Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Интерпретация и използване на финансово-счетоводните отчети. Рентабилност и ликвидност – основни финансови принципи в управлението на фирмата. Показатели за оценка на финансовото състояние – видове, начин на изчисляване и същност.

управление

+ Font mai mare | - Font mai mic

DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

R
BR

между 7% - 18%

NR

R

DR

R

L

*  Свойство на имуществения състав на фирмата – ликвидируемост. Възможност определени части от имуществото на фирмата да бъдат превърната в пари.

*  Свойство на фирмата – платежоспособност. Състояние на фирмата да изплаща своите дългове при настъпване на техния падеж (на срока на изплащане).

 

 

 

 

 

 

 


“Само тогава има ликвидност”

 

LK

*  Забавяне на плащанията към кредиторите;

*  Постоянен проблем, как да се намерят средства за изплащане на работните заплати;

*  Кредиторите могат да спрат снабдяването поради забавено плащане;

*  Често се отлага важен ремонт или замяна на основно средство;

*  Често се отхвърлят изгодни инвестиционни проекти.

* Капитала не се изпълнява ефективно, което намалява общата степен на възвръщаемост;

* Поддържат се прекалено големи стокови и материални запаси, от което складовите разходи и загуби от залежали стоки са големи;

* На клиентите се дават неоправдани дълги срокове за изплащане на сметките им.

 

пъти (колко пъти в годината ние си получаваме парите от нашите длъжници, не показва след колко дни)

Това съотношение показва сумата, която кредиторите ще дадат за всеки лев от капитала.

В активната страна на счетоводния баланс се получава инфлацията за числителя и знаменателя.

Кредиторите са склонни да дадат 1,63 за всеки лев от капитала на акционерите.

Балансова стойност на акциите - БСА

120

300

Средно годишния капитал на акционерите = 2 120 + 3 300 = 5 420:2 = 2 7101. Абсолютна ликвидност – 0,50

2. Финансова ликвидност – 0,60

3. Ликвиден коефициент – 1,20

4. Текущ коефициент – 2,00

5. Среден период на събиране на вземанията – 25 дни

6. Среден период на продажби – 45 дни

7. Оборот на запасите за 1 месец = 0,75

Þ

ІV.

V.

Акциите биват обикновени и привилегировани, като първите са без установена норма на дивидент, а вторите се емитират с гарантирана, фиксирана норма на дивидент.

От финансова гледна точка, определящи са две взаимосвързани категории за акциите:

Ñ   

Ñ   

Дохода от акциите включва = Капитализираната печалба (загуба) + Дивидент за периода

Капитализираната печалба е разликата между пазарните цени на акциите в края и началото на периода.

За инвестиране в обикновени акции основна роля играе показателя % на дохода – r

В обикновени акции се инвестира заради капитализираната печалба, която те осигуряват, а в привилегировани заради гарантираните дивиденти от тях.

Това е израз на силно рискования характер на обикновени акции и на по-слабо рискования характер на привилегированите акции.

EPS

PER

Съотношение на изплащане на дивидентите (коефициент на изплащане)

Съотношение “дивидентно покритие”

Съотношение “доход от дивидента”

Съотношение “пазарна – балансова стойност”

Възвръщаемост на капитала на акционерите

EPS

PER

Този показател показва колко пъти пазарната цена на акциите превишава годишната им печалба.

Висока стойност на PER PER>20:1

Ниска стойност на PER PER<10:1

Съотношение на изплащане на дивидентите (коефициент на изплащане)

 


Съотношение “дивидентно покритие”

И двете съотношения установяват връзката между печалбата на фирмата и изплатените от нея дивиденти. Високата стойност на дивидентното покритие (2,5 пъти) означава, че дивидента е добре защитен защото всеки очакван обрат на печалбата ще го остави с все още добро покритие. Високото покритие (нисък коефициент на изплащане) освен това е показател за политика за силно задържане на доходи, което говори, че компанията се стреми към висок растеж.

Съотношение “доход от дивидента”

Този показател показва каква възвръщаемост на инвестициите е получена под формата на дивидент. 25% - Висок доход

Съотношение “пазарна – балансова стойност”

Пазарна капитализация = броя на обикновените акции + Пазарната цена на една акция

Това съотношение дава последната и вероятно най-подробна оценка на общия статус на компанията от гл.т. на фондовата борса. Този показател сравнява настоящата борсова стойност с инвестициите на акционерите в компанията. Той може да бъде < = > < >


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1031
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site