Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Dreptul afacerilor

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDreptul afacerilorTRUE/FALSE

1. Dreptul afacerilor este un drept autonom

a. True

b. False

ANS: F

2.Dreptul afacerilor nu se refera la un domeniu concret, particular, ci la toata activitatea si viata economica

a. True

b. False

ANS: T

3.Dreptul afacerilor sintetizeaza reguli aplicabile altor ramuri de drept

a. True

b. False

ANS: T

4. Dreptul afacerilor nu este un drept national

a. True

b. False

ANS: F

5. Dreptul afacerilor este "un drept" si nu "economie"

a. True

b. False

ANS: T

6. Dreptul afacerilor nu este un drept extrem de mobil

a. True

b. False

ANS: F

7.Codul comercial constituie un izvor subsidiar al dreptului afacerilor, iar codul civil constituie izvorul principalul.

a. True

b. False

ANS: F

8.Termenul juridic de "fapt de comert" nu este propriu numai Codului Comercial Roman.

a. True

b. False

ANS: F

9. Legislatia franceza si italiana utilizeaza termenul de "act" de comert

a. True

b. False

ANS: T

10. Legea considera ca fapte de comert cumpararile si vanzarile de parti sau de actiuni ale societatilor comerciale

a. True

b. False

ANS: T

11.Sunt fapte de comert cumpararea de produse sau de marfuri facute pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale.

a. True

b. False

ANS: F

12. Trasatura comuna a celor 20 de "faptelor de comert" enumerate de art. 3 din Codul Comercial este intermedierea, (interpunerea in schimb), la care se poate adauga caracterul speculativ.

a. True

b. False

ANS: T

13. Doctrina clasica face distinctie intre faptele de comert obiective clasificandu-le dupa natura lor si dupa forma lor.

a. True

b. False

ANS: F

14. Alte clasificari doctrinare clasifica faptele de comert in fapte de comert unilaterale si fapte de comert mixte .

a. True

b. False

ANS: T

15. Codul comercial cuprinde dispozitii care sa reglementeze regimul juridic al fondului de comert.

a. True

b. False

ANS: F

16. Notiunea de "fond de comert" se delimiteaza de notiunea de "magazin".

a. True

b. False

ANS: T

17.Firma este un element de individualizare a comerciantului in sfera activitatii comerciale.

a. True

b. False

ANS: T

18. Firma poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.

a. True

b. False

ANS: F

19. Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.

a. True

b. False

ANS: T

20. "Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.".

a. True

b. False

ANS: T

21. Emblema este reglementata de acelasi capitol 4 ca si in cazul firmei, fiind definita tot de Codul Comercial.

a. True

b. False

ANS: F

22. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care apeleaza in mod obisnuit la acelasi comerciant, adica la fondul de comert al acestuia, pentru procurarea unor marfuri si servicii.

a. True

b. False

ANS: T

23. Vadul comercial este un element distinct al fondului de comert

a. True

b. False

ANS: F

24.Vadul comercial isi confirma existenta numai impreuna cu clientela.

a. True

b. False

ANS: T

25.Vadul comercial nu poate fi transmis separat, ci numai impreuna cu clientela.

a. True

b. False

ANS: T

26. Brevetul reprezinta alaturi de firma, emblema si marca de fabrica sau de comert, un drept, un bun incorporabil al fondului de comert.

a. True

b. False

ANS: T

27. Brevetele se impart in doua categorii: principale si secundare.

a. True

b. False

ANS: F

28.Marcile (de fabrica sau de comert) sunt semne, desene, denumiri distinctive folosite de catre fabricant, (agent economic) pentru a comercializa produsele, lucrarile ,serviciile lor.

a. True

b. False

ANS: F

29. Dreptul asupra unei marci este de natura patrimoniala

a. True

b. False

ANS: T

30. Marca leaga producatorul de distribuitor.

a. True

b. False

ANS: F

31.Fondul de comert poate cuprinde anumite drepturi de autor, rezultate din creatia stiintifica, literara si artistica.

a. True

b. False

ANS: T

32. Subiectul dreptului de autor este persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.

a. True

b. False

ANS: T

33.Fondul de comert, ca orice bun, nu poate face obiectul unui contract de garantie reala imobiliara.

a. True

b. False

ANS: F

34.Contractul de garantie se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata si trebuie semnat de catre creditor.

a. True

b. False

ANS: F

35.Contractul de garantie reala nu este titlu executoriu.

a. True

b. False

ANS: F

36.Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.

a. True

b. False

ANS: T

37.Auxiliarii de comert sunt comercianti alaturi de persoana fizica autorizata, comerciantul agent permanent, asociatia familiala.

a. True

b. False

ANS: F

38.Persoanele care exercita profesii liberale in mod traditional au calitatea de comerciant.

a. True

b. False

ANS: F

39.Prin exercitarea profesiei, persoanele care exercita profesii liberale nu urmaresc obtinerea de profit, percep onorarii.

a. True

b. False

ANS: T

40. Regiile autonome nu au calitatea de comerciant, deoarece regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale.

a. True

b. False

ANS: T

41.Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

a. True

b. False

ANS: T

42.Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 2 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 1 ani.

a. True

b. False

ANS: F

43.Lichidarea libereaza pe asociati si impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

a. True

b. False

ANS: F

44.Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 30.

a. True

b. False

ANS: F

45.Grupul de interes economic nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine.

a. True

b. False

ANS: T

46.Grupul de interes economic este reglementat in legislatia noastra in forma nationala si europeana

a. True

b. False

ANS: T

47.Grupul de interes economic dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii sale in registrul comertului.

a. True

b. False

ANS: T

48.Inmatricularea se efectueaza in termen de 48 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului-delegat prin care se autorizeaza inmatricularea grupului.

a. True

b. False

ANS: F

49.Inmatricularea prezuma calitatea de comerciant a grupului de interes economic.

a. True

b. False

ANS: F

50.Grupul de interes economic poate accepta membri noi, cu votul majoritar al membrilor sai.

a. True

b. False

ANS: F

51.Din profitul grupului de interes economic se pot aloca sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva.

a. True

b. False

ANS: F

52.Sumele distribuite membrilor unui grup de interes economic din profitul acestuia constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.

a. True

b. False

ANS: T

53.Pentru aprobarea situatiei financiare si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor unui grup de interes economic este necesar votul unanim al membrilor.

a. True

b. False

ANS: F

54.Dizolvarea grupului de interes economic are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

a. True

b. False

ANS: T

55.Dizolvarea grupului de interes economic se realizeaza prin declararea falimentului .

a. True

b. False

ANS: T

56.Lichidatorii grupurilor de interes economic pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

a. True

b. False

ANS: T

57.Lichidatorii grupurilor de interes economic au raspundere diferita de cea a administratorilor.

a. True

b. False

ANS: F

58.Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in conformitate cu prevederile comunitare in materie.

a. True

b. False

ANS: F

59.Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind codul fiscal.

a. True

b. False

ANS: T

60.In functie de conditiile de functionare, teritoriile unde se pot inregistra firme off-shore se impart in cinci grupe.

a. True

b. False

ANS: F

61.Bahamas si Gibraltar sunt jurisdictii off shore sau "paradisuri fiscale"care nu percep taxe. (Ex: taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare).

a. True

b. False

ANS: T

62.Conceptul de 'trust' este un concept atasat exclusiv jurisdictiilor franceze.

a. True

b. False

ANS: F

63.Paradisul fiscal este un teritoriu cu o fiscalitate privilegiata.

a. True

b. False

ANS: T

64.Cipru este o insula situata in estul Marii Mediterane la intersectia a trei continente: Europa, Asia si America.

a. True

b. False

ANS: F

65.Astazi Ciprul este statul cel mai estic al Uniunii Europene si reprezinta o punte catre Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Estul Europei.

a. True

b. False

ANS: T

66.Insulele Virgine Britanice formeaza un grup de insule situate in Marea Caraibilor.

a. True

b. False

ANS: T

67.Republica Seychelles se bazeaza pe sistemul juridic englez si francez.

a. True

b. False

ANS: T

68.Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza regimul juridic al societatilor comerciale, defineste societatea comerciala.

a. True

b. False

ANS: F

69.Din momentul constituirii in conditiile prevazute de lege, societatea comerciala dobandeste personalitate juridica.

a. True

b. False

ANS: T

70.Codul Comercial reglementeaza dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale.

a. True

b. False

ANS: F

71.Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

a. True

b. False

ANS: T

72.Termenul "transnational" si "multinational" nu sunt sinonime, fiind utilizate alternativ in literatura de specialitate si in documente internationale cum ar fi rapoartele ONU privind starea economiei mondiale.

a. True

b. False

ANS: F

73.Societatilor transnationale li se aplica dreptul national al statului in care isi desfasoara activitatea.

a. True

b. False

ANS: T

74. Pedeapsa amenzii este o pedeapsa principala.

a. True

b. False

ANS: T

75.Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la cauzele care inlatura caracterul penal al faptei. .

a. True

b. False

ANS: F

76.Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca.

a. True

b. False

ANS: T

77.Pedeapsa amenzii este o pedeapsa accesorie.

a. True

b. False

ANS: F

78.Pedeapsa accesorie este aplicabila atat persoanei fizice cat si persoanei juridice.

a. True

b. False

ANS: F

79.Suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice este o masura preventiva.

a. True

b. False

ANS: T

Liechtenstein desi din 2001 a desfiintat conturile anonime, si solicita identificarea titularilor de cont si a imputenicitilor respectivi, totusi garanteaza pastrarea secretului bancar.

a. True

b. False

ANS : T

81. In topul clasamentelor centrelor offshore, Liechtenstein ocupa locul 2, dupa Jersey (cu 70 miliarde dolari) si inaintea Principatului Monaco ( 45 miliarde dolari).

a. True

b. False

ANS: T

82. Din 1863, Monaco a beneficiat de o derogare din partea Frantei prin care se permiteau oficial jocurile de noroc din cazinouri, in timp ce acestea erau interzise in Franta si Italia pana in 1933.

a. True

b. False

ANS: T

83. Tratatul privind taxele, semnat de Olanda cu SUA si cu Marea Britanie, a conferit o anumita suprematie Antilelor Olandeze asupra celorlalte state in privinta secretului financiar.

a. True

b. False

ANS: T

84. Tratatul privind Antilele Olandeze (The Netherlands Antilles) prevede ca toate corporatiile din acest paradis fiscal care au investitii in SUA sunt fie scutite de impozite, fie achita impozite mai mari decat cele impuse pe profiturile castigate de companiile altor tari.

a. True

b. False

ANS: F

85. In Antilele Olandeze, secretul bancar este respectat existand o legislatie specifica in materie.

a. True

b. False

ANS: F

86. Panama este cel mai important paradis fiscal din zona latino-americana, care dezvolta o veritabila industrie de servicii financiare.

a. True

b. False

ANS: T

87. In Elvetia evaziunea fiscala este sanctionata de dreptul administrativ si nu de cel penal.

a. True

b. False

ANS: T

88. Regatul Unit al Marii Britanii situat pe coasta vestica a Europei, format din Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, este o monarhie cu o populatie de aproximativ 58 milioane de locuitori din care 8 milioane traiesc in Londra care utilizeaza sistemul de drept "common law".

a. True

b. False

ANS: T

89. Marele Ducat al Luxemburgului a devenit in ultimii 30 ani o piata financiara de prim rang, desi in 1963 avea doar 6 banci, iar in 2003 - 806 banci.

a. True

b. False

ANS: F

90. Luxemburg a atras fluxul de capital din statele vecine (Germania si Franta) care aveau o legislatiei fiscala restrictiva, avand un sistem de impozitare care a contribuit la expansiunea ampla a sectorului financiar privat, sistem caracterizat prin discretia totala asupra trazactiilor financiare desfasurate in bancile luxemburgheze.

a. True

b. False

ANS: T

91. Republica Singapore este situata in sud-estul Asiei in Peninsula Malayesiana, membra independenta a commonwealth-ului britanic din 1965, cu o populatie de aproximativ 3,000,000 locuitori din care 75% sunt chinezi iar 25% sunt malaynezi, indieni sau alte nationalitati.

a. True

b. False

ANS: T

92. Datorita legislatiei adoptate de catre Parlamentul bulgar inaintea datei aderarii la Uniunea Europeana privind reducerea impozitului pe profit de la 15% la 10%, Bulgaria a devenit "paradisul fiscal al Uniunii Europene", cu impozitul este cel mai mic din UE, la acelasi nivel cu cel din Cipru.

a. True

b. False

ANS: T

93. Fenomenul coruptiei include multiple definitii, delicte din sfera economico-financiara si bancara, asociate de multe ori cu criminalitatea "cartelelor" si a "gulerelor albe".

a. True

b. False

ANS: T

Piata de capital reprezint o piat specializat unde se intalnesc si se regleaz in

mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung.

a. True

b. False

ANS: T

95. Piata primara este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri

si de plasament in titluri, din partea detinatorilor de fonduri.

a. True

b. False

ANS: T

Functionarea efectiv a pietei secundare nu se realizeaz prin intermediul pietelor

de negocieri sau organizate.

a. True

b. False

ANS: F

Pietelor interdealeri nu le sunt specifice tranzactiile care se realizeazǎ prin

negocieri directe intre vanzǎtor si cumpǎrǎtor.

a. True

b. False

ANS: F

La bursǎ, pretul actiunilor societǎtilor tranzactionate creste si scade in functie de

fortele pietei, in general.

a. True

b. False

ANS: T

Bursa de valori reprezinta o institutie publica cu personalitate juridica,

infiintata in temeiul legii si destinata incheierii de tranzactii cu valori mobiliare.

a. True

b. False

ANS: T

Conform normelor legale, Bursa de valori este organizata de catre Banca

Nationala a Romaniei ca o societate cu raspundere limitata.

a. True

b. False

ANS: F

Bursa de valori imparte cu titlul de dividend beneficiile realizate.

a. True

b. False

ANS: F

Principiul accesibilitatii presupune faptul ca bursa trebuie sa asigure un

tratament egal tuturor societatilor membre, respectiv societatilor emitente.

a. True

b. False

ANS: T

Etica pietei nu implica angajamentul bursei de a da asigurari ca piata valorilor

mobiliare functioneaza intr-un mod care sporeste increderea utilizatorilor,

autoritatilor si publicului larg.

a. True

b. False

ANS: F

Nu pot participa la fondarea unei burse de marfuri autoritatile administratiei

publice centrale si locale.

a. True

b. False

ANS: T

Bursele de marfuri pot detine participari unice la un operator de piata.

a. True

b. False

ANS: T

Difuzarea de informatii de catre bursa de marfuri nu are ca scop

informarea producatorilor, procesatorilor, comerciantilor si consumatorilor de marfuri,

servicii sau lucrari.

a. True

b. False

ANS: F

Consiliul de administratie al bursei de marfuri are posibilitatea legala de a hotari

ca terte persoane juridice sa devina membri afiliati ai bursei de marfuri.

a. True

b. False

ANS: T

Legea da posibilitatea persoanelor care detin calitatea de membru actionar al bursei

de marfuri sau de membru afiliat al acesteia ca, in nume si pe cont propriu, sa negocieze

si sa incheie tranzactii pe piata la disponibil.

a. True

b. False

ANS: T

109. Vanzarea cu gramada nu este valabila daca marfurile nu au fost cantarite, numarate sau masurate.

a. True

b. False

ANS: F

In cazul vanzarii cu plata in rate riscurile se transfera la cumparator din momentul predarii.

a. True

b. False

ANS: T

111. Obiectul contractului de vanzare-cumparare nu il constituie prestatiile partilor.

a. True

b. False

ANS: F

112. Obligatiile vanzatorului in cazul contractului de vanzare-cumparare privesc pretul.

a. True

b. False

ANS: F

113. Contractul de mandat comercial este un mandat fara reprezentare.

a. True

b. False

ANS: F

114. In cazul contractului de mandat comercial mandatarul trebuie sa aiba calitatea de comerciant.

a. True

b. False

ANS: B

Cauza contractului de mandat comercial, pentru mandant o constituie remuneratia mandatului.

a. True

b. False

ANS: F

Obiectul contractului de mandat comercial il constituie tratarea de afaceri pe seama si pe socoteala mandantului.

a. True

b. False

ANS: T

117. In cazul in care comisionarul a vandut la un pret mai mic decat cel hotarat sau, in lipsa unui astfel de pret, mai mic decat cel curent, el trebuie sa suporte diferenta, putand fi exonerat de raspundere doar daca vanzarea la pretul hotarat nu se putea face si ca, vanzand astfel, comitentul a fost scutit de paguba.

a. True

b. False

ANS: T

Comisionarul este raspunzator si comitentul poate sa-i ceara daune-interese in situatia in care, fara sa aiba autorizatia comitentului, face plati in avans, vinde sau face alte operatiuni pe credit.

a. True

b. False

ANS: T

Comisionarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

a. True

b. False

ANS: T

Obligatia comitentului fata de comisionar este de a plati comisionul, aceasta obligatie existand din momentul incheierii afacerii cu tertii.

a. True

b. False

ANS: T

Contractul de consignatie este o varietate a contractului de comision.

a. True

b. False

ANS: T

122. In cazul contractului de consignatie vanzarea se face de catre consignatar in nume propriu.

a. True

b. False

ANS: T

123. Obiectul contractului de consignatie il constituie tratarea de afaceri comerciale, pe seama consignatarului dar in numele consignantului.

a. True

b. False

ANS: F

124. La contractul de consignatie cauza o constituie pentru consignatar incasarea pretului, iar pentru consignant plata remuneratiei cuvenite.

a. True

b. False

ANS: F

125. Contractul de report este un act juridic complex constand intr-o dubla vanzare.

a. True

b. False

ANS: T

126. Contractul de report este o fapta de comert conexa.

a. True

b. False

ANS: T

127. Contractul de report se foloseste atunci cand detinatorul unor titluri care are nevoie de numerar.

a. True

b. False

ANS: T

128.Reportatorul este persoana detinatoare de titluri de credit care circula in comert.

a. True

b. False

ANS: F

129. Factoringul este contractul incheiat intre o parte, denumita aderent, furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii, si o societate bancara sau o institutie financiara specializata, denumita factor, prin care aceasta din urma asigura finantarea, urmarirea creantelor si prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.

a. True

b. False

ANS: T

130. Factorul urmareste sa-si incaseze pretul facturilor inainte de termenul de scandenta, iar factorul urmareste sa obtina un beneficiu, de regula un anumit procent din facturile pe care le deconteaza in avans.

a. True

b. False

ANS: F

131. Obiectul contractului de leasing il constituie bunurile imobile sau bunurile mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

a. True

b. False

ANS: T

132. Franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumite beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu.

a. True

b. False

ANS: T

In doctrina a mai fost definit ca licentierea drepturilor de proprietate industriala sau intelectuala, relative la marci, embleme sau know-how, combinate sau nu cu restrictii asupra livrarilor sau cumpararilor de produse.

a. True

b. False

ANS: T

134. Francizorul este persoana care pune la dispozitia beneficiarului un nume comercial si o marca, precum si un know-how sau o asistenta comerciala asigurand astfel, exploatarea afacerii comerciale respective.

a. True

b. False

ANS: T

135. Contractul de licenta este conventia intre doua persoane prin care una, numita titular, se angajeaza sa-i cedeze celeilalte, numita beneficiar, dreptul de a folosi brevete de inventie, procedee tehnice, documentatii tehnice, scheme operatorii de productie, metode de exploatare a masinilor, metode de tratare a produselor, marci de fabrica, marci de comert si marci de serviciu, contra unui pret, in conditii si pe perioade determinate.

a. True

b. False

ANS: T

136.Licentiatul are obligatia de a asigura o buna exploatare a inventiei precum si de a garanta existenta dreptului acordat.

a. True

b. False

ANS: F

137. Licentiatorul este obligat sa foloseasca inventia in conditiile stabilite in contract si sa plateasca pretul.

a. True

b. False

ANS: F

138. Contractul de licenta este contractul prin care o parte, titular al unui brevet, numita licentiator, transmite dreptul de folosinta al unei inventii sau inovatii unei alte parti, numita licentiat.

a. True

b. False

ANS: T

,,Potrivit prevederilor Codului Comercial Roman, prin contractul de inchiriere se intelege contractul de navlu.,,

a. True

b. False

ANS: F

140. ,, Contractul de navlosire este un contract numit, expres reglementat de prevederile Codului Comercial roman,,

a. True

b. False

ANS: T

MULTIPLE CHOICE

1.Dreptul afacerilor:

a.

este definit in legislatie si doctrina intr-o definitie unanim recunoscuta

b.

este considerat un drept economic

c.

este identificat cu dreptul comercial

ANS:    B

2.Raporturile dreptului afacerilor cu dreptul privat presupun:

a.

raporturi cu dreptul fiscal,

b.

raporturi cu dreptul administrativ,

c.

raporturi cu dreptul civil

ANS:    C

3.Raporturile dreptului afacerilor cu stiintele economice poate fi analizat din doua perspective:

a.

perspectiva macroeconomica si juridica

b.

perspectiva microeconomica si civila

c.

perspectiva macroeconomica si microeconomica

ANS: C

4.Caracteristicile fondului de comert:

a.

bun unitar distinct de elementele care il compun, bun mobil, bun mobil incorporal

b.

bun unitar distinct de elementele care il compun, bun imobil, bun mobil incorporal

c.

bun unitar distinct de elementele care il compun, bun mobil, bun imobil incorporal

ANS: A

5.Conditii de fond in utilizare marcii sunt:

a.

publicitatea marcii

b.

noutatea marcii

c.

specialitatea marcii

ANS: B

6.Marca leaga:

a.

consumatorul de distribuitor

b.

producatorul de distribuitor

c.

producatorul de consumator

ANS: C

7.Protectia internationala a marcilor se realizeaza prin trei sisteme:

a.

1. sistemul inregistrarii si protectiei international

2. sistemul de la Paris

3. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

b.

1. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

2. sistemul de la Madrid

3. sistemul marcii comunitare

c.

1. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

2. sistemul marcii comunitare

3. sistemul marcii internationale

ANS: B

8.Obiectul garantiei reale poate fi:

a.

un bun imobil individualizat sau determinat generic,

b.

un bun mobil individualizat sau determinat generic

c.

o universalitate de bunuri imobile.

ANS: B

9.Continutul contractului de garantie reala:

a.

nu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate fi parte in contractul de garantie a unei obligatii pentru o tranzactie

b.

contractul de garantie reala poate sa nu contina descrierea bunului     afectat garantiei

c.

contractul de garantie reala poate indica sau nu suma maxima a obligatiei garantate.

ANS: C

10.Comerciantul persoana fizica poate fi:

a.

persoana fizica autorizata,

b.

auxiliarii de comert

c.

comis-voiajorul

ANS: A

11.Pot desfasura activitati economice, in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a.

au implinit varsta de 14 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita     autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent,

b.

au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

c.

au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale

ANS: B

12.Persoanele fizice si asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare:

a.

activitati stiintifice in toate domeniile,

b.

activitatile economice, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale

c.

activitatile economice, meseriile si ocupatiile,

ANS: B

13.Lichidarea grupului de interes economic trebuie terminata:

a.

in cel mult 1 ani de la data dizolvarii.

b.

in cel mult 2 ani de la data dizolvarii.

c.

in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.

ANS: C

14.Administratorii unui grup de interes economic sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a.

existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

b.

indeplinirea selectiva a hotararilor adunarilor generale;

c.

adoptarea oricarei hotarari in numele adunarii generale a membrilor grupului

ANS: A

15.Grupul de interes economic se dizolva:

a.

1.prin intrarea in faliment,

2.prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri,

3. cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur

b.

1.prin intrarea in faliment

2.cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur

c.

1.prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri,

2.cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur

ANS: A

16.Principalele caracteristici ale paradisului fiscal:

a.

-impozite reduse,

- secretul operatiunilor desfasurate pe teritoriul si sub jurisdictia statului respectiv,

b.

- impozite reduse,

- secretul operatiunilor desfasurate pe teritoriul si sub jurisdictia statului respectiv,

- activitatea bancara cu regim juridic distinct intre cetatenii nationali si cetatenii straini, incurajeaza activitatile bancare externe,

c.

- impozite reduse,

- activitatea bancara cu regim juridic distinct intre cetatenii nationali si cetatenii straini, incurajeaza activitatile bancare externe,

ANS: B

17.Formele fenomenului de coruptie cu implicatii in "criminalitatea gulerelor albe" sunt:

a.

1. coruptie profesionala-

2. coruptia economica

3. criminalitatea economico-financiara

4. criminalitate de afaceri

5. coruptia politica

b.

1. coruptie profesionala-

2. coruptia economica

3. coruptia politica

c.

1. coruptia economica

2. criminalitatea economico-financiara

3. criminalitate de afaceri

4. coruptia politica

ANS: B

Prin ce se particularizeaza contractul de vanzare-cumparare comerciala fata de contractul de vanzare-cumparare civila:

a.

comercialitate;

b.

comutativitate;

c.

translativitate.

ANS:    A

Care sunt caracterele juridice ale contractului de comision:

a.

bilateral (sinalagmatic), consensual, oneros;

b.

aleatoriu, gratuit, comutativ;

c.

bilateral, oneros, comutativ si translativ.

ANS:    A

Care sunt caracterele juridice ale contractului de consignatie:

a.

bilateral, oneros, consensual;

b.

aleatoriu, gratuit, consensual;

c.

bilateral, oneros, translativ de proprietate.

ANS: A

Care este forma ceruta pentru contractul de consignatie:

a.

forma scrisa ceruta numai ad validitatem;

b.

forma scrisa ceruta numai ad probationem;

c.

forma scrisa ceruta numai ad validitatem si ad probationem.

ANS: B

22. Pedeapsa principala aplicata persoanei juridice este

a.

dizolvarea persoanei juridice

b.

amenda

c.

afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare

ANS: B

23.Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt

a.

suspendarea activitatii persoanei juridice

b.

degradarea militara

c.

detentiunea pe viata

ANS: A

Executarea pedepselor complimentare incepe:

a.

dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare

b.

in timpul excutarii pedepsei principale

c.

in timpul arestarii preventive

ANS: A

25.Dizolvarea persoanei juridice poate fi aplicata numai atunci cand:

a.

persoana juridica a savarsit fapta cu intentie directa calificata prin scop

b.

persoana juridica a savarsit fapta cu praeterintentie

c.

persoana juridica a savarsit fapta din culpa cu prevedere

ANS: A

26. Raspunderea penala a persoanelor juridice:

a.

exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

b.

nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

c.

excude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate

ANS: B

27. Afisarea hotararii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se face pe cheltuiala:

a.

statului

b.

persoanei juridice condamnate

c.

partii vatamate si statului

ANS: B

28. Recidiva postcondamnatorie exista atunci cand:

a.

persoana juridica savarseste o infractiune din culpa, dupa ramanerea definitiva a unei hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii

b.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara este considerata ca fiind executata

c.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara nu a fost executata

ANS: C

29.Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o perioada de la 3 luni la 3 ani nu poate fi aplicata:

a.

persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei

b.

societatilor comerciale cu raspundere limitata

c.

societatilor comerciale pe actiuni

ANS: A

30.Difuzarea hotararii de condamnare se face prin presa scrisa, iar numarul aparitiilor nu poate fi mai mare de:

a.

b.

c.

ANS: A

31. Dizolvarea persoanei juridice poate fi aplicata numai atunci cand

a.

persoana juridica a savarsit fapta cu intentie directa calificata prin     scop

b.

persoana juridica a savarsit fapta cu intentie indirecta

c.

persoana juridica a savarsit fapta din culpa cu prevedere

ANS: A

32. Dizolvarea activitatii persoanei juridice poate fi aplicata:

a.

patronatelor

b.

societatilor cu raspundere limitata

c.

organizatiilor religioase

ANS:    B

33.Raspunderea penala a persoanelor juridice

a.

exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

b.

nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

c.

exclude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate

ANS: B

34. Exista recidiva postexecutorie cand:

a.

persoana juridica savarseste o infractiune cu intentie, dupa ramanerea definitiva a unei hotararii de condamnare pentru o infractiune savarsita din culpa

b.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara a fost executata sau considerata ca fiind executata

c.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara nu a fost executata

ANS: B

35. Fondatorul raspunderii penale a persoanei juridice este:

a.

Ciprian Rus

b.

Vintila Dongoroz

c.

Constantin Mitrache

ANS: B

36.Afisarea hotararii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se face pe cheltuiala:

a.

statului

b.

persoanei juridice condamnate

c.

partii vatamate si statului

d.

partii vatamate si persoanei juridice condamnate

ANS: B

Contractele de transfer de tehnologie sunt:

a.

contractul de franciza, licenta, know-how, consulting engineering

b.

contractul de asigurare, licenta, know-how, leasing

c.

contractul de licenta, know-how, cont curent

ANS:    A

38. Activitatea de asigurare se grupeaza in:

a.

asigurari de viata; asigurari speciale

b.

asigurari generale, asigurari de bunuri

c.

asigurari de viata; asigurari generale

ANS: C

39.Directiva Consiliului 94/33/CE/ 1994 referitoare la protectia tinerilor in munca stabileste varsta adolescentilor pentru tinerii:

a.

intre 15 si 18 ani care nu mai face obiectul scolarizarii obligatorii

b.

intre 14 si 18 ani

c.

intre 15 si 21 ani care face obiectul scolarizarii obligatorii

ANS: A

40. Politicile de piata muncii din Romania includ domeniile:

a.

legislatia muncii, politicile active, politicile pasive

b.

politici interactive, legislatie privind asigurarile sociale, legislatia muncii

c.

legislatia muncii, politicile active, legislatie privind asigurarile sociale

ANS: A

41.Obiectivele strategiei de ocupare ale Romaniei au fost stabilite pe baza celor trei mari obiective strategice interdependente ale Strategiei Europene de Ocupare revizuite:

a.

ocupare deplina,

incluziune sociala

calitatea muncii

b.

calitatea muncii,

productivitatea muncii,

coeziune sociala,

c.

ocupare deplina,

calitatea si productivitatea muncii,

coeziune si incluziune sociala.ocupare deplina,

ANS: C

Bursele de marfuri:

a.

Se infiinteaza ca societati cu raspundere limitata

b.

bursele de marfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare

c.

bursa de marfuri nu are dreptul sa reglementeze propriile activitati in legatura cu pietele pe care le administreaza

ANS: B

43.C.N.V.M. este compusa din sapte membri,

a.

Un presedinte, trei vicepresedinti si trei comisari

b.

Un presedinte, doi vicepresedinti , trei comisari si o secretara

c.

Un presedinte, doi vicepresedinti si patru comisari

ANS: C

44.Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala,

dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte:

a.

conditionarea vanzarii unor marfuri de cumpararea altor marfuri;

b.

vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de Parlament;

c.

declararea de catre agentii economici la organele fiscale, inainte de     aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;

ANS: A

45. In indeplinirea atributiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu:

a.

comisiile de specialitate ale Parlamentului

b.

consilierii Primului Ministru al Romaniei

c.

organele administratiei publice centrale sau locale, solicitand informatii si asistenta din partea acestora.

ANS: C

46.Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din sapte membri:

a.

Un presedinte, doi vicepresedinti si patru consilieri de concurenta.

b.

Un presedinte, trei vicepresedinti si trei consilieri de concurenta

c.

un presedinte, doi vicepresedinti si trei consilieri de concurenta si un consilier pentru relatia cu Uniunea Europeana

ANS: A

47.Principiile fiscalitatii conform prevederilor Codului Fiscal sunt:

A) neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii,

B) echitatea fiscala, neutralitatea masurilor fiscale,eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,

C) neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii, echitatea fiscala, neutralitatea masurilor fiscale, eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,

a.

A,

b.

B+C

c.

C

ANS: C

48.Dreptul afacerilor contine:

A) elementele de drept privat,

B)elemente de drept public respectiv de drept fiscal, drept al muncii, protectia consumatorului,

C) elemente de economie politica,

D) elemente de management (privind organizarea si gestiunea intreprinderii, etc.),

a.

A+B+C

b.

A+B+C+D

c.

A+C+D

ANS: B

49.Faptele de comert pot fi clasificate in doctrina clasica astfel:

A) fapte de comert obiective cuprind actele juridice si operatiunile determinate de lege si producatoare de efecte juridice, in temeiul legii, independent de calitatea autorului

B)fapte de comert subiective cuprind actele juridice si operatiunile savarsite de un comerciant.

C) faptele de comert obiective

a.

A+C

b.

A+B

c.

B+C

ANS: B

50.Cunoasterea caracterului fondului de comert este importanta:

A) pentru comerciant- pentru a-si asigura protectia bunurilor pe care le utilizeaza in activitatea comerciala, de afaceri.

B) pentru consumatori

C) pentru protejarea intereselor creditorilor comerciantului.

a.

A+B

b.

B+C

c.

A+C

ANS: C

51.Trasaturile definitorii ale sucursalei sunt:

A) absenta personalitatii juridice

B) autonomia de gestiune

C) nu dispun de clientela proprie

a.

A+B

b.

B+C

c.

A+C

ANS: A

52.Caracteristicile firmei sunt:

A) firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente, nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

B) firmele vor fi scrise in limba romana si o limba de circulatie internationala

C) dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei se dobandeste prin inscrierea acestora in registrul comertului.

a.

A+B

b.

A+C

c.

B+C

ANS: B

53. Caracterele firmei sunt:

A) atribut de identificare a comerciantului

B) firma poate fi:

- individuala- pentru comerciantul persoana fizica    - sociala- pentru societatile comerciale

- originara (constitutiva)

- derivata (dobandita de la adevaratul titular)

C) firma poate fi copiata, cu instiintarea proprietarului initial

a.

A+B

b.

B+C

c.

A+C

ANS: A

54.Apararea firmei se poate realiza prin urmatoarele actiuni:

A) Actiunea in contrafacerea sau uzurparea firmei

B) Actiunea in concurenta neloiala

C) Actiunea in daune (despagubiri) materiale si morale

D) Actiunea in fata Curtii de la Haga

a.

B+C+D

b.

A+C+D

c.

A+B+C

ANS: C

55. Distintia intre firma si emblema:

A) firma este un elemente obligatoriu pentru individualizarea comerciantului, iar emblema are caracter facultativ,

B) emblema nu se poate transmite separat de fondul de comert, firma da.

C) emblema se poate transmite separat de fondul de comert, firma nu

D) firma este facultativa, emblema este obligatorie

a.

A+B

b.

A+C

c.

C+D

ANS: B

56.Inregistrarea marcii confera titularului sau:

A) un drept exclusiv asupra marcii,

B) drept de folosire sau exploatare a marcii,

C) dreptul de a-si comercializa produsele

D) dreptul de a interzice folosirea aceluiasi semn de catre alti comercianti

a.

A+B+D

b.

B+C+D

c.

A+C+D

ANS: A

57.Societatea se dizolva prin:

A) - trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

B) - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

C) - declararea nulitatii societatii;

D) - hotararea adunarii generale;

E) - falimentul societatii;

a.

A+B+D+E

b.

A+B+C+D+E

c.

A+C+E

ANS: B

58.Formele fuziunii unei societati comerciale sunt:

A) Fuziunea prin asimilare

B) Fuziunea prin contopire

C) Fuziunea prin absorbtie

a.

A+B+C

b.

A+B

c.

B+C

ANS: C

59.Sediul grupului de interes economic trebuie stabilit:

A) fie la locul in care se afla administratia centrala a grupului;

B) fie la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului

C) la locul in care se afla o sucursala a grupului de interes economic

a.

A+C

b.

A+B

c.

B+C

ANS: B

60.Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme:

A) -societate in nume colectiv;

- societate in comandita simpla;

B) -societate in nume colectiv;

- societate in comandita simpla;

- grupul de interes economic;

- societate in comandita pe actiuni si

- societate cu raspundere limitata.

C) - societate pe actiuni;

- societate in comandita pe actiuni si

- societate cu raspundere limitata.

a.

A+C

b.

B+C

c.

A+B

ANS: A

61.Societatea comerciala se dizolva prin:

A)    - trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

- declararea nulitatii societatii;

B)    -hotararea adunarii generale;

- hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, care impiedica functionarea societatii;

- falimentul societatii;

- alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

C)    - trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;

- declararea nulitatii societatii;

a.

A+B

b.

B+C

c.

A

ANS: A

62.Suspendarea activitatii persoanei juridice nu poate fi aplicata:

A) partidelor politice

B) societatilor comerciale pe actiuni

C) organizatiilor religioase

a.

A+C

b.

A+B

c.

B+C

ANS: A

63. Pedepsele complementare sunt:

A) afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare

B) amenda

C) interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la 1 an la 3 ani

a.

A+B

b.

A+C

c.

B+C

ANS: B

64.Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu-si gaseste aplicare in privinta:

A) persoanelor fizice

B) persoanelor juridice

C) societatilor comerciale pe actiuni

a.

A+C

b.

A+B

c.

B+C

ANS:    C

65.Raspund penal:

A) statul si persoanele fizice

B) persoanele juridice si persoanele fizice

C) persoanele fizice si autoritatile publice

a.

A+B

b.

B

c.

B+C

ANS: B

66.Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt:

A) dizolvarea si suspendarea activitatii persoanei juridice

B) amenda si interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice

C) suspendarea activitatii persoanei juridice si inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

a.

A+B

b.

A+B+C

c.

A+C

ANS: C

67. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la

A) concursul de infractiuni

B) excesul justificat

C) iresponsabilitatea

D) recidiva

a.

A+C+D

b.

A+D

c.

A+B+C+D

ANS: B

Bursele se impart in:

A) burse de marfuri (comert)

B) burse de valori

C) burse de devize

a.

A+B+C

b.

A+B

c.

A+C

ANS: B

69. Licitatiile se deosebesc fata de burse deoarece:

A) marfurile sau mostrele se gasesc la locul unde se desfasoara licitatia,

B) se vand si se cumpara hartii de valoare si valutele,

C) programul de functionare a licitatiei nu este continuu.

a.

A+C

b.

A+B+C

c.

A+B

ANS: A

Agentii comerciali care lucreaza pe baza contractului de agency sunt:

A) brokerii

B) factorii postali

C) factorii

a.

A+C

b.

A+B

c.

B+C

ANS: A

71. Contracte de finantare sunt:

A) Contractul de factoring;

B) Contractul de leasing

C) Contractul de cont curent

a.

A+C

b.

A+B

c.

A+B+C

ANS: B

72.Modificarea contractului de asigurare poate fi ceruta de catre:

A) asigurat,

B) prin lege,

C) asigurator,

a.

A+C

b.

B+C

c.

A+B

ANS: A

Reglementari comunitare in domeniul muncii si securitatii sociale privind egalitatea sexelor:

A)principiul platii egale pentru munca egala;

plata egala pentru munca de valoare egala;

B) principiul egalitatii de tratament intre barbati si femei;

principiul tratamentului egal in materia securitatii sociale

C) principiul platii egale pentru munca egala;

plata egala pentru munca de valoare egala;

principiul egalitatii de tratament intre copii si adulti;

principiul tratamentului egal in materia securitatii sociale

a.

B+C

b.

A+B

c.

A+B+C

ANS: B

Strategia Uniunii Europene in domeniul ocuparii fortei de munca are la baza patru piloni, si anume:

A) I. imbunatatirea capacitatii de angajare;

II. dezvoltarea spiritului anteprenorial si crearea de locuri de munca;

B) I.promovarea capacitatii de adaptare a intreprinderilor mici si mijlocii

II. asigurarea egalitatii intre tineri si varstnici

C) I. promovarea capacitatii de adaptare a intreprinderilor si a angajatilor acestora;

II. asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati.

a.

a) A+B

b.

b) B+C

c.

c) A+C

ANS:    C

Liniile directoare integrate pentru crestere economica si locuri de munca prevazute de Noua Agenda Sociala - Strategia de la Lisabona (2005) sunt:

A) Liniile directoare macroeconomice

B) Liniile directoare microeconomice

C) Linii directoare pentru ocuparea fortei de munca

a.

A+B

b.

A+B+C

c.

B+C

ANS: B

Codul comercial prevede ca fapte de comert:

a.

Cambiile si ordinele in producte sau marfuri

b.

Cambiile si ordinele in producte sau marfuri

c.

Stabilirea locului platii

d.

Prezentarea mijloacelor si operatiunilor bancare

e.

Modalitati de recuperare a lucrului vandut

ANS: A

Operatiunile de banca si schimb sunt:

a.

Elemente ale contractului de vanzare cumparare

b.

Operatiuni facute exclusiv de persoane fizice

c.

Reguli specifice dreptului fiscal

d.

Fapte de comert

ANS: D

Caracterul enumerarii faptelor de comert:

a.

Este unul economic

b.

Este unul moral

c.

Este unul etic

d.

Este unul illicit

ANS: A

Definitia faptelor de comert facuta de art. 3 Cod Comercial este:

a.

Limitative

b.

Stricta

c.

Enuntiativa

d.

Supusa unor reguli speciale

ANS: C

Dintre teoriile privind definirea faptelor de comert intalnim:

a.

Teoria criteriilor discutabile

b.

Teoria beneficiilor

c.

Teoria circulatiei

d.

Teoria actului de comert

ANS C

Codul comercial clasifica faptele de comert in:

a.

Fapte de comert realizabile

b.

Fapte de comert determinate

c.

Fapte de comert determinante

d.

Fapte de comert subiective

ANS: D

Faptele de comert obiective se clasifica in:

a.

operatiuni principale

b.

operatiuni conexe

c.

operatiuni de transfer

d.

operatiuni de oferta

ANS: B

Vanzarea, cumpararea comerciala constituie:

a.

operatiune bancara

b.

operatiune specifica liber profesionistilor

c.

operatiune de interpunere in schimb sau circulatie

d.

operatiune exclusiva organelor fiscale.   

ANS: C

Vanzarea,cumpararea comerciala nu poate avea ca obiect:

a.

materialele de constructie

b.

Un autoturism

c.

Un apartament

d.

produse de origine animala

ANS: C

Una din caracteristicile inteprinderii este:

a.

scopul activitatii sa fie o vanzare- cumparare

b.

scopul activitatii este producerea de bunuri si servicii destinate schimbului

c.

scopul activitatii este producerea de bunuri si servicii destinate schimbului in vederea obtinerii unui castig

d.

scopul activitatii este producerea de bunuri si servicii destinate schimbului in vederea realizarii profesionale

ANS: C

Din categoria inteprinderilor fac parte:

a.

inteprinderile de asigurari

b.

inteprinderile de realizare a activitatii liber profesioniste

c.

inteprinderile de brockeraj

d.

inteprinderile de organizare a factorilor de productie

ANS: A

Obiectul inteprinderilor de constructii este:

a.

construirea de edificii

b.

mijlocirea de a face

c.

organizarea factorilor de productie

d.

prestarea de servicii

ANS: A

Dintre faptele de comert conexe amintim:

a.

contractul de comision

b.

contractul de vanzare cumparare

c.

contractul de societate

d.

contractul de asociatie familiala

ANS: A

Daca un act este comercial pentru vanzator atunci:

a.

pentru celelalte parti cocontractante este aplicabila legea comerciala

b.

pentru celelalte parti cocontractante este aplicabila legea civila

c.

pentru celelalte parti cocontractante este aplicabila legea penala

d.

pentru celelalte parti cocontractante este aplicabila legea raspunderii materiale

ANS: A

In functie de cauza lor titlurile comerciale pot fi:

a.

Titluri la ordin

b.

Titluri abstracte

c.

Titluri la purtator

d.

Cecul

ANS: B

Obligatiunile sunt inscrisuri emise:

a.

De o persoana fizica in schimbul realizarii drepturilor

b.

De o societate comerciala in schimbul sumelor de bani remise

c.

De o societate comerciala in schimbul sumelor de bani imprumutate

d.

De o societate comerciala in schimbul sumelor de bani rezultate din dobanzi

ANS:    C

Dintre principalele titluri comerciale de valoare amintim:

a.

Cambia

b.

Actiunile

c.

Conosamentul nominativ

d.

Titlurile cauzale

ANS: A

93. Obligatiile cambiale sunt :

a.

solidare

b.

cauzale

c.

independente

d.

fiscale

ANS: A

Titlul cambial poate fi contestat:

a.

Numai prin procedura inscrierii in fals

b.

Numai prin procedura institutiei rezilierii

c.

Numai prin procedura contestarii beneficiarului

d.

Numai prin procedura art. 7 din Codul comercial

ANS: A

Obligatiile cambiale pot fi conditionate:

a.

De catre tragator

b.

De catre bancherul creditorului

c.

De catre primitor

d.

Sunt neconditionate

ANS: D

Subiectul cambiei este:

a.

Trasul

b.

Vanzatorul

c.

Tertul poprit

d.

Intermediantul

ANS: A

Conditia de fond a cambiei este:

a.

Consimtamantul si cauza

b.

Indicarea scadentei

c.

Denumirea cambiei

d.

Indicarea locului de emisiune

ANS: A

Conditie de fond a cambiei este:

a.

Obiectul concret

b.

Consimtamantul valabil

c.

Indicarea    datei de emisie

d.

Eficacitatea cambiei

ANS: B

Giruri impropii pot fi:

a.

Girurile pentru incasare

b.

Girurile pentru incasare

c.

Girurile cumulative

d.

Girurile neconditionate

e.

Girurile alternative

ANS: A

Ca mijloace de valorificare a drepturilor cambiale in cazul refuzului de plata a cambiei avem:

a.

Rezolutiunea

b.

Rezilierea

c.

Regresul

d.

Raspundere delictuala

ANS: C

Pe piata de capital se intalnesc:

a.

cererea si oferta de active financiare

b.

cererea si oferta de aporturi la societatile comerciale

c.

cererea si oferta de bunuri mobile

ANS: A

Piata de capital reprezinta:

a.

o piata a care regleaza diferendele economice si sociale dintre participanti

b.

o piata unde tranzactionarea este limitata la anumite plafoane minime si maxime

c.

o piat pe care se tranzactioneaz in mod liber valori mobiliare

ANS: C

103. Piata primara reprezinta:

a.

piata pe care emisiunile de vaori mobiliare au mai fost negociate

b.

piata pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima dat

c.

o piata rudimentara, unde se negociaza pretul mai multor marfuri;

ANS: B

Functionarea efectiva a pietelor secundare se realizeaza prin intermediul:

a.

pietelor de marfuri

b.

pietelor de negocieri sau organizate

c.

pietelor neorganizate

ANS: B

Cererea si oferta de titluri de pe piata secundara sunt:

a.

derivate

b.

deviate

c.

secundare

ANS: A

Pe piata extrabursiera tranzactiile se realizeazǎ in :

a.

oficiile societǎtilor financiare

b.

directiile economice subordonate administratiei de stat

c.

compartimentele de specialitate ale consiliilor judetene

ANS: A

La bursǎ, negocierea si executarea contractelor se efectueazǎ de cǎtre :

a.

Un personal nespecializat

b.

Un personal specializat

c.

oricine este interesat

ANS: B

Bursa de valori reprezinta :

a.

o institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in temeiul legii si destinata incheierii de tranzactii cu valori mobiliare 

b.

o institutie publica fara personalitate juridica,    infiintata in temeiul legii si destinata incheierii de tranzactii cu valori mobiliare 

c.

o institutie privata, fara personalitate juridica, infiintata in temeiul legii si destinata incheierii de tranzactii cu valori mobiliare 

ANS: A

Obiectul bursei de valori il reprezinta negocierea de:

a.

doar valori mobiliare

b.

valori mobiliare, valute selective, produse bursiere derivate

c.

doar produse bursiere derivate

ANS: B

Unul din scopurile bursei de valori, il reprezinta:

a.

facilitarea acumularii fondurilor necesare activitatii economice

b.

activitatea de publicitate in avantajul unor societati puternice

c.

crearea oportunitatilor necesare atragerii investitiilor straine

ANS: A

Unul din scopurile bursei de valori, il reprezinta:

a.

activitatea de publicitate in avantajul unor societati puternice

b.

dirijarea fluxurilor fondurilor acumulate spre ramurile rentabile ale economiei

c.

crearea oportunitatilor necesare atragerii investitiilor straine

ANS: B

Fondatorii bursei de marfuri pot fi:

a.

numai persoane fizice carora legea nu le interzice 

b.

numai persoane juridice carora legea nu le interzice

c.

persoane fizice si persoane juridice carora legea nu le interzice

ANS: C

In functie de momentul in care se realizeaz tranzactia, piata de capital a fost

clasificata in doctrina de specialitate astfel:

A piata primar

B) piata secundar

C) piata derivata

D) piata accesorie;

a.

A+B

b.

A+B+C+D

c.

A+C+D

d.

C+D

ANS: A

Bursa indeplineste urmatoarele roluri :

A) acumularea de capital pentru intreprinderi ;

B) redistribuirea veniturilor ; 

C) mobilizarea economiilor private pentru investitii;

D) imbunǎtǎtirea modului de conducere a companiilor ;

a.

A+B

b.

A+B+C+D

c.

A+C+D

d.

C+D

ANS: B

Care din urmatoarele reprezinta principii care coordoneaza activitatea unei burse de valori?

A) principiul accesibilitatii;

B) principiul informarii;

C) etica pietei;

D) principiul rolului activ;

a.

A+B

b.

A+B+C+D

c.

A+B+C

d.

C+D

ANS: C

Obiectul bursei de valori il reprezinta negocierea de:

A) valori mobiliare;

B) valute selective;

C) valute preferentiale;

D) produse bursiere derivate;

a.

A+B+C+D

b.

A+C

c.

B+C

d.

A+B+D

ANS: D

Sunt conditii ce trebuie indeplinite de societatile solicitante spre a fi admise pentru cotare:

A cel putin 75% din fiecare clasa de actiuni trebuie sa fie detinuta de public alcatuit

din persoane neasociate cu directorii sau cu actionarii majoritari;

B) societatea sa nu fi publicat bilanturile si conturile de profit si pierdere pe ultimii

cinci ani premergatori cererii pentru cotare;

C) titlurile trebuie sa fie liber transferabile, adica degrevate de orice garantie reala

sau poprire legala ;

D)valoarea probabila de piata a titlurilor pentru care se doreste cotarea trebuie sa fie

egala sau superioara valorii impuse de lege;

a.

A+B+C+D

b.

C+D

c.

A+C+D

d.

B+C

ANS: B

Sunt conditii ce trebuiesc indeplinite pentru infiintarea bursei de marfuri:

A) sa emita numai actiuni nominative;

B) actionarii sa fie numai persoane juridice;

C) capitalul social sa fie integral subscris si varsat in numerar la momentul infiintarii;

D) actul constitutiv sa nu permita niciunui membru al consiliului de administratie al

Bursei de marfuri sa detina participari, de orice fel ar fi acestea, intr-o alta bursa de

marfuri;

a.

A+B+C+D

b.

A+B+C

c.

B+C+D

d.

C+D

ANS: A

Fondatori ai bursei de marfuri pot fi:

A) numai persoane fizice carora legea nu le interzice;

B) persoane fizice si persoane juridice carora legea nu le interzice;

C) numai persoane juridice carora legea nu le interzice;

D) autoritatile administratiei publice centrale si locale, bancile si institutiile de credit;

a.

A+B+C+D

b.

B+D

c.

B

d.

D

ANS: C

Fac parte din obiectul bursei de marfuri:

A) vanzari si achizitii de marfuri si/sau produse pe o piata mixta;

B) vanzari si achizitii de creante comerciale pe piata creantelor;

C) vanzari si achizitii de marfuri, servicii sau lucrari pe piata licitatiilor;

D) vanzari ale fondului de comert;

a.

B+C+D

b.

A+D

c.

A+B+C+D

d.

A+B+C

ANS: D

Are posibilitatea legala de a hotari ca terte persoane juridice sa devina membri afiliati

ai bursei de marfuri, cu conditia ca acestia sa indeplineasca cerintele impuse de regulamentele acestei burse:

A)Comisia de cenzori a bursei;

B) Consiliul de administratie al bursei;

C) Adunarea Generala a Actionarilor;

D)Comitetul Director al bursei;

a.

A+C+D

b.

B

c.

A+B+C+D

d.

C+D

ANS: B

Reprezinta functii ale bursei de marfuri:

A) organizarea licitatiilor de bursa;

B) elaborarea pachetului de contracte-tip pentru operatiunile de vanzare-cumparare;

C) elaborarea strategiei anuale de dezvoltare;

D) organizarea planului de dezvoltare durabila ;

a.

A+C+D

b.

A+B

c.

A+B+D

d.

C+D

ANS: B

123. Consiliul Concurentei adopta instructiuni, in special cele care privesc:

A) * notificarile de concentrari economice;

* solicitarile de dispense si prorogarea de dispense;

* calcularea cifrei de afaceri si a plafoanelor valorice prevazute de lege;

B) * notificarile privind evolutiile bursei de marfuri;

* solicitarile de dispense si prorogarea de dispense;

* calcularea cifrei de afaceri si a plafoanelor valorice prevazute de lege;

C) * definirea pietei relevante in scopul stabilirii partii substantiale de piata;

* plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.

a.

B+C

b.

A+C

c.

A

ANS: B

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect

in domeniul politicii concurentiale, la cererea:

A) * Presedintiei Romaniei;

* organizatiilor pentru protectia consumatorilor;

* instantelor judecatoresti si parchetelor.

B) * comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor;

* organelor administratiei publice centrale si locale;

* organizatiilor profesionale, patronale si sindicale interesate, incluzand

printre acestea si Camera de Comert si Industrie a Romaniei;

C) * oricarei persoane interesate

* Oficiului pentru Protectia Consumatorului

a.

B+C

b.

A+C

c.

A+B

ANS: C

Schema de ajutor se aplica pentru agentii economici care indeplinesc una

dintre urmatoarele conditii:

A) *realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a un milion de euro;

B) *realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a doua milioane

de euro;

* creaza cel putin 100 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale

C)* creeaza cel putin 50 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale,

intr-o zona in care rata somajului este mai mare decat media nationala calculata pe

ultimele 12 luni.

a.

A+C

b.

B

c.

A+B

ANS: A

Agentii economici nu pot beneficia de urmatoarele tipuri de ajutor de ajutor de stat:

A) . Ajutoare in favoarea activitatilor legate de export, si anume ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de stabilirea si operarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli de export;

. Ajutor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul produselor de import;

B) . Ajutor care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul produselor de import;

. Ajutor pentru intreprinderile mici si mijlocii;

. Ajutor pentru cooperare.

C) . Ajutor pentru intreprinderile mici nou create;

. Ajutor pentru operare.

a.

A+B

b.

B+C

c.

A+C

ANS: C

127. Strategia nationala de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale

Uniunii Europene in Romania conform HG nr. 793/2005 privind aprobarea

Strategiei nationale de lupta antifrauda pentru protectia intereselor financiare ale

Uniunii Europene in Romania, modificata prin HG nr. 1211/2006 stabileste

urmatorul continut:

A) delimiteaza frauda impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene de coruptie.

B) se refera strict la frauda impotriva intereselor financiare ale Romaniei si ale

Uniunii Europene,

C) se refera strict la frauda impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene,

a.

B

b.

A+C

c.

A+B

ANS: B

Obligatiile operatorilor economici reglementate de OG nr. 21/1992, privind

protectia consumatorilor, republicata, sunt:

A) Obligatii ale producatorilor

B) Obligatii ale distribuitori

C) Obligatii ale prestatorii de servicii

D) Obligatii ale consumatorilor

a.

A+B+C

b.

B+C+D

c.

A+B+C+D

ANS: A

Organele administratiei publice care asigura protectia consumatorului

conform reglementarilor in vigoare sunt:

A) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,

B) Asociatiile pentru protectia consumatorilor,

C) Consiliul Concurentei,

D) Organisme consultative.

a.

B+C+D

b.

A+B+C+D

c.

A+B+D

ANS: C

In categoria jurisdictiilor off shore de tip International Business Companies

(IBC) intra:

a.

Anquilla, Belize, British Virgin Islands, Seychelles

b.

Anquilla, Insulele Cayman, Belize, British Virgin Islands, Cipru

c.

Anquilla, Belize, British Virgin Islands, Madeira, Olanda, Panama, Seychelles

ANS:    A

Avantajele infiintarii companiilor offshore sunt:

a.

anonimat si confidentialitate; taxe reduse cu o mai buna planificare internationala a taxelor; lipsa controalelor valutare; opereaza intr-un sistem bancar bine organizat si dezvoltat; regulamente lejere; posibilitatea diversificarii obiectului de activitate fara nici o restrictie; ascunderea provenientei marfurilor prin prelucrarea in zonele libere adiacente altor centre financiare offshore;

b.

anonimat si confidentialitate; taxe reduse cu o mai buna planificare internationala a taxelor; lipsa controalelor valutare; opereaza intr-un sistem economic si politic stabil; opereaza intr-un sistem bancar bine organizat si dezvoltat; posibilitatea diversificarii obiectului de activitate fara nici o restrictie;

c.

anonimat si confidentialitate; suporta taxe reduse; regulamente lejere; posibilitatea de expansiune mult mai buna; ascunderea provenientei marfurilor prin prelucrarea in zonele libere adiacente altor centre financiare offshore;

ANS: A

Jurisdictiile fiscale existente pe plan mondial se impart in doua categorii:

a.

1. cu un nivel mare al taxelor

2. nu percep nici o taxa

b.

1. cu un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) si

2. care nu percep taxe deloc sau acestea sunt foarte mici.

c.

1. cu un nivel mare al taxelor

2. cu nivel mic al taxelor

ANS: B

Obligatiile principale ale managerului (trustee) sunt:

a.

1. sa indeplineasca obiectivele pentru care a fost creat trustul;

2. sa actioneze cu buna credinta (ca un mandatar) si prudenta/diligenta (judecata in abstracto) in interesul personal;

b.

1. sa indeplineasca obiectivele pentru care a fost creat trustul

2. sa actioneze in interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul

c.

sa indeplineasca obiectivele pentru care a fost creat trustul;

sa actioneze cu buna credinta (ca un mandatar) si prudenta/diligenta (judecata in abstracto) pentru a realiza scopul in care a fost creat trustul; si,

sa actioneze in interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul.

ANS:    C

Criminalitatea gulerelor albe a fost dezvoltata de Sutherland in trei planuri:

a.

1. cu privire la infractiune;

2. cu privire la infractor;

3. cu privire la atitudinea societatii fata de criminalitate in afaceri.

b.

1. cu privire la societatea care incrimineaza infractiunea;

2. cu privire la infractor;

3. cu privire la atitudinea societatii fata de criminalitate in afaceri.

c.

1. cu privire la infractiune;

2. cu privire la infractorii recidivisti;

3. cu privire la atitudinea societatii fata de criminalitate in afaceri

ANS: A

Prin ce se particularizeaza contractul de vanzare-cumparare comerciala fata de contractul de vanzare-cumparare civila:

a.

comercialitate;

b.

comutativitate;

c.

translativitate.

ANS: A

136. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut in cazul contractului de vanzare-cumparare:

A.sa fie in comert;

B.sa existe;

C.sa fie determinat sau determinabil;

D.sa fie proprietatea vanzatorului.

a

A+B+C+D

b

B+C+

c

C+D

ANS: A

Prin ce se deosebeste contractul de mandat comercial fata de contractul de mandat civil:

A.comercialitate;

B.obiectul sau;

C.caracterul sau;

D.prin faptul ca da o mai mica libertate mandatului decat cel civil.

a

A+B+C+D

b

C+D

c

B+C

ANS: C

138. In cazul contractului de mandat comercial obligatiile mandatarului sunt:

A.sa execute mandatul;

B.sa indeplineasca obligatiile cu buna credinta si cu diligenta unui bun gospodar;

C.sa nu aduca la cunostinta tertului cu care contracteaza imputernicirea primita;

D.sa nu instiinteze pe mandant de executarea mandatului;

E.sa plateasca dobanzi pentru banii cuveniti mandantului nepredati acestuia.

a

A+B+E

b

A+C

c

B+C+D+E

ANS: A

Care sunt caracterele juridice ale contractului de comision:

a

bilateral (sinalagmatic), consensual, oneros;

b

aleatoriu, gratuit, comutativ;

c

bilateral, oneros, comutativ si translativ.

ANS: A

140. In cazul contractului de comision care sunt obligatiile comitentului:

A.sa nu plateasca remuneratia cuvenita comisionarului;

B.sa restituie cheltuielile facute de comisionar pentru indeplinirea insarcinarii;

C.sa plateasca remuneratia cuvenita comisionarului.

a

A+B

b

A+C

c

B+C

ANS: C

141. Care este forma ceruta pentru contractul de consignatie:

a

forma scrisa ceruta numai ad validitatem;

b

forma scrisa ceruta numai ad probationem;

c

forma scrisa ceruta numai ad validitatem si ad probationem.

ANS: B

Care sunt obligatiile consignantului:

A.sa predea consignatarului bunurile pentru vanzare,

B.sa plateasca consignatarului remuneratia cuvenita;

C.sa ia masurile necesare pentru pastrarea si conservarea bunurilor.

a

A+C

b

B+C

c

A+B

ANS: C

143. Contractul de report:

a

contractul de report este contractul prin care, in materie de asigurari, obliga pe asigurator sa reporteze in anul urmator sumele neconsumate cu plata despagubirilor;

b

este contractul constand in cumpararea de titluri de credit circuland in comert, pe bani gaa si revinderea simultana la termen si pe un pret determinat catre aceeasi persoana a unor titluri de aceeasi specie;

c

este contractul de reportare a sumelor necastigate la jocurile de noroc.

ANS: B

144. Contractul de cont curent:

a

este un contract de creditare;

b

nu este un contract de creditare;

c

poate sa-l faca numai o banca.

ANS: B

in functie de sfera de cuprindere, modalitatea de preluare si administrare a creantelor se deosebesc:

a

factoringul partial si factoring traditional

b

factoring traditional si factoring la scadenta;

c

factoring partial si factoring total

ANS: C

Partile contractului de factoring sunt:

a

aderentul si debitorul

b

aderentul, factorul, debitorul;

c

factorul si aderentul.

ANS: B

147. Aderentul are urmatoarele obligatii:

a)sa transmita creantele sale factorului;

b)      sa notifice debitorilor transmiterea creantelor catre factor;

c)sa mentioneza pe facturi ca plata se va face (obligatoriu) catre factor;

d)     sa garanteze existenta creantei la data la care o cesioneaza;

e)in cursul executarii obligatiilor sale contractuale este obligat sa colaboreze cu factorul si sa plateasca acestuia remuneratia cuvenita.

a

A+B+D+E

b

A+C+D+E

c

A+D+E

d

A+B+C+D+E

ANS: D

Leasingul poate fi :

A.leasing financiar;

B.leasing operational;

C.leasing functional.

a

A+C

b

A+B

c

B+C

ANS: B

149. Elementele contractului de leasing sunt:

A.partile;

B.descrierea bunului ce face obiectul contractului;

C.valoarea totala a contractului;

D.valoarea ratelor si termenul de plata;

E.perioada de utilizare in leasing;

F.clauza privind obligatia asigurarii bunului;

G.valoarea initiala a bunului;

H.clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si conditiile in care acesta poate fi exercitat

a

C+D+G

b

A+B+C+D+E+F+G+H

c

A+B+C+D+E

ANS: B

150. Contractul de leasing:

a

da dreptul finantatorului sa aleaga furnizorul;

b

nu da dreptul utilizatorului sa aleaga furnizorul;

c

da dreptul utilizatorului sa aleaga furnizorul.

ANS: C

151. Contractul de leasing:

a

da dreptul finantatorului sa verifice periodic modul de exploatare a bunului;

b

nu da dreptul finantatorului sa verifice periodic modul de exploatare a bunului;

c

da dreptul finantatorului sa verifice modul de exploatare a bunului dar numai cu acordul furnizorului.

ANS: A

152. Franciza este:

a

procentul din suma asigurata cu care se reduce suma acordata in caz de dauna;

b

dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu;

c

dreptul de a utiliza un anume procedeu.

ANS: B

in functie de intinderea drepturilor ce se atribuie prin contractul de licenta, avem:

a

limitate si nelimitate

b

limitate, financiare si operationale

c

exclusive si neexclusive

ANS: C

154. Contractul de navlosire reprezinta :

a

o categorie de gen supraordonat contractelor de inchiriere de nave si contractelor de transport de marfuri pe mare

b

echivalentul contractului de inchiriere de nave

c

o conventie prin care navlositorul si navlosantul convin cu privire la transportul de marfuri pe mare

ANS: A

Un contract de navlosire se poate realiza:

a

numai prin perfectarea unui charter party

b

exclusiv prin perfectarea unui charter party precedat de conosamente

c

fie prin perfectarea unui charter party, precedat sau nu de conosamente, fie numai pe baza de conosamente sau note de rezervare a spatiilor de incarcare ale navelor, documente de transport negociabile sau nenegociabile ( booking note, waybills)

ANS: CPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1562
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved