Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


EXECUTAREA SILITA IMOBILIARA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micEXECUTAREA SILITA IMOBILIARA

Urmarirea bunurilor imobile reprezinta o procedura de realizare indirecta a creantei bugetare, presupunand valorificarea bunurilor urmarite silit.
Competenta in ceea ce priveste desfasurarea acestei forme de executare revine:

organului financiar in raza caruia sunt situate imobilele ce fac obiectul executarii silite;

daca domiciliul sau sediul debitorului se afla in raza teritoriala a altui organ de executare, acesta din urma va coordona intreaga procedura de executare silita.

Procedura executarii silite imobiliare presupune urmatoarele ETAPE

1) Somatia de plata

Organul de executare va comunica debitorului, cu 5 zile inainte de inceperea executarii, o somatie care va cuprinde datele de identificare a imobilului urmarit precum si mentiunea inscrierii somatiei in evidentele de publicitate imobiliara.

Odata cu comunicarea somatiei catre debitor, aceasta va fi transmisa si organului competent pentru inscrierea in registrele de publicitate imobiliara.

Actele de dispozitie incheiate de debitor ulterior luarii inscriptiei ipotecare vor fi lovite de nulitate.

Autoritatile ce au in competenta efectuarea publicitatii imobiliare vor comunica orga­nelor de executare, la cererea acestora, drepturile reale inscrise in legatura cu imobilul urmarit si sarcinile ce il greveaza, precum si titularii acestor drepturi. Acestia vor fi chemati de catre organul de executare la termenele fixate pentru vanzarea imobilului si distribuirea pretului obtinut.

Ceilalti creditori ai debitorului trebuie sa comunice in scris organului de executare in T de 30 de zile de la luarea inscriptiei ipotecare titlurile executorii pe care le au in legatura cu imobilul urmarit.

2) Identificarea bunurilor supuse urmaririi

Organul de executare va intocmi un PV de identificare a bunurilor imobile supuse urmaririi uilile, PV ce va contine aceleasi mentiuni ca PV de instituire a sechestrului asupra bunu­rilor mobile in cadrul procedurii de executare silita mobiliara.

3) Aplicarea sechestrului si evaluarea bunurilor supuse urmaririi

Dupa comu­nicarea somatiei catre debitor, care reprezinta actul incepator al acestei modalitati de executare silita, precum si in tot cursul executarii silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru, in masura in care este necesara administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia sau apararea in litigii privind imobilul respectiv.

Administrator-sechestru va putea fi numit creditorul, debitorul sau o alta PF sau PJ.

Administratorul-sechestru va incasa veniturile rezultate din administrarea imobilului si le va consemna la unitatile abilitate, depunand recipisa la organul de executare.

Evaluarea bunurilor imobile supuse urmaririi silite se va face prin intermediul unor organe sau persoane specializate.

4) Valorificarea bunurilor imobile supuse urmaririi se face prin vanzarea lor la licitatie, vanzarea directa de catre debitor sau prin alte modalitati admise de lege.

Debitorul are posibilitatea ca in T de 30 de zile de la comunicarea somatiei sa vanda bunurile urmarite, cu acordul organului de executare. Dispozitiile din materia executarii silite mobiliare vor fi aplicabile in mod corespunzator.

VANZAREA LA LICITATIE

Licitatia se organizeaza de catre organul de executare, la locul unde se afla imobilul sau in alt loc stabilit de acesta. Prima licitatie se va putea organiza numai dupa trecerea unui T de 30 de zile de la comunicarea somatiei de catre debitor.

Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare in cazul vanzarii bunurilor imobile si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie sau intr-un cotidian local ori in pagina de Internet, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.

Toate actele de publicitate a vanzarii trebuie indeplinite de organul de executare cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru tinerea licitatiei.Daca acest pret nu este obtinut, in Termen de cel mult 30 de zile se va organiza o noua licitatie, care va incepe de la acelasi pret.

In situatia in care nici de aceasta data nu se obtine pretul, in T de cel mult 30 de zile se va organiza o a treia licitatie, cand imobilul poate fi vandut la cel mai mare pret oferit.

Daca imobilul supus urmaririi nu poate fi valorificat prin vanzare la licitatiile organizate, organul de executare va repeta procedura de licitatie cel putin o data pe an inauntrul T de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.

Pe toata aceasta perioada se va mentine indisponibilizarea imobilului, iar organul de executare va putea lua masura numirii, mentinerii ori schimbarii adminis­tratorului sechestru sau va putea proceda la valorificarea imobilului in orice mod admis de lege.

In urma desfasurarii licitatiei, organul de executare va intocmi un proces-verbal in care se va consemna rezultatul acesteia si modul in care s-a desfasurat.

Procesul-verbal de licitatie constituie titlu de proprietate asupra imobilului adjudecat, in baza sa realizandu-se publicitatea imobiliara.

In acelasi timp, incheierea acestui act va reprezenta ultimul act de executare, prin urmare organul de executare va lua masuri pentru radierea inscriptiei ipotecare.

Sumele obtinute in urma licitatiei, dupa scaderea tuturor cheltuielilor prilejuite de executare, vor fi varsate la BS pana la concurenta valorii debitului pentru care s-a pornit executarea silita.

Dupa acoperirea creantei bugetare diferenta ramasa va fi predata debitorului, la cererea sa, sau se va proceda la compensarea sa cu alte obligatii fiscale ale debitorului.

Procedura de executare silita a bunurilor imobile ale debitorului inceteaza si in situatia in care aceste bunuri nu pot fi valorificate prin niciuna din modalitatile regle­mentate de lege.

In acest caz vor fi utilizate celelalte proceduri de stingere a creantei bugetare prevazute de acest act normativ, dupa ce in prealabil organul de executare a luat masura radierii inscriptiei ipotecare constituite cu privire la imobilul ce a facut fara succes obiectul executarii silite.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Cheltuielile de orice natura necesare desfasurarii procedurii de executare silita vor fi in sarcina debitorului urmarit, in masura in care nu exista dispozitii legale contrare

Sumele recuperate de organele de executare in contul cheltuielilor de executare silita se vor face venit la BS, la fel ca si sumele ce fac obiectul creantei buge­tare executate silit.

In cazul in care prin titlul executoriu a fost constata obligatia de plata a unor dobanzi, penalitati sau a altor sume, fara sa fi fost insa determinat cuantumul lor, calcu­lul lor va fi facut de organul de executare, care va consemna rezultatul intr-un proces-ver­bal. Acest act va constitui titlu executoriu pentru obligatia de plata pe care o constata.

CONTESTATIA LA EXECUTARE

Orice persoana interesata poate face contestatie impotriva masurilor de executare silita luate de organul de executare.

Termenul in care poate fi facuta contestatia la executare este de 15 zile – termen procedural imperativ, nerespectarea sa atragand sanctiunea decaderii.

Data incetarii executarii silite va fi data efectuarii ultimului act de executare, care va fi momentul varsarii in contul bugetului de stat a sumelor rezultate din valori licarea bunurilor supuse executarii silite.

Pana la solutionarea contestatiei instanta, la cererea contestatarului, va putea suspenda executarea silita.

In cazul admiterii contestatiei actele de executare nelegale vor fi desfiintate, urmand a fi refacute, sau, executarea va inceta cu privire la un anumit bun.

Respingerea contestatiei are ca efect continuarea de catre organul financiar competent a procedurii de executare, sau, reluarea acesteia in cazul in care instanta a decis suspendarea executarii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1622
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site