Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Plangerea la contraventie

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micPlangerea la contraventie

Reglementarea contraventiilor a fost realizata prin O. G. nr. 2/2001 apro­bata prin Legea nr. 180/2002. Potrivit art. l din lege, constituie contraventie, fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata ca atare prin lege, prin hotarare a Guvernului sau hotarare a consiliului local, a consiliului judetean.
Sanctiunile contraventionale principale sunt:

·  avertismentul,

·  amenda,

·  obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Avertismentul

consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenien­tului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. Acesta este o sanctiune morala si intervine in cazurile in care fapta e de mica importanta, de gravitate redusa, iar agentul constatator apreciaza ca acela care a savarsit-o nu o va mai repeta chiar fara aplicarea unei amenzi.

Avertismentul;

·  poate fi aplicat si daca legea contraventionala speciala nu-l prevede in mod expres,

·  poate fi executat atunci cand contravenientul este prezent,

·  sanctiunea se aplica de agentul constatator prin adresarea lui orala, iar in celelalte cazuri prin comunicarea procesului verbal de contraventie.

·  daca este aplicat de instanta comunicarea acestuia se face prin incunostintare scrisa.

Amenda contraventionala

are un caracter administrativ,

Sumelor provenite din amenzi contraventionale se fac venit la bugetul de stat in cota de 75%, diferenta revenind autoritatii din care face parte agentul constatator, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate in temeiul hotararilor autoritatilor administratiei publice locale, care se fac venit la bugetul local respectiv.

Sanctiunea de obligare la prestarea unei activitati in folosul comunitatii pot fi stabilite numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi  300 de ore, si se stabilesc intotdeauna alternativ cu amenda (art. 9).

Dupa ce organul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii este nein­destulatoare, incheie procesul verbal de constatare si-l inainteaza in cel mult 48 de ore judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contra­ventia

 Instanta poate aprecia ca se impune obli­garea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, daca persoana care a savarsit contraventia este de acord.

Aplicarea acestei sanctiuni precum si exercitarea cailor de atac locul si modalitatea de executare a sanctiunilor se fac potrivit dispozitiilor cuprinse in legile speciale. Minorul, care nu a implinit 16 ani, nu poate fi sanctionat  cu obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Alaturi de sanctiunile contraventionale principale, legea stabileste prin art. 5 si sanctiunile complimentare care sunt:

1. confiscarea bunurilor desti­nate, folosite sau rezultate din contraventii;

2. suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati;

3. inchiderea unitatii;  blocarea contului bancar;

4. suspendarea activitatii agentului economic; retragerea licentei sau avizului pentru anumite opera­tiuni de comert exterior, temporar sau definitiv;5. desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in stare initiala.

Caracterul contraventional al faptei este inlaturat potrivit art. 11, in cazul;

starii de necesitate,

constrangerii fizice sau morale,

cazului fortuit,

iresponsabilitatii,

betiei involuntare complete,

erorii de fapt,         

legitimei aparari,

precum si infirmitatii daca are legatura cu fapta savarsita.

Toate aceste cauze trebuie insa constatate numai de instanta de judecata. De asemenea, nu raspunde contraventional, minorul sub 14 ani, iar pentru cei care au implinit 14 ani minimul si maximul amenzii se reduc la jumatate.

Potrivit art. 13 se prevede un termen de prescriptie general pentru aplicarea oricarei sanctiunii contraventionale, de 6 luni de la data savarsirii faptei. In cazul contraventiilor continui (contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp) acest termen incepe sa curga de la data constatarii faptei. Daca fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior se stabileste ca ea este contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul cat, cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau in fata instantei, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului de 6 luni. Totusi prescriptia opereaza, daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de 1 an de la data savarsirii, respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune altfel.

In ce priveste prescrierea executarii sanctiunii, aceasta nu se aplica decat in cazul amenzii Astfel execu­tarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie, daca procesul verbal nu a fost comunicat contravenientului, in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii. De asemenea, indiferent daca procesul verbal a fost comunicat in termen de o luna, executarea sanctiunii amenzii se prescrie intr-un termen de 3 ani de la data aplicarii sanctiunii, chiar daca s-a exercitat caile de atac asupra procesului verbal.

Contraventia se constata printr-un proces verbal, incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ, care stabileste si sanctioneaza con­traventia, denumite in mod generic, agenti constatatori (art. 15).

Pot fi agenti constatatori:primarii,  

ofiterii si subofiterii de politie,

precum si alte persoane prevazute in legile speciale.

Cu privire la datele cuprinse in procesul verbal, numai lipsa unora  dintre acestea atrage nulitatea procesului verbal. Aceasta nulitate este una absoluta si se poate constata si din oficiu de catre instanta.

De asemenea, la cererea contravenientului, agentul constatator are obligatia de a consemna in procesul verbal obiectiunile sale cu privire la continutul acestuia, acestea fiind consemnate distinct in procesul verbal la rubrica alte mentiuni, sub sanctiunea nulitatii acestuia [art. 16 alin. (7)]. Ori de cate ori din cuprinsul procesului verbal, sau din probele administrate, reiese ca, contravenientul a avut obiectiuni la procesul verbal, iar acestea nu au fost mentionate distinct, la rubrica alte mentiuni, se va aplica sanctiunea anularii procesului verbal.

Contravenientul are obligatia de a se legitima, in cazul refuzului, agentul constatator putand apela la ofiterii si subofiterii de politie, jandarmi, sau gardieni publici. Procesul verbal trebuie semnat pe fiecare pagina de cel care il incheie si de contravenient; daca acesta din urma nu este de fata, sau refuza sa semneze, agentul constatator mentioneaza aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor.

Aplicarea sanctiunii se face tot de catre agentul constatator, daca actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede altfel (art. 21). Daca agentul constatator nu are dreptul sa aplice sanctiunea, procesul verbal se trimite de indata organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea, caz in care, aceasta se va aplica prin rezolutie scrisa pe procesul verbal, in cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat si o paguba se poate stabili de agentul constatator si despagubirea (art. 23).

Dupa incheierea procesului verbal de contraventie, acesta se va comunica in copie, contravenientului, partii vatamate, si persoanei juridice careia apartin lucrurile confiscate, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii sanctiunii, iar nerespectarea acestui termen va atrage prescriptia executarii sanctiunii.

Calea de atac impotriva procesului verbal de contraventie, este plangerea (art. 31) care trebuie facuta in termen de 15 zile de la inmanarea sau comunicarea acestuia, plangerea insotita de procesul verbal de contraventie se depune la organul din care face parte agentul constatator, care este obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens, urmand a fi trimisa de indata instantei competente.

Instanta competenta sa solutioneze plangerea, care este scutita de taxa de timbru, este Judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.

Partea vatamata poate face plangere doar in ce priveste despagubirea, iar celui caruia ii apartin lucrurile confiscate, numai in ce priveste masura confiscarii.

Plangerea contravenientului suspenda executarea procesului verbal de contraventie, in timp ce, plangerea persoanei vatamate si a celui care este proprietarul lucrurilor confiscate, suspenda executarea numai in ce priveste despagubirea, respectiv confiscarea.

Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia de con­tencios administrativ a tribunalului. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral, iar recursul suspenda executarea hotararii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1068
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site