul acordat de catre cel care lasa mostenirea unui mostenitor si nerestituit;

B. suma datorata de un mostenitor cu titlu de despagubiri;

C. suma datorata de un mostenitor cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul cauzat celui care

lasa mostenirea.

1 A+C

2 B+C

3 A

Potrivit Codului civil, indiviziunea succesorala este guvernata de urmatoarele principii:

A. fiecare dintre coindivizari are un drept exclusiv asupra unui anumit bun aflat in indiviziune;

B. fiecare coindivizar are un drept exclusiv asupra cotei-pari ideale care i se cuvine prin

indiviziune;

C. fiecare coindivizar nu are un drept exclusiv asupra unui anumit bun aflat in indiviziune.

1 A+C

2 B+C

3 A

Inventarul bunurilor succesorale se semneaza de:

A. notarul public sau de persoana delegata sa-l intocmeasca;

B. succesibilii aflai la locul inventarului;

C. martori, dar numai in prezena succesibililor sau a custodelui numit de notarul public.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

Sunt testamente privilegiate:

A. testamentul prevazut in folosul militarilor;

B. testamentul maritim;

C. testamentul special privind depunerile la Casa de Economii si Consemnaiuni.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

Testamentul olograf:

1 este acel testament semnat de testator, strans, sigilat si prezentat judecatoriei pentru

indeplinirea unor formalitai;

2 este acel testament scris, semnat si datat de mana testatorului;

3 are asigurata conservarea inscrisului testamentar prin pastrarea unui exemplar la Biroul

Notarului Public.

Sunt valabile, daca sunt intemeiate pe o cauza impulsiva si determinanta urmatoarele testamente:

A. testamentul conjunctiv;

B. testamentul olograf;

C. testamentul mistic sau secret.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

Descendenii defunctului:

A. sunt mostenitori rezervatari;

B. sunt mostenitori sezinari;

C. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

Ascendenii privilegiai:

A. vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare;

B. sunt mostenitori rezervatari;

C. sunt mostenitori sezinari.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Colateralii privilegiai:

A. sunt mostenitori rezervatari;

B. descendenii lor pot beneficia si de prezentarea succesorala;

C. nu sunt obligai la raportul donaiilor.

1 A+B

2 A+C

3 B+C

Potrivit Codului civil, au calitate de mostenitori rezervatari:

A. descendenii defunctului;

B. parinii defunctului;

C. soul supravieuitor.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

Dupa deschiderea mostenirii, succesibilul are dreptul de a alege:

A. acceptarea pura si simpla a mostenirii;

B. acceptarea mostenirii sub beneficiu de inventar;

C. renunarea la mostenire.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

Dreptul de opiune succesorala aparine:

A. mostenitorilor legali;

B. legatarilor universali sau cu titlu universal;

C. legatarilor cu titlu particular.

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

Dreptul de opiune succesorala:

1 este imprescriptibil;

2 se prescrie in termen de 6 luni;

3 se prescrie in termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1876
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved