Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


PRIVILEGIILE - Privilegiile speciale mobiliare, Privilegiile speciale imobiliare

Drept+ Font mai mare | - Font mai micPRIVILEGIILE - Privilegiile speciale mobiliare, Privilegiile speciale imobiliare


1) Notiune. Priviilegiul ste dreptul unui creditor de a fi platit cu prioritate fata de alti creditori, datorita calitatii creantei sale. Calitatea creantei reprezinta cauza sau faptul juridic din care s-a nascut creanta.Exceptând privilegiul creditorului gajist care poate rezulta numai din conventia partilor, toate celelalte privilegii rezulta numai din lege. Reglementarea generala a privilegiilor este cuprinsa în art. 1722-1745 Cod civil. Aceasta reglementare, în mare parte depasita sub aspectul ordinii privilegiilor este completata de prevederi cuprinse în Codul de procedura civila, în Codul fiscal si în Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice sau în alte acte normative.

2) Clasificarea privilegiilor:

- privilegii generale care poarta asupra tuturor bunurilor debitorului;

- privilegii generale mobiliare care au ca obiect bunurile mobile ale debitorului;

- privilegii speciale mobiliare care poarta asupra unor bunuri mobile ale debitorului, anume stabilite de lege;

- privilegii speciale imobiliare care au ca obiect un anumit imobil sau anumite imobile ale debitorului.

Distinctia între privilegiile mobiliare si cele imobiliare prezinta importanta întrucât primele confera creditorului privilegiat numai dreptul de preferinta, în timp ce privilegiile imobiliare confera crditorului atât dreptul de preferinta, cât si pe cel de urmarire. Pe de alta parte, privilegiile generale sunt simple drepturi personale de preferinta (cauze de preferinta la urmarirea silita), în timp ce privilegiile speciale (mai ales cele imobiliare) sunt adevarate drepturi reale recunoscute creditorului prin lege. Pe de alta parte, privilegiile generale se conserva fara nici o formalitate, în timp ce pentru opozabilitatea privilegiilor speciale trebuie îndeplinite cerintele de publicitate prevazute de lege.

3) Efectele comune ale privilegiilor. Efectul principal al oricarui privilegiu consta în dreptul de preferinta al creditorului privilegiat, ceea ce presupune dreptul sau de a-i fi satisfacuta creanta privilegiata cu prioritate fata de ceilalti creditori. In urma vânzarii silite a bunului asupra caruia exista privilegiul, creanta creditorului privilegiat va fi platita cu preferinta din pretul încasat. Dupa plata integrala a acesteia, vor putea fi platiti si ceilalti creditori. Dreptul de urmarire este conferit doar de anumite privilegii (privilegiile imobiliare si unele privilegii mobiliare speciale).

4) Privilegiile generale reglementate de Codul civil:

A. Privilegii generale asupra tuturor bunurilor mobile si imobile:

a. privilegiul tezaurului public (art. 1725 Cod civil). Sunt însotite de acest privilegiu creantele statului provenind din impozite, taxe, amenzi. Ordinea de preferinta a creditorilor, atunci când unul dintre creditori este statul este reglementata amanuntit de Codul fiscal si de Codul de procedura fiscala;

b. privilegiul cheltuielilor de judecata (art. 1727 Cod civil). Acel creditor care a facut cheltuieli de judecata pentru a conserva sau lichida averea debitorului, are recunoscut un privilegiu asupra tuturor bunurilor debitorului. Acest privilegiu nu poate fi opus acelor creditori carora actiunile pentru care s-au facut cheltuielile nu le-au adus nici un folos.

B. Privilegii generale asupra bunurilor mobile:

a. privilegiul cheltuielilor de judecata facute în interesul comun al creditorilor (enumerat de art. 1729 Cod civil). Se considera ca, data fiind identitatea acestui privilegiu cu a celui prevazut de art. 1727 Cod civil, regelementarea constituie o inadvertenta evidenta;

b. privilegiul cheltuielilor de înmormântare a debitorului;

c. privilegiul cheltuielilor ultimei boli care a cauzat decesul debitorului, facute timp de un an înainte de moartea acestuia;

d. privilegiul privind drepturile banesti ale salariatilor;

e. privilegiul obiecteleor de subzistenta date debitorului si familiei sale în curs de sase luni.

Conform art. 1729 Cod civil, aceste privilegii se extind si asupra bunurilor imobile ale debitorului daca si în masura în care valoarea acestora nu a fost absorbita de realizarea creantelor creditorilor ipotecari si a celor cu privilegii imobiliare speciale.

5) Privilegiile speciale mobiliare care poarta aupra unui anumit bun mobil sau asupra unor bunuri mobile determinate ale debitorului. Fac parte din aceasta categorie:

A. Privilegii speciale mobiliare întemeiate pe ideea de gaj:

a. privilegiul chiriilor si arenzilor (art. 1730 pct.1 Cod civil). Acest privilegiu confera proprietarul bunului închiriat sau arendat un adevarat drept de gaj asupra bunurilor mobile ale chiriasului aflate în imobilul închiriat sau asupra întregii recolte a anului în curs si a tot ce serveste la exploatarea terenului arendat, pentru plata chiriilor, arenzilor, anumitor cheltuieli de reparatii locative si, în general, pentru tot ce priveste executarea contractului. Acest privilegiu este un adevarat drept real care confera creditorului atributul de urmarire. El poate revendica de la terti, bunurile mobile asupra carora poarta privilegiul, în termen de 15 zile în cazul locatiunii si de 40 de zile în cazul arendei;

b. privilegiul hangiului (art. 1730 pct. 1 Cod civil). Acest privilegiu confera hangiului sau hotelierului dreptul prioritar de a-si recupera valoarea prestatiilor asigurate clientilor sai din pretul bagajelor aduse în camera pe care o ocupa si chiar a automobilului;

c. privilegiul carausului (art. 1730 pct. 7 Cod civil). Privilegiul confera transportatorului dreptul de preferinta si urmarire asupra bunului transportat, pentru pretul si cheltuielile transportului. El este recunoscut numai atât timp cât bunul se afla în detentia transportatorului si termen de 24 de ore de la predarea acestuia catre destinatar, cu conditia ca acesta sa nu-l fi înstrainat unui tert.

B. Privilegiile speciale mobiliare care se întemeiaza pe ideea sporirii patrimoniului sau îmbogatirii debitorului:

a. privilegiul vânzatorului unui bun mobil al carui pret nu a fost platit de catre cumparator (art. 1730 pct. 5 Cod civil) care poarta asupra bunului vândut si care se poate exercita numai cât timp bunul se afla în proprietatea cumparatorului;

b. privilegiul cheltuielilor facute cu conservarea bunului mobil al debitorului (art. 1730 pct. 4 Cod civil), care garanteaza cheltuielile necesare si utile facute de care creditor;

c. privilegiul arendasului pentru plata sumelor datorate pentru seminte, cheltuiala recoltei anului curent si pentr instrumentele de exploatare agricola (art. 1730 pct. 2 Cod civil).

In cazul concursului între privilegiile mobiliare speciale, se va tine seama de ordinea de preferinta prevazuta de Codul civil (art. 1732, 1733 Cod civil): privilegiul cheltuielilor de conservare, privilegiul hangiului si carausului, privilegiul locatorului, privilegiul vânzatorului neplatit, cu excpetiile prevazute de textele legale. Privilegiile speciale mobiliare au prioritate fata de privilegiile generale cu exceptia privilegiului cheltuielilor de judecata si a celor de înmormântare care au prioritate absoluta (art. 1731, 1735, 1736 Cod civil).

6) Privilegiile speciale imobiliare au ca obiect bunuri imobile determinate si se aseamana cu ipotecile întrucât confera creditorului toate atributele specifice acestora. Se deosebesc însa prin aceea ca sunt reglementate expres în considerarea calitatii creantei, iar rangul lor se stabileste fara a se tine seama de data înscrierii în registrele de publicitate imobiliara, fiind legata doar de calitatea creantei. Fac parte din aceasta categorie:

a. privilegiul vânzatorului imobilului (art. 1737 pct. 1 Cod civil) care are ca obiect imobilul vândut, pâna la plata integrala a pretului. In cazul unor vânzari succesive fara plata integrala a pretului, primul vânzator este preferat celui de al doilea iar acesta celui de al treilea si asa mai departe. Pentru conservarea sa este necesara înscrierea în cartea funciara.

b. Privilegiul copartasilor (art. 1737 pct. 3 Cod civil) care are ca obiect imobilele cuprinse în masa succesorala si este menit sa garanteze plata eventualelor despagubiri pentru evictiunea unui copartas sau plata sultei. Pentru conservarea sa este necesara înscrierea în cartea funciara în termen de 60 de zile de la nasterea sa;

c. Privilegiul arhitectilor, constructorilor si lucratorilor (art. 1737 pct. 4 Cod civil) care garanteaza datoria clientului pentru construirea imobilului sau pentru repararea acestuia si are ca obiect chiar imobilul construit sau reparat. Privilegiul exista numai în situatia în care creditorul a contractat direct cu proprietarul bunului construit sau reparat. Privilegiul se conserva prin înscrierea sa în cartea funciara;

d. Privilegiul rezultat din separatia de patrimonii (art. 1743 Cod civil). Persoanele care beneficiaza de acest privilegiu sunt creditorii mostenirii, legatarii cu titlu particular si mostenitorii universali sau cu titlu universal care au acceptat mostenirea sub beneficiu de inventar. Ei pot cere separatia patrimoniului succesoral cu cel al mostenitorilor care au acceptat pur si simplu mostenirea pentru a evita concursul celorlalti creditori ai mostenitorului. In cazul în care invoca acest drept, ei beneficiaza de un privilegiu asupra imobilelor cuprinse în masa succesorala. Pentru primele categorii de titulari este necesara înscrierea privilegiului în cartea funciara, iar pentru ultima categorie conservarea privilegiului sse poate face si fara înscrierea în cartea funciara deoarece opozabilitatea acceptarii sub beneficiu de inventar se realizeaza prin înscrierea declaratiei în registrele de evidenta succesorala.

In caz de concurs între privilegiile speciale imobiliare si ipoteci, art. 1722 Cod civil prevede ca vor avea prioritate privilegiile speciale imobiliare, cu conditia înscrierii lor înregistrele de publicitat în termenul prevazut de lege pentru conservarea lor.

7) Modificarea ordinii privilegiilor. Reglementarea din Codul civil referitoare la ordinea privilegiilor în caz de concurs este astazi în mare parte desueta sau modificata de diverse texte legale care au stabilit reguli speciale de prefrinta care implica si ordinea privilegiilor. Intre aceste acte normative trebuie mentionate: Legea nr. 99/1999 (titlul VI, capitolul 3), Codul fiscal si Codul de procedura fiscala, Codul de procedura civila. Dreptul comun în materie îl constituie în momentul de fata ordinea de preferinta a creantelor reglementata de Codul de procedura civila (art. 563):

a. creantele reprezentand cheltuieli de judecata, pentru masuri de asigurare sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie si pentru orice alte cheltuieli facute în interesul comun al creditorilor;

b. creantele reprezentând salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor potrivit legii, ajutoarele pentru îngrijirea si întretinerea copiilor, pentru incapacitate temporara de munca, ajutoare de deces, acordate în cadrul asigurarilor sociale, etc.;

c. creantele rezultând din obligatia de întretinere, alocatii pentru copii sau obligatia de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;

d. creantele bugetare rezultate din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;

e. creantele rezultate din împrumuturi acordate de stat;

f. creantele reprezentând despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;

g. creantele rezultate din împrumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;

h. creantele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de statsau bugetelor locale;

i. alte creante.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 272
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved