Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

СИСТЕМА ЗА ВПРЪСКВАНЕ K-JETRONIK

техника

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

TERMENI importanti pentru acest document

K Jetronik
K Jetronik BOSCH


1 — резервоар, 2 — бенз. помпз, 3 — горивен акумулатор, 4 — бензинов филтър, 5 — натискащ диск към разходомера на въздуха, 6 — дозатор - разпределител количества гориво, 7 — регулатор на подаваното гориво, 8 — регулатор управляващ захранването с гориво, 9 — (инжектор), 10 — регулиращ винт за празен ход , II — дроселен клапун. Каналы: А — захранване с гориво дозатор разпределителя, В — връщане на горивото в резервоара, С — канал за управляващо налягане, D — канал с клапан, E — подаване на горивото към инжектора.


- 8 който намалява количеството гориво върнато в резервоара. При топъл двигател захранването с гориво се осъществява през главната дозираща система фиг.2. при това терморелето – 12 (фиг.4), пусковият инжектор – 11 и клапана за допълнително въздух – 13 не участват в работата на двигателя.


Рис. 4. Схема на системата за впръскване 'K-Jetronic':

1 — резервоар, 2 — бенз. помпа, 3 — горивен акумулатор, 4 — филтър, 5 — разходомер въздуха, 6 — дозатор - разпределител, 7 — регулатор на подаваното гориво, 8 — регулатор на управляващото налягане, 9 — инжектор, 10 — регулиране на празния ход, 11 — електромагнитен инжектор, 12 — термореле, 13 — клапан за добавяне на въздух, 14 — дроселен клапан. Канали: А — захранване с гориво дозатор разпределителя, В — връщане на горивото в резервоара, С — канал за управляващо налягане, D — канал с клапан, E — подаване на горивото към инжектора, F

който трябва да е защитен от корозия. Резервоара обикновен е с обем достатъчен за 1000Км пробег при разход на автомобила при скорост 90км/ч. В последните години резервоарите се произвеждат от специална пластмаса с цел намаляване на тежестта и риска от запалване, които са присъщи на металните съдове.

Бензиновата помпа - 2 на фиг.4. е от роторен тип с една или повече секции. Ролковата помпа се отличава от ротационната лопатковата с това, че се използват в основата на ротора лагери. На входа на бензиновата помпа е предвиден филтър – цедка, предназначен да отстранява по – големите частици. Горивната помпа може да се намира както вътре в резервоара, така и отвън. По външен вид формата на помпата наподобява стартер и представлява агрегат - електродвигател за постоянен ток със собствена помпа. Особеността на този конструкция се явява “миенето” на четките, колектора и статора с бензин.

След включване на бензиновата помпа, резервоара на хидро - акумулатора се зарежда посредством пластинкова клапа с гориво при което мембраната се повдига на горе докато опре. Пружината се сгъва. След спиране на двигателя, като се има в предвид, че бензина е течност която не може да се сгъсти, обратния клапан в бензиновата помпа изпуска гориво и довежда до значително намаляване на налягането в системата. Точно тук влиза в работа хидро – акумулатора. Пружината въздейства на диафрагмата и изкарва бензина от акумулаторната кухина. При работещ двигател подаването на горивото се извършва при налягане от 5,4 до 6,2 кгс/см2 ( bar Pa

Дозатора (фиг.6) дозира и разпределя горивото постъпващо от помпата по канал “А” до инжекторите по канал “Е”. Изместването на буталото в разпределителя съответства на изменението на диска от разходомера за въздух. Разпределителя се движи в гилза без предвидени уплътнения с отвори показани на фиг.6, т.7, като минималното триене се постига чрез херметизация и точност на изработените изделия. От долна страна на буталото въздейства лост, а от горе управляващото налягане. Между разпределителя и изходния канал “Е” са разположени диференциални клапани, използвани за получаване на линейна зависимост между изместването на буталото и рзхода на гориво. Диференциалния клапан е двукамерен с мека преграда между камерите. Долните камери на клапаните са съединени с отвори се намират под налягане. Налягането въздейства на мембраната - 4, а пружината противодейства. При постъпване на гориво в горната камера – 7 към усилието на буталото се добавя и налягането от горивото, мембраната се разпъва на долу, като увеличава сечението. Заедно с това налягането в горната камера намалява, а преградата започва да се изправя. В резултат се получава динамично равновесие или линейна зависимост между буталото и подаваното гориво към инжекторите. Разгледаното отрегулиране на горивната смес се отнася за частично натоварване на двигателя, но съществуват и други режими като: празен ход студено пускане и пълно натоварване.

Дозатор - разпределител с регулиране на количеството гориво; а — обща схема : 1 — горна камера на диференциалния клапан, 2 долна камера, 3 канал за инжектора, 4 — мембрана на клапана, 5 — пружина на клапана, 6 — бутало разпределител, 7 — гилза на разпределителя, 8 —дросел, 9 — дросел подпитки, 10 — бутало за регулиране на горивото, II — точков клапан; б — регулатор на горивото, връщане на горивото в резервоара, в — в покой, г празен ход, частично натоварване; д пълно натоварване; А, В, C D E

а — направляющее устройство с зонами перемещения напорного диска: 1 — максимално натоварване, 2 — частично натоварване, 3 — празен ход; б — млка доза на впръскване, в — голяма доза; 1 — диференциален клапан; 2 — разпределител. Канал: А — от бенз. помпа; Е подаване на горивото към дюзата.

- 7. в средата на горната камера има клапан затварящ канал 4 по който горивото посредством регулатора за подаване на бензин се връща в резервоара.

D

² ²

K Jetronic

²

BOSCH

MERCEDES W Въздуха се взима преди дроселния заслон. Тази система подобрява смесообразуването на празен ход, поради смесването на горивото в инжекторите. Доброто смесообразуване дава по – добро изгаряне и по – малко разход на бензин, както и намаляване на емисиите на изгорелите газове.

на двигателя. По голяма част от елементите в тази инжекционна система взимат захранване от пусково реле, а пусковата дюза се захранва отделно заедно с стартера фиг.14. С други думи пусковата дюза ще работи само по време на въртене на стартера. Електрическата помпа, регулатора на налягане и клапна за допълнително въздух се захранват от отделно управляващо реле.

K Jetronic

K Jetronic

А - запалване на студен двигател, б – нормално работно състояние

K Jetronic

Натискащия диск трябва да бъде на разстояние по малко от 0,5мм от конусовидното разширение на въздухомера. При необходимост трябва да се отрегулира, чрез натягане на поддържащите пружини. При разполагане на диска на по-голямо разстояние ще се получи бедна смес при което има възможност за самовъзпламеняване. Съответно при по късо разстояние ще се получи трудно запалване при загрят двигател. Настройката се извършва с пластина от 0,1мм в 4 диаметрални точки. Необходимо е също така да се провери движението на лоста и буталото на разпределителя. Те трябва да се движат плавно и без усилие.

U,J

Разглобява се съединението свързан с маркуч идващо от бензиновата помпа и се свързва с друг такъв чиито край е поставен в съд – мензура. Ако производителността на помпата е 120л/ч респективно ще имаме 2л/мин или при 100л/ч – 1,67л/мин. Производителността зависи от захранващото напрежение и износването на детайлите. Тъй като помпите са презапасени с по голяма производителност износването на детайлите им не оказва влияние на нормалната работа на двигателя. За по голямо износване на помпата обикновено се съди по увеличения шум в нормален работен режим.

²

4,7<Р<5,4 (5,4<Р<6,2)*

Р<4,7 (Р<5,4)

P>5,4 (Р>6,2)

3,4<Р<3,8 (4,1<P<4,3)

P>3,8 (P>4,3) P<J,4 (P<4,1)

P 0 мин. Р>1,6 (Р>2,3)

Р<.1,8 (Р<2,4> след 10 мин.

1,8<Р<2,6; 2,4<Р<2,6 след 10 мин. Р<1,6 (Р<2,3) след 20 мин.

Фиг. 18.

D F

По така описаната схема ще се измери преходно управляващо налягане. За получаване на стабилни показатели е необходимо да се отдели въздуха от манометъра. Управляващото налягане както беше казано по горе регулира състава на горивната смес в зависимост от режима на работа на двигателя. В режим на запалване на студен двигател, празен ход и частично натоварване управляващото налягане може да се измери непосредствено при работа на двигателя, а в режим на пълно натоварване се мери косвено при спрял двигател но с работеща бенз. помпа. Проверката на управляващото налягане в режим на запалване на студен двигател може да се направи по два начина. Първият е следния: при запалване на студен двигател се измерва налягането, което трябва да се изменя от 1,5 до 1,65 атмосфери. Вторият е когато двигателя е загасен но бензиновата помпа трябва да работи. Помпата се включва директно на акумулатора. Налягането трябва да се изменя от 0,5 до 1,5 атмосфери. Ако измереното налягане е по малко то имаме повреден регулатор на налягането. Същото важи и за измерено по високо налягане но може повредата да е в системата за оттичане на горивото към резервоара.

V

Сваля се въздухоподаващия капак и ръчно се повдига натискащия диск докато се напълнят мензурите. Течността се излива и се повтаря същото действие до напълване на поне 15 см3 течност. Разликата между количеството бензин в мензурите трябва да бъде по малко от 15% . ако се окаже че има разлика инжектора се сменя с нов и отново се проверява равномерното впръскване. При поредна разлика в количеството бензин, изпръскано от дюзите трябва да се провери дозатор разпределителя. Проверката на пусковата дюза се извършва по подобен начин като при нея е необходимо да се провери ъгъла на впръскване 80о и съответно производителността при налягане в системата от 4,5 атм. Трябва да е 85 ± 17% см/мин.

K Jetronic

K Jetronic

Не работи бенз. помпа

Повредено захранване на бенз. помпа

При температура на антифриза от 35°С не работи пусковата дюзаK Jetronic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOxloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6547
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site